Protokoll från styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemöte"

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden ringer upp alla via denna grupp. Närvarande: Matilda van den Bosch (bitr ordförande), Anne H Berman (f.d. ordförande), Anna Sjörs (kassör), Nina Lind (sekreterare), Maria Nordin, Petra Lindfors, Eugen Lyskov, Karin Pokorny, Magdalena Stadin (doktorandrepresentant), Gabriele Biguet, Walter Osika Ärenden Beslut/Information 1. Mötesjusterare, se protokollföringsrutiner 1 Walter Osika och Petra Lindfors 2. Anmälan av övriga frågor Inga anmäldes. Frågor om årsmötet togs upp under punkt Mötestider för 2015 Totalt hålls ca fem möten/år, varav ett möte sker i samband med årsmötet. Matilda kommer att skicka ut en Doodle med förslag på mötestider för vecka 24-25, 38 samt 49. Förslag att nästa årsmöte hålls i april 2016, se punkt 10 för mer information. 4. Rapport från kassör om kassa/medlemskap (Anna) Anna Sjörs har inte rent formellt tagit över kassörskapet utan inväntar årsprotokollet från tidigare kassör Roberto Riva. Anna meddelade att så fort hon fått ordning på all dokumentation kring föreningens ekonomi så ska påminnelser med fakturaunderlag om medlemsavgifter skickas ut till de medlemmar som ännu inte betalat avgiften. Innan påminnelsen skickas ut är viktigt att hemsidan blir uppdaterad så att länkar kan skickas med. Det diskuterades också att det är viktigt att föreningen deklarerar för år Smidigaste är då att avgående kassör Roberto Riva gör detta innan överlämnandet till Anna. Anna bör även få med en kopia av deklarationen vid överlämnandet. Anna ska i samband med att hon får koll på budgeten kolla hur mycket föreningen har råd att lägga på förnyelse av hemsidan, se punkt Hemsidans uppdatering Ingen uppdatering om vad som händer med hemsidan just nu då ingen av de två

2 hemsideansvariga kunde närvara vid mötet. Under mötet diskuterades hemsidan och dess struktur. Som tidigare diskuterades även hemsidans uppdatering och det faktum att hemsidan inte återställts till ursprungligt skick med de funktioner som fanns tidigare. Avtal Avtalet med nuvarande webmaster Alexander Alasjö diskuterades, det börjar eventuellt bli dags att byta. Det diskuterades även om föreningen ska kontakta ett företag som gör hemsidor för att begära in en offert. Uppdatering av hemsidan Det är viktigt att uppdatering av hemsidan sker kontinuerligt, helst en gång i veckan. Som det är nu så finns information om konferenser som redan har ägt rum. Styrelsen (även suppleanter) ombads att läsa igenom och kontrollera att informationen på hemsidan är korrekt och att om man vill uppdatera sin bild skicka in sådan. Nya ledamöter ombeds skicka in bild och information. Denna information skickas i första hand till Isabella och Helena för att läggas till på hemsidan. Tankar om hemsidan och dess funktion Det efterfrågades att det ska vara lätt för vem som helst i styrelsen att kunna lägga upp nyheter eller annan typ av information (se pkt 7 för idéer om en blogg för föreningen). För hemsidan diskuterades det att styrelsen kan kolla runt på andra professionella forskningsinriktade sidor (t.ex. MIND), för att se vad som behövs samt vilka möjligheter som kan finnas, t.ex. om vill man kunna lägga upp inspelade föreläsningar. Budget Det diskuterades vilken budget SBF har för att förnya hemsidan. Vad är det värt med en fungerande hemsida, hur mycket är det värt, och vad är rimligt? Styrelsen var överens om att det är centralt att ha en bra hemsida för marknadsföring.

3 En summa för budget som diskuterades var kr, för att få en funktionell och tilltalande hemsida. Detta skulle då innebära hälften av föreningens pengar/inkomster. Inget beslut har tagits i frågan om budget för hemsidan, frågan tas upp vid nästa styrelsemöte. Hemsidegruppen Det diskuterades även om en person kan utses som huvudansvarig för hemsidan samt för att sammankalla till möten rörande hemsidan. Övrigt Petra fick i uppgift att kolla vad som eventuellt saknas på hemsidan. Magdalena fick i uppgift att fråga en bekant om vederbörande kan tänka sig hjälpa med SBFs hemsida alternativt om den personen känner någon annan. Anne kan fungera som support i bakgrunden. Isabella, Helena och Magdalena ombeds kolla upp vad man kan förväntas få för hemsida för den summa som diskuterats. Noteras bör att det diskuterade beloppet utgör en stor del av föreningens kapital varför det är angeläget att utreda olika möjligheter och identifiera en kostnadseffektiv lösning. Inget beslut för hemsidan har tagits idag utan punkten diskuteras vidare nästa styrelsemöte 6. Personbeskrivningar till hemsidan? Relaterat till Beteende och xxx? Vi avvaktar med att lägga upp personbeskrivningar på hemsidan till dess att strukturen är ordnad. Man kan redan nu skriva en kort personbeskrivning och skicka iväg denna till hemsideansvariga Isabella och Helena. 7. Synpunkter på visioner för föreningens utveckling (se dokument Mål för SBF_mars_2015 ) För förenings visioner för utveckling diskuterades främst synligheten utifrån följande punkter: Föreningens hemsida är ansiktet utåt varför det är viktigt att den är uppdaterad så att vi kan nå ut med vårt budskap. Frågor som togs upp är som SBF varit

4 representerad vid Läkaresällskapets riksstämma med exempelvis ett symposium. Gunilla Krantz, deltog för några år sedan för SBFs räkning i Göteborg. Tankar om att ansvara för ett symposium i SBFs regi diskuterades. För att hålla hemsidan levande diskuterades möjligheten att lägga upp aktuella artiklar. Ytterligare tankar om att sprida information om föreningen via exempelvis Läkartidningen för att visa att vi finns och berätta vad vi gör. För att öka antalet medlemmar diskuterades också hur viktigt det är med tydlighet, vad det faktiskt innebär och vad ett medlemskap ger den enskilde medlemmen (den vetenskapliga tidskriften International Journal of Behavioral Medicine, reducerad avgift vid internationella konferenser samt vid en del andra internationella möten som samarrangeras inom ramen för den internationella beteendemedicinska föreningens verksamhet och kan äga rum i Sverige eller i andra länder). Utifrån detta så diskuterades även anledningen till varför man väljer att vara med i en förening. Då nätverk är en viktig del så diskuterades även möjligheten till att delta i diskussioner i webbaserade forum där man kan komma i kontakt med andra som jobbar med liknande frågor. Idag sker kommunikationen främst via föreningens Facebook-sida, detta bör förtydligas på hemsidan och göras tydligare. Walter presenterade idén om att föreningen kan skapa en blogg på hemsidan som uppdateras med jämna mellanrum (exempelvis ett inlägg/vecka) där det finns ett roterande schema för styrelsen (och medlemmar) över vem som skriver ett inlägg. Förslag på inlägg kan vara: priser, MOOC, konferenser, träffa studenter 8. Samarbete med Dansk Beteendemedicinsk Förening? (Anne) Under mötet diskuterades samarbete med danska beteendemedicinska föreningen.

5 Anne och Matilda har under årsmötet diskuterat sammarbete med danska föreningens ordförande Mette Terp Høybye. Ordförande för svenska och danska föreningarna bjuder in respektive medlemmar till årsmöten. Planer för nästa årsmöte och möjligheten att mötet hålls i Lund kan underlätta för att få fler danska medlemmar att delta i det svenska årsmötet. Matilda meddelade även att den Danska beteendemedicinska föreningen kommer att ordna ett halvdagsmöte den 11 juni. 9. Konferensengagemang: European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM) in Luleå, juni 16 18, 2016 (Anne) Information från Hans Christian Dieter, ordförande för tyska beteendemedicinska föreningen, om EAPM som hålls i juni 2016 i Luleå förmedlades via Anne till styrelsen. EAPM grundades 2012 efter enandet av European Network of Psychosomatic Medicine och the European Association of Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP). Tidigare har dessa två organisationer arrangerat European Conference on Psychosomatic Research. Temat för konferensen är Transforming health through evidence and empathy Information om denna konferens kommer att läggas upp på föreningens hemsida, underlag har skickats till webansvariga. För denna konferens diskuterades möjlighet att dela ut ett pris till t.ex. ung forskare/doktorand/bästa presentation i föreningens namn. Tidigare har ett pris (diplom samt ett mindre summa pengar) delats ut vid ECP, Beslut baserades då på abstracts som sänts in till kongressen. Anne kan förmedla kontakten till Hans Christian till Matilda och Maria, om möjlighet att dela ut pris och i så fall lägga upp vår logga för att sprida information om detta på konferensens hemsida. Maria kommer att delta vid konferensen. Beslut om ev pris tas vid kommande möte.

6 10. Diskussion om årsmöte och konferens 2016 (tidpunkt och ämne) Diskussion om kommande årsmöte och konferens. Matilda tog upp idén om att kommande ämne för konferens kan vara miljö och klimatförändringar/miljöförstöring kopplat till beteende med relevans för folkhälsa. Styrelsen stödjer denna idé och Matilda jobbar vidare med förslaget och ansöker om medel för att kunna genomföra detta. Petra kan förmedla kontakter med forskare inom EAT-gruppen och Stockholm Resilience center för talare till konferensen. För årsmötet diskuterades om det kan hållas i april 2016 i Lund, detta delvis för att underlätta samarbete med danska beteendemedicinska föreningen men också för att årsmötena för SBF ska hållas på andra håll än endast Stockholm. Dock är detta inte fastställt utan är avhängigt var inbjudna talare reser från. Detta diskuteras vidare på kommande möten. Matilda kommer att skicka ut en Doodle med förslag på datum under april. Vid pennan Nina Lind, sekreterare Justerat: Walter Osika Petra Lindfors

7 1 Dokumentet namnges enligt följande: Protokoll 15mmdd SBF styrelsemöte. Mötesjusteraren skriver snarast möjligt efter mötet och mejlar till justerare 1 som redigerar med spårade ändringar, mejlar vidare till justerare 2, som redigerar vidare och skickar tillbaka till mötessekreteraren. Mötessekreteraren godkänner ändringarna och gör eventuella sista justeringar. Protokollet skickas sedan till samtliga styrelsemedlemmar. Protokollen skrivs under på årsmötet.

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Närvarande: Nordström, Karin Yttergren-Sahli, Anne Demérus, Bystedt, Niklas Krantz, Ulrika Egerö, Eva Norrby, Urban

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer Innehåll Världens möjlighet 3 Normalstadgar för lokalförening i Salt barn och unga i EFS 5 Kommentarer till normalstadgar för lokalförening i Salt

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer