Beslut eller åtgärd 1. Mötets öppnande Ordf. Jan Johansson öppnar mötet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut eller åtgärd 1. Mötets öppnande Ordf. Jan Johansson öppnar mötet."

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte för Forskarskolan i rymdteknik Tid: Mötet genomfördes den 13 april 2005, klockan Plats: Mimasalen, IRF, Kiruna. Deltagare: Jan Johansson, ordf. Lars Eliasson Sheila Kirkwood Kjell Rönnmark Annie Reiniusson Jonas Ekeberg Marta-Lena Antti Luleå tekniska universitet IRF IRF Umeå universitet Doktorand forskarskolan Doktorand forskarskolan Föreståndare Med på telefon var Peter Möller, Saab Ericsson Space Förhinder meddelat av Olle Norberg, Rymdbolaget Ärende Beslut eller åtgärd 1. Mötets öppnande Ordf. Jan Johansson öppnar mötet. 2. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes enligt nedanstående. 3. Föregående mötesprotokoll Figuren om samkörningen mellan Arena rymdens forskarskola och den nationella hade förtydligats enligt beslut från föregående möte. Den bifogas protokollet. Föregående sammanträdes protokoll lades till handlingarna.

2 4. Meddelanden/rapporter Föreståndaren informerar: Forskarskolan har sponsrat deltagande i EGU (European Geophysical Union) konferensen i Wien i april. Det verkar bli 11 stycken doktorander som åker, och 9 st kommer att presentera en poster. Forskarskolan står för anmälningsavgift, resa och hotell, men inte för traktamente. Maximal summa per person kr per doktorand. Detta är ytterligare ett sätt att uppmuntra att doktoranderna träffas och även en möjlighet att knyta nya kontakter. tyckte detta var ett bra initiativ, men att det till nästa gång ska vara ett krav att doktoranderna presenterar en poster för att få åka. Man kan även tänka sig att göra en liknande sponsring på någon annan, lite smalare konferens. Detta är en enormt stor konferens, vilket gör att många är intresserade av att åka, men för de doktorander som har andra konferenser av större intresse så kan möjlighet ges för sponsring, även om det inte blir lika många som åker som till EGU. Postrarna ska läggas ut på hemsidan. Projektledningskursen med Peter Berlin är nu genomförd och den blev mycket lyckad. Peter Berlin tycker att doktoranderna gjort ett bra arbete. Kursen genomfördes under vecka 47, 49 och vecka 2. I panelen vid redovisningen vecka 2 återfanns Thorsten Siwitza, Nina von Krusenstierna (Aerotech Telub), Baard Eilertsen (rymdbolaget), Bengt Mörtberg (Saab Ericsson Space). De var också mycket nöjda med doktoranderna och de kan tänka sig att ställa upp i panelen även nästa gång kursen ges. Kursen i forskningsmetodik pågår för närvarande och det är andra gången som den ges för doktoranderna i forskarskolan. En kurs i personlig utveckling är under planering och kallelse ska inom kort skickas ut. Det är relativt kort varsel så vi får se om kursen kan genomföras innan sommaren som planerat. En grundkurs i allmän rymdteknik med Carol Norberg som examinator kommer att ges i oktober.

3 Meddelanden/rapporter, forts. Föreståndaren informerar, forts.: En projektkurs där doktoranderna arbetar i grupper med olika gemensamma projekt. Examinator är Priya Fernandez. Projekten ska vara ganska omfattande och pågå under cirka två terminer, med start under hösten. Förhoppningen är att denna kurs ska leda till nya kopplingar inom forskningen för doktoranderna. Inom denna kurs finns även chansen att åka till andra lärosäten, där de övriga medlemmarna i gruppen befinner sig. Årets workshop planeras att hållas i anslutning till Rymdforum i september. Den kommer att hållas i Göteborg. Föreståndaren funderar på att ha en monter för att göra reklam för forskarskolan, samt att ta fram en broschyr. tyckte det var en bra idé. En planering för kommande läsår har skickats ut till doktoranderna och den bifogas protokollet. Föreståndaren träffade under vistelsen i Australien bland annat Paul Cally, professor i rymdfysik och berättade om rymdforskarskolan. Den väckte intresse och frågan om inte det finns gemensamma intressen från hans grupp och IRF i Kiruna. Carol Norberg har skickat in ett abstract till ESAPAC, en konferens i Norge i maj, där hon ska prata om rymdutbildningarna i Kiruna. Hon ska även prata om forskarskolan i rymdteknik. En doktorand i forskarskolan har tragiskt omkommit under julhelgen, Andreas Källberg, Umeå. Frågan om vad som ska ske med resterande del av hans finansiering ska utredas av föreståndaren i samarbete med handledarna i Umeå. Lars Eliasson rapporterade om att årets SRS-möte hålls i Stockholm/Uppsala under vecka Ekonomisk uppföljning Inget utrymme finns för närvarande att ta in fler doktorander, förutom en enligt punkt 6 nedan. Utgående balans är 12,3 miljoner kronor, vi har minskat det egna kapitalet med knappt 400 tkr. påpekade att antalet doktorsexamina per år i budgetplanen inte är uppdaterade. Budgetplanen bifogas protokollet.

4 6. Inkomna ansökningar 3 stycken ansökningar hade inkommit innan mötet och dessa var utskickade till styrelsen. De som lämnat in ansökningar är Rickard Lundin, IRF, Uwe Raffalski, IRF och Mats Olvmo (Geovetarcentrum, Göteborgs universitet). beslutade att anta Rickard Lundins projekt och avslå de två övriga. 7. Riktlinjer för forskarskoleexamen Föreståndaren visade ett förslag till examinationskrav för Nationella forskarskolan i rymdteknik, vilket bifogas protokollet. ansåg att det var ett bra förslag, med tillägget att man ska ha uppnått examen inom utsatt tid för att få bonusen på kronor. 8. Vikarierande föreståndare M-L Antti ska vara mammaledig under ett år från och med mitten på juni. Vikarierande föreståndare är Hans Weber, fysikavdelningen vid LTU. Under maj och juni arbetar båda för att övertagandet ska gå smidigt. 9. Övriga frågor Föreståndaren hade en del frågor om formalian i anslutning till styrelsemötena. fastslog att protokoll ska skickas ut till suppleanterna, men att de inte behöver kallas till mötena, utan ordinarie ledamot ansvarar för att kalla in suppleanterna när de behövs. Under kommande termin kommer de tre första doktoranderna att doktorera. Det är Omid Soutodeh, Peter Lundmark och Klas Brinkfeldt. Ingen av dem har ännu full poäng i forskarskolan, så dessa kommer att bli de första som får motivera för styrelsen att de ändå fullföljt forskarskolan. Minst poäng har Omid Soutodeh.

5 Övriga frågor, forts. Magnus Wik, Lund, har en del frågor om sitt projekt som håller på att ändra inriktning. Föreståndaren ska träffa honom och handledaren, Henrik Lundstedt i maj. Lars Eliasson sa också att han skulle prata med dem om detta vid sitt nästa besök vid IRF i Lund. Forskarskolan lämnar stor frihet till handledarna vad gäller projektens inriktning, men de ska naturligtvis inte avvika alltför mycket från vad som en gång antagits av styrelsen, samt det måste möjliggöra för doktoranden att disputera utan större fördröjning. Janis Varna, handledare för Peter Lundmark, LTU, har en fråga om vad som händer med resterande pengar om en doktorand disputerar före utsatt tid. bestämde att de pengarna tillfaller handledaren, under förutsättning att doktoranden uppfyllt kraven i forskarskolan. Olle Norberg har skickat en idé om ett doktorandprojekt där Esrange skulle vara värd för en eller ett par doktorander, i samarbete med något universitet. Jerker Delsings EISlab vid LTU nämndes som en lämplig partner, med ett projekt på avancerade telemetrisystem. Stina Andersson ska arbeta 50% för IRV fram till sista juni, med möjlig förlängning. Jörgen Vedin, Umeå, ska avlägga licentiatexamen. Forskarskolan ska skicka blommor. Frågan om vad som egentligen står i forskningspropositionen diskuterades och föreståndaren fick i uppdrag att ta fram det avsnittet och skicka till styrelsen. Nämnda sidor bifogas protokollet. 10. Nästa möte Onsd. 19/10-05 i Luleå, Forskningspresentation Jonas Ekeberg presenterade sin forskning för styrelsen. Vid protokollet Marta-Lena Antti Jan Johansson, ordf.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde 2012-02-01 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 -

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 - Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 1409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18. - Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Rune Johansson under 13 Erik Andersson Isabel

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012 Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012 Tid: 9.30-13.30 Plats: Rosenlundsvägen 9, Stockholm Närvarande: Martin Forsén (MF), Svenska Värmepumpföreningen, Ordförande Eric Granryd

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben.

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Bilaga 6, Remissdebatt RÅM 2010-01-04 Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Laura de Jong, jag är från Umeklubben och har suttit som vice kassör.

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer