PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist"

Transkript

1 Nr 6/ justerat PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 22, Danderyd NÄRVARANDE: Peter Söderberg Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist FRÅNVARANDE: Mary-Lotte Mattsson Christine Chiacchiaretta Pia Johansson 1. MÖTETS ÖPPNANDE Mötet öppnades av ordförande Peter Söderberg som hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Utsänt förslag till dagordning godkändes. Noterades att Jenny Sjökvist gick in som tjänstgörande suppleant i ordinarie ledamöters frånvaro. 1

2 3. VAL AV JUSTERARE Mötet valde Jenny Sjökvist att jämte ordförande Peter Söderberg justera dagens protokoll. 4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL Föregående protokoll nr 5/2003 godkändes och lades till handlingarna. 5. EKONOMISK RAPPORT Kassören Göran Johansson informerade om balans- och resultatrapport för perioden (Bilaga 1a & 1b) Noterades att vi under perioden ligger på ett underskott med kronor och att vi inför bokslutet kan behöva periodisera vissa inköp, så att kostnader för administrativa investeringar fördelas över flera år. Göran Johansson rapporterade att han och Christine Chiachiaretta är oense om hur ett inkassokrav skall regleras, som uppkommit i samband med att klubbartiklar köpts in för vidareförsäljning. Mötet beslöt att bordlägga detta konkreta ärende till kommande möte samtliga berörda styrelseledamöter kan närvara. Utifrån en mer principiellt präglad diskussion om inköp för klubbens räkning beslöt mötet att fakturor bör ställas på LRK/Östra, om möjligt med separat fakturaadress direkt till kassören. Pia Berglund aktualiserade frågan om uppföljning av vilka som betalat in i tid till olika aktiviteter. Allmänt konstaterades att rutinerna behöver ses över och att vi blir mer bestämda gentemot de som inte betalar till utsatt datum. Mötet beslöt att ansvariga för olika aktiviteter efter anmälningstidens utgång skickar den namnlista till kassören som stämmer mot postgiroinbetalningarna, samt att vi på hemsidan och i andra sammanhang betonar att betalningsrutinerna kommer att skärpas upp. 6. ÖVRIGA RAPPORTER Kristian Falk rapporterade att Göteborgstryckeriet levererat endast kuvert. Mötet beslöt att Kristian Falk kontaktar tryckeriet om att beställningen avsåg kuvert. Kristian Falk rapporterade också att han kontaktat Jan Derland om att skicka över samtliga digitala original till Pia Berglund, för att vi skall kunna ha dessa tillgängliga vid behov på styrelsens interna filarea. 2

3 Rapporterades att LRK/HS har kallat till konferens november. Frågan om deltagande tas upp vid kommande möte. Angående den uppskjutna kursen i föreningsteknik beslöt mötet att Inger Johansson kontaktar Studiefrämjandet och beställer en kurs till februari månad INKOMNA SKRIVELSER Noterades att Linda Suthcliffe svarat att hon gärna dömer vid Certutställningen Månadsbrev maj 2003 från LRK/HS genom Lotta Johansson-Fröjd noterades och lades till handlingarna. Månadsbrev juni 2003 från LRK/HS genom Lotta Johansson-Fröjd noterades och lades till handlingarna. Mötet beslöt att Kristian Falk bokar upp en LRK-flagga till klubbmästerskapet 7/9 respektive aktivitetsdagen 13/9. Monica Thoresson från Viltvårdarens kennel har per mail anmält intresse av att genomföra JUM och MH. 8. UTGÅENDE SKRIVELSER Kristian Falk rapporterade att tackbrev skickats iväg till funktionärerna vid dummyjakten 1/5 och jaktprovet 11/5: Annika Månsson, Peter Wingård, Bitte Nätt och Inger Johansson. Noterades att Pia Berglund svarat Monika Thoresson om JUM och MH. 9. AKTIVITETER A. Sponsorer/Vandringspriser I Christine Chiacchiarettas frånvaro bordlades punkten. B. PR/Information Pia Johansson har rapporterat att allt är klart för aktivitetsdagen 13/9. Inger Johansson och Anna Erlandsson tar hand om jaktprovsstationen. Thomas Persson har gett klartecken för apporteringstestet. C. Kurser Inger Johansson rapporterade att anatomikursen med Moa Persson startar 30/9. Det blir 8 kurstillfällen under hösten och våren. Kursavgiften blir 800 kronor [anm: Peter Söderberg] Anders Dillström sponsrar med lokal och 3

4 fika. Deltagarna kommer att kunna tillgodoräkna sig kursen inom ramen för SKK:s uppfödarutbildning. [anm: Kristian Falk] Med anledning av att en kompletterande kurs i juridik behöver gå ut i Labradoren 4/2003 (med manusstopp 10/10) beslöt mötet att Inger Johansson kontaktar Lars-Olof Carlén om han är villig att hålla i en dylik kurs. Ifråga om fortsatt utbildning av instruktörer och finansiering beslöt mötet att Inger Johansson till kommande möte presenterar ett förslag, samt att frågan om eventuellt arbetsgivaransvar utreds i sammanhanget. D. Utställning I Mary-Lotte Mattssons frånvaro bordlades punkten. E. Jaktprov Peter Söderberg rapporterade jaktprovet 18/10 på Hassla gård annonseras i Labradoren 3/2003. Anmälningsdatum 22/9. Jenny Sjökvist rapporterade att dummyjakten blir 4/10 vid Fjällnora utanför Uppsala. Mötet beslöt att Inger Johansson tillsammans med Jenny studerar markerna och lägger upp en lämpligt dummyjakt. Med anledning av att tillgången på vilt är begränsad beslöt mötet att Jenny Sjökvist skaffar in vilt till höstens jaktprov. F. JUM/MH Noterades att det blir MH-test 16-17/8. G. Klubbmästerskapet I Christine Chiacchiarettas frånvaro bordlades punkten. H. Certutställningen 2005 I Mary-Lotte Mattssons frånvaro bordlades punkten. I. Tidningen/Internet Noterades att följande aktiviteter skall annonseras i Labradoren 3/2003: jaktprovet 18/10, dummyjakten 4/10, anatomikursen, kursutbudet samt ögonlysning med Lennart Garmer. 4

5 10. KVARVARANDE PUNKTER Vandringspriser behöver köpas in till klubbmästerskapet 7/9 11. ÖVRIGA FRÅGOR Mötet beslöt att Peter Söderberg kontaktar Lennart Garmer om ögonlysning. 12. NÄSTA MÖTE Nästa möte äger rum tisdag 26/8 kl 18.00, Stockholmsvägen 71 i Bålsta. 13. MÖTETS AVSLUTNING Ordförande Peter Söderberg avslutade mötet och tackade alla för visat intresse. Ordförande Justerare. Peter Söderberg Jenny Sjökvist Vid datorn. Kristian Falk 5