Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat"

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr5/09 PROTOKOLL fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden måndagen den 15 juni 2009 i rum A1 136, kl Närvarande ledamöter: Jonas Ivarsson, Rolf Lander, Magnus Levinsson, Sandra Riomar, Sonja Sheridan, Anita Wallin (ordf), Inga Wernersson, Eva West Övriga närvarande: Marianne Andersson (sekr), Karin Rönnerman (str) 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat 2. Protokolljusterare Magnus Levinsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 3. Fastställande av dagordning Fastställs med följande tillägg och ändring - Mandatperiod - Strategiarbete - Ny bedömning CUL 4. Anmälan av föregående protokoll 4/09 Protokollet är justerat 5. Meddelanden Antagningen av CUL-doktorander redovisas i ett per capsulambeslut Str lämnar information om FUNs genomförda strategiska åtgärder Str lämnar information om att det nu finns en blankett för LADOK-rapportering av plan-, mitt-, och slutseminarium, samt att annonsering av mittseminarier skall tydliggöras Str lämnar information om PIL-enhetens högskolepedagogiska kurser och att arbete med valideringsmodell pågår Höstens CUL-konferens är 3-4 november, str och ordf kommer att delta delar av konferensen Genom ordförandebeslut har följande bidrag beviljats: Anette Olin, medel för experthandledning

2 6. Antagning forskarutbildning Ansökan om enskild antagning, har kommit in från Alastair Henry. Henry ansöker om antagning till forskarutbildning mot doktorsexamen i ämnesdidaktik med inriktning mot engelska och har finansiering från Högskolan Väst. Två sakkunniga har läst och bedömt ansökan, Jan-Eric Gustafsson och Mats Oscarson. Förslag till beslut att anta Alastair Henry till forskarutbildning mot doktorsexamen i ämnesdidaktik med inriktning mot engelska under förutsättning att redovisad finansiering uppfylls. Antagning forskarutbildning i Idrottsvetenskap Underlaget gås igenom och diskuteras. Utifrån lärosätenas rangordning föreslås forskarutbildningsnämnden anta följande personer Kalle Jonasson, antagning till senare delen av forskarutbildning mot Management och anställning vid Malmö Högskola Jyri Backman, antagning till forskarutbildning mot licentiatexamen, i ämnet Idrottsvetenskap med inriktning mot Sport Management och anställning vid Malmö Högskola Magnus Ferry, antagning till forskarutbildning mot doktorsexamen, i ämnet Idrottsvetenskap med inriktning mot Physical Education och anställning vid GIH, Stockholm Susanne Meckbach, antagning till forskarutbildning mot Coaching och anställning vid Växjö universitet Pernilla Hedström, antagning till forskarutbildning mot doktorsexamen, i ämnet Idrottsvetenskap med inriktning mot Health and Fitness, med anställning vid Göteborgs universitet Anna Tidén, antagning till forskarutbildning mot doktorsexamen, i ämnet Physical Education och finansiering via GIH, Stockholm 2

3 6. forts Aage Radmann, antagning till forskarutbildningens senare del mot Management och finansiering via Högskolan Malmö, under förutsättning att nödvändiga kompletteringar kring finansiering och intyg om avbruten forskarutbildning i sociologi inkommer föreslås även besluta att i det fall en antagen doktorand tackar nej, skall förfrågan om antagning göras i enlighet med respektive lärosätes rangordning, rangordningen ligger fast till och med Ansökan om färdigställandestöd Sylvi Vigmo har lämnat in en ansökan om färdigställandestöd. Sylvi påbörjade sina studier hösten1996 och har haft ett tidsbegränsat förordnande som doktorand i 21 nettomånader. Anställningen löpte ut Hon genomförde sitt slutseminarium 4 juni 2009 och disputation är planerad till 27 november 2009 Förslag till beslut att medge Sylvi Vigmo färdigställandestöd, motsvarande maximalt tre månaders fullt utbildningsbidrag. 8. Anvisningar för licentiatseminarium Studierektor föredrar ärendet som diskuteras ingående. Föreslås skicka förslaget till anvisningar på remiss till doktorandrådet och att beslut tas på sammanträdet i september 3

4 9. Forskarutbildningskurser Följande kurser föreslås bli fastställda: Idrottsvetenskap, introduktionskurs 7,5 hp Kursen skall ges inom ramen för forskarskolan i idrottsvetenskap. Learning and transitions between education and working life 7,5 + 7,5 hp. Kursen ges inom ramen för LinCS DSES forskarskola. Föreslås fastställa planerna 10. Kursutvärderingar Studierektor redovisar utfallet av den första kursvärderingen som gjorts enligt den nya mallen 11. Kvalitetsindikatorer Studierektor och ordförande har gjort en matrisuppställning av de indikatorer som tidigare presenterats. Matrisen är tydlig och transperent. Ärendet diskutera kort. Föreslås att arbetet går vidare i höst och att synpunkter på innehållet skall lämnas till Rolf och Sonja 12. Mandatperiod Fråga om ytterligare förlängning av FUNs mandatperiod med anledning av att omorganisationen drar ut på tiden. Föreslås ge studierektor i uppdrag att hos IS begära förlängning med ytterligare 6 månader, till

5 13. Strategiarbete Diskuteras FUNs strategiska arbete fram till * Internationalisering - Hur används de utländska erfarenheterna? - Hur hanteras de utländska gästerna? - Vad betyder de internationella utbytena för institutionen? 14. Ny bedömning CUL Tuula Maunula sökte antagning med extern finansiering till CULs forskarskola men bedömdes inte som antagningsbar. UFL har beslutat medge Maunula möjligheten att lämna in nya handlingar för att få en ny bedömning och skickat ärendet till FUN för behandling. Ärendet diskuteras. För att ärendet skall kunna tas upp igen måste det hanteras som en helt ny ansökan om enskild antagning och nya sakkunniga utses. Föreslås uppdra åt forskarutbildningens administration att utse två sakkunniga och att FUN fattar ett per capsulambeslut när de sakkunniga har lämnat sina utlåtanden. Mötet avslutas Ordförande förklarar sammanträdet avslutat Vid protokollet: Justeringsperson Ordförande: Marianne Andersson Magnus Levinsson Anita Wallin 5

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/09 Forskarutbildningsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/09 Forskarutbildningsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik PROTOKOLL fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden måndagen den 17 september 2009 i rum A1 136, kl 13.00-14.30 Närvarande ledamöter: Ann Ahlberg, Ulla Andrén, Åse Hansson, Jonas Ivarsson, Elsi-Brith

Läs mer

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 3 Antagning till CUL:s forskarskola 8 Besluts- och delegationsordning för UFL 9 Examensarbetet på Lärarprogrammet 11 Policy för IKT inom lärarutbildningen

Läs mer

NÄRVARANDE. Anders Gustafsson, professor, Institutionen för odontologi. Ordförande:

NÄRVARANDE. Anders Gustafsson, professor, Institutionen för odontologi. Ordförande: 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande: Anders Gustafsson, professor, Institutionen för odontologi Ledamöter: Jan Ekstrand, professor, Institutionen för odontologi Lena von Koch, docent, studierektor tillika programkoordinator

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand t o m 29, delvis Karin Brundell-Freij univ lektor t o m 29, delvis Paul Håkansson

Läs mer

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna Inger Brännberg Annika Lantz-Andersson Johannes Lunneblad

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna Inger Brännberg Annika Lantz-Andersson Johannes Lunneblad Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 1/12 1 / 7 2012-01-24 Tid: tisdag 24 januari 2012, kl 13.00 15.35 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt,

Läs mer

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna. Företrädare för teknisk-administrativ personal. Företrädare för studenterna

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna. Företrädare för teknisk-administrativ personal. Företrädare för studenterna Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 9/11 1 / 7 2011-11-21 Tid: måndag 21 november 2011, kl 13.00 15.00 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten

Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Nämnden för utbildning på forskarnivå PROTOKOLL 36-47 2018 2018-10-23 Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2011 Christin de Flon 2011-06-13 Tid Måndag den 13 juni klockan 13 16.30 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2007:2 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2007:2 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Tid och plats kl. 14.00 17.10, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. 7 Förlängning av nuvarande mandatperiod för ledamöterna i lärarutbildningsråden

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten

Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Nämnden för utbildning på forskarnivå PROTOKOLL 47-57 2018 2018-12-17 Protokoll fört vid sammanträde med nämnden för utbildning på forskarnivå, NJ-fakulteten

Läs mer

Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå Fastställd av rektor Dnr: L 2018/154

Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå Fastställd av rektor Dnr: L 2018/154 Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå Fastställd av rektor 2018-11-19 Dnr: L 2018/154 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Process inför ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga faku ltetsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga faku ltetsstyrelsen UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga faku ltetsstyrelsen Datum: Tid: Plats: Närvarande ledamöter 2017-12-14 09:00-12:45 Al 136, hus A, Pedagogen Åke

Läs mer

Beslut/åtgärd. 1 Protokolljusterare Rådet utser Per Holmberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Beslut/åtgärd. 1 Protokolljusterare Rådet utser Per Holmberg att jämte ordförande justera dagens protokoll. UFL:s kansli Klas Eriksson PROTOKOLL 2007:6 1 / 6 2007-10-23 PROTOKOLL UFLs Forsknings och forskarutbildningsråd (FF-rådet) sammanträde måndagen den 23 oktober, kl. 9.00-11.00, konferensrummet Föreningsgatan

Läs mer

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(5) Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Dekanus Ordförande EwaCarin Ekberg Studierektor FUN Krister Nilner Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent Klara Rangne Forskarstuderande Gunnel Svensäter Björn

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd Göteborgs universitet

Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd Göteborgs universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd Göteborgs universitet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2000-02-09 Ledamöter Närvarande: Daniel Bernmar Mats Bengtsson Agnes Cornell Andreas Godsäter Nazem Tahvilzadeh

Läs mer

Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde. Anna Brodin Elisabeth Hesslefors-Arktoft Stefan Hulth Kaj Jönsson. Björn Sandmark

Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde. Anna Brodin Elisabeth Hesslefors-Arktoft Stefan Hulth Kaj Jönsson. Björn Sandmark Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 7 Ersättning till Högskolan för Scen och Musik för kvalitetsutveckling 8 Sammanträdestid i november 2008 9 Täckande av underskott inom den verksamhetsförlagda

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden S den 17 maj 2019

Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden S den 17 maj 2019 Fakulteten för skogsvetenskap Nämnden för forskarutbildning PROTOKOLL 108-118/2019 2019 05 17 Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden S den 17 maj 2019 Innehållsförteckning 108 Sammanträdets

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon Christin de Flon 2011-04-04 Tid Måndag den 4 april klockan 13 16 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist stf

Läs mer

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta Sid 1 (6) Närvarande Professor Anders Blomberg (ordf) Docent Ulrich von Pawel- Rammingen, närvarande vid pp 129, 125 samt 130-140 Docent Erik Rosendahl Fo. stud Elin Wallsten Övriga närvarande Fak. samordn.

Läs mer

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent Riktlinjer för antagning som oavlönad docent Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden 20-02-02 Reviderad 203-02-3 Reviderad 205-2-02 Reviderad 206-09-07 Dnr 20/76 Riktlinjer för antagning som oavlönad

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Christin de Flon 2011-12-12 Tid Måndag den 12 december klockan 13 16.15 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16, 2019-06-11 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Hanna Modin doktorand Björn Regnell

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Institutionen för filosofi, lingvistik och 2011-05-27 vetenskapsteori Närvarande ledamöter Jan Lif prefekt ordf Åsa Abelin lärare (t o m 17) Staffan Larsson lärare ( f o

Läs mer

PROTOKOLL 1(7) Humanistiska och teologiska fakulteterna Sammanträdestid Forskarutbildningsnämnden klockan

PROTOKOLL 1(7) Humanistiska och teologiska fakulteterna Sammanträdestid Forskarutbildningsnämnden klockan PROTOKOLL 1(7) Sammanträdestid klockan 9.15 12.15 Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor från och med del av 91 Kristoffer Brink studerande Gunlög Josefsson professor Linde Lindkvist doktorand Fredrik

Läs mer

Antagningsprocessen till utbildning på forskarnivå

Antagningsprocessen till utbildning på forskarnivå Dnr: STYR 2014/327 Konstnärliga fakulteten i Malmö Antagningsprocessen till utbildning på forskarnivå Intern arbetsordning vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet, beslutad i Konstnärliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:13 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:13 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Tid och plats kl. 13.00 17.05, UFL:s sammanträdesrum, Viktoriagatan 30 A. 3 Inrättande av inriktning för Kulturellt meningsskapande genom musik, rytmik och drama 4

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

HANDLEDARKOLLEGIET. Processen - antagning av doktorander till disputation

HANDLEDARKOLLEGIET. Processen - antagning av doktorander till disputation HANDLEDARKOLLEGIET Processen - antagning av doktorander till disputation Forskarutbildning på OD 47 doktorander (27 män, 20 kvinnor) 6 licentiander (1 man, 5 kvinnor) 13 med grundutbildning utanför Sverige

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Barn- och ungdomsvetenskap

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Barn- och ungdomsvetenskap Dnr U 2013/469 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Barn- och ungdomsvetenskap Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna Inger Brännberg Annika Lantz-Andersson Johannes Lunneblad

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna Inger Brännberg Annika Lantz-Andersson Johannes Lunneblad Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 12/11 1 / 7 2011-12-12 Tid: måndag 12 december 2011, kl 13.00 15.45 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt,

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:8 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:8 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Tid och plats kl. 14.45 17.10, Ljusvågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. 6 Inriktning Yrke, skola och arbetsliv 7 Lärarutbildningsrådens ikraftträdande

Läs mer

Regler för doktorsavhandling och disputation

Regler för doktorsavhandling och disputation GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Beslut 1999-10-26 (J 6 0000/99) Regler för doktorsavhandling och disputation 1 Avhandlingens form 1.1 Doktorsavhandling skall utformas antingen

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet

Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet Protokoll från sammanträde med beredning för forskning (BF) Datum: 2019-03-11 Tid: 16:30-17:30 Plats: A1 135b, Plan 1, Pedagogen Hus A Närvarande: Eva Reimers,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden den 7 september 2018

Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden den 7 september 2018 Fakulteten för skogsvetenskap Nämnden för forskarutbildning PROTOKOLL 41-52/2018 2018 09 07 SLU.sfak.2018.3.2.1-314 Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden den 7 september 2018 Innehållsförteckning

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand S. Olof Hägerstedt doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Björn

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 1(5) Tid: kl. 13.20 16.10 Plats: Konsistorierummet, universitetsbyggnaden, Vasaparken. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström professor,

Läs mer

Antagning till forskarutbildning med licentiatexamen som slutmål

Antagning till forskarutbildning med licentiatexamen som slutmål Regeringskansliet Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Karin Lindforss REGERINGSUPPDRAG 2006-06-13 Reg.nr 30-1455-06 Antagning till forskarutbildning med licentiatexamen som slutmål Bakgrund

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

Tid: Kl

Tid: Kl HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare PROTOKOLL 1(5) Tid: Kl. 12.30-15.15 Plats: A716 Närvarande ledamöter: Cronholm, Stefan ordförande Bengtsson, Natalie 1-6,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Christin de Flon 2012-03-26 Tid Måndag den 26 mars klockan 13 15 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Lisa Asp Onsjö Christian

Läs mer

Allmän studieplan mot licentiatexamen i Barn- och ungdomsvetenskap

Allmän studieplan mot licentiatexamen i Barn- och ungdomsvetenskap Dnr U 2013/509 Allmän studieplan mot licentiatexamen i Barn- och ungdomsvetenskap Studieplanen är fastställd 2013-09-05 av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Utbildning på forskarnivå regleras

Läs mer

Datum och tid: Tisdag den 27 mars kl Elisabeth Uhlemann Ordförande, Prodekan Ej närvarande Lena Almqvist Ledamot

Datum och tid: Tisdag den 27 mars kl Elisabeth Uhlemann Ordförande, Prodekan Ej närvarande Lena Almqvist Ledamot Omfning 14-25 Datum och tid: Tisdag den 27 mars kl 09.30 11.15 Plats: Konferensrum H 553 (UKK) Mälardalens högskola, Eskilstuna Elisabeth Uhlemann Ordförande, Prodekan Ej närvarande 24-25 Lena Almqvist

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 23 augusti 2007 Rum U103 Klockan 9.00-11.00 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Margareta Östman Thomas Arnebrant Tautgirdas

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (6) Lunds universitet. Övriga närvarande: Jeffrey Armstrong personalsamordnare 190

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (6) Lunds universitet. Övriga närvarande: Jeffrey Armstrong personalsamordnare 190 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (6) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Björn Regnell professor

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/02 1(5) Tid: kl.13.25 16.05. Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Fransson Anders Lernberg Lars Olov

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6) Tid: kl. 13.00 16.25 Plats: Gula salongen, universitetsbyggnaden, Vasaparken. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström professor,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:14 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:14 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Tid och plats kl. 15.00 16.40, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 6 Obligatoriska kurser

Läs mer

Tid: måndag 22 augusti 2011, kl Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111

Tid: måndag 22 augusti 2011, kl Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 6/11 1 / 6 2011-08-22 Tid: måndag 22 augusti 2011, kl 13.00 15.20 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Mauritzson Ulla prefekt,

Läs mer

1(5) Närvarande Ledamöter: Lars Bondemark Professor, dekanus, ordförande

1(5) Närvarande Ledamöter: Lars Bondemark Professor, dekanus, ordförande 1(5) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Bondemark, dekanus, ordförande Bengt Götrick Univ.lektor Thomas List Maria Pigg Forskarstuderande Gunnel Svensäter Ann Wennerberg Ledamot

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Malmö högskolas styrelse den 12 februari 2016

Protokoll från sammanträde med Malmö högskolas styrelse den 12 februari 2016 (dnr LED 1.1-2016/77) 1 (av 6) Malmö högskola, Styrelse, Jenny Wendle, Stabschef från sammanträde med Malmö högskolas styrelse den 12 februari 2016 Närvarande: Ledamöter Gun-Britt Fransson, forsknings-

Läs mer

Tid Måndag den 6 december klockan Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Plats. Närvarande

Tid Måndag den 6 december klockan Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Plats. Närvarande GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2010 Tid Måndag den 6 december klockan 14 16 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Hanna Modin doktorand Sven Åberg

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

Nämnden för rehabiliteringsutbildning

Nämnden för rehabiliteringsutbildning Närvarande: se bifogad närvarolista. 28. Sammanträdets öppnade. Ordförande öppnar mötet. 29. Justeringsperson. Nämnden utser Staffan Erikson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 30.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 3/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-04-14 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-04-14 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 3/12 1 / 6 2012-03-20 Tid: tisdag 20 mars 2012, kl 13.00 16.00 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt,

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

BESLUT. 2. Mål för utbildningen. Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Medie- och kommunikationsvetenskap Media and Communication Studies

BESLUT. 2. Mål för utbildningen. Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Medie- och kommunikationsvetenskap Media and Communication Studies Malmö universitet / Fakulteten för kultur och samhälle 1(6) BESLUT Fastställt i forskningsoch forskarutbildningsnämnden 2010-12-21 Konsekvensändrad 2012-10-08; 2016-09-06; 2017-06-27; 2018-08-08 Ändrad

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Datum och tid Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Högbo Brukshotell torsdag den 30 september Peter Samuelsson, styrelseordförande

Läs mer

Anita Larsson Fredrik Elinder Toste Länne (sekreterare) (ordförande) (justerare)

Anita Larsson Fredrik Elinder Toste Länne (sekreterare) (ordförande) (justerare) 1(5) Tid: Måndagen den 4 maj 2015 kl. 14.00 16.00 Lokal: Lärosal Björken, Campus US Närvarande: Ledamöter: Fredrik Elinder Peter Söderkvist Mikael Benson Carina Berterö Helena Hemmingsson Toste Länne Karin

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Tid: kl.09.00 12.25 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, vice ordförande Franzén

Läs mer

Tid: måndag den 24 januari 2011, kl Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111

Tid: måndag den 24 januari 2011, kl Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 1/11 1 / 5 2011-01-24 Tid: måndag den 24 januari 2011, kl 13.00 16.00 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Mauritzson Ulla prefekt,

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i idrottsvetenskap

Allmän studieplan mot doktorsexamen i idrottsvetenskap Allmän studieplan mot doktorsexamen i idrottsvetenskap Studieplanen är fastställd 2013-03-15 av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116 Sid 1 (5) Närvarande Ledamöter Birgitta Bernspång Anna Arnqvist Anders Berglund Karin Brunnegård Christian Johansson Britt-Marie Lindgren Christina Ljungberg Elin Ljungström Mari Norgren Börje Rehn Ordförande

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 1(6) Tid: kl. 10.20 16.45 Plats: Ågrenska villan, Högåsplatsen 2. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström professor, ordförande Lars

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr C 2007/846 Dnr C 2009/589, Dnr C 2009/590 Revidering av C 2005/93 Fastställd av rektor 2005-02-07 Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen.

Läs mer

Forskarutbildning vid KI

Forskarutbildning vid KI Forskarutbildning vid KI Innehåll Lite statistik, användare, supportärenden m.m.. Utmaningar inför produktionssättningen (hur vi tänkte med strukturen i systemet och hur genomförde vi utbildningen) Så

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Riktlinjer för indragning av resurser för forskarstuderande Fastställd av rektor , dnr L 2019/56

Riktlinjer för indragning av resurser för forskarstuderande Fastställd av rektor , dnr L 2019/56 Riktlinjer för indragning av resurser för forskarstuderande Fastställd av rektor 2019-06-10, dnr L 2019/56 Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 Halmstad Besöksadress: Kristian IV:s väg 3 Tel: 035-16 71

Läs mer

1:4 Godkännande av protokoll från föregående möte Protokollet godkänns ej. Godkännande av protokoll görs vid nästa möte.

1:4 Godkännande av protokoll från föregående möte Protokollet godkänns ej. Godkännande av protokoll görs vid nästa möte. PROTOKOLL FRÅN SAMFAKS DOKTORANDRÅDSMÖTE 2007-11-19 Tid: 10.00-12.00 Plats: D141, Sprängkullsgatan 19, vån 4 Närvarande: Andreas Bjurström, School of Global Studies, ordförande Anders Fredriksson, Statsvetenskapliga

Läs mer

Anvisning om individuell studieplan

Anvisning om individuell studieplan ANVISNING Gäller från och med 2012-04-18 Anvisning om individuell studieplan Gäller fr o m 2007-07-01 Ändrad 2012-04-18 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (SFS 1993:100) Förordning om

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Tid: kl. 13.00 15.30 Plats: Stenasalen, Ågrenska villan. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström Lars Olov Lernberg Börje Rådesjö

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

PROTOKOLL Niagara, NIB0317 Kl. 09:15-12:00

PROTOKOLL Niagara, NIB0317 Kl. 09:15-12:00 Forskarutbildningsnämnden/Fakulteten för lärande och samhälle 1(3) PROTOKOLL 2018-10-10 Niagara, NIB0317 Kl. 09:15-12:00 Närvarande Ledamöter: Tobias Olsson prodekan, ordförande Thom Axelsson Alexander

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2012 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2012 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon Christin de Flon 2012-06-08 Tid Fredag den 8 juni klockan 9-11:30 Plats Ågrenska villan Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist stf prefekt Christian Bennet Lisa Asp

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(5) Tid: kl Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43.

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(5) Tid: kl Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(5) Tid: kl. 09.10 12.20 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Eva-Lena Dahl Bengt Franzén Christina Kärrqvist

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.15 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor ej del av 92 Henry Diab universitetsadjun kt Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Oskar

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Tid: kl.13.35 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina Nilsson

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Klockargården, Tällberg Datum och tid torsdagen den 15 september, kl 09.00-12.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Peter Samuelsson,

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 ( ) Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten Organisation av forskarutbildningen Rektor fattar beslut om att inrätta ämnen på forskarutbildningsnivå vid Umeå

Läs mer