Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen"

Transkript

1 Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd Om utländsk högskolekod saknas meddelar handläggaren det Utländska högskolor Forskarutbildningsstöd - Systemförvaltningen När underlag inkommit från handläggaren eller från institution. KA33 Handledarkoder Forskarutbildningsstöd - Systemförvaltningen När institution meddelat om en ny handledare KA75 Etablering och antagning i Doktorandens institution När prefekten undertecknat antagningsbeslutet SA90 Inläggning av grundläggande examen - - Även om doktoranden har avlagt sin grundexamen vid KI ska grundläggande examen läggas in. Kontrollera uppgifterna på blanketten i Sharepoint. Det är uppgifterna i Sharepoint som är korrekta. I samband med inläggningen av antagningen Inläggning av Individuell studieplan Inläggning av huvudhandledare och eventuell bihandledare SA90 (SA92) SA90 (SA91)

2 Flöde Forskarutbildningen 2(7) Uppgift Vem Kommentar När Registrering av doktorand Doktorandens institution Första registreringen sker när doktoranden blivit antagen och startar sin utbildning oavsett när på året det sker. Därefter alltid vid terminsstart Årligen i januari och juli RG90 Baskurser Resultatrapportering Kursgivande institution För baskurser som gavs sista gången 2005/2006 och tidigare finns resultatlistor i KI centrala arkiv, dessa resultat rapporteras in centralt av systemförvaltningsgruppen på UFS om en doktorand vill få den inrapporterad. Kontinuerligt när någon kurs är klar Alla övriga kurser Tillgodoräknade kurser Doktorandens institution Har doktoranden läst en kurs på KI innan han/hon blev antagen till utbildning på forskarnivå och/eller läst kurser vid något annat lärosäte och sedan vill ha med den i sin forskarutbildning ska den hanteras som ett tillgodoräknande. Doktoranden ansöker om tillgodoräknande hos studierektor. När TG är beslutat RS21 Kurser genomförda utanför KI - - Hanteras som tillgodoräknande, se ovan. - - RS21 Journal clubs och labseminarium mm - - Dokumenteras med fritext Kontinuerligt när det är godkänt Uppföljning av den individuella studieplanen - - Dokumenteras att den är genomförd med år, månad och dag Årligen SA92

3 Flöde Forskarutbildningen 3(7) Uppgift Vem Kommentar När Rapportering av Aktivitet & Försörjning Doktorandens institution Rapportering av aktivitet och försörjning för doktorandens sista termin läggs in när godkänd avhandling rapporterats in i särskilt om disputation äger rum mitt under terminstid. Juni och december I samband med avslutade forskarstudier RG90 Uppnådd andel inom forskarutbildningen - - Ingen obligatorisk uppgift, men om institutionen vill så är det möjligt att rapportera uppnådd andel i. När handledaren uppskattar att doktorandens uppnått 50% alternativt 80% inom forskarutbildningen, relaterad till fordringarna för aktuell examen. RS92 Halvtidskontroll - - Om doktoranden inte ska ta ut en Licentiatexamen ska halvtids kontroll göras. Alla kurser klara - - Alla läskurser avser de obligatoriska momenten utöver själva avhandlingstiteln. Läggs in när alla läskurser för doktors- eller licentiatexamen är klara. RS93

4 Flöde Forskarutbildningen 4(7) Uppgift Vem Kommentar När Godkänd avhandling/licentiatuppsats Doktorandens institution När resultatet är inlagt i skickas originalprotokollet från betygsnämnden in till disputationskommitténs handläggare på Utbildningsoch Forskarutbildningsstöd. När doktoranden blivit godkänd av betygsnämnden. RS95 Institutionen skickar ett e-post meddelande till doktoranden när detta är klart med hänvisning till blanketten för ansökan om examen. Glöm inte att rapportera aktivitet och försörjning för doktorandens sista termin. Slutdatum för handledare - - I samband med att Godkänd avhandling/licentiatuppsats rapporterats in i. SA91 Examen Forskarutbildningsstöd - Examen Utfärdande av examensbevis görs efter att ansökan inkommit från doktoranden. RS96

5 Flöde Forskarutbildningen 5(7) Om doktorand byter forskarutbildningsämne eller institution Vad Vem Kommentar När Blankett Byte av ämne/institution Doktorandens gamla institution/den nya institutionen/doktoranden själv Blanketten skickas till doktorandens nya institution När doktoranden är godkänd på den nya institutionen. Etablering och antagning i Doktorandens nya institution Doktorandens nya institution meddelar den andra institutionen när antagningen är inlagd i. När blanketten Byte av ämne/institution inkommit. SA90 Inläggning av Individuell studieplan Doktorandens nya institution I samband med inläggning av antagningen. SA92 Inläggning av huvudhandledare och eventuell bihandledare SA90 (SA91) Avbrott på det tidigare ämnet Doktorandens tidigare institution Avbrott läggs inte in om doktoranden har för avsikt att disputera i båda ämnena med olika avhandlingar. När besked har inkommit att antagningen till det nya ämnet/institutionen är inlagd och klar i. SA93 Slutdatum för handledarna - - Samtidigt som avbrottet på det tidigare ämnet. SA91 Därefter följs det vanliga flödet vad gäller inrapportering av registrering, aktivitet & försörjning och resultatrapportering mm

6 Flöde Forskarutbildningen 6(7) Särskilt tillstånd att läsa forskarkurser Registrering av tillfälligt inresande doktorand (utbytesprogram) Vad Vem Kommentar När Blankett Registrering av tillfälligt inresande doktorander Ifylls av handledaren Lämnar blanketten till institutionens administratör. Registrering i Institutionens administratör Varje institution där doktoranden ska läsa kurser måste lägga in särskilt tillstånd för forskarutbildningskurser på sin institution. Resultatrapportering Kursgivande institution Resultatrapportering görs på vanligt sätt av varje institution där doktoranden läst kurser. När handledaren inkommit med blanketten. När doktoranden läst någon kurs. SA95 Intyg till doktoranden - - Doktoranden ska ha med sig ett intyg tillbaka till sitt hemuniversitet. Intyget ska skrivas ut från. När doktoranden åker hem. UT92

7 Flöde Forskarutbildningen 7(7) Särskilt tillstånd att läsa forskarkurser Doktorander från andra lärosäten och övriga som tillåts att läsa forskarkurser Vad Vem Kommentar När Registrera särskilt tillstånd att läsa forskarkurser Kursgivande institution Underlaget (deltagarlista) måste innehålla följande uppgifter: Namn Personnummer Termin Rekommenderas vid kursstart men senast inför resultatrapporteringen. SA95 Resultatrapportering - - När deltagaren läst kursen. Intyg Kursgivande institution och/eller Infopunkten Intyg ska skrivas ut till personen från. Dessa personer är inte doktorander vid KI och har inte tillgång till på webb. När kursen är rapporterad i. UT92

LADOK. indata RS95. Ladok. När man n är antagen till. Om doktoranden är

LADOK. indata RS95. Ladok. När man n är antagen till. Om doktoranden är Godkänd avhandling/licentiatuppsats RS95 Denna funktion används för att lägga in, ändra och ta bort uppgift om godkänd avhandling för licentiat- och doktorsexamen och därtill hörande avhandlingstitel.

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Maj 2015 Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Instruktion Innehåll 1. Nyheter i insamlingen... 2 2. Allmänt... 2 3. Vad ska rapporteras... 3 4. Lärosäten med examenstillstånd på forskarnivå

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Årsrapport för forskarutbildningen LTH 2011

Årsrapport för forskarutbildningen LTH 2011 Dnr: LTH 2012/2192 1(7) 2012-12-06 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Årsrapport för forskarutbildningen LTH 2011 Bilagor: Bilaga 1: Rapport från FN1 Bilaga 2: Rapport från FN2 Bilaga

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Administrativa rutiner gällande 7-gruppen i utbildning i svenska för invandrare(sfi)

Administrativa rutiner gällande 7-gruppen i utbildning i svenska för invandrare(sfi) 2014-09-24 version 9 Administrativa rutiner gällande 7-gruppen i utbildning i svenska för invandrare(sfi) Start av kurs, introduktion, ej påbörjade studier, omprövning av nivåplacering Placering på nivå

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer