Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: Styrelseprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll"

Transkript

1 Datum: Möte nr 2/2015 Paragraf Plats och tid: Telefonmöte, 19:00 Beslutande: Dan Wikström, Maria Pettersson, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson, Louise Larsson Suppleanter: Övriga deltagare: Frånvarande: Utsedd att justera: PiaMaria Wenklo Westlund, Tina Forsell Maria Pettersson Underskrifter: Ordförande: Dan Wikström Ort Datum Sekreterare: Jonas Bygdén Ort Datum Justerare: Maria Pettersson Ort Datum 14. Mötets öppnande Ordförande Dan Wikström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 15. Val av justerare Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Maria Pettersson 16. Fastställande av Dagordning Dagordningen fastställdes med vissa justeringar.

2 17. Föregående protokoll a. Protokoll Föregående protokoll är justerat och kan läggas ut på hemsidan. 18. Styrelsearbete a. Ordförandens rapport Rapport från ordförande, som skickats via mail till samtliga i styrelsen, lades till handlingarna. b. Arbetsordningar Samtliga ska läsa igenom klubbens Arbetsordningar till nästa möte c. Facebook Vilka behöver behörighet att lägga upp inlägg på klubbens Facebook sida? De som behöver meddelar Jonas. d. Hemsidan Vilka behöver behörigheter till hemsidan? De som önskar behörighet, meddelar Jonas. Styrelsen beslutade att skriva valda delar av informationen på hemsidan även på engelska. Målet är att detta ska påbörjas under verksamhetsåret. Datum för kommande styrelsemöten behöver läggas ut på hemsidan. Jonas får i uppdrag att ordna detta. e. Flytt av mail, lagotto.org > lagottoklubben.se Under året kommer klubbens mailadresser bytas ut, I samband med detta ändrar vi även förkortningar till hela ord (ordf > ordförande, etc). Jonas går igenom vilka mailadresser vi har idag och presenterar ett förslag på adresser framöver. Under övergången kommer mail till de gamla adresserna att vidarebefordras till de nya. Jonas kommer att förse övriga styrelsemedlemmar med en lathund hur ändringen kommer att göras. f. Fildelningsarea, typ Google Drive På förslag från Dan tittar Jonas på en lösning med att använda någon form av molntjänst för dokumentdelning, till exempel Google Drive. 19. Ekonomisk rapport Kontoinformation, till och med : Transaktionskonto: ,19 SEK Hälsokonto: ,36 SEK Fridakonto: ,69 SEK 20. Aktivitetskommittén a. Aktivitetskommittén är idag utan funktionärer Styrelsen beslutade att utse Monica som kontaktperson för kommittén i styrelsen. Tillsättandet av kommittén bordlades till nästa möte.

3 21. Avel och Hälsokommittén Beslutades att funktionärer i AHK för kommande år är Carina Larsson (sammankallande), Tina Forsell & Sussie Signell. b. Utställningskritik till AHK AHK vill ha kritiklapparna från alla utställningar för möjlighet till sammanställning och utvärdering. Jonas tillser att alla kritiklappar kommer Sussie tillhanda. c. SLRKs reviderade RAS Carina har kontakt med av SKKs AK utsedd granskare. Glädjande nog anser denne att SLRKs reviderade RAS förslag är välskrivet och genomtänkt. Enligt granskande funktionär i SKKs AK, bör RAS revideringen bli fastställd på deras möte den 25/3. d. Utredningskostnad Rapport från AHK om hund med neurologiska symptom, där vidare utredning är av intresse. Styrelsen beslutade att bistå med ersättning för erforderlig utredning samt reseersättning till ägaren, förebehållet att total kostnad ej överstiger SEK i detta enskilda fall. Styrelsen tar inte ett principbeslut att bistå framtida förfrågningar pga ekonomiska skäl. e. Text till LagottoNytt och hemsidan om bidrag för ögonlysning av äldre hundar På styrelsemötet , fattades beslut om bidrag på 200SEK för hundar som ögonlyses efter 7 års ålder. Styrelsen beslutade att Carina skriver en text för publicering i LagottoNytt # och för publicering på hemsidan. Frågan om krav på medlemskap i SLRK för att få bidraget bordlades till nästa möte. f. Text till LagottoNytt om BPH Carina presenterade en text om BPH, skriven av Anna Forsberg, för publicering i LagottoNytt # Styrelsen beslutade att godkänna texten och dess publicering. 22. LagottoNyttkommittén Vi saknar idag funktionärer i kommittén. Liza Peters har tagit på sig att göra årets första nummer tills vidare. Styrelsen fortsätter att leta möjliga medarbetare. b. Kommande nummer Liza Peters har rapporterat att det finns mycket material till LagottoNytt # Manusstopp är satt till 23/3. c. Ändra text i LN om Årsboken I enlighet med tidigare styrelsebeslut ska texten om LagottoNytt och Årsboken ändras. d. Utgivningsdatum Beslutades att utgivningsplanen som gällde förra året permanentas att gälla tillsvidare under kommande år. e. Shop information i LN # Bild på förra styrelsen som visar färgexempel för jubileums T shirt (149 SEK) ska publiceras i avdelningen för LagottoShopen i LN # Den äldre T shirten i dammodell, som idag finns i shoppen, reas ut för 80 SEK.

4 23. Lagottoshopkommittén Beslutades att Maria Pettersson även fortsättningsvis sköter shoppen. Om behov uppstår av fler funktionärer meddelar Maria styrelsen. 24. Medlemskommittén Beslutades att Håkan Persson även fortsättningsvis är medlemsansvarig. b. Antal medlemmar : 1129st 25. Monterkommittén Maria har tillfrågat förra årets funktionärer, för att undersöka om de vill fortsätta. I avvaktan på svar bordlades frågan till nästa möte. b. Förvaring av montermaterial Maria meddelar att hon snart inte längre kommer att kunna förvara monter och utställningsmaterial hemma. Styrelsen ger Dan och Jonas i uppdrag att undersöka möjlighet till alternativ lagringsplats. 26. Ungdomskommittén Lovisa Björkman kvarstår som sammankallande i kommittén. Förra årets funktionär Emilia Lindblom ska tillfrågas om hon vill fortsätta. I avvaktan på svar bordlades frågan till nästa möte. 27. Utställningskommittén Beslutades att kommittén ska bestå av samma funktionärer som förra året, dvs Susanne Signell (sammankallande), Lovisa Björkman och Camilla Garke. b. Status Raduno Hittills är 16 hundar och 5 par anmälda. c. Arbetsuppgifter Raduno Styrelsen tillser bemanning av shoppen samt sköter lottförsäljningen. d. Rosetter Kommittén meddelar att prisrosetterna har kommit. 28. Årsbokskommittén Beslutades att Årsbokskommitténs funktionärer kvarstår, dvs Liza Peters, Elin Johansson samt Camilla Bäckman arbetar vidare. b. Statusrapport Kommittén rapporterar att arbetet med årsboken går framåt, men att mycket arbete kvarstår.

5 c. Manusstopp Styrelsen undrade om manusstopp för årsboken. Kommittén meddelar att det inte finns något satt datum för manusstopp. 29. Årsbästakommittén Styrelsen beslutar att välkomna den nya funktionären Annie Ahlberg, som primärt ska ansvara för kommitténs uppdateringar på hemsidan. b. Förslag på beräkning av årsbästa allroundlagotto Kommittén har inkommit till styrelsen med ett omarbetat förslag på poängberäkning av årsbästa allroundlagotto. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till kommande styrelsemöte och att till detta möte bjuda in kommittén för att vidare diskutera poängberäkningen. Carina och Monica får i uppdrag att sammanställa styrelsens kommentarer. Dan får i uppdrag att kontakta kommittén och bjuda in dem till kommande möte. 30. Tryffelkommittén Beslutades att kommittén ska bestå av Susanne Ståhlström (sammankallande), Eva Hildebrand, Annika Ahlén, Pia Maria Wenklo Westlund och Lotta Landerstedt 31. Inkomna skrivelser Inga inkomna skrivelser 32. Utgående skrivelser Inga utgående skrivelser 33. Övriga frågor a. Att göra listan Att göra listan gicks igenom och uppdaterades. Jonas fick i uppdrag att beställa flera exemplar av SKK:s bok Föreningsteknik för att samtliga styrelseledamöter ska ha tillgång till varsin. b. Föreningsmål Styrelsen fick i uppdrag att till nästa möte fundera på vilka mål vi vill ha som förening. c. Inför kommande styrelsemöten För att underlätta och snabba upp styrelsemötena beslutade styrelsen att vi i framtiden vill ha in rapporter från kommittéerna senast 5 dagar innan styrelsemötet. På så sätt får alla ledamöter möjlighet att läsa igenom och bilda sig en åsikt i frågan. Allt material till styrelsemöten skall sändas ut i god tid dock senast 3 dagar innan mötet. d. Kommittéfunktionärer Styrelsen beslutade att annonsera efter kommittéfunktionärer på hemsidan och Facebook. Jonas fick uppdraget att skriva annonser och publicera dem. e. Uppfödarmöten Då vi inte längre har någon uppfödarkommitté uppkom frågan ifall vi ändå kan hålla uppfödarträffar runt om i landet. Styrelsen beslutade undersöka möjligheterna och formerna för detta.

6 34. Nästa möte Nästa möte är ett fysiskt möte i Sollentuna, den 19/4 klockan 10: Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras, diskuteras eller publiceras på SLRK ś webbplats och/eller i LN innan protokollet är justerat. Inga ärenden faller under denna punkten. 36. Mötet avslutas Ordförande Dan Wikström tackar för mötet och avslutar detsamma

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435-6076 -Styrelseprotokoll-

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435-6076 -Styrelseprotokoll- Datum: 2015-02-26 Möte nr 13/2014 296-318 Plats och tid: Telefonmöte, kl 19.00-21.00 Beslutande: Suppleanter: Frånvarande: Mötets sekreterare: Justerare: Sussie Signell, Eva Hildebrand, Maria Pettersson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRK VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRK SVENSKA LAGOTTO ROMAGNOLOKLUBBEN 2014 Styrelsen för Svenska Lagotto Romagnoloklubben, SLRK, avger följande berättelse för det gångna verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31.

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE

Läs mer

Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes

Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes Styrelsesammanträde Datum: 2014-04-26 Tid: 14:00 Plats: Furusund Närvarande: Göran Tullberg Inger Johannesson Peter van der Steen Annette Bohlin Jansson Christina Hüttner Johan Ernfridsson Sonja Lagerström

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist Nr 6/2003 - justerat PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 22, Danderyd NÄRVARANDE: Peter Söderberg Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08 12.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Kerstin Nilsson, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer