Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till AB92 / ABT94 7:21. Nybyggnad av 75 studentlägenheter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till AB92 / ABT94 7:21. Nybyggnad av 75 studentlägenheter."

Transkript

1 Sid 1(7) Brf.Fålhagen Kv.Fålhagen 7:22 i Uppsala Petterlundsgatan Uppsala UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING BILAGA GB 1 BYGG 1 Detta utlåtande i Bilagan över garantibesiktning omfattar Bygg, Måln., Fasadputs och Plåt. Övriga delar som Mark, Hiss och installationer redovisas i särskilda Bilagor. Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till AB92 / ABT94 7:21. Besiktningens omfattning Besiktningen omfattar: Garantibesiktningen omfattar entreprenaden i sin helhet.. Tid för garantibesiktningen (01) Etapp 1: Etapp 2: Entreprenaden samt parterna (02) Entreprenaden: Objektet: Nybyggnad av 75 studentlägenheter. Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT 94 Upphandlingsform: Ersättningsform: Totalentreprenad Fast pris Parterna: Byggkvalitet konsult Kurt Bergström Hantverkaregatan Norrtälje Tel Fax Mobil e-post

2 Nybyggnad av 75 student lgh. UTLÅTANDE GB 1 BYGG 1 Sid 2(7) Beställare: Entreprenör: Brf. Fålhagen Petterslundsgatan Uppsala NCC Construction Sverige AB Box Uppsala Närvarande (03, 04) BM Kurt Bergström För beställaren: Dick Pettersson utsedd att föra parts talan För entreprenören: Henrik Lundin utsedd att föra parts talan Sättet för kallelse till besiktningen (05) Besiktningsman har kallat parterna per e-post. Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser (08) Utöver entreprenadkontraktet har för besiktningen följande handlingar och överenskommelser utgjort underlag: Kontrakt dat Bygghandlingar dat Kontrakt mellan Gillöga och Brf. Fålhagen dat.? Fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden (10 14, 20) Under denna rubrik har antecknats samtliga vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden. Förklaringar: Dessa förklaringar anges endast i första utlåtandet och gäller sedan även för kommande utlåtanden över förbesiktningar. Markering i vänsterkolumn med E anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet (10). ES anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet, men att parterna enats om att avvakta med beslut om avhjälpande till senare tillfälle eller besiktning (10).

3 Nybyggnad av 75 student lgh. UTLÅTANDE GB 1 BYGG 1 Sid 3(7) B anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen (11). Avhjälpande sker efter särskild beställning av beställaren. S anger att slutlig bedömning av förhållandet bör anstå till senare besiktning (12). U anger att särskild utredning skall göras av förhållandet (13). N anger att nedsättning av entreprenadsumman skall ske avseende förhållandet (14). A anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (20). E1 nummer efter bokstavsbeteckning anger ordningsnummer på utlåtandet / bilagan. E1.1 nummer efter punkten anger ordningsnummer för anmärkningen. Markering i högerkant med uk anger att avhjälpande av angivet fel skall ske utan kostnad för beställaren. Fönster (F), dörrar (D), väggar (V) etc numreras från vänster till höger. V1 = vägg till vänster om entrévägg. V2 = nästa vägg till höger om V1 osv. Lokal, byggdel eller installationsdel utan fel redovisas med ---. Dock gäller eventuell förekomst av allmänna fel. Ej nämnd lokal, byggdel eller installationsdel är utan fel. Dock gäller eventuell förekomst av allmänna fel. Fel kompletterad med texten "Avhjälps ej" innebär att parterna enats om att avhjälpande ej skall ske, men att beställaren förbehåller sig rätt till kostnadsreglering. GARANTIBESIKTNING GB 1 BYGG 1: Allmänt U1.1 Ytstrukturen på fasadputsen saknar namn. E1.2 Vent.gallet i fasad för tilluft är ej anpassade för fasdputs. E1.3 Tröskelbläck vid entrédörrar saknar putskant. E1.4 Putskanter på fönsterbläck når utanför fasadliv. E1.5 Balkongräcken är monterade med varierande täckning av balkongplattan. U1.6 Det finns mörka fläckar på undersida balkongplatta, vad är detta? E1.7 Det går inte att upptäcka att det finns glidskydd mellan putsen och fönsterkarm. E1.8 Dilfog i putsen under balkongplattorna är bristfällig och saknas delvis. E1.9 Balkongräckena har olika avstånd mellan fasadputs och räcke. E1.10 Vissa fönstersmygar har inte full färgtäckning. E1.11 Lövsilar på stuprören sitter ovanligt nära marken, på några ställen c:a 6 cm. U1.12 Tjockleken på lösullen utredes. Fasad mot öster: Fasadbesiktningen sker från marknivå, därför går det inte att bedöma resultatet på hela fasaden. E1.13 Ojämn putsyta vid första burspråkets vänstra sida mot franska balkoner, räknat

4 Nybyggnad av 75 student lgh. UTLÅTANDE GB 1 BYGG 1 Sid 4(7) från norr. E1.14 Entréport 14 av ek, ytbehandlingen av porten är bristfällig på både ut och insida. E1.15 Ektäcklist på portens utsida går dikt ned mot överkant tröskelbläck. E1.17 Järnkonsollerna som håller skärmtaket är inte friskurna från putsen. E1.18 Det sticker ut en udda plåt i fasaden från entréskärmtaket, osäker funktion. E1.19 Smygputs ovan skärmtak ej målad. Tätningslist på karm skadad. Fasad mot söder. E1.20 Sockelputsen är både trasig och sprucken på hela gavelytan. E1.21 Spricka i putsen i underkant balkong. U1.22 Efter sanering på fasaden så har ytan missfärgat med avvikande kulör. Fasad mot väster. E1.23 Rostutfällning från på andra balkongen i andra raden från söder. E1.24 Sprickor i sockelputs. E1.25 Bulig räckesplåt på nedre balkongen första raden från söder. E1.26 Spricka i putsen under nedre balkongen i andra raden från söder. E1.27 Spännband sitter kvar på nedre balkongen i fjärde raden från söder. E1.28 En speciell plåt sticker ut från putsen vid nedre balkongen i femte raden från söder. Fasad mot norr Yttertak. E1.29 Gångbrygga till serviceställe saknas, se takplansritning. E1.30 Kabelgenomföringar i venthuv bör kompletteras med fogmassa. E1.31 Luftningsrör har plåtbeslag som inte är omvikt ned i röret. Huvudentré. Plan 1, Entréhall. E1.32 Dörrstopp trasig, det gäller inom hela huset. UC, El-rum, Plan 2, Entréhall. E1.33 Ekpari till korridor har undermålig ytbehandling, en glaslist är skadad. E1.34 Väggändan till vänster om hissen är mycket ojämn och har en målningsskada. Plan 3.Entrehall E1.35 Ekparti till korridoren har undermålig ytbehandling. E1.36 Ej färdigtspacklat mot smygbräda i överkant fönster.

5 Nybyggnad av 75 student lgh. UTLÅTANDE GB 1 BYGG 1 Sid 5(7) E1.37 Spricka i vägghörn vänster om hiss. Pllan 4, Entréhall. E1.38 Ekparti mot korridor har undermålig ytbehandling. E1.39 Hissfront ej färdigmålat. E1.40 Skada på plåt till höger om hissdörr. E1.41 Skada på sättsteg på trapp upp till lgh.förråd. Plan 5, lgh.förråd. E1.42 Det saknas ett nät skydd till inspektionsöppningar till lösullen. E1.43 Utanför förrådsdörr är ett rörschakt skadat. U1.44 Lösullen har varierande tjocklek, Henrik Lundin utreder detta. Fläktrum Plan 4, korridor. E1.45 Generellt, i alla korridorer är mattan utbytt till en annan typ än vad som står i bygghandlingarna Plan 3, korridor. E1.46 Ventdon har släppt i sitt fäste i u-tak. E1.47 Vägg mellan rum 310 och 309 samt mellan 308 och 309 har en mycket grov yta nere vid sockel. Plan 2, korridor. E1.48 Vid lgh.205 finns en omålad fläck. Plan 1, saknar korridor Soprum. Utvändigt. E1.49 Gavelbeslag på taket har synlig baksida med avvikande kulör. E1.50 Överbläck saknas på fönster. E1.51 Ståldörren har undermålig ytbehandling, färgskiktet släpper från underlaget. E1.52 Vattenutkastare får inte ut vattnet från grund, vattnet bör ledas bort från grund. E1.53 Marken mot El.centralen lutar med fall mot soprumet. E1.54 Det saknas tilluft till soprummet, 200x200 mm. ventil bör tas upp i vägg till höger om ståldörr. Invändigt. E1.55 Betonggolvet är mycket grovt, måste slipas till en jämnare yta och helst medfall mot dörröppning. Golvet måste ha en ytbehandling så att det skall gå att hålla rent.

6 Nybyggnad av 75 student lgh. UTLÅTANDE GB 1 BYGG 1 Sid 6(7) Vi skulle besöka ett antal lgh. men kom bara in till en lgh. Lgh Badrum. E1.56 Duschkabin är ojämt monterad, bl.a ansluter inte tätningslisten mot golv. E1.57 Lysarmaturen sprucken. E1.58 Badrumströskel har en skada. Rum och kök. E1.59 Taket har en ojämn yta med fläckt utseende. En liten del av färgen har släpt. E1.60 Spricka i vägghörn. E1.61 Sprickor i mjukfogen mellan kakel och bänkskiva på vänster kortsida. Besiktningskostnadens fördelning (18) Ersättning till besiktningsmannen vid slutbesiktning och garantibesiktning betalas av beställaren. Entreprenören skall dock ersätta beställaren för dennes utlägg av den del av besiktningen som omfattar efterbesiktning av fel från slutbesiktningen. Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta (21) Fel skall enligt parternas överenskommelse avhjälpas snarast eller senast Denna notering gäller som kallelse. Garantibesiktning etapp 2 sker med start kl Sändlista (22) Detta dokument är upprättat i ett undertecknat original vilket förvaras hos besiktningsmannen. Kopior av dokumentet har sänts per fax, brev och e-post enligt nedan. Namn Företag Adress Dick Pettersson Brf. Fålhagen Box 293 S Uppsala Henrik Lundin NCC Construction Sv. AB Box Uppsala

7 Nybyggnad av 75 student lgh. UTLÅTANDE GB 1 BYGG 1 Sid 7(7) Kurt Bergström SBR besiktningsman