1(8) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB Rör-, vent- och energikonsult. John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(8) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB Rör-, vent- och energikonsult. John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/"

Transkript

1 1(8) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/ Tysklinds i Stockholm AB Radiovägen Tyresö Tfn: Mobil: Fax: E-post: Arbetsnr: UD A17 KV TIMOTEJEN 26 I STOCKHOLM Ombyggnad av kontor till flerbostadshus BILAGA GB1 VENT1 till utlåtande över garantibesiktning Bilagan ansluter till överenskommelser vid inledningssammanträde inför den fortlöpande besiktningen. Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till AB 04. Typ av besiktning (1) Garantibesiktning Besiktningens omfattning (2) Besiktningen omfattar ventilationsinstallationer. Styr besiktades ej. Brandgasfläktar i källare är undantaget. Tid för besiktningen (3) , och GB1-VENT1D/

2 TYSKLINDS I STOCKHOLM AB 2(8) Entreprenaden samt parterna (4) Entreprenaden: Objektet: Att på utförandeentreprenad utföra ombyggnad av kontor till flerbostadshus, kv Timotejen 26 i Stockholm,. Entreprenadform: Utförandeentreprenad enligt AB 04 Upphandlingsform: Delad entreprenad Ersättningsform: Fast pris Parterna: Beställare: SSM Bygg & Fastighets AB Scheelegatan STOCKHOLM Entreprenör: YIT Sverige AB vent Box ESKILSTUNA Underunder- Roslagens styrinstallation AB entreprenör: Stockholmsvägen 26 styr NORRTÄLJE Besiktningsman (5) Besiktningsman Utsedd av huvudbesiktningsman John-Evert Hamberg, Tysklinds i Stockholm AB Närvarande (6) Vid besiktningen var parterna representerade av: för beställaren Peter Hjelmze för vententreprenören - för styrentreprenören - vilka utsetts att föra parternas talan. Övriga: Bo Wernström

3 TYSKLINDS I STOCKHOLM AB 3(8) Sättet för kallelse till besiktningen (7) Kallelse med E-post Tidigare besiktningar och provning (9) FB-VENT1 Lägenheter plan 0,1, och FB-VENT2 Lägenheter plan 0,1, och FB-VENT1 Lägenheter plan FB-VENT2 Lägenheter plan FB-VENT1 Lägenheter plan 4 och takplan FB-VENT3 Lägenheter plan 0,1, och FB-VENT4 Gruppboende och förskola FB-VENT1 Allmänna utrymmen och källare och FB-VENT1 Gruppboende och förskola EB/FB-VENT1 Gruppboende och förskola FB-VENT3 Gruppboende och förskola FB-VENT4 Lägenheter plan 0,1, och FB-VENT3 Lägenheter plan FB-VENT2 Lägenheter plan 4 och takplan FB-VENT1 Källare och SB1-VENT1/ Huvuddel 1 Vent och styrinstallationer EB1-VENT1/ Huvuddel 1A Styrinstallationer EB1-VENT1/ Huvuddel 1B Ventinstallationer EB1-VENT1/ Huvuddel 1C Styrinstallationer EB1-VENT1/ Huvuddel 1D Ventinstallationer och EB1-VENT1 Huvuddel IE Styrinstallationer EB1-VENT1 Huvuddel 1F Styrinstallationer

4 TYSKLINDS I STOCKHOLM AB 4(8) Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning och utförande (10) Odaterat och ej påskrivet entreprenadkontrakt. Ventilationsbeskrivning inkl PM4 daterat Rev Ventilationsritningar enl ritningsförteckning Daterad Rev Delar som inte är åtkomliga för besiktning (11) - Fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden (13-17, 23) Under denna rubrik har i förekommande fall antecknats samtliga vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden. Förklaringar: Markering i vänsterkolumn med E anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet (13) ES anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet, men att parterna enats om att avvakta med beslut om avhjälpande till senare tillfälle eller besiktning (13) B anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen (14). Avhjälpande sker efter särskild beställning av beställaren S anger att slutlig bedömning av förhållandet bör anstå till senare besiktning (15) U anger att särskild utredning skall göras av förhållandet (16) N anger att nedsättning av entreprenadsumman skall ske avseende förhållandet (17) A anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (23). E1. nummer efter bokstavsbeteckning anger ordningsnummer på bilagan. E1.1 nummer efter punkten anger ordningsnummer för anmärkningen. (E1.1) anger vid tidigare besiktning gjord anmärkning som kvarstår och därför överförts till bilagan vid ny besiktning (SB/GB). Fönster (F), dörrar (D), väggar (V) etc numreras från vänster till höger. V1 = vägg vänster om entrévägg, V2 = nästa vägg till höger om V1 osv. Dock gäller eventuell förekomst av allmänna fel. Ej nämnd lokal, byggdel eller installationsdel är utan fel. Dock gäller eventuell förekomst av allmänna fel. Fel kompletterad med texten /Avhjälps ej/ innebär att parterna träffat överenskommelse om att avhjälpande inte skall ske men att beställaren förbehåller sig rätt till kostnadsreglering. Obetydliga skönhetsfel skall för att beaktas vara direkt synliga vid en objektiv besiktning som utförs med den noggrannhet som är praxis vid slutbesiktning av entreprenader. Skönhetsfel som framträder enbart vid vissa ljus, t ex släpljus och som kan uppmärksammas enbart från vissa delar av rummet betraktas ej som fel.

5 TYSKLINDS I STOCKHOLM AB 5(8) GB1-VENT1 Generellt E1:1 Relationsritningar plan 4, det saknas pilar där det är tilluftsdon Plan-1 tvättstugor och brandfläktar stämmer ej. Notering I kontraktet mellan Brf och SSM står det att CE-märkning skall utföras. CE märkning saknas. E1:2 Information till drift-, och underhållsentreprenad är utförd kl Skall också utföras vid garantibesiktning. Ej utförd. Nöjdförklaring skall efter utförd information skriftligen överlämnas från beställarens driftpersonal Plan -1 källare Tvättstugor 2 st E1:3 Tilluftsfläktar startar ej E1:4 Torkskåp har fel anslutning. E1:5 Luftmängdsprotokoll saknas på tvättstugor. Tvättstugor var ej igångkörda på slutbesiktningen. Tvättstuga gruppboende E1:6 Plastring på kanal vid tak har lossnat. Källarförråd plan -1 för lägenhet 114 A1:1 Det saknas filter i tilluftsdon Plan 0 Förskola E1:7 Ozonaggregat är ej i funktion. Plan 1 Gruppboende 110 kök E1:8 Köksfläkt. Det saknas kolfilter i fläkten. Lägenhet 106 ovan entrén E1:9 Det saknas 2 st ytterväggsgaller på fasad. Plan 2 Lägenhet 211 E1:10 Forceringsspjäll går ej tillbaks till grundlägesflöde.

6 TYSKLINDS I STOCKHOLM AB 6(8) Plan 3 Lägenhet 314 E1:11 Det luktar och syns rök i hallen enligt lägenhetsinnehavaren. Lägenhet 306 Dusch A1:2 Frånluftsdon sitter ej fast. Fastsättningsanordning på frånluftsdon är borttagen. Plan 4 Generellt A1:3 Tilluftsdon enligt handling är utbytt till Fresh 90. Föreskrivet tilluftsdon för konvektorer passar ej till konvektorer. Notering I kontraktet mellan Brf och SSM står det, tilluft via genomföring i vägg med förvärmning av luften bakom radiatorerna. P.g.a. byggnadens utseende är denna lösning olämplig på plan 4. E1:12 Det läcker in vatten i tilluftsdonen när det regnar mycket. Ej avhjälpta fel från tidigare besiktningar Gruppboende och förskola Fläktrum förskola B2:1 Det saknas frånluft från garage. Lägenheter plan 3 Generellt Korridor B2:3 Hög ljudnivå från tilluftsdon 47 db(a) Utfört enligt handling. Lägenheter plan 4 och takplan 5 Korridor vid trapphus för utrymning B2:4 Hög ljudnivå från tilluftsdon 48 db(a). Utfört enligt handling. Källare Poolteknikrum B1:11 Överluftsdon saknas.

7 TYSKLINDS I STOCKHOLM AB 7(8) B1:12 Poolteknikrum har ej undertryck. Överluft får ej gå från smutsigare till renare rum. Det kommer att lukta klor i källaren. Fläktrum B1:17 Det saknas renslucka på avluftskanal. Ej med i handling. Lägenhetsförråd i källare mellan linje 10 och 11 B2:6 Ventilation saknas. Plan 1 Korridor B1:20 Det är tilluft i gruppboende och frånluft i lägenhetsdel. Det är en dörr emellan i brandklass E130. Generellt styr E1:2 Programmerade värden på styr är ej dokumenterade. Driftkort E1:3 Principschemor och ritningsbeteckningar stämmer ej med driftkort och apparatmärkning. E1:4 FF1 och FF2.det saknas uppgifter på hur mycket undertrycket höjs vid låg utetemperatur. E1:5 Driftkort saknas på tvättstugor. E1:6 Skyltlista saknas i driftinstruktioner. Samordnad funktionsprovning E1:11 Tvättstugor ej provade. Vid besiktningen kunde styrentreprenören ej starta fläkten i tvättstugan. LB01 E1:13 Tilluftstemperatur skall vara utetemperaturskompenserad. Inställda värden saknas. Display i undercentral E1:17 Inställda värden ej dokumenterade. E1:20 Det saknas indikering på pumpar och fläktar. B1:1 Larm är ej vidarekopplat. Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta (24) Avhjälpes enligt utlåtande garantibesiktning

8 TYSKLINDS I STOCKHOLM AB 8(8) Sändlista (25) Denna bilaga är upprättad i ett undertecknat original vilket förvaras hos besiktningsmannen. Kopia av bilagan distribueras enligt sändlista. Namn Företag Adress / e-post Lars Persson SSM Bygg & Fastighets AB Kenneth Jansson SSM Bygg & Fastighets AB Roine Ivarsson Projektengagemang Christer Hjete YIT Sverige AB Peter Hjelmze AF konsult Arne Jansson Roslagens styrinstallation John-Evert Hamberg Tysklinds i Stockholm AB Tyresö Tysklinds i Stockholm AB John-Evert Hamberg Besiktningsman

Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till AB92 / ABT94 7:21. Nybyggnad av 75 studentlägenheter.

Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till AB92 / ABT94 7:21. Nybyggnad av 75 studentlägenheter. Sid 1(7) Brf.Fålhagen Kv.Fålhagen 7:22 i Uppsala Petterlundsgatan 14 751 05 Uppsala UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING BILAGA GB 1 BYGG 1 Detta utlåtande i Bilagan över garantibesiktning omfattar Bygg, Måln.,

Läs mer

Besiktningen enligt denna bilaga omfattar i entreprenaden ingående byggnadsarbeten.

Besiktningen enligt denna bilaga omfattar i entreprenaden ingående byggnadsarbeten. 1(29) Roine Ivarsson /byggnadsingenjör SBR/besiktningsman/ Projektengagemang kring Arkitektur AB Box 47146 100 74 Stockholm Tfn: 010-516 01 03 Mobil: 0708-24 73 38 E-post: roine.ivarsson@projektengagemang.se

Läs mer

BILAGA 5 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING AV GENERALENTRE- PRENAD

BILAGA 5 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING AV GENERALENTRE- PRENAD 801hga02/208002 1 (5) Hans Garhed Axro Consult i Göteborg AB Andra Långgatan 19 413 28 GÖTEBORG Tel 031-704 66 17 Mobil 070-554 02 02 Fax 031-704 66 20 hans.garhed@axro.se CHALMERS, Johanneberg 41:9, Göteborg

Läs mer

Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 94 kap. 7 par. 21. Besiktningen omfattar elinstallation av gemensamma ytor och teknikrum.

Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 94 kap. 7 par. 21. Besiktningen omfattar elinstallation av gemensamma ytor och teknikrum. ARB.NR. 06480,2 KV. MIMER l, LINERO LUND UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING- GB2 Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 94 kap. 7 par. 21. Besiktningens omfattning. Besiktningen omfattar

Läs mer

Projektnr: 05002. BILAGA GB1-VVS1 till utlåtande över garantibesiktning. Nils B Nilsson / NVS Installation AB Bromma.

Projektnr: 05002. BILAGA GB1-VVS1 till utlåtande över garantibesiktning. Nils B Nilsson / NVS Installation AB Bromma. 05002 1 (6) P-O Hvitfeldt Ingenjörsbyrå AB Skorpionens gata 504 136 61 HANINGE Tfn: 08-500 226 96 Fax: 08-500 226 96 E-post: poh@vvs-byran.se KV. APOTEKET 23 Franstorpsvägen 14 Sundbyberg Nybyggnad av

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

Teknisk Rapport nr 2002:1, april 2002. CE-märkning enligt maskindirektivet, av installationer i byggnader och anläggningar

Teknisk Rapport nr 2002:1, april 2002. CE-märkning enligt maskindirektivet, av installationer i byggnader och anläggningar Teknisk Rapport nr 2002:1, april 2002. CE-märkning enligt maskindirektivet, av installationer i byggnader och anläggningar Dokumentets utgivare: Fortifikationsverket (FORTV) Dokumentbeteckning: Teknisk

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm 086740004 Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm Bilaga SB, Bygg, kv Bulten 1 över slutbesiktning av totalentreprenad stambyte gällande bygg-och målningsarbeten inom rubricerad fastighet.

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 KORTFAKTA Objektstyp: Friliggande villa Boarea: 109 m2 Antal rum: 4 rum och kök. Tomtarea: 792 m2 Byggår: 1975 Utgångspris: 1 500 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING Välskött tegelvilla

Läs mer

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12 Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsrättslägenhet Boarea: 70 m2 Antal rum: 3 rum och kök. Byggår: 1957-1960 Avgift: 3 388 kr/mån. Utgångspris: 250 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Ormaryd Solberga Näs 1:69

Ormaryd Solberga Näs 1:69 Ormaryd Solberga Näs 1:69 Nyponstigen 4 Överlåtelsebesiktning för säljare 2015 06 22 13:00 Innehållsförteckning 1 Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren 2 Okulär

Läs mer

Prenad AB. 3.17.16 Kvarstående frågor är ej understrukna punkter med andra talet 16 eller lägre.

Prenad AB. 3.17.16 Kvarstående frågor är ej understrukna punkter med andra talet 16 eller lägre. KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 1(10) PROTOKOLL BYGGMÖTE 17 Datum: 2010-04-22 Tid: 0900-1135 Plats: Fredblads Närvarande: Christer Wennerholm Byggherre Lars Wennerholm Byggherre Bengt-H Larsson Kontrollant

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer