GEMENSAMHETSANLÄGGNINGEN VÄVERIET 1-4 FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN 23:7, UPPSALA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GEMENSAMHETSANLÄGGNINGEN VÄVERIET 1-4 FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN 23:7, UPPSALA KOMMUN"

Transkript

1 Sid 1 Projekt nr Dag Gustafsson Mobil: E-post: Sid 1(3) GEMENSAMHETSANLÄGGNINGEN VÄVERIET 1-4 FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN 23:7, UPPSALA KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till ABT94 7:21. Besiktningens omfattning Besiktningen omfattar gemensamhetsanläggningen Väveriet 1-4. Tid för besiktningen (01) Entreprenaden samt parterna (02) Entreprenaden: Entreprenadform: Upphandlingsform: Ersättningsform: Totalentreprenad enligt ABT94 Totalentreprenad Fast pris Parterna: Beställare: Samfällighetsföreningen Väveriet 1-4 c/o Thomas Jennlinger Siktargatan Uppsala Entreprenör: JM AB Box Uppsala Dag Gustafsson Byggadm. AB Mollskinnsvägen Uppsala Org.nr Telefon E-postadress

2 2(3) Besiktningsman (03) Besiktningsman: Dag Gustafsson Utsedd av parterna gemensamt. Närvarande (04) Vid inlednings- och slutsammanträden var parterna representerade av För beställaren: För entreprenören: Thomas Jennlinger Hans Nohldén Övriga närvarande: Garry Englund Väveriet 1-4 Magnus Köhler Väveriet 1-4 Lars-Olov Johansson Väveriet 1-4 Thomas Eriksson JM AB Håkan Andersson Förvaltare William Rydén Bitr.bes.man Jan-Olof Darberg Bitr.bes.man Pierre Sundin Bitr.bes.man Sättet för kallelse till besiktningen (05) Kallelse till besiktningen har skett med e-post från besiktningsmannen Fråga om jäv (06) Parterna och besiktningsmannen förklarade sig inte känna till jäv mot besiktningsmannen. Fel för vilka besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig (10) I nedan angivna bilagor har antecknats fel markerade med E. för dessa fel anser besiktningsmannen entreprenören vara ansvarig. Bilaga GB-BYGG1 Bilaga GB1-VVS1 Bilaga GB-EL1 Bilaga GB1 MARK1 Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta (21) Parterna har överenskommit att fel skall avhjälpas snarast möjligt. Sändlista (22) Detta dokument är upprättat i undertecknat original vilket förvaras hos besiktningsmannen. Kopia av undertecknat utlåtande med tillhörande bilaga har tillställts parterna med brev i var sitt exemplar enl. nedanstående.

3 3(3) Namn företag/förening adress Thomas Jennlinger Samfällighetsföreningen Siktargatan 18 Väveriet Uppsala Hans Nohldén JM AB Box Uppsala Dag Gustafsson Av SBR godkänd besiktningsman

4 Projekt nr Dag Gustafsson Mobil: E-post: Sid 1(3) GEMENSAMHETSANLÄGGNINGEN VÄVERIET 1-4 FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN 23:7, UPPSALA KOMMUN BILAGA GB-BYGG1 Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till ABT94 7:21. Besiktningens omfattning Besiktningen omfattar byggnadsarbeten i garage, utrymningstrappa till gård, cykelförråd samt rökluckor. Tid för besiktningen (01) Entreprenaden samt parterna (02) Entreprenaden: Entreprenadform: Upphandlingsform: Ersättningsform: Totalentreprenad enligt ABT94 Totalentreprenad Fast pris Parterna: Beställare: Samfällighetsföreningen Väveriet 1-4 c/o Thomas Jennlinger Siktargatan Uppsala Entreprenör: JM AB Box Uppsala Dag Gustafsson Byggadm. AB Mollskinnsvägen Uppsala Org.nr Telefon E-postadress

5 Gemensamhetsanläggningen Väveriet 1-4, bilaga GB-BYGG1 2(3) Närvarande (03, 04) BM Dag Gustafsson För beställaren: Thomas Jennlinger utsedd att föra parts talan För entreprenören: Hans Nohldén utsedd att föra parts talan Övriga för beställaren: Garry Englund Magnus Köhler Sättet för kallelse till besiktningen Kallelse till besiktningen har skett med e-post genom besiktningsmannens försorg. Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser (08) Utöver entreprenadkontraktet har för besiktningen följande handlingar och överenskommelser utgjort underlag: Byggnadsteknisk beskrivning, ritningar. Fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden (10 14, 20) Under denna rubrik har antecknats samtliga vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden. Förklaringar: Markering i vänsterkolumn med E anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet (10). B anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen (11). Avhjälpande sker efter särskild beställning av beställaren. E1 nummer efter bokstavsbeteckning anger ordningsnummer på bilagan / utlåtandet. E1.1 nummer efter punkten anger ordningsnummer för anmärkningen. Garage med utrymningstrappa E1.1 Väderskydd vid passagekontroll för garageportar sitter löst. E1.2 Vatten tränger upp i golv vid trapphus 57A samt över köryta och in i lgh.förråd vid passage till trapphus. E1.3 Fritt vatten på golv vid lgh.förråd 57 A43 och A53 samt påväxt på väggar E1.4 Påväxt på väggskiva i elcentral mot golv vid lgh.förråd A43, A53. E1.5 Vattendropp från tak vid parkeringsplats 86. E1.6 Vattenläckage vid schakt för röklucka vid parkeringsplats 90. Avhjälpt Dat.sign.

6 Gemensamhetsanläggningen Väveriet 1-4, bilaga GB-BYGG1 3(3) Cykelförråd E1.7 Dörrar tar i karmar Rökluckor E1.8 Tätningslister saknas för rökluckor Övrigt Läckage förekommer mellan huskroppar? hus 1 och 3 vid nerfart till garage. Anslutningen på yttertaket mellan husen bör kontrolleras så att den är tät. Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta (21) Parterna har överenskommit att fel skall avhjälpas snarast möjligt. Sändlista (22) Detta dokument är upprättad i ett undertecknat original vilket förvaras hos besiktningsmannen. Kopia av dokumentet har i var sitt exemplar sänts per e-post enligt nedan. Namn Företag Adress Hans Nohldén JM AB Thomas Jennlinger Samfällighetsföreningen Väveriet 1-4 Dag Gustafsson av SBR godkänd besiktningsman

7 Palmbladsgatan UPPSALA Tfn Fax E-post: 8904/cih BRF. VÄVERIET UPPSALA FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN 23:7 UPPSALA KOMMUN BILAGA GB1-VVS 1 Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till ABT94 7:21. Besiktningens omfattning Besiktningen omfattar VVS installationer i gemensamhetsanläggningen. Tid för besiktningen (01) Entreprenaden samt parterna (02) Entreprenaden: Entreprenadform: Upphandlingsform: Ersättningsform: Totalentreprenad enligt ABT94 Totalentreprenad Fast pris Parterna: Beställare: Entreprenör: Brf. Väveriet c/o JM AB Box Uppsala JM AB Box Uppsala VVE-Teknik AB Palmbladsgatan Uppsala Org.nr Telefon E-postadress

8 2(3) Närvarande (03, 04) BBM William Rydén För beställaren: Tomas Jennlinger utsedd att föra parts talan För entreprenören: hans Nohlden utsedd att föra parts talan Sättet för kallelse till besiktningen Kallelse till besiktningen har skett genom totalentreprenörens försorg. Provningar (07) Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser (08) Delar som inte är åtkomliga för besiktning (09) Fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden (10 14, 20) Under denna rubrik har antecknats samtliga vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden. Förklaringar: Markering i vänsterkolumn med E anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet (10). ES anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet, men att parterna enats om att avvakta med beslut om avhjälpande till senare tillfälle eller besiktning (10). B anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen (11). Avhjälpande sker efter särskild beställning av beställaren. S anger att slutlig bedömning av förhållandet bör anstå till senare besiktning (12). U anger att särskild utredning skall göras av förhållandet (13). N anger att nedsättning av entreprenadsumman skall ske avseende förhållandet (14). A anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (20). E1 nummer efter bokstavsbeteckning anger ordningsnummer på bilagan / utlåtandet. E1.1 nummer efter punkten anger ordningsnummer för anmärkningen. Fönster (F), dörrar (D), väggar (V) etc numreras från vänster till höger. V1 = vägg till vänster om entrévägg. V2 = nästa vägg till höger om V1 osv. Lokal, byggdel eller installationsdel utan fel redovisas med ---. Dock gäller eventuell förekomst av allmänna fel. Välj endera meningen Ej nämnd lokal, byggdel eller installationsdel är utan fel. Dock gäller eventuell förekomst av allmänna fel. Fel kompletterad med texten "Avhjälps ej" innebär att parterna enats om att avhjälpande ej skall ske, men att beställaren förbehåller sig rätt till kostnadsreglering.

9 3(3) Fel Avhjälpt Dat.sign. B1:1 FF5 och FF8 kanal ej samma brandklass som brand/rökgasspjäll. E1:2 FF13 frånluftsgaller placerat vid varmluftsfläkt. E1:3 Avluft från garage mynnar ut över lekplats. Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta (21) Övriga noteringar Sändlista (22) Detta dokument är upprättad i ett undertecknat original vilket förvaras hos biträdande besiktningsmannen. Kopia av dokumentet har i var sitt exemplar sänds per e-post enligt nedan. Namn Företag Adress Mats Eriksson JM AB Mattias Hammarsten JM AB Hans Nohlden JM AB Åke Ekblom UE Servicebolaget Dag Gustafsson Dag Gustafsson Byggadm. AB Ulf Wällensjö NVS Uppsala VVE-Teknik AB William Rydén

10 Jan-Olof Darberg (BBM) Sid 1(3) Uppsala Elkonsult GB-EL1 i Uppland AB Kungsängsvägen UPPSALA Tel: Fax: VÄVERIET 1-4 FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN 23:7 UPPSALA KOMMUN BILAGA GB-EL1 Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till ABT94 7:21. Besiktningens omfattning Besiktningen omfattar elinstallationer i garage, cykelförråd, utvändig stolpbelysning och larm från dagvattenpumpar Tid för besiktningen (01) Entreprenaden samt parterna (02) Entreprenaden: Entreprenadform: Upphandlingsform: Ersättningsform: Totalentreprenad enligt ABT94 Totalentreprenad Fast pris Parterna: Beställare: Väveriet 1-4 c/o JM AB Box Uppsala Entreprenör: Underentreprenör-EL: JM AB Box Uppsala PoB:s Elektriska AB Möllersvärdsgatan Uppsala Uppsala Elkonsult i Uppland AB Kungsängsvägen Uppsala Org.nr Telefon E-postadress

11 Uppsala Elkonsult Väveriet 1-4, bilaga SB-EL1 2(3) i Uppland AB Närvarande (03, 04) BBM Jan-Olof Darberg För beställaren: Thomas Jennlinger utsedd att föra parts talan För entreprenören: Hans Nohldén utsedd att föra parts talan För underentreprenören: - utsedd att föra parts talan Övriga: - Sättet för kallelse till besiktningen Kallelse till besiktningen har skett genom beställarens försorg. Delar som inte är åtkomliga för besiktning (09) Nedanstående delar är på grund av hinder ej åtkomliga för besiktning: -- Fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden (10 14, 20) Under denna rubrik har antecknats samtliga vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden. Förklaringar: Markering i vänsterkolumn med E anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet (10). ES anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet, men att parterna enats om att avvakta med beslut om avhjälpande till senare tillfälle eller besiktning (10). B anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen (11). Avhjälpande sker efter särskild beställning av beställaren. S anger att slutlig bedömning av förhållandet bör anstå till senare besiktning (12). U anger att särskild utredning skall göras av förhållandet (13). N anger att nedsättning av entreprenadsumman skall ske avseende förhållandet (14). A anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (20). E1 nummer efter bokstavsbeteckning anger ordningsnummer på bilagan / utlåtandet. E1.1 nummer efter punkten anger ordningsnummer för anmärkningen. Fönster (F), dörrar (D), väggar (V) etc numreras från vänster till höger. V1 = vägg till vänster om entrévägg. V2 = nästa vägg till höger om V1 osv. Fel kompletterad med texten "Avhjälps ej" innebär att parterna enats om att avhjälpande ej skall ske, men att beställaren förbehåller sig rätt till kostnadsreglering. Allmänna anmärkningar E1.1 Stolpar är inte riktade

12 Uppsala Elkonsult Väveriet 1-4, bilaga SB-EL1 3(3) i Uppland AB Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta (21) Parterna har överenskommit att fel skall vara avhjälpta omgående. Entreprenören meddelar beställaren när fel är åtgärdade Övriga noteringar Sändlista (22) Detta dokument är upprättad i ett undertecknat original vilket förvaras hos biträdande besiktningsmannen. Kopia av dokumentet har i var sitt exemplar sänds per e-post enligt nedan: Namn Företag Adress Hans Nohldén JM AB Lars Bjervner JM AB Hans Gudmunds PoB:s Elektriska AB Dag Gustafsson Dag Gustafsson Byggadm. AB Jan-Olof Darberg

13 1(4) Uppdragsnr: GEMENSAMHETSFÖRENINGEN VÄVERIET 1-4, UPPSALA BILAGA GB 1 MARK 1 Till utlåtande över garantibesiktning. Siffermarkering och rubriker hänför sig till ABT 94 kap Besiktningens omfattning Besiktningen enligt denna bilaga omfattar markarbeten inom samfälligheten. 01 Tid för besiktningen Besiktningen genomfördes Besiktningsman Besiktningsman utsedd av beställaren: Pierre Sundin U:\Uppdrag\06\06018\1100\1\1\6\GB\GB.doc A5 ARKITEKTER & INGENJÖRER AB Box 936, SE Uppsala Slottskällan Sjukhusvägen 3 Tel Fax E-post: Bankgiro Postgiro Org.nr

14 GEMENSAMHETSFÖRENINGEN VÄVERIET 1-4, UPPSALA 2(4) BILAGA GB - MARK 04 Närvarande personer Vid besiktningen, enligt denna bilaga, var parterna representerade av följande: För beställaren: För entreprenören: Lars-Olov Johansson, utsedd att föra parts talan Thomas Eriksson JM AB, utsedd att föra parts talan Vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden Under denna rubrik har antecknats samtliga vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden. Förklaringar: Markeringar i vänsterkolumn med: E anger att BM anser E ansvarig för felet Allmänt E1.1 Gräsyta mellan trampstenar på innegård för låg E1.2 Blockstenar i portikens förlängning placerade för långt in på gården E1.3 Döda grenar på träd, innegård, ej borttagna. E1.4 Växter mellan norra cykelförrådet och gång-/köryta ej etablerade. E1.5 Mot torgyta; 2 buskar intill infart / portik, ej etablerade E1.6 Mot torgyta; Träd ej etablerade E1.7 Antalet växter i planteringsyta nära vändplan i sydost ej komplett E1.8 Växtjord i hörn planteringsyta vid garageinfart för låg. E1.9 Interngata i sydost; 2 träd vid entré nr 57D, döda E1.10 Internagata i sydost; Döda grenar på träd vid entré nr 57E ej borttagna. E1.11 Siktargatan 10; Marksten och gatsten ej i nivå E1.12 Interngata i sydväst; Vid entré nr 16, marksten och gatsten ej i nivå E1.13 Interngata i sydväst; Vid entré nr 18, sättning på sträcka, stödmur mot söder E1.14 Interngator, båda; Slitlager på parkeringsfickor ej utförd 21 Parternas överenskommelse om när fel skall vara åtgärdade Enligt ABT 94 skall fel avhjälpas utan dröjsmål.

15 GEMENSAMHETSFÖRENINGEN VÄVERIET 1-4, UPPSALA 3(4) BILAGA GB - MARK 22 Sändlista för denna bilaga Bilagan är upprättad i ett undertecknat original, vilket förvaras hos besiktningsmannen. Kopia av bilagan har distribuerats enligt bifogad distributionslista. Pierre Sundin Biträdande besiktningsman

16 GEMENSAMHETSFÖRENINGEN VÄVERIET 1-4, UPPSALA 4(4) BILAGA GB - MARK DISTRIBUTIONSLISTA 1 ex till Thomas Jennlinger, Gemensamhetsf. Väveriet 1 ex till Hans Nohldén, JM AB 1 ex till Thomas Eriksson, JM AB 1 ex till Dag Gustafsson, DG Byggadm

Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till AB92 / ABT94 7:21. Nybyggnad av 75 studentlägenheter.

Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till AB92 / ABT94 7:21. Nybyggnad av 75 studentlägenheter. Sid 1(7) Brf.Fålhagen Kv.Fålhagen 7:22 i Uppsala Petterlundsgatan 14 751 05 Uppsala UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING BILAGA GB 1 BYGG 1 Detta utlåtande i Bilagan över garantibesiktning omfattar Bygg, Måln.,

Läs mer

Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 94 kap. 7 par. 21. Besiktningen omfattar elinstallation av gemensamma ytor och teknikrum.

Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 94 kap. 7 par. 21. Besiktningen omfattar elinstallation av gemensamma ytor och teknikrum. ARB.NR. 06480,2 KV. MIMER l, LINERO LUND UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING- GB2 Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 94 kap. 7 par. 21. Besiktningens omfattning. Besiktningen omfattar

Läs mer

1(8) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB Rör-, vent- och energikonsult. John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/

1(8) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB Rör-, vent- och energikonsult. John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/ 1(8) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/ Tysklinds i Stockholm AB Radiovägen 22 135 48 Tyresö Tfn: 08-742 62 62 Mobil: 070-629 62 62 Fax: 08-742 62 69 E-post: john-evert@tysklinds.se

Läs mer

BILAGA 5 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING AV GENERALENTRE- PRENAD

BILAGA 5 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING AV GENERALENTRE- PRENAD 801hga02/208002 1 (5) Hans Garhed Axro Consult i Göteborg AB Andra Långgatan 19 413 28 GÖTEBORG Tel 031-704 66 17 Mobil 070-554 02 02 Fax 031-704 66 20 hans.garhed@axro.se CHALMERS, Johanneberg 41:9, Göteborg

Läs mer

Projektnr: 05002. BILAGA GB1-VVS1 till utlåtande över garantibesiktning. Nils B Nilsson / NVS Installation AB Bromma.

Projektnr: 05002. BILAGA GB1-VVS1 till utlåtande över garantibesiktning. Nils B Nilsson / NVS Installation AB Bromma. 05002 1 (6) P-O Hvitfeldt Ingenjörsbyrå AB Skorpionens gata 504 136 61 HANINGE Tfn: 08-500 226 96 Fax: 08-500 226 96 E-post: poh@vvs-byran.se KV. APOTEKET 23 Franstorpsvägen 14 Sundbyberg Nybyggnad av

Läs mer

Besiktningen enligt denna bilaga omfattar i entreprenaden ingående byggnadsarbeten.

Besiktningen enligt denna bilaga omfattar i entreprenaden ingående byggnadsarbeten. 1(29) Roine Ivarsson /byggnadsingenjör SBR/besiktningsman/ Projektengagemang kring Arkitektur AB Box 47146 100 74 Stockholm Tfn: 010-516 01 03 Mobil: 0708-24 73 38 E-post: roine.ivarsson@projektengagemang.se

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Ormaryd Solberga Näs 1:69

Ormaryd Solberga Näs 1:69 Ormaryd Solberga Näs 1:69 Nyponstigen 4 Överlåtelsebesiktning för säljare 2015 06 22 13:00 Innehållsförteckning 1 Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren 2 Okulär

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

H OLLY W OODVÄGEN 41 Sollentuna

H OLLY W OODVÄGEN 41 Sollentuna H OLLY W OODVÄGEN 41 Sollentuna Överlåtelsebesiktning plus för säljare 2015-06-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

Förhandsbesiktning. Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge. Stockholm 2015-02-26 Lazze Nilsson, SBR 64067

Förhandsbesiktning. Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge. Stockholm 2015-02-26 Lazze Nilsson, SBR 64067 Förhandsbesiktning Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge Stockholm 2015-02-26 Lazze Nilsson, SBR 64067 Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Smeden 5 Ripvägen 5, 394 70 Kalmar Kalmar 2015-07-27 Roger Klaesén Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 072-32 22 846 Säte Kalmar E-post

Läs mer

Örebro Lund 9:10. Granliden 5 B. Överlåtelsebesiktning för säljare 2015 06 15 08:00

Örebro Lund 9:10. Granliden 5 B. Överlåtelsebesiktning för säljare 2015 06 15 08:00 Örebro Lund 9:10 Granliden 5 B Överlåtelsebesiktning för säljare 2015 06 15 08:00 Innehållsförteckning 1 Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren 2 Okulär besiktning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter 1101 Anbudsförfrågan 1 (36) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-06-25 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Naida Culum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-A021.201/2013 Administrativa

Läs mer

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Förhandsbesiktning. Sicklaön 252:7, Nacka Patrons Väg 5A, Nacka. Stockholm 2015-08-28 Ian Månsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Sicklaön 252:7, Nacka Patrons Väg 5A, Nacka. Stockholm 2015-08-28 Ian Månsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Sicklaön 252:7, Nacka Patrons Väg 5A, Nacka Stockholm 2015-08-28 Ian Månsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768 49 33

Läs mer