BILAGA 5 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING AV GENERALENTRE- PRENAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 5 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING AV GENERALENTRE- PRENAD"

Transkript

1 801hga02/ (5) Hans Garhed Axro Consult i Göteborg AB Andra Långgatan GÖTEBORG Tel Mobil Fax CHALMERS, Johanneberg 41:9, Göteborg Byggnad O7:28, Ombyggnad Maskin M6 Projekt BILAGA 5 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING AV GENERALENTRE- PRENAD Siffermarkering och rubriker hänför sig till AB04 kap Typ av besiktning Slutbesiktning. 02 Besiktningens omfattning Besiktningen enligt denna bilaga omfattar styr- och övervakningsinstallationer för entreprenaden i dess helhet. 03 Tid för besiktningen Besiktningen utfördes den 28 januari Entreprenaden samt parterna Entreprenaden: Att på generalentreprenad utföra styr- och övervakningsanläggning. Parter: Beställare: Entreprenör: Box GÖTEBORG Isaksson Bygg AB EA Rosengrens gata VÄSTRA FRÖLUNDA Underentreprenör: Honeywell AB Flöjelbergsgatan 1C MÖLNDAL Axro Consult i Göteborg AB Andra Långgatan 19, GÖTEBORG. Telefon Fax Org nr Säte i Göteborg. Miljödiplomerade av Göteborgs Stad

2 BILAGA 5 2 (5) 05 Besiktningsman Biträdande besiktningsman för besiktning enligt denna bilaga är Hans Garhed. 06 Närvarande personer med uppgift om dem som för respektive parts talan Vid inlednings- och slutsammanträden den 28 januari 2008 var parterna representerade av: för beställaren: för entreprenören: Henrik Witt Magnus Munk för underentreprenören: Anders Nord vilka utsetts att föra parternas talan. Övriga deltagare: Hans Lundqvist, Akademiska Hus Vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden Under denna rubrik antecknas samtliga vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden. Entreprenör har, utöver fel som angivits i utlåtandet, skyldighet att avhjälpa fel som kan påtalas av myndighet under förutsättning att ansvaret för dessa fel faller inom ramen för entreprenadåtagandet. Förklaringar: Markering i vänsterkolumn med E anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet. B anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen. S anger att slutlig bedömning av förhållandet bör anstå till senare besiktning. U anger att särskild utredning skall göras av förhållandet. E1 nummer efter bokstavsbeteckning anger ordningsnummer på bilagan. E1.1 nummer efter punkten anger ordningsnummer för anmärkningen. Lokal, byggdel eller installationsdel utan fel redovisas med ---. Dock gäller eventuell förekomst av allmänna fel. Fel med texten Avhjälps ej innebär att parterna enats om att avhjälpande ej skall ske och att beställaren förbehåller sig rätten till kostnadsreglering.

3 BILAGA 5 3 (5) Allmänt: S1.1 Planerad service under garantitiden bestående av fyra servicebesök är ej utförda. Enligt överenskommelse mellan parterna skall den planerade servicen ske under följande veckor: W826, W903, W926, W003 Fjorton dagar innan planerad service skall entreprenören föranmäla besöket till Hans Lundqvist på telefon , då även dag(ar) preciseras för servicen. Varje besök skall verifieras med servicerapport som undertecknas av både entreprenören och driftansvarig. Konstaterande Larm från centraltbrandlarm har endast kontrollerats lokalt. Plan Apparatrum E1.2 Märkskylt till brandgasspjäll 28-LA61-ST2F-0503 sitter på komponent. Plan Städ E1.3 Märkskylt till brandgasspjäll 28-LA61-ST2F-1517 sitter på komponent samt 1518 Förrum E1.4 Märkskylt till brandgasspjäll 28-LA61-ST2T-1516 saknas ovan undertak. 1525A Passage E1.5 Märkskylt till brandgasspjäll 28-LA61-ST2F-1525A sitter på komponent.

4 BILAGA 5 4 (5) Plan A Korridor E1.6 Märkskylt till brandgasspjäll 28-LA61-ST2T-2527A sitter på komponent samt 2531 Verkstad E1.7 Märkskylt till brandgasspjäll 28-LA61-ST2T-2531 sitter på komponent samt 2536 Lunchrum E1.8 Märkskylt till forceringsspjäll 28-LA61-ST1T-2536 sitter på komponent. Plan Fläktrum B1.9 Märkskyltar till styr- och övervakningskomponenter tillhörande luftbehandlingssystem 28-LA61 saknas. E1.10 Kraftmatningskabel mellan apparatskåp 28-AS63 och aggregat.28-la61 är ej märkt vid aggregat. E1.11 I processchema tbk framgår det ej vad som är påverkbart och/eller avläsbart. E1.12 Larmpunkt Summalarm flödesbalansering inkonsekvent redovisat på processschema. E1.13 Rumstemperaturgivare 28-LA61-GT5R-1510 loggas ej. E1.14 Funktionen Motionering av brandgasspjäll loggas ej. E1.15 I processchema vid DHC fungerar ej de 4:a översta bildväxlingsknappar: Temperaturreglering / Flödesreglering TF/ Flödesreglering FF/ Indikering GOLD / Konfigurering GOLD Vind E1.16 Märkskylt till forceringsspjäll 28-LA61-ST1F-2536 sitter på komponent. E1.17 Märkskylt till brandgasspjäll 28-LA61-ST2F-2502A sitter på komponent. E1.18 Märkskylt till brandgasspjäll 28-LA61-ST2F-2502B sitter på komponent.

5 BILAGA 5 5 (5) 24 Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta om annan tid än som föreskrivs enligt 17 i AB04, kap 5 skall gälla Parterna har överenskommit att fel skall vara avhjälpta senast till den 26 februari 2008 då efterbesiktning sker med början klockan Särskild kallelse utsändes ej. 25 Sändlista för denna bilaga Denna bilaga är upprättad i ett undertecknat original vilket förvaras hos biträdande besiktningsmannen. Kopia av bilagan har i var sitt exemplar den 30 februari 2008 sänts per brev respektive e-post enligt nedan. Per Löveryd Christian Olsson Isaksson Bygg AB Magnus Munk Honeywell AB Anders Nord 4 ex. Thorpö Byggkonsult Bo Kildén Gråskärsgatan VÄSTRA FRÖLUNDA Göteborg den 28 januari 2008 Hans Garhed Biträdande besiktningsman /HGa

Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till AB92 / ABT94 7:21. Nybyggnad av 75 studentlägenheter.

Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till AB92 / ABT94 7:21. Nybyggnad av 75 studentlägenheter. Sid 1(7) Brf.Fålhagen Kv.Fålhagen 7:22 i Uppsala Petterlundsgatan 14 751 05 Uppsala UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING BILAGA GB 1 BYGG 1 Detta utlåtande i Bilagan över garantibesiktning omfattar Bygg, Måln.,

Läs mer

Besiktningen enligt denna bilaga omfattar i entreprenaden ingående byggnadsarbeten.

Besiktningen enligt denna bilaga omfattar i entreprenaden ingående byggnadsarbeten. 1(29) Roine Ivarsson /byggnadsingenjör SBR/besiktningsman/ Projektengagemang kring Arkitektur AB Box 47146 100 74 Stockholm Tfn: 010-516 01 03 Mobil: 0708-24 73 38 E-post: roine.ivarsson@projektengagemang.se

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000 Mellan Byggnads AB Harry Karlsson, Lund, nedan kallat bolaget, å ena sidan, och......, nedan kallad köparen, å andra sidan, har denna dag träffats följande AVTAL Bolaget försäljer till köparen tomt nr.........

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och

Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och..., pers nr..., nedan kallad Medlemmen, å andra sidan har denna dag träffats avtal om utbyggnad av lägenhet över uteplats.

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Försäkringsvillkor BF09 Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 5 1. Vem försäkringen gäller

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Ledande montör. Arbetsuppgifter. Stadgar, kollektivavtal, tips och råd

Ledande montör. Arbetsuppgifter. Stadgar, kollektivavtal, tips och råd Ledande montör Arbetsuppgifter Stadgar, kollektivavtal, tips och råd Innehåll Sida Å Förord 3 Å Arbetsuppgifter 4 Å Fördelningstid 5 Å Arbetsledning 7 Å Ritningar och beskrivningar vid starkströmsinstallationer

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Omvärldsbevakning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Omvärldsbevakning Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kommun, organisationsnummer 212000-0126 (Kommunen) och Storstockholms, organisationsnummer 212000-0356 Box 1328,111 83 Stockholm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer