Södermannagatan Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södermannagatan 10-12 116 23 Stockholm. fredrik.jorgensen@fek.su.se"

Transkript

1 Sid 1 (5) Stockholm Båtsmannen Större 3 Södermannagatan Stockholm Råvindsentreprenad UTLÅTANDE ÖVER SÄRSKILD BESIKTNING Besiktningens omfattning Besiktningen omfattar: Besiktning av fuktskada Tid för besiktningen Entreprenaden samt parterna Entreprenaden: Råvindsentreprenad Fastighetsägare Exploatör KVALITETANSVARIG Södermannagatan Stockholm Båge Bygg Olle Bruér e-post saknas B BE KA

2 Sid 2 (5) Besiktningsman Utsedd av Ronnie Kilman enligt överenskommelse mellan parterna. Närvarande Vid besiktningen var parterna representerade av: B Fredrik Jörgensen E Jens Kjellgren, Kenneth Andersson KA Olle Bruér Övriga Lennart Ottosson, Hasse Zetterberg Sättet för kallelse till besiktningen Besiktningsmannen har kallat parterna per e-post/brev daterat: Parterna har förklarat sig vara i behörig ordning kallade Fråga om jäv Parterna förklarade sig inte känna till jäv mot besiktningsmannen Tidigare besiktningar Slutbesiktning SB1 - Bygg Efterbesiktning EB 1 Slutbesiktning SB - plåt Skadebesiktning Munters Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser Kontrakt avseende råvindsexploatering framgår av kontraktshandling med: Båge Bygg

3 Sid 3 (5) Fel och förhållanden I bilaga 1 är angivna de förhållanden som besiktningsmannen anser utgöra fel. Markering med : E = anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet. B = anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för felet. S = anger att slutlig bedömning bör anstå till senare besiktning. U = anger att särskild utredning skall göras. A = anger förhållanden som beställaren anser utgöra fel men som enligt besiktningsmannens mening ej utgör fel. Fönster (F), dörrar (D), väggar (V) etc numreras från vänster till höger. V1 = vägg till vänster om entrévägg. V2 = nästa vägg till höger om V1 osv. Utrymme, byggnadsdel eller installationsdel utan fel redovisas redovisas med - Dock gäller eventuell förekomst av generella fel. Detta utlåtande har kompletterats med : Bilder tagna på plats Besiktningskostnadens fördelning Ersättning till BM betalas av : Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta Fel skall vara avhjälpta senast : omgående Sändlista för utlåtandet Utlåtandet är upprättat i ett undertecknat original vilket förvaras hos BM. Kopia av utlåtandet jämte tillhörande bilagor har tillställts parterna och kvalitetsansvarig med brev/e-post Ronnie Kilman Av Swedcert certifierad besiktningsman

4 Sid 4 (5) Stockholm Båtsmannen Större 3 Södermannagatan Stockholm Råvindsentreprenad Bilaga 1 till utlåtande över slutbesiktning Fel för vilka BM anser E ansvarig NR UTRYMME BYGGDEL FEL Ansvarig 1 Balkong/altan till Synlig fuktrosett i fasad utanför balkongen. E lägenhet 35 2 Balkong/altan till lägenhet 35 Fuktspärr mot plåtanslutning vid avlopp har släppt. E 3 Lägenhet 33 I underliggande lägenhet finns inga synliga tecken på fukt från ovanliggande lägenhet 35 med undantag av att målarfärg i fönsternisch visar tecken på fuktresning. - Sammanfattning/besiktningsmannens kommentarer Parterna har gemensamt framställt önskemål om besiktningsmannens förslag till arbetsgång för åtgärdande av fuktskadan i fasaden. Det har ej varit möjligt att bedöma exakt orsakt till fuktskadan. Det är något som kommer att visa sig i samband med åtgärdandet av skadan. Rekommendationen är att som steg nummer 1 ta ett hål i undertaket i underliggande lägenhet, lgh 33, för att kontrollera om fukt finns där. Därefter är rekommendation att som brukligt låta entreprenören avhjälpa (åtgärda) fuktskadan i fasaden på sådant sätt han finner lämpligt.

5 Sid 5 (5) Lägenhet 35 4 Generellt Sprickbildning i tak och väggvinklar E 5 Generellt Golvvärmeslingor ojämn värmefördelning U 6 Golv Golvbehandling har slitits ut på vissa delar av betong golvet. U 7 Badrum Tvättställsblandare kärvar U 8 Badrum Det tar lång tid för vattnet i badrum att bli varmt U 9 Kök/Hall Strömbrytare till taklampa i kök sitter i hallen U 10 Övervåning Väggarmatur på övervåning glapp U Lägenhet Generellt Sprickbildning i tak och väggvinklar E 12 Generellt Oljud från hiss A 13 Generellt Oljud från tak A 14 Badrum Dåligt vattentryck i badkaret och ojämnt vattentryck i duschen U 15 Vardagsrum En motor till persiennen i takfönstret slår inte av när den dragit ner persiennen. E 16 Kök Bänkskiva undersida vid diskmaskin sprickor E Ovanstående noteringar är sådana som påtalats av fastighetsägaren. Dessa är dock av sådan art att de faller inom kategorin 'garantifel'. Fastighetsägaren skulle ha påkallat garantibesiktning innan utgången av garantitiden, vilket inte har gjorts. Fastighetsägaren önskade dock att noteringarna skulle tas med i utlåtandet för vidare diskussion med exploatören. Anteckning i kolumn 'ansvarig' har gjorts såsom att dagens besiktning utförts inom garantitiden. Ronnie Kilman Av Swedcert certifierad besiktningsman

6