Sextiofem återvandringsärenden behandlades under 2010 Återvandringskontorets kontakter uppdelas i två kategorier: klienter och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sextiofem återvandringsärenden behandlades under 2010 Återvandringskontorets kontakter uppdelas i två kategorier: klienter och"

Transkript

1 Återvandringskontoret, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad. Bulletin Stockholm, December Utgivare: Återvandringskontoret Frvillig återvandring Sextiofem återvandringsärenden behandlades under 2010 Återvandringskontorets kontakter uppdelas i två kategorier: klienter och återvandringsärenden. Klienter är de som ringer, besöker eller skriver e-post till Återvandringskontoret för att få information eller enkel rådgivning gällande sin återvandringsprocess. Uppskattningsvis klienter kontaktar Återvandringskontoret varje månad. Återvandringsärenden gäller de som kontaktar handläggarna på Återvandringskontoret och får en långvarig kontakt för sin återvandringsprocess. Ett återvandringsärende kan vara både en enskild person eller en familj. De fyller i ett anmälningsformulär och handläggaren för journaler över det arbete som görs under återvandringsprocessen. Bosniska återvandrare får även en handläggare i Bosnien och Hercegovina på Center för lokal utveckling och diaspora som arbetar tillsammans med handläggaren på Återvandringskontoret. Återvandringsärenden som gäller andra länder har bara en handläggare i Stockholm. Det är en anställd på heltid och en anställd på halvtid på Återvandringskontoret som arbetar med dessa ärenden. Sammanfattning av årets arbete: 65 återvandringsärenden har behandlats under avbrutna återvandringsärenden 18 återvandrade 42 ärenden överförs till 2011 för fortsatt handläggning. Under 2010 har Återvandringskontoret handlagt 65 återvandringsärenden. De har följande fördelning: Bosnien och Hercegovina 47 ärenden, Serbien 7 ärenden, Polen 3 ärenden, Irak 2 ärenden, Somalia 2 ärenden och Turkiet, Schweiz, Montenegro, och Sudan 1 ärende vardera. Den handläggare som arbetar heltid handlägger bosniska ärenden och kan handlägga maximalt 40 ärenden samtidigt. Den handläggare som arbetar halvtid tar emot ärenden från andra delar av världen. Några ärenden som gäller återvandring till Bosnien och Hercegovina har ännu inte börjat handläggas. Återvandringsjournaler som förs för varje ärende uppdateras elektroniskt mellan handläggare i Stockholm och handläggare utomlands. Återvandringskontoret och handläggare på motsvarande kontor i Bosnien och Hercegovina (Center för lokal utveckling och diaspora) arbetar efter den modell för arbete med återvandringsärenden som heter 8 stegs modellen. Med hjälp av denna modell blir en återvandringsprocess mätbar och möjliggör noggrann utvärdering. Modellen är ett viktigt instrument för kvalitetssäkring i arbetet med klienter. Anledning till att klienter avslutar sitt ärende hos Återvandringskontoret varierar men oftast är det ändrade förhållanden i familjen som gör att klienter beslutar att stanna i Sverige, dödsfall eller att man efter många försök inser att återvandring inte är möjlig då man inte får de beslut som krävs av myndigheter i Sverige eller utomlands. Även om vi kan konstatera att ärenden förts framåt under pågående år är det flera som inte kunnat förverkliga sina drömmar Diagrammet visar var ärendet befann sig i januari eller vid anmälningsdatum. Röda stolpar visar var ärendet befann sig i december om återvandring. Olika lagar i olika länder samt brist på ekonomiska resurser hos den som ska återvandra är oftast hinder för återvandring. Återvandringskontoret arbetar rådgivande till olika myndigheter i Sverige och i mottagarländer för att synliggöra problem samt ge förslag på hur dessa kan lösas. En viktig del av verksamheten på Återvandringskontoret är aktiviteter riktade till diaspora och återvandrare som ska underlätta återintegrering i det land man utvandrat från. Därför samarbetar vi med över 150 invandrarföreningar i Sverige. En del av dessa aktiviteter finns beskrivna i artiklar nedan.

2 Bulletin 2 Center för lokal utveckling och diaspora i Bosnien och Hercegovina Aktiviteter med lokala invånare och diaspora Återvandringskontoret har sedan 2003 i samarbete med Europeiska flyktigfonden och kommuner i Bosnien och Hercegovina inrättat 9 kontor som heter Center för lokal utveckling och diaspora (CLUD). Kontoren drivs av de kommuner där de är belägna. Återvandringskontoret i Stockholm köper vissa av deras tjänster. Varje år skrivs avtal mellan Återvandringskontoret och kommuner i Bosnien och Hercegovina som reglerar förhållandena på CLUD och förhållanden mellan den kommun där CLUD är belägna och Återvandringskontoret. CLUD samarbetar med Återvandringskontoret kring återvandringsärenden och aktiviteter riktade till diaspora. Återvandringskontoret handleder och utbildar personal på CLUD. I slutet av 2010 beslöt Återvandringskontoret att den oktober. Konferenserna kallas Intern teamhandledning och har som mål att handleda personalen, att utarbeta handlingsplaner för kommande arbete, att handleda i enskilda återvandringsärenden och att utbilda personalen i olika aktuella ämnen. CLUD har genomfört många aktiviteter under 2010 för att främja utvecklingen i det samhälle där de är belägna. En stor del av de utbildningar som genomförts av CLUD har varit utbildningar om jordbruk och att starta eget. Man har också haft seminarier kring demokrati och jämställdhet. En av CLUD:s viktigaste samarbetspartner är föreningar i det samhällen där CLUD är belägna. Många föreningar använder CLUD:s lokaler för att genomföra aktiviteter. Några föreningar Återvandrare CLUD Srebrenica Utbildningar på CLUD Möte med klienter på CLUD Jordbruksprojekt på CLUD minska antalet kommuner från vilka man köper tjänster. Anledning till detta är att vi ska starta ett nytt CLUD i Bosnien och Hercegovina och att vi ska utvidga vår verksamhet till granländerna Serbien och Montenegro. Då denna Bulletin skrevs var det inte bestämt vilka CLUD Återvandringskontoret ska ha fortsatt samarbete med och vilka CLUD som ska fortsätta i egen regi. CLUD har sitt arbete uppdelat i två delar: hälften av tiden ägnas åt arbete med samhället där de är belägna och hälften av tiden ägnas åt återvandrare och diaspora. CLUD kontoren har tillsammans med Återvandringskontoret arbetat med 47 återvandringsärenden från Sverige. De har också självständigt handlagt ett stort antal återvandringsärenden från andra delar av världen. Över klienter kontaktade CLUD under 2010 via e-post, telefon eller besök. Återvandringskontoret arrangerade under 2010 tre gemensamma konferenser för alla anställda på kontoren. Vid konferenserna träffas samhällsvägledarna från alla befintliga CLUD som normalt arbetar i olika delar av landet. De utbyter erfarenheter med varandra och tar upp problem de har i vardagsarbetet. Konferenserna ägde rum i Banja Luka den mars, i Jajce den 27 juni -1 juli och i Fojnica Workshops om fruktodling CLUD Srebrenica har bildats med hjälp av CLUD, bl.a. Ungdomsföreningen i Teslic och Kvinnoföreningen i Srednje - Ilijas. CLUD har ideell verksamhet som engagerar diaspora från många olika länder.

3 3 Läkarundersökningar på CLUD Banja Luka Några av otaliga aktiviteter som genomfördes på CLUD 2010 har varit organiserad sophämtning på landsbygden (CLUD Teslic), utveckling av turism (CLUD Ilijas och CLUD Kljuc) och aktiviteter för äldre och enklare läkarundersökningar för äldre (CLUD Banja Luka). Mubera Cavka som är samhällsvägledare på CLUD Banja Luka berättar att hon är väldigt nöjd med de aktiviteter som utförts under Under året bar vi samarbetat med föreningar i Banja Luka och med diaspora. Tillsammans med Kvinnoföreningen Kvinnor kan och Gendercenter i Banja Luka har vi haft en konferens, seminarier riktade till kvinnor i vårt område och en stor aktion om Jämställdhet för kvinnor på landsbygden. Vi har haft några utbildningar på vårt kontor: IT, seminarier om jordbruk, språkkurser osv. Vi har haft nätverk tillsammans med kranskommuner, gemensamma aktiviteter kring Internationella kvinnodagen, och julklappar till fattiga barn. Många framgångsrika aktiviteter som CLUD genomfört har gjorts i samarbete med diaspora från hela världen. CLUD är viktiga länkar som för ihop diaspora med samhället de ska återvandra till och samhället i de länder där de är bosatta. Återvandringskontoret i Stockholm har under 2010 avslutat samarbetet med 3 CLUD och påbörjat samarbete med en ny kommun, Tuzla. Målet är att minska antalet samarbetsavtal mellan Återvandringskontoret och kommuner i Bosnien och Hercegovina för att frigöra resurser till de Bulletin kontor som fortsätter samarbetet med Återvandringskontoret. Detta skulle också göra det möjligt att utveckla arbetet med återvandring till närliggande balkanländer och till Irak och Somalia. De goda erfarenheterna från arbetet med CLUD kring återvandring och integration av diaspora i samhällen de ska återvandra till ska spridas vidare. Jämställdhet för kvinnor på landsbygden seminarium Intern temhandledning i Jajce 27/6-01/ Intern teamhandledning - Fojnica oktober 2010 Den sista gemensamma konferensen 2010 hölls i staden Fojnica. Bland deltagarna fanns nya kolleger från staden Tuzla som Återvandringskontoret ska samarbeta med under Förutom arbetet med återvandringsärenden och handlingsplaner för 2011 organiserades en utbildning för samhällsvägledare från Bosnien och Hercegovina. Utbildningen handlade bl.a. om 8 stegs modellen i arbetet med återvandringsärenden, generalistrollen och professionell hälsa. Bland talrika föreläsare fanns Miriam Lindström, Annika Lagerkvist och Johanna Rostedt som kommer från Skolstöd, Utbildningsförvaltningen i Stockholm. Efter avslutad utbildning fick deltagarna diplom.

4 Bulletin Återvandringskontoret i samarbete med somaliska organisationer i Stockholm Somaliska kulturkvällen Återvandringskontoret har i samarbete med somaliska organisationer och entusiaster organiserat Somaliska kulturkvällen. Evenemanget hölls den 11 december 2011 på Skarpnäcks kulturhus. Sex månader planerades evenemanget vilket bidrog till att Återvandringskontoret knöt viktiga band med somaliska organisationer och nyckelpersoner bland somalier. Under kvällen presenterade Återvandringskontoret sin verksamhet för över hundra besökare. Bland talrika besökare fanns Ambassadören för Namibia med sin familj. Ismahan Abdulahi moderator och Ejub Djuliman BiH Föreningen Neretva 4 Ambassadören för Namibia med sin familj och Emina Krzović Utveckling i Somalia och återvandring till Somalia Samarbete mellan Återvandringskontoret och Somaliska föreningar i Stockholm Återvandringskontoret har under 2010 börjat utveckla samarbete med de somaliska föreningar som finns i Stockholm. I Stockholm bor ca somalier. De kommer från olika delar av Somalia. Flertalet kommer från centrala Somalia där det fortfarande är oroligheter och sammandrabbningar mellan olika militära grupper som vill ta makten över regionen. En stor del av de somalier som är på flykt inom Somalia är från centrala Somalia och Mogadishu. De finns i flyktinglägren i norra Somalia där människor lever under svåra förhållanden. I norra delen av Somalia, mera känt som Somaliland och Puntiland är den politiska situationen stabil och en del av institutionerna och myndigheterna fungerar utan problem. Somalier uttalar önskemål om återvandring till de delar av Somalia som är trygga. En del återvandrare är intresserade av att starta eget och en del är intresserade av att börja med jordbruk. Det finns äldre somalier som visar intresse att återvandra. Misslyckad integration i Sverige kan för många vara en anledning till återvandring. Före 2010 hade Återvandringskontoret litet kontakt med och verksamhet för de somalier som finns i Stockholm. Under 2010 har vi lyckats knyta många kontakter med somaliska föreningar och Tillväxt Gruppen Irak vi har genomfört aktiviteter riktade till dem. I samarbete med somaliska organisationer har två seminarier anordnats i Rinkeby i Stockholm med nästan 200 deltagare. Under 2010 har de första återvandringsärendena till Somalia börjat behandlas.

5 5 DI-LOK Diaspora- lokalbefolkning Bulletin Vårt motto är: Nätverka, Nätverka och Nätverka!!! Det är så vi skapar en stark plattform för ekonomiskt välstånd. Minister för flyktingar och mänskliga rättigheter BiH, Safet Halilović Utbildningsdirektör Thomas Persson Borgmästaren i Jajce Nisvet Hrnjić Migrationsverket i Sverige Andres Parts Samordnare på Återvandringskontoret Stockholms Stad Emina Krzović Samarbetsorganisationer: - Återvandringskontoret - Center för lokal utveckling och diaspora - Förening i BiH Cusine - Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH - Kommunen Jajce - Konfederation av BiH Riksförbund i världen - Jajce diaspora förening - Radio Glas Drine - BMG Bosanska mediska grupa Vi är stolta över att vara värd för den centrala DI-LOK manifestationen som samlar vänner från hela Bosnien och Hercegovina och världen, representanter för myndigheter, föreningar, företag samt Jajces diaspora, sade Jajces borgmästare Nisvet Hrnjic i sitt invigningstal. Jajces diaspora har grundat en världs riksförbund för sin hemort. Borgmästaren påminde om Jajces kandidatur till UNESCOs lista över världsarv och att denna manifestation marknadsför stadens potential. Samordnaren på Återvandringskontoret Stockholms Stad, Emina Krzovic, sade att manifestationen DI-LOK är en ny modell som ska främja affärsrelationer mellan Bosnien och Hercegovinas företagare och företagare i världen, genom sin diaspora som är aktiv i företagscentra över hela världen. Målet med denna modell är att hitta lösningar för att starta nya företag, nya nätverk och utbyte av erfarenheter. Vårt motto är: nätverka, nätverka och nätverka! Det är så vi skapar en stark plattform för ekonomiskt välstånd. Denna modell är redan beprövad genom Center för lokal utveckling och diasporan BiH. Planer finns på att förutom nio befintliga, öppna ytterligare nya CLU kontor, enligt Emina Krzovic. -Jag tror att denna händelse kommer att stärka samarbetet mellan Bosnien och Hercegovina och diasporan samt kommer att utveckla nya former för samarbete med Sverige. En viktig händelse under denna manifestation var det ekonomiska forumet, som vi hade möjlighet att följa, sade Ministern för flyktingar och mänskliga rättigheter BiH Safet Halilovic och avslutade med att tacka Stockholms stad för deras engagemang i organiseringen av denna manifestation. Utbildningsdirektör Thomas Perss-on sade att Stockholms stad stödjer frivillig återvandring till Bosnien och Hercegovina sedan Vi arbetar med individuell återvandring från Stockholms stad och Sverige och vi har också personal i Bosnien och Hercegovina, som hjälper oss med detta. Centren för lokal utveckling och diasporan BiH är våra partners för att skapa bättre förutsättningar för individer som väljer att återvandra till sitt hemland. - Återvandrare och diasporan kan bidra till utvecklingen i Bosnien och Hercegovina genom många goda idéer och inom olika områden i livet. -Återvandrare kan införa den svenska modellen i Bosnien och Hercegovina och anpassa den till lokala behov. När det gäller frivillig återvandring bedrivs ett flertal verksamheter som stöds av den svenska regeringen DI-LOK manifestationen är ett utmärkt tillfälle att se hur det går till i praktiken, sade Anders Parts från Migrationsverket i Sverige.

6 Bulletin Konferensen 6 Möjliggöra lärandet Skolstöd som tillhör Utbildningsförvaltningen i Stockholm, Återvandringskontoret, Stockholms stad och Gymnasium Dobrinja i Sarajevo organiserade en konferens Möjliggöra lärandet den 28 oktober 2010 i Bosnien och Hercegovina (BiH). Konferensen ägde rum på berget Bjelasnica känt för sina skid- och turistanläggningar. Konferensen syftade till att belysa nuvarande förhållanden i gymnasieskolor kring inkludering av elever i behov av särskilt stöd och integration av elever som återvandrat från andra länder eller planerar att återvandra. Konferensen vände sig till lärare och rektorer i gymnasieskolor, psykologer och relevanta myndigheter i BiH. I BiH använder lärarna olika pedagogik för inlärning i olika delar av landet. Den ekonomiska situationen i landet försvårar för lärare att lära sig nya pedagogiska metoder och hjälpmedel i skolan Sabiha Miskin Rektor för Dobrinja gymnasium För att bidra till en förbättring för dessa elever är det viktigt för Återvandringskontoret att samarbeta med Skolstöd och bosniska skolor säger Emina Krzovic som är samordnare på Återvandringskontoret. Många föräldrar som vill återvandra till BiH oroar sig för sina barn som ska börja grund- eller gymnasieskolan därför att det Miriam Linndström, Specialpedagog, Skolstöd inte finns förberedande klasser för elever som kommer från andra länder. Har man dessutom ett barn med funktionsnedsättning kan planer att återvandra misslyckas, säger Emina. Dobrinja gymnasium som var en av arrangörerna av konferensen har stor erfarenhet av att ta emot elever i behov av särskilt stöd och återvandrare. Sabiha Miskin som är rektor för Dobrinja gymnasium berättade om skolans ambition att vare en av de skolor som ska vara bäst på tillgänglighet för alla elever. Det finns personer i BiH med funktionsnedsättning. Om man inte anpassar samhälle, skolmiljö och annat till deras behov kommer de att känna sig segregerade. Inkludering ska lösa dessa problem, minska fattigdom och elevernas isolering. Därför är dagens konferens väldigt viktig, säger rektor Sabiha Miskin. Tre föreläsare från Skolstöd deltog i konferensen. Det var Mi-

7 7 Bulletin Johanna Rostedt arbetsterapeut, Skolstöd riam Lindström, Annika Lagerkvist och Johanna Rostedt. Deras föreläsningar var mycket uppskattade och väckte livlig diskussion bland deltagarna. Under konferensen kom man genom diskussion fram till att man måste förbättra kommunikationen mellan grund- och gymnasieskolor och låta föräldrar delta i anpassningen av skolmiljön för dessa elever. Lärare och föräldrar ska få möjlighet att fortbilda sig i ämnet. Att bilda ett resurscenter med samlad information för föräldrar, elever och skolor skulle kunna bidra till en bättre samordning kring mottagning och anpassning av skolans miljö för elever i behov av särskilt stöd. Vid konferensen bildades ett nätverk av alla närvarande som ska fortsätta samarbeta under Hotell Maršal, Bjelašnica - över hundra deltagare kom till konferensen Föreläsare från Stockholm: Miriam Lindstöm Vilka elever är i behov av särskilt stöd? Annika Lagerkvist Det finns fler studiebegåvade elever än vi upptäcker och utvecklar i skolan Johanna Rostedt Kompensatoriska hjälpmedel Föreläsare från Sarajevo: Sabiha Miskin: Varför är tillgänglighet och inklusion viktig i skolan? Mr. Vahid Mulic: Vad BiHskol lagen säger? Mukadesa Masic: Exempel på skolan Alisa Zubcevic: Skolan där alla är lika Berminaka Hrelja: PTSD krigstrauma genom generationer

8 Frivillig återvandring till Irak Upprättande av kommunikation mellan Stockholm och Bagdad Återvandringskontoret har under 2010 deltagit som samarbetspartner i två projekt som finansierats av Migrationsverket. Ett av projekten är ett projekt tillsammans med Assyriska Riksförbundet som pågick fram till juni Det har möjliggjort en bättre kommunikation med Iraks diaspora och en bättre inblick i den socioekonomiska och politiska situationen i Irak. Genom detta projekt har seminarium organiserats där Återvandringskontoret presenterade sin verksamhet och en arbetsmodell för återvandringsärenden. Assyriska Riksförbundet i Sverige-seminarium Det andra projektet som drivs av Tillväxt Gruppen Irak startar i slutet av december 2010 och ska pågå fram till maj Genom detta projekt ska man ha aktiviteter som syftar till att upprätta kommunikation mellan Stockholm och Bagdad och på så sätt upprätta samarbete kring återvandringsfrågor irakier bor i Sverige varav minst 15 % bor i Stockholm. Ett stort antal irakier har uttryckt önskemål att återvända trots att återvandringsprocessen är komplicerad och situationen i landet fortfarande är instabil. Irak som ett rikt land har goda förutsättningar att behandla frågor kring ekonomiskt stöd och sysselsättning i hemlandet för frivilliga återvandrare. Ett stort antal irakier med akademisk utbildning har lämnat Irak (brain drain). I Irak är man nu i behov av deras kunskap. Dessutom är ett stort antal svenska företag intresserade av att expandera i Irak. Den irakiska diasporan anses vara en viktig länk i denna process och därmed eftertraktad bland svenska företag. För att uppnå en framgångsrik, human och säker återvandring är det viktigt att Återvandringskontoret har en samarbetspartner i Irak som kan tillgodose klienter med viktig information. Man måste knyta kontakter med myndigheter i Irak som arbetar enligt den modell som används av Center för lokal utveckling och Diasporan i Bosnien och Hercegovina. En förstudie gjordes under oktober-december 2010 av Återvandringskontoret med syfte att göra det möjligt att uppnå dessa mål i ett senare skede. Ministerbesök i Stockholm Att förbättra förutsättningarna föt frivillig återvandring till Bosnien och Hercegovina Återvandringskontoret har under de senaste åren haft en positiv utveckling i arbetet med frivilliga återvandrare till Bosnien och Hercegovina. Detta har lett till utveckling av ett samarbete mellan Återvandringskontoret och Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH som ansvarar för återvandringsfrågor i Bosnien och Hercegovina. Under 2010 har flera möten ägt rum på Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH i Sarajevo. Man har utbytt information om pågående aktiviteter på Återvandringskontoret och Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH. Man har Thomas Persson Utbildningsdirektör, Ruzmira Tihić politik sakkunnig, Safet Halilović Minister Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH, Emina Krzović samordnare på Återvandringskontoret även haft gemensamma aktiviteter under 2010 som t.ex. DI-LOK 2010 (manifestation för diaspora i hemlandet). Det goda samarbetet resulterade i att minister Safet Halilovic som ansvarar för arbetet på Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH med sina närmaste medarbetare besökte Stockholm. Besöket hade som syfte att underlätta samarbete mellan olika institutioner och myndigheter och att skapa förutsättningar för frivilliga återvandrare från Sverige/Stockholm till Bosnien och Hercegovina. Under sitt besök i Stockholm träffade den bosniske ministern Sveriges migrationsminister Tobias Billström och Thomas Persson som är chef för Utbildningsförvaltningen i Stockholm. Återvandringskontoret tillhör Utbildningsförvaltningen. Redaktör: Emina Krzović Grafisk form: BMG Bosanska medijska grupa Adress: Återvandringskontoret, Box 22049, Stockholm Sweden

Rapport om frivillig återvandrings verksamhet januari 2010 dec 2012

Rapport om frivillig återvandrings verksamhet januari 2010 dec 2012 Rapport om frivillig återvandrings verksamhet januari 2010 dec 2012 Utbildningsförvaltningen/Skolstöd/Frivillig återvandring Emina Krzovic Handläggare 2013.01.25. emina.krzovic@stockholm.se 1 Sammanfattning

Läs mer

En unik modell för frivillig återvandring

En unik modell för frivillig återvandring Bulletin Stockholm, december 2011 Utgivare: Stockholms stads Frivillig Återvandring En unik modell för frivillig återvandring Stockholms stad Frivillig Återvandring (SsFÅ) har funnits inom Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Frivillig återvandring - 8 steg modellen. Utarbetats i samarbete med CLDD

Frivillig återvandring - 8 steg modellen. Utarbetats i samarbete med CLDD Frivillig återvandring - 8 steg modellen Utarbetats i samarbete med CLDD Arbete med återvandringsärenden består av tre viktiga punkter Individuell plan Tidslinje 8 etapper i återvandringsprocessen Optimala

Läs mer

att vara med på riktigt 7-9 november 2008 i Skövde kvinnors makt

att vara med på riktigt 7-9 november 2008 i Skövde kvinnors makt att vara med på riktigt 7-9 november 2008 i Skövde kvinnors makt dagordning Dag 1 fredag, den 7 november Billingens Stugby & Camping t.o.m 22:00 Registrering av de första svalorna Dag 2 lördag, den 8 november

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Fördjupad kunskap och myndighetssamverkan kring återvändande Migrationsverket, Verksamhetsområde asylmottagning

Fördjupad kunskap och myndighetssamverkan kring återvändande Migrationsverket, Verksamhetsområde asylmottagning ar Europeiska återvändandefonden Fördjupad kunskap och myndighetssamverkan kring återvändande Migrationsverket, Verksamhetsområde asylmottagning 2008-09-01 t o m 2009-06-30 Att antalet personer med laga

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

CERAIN. Sommarskola För Romska Barn Novi Sad (Serbien) - Banja Luka (Bosnien-Herzegovina) 2009. www.terraforming.se/cerain

CERAIN. Sommarskola För Romska Barn Novi Sad (Serbien) - Banja Luka (Bosnien-Herzegovina) 2009. www.terraforming.se/cerain CERAIN Sommarskola För Romska Barn Novi Sad (Serbien) - Banja Luka (Bosnien-Herzegovina) 2009 Kontakt: Misko Stanisic projektledare mobil Sverige: +46 739900262 mobil Serbien: +381 643248632 epost: misko@terraforming.se

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar Sammanfattning av resultat I detta dokument sammanfattas de resultat som framkommit i utvärderingsrapporten av SkolKlar, En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn. Redovisningen

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

METODBOK. Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination

METODBOK. Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination METODBOK Gröna invandrar entreprenörer på studiebesök. Projektet Tre- K, faller under regeringens program Främjande av kvinnors företagande 2007-2009/10.

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN!

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! 1 6 Låt barnen leka sig till en bättre värld i er kommun! I leken är allt möjligt! Lek är något som förenar alla barn, vart vi än befinner oss. Hos

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Vårt uppdrag. Program för ett integrerat samhälle. Fastställt av Kommunfullmäktige 2002. Reviderad 2011. Dokumentet gäller till och med 2014

Vårt uppdrag. Program för ett integrerat samhälle. Fastställt av Kommunfullmäktige 2002. Reviderad 2011. Dokumentet gäller till och med 2014 Integration Vårt uppdrag Program för ett integrerat samhälle Fastställt av Kommunfullmäktige 2002 Reviderad 2011 Dokumentet gäller till och med 2014 är motor i integrationsarbetet samt lyfter upp programmets

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47. Vecka 47 201211 24-25. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47. Vecka 47 201211 24-25. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47 Vecka 47 201211 24-25 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader Outplacement - Din karriär i fokus 6 månader Välkommen till ditt program ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas vi

Läs mer

Outplacement. - Vi följer dig i mål 12 månader

Outplacement. - Vi följer dig i mål 12 månader Outplacement - Vi följer dig i mål 12 månader Välkommen till ditt program - ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys...

Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys... 1 Innehåll Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys... 12 Utvärdering av resultat... 12 Förslag på förbättringar...

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 Framtidens särskola Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 SPECIELLT INBJUDEN TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth, Generaldirektör TALARE Alingsås kommun Lena Pettersson Barns inlärning

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

1. BAKGRUND 1.1. INLEDNING. 1 1.2. PROJEKTORGANISATION 2 1.3. SYFTE 3 1.4. HUVUDMÅL... 1.4.1. Delmål. 1.5. MÅLGRUPP. 4

1. BAKGRUND 1.1. INLEDNING. 1 1.2. PROJEKTORGANISATION 2 1.3. SYFTE 3 1.4. HUVUDMÅL... 1.4.1. Delmål. 1.5. MÅLGRUPP. 4 SAMMANFATTNING Avvisningar av asylsökande från Bosnien- Hercegovina har blivit fler de senaste åren och Svenska Röda Korset har uppmärksammat ett allt större behov av hjälp och stöd till de som måste återvända.

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Projekt Organisationer bildade på etnisk grund

Projekt Organisationer bildade på etnisk grund Projekt Organisationer bildade på etnisk grund PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING Kurdiska 1. Uppsökande verksamhet Kurdiska Riksförbundet Stockholm 1 år - 1997 om hur handikappade kurder har det i Sverige

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Specialpedagogik i skolan 2014

Specialpedagogik i skolan 2014 inspiration utveckling kunskap Specialpedagogik i skolan 2014 Hur kan du stärka din roll som speciallärare/specialpedagog? Så här kan ni arbeta framgångsrikt med era elever i matematiksvårigheter Neuropsykiatriska

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Migrationens relation till hälsa integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Katarina Carlzén INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Bilaga 5. Fakta om invandring

Bilaga 5. Fakta om invandring Bilaga 5. Fakta om invandring Det finns många myter om invandring. För att sprida fakta lanserade regeringen i december 2011 en ny webbsida där fakta om invandringen till Sverige finns. 1 Olika begrepp

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

www.skolutveckling.se Nordisk konferens i Nynäshamn Kvalitet i vuxnas lärande 2008-05 -14

www.skolutveckling.se Nordisk konferens i Nynäshamn Kvalitet i vuxnas lärande 2008-05 -14 Nordisk konferens i Nynäshamn Kvalitet i vuxnas lärande 2008-05 -14 Jag vet inte vad god kvalitet är, men jag känner igen den när jag ser den Citat ur stödmaterialet: Att granska och förbättra Kvalitet

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo

Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo Många flyktingar känner väldigt starkt för sitt forna hemland, vilket är fullt naturligt. Om möjlighet till återvandring ges vaknar också intresset att kanske

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen KONFERENS 18-19 NOVEMBER 2014 SCANDIC

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

Redovisning av projektet KOMMUNICERA

Redovisning av projektet KOMMUNICERA Redovisning av projektet KOMMUNICERA Göteborg, juni 2003 1. ORGANISATIONS NAMN: BOSNA IF Adress: Box 55076, 400 53 Göteborg Telefonnummer: 031-19 29 01 Faxnummer:031-19 29 01 E-post: bosnai_if@hotmail.com

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 SBBC Sweden- Bangladesh Business Council

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Bolla Diabetestankar konferens 2015. Katrineholm 1-3 maj En kort rapport

Bolla Diabetestankar konferens 2015. Katrineholm 1-3 maj En kort rapport Bolla Diabetestankar konferens 2015 Katrineholm 1-3 maj En kort rapport Arrangörer: Sandra Emanuelsson, Västerås Linda Gustavsson, Katrineholm Josefin Johansson, Flen Konferensens syfte Vi vill tillhandahålla

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke Matematiklyftet Malmöbiennetten 2013 Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet Anette Jahnke #malyft Matematiklyftet Matematiklyftet Fortbildning av alla lärare som undervisar i

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Tre skolmyndigheter Skolverket Skolinspektionen Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer