Sextiofem återvandringsärenden behandlades under 2010 Återvandringskontorets kontakter uppdelas i två kategorier: klienter och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sextiofem återvandringsärenden behandlades under 2010 Återvandringskontorets kontakter uppdelas i två kategorier: klienter och"

Transkript

1 Återvandringskontoret, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad. Bulletin Stockholm, December Utgivare: Återvandringskontoret Frvillig återvandring Sextiofem återvandringsärenden behandlades under 2010 Återvandringskontorets kontakter uppdelas i två kategorier: klienter och återvandringsärenden. Klienter är de som ringer, besöker eller skriver e-post till Återvandringskontoret för att få information eller enkel rådgivning gällande sin återvandringsprocess. Uppskattningsvis klienter kontaktar Återvandringskontoret varje månad. Återvandringsärenden gäller de som kontaktar handläggarna på Återvandringskontoret och får en långvarig kontakt för sin återvandringsprocess. Ett återvandringsärende kan vara både en enskild person eller en familj. De fyller i ett anmälningsformulär och handläggaren för journaler över det arbete som görs under återvandringsprocessen. Bosniska återvandrare får även en handläggare i Bosnien och Hercegovina på Center för lokal utveckling och diaspora som arbetar tillsammans med handläggaren på Återvandringskontoret. Återvandringsärenden som gäller andra länder har bara en handläggare i Stockholm. Det är en anställd på heltid och en anställd på halvtid på Återvandringskontoret som arbetar med dessa ärenden. Sammanfattning av årets arbete: 65 återvandringsärenden har behandlats under avbrutna återvandringsärenden 18 återvandrade 42 ärenden överförs till 2011 för fortsatt handläggning. Under 2010 har Återvandringskontoret handlagt 65 återvandringsärenden. De har följande fördelning: Bosnien och Hercegovina 47 ärenden, Serbien 7 ärenden, Polen 3 ärenden, Irak 2 ärenden, Somalia 2 ärenden och Turkiet, Schweiz, Montenegro, och Sudan 1 ärende vardera. Den handläggare som arbetar heltid handlägger bosniska ärenden och kan handlägga maximalt 40 ärenden samtidigt. Den handläggare som arbetar halvtid tar emot ärenden från andra delar av världen. Några ärenden som gäller återvandring till Bosnien och Hercegovina har ännu inte börjat handläggas. Återvandringsjournaler som förs för varje ärende uppdateras elektroniskt mellan handläggare i Stockholm och handläggare utomlands. Återvandringskontoret och handläggare på motsvarande kontor i Bosnien och Hercegovina (Center för lokal utveckling och diaspora) arbetar efter den modell för arbete med återvandringsärenden som heter 8 stegs modellen. Med hjälp av denna modell blir en återvandringsprocess mätbar och möjliggör noggrann utvärdering. Modellen är ett viktigt instrument för kvalitetssäkring i arbetet med klienter. Anledning till att klienter avslutar sitt ärende hos Återvandringskontoret varierar men oftast är det ändrade förhållanden i familjen som gör att klienter beslutar att stanna i Sverige, dödsfall eller att man efter många försök inser att återvandring inte är möjlig då man inte får de beslut som krävs av myndigheter i Sverige eller utomlands. Även om vi kan konstatera att ärenden förts framåt under pågående år är det flera som inte kunnat förverkliga sina drömmar Diagrammet visar var ärendet befann sig i januari eller vid anmälningsdatum. Röda stolpar visar var ärendet befann sig i december om återvandring. Olika lagar i olika länder samt brist på ekonomiska resurser hos den som ska återvandra är oftast hinder för återvandring. Återvandringskontoret arbetar rådgivande till olika myndigheter i Sverige och i mottagarländer för att synliggöra problem samt ge förslag på hur dessa kan lösas. En viktig del av verksamheten på Återvandringskontoret är aktiviteter riktade till diaspora och återvandrare som ska underlätta återintegrering i det land man utvandrat från. Därför samarbetar vi med över 150 invandrarföreningar i Sverige. En del av dessa aktiviteter finns beskrivna i artiklar nedan.

2 Bulletin 2 Center för lokal utveckling och diaspora i Bosnien och Hercegovina Aktiviteter med lokala invånare och diaspora Återvandringskontoret har sedan 2003 i samarbete med Europeiska flyktigfonden och kommuner i Bosnien och Hercegovina inrättat 9 kontor som heter Center för lokal utveckling och diaspora (CLUD). Kontoren drivs av de kommuner där de är belägna. Återvandringskontoret i Stockholm köper vissa av deras tjänster. Varje år skrivs avtal mellan Återvandringskontoret och kommuner i Bosnien och Hercegovina som reglerar förhållandena på CLUD och förhållanden mellan den kommun där CLUD är belägna och Återvandringskontoret. CLUD samarbetar med Återvandringskontoret kring återvandringsärenden och aktiviteter riktade till diaspora. Återvandringskontoret handleder och utbildar personal på CLUD. I slutet av 2010 beslöt Återvandringskontoret att den oktober. Konferenserna kallas Intern teamhandledning och har som mål att handleda personalen, att utarbeta handlingsplaner för kommande arbete, att handleda i enskilda återvandringsärenden och att utbilda personalen i olika aktuella ämnen. CLUD har genomfört många aktiviteter under 2010 för att främja utvecklingen i det samhälle där de är belägna. En stor del av de utbildningar som genomförts av CLUD har varit utbildningar om jordbruk och att starta eget. Man har också haft seminarier kring demokrati och jämställdhet. En av CLUD:s viktigaste samarbetspartner är föreningar i det samhällen där CLUD är belägna. Många föreningar använder CLUD:s lokaler för att genomföra aktiviteter. Några föreningar Återvandrare CLUD Srebrenica Utbildningar på CLUD Möte med klienter på CLUD Jordbruksprojekt på CLUD minska antalet kommuner från vilka man köper tjänster. Anledning till detta är att vi ska starta ett nytt CLUD i Bosnien och Hercegovina och att vi ska utvidga vår verksamhet till granländerna Serbien och Montenegro. Då denna Bulletin skrevs var det inte bestämt vilka CLUD Återvandringskontoret ska ha fortsatt samarbete med och vilka CLUD som ska fortsätta i egen regi. CLUD har sitt arbete uppdelat i två delar: hälften av tiden ägnas åt arbete med samhället där de är belägna och hälften av tiden ägnas åt återvandrare och diaspora. CLUD kontoren har tillsammans med Återvandringskontoret arbetat med 47 återvandringsärenden från Sverige. De har också självständigt handlagt ett stort antal återvandringsärenden från andra delar av världen. Över klienter kontaktade CLUD under 2010 via e-post, telefon eller besök. Återvandringskontoret arrangerade under 2010 tre gemensamma konferenser för alla anställda på kontoren. Vid konferenserna träffas samhällsvägledarna från alla befintliga CLUD som normalt arbetar i olika delar av landet. De utbyter erfarenheter med varandra och tar upp problem de har i vardagsarbetet. Konferenserna ägde rum i Banja Luka den mars, i Jajce den 27 juni -1 juli och i Fojnica Workshops om fruktodling CLUD Srebrenica har bildats med hjälp av CLUD, bl.a. Ungdomsföreningen i Teslic och Kvinnoföreningen i Srednje - Ilijas. CLUD har ideell verksamhet som engagerar diaspora från många olika länder.

3 3 Läkarundersökningar på CLUD Banja Luka Några av otaliga aktiviteter som genomfördes på CLUD 2010 har varit organiserad sophämtning på landsbygden (CLUD Teslic), utveckling av turism (CLUD Ilijas och CLUD Kljuc) och aktiviteter för äldre och enklare läkarundersökningar för äldre (CLUD Banja Luka). Mubera Cavka som är samhällsvägledare på CLUD Banja Luka berättar att hon är väldigt nöjd med de aktiviteter som utförts under Under året bar vi samarbetat med föreningar i Banja Luka och med diaspora. Tillsammans med Kvinnoföreningen Kvinnor kan och Gendercenter i Banja Luka har vi haft en konferens, seminarier riktade till kvinnor i vårt område och en stor aktion om Jämställdhet för kvinnor på landsbygden. Vi har haft några utbildningar på vårt kontor: IT, seminarier om jordbruk, språkkurser osv. Vi har haft nätverk tillsammans med kranskommuner, gemensamma aktiviteter kring Internationella kvinnodagen, och julklappar till fattiga barn. Många framgångsrika aktiviteter som CLUD genomfört har gjorts i samarbete med diaspora från hela världen. CLUD är viktiga länkar som för ihop diaspora med samhället de ska återvandra till och samhället i de länder där de är bosatta. Återvandringskontoret i Stockholm har under 2010 avslutat samarbetet med 3 CLUD och påbörjat samarbete med en ny kommun, Tuzla. Målet är att minska antalet samarbetsavtal mellan Återvandringskontoret och kommuner i Bosnien och Hercegovina för att frigöra resurser till de Bulletin kontor som fortsätter samarbetet med Återvandringskontoret. Detta skulle också göra det möjligt att utveckla arbetet med återvandring till närliggande balkanländer och till Irak och Somalia. De goda erfarenheterna från arbetet med CLUD kring återvandring och integration av diaspora i samhällen de ska återvandra till ska spridas vidare. Jämställdhet för kvinnor på landsbygden seminarium Intern temhandledning i Jajce 27/6-01/ Intern teamhandledning - Fojnica oktober 2010 Den sista gemensamma konferensen 2010 hölls i staden Fojnica. Bland deltagarna fanns nya kolleger från staden Tuzla som Återvandringskontoret ska samarbeta med under Förutom arbetet med återvandringsärenden och handlingsplaner för 2011 organiserades en utbildning för samhällsvägledare från Bosnien och Hercegovina. Utbildningen handlade bl.a. om 8 stegs modellen i arbetet med återvandringsärenden, generalistrollen och professionell hälsa. Bland talrika föreläsare fanns Miriam Lindström, Annika Lagerkvist och Johanna Rostedt som kommer från Skolstöd, Utbildningsförvaltningen i Stockholm. Efter avslutad utbildning fick deltagarna diplom.

4 Bulletin Återvandringskontoret i samarbete med somaliska organisationer i Stockholm Somaliska kulturkvällen Återvandringskontoret har i samarbete med somaliska organisationer och entusiaster organiserat Somaliska kulturkvällen. Evenemanget hölls den 11 december 2011 på Skarpnäcks kulturhus. Sex månader planerades evenemanget vilket bidrog till att Återvandringskontoret knöt viktiga band med somaliska organisationer och nyckelpersoner bland somalier. Under kvällen presenterade Återvandringskontoret sin verksamhet för över hundra besökare. Bland talrika besökare fanns Ambassadören för Namibia med sin familj. Ismahan Abdulahi moderator och Ejub Djuliman BiH Föreningen Neretva 4 Ambassadören för Namibia med sin familj och Emina Krzović Utveckling i Somalia och återvandring till Somalia Samarbete mellan Återvandringskontoret och Somaliska föreningar i Stockholm Återvandringskontoret har under 2010 börjat utveckla samarbete med de somaliska föreningar som finns i Stockholm. I Stockholm bor ca somalier. De kommer från olika delar av Somalia. Flertalet kommer från centrala Somalia där det fortfarande är oroligheter och sammandrabbningar mellan olika militära grupper som vill ta makten över regionen. En stor del av de somalier som är på flykt inom Somalia är från centrala Somalia och Mogadishu. De finns i flyktinglägren i norra Somalia där människor lever under svåra förhållanden. I norra delen av Somalia, mera känt som Somaliland och Puntiland är den politiska situationen stabil och en del av institutionerna och myndigheterna fungerar utan problem. Somalier uttalar önskemål om återvandring till de delar av Somalia som är trygga. En del återvandrare är intresserade av att starta eget och en del är intresserade av att börja med jordbruk. Det finns äldre somalier som visar intresse att återvandra. Misslyckad integration i Sverige kan för många vara en anledning till återvandring. Före 2010 hade Återvandringskontoret litet kontakt med och verksamhet för de somalier som finns i Stockholm. Under 2010 har vi lyckats knyta många kontakter med somaliska föreningar och Tillväxt Gruppen Irak vi har genomfört aktiviteter riktade till dem. I samarbete med somaliska organisationer har två seminarier anordnats i Rinkeby i Stockholm med nästan 200 deltagare. Under 2010 har de första återvandringsärendena till Somalia börjat behandlas.

5 5 DI-LOK Diaspora- lokalbefolkning Bulletin Vårt motto är: Nätverka, Nätverka och Nätverka!!! Det är så vi skapar en stark plattform för ekonomiskt välstånd. Minister för flyktingar och mänskliga rättigheter BiH, Safet Halilović Utbildningsdirektör Thomas Persson Borgmästaren i Jajce Nisvet Hrnjić Migrationsverket i Sverige Andres Parts Samordnare på Återvandringskontoret Stockholms Stad Emina Krzović Samarbetsorganisationer: - Återvandringskontoret - Center för lokal utveckling och diaspora - Förening i BiH Cusine - Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH - Kommunen Jajce - Konfederation av BiH Riksförbund i världen - Jajce diaspora förening - Radio Glas Drine - BMG Bosanska mediska grupa Vi är stolta över att vara värd för den centrala DI-LOK manifestationen som samlar vänner från hela Bosnien och Hercegovina och världen, representanter för myndigheter, föreningar, företag samt Jajces diaspora, sade Jajces borgmästare Nisvet Hrnjic i sitt invigningstal. Jajces diaspora har grundat en världs riksförbund för sin hemort. Borgmästaren påminde om Jajces kandidatur till UNESCOs lista över världsarv och att denna manifestation marknadsför stadens potential. Samordnaren på Återvandringskontoret Stockholms Stad, Emina Krzovic, sade att manifestationen DI-LOK är en ny modell som ska främja affärsrelationer mellan Bosnien och Hercegovinas företagare och företagare i världen, genom sin diaspora som är aktiv i företagscentra över hela världen. Målet med denna modell är att hitta lösningar för att starta nya företag, nya nätverk och utbyte av erfarenheter. Vårt motto är: nätverka, nätverka och nätverka! Det är så vi skapar en stark plattform för ekonomiskt välstånd. Denna modell är redan beprövad genom Center för lokal utveckling och diasporan BiH. Planer finns på att förutom nio befintliga, öppna ytterligare nya CLU kontor, enligt Emina Krzovic. -Jag tror att denna händelse kommer att stärka samarbetet mellan Bosnien och Hercegovina och diasporan samt kommer att utveckla nya former för samarbete med Sverige. En viktig händelse under denna manifestation var det ekonomiska forumet, som vi hade möjlighet att följa, sade Ministern för flyktingar och mänskliga rättigheter BiH Safet Halilovic och avslutade med att tacka Stockholms stad för deras engagemang i organiseringen av denna manifestation. Utbildningsdirektör Thomas Perss-on sade att Stockholms stad stödjer frivillig återvandring till Bosnien och Hercegovina sedan Vi arbetar med individuell återvandring från Stockholms stad och Sverige och vi har också personal i Bosnien och Hercegovina, som hjälper oss med detta. Centren för lokal utveckling och diasporan BiH är våra partners för att skapa bättre förutsättningar för individer som väljer att återvandra till sitt hemland. - Återvandrare och diasporan kan bidra till utvecklingen i Bosnien och Hercegovina genom många goda idéer och inom olika områden i livet. -Återvandrare kan införa den svenska modellen i Bosnien och Hercegovina och anpassa den till lokala behov. När det gäller frivillig återvandring bedrivs ett flertal verksamheter som stöds av den svenska regeringen DI-LOK manifestationen är ett utmärkt tillfälle att se hur det går till i praktiken, sade Anders Parts från Migrationsverket i Sverige.

6 Bulletin Konferensen 6 Möjliggöra lärandet Skolstöd som tillhör Utbildningsförvaltningen i Stockholm, Återvandringskontoret, Stockholms stad och Gymnasium Dobrinja i Sarajevo organiserade en konferens Möjliggöra lärandet den 28 oktober 2010 i Bosnien och Hercegovina (BiH). Konferensen ägde rum på berget Bjelasnica känt för sina skid- och turistanläggningar. Konferensen syftade till att belysa nuvarande förhållanden i gymnasieskolor kring inkludering av elever i behov av särskilt stöd och integration av elever som återvandrat från andra länder eller planerar att återvandra. Konferensen vände sig till lärare och rektorer i gymnasieskolor, psykologer och relevanta myndigheter i BiH. I BiH använder lärarna olika pedagogik för inlärning i olika delar av landet. Den ekonomiska situationen i landet försvårar för lärare att lära sig nya pedagogiska metoder och hjälpmedel i skolan Sabiha Miskin Rektor för Dobrinja gymnasium För att bidra till en förbättring för dessa elever är det viktigt för Återvandringskontoret att samarbeta med Skolstöd och bosniska skolor säger Emina Krzovic som är samordnare på Återvandringskontoret. Många föräldrar som vill återvandra till BiH oroar sig för sina barn som ska börja grund- eller gymnasieskolan därför att det Miriam Linndström, Specialpedagog, Skolstöd inte finns förberedande klasser för elever som kommer från andra länder. Har man dessutom ett barn med funktionsnedsättning kan planer att återvandra misslyckas, säger Emina. Dobrinja gymnasium som var en av arrangörerna av konferensen har stor erfarenhet av att ta emot elever i behov av särskilt stöd och återvandrare. Sabiha Miskin som är rektor för Dobrinja gymnasium berättade om skolans ambition att vare en av de skolor som ska vara bäst på tillgänglighet för alla elever. Det finns personer i BiH med funktionsnedsättning. Om man inte anpassar samhälle, skolmiljö och annat till deras behov kommer de att känna sig segregerade. Inkludering ska lösa dessa problem, minska fattigdom och elevernas isolering. Därför är dagens konferens väldigt viktig, säger rektor Sabiha Miskin. Tre föreläsare från Skolstöd deltog i konferensen. Det var Mi-

7 7 Bulletin Johanna Rostedt arbetsterapeut, Skolstöd riam Lindström, Annika Lagerkvist och Johanna Rostedt. Deras föreläsningar var mycket uppskattade och väckte livlig diskussion bland deltagarna. Under konferensen kom man genom diskussion fram till att man måste förbättra kommunikationen mellan grund- och gymnasieskolor och låta föräldrar delta i anpassningen av skolmiljön för dessa elever. Lärare och föräldrar ska få möjlighet att fortbilda sig i ämnet. Att bilda ett resurscenter med samlad information för föräldrar, elever och skolor skulle kunna bidra till en bättre samordning kring mottagning och anpassning av skolans miljö för elever i behov av särskilt stöd. Vid konferensen bildades ett nätverk av alla närvarande som ska fortsätta samarbeta under Hotell Maršal, Bjelašnica - över hundra deltagare kom till konferensen Föreläsare från Stockholm: Miriam Lindstöm Vilka elever är i behov av särskilt stöd? Annika Lagerkvist Det finns fler studiebegåvade elever än vi upptäcker och utvecklar i skolan Johanna Rostedt Kompensatoriska hjälpmedel Föreläsare från Sarajevo: Sabiha Miskin: Varför är tillgänglighet och inklusion viktig i skolan? Mr. Vahid Mulic: Vad BiHskol lagen säger? Mukadesa Masic: Exempel på skolan Alisa Zubcevic: Skolan där alla är lika Berminaka Hrelja: PTSD krigstrauma genom generationer

8 Frivillig återvandring till Irak Upprättande av kommunikation mellan Stockholm och Bagdad Återvandringskontoret har under 2010 deltagit som samarbetspartner i två projekt som finansierats av Migrationsverket. Ett av projekten är ett projekt tillsammans med Assyriska Riksförbundet som pågick fram till juni Det har möjliggjort en bättre kommunikation med Iraks diaspora och en bättre inblick i den socioekonomiska och politiska situationen i Irak. Genom detta projekt har seminarium organiserats där Återvandringskontoret presenterade sin verksamhet och en arbetsmodell för återvandringsärenden. Assyriska Riksförbundet i Sverige-seminarium Det andra projektet som drivs av Tillväxt Gruppen Irak startar i slutet av december 2010 och ska pågå fram till maj Genom detta projekt ska man ha aktiviteter som syftar till att upprätta kommunikation mellan Stockholm och Bagdad och på så sätt upprätta samarbete kring återvandringsfrågor irakier bor i Sverige varav minst 15 % bor i Stockholm. Ett stort antal irakier har uttryckt önskemål att återvända trots att återvandringsprocessen är komplicerad och situationen i landet fortfarande är instabil. Irak som ett rikt land har goda förutsättningar att behandla frågor kring ekonomiskt stöd och sysselsättning i hemlandet för frivilliga återvandrare. Ett stort antal irakier med akademisk utbildning har lämnat Irak (brain drain). I Irak är man nu i behov av deras kunskap. Dessutom är ett stort antal svenska företag intresserade av att expandera i Irak. Den irakiska diasporan anses vara en viktig länk i denna process och därmed eftertraktad bland svenska företag. För att uppnå en framgångsrik, human och säker återvandring är det viktigt att Återvandringskontoret har en samarbetspartner i Irak som kan tillgodose klienter med viktig information. Man måste knyta kontakter med myndigheter i Irak som arbetar enligt den modell som används av Center för lokal utveckling och Diasporan i Bosnien och Hercegovina. En förstudie gjordes under oktober-december 2010 av Återvandringskontoret med syfte att göra det möjligt att uppnå dessa mål i ett senare skede. Ministerbesök i Stockholm Att förbättra förutsättningarna föt frivillig återvandring till Bosnien och Hercegovina Återvandringskontoret har under de senaste åren haft en positiv utveckling i arbetet med frivilliga återvandrare till Bosnien och Hercegovina. Detta har lett till utveckling av ett samarbete mellan Återvandringskontoret och Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH som ansvarar för återvandringsfrågor i Bosnien och Hercegovina. Under 2010 har flera möten ägt rum på Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH i Sarajevo. Man har utbytt information om pågående aktiviteter på Återvandringskontoret och Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH. Man har Thomas Persson Utbildningsdirektör, Ruzmira Tihić politik sakkunnig, Safet Halilović Minister Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH, Emina Krzović samordnare på Återvandringskontoret även haft gemensamma aktiviteter under 2010 som t.ex. DI-LOK 2010 (manifestation för diaspora i hemlandet). Det goda samarbetet resulterade i att minister Safet Halilovic som ansvarar för arbetet på Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH med sina närmaste medarbetare besökte Stockholm. Besöket hade som syfte att underlätta samarbete mellan olika institutioner och myndigheter och att skapa förutsättningar för frivilliga återvandrare från Sverige/Stockholm till Bosnien och Hercegovina. Under sitt besök i Stockholm träffade den bosniske ministern Sveriges migrationsminister Tobias Billström och Thomas Persson som är chef för Utbildningsförvaltningen i Stockholm. Återvandringskontoret tillhör Utbildningsförvaltningen. Redaktör: Emina Krzović Grafisk form: BMG Bosanska medijska grupa Adress: Återvandringskontoret, Box 22049, Stockholm Sweden

Rapport om frivillig återvandrings verksamhet januari 2010 dec 2012

Rapport om frivillig återvandrings verksamhet januari 2010 dec 2012 Rapport om frivillig återvandrings verksamhet januari 2010 dec 2012 Utbildningsförvaltningen/Skolstöd/Frivillig återvandring Emina Krzovic Handläggare 2013.01.25. emina.krzovic@stockholm.se 1 Sammanfattning

Läs mer

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 1 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Förord Den föreliggande rapporten visar

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport HSO Skåne 2005 Sidan 1 SAMMANFATTNING Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo

Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo Många flyktingar känner väldigt starkt för sitt forna hemland, vilket är fullt naturligt. Om möjlighet till återvandring ges vaknar också intresset att kanske

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

1. BAKGRUND 1.1. INLEDNING. 1 1.2. PROJEKTORGANISATION 2 1.3. SYFTE 3 1.4. HUVUDMÅL... 1.4.1. Delmål. 1.5. MÅLGRUPP. 4

1. BAKGRUND 1.1. INLEDNING. 1 1.2. PROJEKTORGANISATION 2 1.3. SYFTE 3 1.4. HUVUDMÅL... 1.4.1. Delmål. 1.5. MÅLGRUPP. 4 SAMMANFATTNING Avvisningar av asylsökande från Bosnien- Hercegovina har blivit fler de senaste åren och Svenska Röda Korset har uppmärksammat ett allt större behov av hjälp och stöd till de som måste återvända.

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Slutredovisning av projekt Exsistre

Slutredovisning av projekt Exsistre 2014-09-26 Slutredovisning av projekt Exsistre Följande redovisning är en slutredovisning av projekt Exsistre som medfinansierats med stöd från Europeiska Socialfonden. Information om slutrapportering

Läs mer

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE En förstudie om somaliernas behov av information och stöd inför Somali Information and Business Centres framtida verksamhet Amina Jama

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

Fördjupad kunskap och myndighetssamverkan kring återvändande Migrationsverket, Verksamhetsområde asylmottagning

Fördjupad kunskap och myndighetssamverkan kring återvändande Migrationsverket, Verksamhetsområde asylmottagning ar Europeiska återvändandefonden Fördjupad kunskap och myndighetssamverkan kring återvändande Migrationsverket, Verksamhetsområde asylmottagning 2008-09-01 t o m 2009-06-30 Att antalet personer med laga

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet ÅRSSKRIFT 2015 NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Redaktör: Binaji Marouf Årskriftens intervjuer: Eva Åhlström Övriga skribenter: Åke Marcusson Fotografer: Torkel Edenborg Pontus Fagerstedt Jessica

Läs mer

Makt att förändra. En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer

Makt att förändra. En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer Makt att förändra En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer Inledning........................................................... 4 Uppdraget 5 Utestängning

Läs mer

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Redovisning år två, ansökan för projektår tre

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Redovisning år två, ansökan för projektår tre Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Redovisning år två, ansökan för projektår tre HSO Skåne 2004 Sidan 1 Sammanfattning Under det andra projektåret

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

Internationella projekt

Internationella projekt Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv 1 Del 7 i serien Hej kommun! Kontakta gärna oss om du har frågor: tfn: 08-462 53 50 e-post: info@ungdomsstyrelsen.se Källor: Ungdomsstyrelsens

Läs mer