Sextiofem återvandringsärenden behandlades under 2010 Återvandringskontorets kontakter uppdelas i två kategorier: klienter och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sextiofem återvandringsärenden behandlades under 2010 Återvandringskontorets kontakter uppdelas i två kategorier: klienter och"

Transkript

1 Återvandringskontoret, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad. Bulletin Stockholm, December Utgivare: Återvandringskontoret Frvillig återvandring Sextiofem återvandringsärenden behandlades under 2010 Återvandringskontorets kontakter uppdelas i två kategorier: klienter och återvandringsärenden. Klienter är de som ringer, besöker eller skriver e-post till Återvandringskontoret för att få information eller enkel rådgivning gällande sin återvandringsprocess. Uppskattningsvis klienter kontaktar Återvandringskontoret varje månad. Återvandringsärenden gäller de som kontaktar handläggarna på Återvandringskontoret och får en långvarig kontakt för sin återvandringsprocess. Ett återvandringsärende kan vara både en enskild person eller en familj. De fyller i ett anmälningsformulär och handläggaren för journaler över det arbete som görs under återvandringsprocessen. Bosniska återvandrare får även en handläggare i Bosnien och Hercegovina på Center för lokal utveckling och diaspora som arbetar tillsammans med handläggaren på Återvandringskontoret. Återvandringsärenden som gäller andra länder har bara en handläggare i Stockholm. Det är en anställd på heltid och en anställd på halvtid på Återvandringskontoret som arbetar med dessa ärenden. Sammanfattning av årets arbete: 65 återvandringsärenden har behandlats under avbrutna återvandringsärenden 18 återvandrade 42 ärenden överförs till 2011 för fortsatt handläggning. Under 2010 har Återvandringskontoret handlagt 65 återvandringsärenden. De har följande fördelning: Bosnien och Hercegovina 47 ärenden, Serbien 7 ärenden, Polen 3 ärenden, Irak 2 ärenden, Somalia 2 ärenden och Turkiet, Schweiz, Montenegro, och Sudan 1 ärende vardera. Den handläggare som arbetar heltid handlägger bosniska ärenden och kan handlägga maximalt 40 ärenden samtidigt. Den handläggare som arbetar halvtid tar emot ärenden från andra delar av världen. Några ärenden som gäller återvandring till Bosnien och Hercegovina har ännu inte börjat handläggas. Återvandringsjournaler som förs för varje ärende uppdateras elektroniskt mellan handläggare i Stockholm och handläggare utomlands. Återvandringskontoret och handläggare på motsvarande kontor i Bosnien och Hercegovina (Center för lokal utveckling och diaspora) arbetar efter den modell för arbete med återvandringsärenden som heter 8 stegs modellen. Med hjälp av denna modell blir en återvandringsprocess mätbar och möjliggör noggrann utvärdering. Modellen är ett viktigt instrument för kvalitetssäkring i arbetet med klienter. Anledning till att klienter avslutar sitt ärende hos Återvandringskontoret varierar men oftast är det ändrade förhållanden i familjen som gör att klienter beslutar att stanna i Sverige, dödsfall eller att man efter många försök inser att återvandring inte är möjlig då man inte får de beslut som krävs av myndigheter i Sverige eller utomlands. Även om vi kan konstatera att ärenden förts framåt under pågående år är det flera som inte kunnat förverkliga sina drömmar Diagrammet visar var ärendet befann sig i januari eller vid anmälningsdatum. Röda stolpar visar var ärendet befann sig i december om återvandring. Olika lagar i olika länder samt brist på ekonomiska resurser hos den som ska återvandra är oftast hinder för återvandring. Återvandringskontoret arbetar rådgivande till olika myndigheter i Sverige och i mottagarländer för att synliggöra problem samt ge förslag på hur dessa kan lösas. En viktig del av verksamheten på Återvandringskontoret är aktiviteter riktade till diaspora och återvandrare som ska underlätta återintegrering i det land man utvandrat från. Därför samarbetar vi med över 150 invandrarföreningar i Sverige. En del av dessa aktiviteter finns beskrivna i artiklar nedan.

2 Bulletin 2 Center för lokal utveckling och diaspora i Bosnien och Hercegovina Aktiviteter med lokala invånare och diaspora Återvandringskontoret har sedan 2003 i samarbete med Europeiska flyktigfonden och kommuner i Bosnien och Hercegovina inrättat 9 kontor som heter Center för lokal utveckling och diaspora (CLUD). Kontoren drivs av de kommuner där de är belägna. Återvandringskontoret i Stockholm köper vissa av deras tjänster. Varje år skrivs avtal mellan Återvandringskontoret och kommuner i Bosnien och Hercegovina som reglerar förhållandena på CLUD och förhållanden mellan den kommun där CLUD är belägna och Återvandringskontoret. CLUD samarbetar med Återvandringskontoret kring återvandringsärenden och aktiviteter riktade till diaspora. Återvandringskontoret handleder och utbildar personal på CLUD. I slutet av 2010 beslöt Återvandringskontoret att den oktober. Konferenserna kallas Intern teamhandledning och har som mål att handleda personalen, att utarbeta handlingsplaner för kommande arbete, att handleda i enskilda återvandringsärenden och att utbilda personalen i olika aktuella ämnen. CLUD har genomfört många aktiviteter under 2010 för att främja utvecklingen i det samhälle där de är belägna. En stor del av de utbildningar som genomförts av CLUD har varit utbildningar om jordbruk och att starta eget. Man har också haft seminarier kring demokrati och jämställdhet. En av CLUD:s viktigaste samarbetspartner är föreningar i det samhällen där CLUD är belägna. Många föreningar använder CLUD:s lokaler för att genomföra aktiviteter. Några föreningar Återvandrare CLUD Srebrenica Utbildningar på CLUD Möte med klienter på CLUD Jordbruksprojekt på CLUD minska antalet kommuner från vilka man köper tjänster. Anledning till detta är att vi ska starta ett nytt CLUD i Bosnien och Hercegovina och att vi ska utvidga vår verksamhet till granländerna Serbien och Montenegro. Då denna Bulletin skrevs var det inte bestämt vilka CLUD Återvandringskontoret ska ha fortsatt samarbete med och vilka CLUD som ska fortsätta i egen regi. CLUD har sitt arbete uppdelat i två delar: hälften av tiden ägnas åt arbete med samhället där de är belägna och hälften av tiden ägnas åt återvandrare och diaspora. CLUD kontoren har tillsammans med Återvandringskontoret arbetat med 47 återvandringsärenden från Sverige. De har också självständigt handlagt ett stort antal återvandringsärenden från andra delar av världen. Över klienter kontaktade CLUD under 2010 via e-post, telefon eller besök. Återvandringskontoret arrangerade under 2010 tre gemensamma konferenser för alla anställda på kontoren. Vid konferenserna träffas samhällsvägledarna från alla befintliga CLUD som normalt arbetar i olika delar av landet. De utbyter erfarenheter med varandra och tar upp problem de har i vardagsarbetet. Konferenserna ägde rum i Banja Luka den mars, i Jajce den 27 juni -1 juli och i Fojnica Workshops om fruktodling CLUD Srebrenica har bildats med hjälp av CLUD, bl.a. Ungdomsföreningen i Teslic och Kvinnoföreningen i Srednje - Ilijas. CLUD har ideell verksamhet som engagerar diaspora från många olika länder.

3 3 Läkarundersökningar på CLUD Banja Luka Några av otaliga aktiviteter som genomfördes på CLUD 2010 har varit organiserad sophämtning på landsbygden (CLUD Teslic), utveckling av turism (CLUD Ilijas och CLUD Kljuc) och aktiviteter för äldre och enklare läkarundersökningar för äldre (CLUD Banja Luka). Mubera Cavka som är samhällsvägledare på CLUD Banja Luka berättar att hon är väldigt nöjd med de aktiviteter som utförts under Under året bar vi samarbetat med föreningar i Banja Luka och med diaspora. Tillsammans med Kvinnoföreningen Kvinnor kan och Gendercenter i Banja Luka har vi haft en konferens, seminarier riktade till kvinnor i vårt område och en stor aktion om Jämställdhet för kvinnor på landsbygden. Vi har haft några utbildningar på vårt kontor: IT, seminarier om jordbruk, språkkurser osv. Vi har haft nätverk tillsammans med kranskommuner, gemensamma aktiviteter kring Internationella kvinnodagen, och julklappar till fattiga barn. Många framgångsrika aktiviteter som CLUD genomfört har gjorts i samarbete med diaspora från hela världen. CLUD är viktiga länkar som för ihop diaspora med samhället de ska återvandra till och samhället i de länder där de är bosatta. Återvandringskontoret i Stockholm har under 2010 avslutat samarbetet med 3 CLUD och påbörjat samarbete med en ny kommun, Tuzla. Målet är att minska antalet samarbetsavtal mellan Återvandringskontoret och kommuner i Bosnien och Hercegovina för att frigöra resurser till de Bulletin kontor som fortsätter samarbetet med Återvandringskontoret. Detta skulle också göra det möjligt att utveckla arbetet med återvandring till närliggande balkanländer och till Irak och Somalia. De goda erfarenheterna från arbetet med CLUD kring återvandring och integration av diaspora i samhällen de ska återvandra till ska spridas vidare. Jämställdhet för kvinnor på landsbygden seminarium Intern temhandledning i Jajce 27/6-01/ Intern teamhandledning - Fojnica oktober 2010 Den sista gemensamma konferensen 2010 hölls i staden Fojnica. Bland deltagarna fanns nya kolleger från staden Tuzla som Återvandringskontoret ska samarbeta med under Förutom arbetet med återvandringsärenden och handlingsplaner för 2011 organiserades en utbildning för samhällsvägledare från Bosnien och Hercegovina. Utbildningen handlade bl.a. om 8 stegs modellen i arbetet med återvandringsärenden, generalistrollen och professionell hälsa. Bland talrika föreläsare fanns Miriam Lindström, Annika Lagerkvist och Johanna Rostedt som kommer från Skolstöd, Utbildningsförvaltningen i Stockholm. Efter avslutad utbildning fick deltagarna diplom.

4 Bulletin Återvandringskontoret i samarbete med somaliska organisationer i Stockholm Somaliska kulturkvällen Återvandringskontoret har i samarbete med somaliska organisationer och entusiaster organiserat Somaliska kulturkvällen. Evenemanget hölls den 11 december 2011 på Skarpnäcks kulturhus. Sex månader planerades evenemanget vilket bidrog till att Återvandringskontoret knöt viktiga band med somaliska organisationer och nyckelpersoner bland somalier. Under kvällen presenterade Återvandringskontoret sin verksamhet för över hundra besökare. Bland talrika besökare fanns Ambassadören för Namibia med sin familj. Ismahan Abdulahi moderator och Ejub Djuliman BiH Föreningen Neretva 4 Ambassadören för Namibia med sin familj och Emina Krzović Utveckling i Somalia och återvandring till Somalia Samarbete mellan Återvandringskontoret och Somaliska föreningar i Stockholm Återvandringskontoret har under 2010 börjat utveckla samarbete med de somaliska föreningar som finns i Stockholm. I Stockholm bor ca somalier. De kommer från olika delar av Somalia. Flertalet kommer från centrala Somalia där det fortfarande är oroligheter och sammandrabbningar mellan olika militära grupper som vill ta makten över regionen. En stor del av de somalier som är på flykt inom Somalia är från centrala Somalia och Mogadishu. De finns i flyktinglägren i norra Somalia där människor lever under svåra förhållanden. I norra delen av Somalia, mera känt som Somaliland och Puntiland är den politiska situationen stabil och en del av institutionerna och myndigheterna fungerar utan problem. Somalier uttalar önskemål om återvandring till de delar av Somalia som är trygga. En del återvandrare är intresserade av att starta eget och en del är intresserade av att börja med jordbruk. Det finns äldre somalier som visar intresse att återvandra. Misslyckad integration i Sverige kan för många vara en anledning till återvandring. Före 2010 hade Återvandringskontoret litet kontakt med och verksamhet för de somalier som finns i Stockholm. Under 2010 har vi lyckats knyta många kontakter med somaliska föreningar och Tillväxt Gruppen Irak vi har genomfört aktiviteter riktade till dem. I samarbete med somaliska organisationer har två seminarier anordnats i Rinkeby i Stockholm med nästan 200 deltagare. Under 2010 har de första återvandringsärendena till Somalia börjat behandlas.

5 5 DI-LOK Diaspora- lokalbefolkning Bulletin Vårt motto är: Nätverka, Nätverka och Nätverka!!! Det är så vi skapar en stark plattform för ekonomiskt välstånd. Minister för flyktingar och mänskliga rättigheter BiH, Safet Halilović Utbildningsdirektör Thomas Persson Borgmästaren i Jajce Nisvet Hrnjić Migrationsverket i Sverige Andres Parts Samordnare på Återvandringskontoret Stockholms Stad Emina Krzović Samarbetsorganisationer: - Återvandringskontoret - Center för lokal utveckling och diaspora - Förening i BiH Cusine - Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH - Kommunen Jajce - Konfederation av BiH Riksförbund i världen - Jajce diaspora förening - Radio Glas Drine - BMG Bosanska mediska grupa Vi är stolta över att vara värd för den centrala DI-LOK manifestationen som samlar vänner från hela Bosnien och Hercegovina och världen, representanter för myndigheter, föreningar, företag samt Jajces diaspora, sade Jajces borgmästare Nisvet Hrnjic i sitt invigningstal. Jajces diaspora har grundat en världs riksförbund för sin hemort. Borgmästaren påminde om Jajces kandidatur till UNESCOs lista över världsarv och att denna manifestation marknadsför stadens potential. Samordnaren på Återvandringskontoret Stockholms Stad, Emina Krzovic, sade att manifestationen DI-LOK är en ny modell som ska främja affärsrelationer mellan Bosnien och Hercegovinas företagare och företagare i världen, genom sin diaspora som är aktiv i företagscentra över hela världen. Målet med denna modell är att hitta lösningar för att starta nya företag, nya nätverk och utbyte av erfarenheter. Vårt motto är: nätverka, nätverka och nätverka! Det är så vi skapar en stark plattform för ekonomiskt välstånd. Denna modell är redan beprövad genom Center för lokal utveckling och diasporan BiH. Planer finns på att förutom nio befintliga, öppna ytterligare nya CLU kontor, enligt Emina Krzovic. -Jag tror att denna händelse kommer att stärka samarbetet mellan Bosnien och Hercegovina och diasporan samt kommer att utveckla nya former för samarbete med Sverige. En viktig händelse under denna manifestation var det ekonomiska forumet, som vi hade möjlighet att följa, sade Ministern för flyktingar och mänskliga rättigheter BiH Safet Halilovic och avslutade med att tacka Stockholms stad för deras engagemang i organiseringen av denna manifestation. Utbildningsdirektör Thomas Perss-on sade att Stockholms stad stödjer frivillig återvandring till Bosnien och Hercegovina sedan Vi arbetar med individuell återvandring från Stockholms stad och Sverige och vi har också personal i Bosnien och Hercegovina, som hjälper oss med detta. Centren för lokal utveckling och diasporan BiH är våra partners för att skapa bättre förutsättningar för individer som väljer att återvandra till sitt hemland. - Återvandrare och diasporan kan bidra till utvecklingen i Bosnien och Hercegovina genom många goda idéer och inom olika områden i livet. -Återvandrare kan införa den svenska modellen i Bosnien och Hercegovina och anpassa den till lokala behov. När det gäller frivillig återvandring bedrivs ett flertal verksamheter som stöds av den svenska regeringen DI-LOK manifestationen är ett utmärkt tillfälle att se hur det går till i praktiken, sade Anders Parts från Migrationsverket i Sverige.

6 Bulletin Konferensen 6 Möjliggöra lärandet Skolstöd som tillhör Utbildningsförvaltningen i Stockholm, Återvandringskontoret, Stockholms stad och Gymnasium Dobrinja i Sarajevo organiserade en konferens Möjliggöra lärandet den 28 oktober 2010 i Bosnien och Hercegovina (BiH). Konferensen ägde rum på berget Bjelasnica känt för sina skid- och turistanläggningar. Konferensen syftade till att belysa nuvarande förhållanden i gymnasieskolor kring inkludering av elever i behov av särskilt stöd och integration av elever som återvandrat från andra länder eller planerar att återvandra. Konferensen vände sig till lärare och rektorer i gymnasieskolor, psykologer och relevanta myndigheter i BiH. I BiH använder lärarna olika pedagogik för inlärning i olika delar av landet. Den ekonomiska situationen i landet försvårar för lärare att lära sig nya pedagogiska metoder och hjälpmedel i skolan Sabiha Miskin Rektor för Dobrinja gymnasium För att bidra till en förbättring för dessa elever är det viktigt för Återvandringskontoret att samarbeta med Skolstöd och bosniska skolor säger Emina Krzovic som är samordnare på Återvandringskontoret. Många föräldrar som vill återvandra till BiH oroar sig för sina barn som ska börja grund- eller gymnasieskolan därför att det Miriam Linndström, Specialpedagog, Skolstöd inte finns förberedande klasser för elever som kommer från andra länder. Har man dessutom ett barn med funktionsnedsättning kan planer att återvandra misslyckas, säger Emina. Dobrinja gymnasium som var en av arrangörerna av konferensen har stor erfarenhet av att ta emot elever i behov av särskilt stöd och återvandrare. Sabiha Miskin som är rektor för Dobrinja gymnasium berättade om skolans ambition att vare en av de skolor som ska vara bäst på tillgänglighet för alla elever. Det finns personer i BiH med funktionsnedsättning. Om man inte anpassar samhälle, skolmiljö och annat till deras behov kommer de att känna sig segregerade. Inkludering ska lösa dessa problem, minska fattigdom och elevernas isolering. Därför är dagens konferens väldigt viktig, säger rektor Sabiha Miskin. Tre föreläsare från Skolstöd deltog i konferensen. Det var Mi-

7 7 Bulletin Johanna Rostedt arbetsterapeut, Skolstöd riam Lindström, Annika Lagerkvist och Johanna Rostedt. Deras föreläsningar var mycket uppskattade och väckte livlig diskussion bland deltagarna. Under konferensen kom man genom diskussion fram till att man måste förbättra kommunikationen mellan grund- och gymnasieskolor och låta föräldrar delta i anpassningen av skolmiljön för dessa elever. Lärare och föräldrar ska få möjlighet att fortbilda sig i ämnet. Att bilda ett resurscenter med samlad information för föräldrar, elever och skolor skulle kunna bidra till en bättre samordning kring mottagning och anpassning av skolans miljö för elever i behov av särskilt stöd. Vid konferensen bildades ett nätverk av alla närvarande som ska fortsätta samarbeta under Hotell Maršal, Bjelašnica - över hundra deltagare kom till konferensen Föreläsare från Stockholm: Miriam Lindstöm Vilka elever är i behov av särskilt stöd? Annika Lagerkvist Det finns fler studiebegåvade elever än vi upptäcker och utvecklar i skolan Johanna Rostedt Kompensatoriska hjälpmedel Föreläsare från Sarajevo: Sabiha Miskin: Varför är tillgänglighet och inklusion viktig i skolan? Mr. Vahid Mulic: Vad BiHskol lagen säger? Mukadesa Masic: Exempel på skolan Alisa Zubcevic: Skolan där alla är lika Berminaka Hrelja: PTSD krigstrauma genom generationer

8 Frivillig återvandring till Irak Upprättande av kommunikation mellan Stockholm och Bagdad Återvandringskontoret har under 2010 deltagit som samarbetspartner i två projekt som finansierats av Migrationsverket. Ett av projekten är ett projekt tillsammans med Assyriska Riksförbundet som pågick fram till juni Det har möjliggjort en bättre kommunikation med Iraks diaspora och en bättre inblick i den socioekonomiska och politiska situationen i Irak. Genom detta projekt har seminarium organiserats där Återvandringskontoret presenterade sin verksamhet och en arbetsmodell för återvandringsärenden. Assyriska Riksförbundet i Sverige-seminarium Det andra projektet som drivs av Tillväxt Gruppen Irak startar i slutet av december 2010 och ska pågå fram till maj Genom detta projekt ska man ha aktiviteter som syftar till att upprätta kommunikation mellan Stockholm och Bagdad och på så sätt upprätta samarbete kring återvandringsfrågor irakier bor i Sverige varav minst 15 % bor i Stockholm. Ett stort antal irakier har uttryckt önskemål att återvända trots att återvandringsprocessen är komplicerad och situationen i landet fortfarande är instabil. Irak som ett rikt land har goda förutsättningar att behandla frågor kring ekonomiskt stöd och sysselsättning i hemlandet för frivilliga återvandrare. Ett stort antal irakier med akademisk utbildning har lämnat Irak (brain drain). I Irak är man nu i behov av deras kunskap. Dessutom är ett stort antal svenska företag intresserade av att expandera i Irak. Den irakiska diasporan anses vara en viktig länk i denna process och därmed eftertraktad bland svenska företag. För att uppnå en framgångsrik, human och säker återvandring är det viktigt att Återvandringskontoret har en samarbetspartner i Irak som kan tillgodose klienter med viktig information. Man måste knyta kontakter med myndigheter i Irak som arbetar enligt den modell som används av Center för lokal utveckling och Diasporan i Bosnien och Hercegovina. En förstudie gjordes under oktober-december 2010 av Återvandringskontoret med syfte att göra det möjligt att uppnå dessa mål i ett senare skede. Ministerbesök i Stockholm Att förbättra förutsättningarna föt frivillig återvandring till Bosnien och Hercegovina Återvandringskontoret har under de senaste åren haft en positiv utveckling i arbetet med frivilliga återvandrare till Bosnien och Hercegovina. Detta har lett till utveckling av ett samarbete mellan Återvandringskontoret och Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH som ansvarar för återvandringsfrågor i Bosnien och Hercegovina. Under 2010 har flera möten ägt rum på Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH i Sarajevo. Man har utbytt information om pågående aktiviteter på Återvandringskontoret och Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH. Man har Thomas Persson Utbildningsdirektör, Ruzmira Tihić politik sakkunnig, Safet Halilović Minister Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH, Emina Krzović samordnare på Återvandringskontoret även haft gemensamma aktiviteter under 2010 som t.ex. DI-LOK 2010 (manifestation för diaspora i hemlandet). Det goda samarbetet resulterade i att minister Safet Halilovic som ansvarar för arbetet på Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar BiH med sina närmaste medarbetare besökte Stockholm. Besöket hade som syfte att underlätta samarbete mellan olika institutioner och myndigheter och att skapa förutsättningar för frivilliga återvandrare från Sverige/Stockholm till Bosnien och Hercegovina. Under sitt besök i Stockholm träffade den bosniske ministern Sveriges migrationsminister Tobias Billström och Thomas Persson som är chef för Utbildningsförvaltningen i Stockholm. Återvandringskontoret tillhör Utbildningsförvaltningen. Redaktör: Emina Krzović Grafisk form: BMG Bosanska medijska grupa Adress: Återvandringskontoret, Box 22049, Stockholm Sweden

Rapport om frivillig återvandrings verksamhet januari 2010 dec 2012

Rapport om frivillig återvandrings verksamhet januari 2010 dec 2012 Rapport om frivillig återvandrings verksamhet januari 2010 dec 2012 Utbildningsförvaltningen/Skolstöd/Frivillig återvandring Emina Krzovic Handläggare 2013.01.25. emina.krzovic@stockholm.se 1 Sammanfattning

Läs mer

Projekt 3. Tidsperiod 4. Sökt projektstödsbelopp Beviljat projektstödsbelopp och egeninsats, samt medfinansiering Konkreta syften med projektet

Projekt 3. Tidsperiod 4. Sökt projektstödsbelopp Beviljat projektstödsbelopp och egeninsats, samt medfinansiering  Konkreta syften med projektet 1 1. FRIVILLIG ÅTERVANDRING, UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS STAD (SSFÅ) Organisationsnummer: 212000-0142 Postadress: Box 22049 104 22 Stockholm Trekantsvägen 3, pl5 Emina Krzovic, Samordnare emina.krzovic@stockholm.se

Läs mer

Återvandringskontoret: Statistiska uppgifter

Återvandringskontoret: Statistiska uppgifter -- Återvandringskontoret: Statistiska uppgifter - Återvandringskontoret arbetar bl.a. med uppsökande verksamhet. Det finns inte riktlinjer för socialtjänsten och inte heller för arbetsförmedlingen och

Läs mer

Rapport om huvudstadssamarbetet Stockholms stad - kanton Sarajevo och frivillig återvandring för flyktingar

Rapport om huvudstadssamarbetet Stockholms stad - kanton Sarajevo och frivillig återvandring för flyktingar Uppdragsavdelningen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 Rapport om huvudstadssamarbetet Stockholms stad - kanton Sarajevo och frivillig återvandring för flyktingar I stadens mottagande av flyktingar ligger,

Läs mer

En unik modell för frivillig återvandring

En unik modell för frivillig återvandring Bulletin Stockholm, december 2011 Utgivare: Stockholms stads Frivillig Återvandring En unik modell för frivillig återvandring Stockholms stad Frivillig Återvandring (SsFÅ) har funnits inom Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Slutrapport Verksamhetsredovisning

Slutrapport Verksamhetsredovisning Slutrapport Verksamhetsredovisning Nätverk för stöd till återvandrare Innehållsförteckning 1 Projekt ägarens uppgifter - projektets namn - projekts tidsperiod 2 4 Bakgrund 2 5 Konkret syfte med projektet

Läs mer

Slutrapport: Frivillig återvandring; projekt för fortsatt metodutveckling

Slutrapport: Frivillig återvandring; projekt för fortsatt metodutveckling Slutrapport: Frivillig återvandring; projekt för fortsatt metodutveckling Slutrapport: Frivillig återvandring; projekt för fortsatt metodutveckling Arbetsmetod: Individuell plan: tidslinje bygga broar

Läs mer

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen. Praktikrapport. 1) Allmänna data om praktikperioden

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen. Praktikrapport. 1) Allmänna data om praktikperioden Praktikrapport 1) Allmänna data om praktikperioden Arbetsgivare: Svenska Röda Korset/Huvudkontoret Avdelningen för flykting och folkrätt KFÅ (Kontoret för frivillig återvandring) Röda Korset Hornsgatan

Läs mer

En dag ska jag återvandra

En dag ska jag återvandra En dag ska jag återvandra Information till dig som har återvandringsplaner Återvandring till hemlandet En dröm som för många aldrig blir verklighet. En dröm som förhindrar en att känna sig fullt hemma

Läs mer

Frivillig återvandring - 8 steg modellen. Utarbetats i samarbete med CLDD

Frivillig återvandring - 8 steg modellen. Utarbetats i samarbete med CLDD Frivillig återvandring - 8 steg modellen Utarbetats i samarbete med CLDD Arbete med återvandringsärenden består av tre viktiga punkter Individuell plan Tidslinje 8 etapper i återvandringsprocessen Optimala

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

Projektrapport TVIG. Tillväxt Irak Gruppen

Projektrapport TVIG. Tillväxt Irak Gruppen Projektrapport 1. (TVIG) Org. nu 822452-5399 2. Projektets namn: Center för återvandring och utveckling 3. Tidsperiod för projektet: 15 december 2011 15 oktober förlängt till 30 november 2013 Deltagande

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet

Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet nihad.bunar@buv.su.se *De senaste decennierna har det svenska utbildningsväsendet tagit emot, integrerat och inkluderat

Läs mer

Träff i samband med Barnens vecka

Träff i samband med Barnens vecka Träff i samband med Barnens vecka Föräldrar förening för personer med särskilda behov STJÄRNA från Zenica organiserade en stor träff i samband med Barnens vecka. Vår förening och Handikappförening från

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Bosnien-Hercegovina, Sarajevokantonen 27-30 juni 2005

Bosnien-Hercegovina, Sarajevokantonen 27-30 juni 2005 1 Återvandringsfrågor Normalprocessen/Asyl Rapport Bosnien-Hercegovina, Sarajevokantonen 27-30 juni 2005 Program för Andres Parts: Måndag 27 juni Caritas Sverige: Uppföljning hos återvandrare UNHCR: Informationsutbyte

Läs mer

Publicerad Linköping, Sverige Copyright Linköpingsjuristerna All rights reserved.

Publicerad Linköping, Sverige Copyright Linköpingsjuristerna All rights reserved. Terminsrapport - VT 2016 1 Publicerad 2016-09-02 Linköping, Sverige Copyright Linköpingsjuristerna All rights reserved. 2 VERKSAMHETEN I KORTHET Linköpingsjuristerna är en ideell organisation som har varit

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Informationsmöte 24 april 2014 UKK Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Finansierat av Allmänna Arvsfonden SIU Paraplyorganisation sedan 1986

Läs mer

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober Program Helsingborgs Mångfaldsvecka 2107 25 september - 1 oktober Måndagen den 25 september den 1 oktober. Datum: Varje dag under Mångfaldsveckan Tid: 11:00-17:00. Tisdagen den 26 september 09:00 11:30

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser.

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Denna deklaration ligger i linje med den europeiska visionen

Läs mer

att vara med på riktigt 7-9 november 2008 i Skövde kvinnors makt

att vara med på riktigt 7-9 november 2008 i Skövde kvinnors makt att vara med på riktigt 7-9 november 2008 i Skövde kvinnors makt dagordning Dag 1 fredag, den 7 november Billingens Stugby & Camping t.o.m 22:00 Registrering av de första svalorna Dag 2 lördag, den 8 november

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

! I Upploppet följer vi kompisgänget infria drömmen.! ! men till vilket pris?

! I Upploppet följer vi kompisgänget infria drömmen.! ! men till vilket pris? I en förort där utanförskapet skapat egna regler, föds drömmen om ett samhälle där varken polis eller politiker vågar sig in.!! I Upploppet följer vi kompisgänget infria drömmen.!! men till vilket pris?

Läs mer

Erhållande av finskt medborgarskap 2014

Erhållande av finskt medborgarskap 2014 Befolkning 2015 Erhållande av finskt medborgarskap 2014 Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade år 2014 Enligt Statistikcentralen fick 8 260 utländska medborgare som var fast bosatta i

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Att leda systematiskt kvalitetsarbete i förskolan forskning inom Små barns lärande

Att leda systematiskt kvalitetsarbete i förskolan forskning inom Små barns lärande Att leda systematiskt kvalitetsarbete i förskolan forskning inom Små barns lärande Håkansson (2016). Organising and leading systematic quality work in the preschool preschool managers perspectives. School

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016-2017 Detta är styrelsens förslag till verksamhetsplan för Lyssnare Utan Gränser för nya styrelsens mandatperiod fram till nästa årsmötet, alltså till och med april 2017. Planen baseras

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Remissvar angående revisionskontorets rapport Skolornas arbete för att motverka mobbing och andra former av kränkande behandling

Remissvar angående revisionskontorets rapport Skolornas arbete för att motverka mobbing och andra former av kränkande behandling Farsta Stadsdelsförvaltning Förskola, skola fritid och kultur TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-31 Handläggare: Lars Lindgren Tfn: 08-508 18 250 Till Farsta stadsdelsnämnd Remissvar angående revisionskontorets

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Rapport integrationsarbetet 2008

Rapport integrationsarbetet 2008 Rapport integrationsarbetet 2008 Rapportskrivare och kontaktperson: Integrationssamordnare Inga Johansson, 0911-69 67 66 Innehåll Mål... 1 Uppdelning flyktingar andra nyanlända invandrare... 1 Introduktion

Läs mer

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-11-26 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-12-16 Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Förslag till

Läs mer

Sammanfattande rapport

Sammanfattande rapport www.migrationsverket.se/fonder Sammanfattande rapport Resultat från Europeiska återvändandefonden Sverige 2008-2013 1 Om Återvändandefonden Europeiska Återvändandefonden ingick i EU:s ramprogram Solidaritet

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 och framåt Handikappföreningarna Sörmland är en demokratiskt, politiskt och religiös obunden ideell samarbetsorganisation bestående av läns- och regiontäckande

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:19) av Lotta Edholm, Gulan Avci och Hanna Gerdes (samtlig L) om feriejobb för ungdomar

Yttrande över remiss av motion (2016:19) av Lotta Edholm, Gulan Avci och Hanna Gerdes (samtlig L) om feriejobb för ungdomar Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Jennie Oukbir Telefon: 08-508 35 506 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer

Skolakut i Skärholmen

Skolakut i Skärholmen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2007-11-13 Handläggare: Elisabet Sjöberg Telefon: 508 33 947 Till Utbildningsnämnden 20071213 Skolakut i Skärholmen Svar på hemställan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua Uppdragsbeskrivning Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua 2006-2010 1. Bakgrund 2. Syftet med utvärderingen 3. Mål 4. Frågeställningar 5. Metod och tidsplan 6. Rapportering 1. Bakgrund Forum

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete.

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering söker: Projektmedarbetare Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Om tjänsten Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47. Vecka 47 201211 24-25. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47. Vecka 47 201211 24-25. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47 Vecka 47 201211 24-25 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006 Brukarundersökning Flyktingmottagningen 2006 Dec 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter en bestämd

Läs mer

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala. Ordförandekonferens 20 Oktober 2012

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala. Ordförandekonferens 20 Oktober 2012 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Ordförandekonferens 20 Oktober 2012 SIU - Att verka för ett integrerat samhälle - SIU etablerades 1986-30- tals föreningar Samarbetsorganisationen

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Fair Sex 2013. Slutseminarium

Fair Sex 2013. Slutseminarium Fair Sex 2013 Slutseminarium Fair Sex 2013 Fair Sex är ett projekt som drivs av Ålands fredsinstitut och som finansieras av Ålands landskapsregering (45 000 euro). Syftet är att motverka (sexuellt) våld

Läs mer

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-11-19 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäck stadsdelsnämnd 2014-12-18

Läs mer