Marknadsnytt NORDEANYHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsnytt NORDEANYHETER"

Transkript

1 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 99 SEPTEMBER 2011 Marknadsnytt Under de tre senaste månaderna har marknaden fortsatt att präglas av de försämrade tillväxtutsikterna för världsekonomin och den olösta skuldkrisen i euroområdet. Vi har därför hållit fast vid en försiktig strategi med fortsatt undervikt i aktier och övervikt i räntepapper. ÖVERSIKT I det korta perspektivet ser de ekonomiska prognoserna fortsatt mörka ut för industriländerna. Sviterna av finanskrisen 2008 är fortfarande kännbara och kan mycket väl knäcka den svaga återhämtningen. I USA har ropen på ytterligare stimulansåtgärder hittills fallit för döva öron, och stora delar av Europa påverkas fortfarande av den envisa oron över skuldsituationen i euroområdets utkanter. Förhoppningarna om en återhämtning är alltså än så länge knutna till utvecklingsländerna, med Kina i spetsen. VALUTA Vi har en kortsiktig taktisk övervikt i dollar som vi håller under noggrann bevakning. För alla som har euro som basvaluta fortsätter vi att rekommendera euron som enda lånevaluta (schweizerfrancen har tagits ner på jorden av centralbankens beslut att inte tillåta euron att kosta mindre än 1,20 francs, men det är oklart om detta håller). Trots att S&P sänkte USA:s kreditbetyg har många köpt amerikanska statspapper på sista tiden just för att de ses som en trygg placering. Vi har för närvarande en (selektiv) övervikt i stats obligationer och obligationer från tillväxtländer, samt undervikt i företagsobligationer med hög risk och bostadsobligationer. AKTIER Vi har ökat vår undervikt i aktier betydligt. Den ständigt gnagande osäkerheten och de försämrade S&P 500 P/E ratio tillväxtutsikterna har fått börserna att falla rejält 15 den sista tiden och särskilt banksektorn upplevs 14 som osäker. Om vi tittar på de olika regionerna så 13 har vi övervikt i USA (tidigare neutral) och tillväxtländerna, 12 undervikt i Mellan- och Sydeuropa, samt neutral 11 vikt i Japan, Storbritannien och Norden. Vad gäller branscher så har vi just nu övervikt i råvaror, hälsovård och konsument dagligvaror, 9 S&P 500, 12 month forward P/E medan de branscher som vi tror minst på är konsument sällanköp, industri och 8 kraftförsörjning. P/E Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. Feb-06 Feb-07 Feb-08 Jan-09 Jan- Jan-11 OBLIGATIONER De europeiska räntorna är fortfarande mycket lättrörliga på grund av den stora osäkerheten kring lösningen på skuldkrisen i euroområdet. NORDEANYHETER OECD:S LEDANDE INDIKATORER & OECD-TILLVÄXT OECD leading indicator & OECD growth 15 6 Börsnoterade fonder Håll ett öga på marknaden Förmögenhetsplanering en viktig del av vårt erbjudande Nordea slår vakt om sin starka ställning Leading indicator, % OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change Growth, % NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER

2 ledare Det har varit en mycket händelserik sommar på finansmarknaden, och dramatiken ser ut att fortsätta. Europas skuldproblem och oron kring euron har dominerat rubrikerna och haft en stor inverkan på marknaden. Det finns förvisso skäl att vara orolig, och det finns en risk att krisen utvecklas till något ännu obehagligare. Men vår samlade bedömning är ändå att Europa repar sig, att euron förblir den gemensamma valutan och att den ekonomiska tillväxten så småningom återvänder. Men fram tills dess, möjligen senare i år, kan de kraftiga svängningarna fortsätta och en mer allvarlig nedgång kan inte uteslutas. Därför kan det vara klokt att ha lägre risknivå än normalt i sin värdepappersportfölj just nu och den här rekommendationen behåller vi troligtvis tills vi ser tecken på ekonomisk återhämtning och tillväxt. Dagens marknad gör det också svårt för finansinstituten att undvika allvarliga kreditförluster. Jag är därför särskilt glad över att Nordeakoncernen har klarat sig så bra och behållit sitt starka kreditbetyg. Som vi nämner på sidan 8, är vi bland de 50 säkraste bankerna i världen och nummer 1 i Norden enligt tidskriften Global Finance. Och Nordea vill hålla sig kvar i denna toppdivision. Därför meddelade vi i slutet av augusti att vi slår vakt om Nordeas goda lönsamhet och starka kapitalbas genom att hålla kostnaderna oförändrade de närmaste åren. Slutligen några ord om förmögenhetsplanering och skatt, områden som blir allt viktigare för alla som vill skydda sin förmögenhet och få den att växa. Jag är därför glad att vi lyckats rekrytera Flemming Lauridsen som ny chef för detta område. Jag är säker på att han kommer att bidra stort till den kompetens som vi vill erbjuda våra kunder. Flemming presenteras på sidan 8. Avslutningsvis vill jag passa på att önska er en riktigt fin höst! Vänliga hälsningar Jhon Mortensen NORDEA PRIVATE BANKING INVESTMENT NEWS Redaktör: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Nordea Bank S.A. R.C.S. Luxembourg no. B NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER 2011

3 - OECD GDP, y/y change KAMPEN OM KREDITBETYGEN -15 Leading indicator, % OECD leading indicator; y/y change översikt Growth, % Både före och efter EU-toppmötet i juli och överenskommelsen i USA om att höja skuldtaket valde kreditvärderingsinstituten att genomföra en medial styrkedemonstration för att påverka händelsernas utgång. Och de visade än en gång att de har ett formidabelt vapen mot företag, institut och stater över hela världen: hotet om sänkt kreditbetyg. Kreditbetyg är lika viktiga för stater som för företag eftersom de ger en bild av en låntagares förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Rent konkret fungerar det så att ju högre kreditbetyget är, desto billigare blir det att låna pengar. Om ett lands kreditbetyg ändras, och i synnerhet om det sänks, kan detta få ett stort genomslag på finansmarknaden, enligt vissa överdrivet stort. På 1970-talet bestod kreditvärderingsinstitutens intäkter främst av avgifter som kunderna betalade för att prenumerera på deras betygslistor. I dag kommer intäkterna främst från avgifter som låntagarna betalar för att bli värderade och få ett kreditbetyg. Genom denna förändring uppstod en potentiell intressekonflikt. Låntagarna vill förstås ha ett så högt kreditbetyg som möjligt och de kan försöka påverka kreditvärderingsinstitutet på ett otillbörligt sätt. Risken är att institutet lockas att ge en obligation från ett stort företag högsta betyg för att få in fler affärer från företaget. CAVEAT EMPTOR Trots misstankar om bristande objektivitet spelar kreditvärderingsinstituten ändå en nyckelroll i finansvärlden. Krav på kreditbetyg har skrivits in i internationella värdepapperslagar och de styr kapitalförvaltarnas placeringsmöjligheter. Detta har gett kreditbetygen en sådan stor tyngd att många som inte vill eller kan göra egna kreditanalyser okritiskt litar på dem. Men kreditvärderingsinstitutens status som högsta domstolen för finansiell risk innebär inte att de tar ansvar för sina beslut. De gav till exempel högsta möjliga kreditbetyg till isländska statsobligationer innan den isländska ekonomin imploderade. Många värdepapperiserade bolån som innehöll dåliga lån hade också högsta kreditbetyg innan bolånekrisen uppstod i USA. Men instituten tog inget ansvar för dessa grova felbedömningar. Efter Lehman Brothers kollaps framhöll instituten att sådana katastrofalt felaktiga kreditbetyg endast var utlåtanden grundat på tillgängliga uppgifter (dessa utlåtanden medverkade till konkurser för många finansinstitut och sparare runtom i världen). % BNP-TILLVÄXT 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -% -12% GDP Growth Germany Japan USA Apr-05 Apr-06 Apr-07 Apr-08 Apr-09 Apr- Mar-11 ÄR DE OUMBÄRLIGA? De ledande kreditvärderingsinstituten Fitch, Moody s och Standard & Poor s kontrollerar tillsammans över 90 procent av världsmarknaden. Deras inflytande på den internationella kapitalmarknaden har skapat allt större irritation hos vissa stater. Institutens utlåtanden kan nämligen utlösa marknadsreaktioner som tvingar en regering att vidta oönskade åtgärder. EU och USA har sagt rent ut att de vill minska institutens inflytande, men de nya lagar och reformförslag som USA och Europa har presenterat strider i vissa avseenden mot de globala bankreglerna om bedömningen av den relativa risken med skuldinstrument. Det finns alltså fortfarande inget fungerande alternativ till de tre institutens oligopol. Allt mer tyder på att de stora finansinstituten är beredda att bortse från kreditbetygen, men de tjänar ändå ett viktigt syfte: att underlätta kapitalförvaltarnas och spararnas placeringsbeslut. Men om riskbedömningen ska tas på allvar måste den vara objektiv bortom alla tvivel och skötas av neutrala aktörer vars integritet inte kan ifrågasättas. Kreditvärderingsinstitutens stora utmaning handlar alltså om trovärdighet. NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER

4 OBLIGATIONER OCH VALUTOR RÄNTESÄNKNING TROLIGAST FÖR ECB Den europeiska centralbanken, ECB, har höjt räntan två gånger i år och den ligger nu på 1,5 procent. Men de svaga utsikterna för tillväxten och finansmarknaden har nu påverkat ECB:s prognos och därför tror vi inte på fler räntehöjningar inom den närmsta tiden. Istället bedömer vi att sannolikheten har ökat för en räntesänkning eller en omläggning av penningpolitiken som får en liknande effekt, till exempel likviditetstillskott. 43% 50% 6% 14% PLACERINGAR 43% 27% 18% 49% Bonds Equity Cash LÅNEFINANSIERING Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, har lovat att hålla räntorna låga till mitten av 2013, så spekulationerna har nu istället börjat handla om andra möjliga åtgärder. Federal Reserve skulle till exempel kunna sälja korta räntepapper och köpa långa räntepapper, eller stötta bostadsmarknaden och börsen. Det kommer troligtvis inte några fler stimulansåtgärder den närmsta tiden eftersom tillväxten fortfarande är positiv och inflationen hög. ORON FINNS ÖVERALLT Den 8 augusti började ECB att köpa italienska och spanska statsobligationer och den italienska -årsräntan sjönk från 6,2 procent till 5 procent på bara några dagar. Därefter har riskviljan minskat (vilket man kan se på de fallande börserna) och detta har påverkat ränteskillnaderna mellan Italien/Spanien och Tyskland. Men just nu stöttas de fortfarande av ECB och därför ser vi positivt på italienska och spanska obligationer. Den Bonds oro som finns i dag påverkar inte bara den europeiska statsobligationsmarknaden. Marknaden för företagsobligationer, och särskilt högriskobligationer, har också fått sig några smällar. Alltsedan 2008 har högriskobligationernas räntor sjunkit rejält, men der nedgången är nu över. Det finns flera skäl till detta, bland annat de negativa tillväxtprognoserna som innebär att fler företag kommer att Europe ställa in sina betalningar och det minskar efterfrågan på dessa värdepapper. Equity Cash US Japan Emerging Markets TENDENSPROGNOS RÄNTEPAPPER Vi behåller vår övervikt i obligationer men vi har sänkt löptiden till cirka 4 år för att ligga närmare jämförelseindexet. Vi har för närvarande övervikt i statsobligationer där italienska, belgiska och tyska papper utgör de största innehaven. Denna kombination ger bra avkastning och riskspridning oavsett hur stor riskviljan för närvarande är på marknaden. I augusti minskade vi innehavet i företagsobligationer från neutral till undervikt. VALUTA Den europeiska skuldkrisen har också pressat euron och vi har ändrat vår exponering mot dollarn från undervikt till övervikt. Den schweiziska centralbanken har också meddelat att de inte längre accepterar en EUR/CHF-kurs på under 1,20 och att de är beredda att försvara denna nivå genom att köpa en obegränsad mängd utländsk valuta. I dagsläget tror vi att den schweiziska centralbanken har goda förutsättningar att genomföra denna strategi. I Skandinavien har både den svenska och norska kronan spräckt sina senaste handelsintervaller och den tekniska analysen pekar nu mot att euron faller jämfört med såväl den svenska som norska kronan. Utvecklingen beror delvis på att möjligheterna att använda schweizerfrancen som en trygg hamn nu har begränsats och därför riktas nu blickarna mot andra valutor. FINANSIERING För alla som har euro som basvaluta rekommenderar vi fortsatt euron som enda lånevaluta. JÄMFÖRELSEINDEX AVKASTNING & FÖRVÄNTNINGAR SEK DKK EUR NOK Per den % 0% EUR Europe EUR/USD 1,3840 EUR/GBP 0,8670 EUR/CHF 1,2140 EUR/JPY 7,32 EUR/DKK 7,4470 EUR/NOK 7,5180 EUR/SEK 8,8990 USD/JPY 77,550 4 NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER 2011 nu 3 månaders prognos nu usa år 1,99 3 månader 0,34 tyskland år 1,83 3 månader 1,53 storbritannien år 3,33 3 månader 0,90 3 månaders prognos nu sverige år 1,83 3 månader 2,55 danmark år 2,04 3 månader 1,47 norge år 3,15 3 månader 2,15 3 månaders prognos

5 AKTIER ORKANSÄSONGEN ÄR TIDIG I ÅR Den europeiska skuldkrisen fortsätter att förvärras, konjunkturutsikterna försämras och analytikerna har börjat skriva ner sina resultatprognoser. Detta ledde till kraftiga börsfall i augusti. Värderingarna är visserligen låga, men turbulensen kan fortsätta ett tag till och vi rekommenderar därför undervikt i aktier. Under de första tio dagarna i augusti föll många stora börser med procent. Men det var inga företagsnyheter som låg bakom utvecklingen. Bovarna i dramat var istället relativt svag ekonomisk statistik och osäkerheten kring statsskulderna på bägge sidor av Atlanten. NEDSKRUVADE RESULTATFÖRVÄNTNINGAR Allt fler började dessutom inse att företagens vinster sannolikt blir lägre än förväntat framöver. Tidigare i år skrev vi att det var för mycket att vänta sig att företagens vinster skulle öka med cirka 15 procent under 2012, och nu verkar det som att marknaden börjar hålla med oss. I augusti började börsanalytikerna skriva ner sina resultatprognoser och nedjusteringarna var de största som skådats sedan finanskrisen Det är svårt att förutspå hur lång och hur djup denna svacka blir, men vi tror att det dröjer ett tag innan det börjar ljusna. Historiskt har det tyvärr visat sig att börsen har svårt att få fart igen under en period med kraftigt sänkta prognoser. FRESTANDE VÄRDERINGAR Såsom läget ser ut kan det verka klokast att hålla sig borta från aktier helt och hållet. Men bilden kompliceras av att värderingarna är väldigt lockande generellt sett. I Europa är marknadens värdering för de kommande 12 månaderna (p/etalen) så låga att de motsvarar en rabatt på över 50 procent jämfört med snittet över år, och det bör ge en bra säkerhetsmarginal rent värderingsmässigt. Om man tittar på enskilda aktier kan man hitta stora och välkända bolag som handlas till p/e-tal under 5 baserat på vinstprognosen för Problemet är bara att många aktiespekulanter har den senaste finanskrisen i färskt minne. Före krisen var värderingarna också attraktiva men inom ett par månader kollapsade resultatprognoserna för vissa företag och värderingarna visade sig ha varit helt vilseledande. Det behöver inte gå så illa den här gången, men det är ett välkänt faktum att P/E UPPSKATTNINGAR AV S&P 500 EPS S&P 500 P/E ratio Feb-06 Feb-07 Feb-08 Jan-09 Jan- Jan-11 marknaden avskyr osäkerhet och osäkerheten är mycket hög i dagsläget. Rent allmänt bedömer vi att dagens låga värderingar får betydelse på sikt. Men i det kortare perspektivet överskuggas de fullständigt av svagare utsikter och den negativa stämningen. VAD SKA MAN UNDVIKA? Vi menar 5 att man bör undvika mycket konjunkturkänsliga 0 bolag med svaga balansräkningar. En sektor som vi håller oss ifrån är konsument sällanköp, -5 även om det finns OECD undantag leading indicator; (inom y/y lyxsegmentet, change till exempel) - som OECD ser ut GDP, att y/y göra change mycket bra ifrån sig. Vi -15 tror att företag som vänder sig till breda kundgrupper kommer att känna av besparingsprogrammen (som inte bara berör små länder som Grekland, utan även större konsumentmarknader som Italien och Spanien). Vi tror också att kraftförsörjning, som traditionellt betraktats som en defensiv sektor, också drabbas. Kraftbolagens stora skulder, minskad efterfrågan på energi från industrin och osäkerheten kring kärnkraftens framtid tynger sektorns framtidsutsikter. Leading indicator, % S&P 500, 12 month forward P/E OECD leading indicator & OECD growth Growth, % NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER

6 tillgångsfördelning Nordamerika Europa Norden Tillväxtmarknader % 50% Japan STORMEN ÄR ÖVER OSS Företagens och konsumenternas förtroende för ekonomin sjunker i takt med de ekonomiska indikatorerna. Och eftersom bostads- och arbetsmarknaden också går på lågvarv har risken för en ny lågkonjunktur återigen ökat. Vid det här laget var det tänkt att de statliga stimulansåtgärderna skulle ha fått fart på konsumtionen, men det har blivit tvärtom. Augusti utmärktes av sjunkande börser och rekordlåga obligationsräntor i Europa och USA. MEDELRISKPORTFÖLJ AKTIEPORTFÖLJ 15% 15% % 40% 40% 40% 45% 45% 14% 14% 49% 49% 50% 7% 7% Bonds Obligationer Equity Aktier Cash Kontanter 30% 30% 40% 17% 53% 5% 25% Bonds Equity Cash Europe Europa USA US Japan Japan Tillväxtmarknader Growth Markets I Europa underlättades arbetet med att få igång den europeiska stabilitetsfonden (EFSF) när den tyska författningsdomstolen gav klartecken till Tysklands medverkan i räddningspaketet för Grekland och i EFSF. Domstolen slog samtidigt fast att den tyska regeringen inte kan förbinda sig att ge fler nödlån utan medgivande från den tyska förbundsdagens budgetkommitté, vilket innebär att det kan ta längre tid att få igenom nya räddningspaket. Det lär alltså dröja innan EFSF kan höja sin utlåningskapacitet (som i dag ligger på 440 miljarder euro). NEUTRALA NIVÅER Aktier 17% 50% Obligationer 40% 5% Kontanter % 25% 53% Europe REKOMMENDATIONER US Japan Growth Markets NEUTRALA NIVÅER Europa (inkl. Norden) 60% USA 25% Japan 5% Tillväxtmarknader % Undervikt i aktier, övervikt i obligationer. Vi har minskat innehaven i företags obligationer från neutral till undervikt och ökat andelen likvida medel till övervikt. Vad gäller valutor så har vi övergett övervikten i euro och istället satsat på en övervikt i amerikanska dollar. Vad gäller aktier har vi fortfarande undervikt i Europa och övervikt i tillväxtländerna och USA. Vi har behållit vår stora övervikt i råvarusektorn, och vi har främst satsat på gruvbolag som bryter guld. Vi tror också på sektorerna hälsovård och konsument dagligvaror. Konsument sällanköp, kraftförsörjning, industri och IT är de sektorer som vi tror minst på. Vi har övervikt i obligationer och löptiden är tämligen neutral. Inom obligationerna har vi övervikt i statsobligationer (från tillväxtländer och Europa) och undervikt i företags- och bostadsobligationer. USA har sina egna problem, nämligen en enorm statsskuld och ett växande budgetunderskott. Man kan välja att hantera detta på flera olika sätt, men räntorna är redan mycket låga och ytterligare sänkningar skulle sannolikt hämma tillväxten på arbetsmarknaden. Den lösning som diskuteras mest är att USA:s riksbank ska börja sälja korta obligationer och köpa långa obligationer och därmed få räntekurvan att plana ut. Vi tror fortsatt att lösningen på USA:s problem ligger hos bostads- och arbetsmarknaden. Om bolåne instituten Fannie Mae och Freddie Mac slutade att översvämma marknaden med bostäder skulle det inte bara stötta bostadssektorn, utan också bidra till att skapa jobb om man kombinerar detta med infrastrukturinvesteringar och en förlängning av fjolårets skattelättnader. Bonds Bonds Equity Equity Cash Cash Europe Europe US US Japan Japan Emerging Markets Markets I augusti ökade vi undervikten i aktier och företagsobligationer i våra medelriskportföljer. Det blir nämligen ofta svårare att omsätta dessa värdepapper när marknaden sjunker. Det viktigaste just nu är att skydda sig mot förluster och därför har vi övervikt i likvida medel som kan placeras om de kraftiga kursrörelserna skapar köplägen. Vi har en taktisk övervikt i dollar som vi övervakar kontinuerligt. 0% 0% Euro Euro 0% 0% EUR EUR Vad gäller räntepapper så har osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen sänkt obligationsräntorna och eftersom de väntas förbli låga under överskådlig tid behåller vi vår övervikt i obligationer. 6 NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER 2011

7 NORDEANYHETER BÖRSNOTERADE FONDER I dessa oroliga tider är det många som letar efter nya placeringsmöjligheter samtidigt som man vill begränsa sin risk. Ett av de bästa sätten att sprida risken på en viss marknad är att köpa andelar i börsnoterade fonder. De börsnoterade fondernas popularitet bygger på att de speglar en viss tillgång (ofta ett aktieindex) men att de, till skillnad från vanliga fonder, kan köpas och säljas precis som vilket värdepapper som helst. Det innebär att man kan satsa på en hel marknad och därigenom få riskspridning genom att köpa ett enda värdepapper. Det finns två typer av börsnoterade indexfonder: fysiska och syntetiska. Fysiska fonder investerar en del av eller alla sina medel i de värdepapper som ingår i indexet som fonden försöker spegla, medan syntetiska fonder använder sig av derivat, till exempel swappar. Syntetiska fonder har ofta lägre avgifter medan fysiska fonder ofta är dyrare på grund av de kostnader som är förknippade med börshandel. Men det finns risker med börsnoterade fonder som man måste känna till. INGEN GRATISLUNCH Den största risken, och den gäller särskilt synte tiska fonder, är att motparten (i swappen) inte kan uppfylla sina åtaganden, det vill säga betala avkastning på fondens jämförelseindex. Men alla börsnoterade fonder som handlar med swappar tar till olika metoder för att minska den här risken. Den vanligaste metoden är att motparten får ställa en säkerhet till fonden. Om motparten ställer in sina betalningar får andelsägarna behålla säkerheten eftersom swapparna blir värdelösa. Det är faktiskt så att alla börsnoterade fonder som handlar med swappar skyddar sig mot motpartsrisk, antingen genom att kräva en säkerhet vars värde så nära som möjligt motsvarar fondens förmögenhet, eller genom att använda fler än en motpart. Det finns också andra risker, till exempel aktiv risk, som uppstår när fondens innehav inte matchar det aktuella indexet till fullt ut. Motpartsrisk kan också uppstå i fysiska fonder i samband med värdepapperslån. Många förvaltare lånar nämligen ut sina värdepapper till andra finansinstitut för att försöka sänka fondens totalkostnad. REKOMMENDATION Eftersom syntetiska fonder innebär högre risk än fysiska så rekommenderar vi de fysiska börsnoterade fonderna. Om du är intresserad av börsnoterade fonder är du välkommen att kontakta din rådgivare som kan ge dig mer information om de speciella risker som dessa medför. HÅLL ETT ÖGA PÅ MARKNADEN Som private banking-kund i Nordea är det lätt att hålla sig à jour med marknadsutvecklingen. Vi följer noga allt som händer på marknaden varje dag, varje vecka, varje månad och varje kvartal. Global Morning Briefing (GMB). Detta är en daglig publikation som tar upp de viktigaste händelserna under gårdagens handel och siar om vad den nya dagen kan föra med sig. GMB innehåller marknadsstatistik, viktiga nyheter om samhällsekonomin och företagsresultat, och även konkreta aktie- och valutarekommendationer. Global 30. Global 30 är en lista över de 30 bästa långsiktiga aktieköpen. Listan kommer ut en gång i veckan och sammanställs av våra börsexperter. Den spänner över företag från hela världen som representerar tio olika branscher. Tyngdpunkten i Global 30 ligger emellertid på nordiska aktier. Alla aktier har det gemensamt att de har bra förutsättningar att ge avkastning på sikt. I Global 30 kan man läsa om de senaste händelserna i de 30 utvalda bolagen. En gång i månaden görs en uppföljning av hur aktierna utvecklats. Strategy Monthly och Investment News. I dessa publikationer tar vi upp de vikti gaste marknadstrenderna och ger en framtidsprognos. Vi kommenterar även månadens händelser och ger rekommendationer som rör tillgångsfördelning. Både Strategy Monthly och Investment News innehåller en marknadskommentar, men Investment News innehåller också artiklar om till exempel nya produkter, nyheter från Nordea och nya idéer kring förmögenhetsplanering. Alla våra publikationer finns i elektroniskt format. Kontakta din rådgivare om du vill prenumerera på någon av dem. NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER

8 NORDEANYHETER FÖRMÖGENHETSPLANERING EN VIKTIG DEL AV VÅRT ERBJUDANDE God förmögenhetsplanering handlar helt enkelt om att bevara våra kunders förmögenheter och få dem att växa. Förmögenhetsplanering är själva kärnan i våra kundrelationer och den blir allt viktigare eftersom många länder runtom i världen just nu strävar hårt för att stärka sina statsbudgetar. Vi tror att många länder kommer att ändra sina skattelagar och att avtalen om skatteamnesti får en ny utformning. Avtalen som nyligen slöts mellan Tyskland och Storbritannien å ena sidan och Schweiz å andra sidan är ett exempel på detta (ytterligare information finns på lu/wp). Långsiktigt engagemang och kontinuitet är ledorden för vårt arbete inom förmögenhetsplanering och de gäller oavsett hur konjunkturen eller marknadsläget ser ut. Vi har den breda kompetens som krävs för att tillgodose våra kunders komplicerade krav, och vi vill skapa Genomföra den bestående värde genom överenskomna att hjälpa dem med alla lösningen sina mål, bekymmer och prioriteringar. Vi tar ett helhetsgrepp på våra kunders ekonomi, personliga omständigheter, familj och affärs engagemang och vi beaktar alla relevanta nationella och internationella skattefrågor och juridiska frågor. Involvera kundens rådgivare VÅR AFFÄRSMODELL Vår affärsmodell bygger på kunskapsutbyte med våra utvalda samarbetsparter så att vi kan fortsätta att utveckla nyskapande och konkurrenskraftiga lösningar inom förmögenhetsplanering. Identifiera behov och önskemål Förmögenhetsplanering Vi kan hjälpa våra kunder med det mesta: skatteplanering och arvsplanering bevara förmögenheten aktiv genomlysning av både tillgångar och skulder internationella transaktioner och tjänster för utlandsboende personer. Vi erbjuder såväl våra egna som externa produkter och tjänster i våra planeringsupplägg. Luxemburgbaserade specialfonder, skatterapporter, internationella liv- och Analysera situation och preferenser Implementing NORDEA SLÅR VAKT OM the agreed SIN STARKA STÄLLNING solution Wealth preferences Förmögna personer har alltid varit kräsna bankkunder och i dag är det mer vanligt än någonsin att man omvärderar sin bankrelation. Det de flesta vill ha är en bank som kan visa att den är stark och stabil. Att öka effektiviteten är aldrig lätt, De kostnadsökningar som föranleds av säger Nordeas koncernchef Christian de nya globala bankreglerna innebär Clausen, men vi tänker agera tidigt utmaningar för alla banker. Nordeas am- och vi gör det från en styrkeposition. 8 NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER 2011 Involving our Presenting bition är att slå vakt customers the ideas with sin ställning som advisors action plans en av Europas främsta banker. Nordea har därför beslutat att agera tidigt och bibehålla sin starka position genom kostnadsbesparingar och ökad kapitaleffektivitet. pensionsförsäkringar, truster, stiftelser, är bara några exempel. CHEF FÖR FÖRMÖGEN- HETSPLANERING Identifying the Presentera needs and Just nu förstärker vi enheten idéer och goals handlingsplanehetsplanering. Implementing I augusti utsågs som ansvarar för förmögen- the agreed Flemming Lauridsen till ny chef Wealth solution för enheten. Flemming har över 15 Planning Concept års erfarenhet från internationell förmögenhetsplanering inom bank- och finansbranschen i Danmark och Luxemburg. Utöver sin Involving långa our erfarenhet har Flemming ett stort internationellt customers advisors kontaktnät och enastående kunskaper om internationella liv- och pensionsförsäkringar. Flemming och hans team kan skapa skräddarsydda lösningar som verkligen ger kunderna mervärde. Identifying the needs and goals Planning Concept Analysing the situation and Flemming Lauridsen Head of Wealth Planning Nordea Bank S.A. Analysing the situation and preferences Presenting the ideas with action plans Genom att tidigt sätta in åtgärder för att öka lönsamheten kan vi slå vakt om vårt höga kreditbetyg, vår konkurrenskraftiga upplåning och därmed vår förmåga att erbjuda kunderna prisvärda produkter och tjänster. Alternativet att vänta och se är inte möjligt var Nordea den högst rankade nordiska banken i tidskriften Global Finances lista över världens 50 säkraste banker.

INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 21 Marknadsnytt Efter lägre tillväxtprognoser för många av de stora länderna är vi nu mer defensiva i vår tillgångsfördelning.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News.

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6 nordea private banking Investmentnews nr 92 December 29 Marknadsnytt Tillgångsfördelningen har inte förändrats sedan förra numret av Investment News. Vi har kvar en övervikt i aktier och undervikt i räntepapper

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning.

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning. #90 maj 2009 NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter Stark inledning på året Månadens fond Ny strukturerad produkt Investeringar i nordiska aktier Marknadsnytt Översikt Vi höjde aktiernas vikt till neutral i mars

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Nedgraderingen av USAs kreditbetyg

Nedgraderingen av USAs kreditbetyg Nedgraderingen av USAs kreditbetyg USAs kreditbetyg har graderats ned ett steg av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s (S&P). Detta är första gången någonsin som USA har förlorat sitt AAA betyg

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

beträffande finansaktier och aktier inom konsumtionsrelaterade branscher.

beträffande finansaktier och aktier inom konsumtionsrelaterade branscher. # 8 7 - S E P T E M B E R 2 0 0 8 - N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Stabilt men försiktigt: bästa kvartalsresultatet någonsin för Nordeas kundområden Testa din tillgångsfördelning Volatila marknader

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 737 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden ökade

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea private banking Investmentnews nr 91 SEPTEMBER 2009 Marknadsnytt Sedan förra numret av Investment News har vår aktieallokering varierat mellan neutral och övervikt. I skrivande stund är vi överviktade

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 103 september 2012 Marknadsnytt Stämningen på finansmarknaden har stigit rejält hittills under tredje kvartalet, dels tack vare ECB:s kraftfulla förslag

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Totalt är det en ökning med 28 mnkr sedan förra månaden, 91%

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan. Övergripande neutral syn på bankerna

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer