Marknadsnytt. Nordeanyheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsnytt. Nordeanyheter"

Transkript

1 nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare i vår tillgångsfördelning. Just nu ligger vi på neutral för alla tillgångsslag, och vi har successivt minskat vår övervikt i såväl obligationer som aktier sedan det senaste numret av Investment News. Översikt Återhämtningen i världsekonomin hotas av stigande priser, särskilt på livsmedel och energi. Den här prisutvecklingen ökar inflationstrycket och kan tvinga centralbankerna att strama åt sin penningpolitik tidigare än vad de skulle ha önskat. Detta är ett hot mot den svaga återhämtningen i de tunga västerländska ekonomierna. Tyskland klarar sig nog ganska bra, men det kan bli kämpigt för övriga Europa och A. Tillväxtländerna i Asien fortsätter att dra upp tillväxten, medan står och stampar. Valuta Vi har fortsatt övervikt i dollar. Det spekuleras om stigande räntor i euroområdet (och Storbritannien), men vi räknar ändå med att dollarn stärks mot euron under året. För alla som har euro som basvaluta fortsätter vi att rekommendera euron som enda finansieringsvaluta. Obligationer Ljusare tillväxtprognoser och ökad inflationsoro har pressat upp räntorna. Men marknaden har till stor del redan räknat in centralbankernas förväntade räntehöjningar. Vi tror fortfarande mest på högriskobligationer och vi har för närvarande undervikt i statsobligationer. Vi har en neutral andel företagsobligationer och övervikt i bostadsobligationer, spekulativa obligationer och obligationer från tillväxtländer. Vår löptid ligger en bra bit ovanför jämförelseindexets. Aktier Efter tre månader med övervikt ligger andelen aktier nu på neutral och det med god marginal. Vi hade faktiskt börjat sälja av aktier redan innan folkupproren började i Mellanöstern och Nordafrika när flera sentimentindikatorer började antyda att det snart kunde bli dags för vinsthemtagning och börsnedgång. Om vi tittar på den geografiska fördelningen så har vi undervikt i europeiska aktier (Storbritannien ej medräknat), övervikt i aktier från tillväxtländer och Norden, och vi ligger på neutral för, Storbritannien och A. De sektorer som vi tror mest på just nu är råvaror, industri och finans. De sektorer vi tror minst på är sällanköpsvaror och kraftförsörjning. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. Nordeanyheter OECD:s ledande indikatorer & OECD-tillväxt OECD leading indicator & OECD growth 15 6 Ny räntefond som placerar i högriskobligationer med kort löptid Kundenkät Bo i Luxemburg Europas knutpunkt Christian Clausen utsedd till ordförande för iska bankföreningen Leading indicator, % OECD GDP, y/y change OECD leading indicator; y/y change Growth, % NORDEA Investment News mars/april

2 ledare Om du har läst övriga artiklar i detta nummer av Investment News har du kanske sett att vår tillgångsfördelning nu ligger på neutral både vad gäller obligationer och aktier. Detta innebär emellertid inte att vi blivit negativa, eller att vi inte har någon egentlig åsikt om den framtida utvecklingen. Rent allmänt ser vi faktiskt ganska positivt på aktier, i synnerhet amerikanska och europeiska aktier (länderna kring Medelhavet undantagna). Den ekonomiska tillväxten är visserligen svag, men vi tror att den håller i sig och detta talar för fortsatt börsuppgång, särskilt som det just nu finns väldigt mycket pengar i omlopp. Aktiekurserna har emellertid korrigerats en del den senaste tiden och marknaden är mycket nervös på grund av katastrofen i och krisen i Nordafrika och Mellanöstern. Det dröjer säkert innan vi når en lösning på dessa svåra situationer och därför är det klokt att vara lite försiktig, även om vi fortfarande tror på en positiv underliggande trend. Obligationsräntorna har stigit och avkastningskurvan har blivit brantare. Vi anser emellertid att inflationsoron är överdriven, inte minst för att det fortfarande finns överkapacitet i stora delar av ekonomin. Det kan innebära ljusa utsikter för obligationer. Men krisen i Mellanöstern och oron för en eventuell stegring av oljepriset ger fog för viss försiktighet. Vi anser visserligen att inflationsoron är överdriven på kort till medellång sikt, men ett är säkert: inflationen förblir ett hett ämne inom överskådlig framtid. I det här läget vill vi gärna passa på att berätta om vår nya räntefond Low Duration High Yield Bond Fund (se sidan 7). En kort räntefond som denna kan vara ett bra val nu eftersom den påverkas väldigt lite av inflationsrisken. Fonden förvaltas av MacKay Shields, som med framgång också förvaltat Nordea 1 High Yield Bond Fund i nästan tre år. I slutet av förra året skickade vi återigen ut en kundenkät till er. Många av er fyllde i enkäten och hjälpte oss därigenom att förstå hur vi kan förbättra vår service. Jag vill tacka för alla värdefulla synpunkter. Vi ska ta vara på dem och vidta åtgärder utifrån dem. Det har varit en mycket lång och kall vinter, åtminstone här i Luxemburg. Men nu ligger den efterlängtade förändringen i luften, och jag hoppas att ni alla får njuta av en riktigt fin vår. Vänliga hälsningar Jhon Mortensen nordea private banking investment news Redaktör: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Nordea Bank S.A. R.C.S. Luxembourg no. B NORDEA Investment News mars/april 2010

3 översikt Sätter inflationen krokben för den globala tillväxten? När den folkliga protestvågen i Mellanöstern och Nordafrika nådde oljelandet Libyen förmörkades utsikterna för världsekonomin. Och läget blir knappast bättre av att inflationen har börjat spöka igen. Inflation är en mycket omdiskuterad term bland ekonomer, och den antar många olika former. Men inflation behöver inte alltid vara av ondo. Efterfrågeinflation, det vill säga att priset på varor och tjänster stiger på grund av att efterfrågan är större än utbudet, uppstår ofta när ekonomin växer och den behöver inte vara farlig om den hålls under kontroll. Efterfrågeinflation förekommer i dag i tillväxtländerna i Asien och Latinamerika. Med kostnadsinflation däremot menas prishöjningar som beror på höga kostnadsstegringar för företagen (i form av stigande löner och råvarupriser). I detta läge försöker många företag kompensera sig genom att höja priserna på sina varor. Kostnadsinflation kan hämma tillväxten eftersom prisnivån inte kan stiga hur högt som helst vid en viss punkt slutar konsumenterna helt enkelt att handla. Variationer på inflationstemat Utgör dagens inflation ett allvarligt hot mot industriländernas ekonomier? Här går åsikterna isär. Vissa analytiker menar att om inflationen tillåts galoppera iväg så kommer den att urholka köpkraften i ett läge när den ekonomiska återhämtningen fortfarande är sårbar. Andra menar att om man vidtar åtgärder för att tygla inflationen skulle man kväva den lilla efterfrågan som finns. Dessa två motsatta åsikter bottnar i två helt olika uppfattningar om vad inflation egentligen är. Man brukar skilja mellan två typer av inflation: KPI-inflation och kärninflation (underliggande inflation). Det vanligaste och mest kända måttet på inflation är förändringen i konsumentprisindex. Detta kallas också för KPI-inflation. För att få fram den underliggande inflationen, eller kärninflationen, rensar man bort vissa varor och tjänster, till exempel livsmedel och energi (läs olja). Detta kan verka enkelt, men det finns flera olika officiella mått på såväl KPI-inflation som kärninflation och det innebär att ekonomer, regeringar och centralbanker kan välja det mått som passar bäst för deras bedömning eller politik vid ett givet tillfälle. P/E De som anser att inflationen inte utgör ett hot mot den västerländska ekonomin utgår från att den underliggande inflationen är ganska stabil, även om KPI-inflationen stiger. Detta kanske stämmer % BNP-tillväxt just nu, men då bortser man från den ekonomiska skada som prisökningar på livsmedel och energi kan åstadkomma om de inte bromsas upp. När allt kommer omkring så bestäms inte livsmedels- och energipriserna av köpkraften utan av två faktorer som varken regeringar eller centralbanker rår över: vädret och geopolitiska överraskningar. Den industrialiserade, oljeberoende delen av världen är särskilt känslig för höga energipriser, eftersom de ofta påverkar hela ekonomin förr eller senare Germany A S&P 500 EPS ESTIMATES Hur man än vänder sig... Efter en följd av naturkatastrofer har livsmedelspriserna stigit till farligt höga nivåer enligt Världsbanken. Samtidigt har oljepriset pressats upp till den högsta nivån på över två år på grund av oro över att folkupproren i Mellanöstern och Nordafrika kan leda till minskat utbud. Om denna prisutveckling accelererar kan västländernas centralbanker hamna i ett mycket obehagligt dilemma: ska de successivt överge sin lågräntepolitik och istället börja bekämpa S&P 500, inflationen 12 month men forward då riskera P/E att kväva den spirande återhämtningen, eller ska de hålla fast vid de låga räntorna och hoppas att prisökningarna till slut mattas av? Centralbankerna balanserar verkligen på slak lina. Jan-03 Jan-05 Jan-07 Jan-09 Jan-11 NORDEA Investment News mars/april

4 obligationer och valutor ECB flaggar för räntehöjningar Enligt Maastricht-fördraget är ECB:s främsta uppgift att se till att inflationen ligger under 2 procent på medellång sikt. I dag ligger inflationen på 2,4 procent, arbetslösheten uppgår till 9,9 procent och räntorna på irländska, grekiska och portugisiska statsobligationer är rekordhöga. När ECB:s ordförande Jean-Claude Trichet uttalade sig efter förra veckans ECB-möte hade han två alternativ: antingen försöka dämpa inflationen med retorik, eller säga rent ut att nu är dags att höja räntan. Bonds 4 57% % 4% Jean-Claude Trichet valde att signalera att ECB sannolikt höjer räntan från dagens 1 procent i april, och han tillade att stark vaksamhet krävs just nu. Marknaden tolkade detta som en tydlig fingervisning om att ECB:s höjer sin styrränta vid nästa möte den 7 april. En så snar omläggning av räntepolitiken hade man inte räknat med, och många blev också överraskade över hur allvarligt ECB ser på de stigande inflationsförväntningarna. Bonds Vändningen är dock inte helt riskfri. I juli 2008 höjde ECB räntan till rekordhöga 4,25 procent för att bekämpa den högsta inflationen på 16 år. Men senare statistik visade att ekonomin faktiskt krympte just då, och 57% ECB lade om kursen tre månader senare. Men den här gången är situationen en annan. De nordliga EMUländerna tuffar på rätt bra och de behöver kanske en 16% 4 4% högre ränta så småningom. Men medlemsländerna runt Medelhavet klarar inte av en högre styrränta just nu. Förr eller senare borde dock ECB:s vaksamhet bli till nytta för obligationsmarknaden. Banken strävar ju efter att kontrollera inflationen och detta stödjer den längre delen av avkastningskurvan. Räntepapper Vi har sålt av räntepapper och andelen har gått från 10% övervikt till neutral, men vi har fortfarande en längre 16% genomsnittlig löptid än vårt index. För medelriskportföljer är andelen räntepapper drygt 40 procent, i stort sett oförändrad 5 med andra ord. Löptiden också är oförändrad och ligger på drygt 5 år, vilket är drygt ett år längre än indexet. 10-åriga spanska statsobligationer som vi nyligen köpte till våra diskretionära portföljer bidrar till den längre löptiden. Emerging Markets EUR GBP CHF I dag ligger vi på undervikt för statsobligationer, neutral för företagsobligationer med höga kreditbetyg och undervikt för bostadsobligationer där de flesta innehav utgörs av långa danska bostadsobligationer med 4 och 5 procents ränta som löper ut Valuta Vi behåller vårt långa innehav i dollar som ligger på runt 17,5 procent (för portföljer med medelstor risk) jämfört med 12,5 procent i jämförelseindex. Vi har ett neutralt innehav av schweizerfranc, strax under 5 procent. Detsamma gäller pundet där vi också är neutrala med ett innehav på 5 procent. Emerging Markets I Norden har vi en neutral andel norska och svenska kronor. Vi tror emellertid fortfarande att båda dessa valutor kan stärkas. 5 Finansiering För alla som har euro som basvaluta rekommenderar vi fortsatt euron som enda finansieringsvaluta. Placeringar lånefinansiering tendensprognos jämförelseindex avkastning & förväntningar SEK DKK EUR NOK Per den % EUR GBP CHF nu EUR/D 1,4150 EUR/GBP 0,8790 EUR/CHF 1,2925 EUR/JPY 115,00 EUR/DKK 7,4575 EUR/NOK 7,8900 EUR/SEK 8,9800 D/JPY 81,250 3 månaders prognos nu usa 10 år 3,40 3 månader 0,31 tyskland 10 år 3,27 3 månader 1,14 storbritannien 10 år 3,58 3 månader 0,82 3 månaders prognos nu sverige 10 år 3,34 3 månader 2,40 danmark 10 år 3,52 3 månader 1,31 norge 10 år 3,79 3 månader 2,62 3 månaders prognos 4 NORDEA Investment News mars/april 2010

5 Blandad bild % Germany A aktier Alltsedan senhösten har vi trott på en stigande börs, men i februari återgick vi till en mer neutral hållning. Grundförutsättningarna har visserligen inte försämrats, men vi anser att uppblåsta kurser och en överoptimistisk marknad bäddar för vinsthemtagningar. Sedan vi fattade vårt beslut att dra ner på aktierna har en allvarlig naturkatastrof drabbat (där vi redan tidigare minskat aktieinnehaven från övervikt till neutral). Samtidigt har en folklig protestvåg svept över oljeproducerande länder i Mellanöstern och Nordafrika och den har fått oljepriset att skjuta i höjden. Just nu är det omöjligt att säga hur allvarliga eller långvariga oroligheterna i dessa länder blir. Det vi däremot vet av gammal erfarenhet är att kraftiga och långvariga uppgångar i oljepriset slår hårt mot den ekonomiska tillväxten i industriländerna eftersom många av dem nettoimporterar olja. Nervösa tillväxtmarknader Hittills är det tillväxtmarknaderna som drabbats svårast. Det finns emellertid några få undantag, exempelvis Ryssland som tvärtom gynnas av ett högre oljepris. Enorma mängder kapital flödade in i tillväxtländerna under andra halvåret 2010, men nu har de geopolitiska oroligheterna, inflationsoro och stigande räntor fått många investerare att ta hem vinsterna. Vi har sedan en tid rekommenderat övervikt i aktier från tillväxtländer och trots det osäkra dagsläget så tror vi fortfarande att tillväxtmarknaderna är det bästa tipset för långsiktiga aktiesparare. De positiva faktorerna kvarstår I början av året tog vi fasta på tre faktorer som enligt vår mening kan dra upp börserna under För det första tror vi att P/E-talen kan bli högre. I Tyskland till exempel ligger DAX-indexet i dag på ett P/E-tal strax under 11, baserat på aktuella prognoser för Vi menar att detta är en attraktiv värdering. Om marknadens förtroende för Tysklands ekonomi stärks och prognoserna för 2011 ligger fast, så kan P/E-talet gå upp till vilket innebär att kurserna stiger mellan 10 och 20 procent. P/E Uppskattningar S&P 500 EPS ESTIMATES av S&P 500 EPS S&P 500, 12 month forward P/E Jan-03 Jan-05 Jan-07 Jan-09 Jan-11 För det andra så är det möjligt att allt fler aktörer överger obligationer och istället satsar på aktier. Under de senaste åren har både småsparare och institutionella investerare placerat stora summor på obligationsmarknaden. Nu när inflationsförväntningarna börjat stiga så lär en del av detta kapital återvända till börsen. Och för det tredje så kan företagsaffärerna börja ta fart igen. Under finanskrisen satsade de flesta företag på att stärka sin likviditetsbuffert och amortera sina skulder. Många företag lyckades med det. Men ett företag som sitter på för mycket kontanter när ekonomin växer får sämre avkastning, och det kan nu finnas ett stort intresse bland många företag att göra förvärv eller köpa tillbaka egna aktier, och om de gör slag i saken så ger det sannolikt börsen en skjuts. Dessa faktorer har visserligen hamnat i skymundan just nu, men de har inte försvunnit och vi tror att de kan bidra till en nytändning på börsen senare i år. Dessutom tror vi att den oro som för tillfället råder så småningom kan skapa fina köplägen för den långsiktiga aktiespararen. NORDEA Investment News mars/april

6 tillgångsfördelning Nordamerika 40% Europa Medelriskportfölj 40% 10% 10% NEUTRALA NIVÅER Aktier 17% 50% Obligationer 40% Kontanter 10% 17% 50% 50% 53% 53% REKOMMENDATIONER Norden Tillväxtmarknader Bonds Obligationer Bonds Aktier Kontanter Growth Markets Aktieportfölj NEUTRALA NIVÅER Europa (inkl. Norden) 60% Usa Tillväxtmarknader 10% Europa A Tillväxtmarknader Andelen aktier har minskats från övervikt till neutral och andelen räntepapper ligger kvar på neutral. Growth Markets Vi minskade övervikten i aktier genom att sälja vissa japanska och tyska innehav och samtidigt ta hem vinsten i dem. Vi satsar fortsatt på aktier från tillväxtländerna och uppväger detta med undervikt i europeiska aktier. Utsikterna för Europa har visserligen förbättrats, men det ser ännu bättre ut för A och tillväxtländerna. Vi har minskat vår strategiska övervikt i råvarusektorn. På räntesidan är vår genomsnittliga löptid fortfarande något längre än jämförelseindexet. Just nu har vi undervikt i statsobligationer och en blandning av obligationer med hög respektive låg risk. Andelen danska bostadsobligationer är överviktad och företagsobligationer är neutral. Vi har en liten undervikt i euro, detta för att kompensera för vår strategiska övervikt i valutor från olika tillväxtländer och en taktisk satsning på dollarn. Innehavet av schweizerfranc ligger kvar på neutral. 40% 17% 40% 10% 17% 10% 50% 50% 53% 53% Bonds Bonds Growth Markets Growth Markets Vi sänker insatsen en smula Uppgången på de etablerade aktiemarknaderna fortsatte under januari och februari. Aktiviteten var god och börserna präglades av optimism. I tillväxtländerna började kurserna däremot svänga mer, och stora kursfall noterades. Stigande råvarupriser ledde till stigande inflationsförväntningar, vilket i sin tur pressade upp de långa räntorna. I februari minskade vi andelen aktier från övervikt till neutral i våra medelriskportföljer eftersom avkastningspotentialen blivit sämre i förhållande till risken. Vi har varit med om en lång börsuppgång och optimismen är nu så hög att risken för besvikelser och kursfall har ökat, samtidigt som kraftigt stigande råvarupriser, högre räntor och stigande lönekostnader börjar tära på företagens vinstmarginaler. Men aktier är ändå det tillgångsslag som vi tror mest på, och vi höjer sannolikt aktieandelen igen när ett lämpligt tillfälle dyker upp. Det osäkra penningpolitiska läget kan pressa ner inte bara de långa räntorna utan också börskurserna, samtidigt som tillväxtländernas aktiemarknader riskerar att överhettas. I industriländerna har de penningpolitiska diskussionerna precis kommit igång efter ECB:s första signal om kommande räntehöjningar. I det här läget är det bäst att satsa på företagsobligationer eftersom företagens vinster och betalningsförmåga ökar. Den politiska oron i Mellanöstern och Nordafrika och tillväxtländernas stora efterfrågan på råvaror har pressat upp råvarupriserna. Det har medfört stigande KPI-inflation. I industriländerna är däremot det underliggande inflationstrycket dämpat för tillfället eftersom kostnaderna hålls nere av stor överskottskapacitet och hög arbetslöshet. Stigande råvarupriser kan faktiskt ge upphov till ett deflationstryck om inte lönerna ökar i samma takt. På valutamarknaden är kursrörelserna fortfarande kraftiga och tilltagande förväntningar om räntehöjningar stärker euron. Nordea bedömer emellertid att dollarn tar igen viss förlorad mark på medellång sikt. Eurons och schweizerfrancens värde i förhållande till varandra påverkas i stor utsträckning av arbetet med att lösa den europeiska skuldkrisen. Tillväxtländernas valutor bärs alltjämt av deras goda ekonomiska förutsättningar. 6 NORDEA Investment News mars/april 2010

7 nordeanyheter Ny räntefond som placerar i högriskobligationer med kort löptid Om du tror att räntorna kommer att stiga och vill satsa på högriskobligationer men samtidigt minska såväl ränte- som inflationsrisken med korta löptider så är Nordeas nya räntefond något för dig. Low Duration High Yield Bond Fund förvaltas av MacKay Shields i New York. Fonden startade 3 mars och den ingår i fondbolaget Nordea 1. Fonden placerar sina medel i räntebärande värde papper med en genomsnittlig duration på under ett år, vilket innebär att ränterisken begränsas. Utöver högriskobligationer med korta löptider innehåller fonden också obligationer med längre löptider (så att fonden har chans till högre avkastning om räntan på högriskobligationer skulle falla) som kombineras med blankning av amerikanska statsskuldväxelterminer. Fonden har också en del kontanter och likvida medel. När insättningar görs i fonden placerar förvaltaren de nya medlen på det lämpligaste sättet med hänsyn till det aktuella marknadsläget. Om vi tittar på förhållandet mellan risk och avkastning så ligger högriskobligationer någonstans mellan aktier och statsobligationer. Högriskobligationer är ett bra alternativ för sparare som vill ha en högre avkastning än vad statsobligationer kan erbjuda, men som samtidigt inte vill ta den risk som förknippas med aktier. De korta löptiderna och inriktningen på högriskobligationer är intressant sett till dagens marknadsläge. Mackay Shields MacKay Shields har många års erfarenhet av kapitalförvaltning och en gedigen meritlista. Företaget grundades 1938 och vuxit stadigt under årens lopp. MacKay Shields registrerades som placeringsrådgivare 1969 och alltsedan dess har företaget breddat sitt tjänsteutbud. I dag förvaltar MacKay Shields såväl amerikanska och internationella aktie- och räntefonder. MacKay Shields har arbetat med amerikanska högriskobligationer med korta löptider sedan Under de senaste åren har MacKay Shields förvaltare av amerikanska högriskobligationer uppnått en imponerande utveckling för Nordea 1 High Yield Bond Fund, som i slutet av februari 2011 hade en fondförmögenhet på över 1,3 miljarder dollar. Dan Roberts, Fund manager Kundenkät De senaste tre åren har Nordea Bank S.A. genomfört en kundenkät som ett led i vårt förbättringsarbete. Enkäten handlar om vårt bemötande samt våra tjänster och produkter. Alla svar är anonyma och enkäten kan fyllas i antingen på internet eller på ett tryckt formulär. Fler kunder än någonsin tog sig tid att svara på fjolårets enkät. Det är viktigt att vi får in många svar. Ju fler av er som svarar, desto bättre bild ger enkäten av vad ni tycker och dessutom får vi in fler förslag på förbättringar eller nya produkter. Fjolårets enkät visade att ni blivit nöjdare med oss vi fick faktiskt vårt bästa betyg någonsin. Vi gläder oss mycket över detta eftersom det tyder på att ni uppskattat fjolårets produktnyheter och andra förändringar. Vi vill tacka alla som tog sig tid att fylla i enkäten. Alla svar utvärderas och det är vår ambition att genomföra de förändringar som krävs för att ni ska bli ännu nöjdare. Nästa kundenkät genomförs i slutet av året. NORDEA Investment News mars/april

8 nordeanyheter Bo i Luxemburg Europas knutpunkt Luxemburg är ett litet speciellt EU-land på många sätt. Här bor människor med många olika nationaliteter och det är väldigt lätt för utlänningar att göra sig hemmastadda. Konserthuset i Luxemburg Över 40 procent av Luxemburgs befolkning är födda i ett annat land. I staden Luxemburg är andelen utlandsfödda ännu högre, över 60 procent, men ändå är kulturkrockar ett okänt fenomen här. Enligt en mätning av Mercer Consulting är staden Luxemburg en av världens tryggaste, och landet har en levnadsstandard som är bland de högsta inte bara i Europa utan också av alla industriländer (i livskvalitetsindexet för 2010 som publicerades i International Living Magazine är Luxemburg nummer 6 av 194 länder). Flytta till Luxemburg Den allmänna uppfattningen bland dem som flyttat till Luxemburg från ett annat land är att det är lätt att göra sig hemmastadd här. Franska, tyska och luxemburgska är landets officiella språk och 75 procent av den inhemska befolkningen talar engelska. Allt du behöver för att registrera dig och få uppehållstillstånd är att visa upp ett köpe- eller hyreskontrakt för en bostad och en kopia av ditt anställningsavtal. Om du inte arbetar måste din bank lämna ett intyg om att du har tillräckligt stora inkomster för att kunna försörja dig. När du har registrerat dig och flyttat till Luxemburg räknas du som skattemässigt bosatt i Luxem- burg. För att förbli skattemässigt bosatt i Luxemburg krävs att du har ett hem eller en hemvist här, eller att du bor i landet minst sex månader om året. Ett gynnsamt skattesystem Som skattemässigt bosatt i Luxemburg betalar du luxemburgsk inkomstskatt på alla dina inkomster, oavsett varifrån de kommer. I tabellen nedan tar vi upp de viktigaste skattesatserna. Men det är inte bara inkomstskatten som ligger på mycket gynnsamma nivåer i Luxemburg. Flera andra skatter är mycket förmånliga här. Luxemburg har också en rad avtal med andra länder som förhindrar dubbelbeskattning. De viktigaste skattesatserna i Luxemburg Skatt på förvärvs- och pensionsinkomst Skatt på ränteinkomster Skatt på utdelningar Skatt på realisationsvinster från värdepapper Förmögenhetsskatt Arvsskatt Gåvoskatt Progressiv skatt upp till 38 procent flera avdragsmöjligheter finns 10 procent källskatt 50 procent av bruttoutdelningar är skattebefriade (effektiv skatt < 20 procent) Helt skattebefriade, förutsatt att man äger värdepappren i mer än sex månader Ingen förmögenhetsskatt Ingen arvsskatt inom familjen Ingen gåvoskatt på gåvor som ges hand-till-hand" Christian Clausen utsedd till ordförande för iska bankföreningen Christian Clausen har i egenskap av representant för Nordea och Svenska bankföreningen utsetts till ordförande för iska bankföreningen (EBF) för de kommande två åren. Det innebär att han företräder alla europeiska banker i diskussioner med europeiska och nationella myndigheter och beslutsfattare i frågor som gäller banksektorns framtida utveckling. Jag känner mig hedrad av det förtroende som styrelsen för EBF och de europeiska bankerna visar mig och Nordea, säger Christian Clausen. Tillsammans står vi inför några mycket inspirerande och utmanande uppgifter under de kommande åren. EBF har en central roll att spela i den regleringsprocess som påverkar banksektorns grundförutsättningar. Vi måste också jobba hårt för att 8 NORDEA Investment News mars/april 2010 förbättra förtroendet för bankerna, hos allmänheten och kunderna såväl som hos politiker och myndigheter. EBF och dess ordförande blir viktiga aktörer nu när de nya regelverken för banker och finansinstitut håller på att slutföras, regelverk som ställer högre krav på de europeiska bankernas lönsamhet, kapital och likviditet. Det är ingen slump att uppdraget gått till Christian Clausen. Han är en ansedd bankman, en man med erfarenhet och engagemang som styr över den största finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Under hans ledning har Nordea blivit ett verkligt paneuropeiskt finansinstitut.

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6 nordea private banking Investmentnews nr 92 December 29 Marknadsnytt Tillgångsfördelningen har inte förändrats sedan förra numret av Investment News. Vi har kvar en övervikt i aktier och undervikt i räntepapper

Läs mer

INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 21 Marknadsnytt Efter lägre tillväxtprognoser för många av de stora länderna är vi nu mer defensiva i vår tillgångsfördelning.

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning.

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning. #90 maj 2009 NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter Stark inledning på året Månadens fond Ny strukturerad produkt Investeringar i nordiska aktier Marknadsnytt Översikt Vi höjde aktiernas vikt till neutral i mars

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under februari Trädet började återigen växa Efter korrektionen i slutet av januari som kapade de största värderingstopparna såg vi, vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev återigen

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

beträffande finansaktier och aktier inom konsumtionsrelaterade branscher.

beträffande finansaktier och aktier inom konsumtionsrelaterade branscher. # 8 7 - S E P T E M B E R 2 0 0 8 - N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Stabilt men försiktigt: bästa kvartalsresultatet någonsin för Nordeas kundområden Testa din tillgångsfördelning Volatila marknader

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea private banking Investmentnews nr 91 SEPTEMBER 2009 Marknadsnytt Sedan förra numret av Investment News har vår aktieallokering varierat mellan neutral och övervikt. I skrivande stund är vi överviktade

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Strategi under september Don t worry be happy I takt med insikt att den systematiska risken i Europa minskat dramatiskt, låga förväntningar, generellt låga värderingar och en utbombad banksektor fortsatte

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007

Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007 1(6) Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007 med bilaga 1, Stockholms stads betalningsberedskap Rapporten sammanställd av finansavdelningen, SLK Handläggare: Magnus Andersson Tfn:

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Strategi under oktober

Strategi under oktober Strategi under oktober Full fart framåt Ja rubriken kanske känns igen från förra månadsbrevet och det är inte av fantasilöshet som vi låter den stå kvar. Det var verkligen temat även för oktober månad

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 99 SEPTEMBER 2011 Marknadsnytt Under de tre senaste månaderna har marknaden fortsatt att präglas av de försämrade tillväxtutsikterna för världsekonomin

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Centralbankerna och marknaderna 1 AKTIEANALYS 2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Ett år med två halvor 2016 hur ska vi summera detta märkliga år? Politiskt

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per 2004-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer