Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember"

Transkript

1 -1.5 #88 - DECEMBER NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva marknad Nordea Bank tar över Glitnirs private bankingkunder i Luxemburg Marknadsnytt Översikt Vi har neutral viktning för samtliga tillgångsslag. Finanskrisen fortsätter att slå mot världsekonomin och inflationsoron har förbytts i deflationsoro. Många länder har beslutat om stimulansåtgärder och stödpaket för företagen samtidigt som centralbankerna lättat stort på penningpolitiken och 3 vidtagit andra åtgärder 1 för att få igång utlåningen. Börserna har -1-3 fortsatt -5 nedåt och många aktiekurser ser därför attraktiva ut i dag. Men med tanke på de allt dystrare ekonomiska utsikterna och de sänkta resultatprognoserna låg det nog mest psykologi bakom den börsuppgång som vi fick vara med om nyligen. Valutor Dollarn har stärkts kraftigt mot euron. Vi tror på dollarn på längre sikt men på grund av dagens osäkra läge har vi gått tillbaka till en neutral inställning. Om du har euro som basvaluta rekommenderar vi följande sammansättning av lånevalutor: 45 procent i euro, 30 procent i schweizerfranc och 25 procent i tjeckiska koruna. Obligationer Vi har minskat vår räntepappersandel från övervikt till neutral sedan statsobligationsräntorna sjunkit ytterligare. Samtidigt har löptiden förlängts med omkring ett år. Vi föredrar fortfarande OECD leading indicator & OECD growth OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change obligationer med låg kreditrisk framför mer spekulativa alternativ. Bland mer riskfyllda papper förespråkar vi tillväxtmarknader framför företagsobligationer. Vi är också fortsatt positiva till danska bostadsobligationer. Aktier Aktiemarknaden har reagerat positivt på den nyvalda amerikanska presidentens tunga politiska utnämningar, och på de ekonomiska stödåtgärder som vidtagits runtom i världen. Men förtroendet är fortfarande svårt sargat. De ekonomiska utsikterna blir allt svagare och det finns risk för att de sänkta resultatprognoserna fortfarande ligger lite för högt. Det bäddar för kursfall om bolagens resultat inte motsvarar förväntningarna framöver. Geografiskt sett är fördelningen oförändrad, med neutral vikt i USA och Europa, en viss övervikt i tillväxtmarknader och undervikt i Japan. När det gäller olika branscher har vi vår största övervikt inom energi, industri, råvaror och telekom och 5 4 vår största undervikt i 3 sällanköpsvaror och el/ 2 gas/vatten Inflation,

2 Ledare Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Kära läsare! När vi nu tittar tillbaka på 2008 finns det inte särskilt mycket att fira. För de flesta sparare har 2008 blivit det värsta år de varit med om, och vi vet fortfarande inte när vändningen kommer. Under hösten har många länder vidtagit åtgärder för att stabilisera sina finanssystem, men läget på kreditmarknaden är fortfarande prekärt eftersom många banker vill minska sin utlåning för att på så sätt stärka sin soliditet. Det är positivt att det i dag, efter en viss inledande tvekan, verkar vara full uppslutning bakom stabiliseringsåtgärderna som består av både direkt ekonomiskt stöd och sänkta räntor. Ingen vet emellertid hur länge vi får vänta på en återhämtning och hur djup lågkonjunkturen blir. En fungerande kreditmarknad är en förutsättning för en återhämtning. Bankerna måste öka sin utlåning igen, och för att göra detta behöver de mer kapital. Finansmarknaden, och i synnerhet aktiemarknaden, brukar återhämta sig före realekonomin. Det vanliga är att återhämtningen börjar så fort man med rimlig säkerhet kan se när vändningen i realekonomin kommer. Detta är fortfarande oklart, men förhoppningsvis börjar realekonomin att repa sig under första halvåret I dag ser inflationen ut att sjunka snabbt, vilket banar väg för stora räntesänkningar inom en snar framtid. Det gynnar även långa obligationer med bra kreditkvalitet. Men de senaste månaderna har marknadsrörelserna varit tvärare och brantare än någonsin. Jag kan inte dra mig till minnes att jag sett något liknande. I tider som dessa är det viktigare än någonsin med en god riskhantering. Det har inte funnits många ljuspunkter de senaste månaderna. Men jag är mycket nöjd med hur Nordea har klarat sig. Tack vare en väl avvägd riskhantering och ett mått försiktighet har Nordeakoncernen hittills klarat krisen relativt väl. Resultatet för tredje kvartalet var bra, och för helåret 2008 förväntas ett resultat i linje med Med detta vill jag önska er en God Jul och ett Gott Nytt År. Låt oss hoppas att 2009 blir ett bättre år! Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Redaktör: Jørgen Jakobsen, 4 december 2008 #88 Ledare - 02

3 Översikt Många har utpekats som skyldiga till dagens finanskris: giriga banker, okunniga placerare, naiva låntagare, vaga lagstiftare, slätstrukna regeringar och inkompetenta ratinginstitut. Centralbankerna har fått utstå kraftig kritik, främst för de senaste årens generösa penningpolitik som fått utbudet på den globala kreditmarknaden att öka lavinartat. Många analytiker anser att krisen uppstod på grund av överflödet av billiga krediter. Det ledde bland annat till att investmentbankerna började paketera bolån till värdepapper som sedan såldes vidare. När bolånemarknaden sedan började krisa drogs hela finanssystemet med i fallet. Räntepolitiken är centralbankernas främsta ekonomiska styrinstrument. Om ekonomin behöver stimuleras sänker man räntorna och om den behöver kylas av höjer man räntorna och då dämpar man samtidigt inflationstrycket. Men 9 centralbanksräntorna styr också priset 7 på pengar och påverkar bankernas 5 vilja att ge krediter. Centralbankerna 3 1 vill gärna sänka sina styrräntor när -1 ekonomin mattas av. Att sänka räntorna -3 är nämligen ett beprövat sätt att mildra -5 konsekvenserna av en lågkonjunktur eller andra allvarliga händelser som kan få den ekonomiska aktiviteten att avstanna, som terrordåden den 11 september Detta har varit ett mantra för centralbankerna sedan den stora depressionen, som förvärrades av att man stramade åt penningpolitiken 2.5 efter börs kraschen Sänkta räntor stimulerar emellertid efterfrågan som leder till ökad inflation. Och om man inte bevakar utvecklingen leder detta till ökad löne- och prisinflation. Därför finns det de som är oroliga för att den senaste tidens stora räntesänkningar, som kanske fortsätter ända ner till noll, håller på att skapa en ny likviditetsbubbla. Men det behöver inte bli så. Dagens lågkonjunktur är inte typisk eftersom den förvärras av finanskrisen. En stor del av pengarna som nu släpps ut i systemet kommer att gå till att skuldsanering och konsumenterna blir sannolikt mer återhållsamma än tidigare, också i det köpglada USA. Nya lagar leder sannolikt också till försiktigare utlåning och minskad kreditvolym, särskilt för konsumenter. OECD GDP, y/y change Den här utvecklingen är klart positiv för ekonomin, men vissa analytiker varnar för att vi kommer att gå OECD leading indicator; y/y change 5-year inflation expectations in the Euro-Zone and US samma väg som Japan under talet. Det som då hände var att landet hamnade i en utdragen lågkonjunktur och en lång period med deflation och nolltillväxt som man ännu inte helt har återhämtat sig ifrån. Mindre pessimistiska observatörer tror att de förebyggande åtgärder som nu vidtas eliminerar den här risken. Om kreditkrisen hade fått fortsätta hade 5 deflationshotet varit betydligt större än 4 vad det verkar i dag. De ekonomiska 3 stödpaketen, stimulansåtgärderna och räntesänkningarna 2 kom i rättan tid och ger 1 förhoppningsvis utdelning tämligen snart. Till dess måste vi ha tålamod. 0 Inflation, Dec-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 US 5-year inflation expectations Euro-zone 5-year inflation expectations USD/share Share #88 Översikt - 03 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08

4 Obligationer och valutor Placeringar NOK USD Finansiering CHF 30 CZK 25 EUR 45 Tendensprognos Nu EUR/USD 1,2625 EUR/GBP 0,8640 EUR/CHF 1,5340 EUR/JPY 117,40 EUR/DKK 7,4500 EUR/NOK 9,0400 EUR/SEK 10,520 USD/JPY 93,000 Per den 4 december mån. prognos Valutor Sedan den senaste numret av Investment News har den amerikanska dollarn fortsatt att stärkas samtidigt som EUR/USD-kursen har sjunkit från 1,49 till 1,26 (i skrivande stund). Dollarn har alltså stärkts samtidigt som börserna rasat, och det talar för en ännu starkare dollar om börsen fortsätter nedåt medan en börsuppgång skulle få motsatt effekt. Men om vi tittar på konjunkturen och centralbankernas agerande så borde dollarn stärkas ännu mer mot euron. Vi tror på dollarn på lite sikt, men på grund av dagens osäkra läge har vi beslutat att ha en neutral vikt. Den svenska och norska kronan har blivit tilltufsade på senare tid. När finansmarknaden är turbulent brukar nämligen de större valutorna upplevas som tryggare än de små. I dag får man för första gången betala en bra bit över 10 SEK för 1 EUR och kronan är mycket svag. Kursen för den norska kronan är också historiskt låg. Vi anser emellertid att valutorna bör stärkas på sikt. Vad gäller belåning har vi justerat våra tidigare riktlinjer som var 100 procent euro (för dig med euro som basvaluta). Vi har blivit lite mindre försiktiga och nu består lånekorgen av 45 procent euro, 30 procent schweizerfranc och 25 procent tjeckiska koruna. Räntor Svagare BNP, fallande inflationstryck och finansmarknadskris har satt djupa spår på penningmarknaden. De utvecklade ekonomierna började med förra månadens samordnade räntesänkning som åtföljdes av ytterligare sänkningar av centralbankerna i USA, euroområdet, Storbritannien, Schweiz, Kanada, Sverige och Nya Zeeland. Bank of Japan och Norges Bank har också sänkt sina räntor, men inte i etapper. Vi räknar med att centralbankerna runtom i världen sänker sina styrräntor ytterligare. Vi tror att Federal Reserve sänker från dagens 1 procent till 0,50 procent i slutet av året. Sänkningarna blir ännu större i Västeuropa där de högre räntorna ger större utrymme. Vi räknar med att Storbritannien, euroområdet och Norge sänker sina styrräntor med 0,5 procent under första kvartalet Statsobligationsräntorna har sjunkit avsevärt. I skrivande stund har tioårsräntan sjunkit till 2,64 procent i USA och 3,08 procent i euroområdet. Vi har justerat balansen i våra portföljer så att obligationerna återfått en neutral viktning. Vi har också ökat löptiden med ett år. Efter dessa ändringar är löptiden nu cirka 5,25 år (ett år mer än jämförelseindex). Vi föredrar fortfarande obligationer med låg kreditrisk framför mer spekulativa alternativ. Bland mer riskfyllda papper förespråkar vi tillväxtmarknader framför företagsobligationer. Vi är fortsatt positiva till danska bostadsobligationer tack vare deras höga kvalitet och carrypotential. Jämförelseindex avkastning & förväntningar Nu USA 10 år 2,64 3 månader 2,20 Tyskland 10 år 3,08 3 månader 3,50 Japan 10 år 1,36 3 månader 0,95 Sverige 10 år 2,53 3 månader 2,50 Danmark 10 år 3,52 3 månader 4,00 Norge 10 år 3,63 3 månader 4,93 3 mån. prognos Kurser och avkastning per den 4 december 2008 #88 Obligationer och valutor - 04

5 Aktier En kall höst De kraftiga kursrörelserna på världens aktiemarknader det senaste året har varit en västanfläkt jämfört med turbulensen på finansmarknaden de senaste månaderna. I slutet av augusti började de flesta börser rasa och trenden har bara brutits tillfälligtvis av korta köpfester efter tillkännagivanden om ekonomiska stödpaket och stimulansåtgärder. Mycket få aktiva börsaktörer har upplevt någonting liknande. Vi måste gå tillbaka till början av 1930-talet för att hitta paralleller med utvecklingen under En mycket viktig faktor bakom nedgången är att många belånade aktörer har tvingats sälja innehav för att betala av sina skulder. Många hedgefonder har använt belåning i stor utsträckning. De har tagit upp lån i billiga valutor, till exempel den japanska yenen, och placerat pengarna i aktier, räntepapper och råvaror. Men om många hedgefonder tvingas sälja innehav för att betala tillbaka 120 sina lån uppstår problem Eftersom aktier i allmänhet är mer lättsålda än många andra 95 tillgångsslag, till exempel företagsobligationer, blev säljtrycket på börsen extremt 70 högt. Neutral fördelning för aktier Vi håller fast vid vår neutrala viktning för aktier. Vi bedömde att resultatförväntningarna för andra halvåret i år och för 2009 var alltför optimistiska och våra föraningar besannades. Men vi måste erkänna att vi har överrumplats av hur snabbt och omfattande resultatprognoserna nedjusterats under de senaste månaderna. Enligt en källa var andelen negativa kontra positiva resultatprognoser högre än någonsin under november. Om analytikernas prognoser nu har kommit ikapp verkligheten är osäkert. Historiskt sett har resultatprognoserna ofta tenderat att vara antingen för optimistiska eller pessimistiska. Det är i alla fall positivt att aktiekurserna för flera tunga bolag som utfärdade vinstvarningar i november inte föll ytterligare. Det tyder på att kurserna ligger på en rimlig nivå i dag. Enligt de flesta nyckeltal är marknaden visserligen undervärderad just nu, men samtidigt är den ekonomiska utvecklingen osäkrare än någonsin och därför är det svårt att vara positiv just nu. Dags att justera viktningen mellan aktier och obligationer? Om du i början av året hade lika stor andel aktier som obligationer och om du inte har gjort några justeringar har du i dag med stor sannolikhet en stark övervikt i obligationer och en motsvarande undervikt i aktier. Om du vill behålla en balans mellan aktier och obligationer är det alltså S&P 500 EPS estimates Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 EPS estimate 2008 EPS estimate in 2009 dags att börja sälja obligationer och köpa aktier. Det har vi börjat göra under hösten för att upprätthålla vår neutrala tillgångsfördelning. Vi har främst köpt aktier i bolag som inte är så konjunkturkänsliga, till exempel telebolag, tillverkare av konsumtionsvaror och läkemedelsbolag. Vi har också köpt aktier i industriföretag och finansbolag. Titta på balansräkningen Innan du köper en aktie i dag bör du titta på bolagets balansräkning och vara särskilt uppmärksam på om bolaget behöver nya lån till verksamheten. I dag är det både svårt och dyrt att få nya krediter, eller att ge ut företagsobligationer. Om ett företag har en svag balansräkning och inom kort behöver nya lån ska man tänka till ett extra varv innan man köper några aktier. Och företag som behöver kapital helt sonika för att överleva kommer sannolikt att utvecklas sämre än marknaden. Guld ger stabilitet Om du är orolig över hur de ekonomiska stödpaketen och stimulansåtgärderna kommer att påverka inflationen på längre sikt kan guld vara en bra värdesäkring. I år har guldpriset i dollar knappt rört sig, medan det har gått upp med 10 procent i euro. Det innebär att guld utvecklats bättre än de flesta andra tillgångar. Just nu verkar det finnas ett underskott på fysiskt guld på grund av att många köpt metallen som anses vara en trygg investering. Varför har då inte guldpriset stigit? Jo, det beror på att många hedgefonder haft guldterminer som de blivit tvungna att sälja för att betala tillbaka sina lån. Det kan också bero på att inflationsförväntningarna sjunkit väldigt snabbt på senare tid och det är negativt för guldet som mest används som säkerhet mot inflation. Vi tror på guld på lång sikt eftersom vi räknar med en ökad efterfrågan och eftersom väldigt få äger metallen i fråga i dag. Det säkraste sättet att investera i guld är att köpa själva metallen. Om du vill ta en större risk för att eventuellt kunna få en större avkastning kan ett alternativ vara att köpa aktier i stora gruvbolag som bryter guld. #88 Aktier - 05

6 Rekommenderad tillgångsfördelning Nu när bara en månad återstår står det klart att vi kommer att minnas 2008 som ett av de tuffaste åren någonsin. Det är kris på finansmarknaden, vi står inför en global lågkonjunktur och inga tillgångsslag har varit helt säkra. Svaga värdepapper har blivit ännu billigare men de låga priserna har inte stimulerat till större riskvilja. Den exempellösa bristen på krediter har inneburit att aktie- och statsobligationsmarknaden i praktiken varit de enda som fungerat normalt. Statsobligationsräntorna pressades rejält när Marknaden nådde botten (åtminstone för tillfället) i slutet av november. Då hade S&P 500 gått ner med 49 procent sedan årsskiftet och den europeiska motsvarigheten, STOXX 600, hade tappat 50 procent. Vid samma tidpunkt hade den globala aktiemarknaden, enligt MSCI World Index, backat hela 51 procent sedan årsskiftet. Kreditmarknaden har inte haft det lättare. När betalningsinställningarna exploderade blev ränteskillnaderna rekordstora. Svängningarna har varit större än någonsin också på valutamarknaden. Carryhandeln i yen upphörde vilket stärkte den japanska valutan och även dollarn stärktes när marknaden tog sin tillflykt till amerikanska statsobligationer. Pressen på de nordiska valutorna har varit större än på över ett decennium. Bostadspriserna fortsätter att sjunka. Julhandeln blir sannolikt en besvikelse. Det är faktiskt svårt att hitta något positivt att säga just nu. En liten ljusglimt är att centralbankerna gör allt de kan för att mildra konsekvenserna av den ekonomiska nedgången. Interbankräntorna har äntligen börjat gå ner efter flera styrräntesänkningar, vilket bör ge stabilare utlåningsvillkor och ganska snabbt innebära lättnader framförallt för företagen och bolånekunderna. Rekommenderad tillgångsfördelning:* marknadsaktörerna flydde till dem från mer riskfyllda värdepapper, och kursrörelserna på aktiemarknaden har varit kraftigare än någonsin. Volatilitetsindexet slog rekord och passerade 80 i slutet av november. Råvarububblan har punkterats och priset på råolja sjunkit till drygt 46 dollar per fat från rekordnivån 147 dollar i juli. Marknaden räknar nu med en global lågkonjunktur och det har pressat ned priserna också på andra råvaror. Hittills har Goldman Sachs råvaruindex tappat cirka 40 procent sedan årsskiftet. Aktier: neutral Räntor: neutral Kontanter: neutral Amerikanska aktier: neutral Europeiska aktier: neutral Tillväxtmarknaderna: viss övervikt Japan: undervikt * Per den 4 december 2008 #88 Tillgångsfördelning - 06

7 Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Vad som började som ett problem på den amerikanska bostadsmarknaden och drabbade en liten, relativt okänd del av kreditmarknaden, blev upptakten till en av historiens största ekonomiska kriser. Många kan fortfarande inte förstå hur turbulensen på världens finansmarknader kunde uppstå på grund av att en handfull amerikaner inte klarade av att betala sina bolån. Och krisens omfattning har inte bara förstummat oss utan också i princip alla andra finansinstitut. Här försöker vi ge en kortfattad beskrivning av vad som hänt och var vi står i dag. Sommaren 2007 bara ett problem med dåliga bolån Bostadspriserna sjunker och räntorna stiger i USA och vissa bostadsägare upptäcker att deras lån blivit högre än bostadens marknadsvärde. Många av dessa bolån har paketerats om till värdepapper och sålts vidare. Dessa värdepapper innehöll bolån med skiftande kreditkvalitet, och även dåliga bolån (subprime) där återbetalningsförmågan var mycket svag eller obefintlig. I det här läget är problemet begränsat till de dåliga bolånen, som representerar en relativt liten och obetydlig del av kreditmarknaden. Våren 2008 finansmarknaden darrar, men bara i USA Marknaden får allt svårare att värdera risken som de dåliga bolånen representerar i de paketerade värdepappren och till slut kan de inte alls värderas på ett tillförlitligt sätt. Handeln stannar upp och marknaden försvinner. De som nu sitter med dessa värdepapper kan inte längre sälja dem, och inte heller uppskatta hur stora förluster de har gjort. En ond spiral skapas. Bankerna måste till slut skriva ner värdet på sina innehav, vilket innebär att de omvärderas till en nivå som bankerna anser vara realistisk. Men de potentiella köparna litar varken på bankernas värderingar eller på värdepapprens kreditkvalitet och när det visar sig omöjligt att sälja dem tvingas ägarna att återigen skriva ner värdet. Bankerna börjar nu få allvarliga likviditetsproblem. De skärper sina utlåningskrav, särskilt mot andra banker, eftersom ingen vet hur stora skador de dåliga bolånen har förorsakat. Bankernas likviditetsproblem skapar turbulens på den amerikanska finansmarknaden, men de flesta är eniga om att problemet bara berör USA. Samtidigt rusar råvarupriserna i höjden till följd av spekulation och oro för utbudsbrist. Inflationsförväntningarna stiger kraftigt när analytikerna börjar räkna på hur de höga råvarupriserna kommer att slå mot samhällsekonomin. Utanför USA begränsar inflationshotet centralbankernas möjligheter att sänka sina styrräntor för att parera den annalkande kreditkrisen. Sommaren 2008 ekonomin börjar påverkas, men fortfarande mest i USA Den amerikanska likviditetskrisen sprider sig. Banker runtom i världen börjar få problem med sin upplåning och det beror delvis på att finansmarknaderna i dag är mer ömsesidigt beroende av varandra än förr. Bankerna reagerar genom att strypa sin utlåning. Och när företagen får svårt att låna pengar börjar krisen att sprida sig från finansmarknaden till realekonomin. De första bankerna dukar under. Lehman Brothers blir det största offret. Hösten 2008 en global lågkonjunktur närmar sig och depression hotar Problemen i USA har spridit sig till världsekonomin och allt pekar mot en global lågkonjunktur. Lyckligtvis har råvarupriserna tvärvänt och snabbt rasat och centralbankerna har därför mycket bättre förutsättningar att sänka sina styrräntor för att dämpa kreditkrisen som nu slagit till med full kraft. Flera kreditinstitut går ändå omkull. Andra anses vara för stora för att gå omkull och räddas med allmänna medel. Flera länder räddar banker på fallrepet och inför finanspolitiska åtgärder. Centralbankernas penningpolitik skapar så småningom en viss stabilitet på interbankmarknaden, det vill säga den marknad där bankerna lånar sinsemellan med väldigt korta löptider, men när vintern närmar sig är detta bara en ljusglimt i ett annars kompakt mörker. I dag pendlar vi mellan hopp och förtvivlan Det är fortfarande osäkert om centralbankernas och ländernas initiativ kan ta udden av lågkonjunkturen. I dag vet ingen om det blir bättre eller sämre framöver och om de förebyggande åtgärderna får någon märkbar effekt. #88 Nordeanyheter - 07

8 Nordeanyheter Christian Clausen, VD och koncernchef för Nordea Nordeakoncernens delårsrapport januari-september 2008 Nordeakoncernen publicerade sin delårsrapport för tredje kvartalet 2008 i slutet av oktober. Resultatet var starkare än många analytiker hade förutspått och visade på en fortsatt styrka i kundområdena, trots det exceptionella marknadsläget. Jag är glad över att Nordea återigen kan presentera en stark kvartalsrapport trots de extrema händelserna på finansmarknaden. Våra kundområden och tillväxtinitiativ fortsätter att utvecklas som planerat och vår lönsamhet är fortsatt hög. Osäkerheten och riskerna har emellertid ökat kraftigt både på finansmarknaden och vad avser den makroekonomiska utvecklingen. Vår starka lönsamhet, goda kreditkvalitet och diversifierade finansieringsbas gör emellertid att vi känner oss fyllda av tillförsikt och väl förberedda på tider med lägre ekonomisk aktivitet. Jag tror därför att vi har goda förutsättningar att fortsätta att prestera bättre än marknaden i stort, säger Christian Clausen, Nordeas vd och koncernchef. Läs hela rapporten på En placering som fungerar, även på dagens kärva marknad Finansmarknaden går på knäna och det blir allt svårare att hitta placeringar som inte bara ger en positiv avkastning utan även kan köpas och säljas varje dag. En sådan är fonden Nordea 1 Heracles L/S MI. Målet med förvaltningen av fonden är att ge positiv avkastning oavsett marknadsläge, genom att utnyttja stigande (långa) och fallande (korta) kurser på cirka 50 olika aktie-, ränte- och valutamarknader världen över. Observera dock att Heracles Long/ Short MI inte är en hedgefond. Till skillnad från hedgefondförvaltare, som kan sälja aktier som de inte äger (blankning) i hopp om att på sikt kunna köpa dem tillbaka till lägre kurs, ägnar sig förvaltarna av Heracles inte åt att blanka enskilda värdepapper. I stället blankar de korta terminer kopplade till stora marknadsindex. Dessa terminer är mycket likvida eftersom ett stort antal placerare handlar med dem. Genom att blanka terminer i stället för enskilda aktier kan man tjäna på marknadsnedgångar. Placeringarna väljs enligt en kvantitativ modell där de matematiska algoritmerna helt och hållet bygger på den senaste tidens marknadspriser. På så sätt blir placerarna mindre beroende av hur en enskild marknad utvecklas och förväntas gå. Förvaltningsmålet är en avkastning på 2-4 procent över gällande ränta (tremånaders Euribor) på 12 månaders sikt. Mellan lanseringen den 13 mars 2008 och den 19 november 2008 uppgick fondens avkastning till 8,58 procent*. Vänd dig till din rådgivare om du vill veta mer om Heracles L/S MI. *Källa: Morningstar Nordea Bank tar över Glitnirs private bankingkunder i Luxemburg Den 4 november 2008 meddelade Nordea Bank S.A. (Luxemburg) att man avtalat med Glitnir Bank Luxembourg S.A. om att överta deras private banking-kunder. Det innebär att Glitnirs kontohavare återigen får tillgång till sina värdepapper, som i praktiken varit låsta sedan banken sattes under tvångsförvaltning i oktober. Kontantinnehaven ingår tills vidare inte i transaktionen. Nordea Bank (Luxemburg) ger pengar till Röda Korset Att ge hör till julens traditioner, framför allt till dem som inte är lika lyckligt lottade som vi. Den här julen har Nordea bidragit med pengar till en rad Röda Kors-projekt för att hjälpa människor som har det svårt. #88 Nordeanyheter - 08

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning.

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning. #90 maj 2009 NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter Stark inledning på året Månadens fond Ny strukturerad produkt Investeringar i nordiska aktier Marknadsnytt Översikt Vi höjde aktiernas vikt till neutral i mars

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

beträffande finansaktier och aktier inom konsumtionsrelaterade branscher.

beträffande finansaktier och aktier inom konsumtionsrelaterade branscher. # 8 7 - S E P T E M B E R 2 0 0 8 - N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Stabilt men försiktigt: bästa kvartalsresultatet någonsin för Nordeas kundområden Testa din tillgångsfördelning Volatila marknader

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 21 Marknadsnytt Efter lägre tillväxtprognoser för många av de stora länderna är vi nu mer defensiva i vår tillgångsfördelning.

Läs mer

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6 nordea private banking Investmentnews nr 92 December 29 Marknadsnytt Tillgångsfördelningen har inte förändrats sedan förra numret av Investment News. Vi har kvar en övervikt i aktier och undervikt i räntepapper

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Erkki Liikanen Mariehamn 24.1.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Finlands ekonomiska utveckling Mn EUR Mn EUR 45 000 Real BNP Arbetslöshet

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea private banking Investmentnews nr 91 SEPTEMBER 2009 Marknadsnytt Sedan förra numret av Investment News har vår aktieallokering varierat mellan neutral och övervikt. I skrivande stund är vi överviktade

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

vid en neutral löptid.

vid en neutral löptid. # 8 6 M A J 2 0 0 8 N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Nordea betalar lägst kreditförsäkringspremie bland europeiska banker Aletheia utsedd till placeringsrådgivare för en Nordea 1-fond, North American

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News.

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev börs 2 3 tjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 5 339 mnkr. Det är en ökning med 124 mnkr sedan förra månaden, och 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2013

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2013 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer