Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember"

Transkript

1 -1.5 #88 - DECEMBER NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva marknad Nordea Bank tar över Glitnirs private bankingkunder i Luxemburg Marknadsnytt Översikt Vi har neutral viktning för samtliga tillgångsslag. Finanskrisen fortsätter att slå mot världsekonomin och inflationsoron har förbytts i deflationsoro. Många länder har beslutat om stimulansåtgärder och stödpaket för företagen samtidigt som centralbankerna lättat stort på penningpolitiken och 3 vidtagit andra åtgärder 1 för att få igång utlåningen. Börserna har -1-3 fortsatt -5 nedåt och många aktiekurser ser därför attraktiva ut i dag. Men med tanke på de allt dystrare ekonomiska utsikterna och de sänkta resultatprognoserna låg det nog mest psykologi bakom den börsuppgång som vi fick vara med om nyligen. Valutor Dollarn har stärkts kraftigt mot euron. Vi tror på dollarn på längre sikt men på grund av dagens osäkra läge har vi gått tillbaka till en neutral inställning. Om du har euro som basvaluta rekommenderar vi följande sammansättning av lånevalutor: 45 procent i euro, 30 procent i schweizerfranc och 25 procent i tjeckiska koruna. Obligationer Vi har minskat vår räntepappersandel från övervikt till neutral sedan statsobligationsräntorna sjunkit ytterligare. Samtidigt har löptiden förlängts med omkring ett år. Vi föredrar fortfarande OECD leading indicator & OECD growth OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change obligationer med låg kreditrisk framför mer spekulativa alternativ. Bland mer riskfyllda papper förespråkar vi tillväxtmarknader framför företagsobligationer. Vi är också fortsatt positiva till danska bostadsobligationer. Aktier Aktiemarknaden har reagerat positivt på den nyvalda amerikanska presidentens tunga politiska utnämningar, och på de ekonomiska stödåtgärder som vidtagits runtom i världen. Men förtroendet är fortfarande svårt sargat. De ekonomiska utsikterna blir allt svagare och det finns risk för att de sänkta resultatprognoserna fortfarande ligger lite för högt. Det bäddar för kursfall om bolagens resultat inte motsvarar förväntningarna framöver. Geografiskt sett är fördelningen oförändrad, med neutral vikt i USA och Europa, en viss övervikt i tillväxtmarknader och undervikt i Japan. När det gäller olika branscher har vi vår största övervikt inom energi, industri, råvaror och telekom och 5 4 vår största undervikt i 3 sällanköpsvaror och el/ 2 gas/vatten Inflation,

2 Ledare Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Kära läsare! När vi nu tittar tillbaka på 2008 finns det inte särskilt mycket att fira. För de flesta sparare har 2008 blivit det värsta år de varit med om, och vi vet fortfarande inte när vändningen kommer. Under hösten har många länder vidtagit åtgärder för att stabilisera sina finanssystem, men läget på kreditmarknaden är fortfarande prekärt eftersom många banker vill minska sin utlåning för att på så sätt stärka sin soliditet. Det är positivt att det i dag, efter en viss inledande tvekan, verkar vara full uppslutning bakom stabiliseringsåtgärderna som består av både direkt ekonomiskt stöd och sänkta räntor. Ingen vet emellertid hur länge vi får vänta på en återhämtning och hur djup lågkonjunkturen blir. En fungerande kreditmarknad är en förutsättning för en återhämtning. Bankerna måste öka sin utlåning igen, och för att göra detta behöver de mer kapital. Finansmarknaden, och i synnerhet aktiemarknaden, brukar återhämta sig före realekonomin. Det vanliga är att återhämtningen börjar så fort man med rimlig säkerhet kan se när vändningen i realekonomin kommer. Detta är fortfarande oklart, men förhoppningsvis börjar realekonomin att repa sig under första halvåret I dag ser inflationen ut att sjunka snabbt, vilket banar väg för stora räntesänkningar inom en snar framtid. Det gynnar även långa obligationer med bra kreditkvalitet. Men de senaste månaderna har marknadsrörelserna varit tvärare och brantare än någonsin. Jag kan inte dra mig till minnes att jag sett något liknande. I tider som dessa är det viktigare än någonsin med en god riskhantering. Det har inte funnits många ljuspunkter de senaste månaderna. Men jag är mycket nöjd med hur Nordea har klarat sig. Tack vare en väl avvägd riskhantering och ett mått försiktighet har Nordeakoncernen hittills klarat krisen relativt väl. Resultatet för tredje kvartalet var bra, och för helåret 2008 förväntas ett resultat i linje med Med detta vill jag önska er en God Jul och ett Gott Nytt År. Låt oss hoppas att 2009 blir ett bättre år! Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Redaktör: Jørgen Jakobsen, 4 december 2008 #88 Ledare - 02

3 Översikt Många har utpekats som skyldiga till dagens finanskris: giriga banker, okunniga placerare, naiva låntagare, vaga lagstiftare, slätstrukna regeringar och inkompetenta ratinginstitut. Centralbankerna har fått utstå kraftig kritik, främst för de senaste årens generösa penningpolitik som fått utbudet på den globala kreditmarknaden att öka lavinartat. Många analytiker anser att krisen uppstod på grund av överflödet av billiga krediter. Det ledde bland annat till att investmentbankerna började paketera bolån till värdepapper som sedan såldes vidare. När bolånemarknaden sedan började krisa drogs hela finanssystemet med i fallet. Räntepolitiken är centralbankernas främsta ekonomiska styrinstrument. Om ekonomin behöver stimuleras sänker man räntorna och om den behöver kylas av höjer man räntorna och då dämpar man samtidigt inflationstrycket. Men 9 centralbanksräntorna styr också priset 7 på pengar och påverkar bankernas 5 vilja att ge krediter. Centralbankerna 3 1 vill gärna sänka sina styrräntor när -1 ekonomin mattas av. Att sänka räntorna -3 är nämligen ett beprövat sätt att mildra -5 konsekvenserna av en lågkonjunktur eller andra allvarliga händelser som kan få den ekonomiska aktiviteten att avstanna, som terrordåden den 11 september Detta har varit ett mantra för centralbankerna sedan den stora depressionen, som förvärrades av att man stramade åt penningpolitiken 2.5 efter börs kraschen Sänkta räntor stimulerar emellertid efterfrågan som leder till ökad inflation. Och om man inte bevakar utvecklingen leder detta till ökad löne- och prisinflation. Därför finns det de som är oroliga för att den senaste tidens stora räntesänkningar, som kanske fortsätter ända ner till noll, håller på att skapa en ny likviditetsbubbla. Men det behöver inte bli så. Dagens lågkonjunktur är inte typisk eftersom den förvärras av finanskrisen. En stor del av pengarna som nu släpps ut i systemet kommer att gå till att skuldsanering och konsumenterna blir sannolikt mer återhållsamma än tidigare, också i det köpglada USA. Nya lagar leder sannolikt också till försiktigare utlåning och minskad kreditvolym, särskilt för konsumenter. OECD GDP, y/y change Den här utvecklingen är klart positiv för ekonomin, men vissa analytiker varnar för att vi kommer att gå OECD leading indicator; y/y change 5-year inflation expectations in the Euro-Zone and US samma väg som Japan under talet. Det som då hände var att landet hamnade i en utdragen lågkonjunktur och en lång period med deflation och nolltillväxt som man ännu inte helt har återhämtat sig ifrån. Mindre pessimistiska observatörer tror att de förebyggande åtgärder som nu vidtas eliminerar den här risken. Om kreditkrisen hade fått fortsätta hade 5 deflationshotet varit betydligt större än 4 vad det verkar i dag. De ekonomiska 3 stödpaketen, stimulansåtgärderna och räntesänkningarna 2 kom i rättan tid och ger 1 förhoppningsvis utdelning tämligen snart. Till dess måste vi ha tålamod. 0 Inflation, Dec-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 US 5-year inflation expectations Euro-zone 5-year inflation expectations USD/share Share #88 Översikt - 03 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08

4 Obligationer och valutor Placeringar NOK USD Finansiering CHF 30 CZK 25 EUR 45 Tendensprognos Nu EUR/USD 1,2625 EUR/GBP 0,8640 EUR/CHF 1,5340 EUR/JPY 117,40 EUR/DKK 7,4500 EUR/NOK 9,0400 EUR/SEK 10,520 USD/JPY 93,000 Per den 4 december mån. prognos Valutor Sedan den senaste numret av Investment News har den amerikanska dollarn fortsatt att stärkas samtidigt som EUR/USD-kursen har sjunkit från 1,49 till 1,26 (i skrivande stund). Dollarn har alltså stärkts samtidigt som börserna rasat, och det talar för en ännu starkare dollar om börsen fortsätter nedåt medan en börsuppgång skulle få motsatt effekt. Men om vi tittar på konjunkturen och centralbankernas agerande så borde dollarn stärkas ännu mer mot euron. Vi tror på dollarn på lite sikt, men på grund av dagens osäkra läge har vi beslutat att ha en neutral vikt. Den svenska och norska kronan har blivit tilltufsade på senare tid. När finansmarknaden är turbulent brukar nämligen de större valutorna upplevas som tryggare än de små. I dag får man för första gången betala en bra bit över 10 SEK för 1 EUR och kronan är mycket svag. Kursen för den norska kronan är också historiskt låg. Vi anser emellertid att valutorna bör stärkas på sikt. Vad gäller belåning har vi justerat våra tidigare riktlinjer som var 100 procent euro (för dig med euro som basvaluta). Vi har blivit lite mindre försiktiga och nu består lånekorgen av 45 procent euro, 30 procent schweizerfranc och 25 procent tjeckiska koruna. Räntor Svagare BNP, fallande inflationstryck och finansmarknadskris har satt djupa spår på penningmarknaden. De utvecklade ekonomierna började med förra månadens samordnade räntesänkning som åtföljdes av ytterligare sänkningar av centralbankerna i USA, euroområdet, Storbritannien, Schweiz, Kanada, Sverige och Nya Zeeland. Bank of Japan och Norges Bank har också sänkt sina räntor, men inte i etapper. Vi räknar med att centralbankerna runtom i världen sänker sina styrräntor ytterligare. Vi tror att Federal Reserve sänker från dagens 1 procent till 0,50 procent i slutet av året. Sänkningarna blir ännu större i Västeuropa där de högre räntorna ger större utrymme. Vi räknar med att Storbritannien, euroområdet och Norge sänker sina styrräntor med 0,5 procent under första kvartalet Statsobligationsräntorna har sjunkit avsevärt. I skrivande stund har tioårsräntan sjunkit till 2,64 procent i USA och 3,08 procent i euroområdet. Vi har justerat balansen i våra portföljer så att obligationerna återfått en neutral viktning. Vi har också ökat löptiden med ett år. Efter dessa ändringar är löptiden nu cirka 5,25 år (ett år mer än jämförelseindex). Vi föredrar fortfarande obligationer med låg kreditrisk framför mer spekulativa alternativ. Bland mer riskfyllda papper förespråkar vi tillväxtmarknader framför företagsobligationer. Vi är fortsatt positiva till danska bostadsobligationer tack vare deras höga kvalitet och carrypotential. Jämförelseindex avkastning & förväntningar Nu USA 10 år 2,64 3 månader 2,20 Tyskland 10 år 3,08 3 månader 3,50 Japan 10 år 1,36 3 månader 0,95 Sverige 10 år 2,53 3 månader 2,50 Danmark 10 år 3,52 3 månader 4,00 Norge 10 år 3,63 3 månader 4,93 3 mån. prognos Kurser och avkastning per den 4 december 2008 #88 Obligationer och valutor - 04

5 Aktier En kall höst De kraftiga kursrörelserna på världens aktiemarknader det senaste året har varit en västanfläkt jämfört med turbulensen på finansmarknaden de senaste månaderna. I slutet av augusti började de flesta börser rasa och trenden har bara brutits tillfälligtvis av korta köpfester efter tillkännagivanden om ekonomiska stödpaket och stimulansåtgärder. Mycket få aktiva börsaktörer har upplevt någonting liknande. Vi måste gå tillbaka till början av 1930-talet för att hitta paralleller med utvecklingen under En mycket viktig faktor bakom nedgången är att många belånade aktörer har tvingats sälja innehav för att betala av sina skulder. Många hedgefonder har använt belåning i stor utsträckning. De har tagit upp lån i billiga valutor, till exempel den japanska yenen, och placerat pengarna i aktier, räntepapper och råvaror. Men om många hedgefonder tvingas sälja innehav för att betala tillbaka 120 sina lån uppstår problem Eftersom aktier i allmänhet är mer lättsålda än många andra 95 tillgångsslag, till exempel företagsobligationer, blev säljtrycket på börsen extremt 70 högt. Neutral fördelning för aktier Vi håller fast vid vår neutrala viktning för aktier. Vi bedömde att resultatförväntningarna för andra halvåret i år och för 2009 var alltför optimistiska och våra föraningar besannades. Men vi måste erkänna att vi har överrumplats av hur snabbt och omfattande resultatprognoserna nedjusterats under de senaste månaderna. Enligt en källa var andelen negativa kontra positiva resultatprognoser högre än någonsin under november. Om analytikernas prognoser nu har kommit ikapp verkligheten är osäkert. Historiskt sett har resultatprognoserna ofta tenderat att vara antingen för optimistiska eller pessimistiska. Det är i alla fall positivt att aktiekurserna för flera tunga bolag som utfärdade vinstvarningar i november inte föll ytterligare. Det tyder på att kurserna ligger på en rimlig nivå i dag. Enligt de flesta nyckeltal är marknaden visserligen undervärderad just nu, men samtidigt är den ekonomiska utvecklingen osäkrare än någonsin och därför är det svårt att vara positiv just nu. Dags att justera viktningen mellan aktier och obligationer? Om du i början av året hade lika stor andel aktier som obligationer och om du inte har gjort några justeringar har du i dag med stor sannolikhet en stark övervikt i obligationer och en motsvarande undervikt i aktier. Om du vill behålla en balans mellan aktier och obligationer är det alltså S&P 500 EPS estimates Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 EPS estimate 2008 EPS estimate in 2009 dags att börja sälja obligationer och köpa aktier. Det har vi börjat göra under hösten för att upprätthålla vår neutrala tillgångsfördelning. Vi har främst köpt aktier i bolag som inte är så konjunkturkänsliga, till exempel telebolag, tillverkare av konsumtionsvaror och läkemedelsbolag. Vi har också köpt aktier i industriföretag och finansbolag. Titta på balansräkningen Innan du köper en aktie i dag bör du titta på bolagets balansräkning och vara särskilt uppmärksam på om bolaget behöver nya lån till verksamheten. I dag är det både svårt och dyrt att få nya krediter, eller att ge ut företagsobligationer. Om ett företag har en svag balansräkning och inom kort behöver nya lån ska man tänka till ett extra varv innan man köper några aktier. Och företag som behöver kapital helt sonika för att överleva kommer sannolikt att utvecklas sämre än marknaden. Guld ger stabilitet Om du är orolig över hur de ekonomiska stödpaketen och stimulansåtgärderna kommer att påverka inflationen på längre sikt kan guld vara en bra värdesäkring. I år har guldpriset i dollar knappt rört sig, medan det har gått upp med 10 procent i euro. Det innebär att guld utvecklats bättre än de flesta andra tillgångar. Just nu verkar det finnas ett underskott på fysiskt guld på grund av att många köpt metallen som anses vara en trygg investering. Varför har då inte guldpriset stigit? Jo, det beror på att många hedgefonder haft guldterminer som de blivit tvungna att sälja för att betala tillbaka sina lån. Det kan också bero på att inflationsförväntningarna sjunkit väldigt snabbt på senare tid och det är negativt för guldet som mest används som säkerhet mot inflation. Vi tror på guld på lång sikt eftersom vi räknar med en ökad efterfrågan och eftersom väldigt få äger metallen i fråga i dag. Det säkraste sättet att investera i guld är att köpa själva metallen. Om du vill ta en större risk för att eventuellt kunna få en större avkastning kan ett alternativ vara att köpa aktier i stora gruvbolag som bryter guld. #88 Aktier - 05

6 Rekommenderad tillgångsfördelning Nu när bara en månad återstår står det klart att vi kommer att minnas 2008 som ett av de tuffaste åren någonsin. Det är kris på finansmarknaden, vi står inför en global lågkonjunktur och inga tillgångsslag har varit helt säkra. Svaga värdepapper har blivit ännu billigare men de låga priserna har inte stimulerat till större riskvilja. Den exempellösa bristen på krediter har inneburit att aktie- och statsobligationsmarknaden i praktiken varit de enda som fungerat normalt. Statsobligationsräntorna pressades rejält när Marknaden nådde botten (åtminstone för tillfället) i slutet av november. Då hade S&P 500 gått ner med 49 procent sedan årsskiftet och den europeiska motsvarigheten, STOXX 600, hade tappat 50 procent. Vid samma tidpunkt hade den globala aktiemarknaden, enligt MSCI World Index, backat hela 51 procent sedan årsskiftet. Kreditmarknaden har inte haft det lättare. När betalningsinställningarna exploderade blev ränteskillnaderna rekordstora. Svängningarna har varit större än någonsin också på valutamarknaden. Carryhandeln i yen upphörde vilket stärkte den japanska valutan och även dollarn stärktes när marknaden tog sin tillflykt till amerikanska statsobligationer. Pressen på de nordiska valutorna har varit större än på över ett decennium. Bostadspriserna fortsätter att sjunka. Julhandeln blir sannolikt en besvikelse. Det är faktiskt svårt att hitta något positivt att säga just nu. En liten ljusglimt är att centralbankerna gör allt de kan för att mildra konsekvenserna av den ekonomiska nedgången. Interbankräntorna har äntligen börjat gå ner efter flera styrräntesänkningar, vilket bör ge stabilare utlåningsvillkor och ganska snabbt innebära lättnader framförallt för företagen och bolånekunderna. Rekommenderad tillgångsfördelning:* marknadsaktörerna flydde till dem från mer riskfyllda värdepapper, och kursrörelserna på aktiemarknaden har varit kraftigare än någonsin. Volatilitetsindexet slog rekord och passerade 80 i slutet av november. Råvarububblan har punkterats och priset på råolja sjunkit till drygt 46 dollar per fat från rekordnivån 147 dollar i juli. Marknaden räknar nu med en global lågkonjunktur och det har pressat ned priserna också på andra råvaror. Hittills har Goldman Sachs råvaruindex tappat cirka 40 procent sedan årsskiftet. Aktier: neutral Räntor: neutral Kontanter: neutral Amerikanska aktier: neutral Europeiska aktier: neutral Tillväxtmarknaderna: viss övervikt Japan: undervikt * Per den 4 december 2008 #88 Tillgångsfördelning - 06

7 Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Vad som började som ett problem på den amerikanska bostadsmarknaden och drabbade en liten, relativt okänd del av kreditmarknaden, blev upptakten till en av historiens största ekonomiska kriser. Många kan fortfarande inte förstå hur turbulensen på världens finansmarknader kunde uppstå på grund av att en handfull amerikaner inte klarade av att betala sina bolån. Och krisens omfattning har inte bara förstummat oss utan också i princip alla andra finansinstitut. Här försöker vi ge en kortfattad beskrivning av vad som hänt och var vi står i dag. Sommaren 2007 bara ett problem med dåliga bolån Bostadspriserna sjunker och räntorna stiger i USA och vissa bostadsägare upptäcker att deras lån blivit högre än bostadens marknadsvärde. Många av dessa bolån har paketerats om till värdepapper och sålts vidare. Dessa värdepapper innehöll bolån med skiftande kreditkvalitet, och även dåliga bolån (subprime) där återbetalningsförmågan var mycket svag eller obefintlig. I det här läget är problemet begränsat till de dåliga bolånen, som representerar en relativt liten och obetydlig del av kreditmarknaden. Våren 2008 finansmarknaden darrar, men bara i USA Marknaden får allt svårare att värdera risken som de dåliga bolånen representerar i de paketerade värdepappren och till slut kan de inte alls värderas på ett tillförlitligt sätt. Handeln stannar upp och marknaden försvinner. De som nu sitter med dessa värdepapper kan inte längre sälja dem, och inte heller uppskatta hur stora förluster de har gjort. En ond spiral skapas. Bankerna måste till slut skriva ner värdet på sina innehav, vilket innebär att de omvärderas till en nivå som bankerna anser vara realistisk. Men de potentiella köparna litar varken på bankernas värderingar eller på värdepapprens kreditkvalitet och när det visar sig omöjligt att sälja dem tvingas ägarna att återigen skriva ner värdet. Bankerna börjar nu få allvarliga likviditetsproblem. De skärper sina utlåningskrav, särskilt mot andra banker, eftersom ingen vet hur stora skador de dåliga bolånen har förorsakat. Bankernas likviditetsproblem skapar turbulens på den amerikanska finansmarknaden, men de flesta är eniga om att problemet bara berör USA. Samtidigt rusar råvarupriserna i höjden till följd av spekulation och oro för utbudsbrist. Inflationsförväntningarna stiger kraftigt när analytikerna börjar räkna på hur de höga råvarupriserna kommer att slå mot samhällsekonomin. Utanför USA begränsar inflationshotet centralbankernas möjligheter att sänka sina styrräntor för att parera den annalkande kreditkrisen. Sommaren 2008 ekonomin börjar påverkas, men fortfarande mest i USA Den amerikanska likviditetskrisen sprider sig. Banker runtom i världen börjar få problem med sin upplåning och det beror delvis på att finansmarknaderna i dag är mer ömsesidigt beroende av varandra än förr. Bankerna reagerar genom att strypa sin utlåning. Och när företagen får svårt att låna pengar börjar krisen att sprida sig från finansmarknaden till realekonomin. De första bankerna dukar under. Lehman Brothers blir det största offret. Hösten 2008 en global lågkonjunktur närmar sig och depression hotar Problemen i USA har spridit sig till världsekonomin och allt pekar mot en global lågkonjunktur. Lyckligtvis har råvarupriserna tvärvänt och snabbt rasat och centralbankerna har därför mycket bättre förutsättningar att sänka sina styrräntor för att dämpa kreditkrisen som nu slagit till med full kraft. Flera kreditinstitut går ändå omkull. Andra anses vara för stora för att gå omkull och räddas med allmänna medel. Flera länder räddar banker på fallrepet och inför finanspolitiska åtgärder. Centralbankernas penningpolitik skapar så småningom en viss stabilitet på interbankmarknaden, det vill säga den marknad där bankerna lånar sinsemellan med väldigt korta löptider, men när vintern närmar sig är detta bara en ljusglimt i ett annars kompakt mörker. I dag pendlar vi mellan hopp och förtvivlan Det är fortfarande osäkert om centralbankernas och ländernas initiativ kan ta udden av lågkonjunkturen. I dag vet ingen om det blir bättre eller sämre framöver och om de förebyggande åtgärderna får någon märkbar effekt. #88 Nordeanyheter - 07

8 Nordeanyheter Christian Clausen, VD och koncernchef för Nordea Nordeakoncernens delårsrapport januari-september 2008 Nordeakoncernen publicerade sin delårsrapport för tredje kvartalet 2008 i slutet av oktober. Resultatet var starkare än många analytiker hade förutspått och visade på en fortsatt styrka i kundområdena, trots det exceptionella marknadsläget. Jag är glad över att Nordea återigen kan presentera en stark kvartalsrapport trots de extrema händelserna på finansmarknaden. Våra kundområden och tillväxtinitiativ fortsätter att utvecklas som planerat och vår lönsamhet är fortsatt hög. Osäkerheten och riskerna har emellertid ökat kraftigt både på finansmarknaden och vad avser den makroekonomiska utvecklingen. Vår starka lönsamhet, goda kreditkvalitet och diversifierade finansieringsbas gör emellertid att vi känner oss fyllda av tillförsikt och väl förberedda på tider med lägre ekonomisk aktivitet. Jag tror därför att vi har goda förutsättningar att fortsätta att prestera bättre än marknaden i stort, säger Christian Clausen, Nordeas vd och koncernchef. Läs hela rapporten på En placering som fungerar, även på dagens kärva marknad Finansmarknaden går på knäna och det blir allt svårare att hitta placeringar som inte bara ger en positiv avkastning utan även kan köpas och säljas varje dag. En sådan är fonden Nordea 1 Heracles L/S MI. Målet med förvaltningen av fonden är att ge positiv avkastning oavsett marknadsläge, genom att utnyttja stigande (långa) och fallande (korta) kurser på cirka 50 olika aktie-, ränte- och valutamarknader världen över. Observera dock att Heracles Long/ Short MI inte är en hedgefond. Till skillnad från hedgefondförvaltare, som kan sälja aktier som de inte äger (blankning) i hopp om att på sikt kunna köpa dem tillbaka till lägre kurs, ägnar sig förvaltarna av Heracles inte åt att blanka enskilda värdepapper. I stället blankar de korta terminer kopplade till stora marknadsindex. Dessa terminer är mycket likvida eftersom ett stort antal placerare handlar med dem. Genom att blanka terminer i stället för enskilda aktier kan man tjäna på marknadsnedgångar. Placeringarna väljs enligt en kvantitativ modell där de matematiska algoritmerna helt och hållet bygger på den senaste tidens marknadspriser. På så sätt blir placerarna mindre beroende av hur en enskild marknad utvecklas och förväntas gå. Förvaltningsmålet är en avkastning på 2-4 procent över gällande ränta (tremånaders Euribor) på 12 månaders sikt. Mellan lanseringen den 13 mars 2008 och den 19 november 2008 uppgick fondens avkastning till 8,58 procent*. Vänd dig till din rådgivare om du vill veta mer om Heracles L/S MI. *Källa: Morningstar Nordea Bank tar över Glitnirs private bankingkunder i Luxemburg Den 4 november 2008 meddelade Nordea Bank S.A. (Luxemburg) att man avtalat med Glitnir Bank Luxembourg S.A. om att överta deras private banking-kunder. Det innebär att Glitnirs kontohavare återigen får tillgång till sina värdepapper, som i praktiken varit låsta sedan banken sattes under tvångsförvaltning i oktober. Kontantinnehaven ingår tills vidare inte i transaktionen. Nordea Bank (Luxemburg) ger pengar till Röda Korset Att ge hör till julens traditioner, framför allt till dem som inte är lika lyckligt lottade som vi. Den här julen har Nordea bidragit med pengar till en rad Röda Kors-projekt för att hjälpa människor som har det svårt. #88 Nordeanyheter - 08

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 MAJ / JUNI 2 Marknadsnytt Mot bakgrund av den senaste tidens marknadsoro, framför allt på valutamarknaden, har vi gjort ett antal ändringar i vår

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder ANFÖRANDE DATUM: 2009-05-06 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Avanza Bank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer