kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning."

Transkript

1 #90 maj 2009 NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter Stark inledning på året Månadens fond Ny strukturerad produkt Investeringar i nordiska aktier Marknadsnytt Översikt Vi höjde aktiernas vikt till neutral i mars (och sänkte i motsvarande grad obligationernas vikt från över till neutral). I april tog vi nästa steg och skiftade till övervikt genom att minska andelen kontanter. Även om finansmarknaderna börjat återfå tillförsikten har det varit glest mellan ljuspunkterna i realekonomin. Frågan -10 kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning. Valutor I början av mars återgick vi från övervikt till neutral i dollar. Euro/ dollarkursen ligger kvar i intervallet 1,25-1,38 och här väntas den ligga kvar ett tag till. Om du har euro som basvaluta rekommenderar vi följande sammansättning av lånevalutor: 50 procent euro, 40 procent schweizerfranc och 10 procent japanska yen. % OECD:s ledande indikatorer & OECD-tillväxt % Obligationer I mars gick vi från övervikt till neutral samtidigt som vi kapade löptiderna rejält, från 6 år till cirka 3,2 år. Vidare köpte vi fler företagsobligationer med låg kreditrisk. På den spekulativa sidan är vi neutrala både vad gäller tillväxtmarknader och högavkastande företagsobligationer, medan vi håller fast vid vår preferens för danska hypoteksobligationer. Aktier Andelen aktier har gått från under- till övervikt. I mars ökade vi till neutral, och kring påsk tog vi steget till övervikt. I det andra steget ökade vi bland annat innehaven i börshandlade fonder. Därmed närmar vi oss för första gången på många år en neutral andel finansaktier. Den geografiska spridningen är i stort sett intakt, det vill säga med en övervikt i amerikanska aktier, neutral på tillväxtmarknader och undervikt i Europa. Vad gäller Japan har vi gått från neutral till undervikt. Sektormässigt har vi störst övervikt i industri, råvaror och telekom, och störst undervikt i hälsovård och el/gas/ vatten. Utöver det har vi höjt sällanköpsvaror till neutral. OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change

2 Ledare Kära läsare! Kan vi hoppas på att vi har det värsta bakom oss på finansmarknaden eller är den senaste tidens återhämning bara tillfällig? Det kan mycket väl vara så att vi nu har nått en vändpunkt. I skrivande stund är situationen fortfarande bräcklig, och den så kallade svininfluensan sprids ännu. Detta eller andra dramatiska händelser kan fortfarande bryta den positiva utvecklingen. Men möjligheterna är ändå goda att en återhämtning är i antågande. Realekonomin kan mycket väl försämras ännu en tid, vilket sannolikt också blir fallet. Normalt brukar finansmarknaden återhämta sig tidigare än realekonomin. Det är för tidigt att rekommendera en stark övervikt i aktier, men det kan vara dags att börja öka exponeringen. De strukturerade produkterna med koppling till EURO STOXX 50 och svenska OMX, som vi lanserade i mitten av mars, tycks ha varit ovanlig vältajmade. De många stimulanspaketen kan skapa inflation, men vi tror att det är alldeles för tidigt för det än. Förra gången nämnde jag vår så kallade multi-boutique -strategi, där vi har träffat avtal med välrenommerade externa förvaltare för några av våra fonder. På sidan 7 presenterar vi en av förvaltarna, Tokio Marine, som förvaltar våra aktiefonder i Fjärran Östern, en region där Tokio Marine har uppnått mycket goda resultat under de senaste åren. Onsdagen den 29 april 2009 presenterade Nordea sitt resultat för första kvartalet, återigen ett tillfredsställande resultat med starka intäkter och stabil kreditkvalitet. Som jag tidigare nämnt strävar Nordea efter att behålla kreditbetyget AA, och det ser ut som om vi kommer att lyckas. Avslutningsvis vill jag passa på att önska er en riktigt skön sommar! Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Vi är fortfarande positiva till obligationer, inte minst företagsobligationer (med hög kreditkvalitet) och då bland annat danska bostadsobligationer. Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordea gruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Redaktör: Jørgen Jakobsen, 07 maj 2009 #90 Ledare 02

3 Översikt Sedan börserna började rusa i början av mars har analytikerna haft delade meningar om det rör sig om en hållbar återhämtning eller ett tillfälligt avbrott i en långvarig nedgång. Än så länge saknas entydiga bevis för att marknaden bottnat, men dåliga nyheter leder inte till lika stora konvulsioner som tidigare. För flera av storbankerna tycks motvinden ha vänts till medvind, vilket har bidragit starkt till den senaste tidens börsuppgång. Men på bostadsmarknaden, där lågkonjunkturen startade, är det fortsatt trögt. Inte heller finns det några säkra tecken på att centralbankernas batteri av åtgärder för att återställa balansen på marknaderna börjat ge resultat. Samma gäller för regeringarnas stimulanspaket för den globala ekonomin. Ett gott tecken är ändå att intresset för fusioner och förvärv börjat vakna till liv igen. I slutet av första kvartalet 2009 hade företagen lånat upp miljarder dollar på obligationsmarknaden och blivit mindre beroende av banker för sin upplåning. Trots detta minskade företagsaffärsvolymerna med 36 procent på årsbasis. Men i april sköt aktiviteten oväntat i höjden. På en och samma dag offentliggjordes tio affärer till ett sammanlagt värde av över 27 miljarder dollar (den största var Oracles bud på Sun Microsystems på 7,4 miljarder dollar), i en rad olika branscher. Det är värt att notera att över hälften av summan betalas kontant, vilket vittnar om hur de relativa höga kostnaderna för att låna i bank avskräcker. Innan företagens ersättningar till sina höga chefer kopplades direkt till aktiekursens utveckling brukade ledningarna vara mindre fixerade vid börsens nycker, utan i stället skilja mellan företagets aktiekurs och dess underliggande verksamhet. Har man nu i styrelserummen återgått till att prioritera långsiktiga, affärslogiska hänsyn framför kortsiktiga finansiella vinster? Kanske. Global M&A-aktivitet Jan/05 Jul/05 Jan/06 Jul/06 Jan/07 Jul/07 Jan/08 Jul/08 Jan/09 M&A in the world, dealt amount in USD bn, 3m moving average Ser företagsledningarna något som marknaden har missat? Knappast. Det var ingen tillfällighet att fusioner och förvärv tog fart efter en längre tids börsuppgång. Det sammanlagda värdet av företagsaffärerna är hittills i år en tredjedel lägre än under samma period 2008, och mindre än hälften av vad det var Det här tyder på ett starkt samband mellan företagsaffärer och starka aktiemarknader. Ser man närmare på de enskilda affärerna är de av skilda slag, vilket speglar de rådande ekonomiska och finansiella förutsättningarna snarare än på vilken nivå börsen råkar stå. Konkurser ligger bakom många av affärerna, i synnerhet i USA och Japan. Fler sådana är att vänta, i takt med att lågkonjunkturen tvingar företagen att sälja tillgångar för att rädda sina balansräkningar. Att antalet fusioner och förvärv ökar är en god nyhet, i synnerhet för alla som äger aktier i de förvärvade företagen, men detta ska inte tolkas som att det återigen blivit guldläge på börsen. När de tio affärerna värda över 27 miljarder dollar offentliggjordes den 21 april lät sig aktiemarknaderna inte imponeras. Dagen bjöd i stället på en bred börsnedgång, utlöst av envisa tvivel på ekonomins utveckling. #90 Översikt 03

4 Obligationer och valutor Placeringar NOK USD GBP SEK Finansiering EUR 50% CHF 40% JPY 10% Tendensprognos Nu EUR/USD 1,3350 EUR/GBP 0,8900 EUR/CHF 1,5150 EUR/JPY 132,50 EUR/DKK 7,4500 EUR/NOK 8,6400 EUR/SEK 10,470 USD/JPY 99,500 Per den 7 maj mån. prognos Den tidigare så svarta synen på den ekonomiska och finansiella utvecklingen har börjat nyanseras, och hoppet spirar om att det värsta snart ska vara över. Statistiken pekar inte längre rakt nedåt, statsobligationerna befinner sig på reträtt tack vare en ökad riskvilja, och pressen på kreditmarknaderna har lättat vilket har inneburit ett lyft för främst de mer riskfyllda företagsobligationerna och tillväxtmarknaderna. Allt detta är välkommet, och allt fler vågar nu tro att en finansiell härdsmälta kan undvikas. Icke desto mindre är läget fortfarande mycket instabilt och riskerna många. Därför har också centralbankerna fortsatt att sänka räntan. Sedan förra numret av Investment News har ECB sänkt räntan i tre steg, från 2 procent till 1 procent. Danmark har också sänkt tre gånger, från 3 procent till 1,65 procent. I Norge har räntan gått ner med 1 procent till 1,5 procent. I Sverige och Storbritannien sänktes styrräntan med en halv procent till en halv procent, medan amerikanska Federal Reserve har låtit den ligga kvar på 0,25 procent. När optimismen började återvända sänkte vi andelen obligationer från övervikt till neutral. Det har vi gjort genom att sälja långfristiga tyska och danska statsobligationer och förkorta löptiden markant. Samtidigt har vi köpt fler företagsobligationer med låg risk. På den spekulativa sidan är vi neutrala både vad gäller tillväxtmarknader och företagsobligationer med hög risk. Vi fortsätter att favorisera danska hypoteksobligationer, på grund av deras goda kvalitet och höga ränta. På valutasidan har kursen mellan euron och dollarn legat kvar inom ett brett intervall: 1,25-1,38. Det rör sig om två krafter som drar åt olika håll. Dollarn stärks av marknadens uppfattning att USA kommer att lyfta euroområdet ur svackan (en syn som vi delar), medan den försvagas av den stärkta tilltron till finansmarknaden (se våra tidigare resonemang om sambandet mellan den allmänna risksynen och dollarkursens utveckling). Vi förutspår att euro/dollarkursen stannar inom sitt intervall ett tag till (Nordeas prognos är 1,30 om ett år). I våra diskretionära mandat återgick vi i början av mars till en neutral syn på dollarn (från övervikt). Den svenska kronan har å sin sida varit på stark frammarsch på sista tiden. Skälet är att riskviljan ökat och den svenska börsen stigit mer än de flesta andra börser. Vi förutspår att kronförstärkningen fortsätter på lång sikt (vår prognos är 9,70 mot euron om ett år). Också den norska kronan har fått draghjälp av den återvändande riskviljan, om än i lägre grad än den svenska. Enligt våra prognoser stärks den norska kronan framöver, så att den om ett år ligger på 8,20 mot euron. Vad gäller upplåning rekommenderar vi att du som har euro som basvaluta väljer 40 procent i schweizerfranc, 10 procent i japanska yen och 50 procent i euro. Jämförelseindex avkastning & förväntningar Nu USA 10 år 3,25 3 månader 0,89 Tyskland 10 år 3,37 3 månader 1,26 UK 10 år 3,70 3 månader 1,35 Sverige 10 år 3,50 3 månader 0,85 Danmark 10 år 3,56 3 månader 2,15 Norge 10 år 4,02 3 månader 2,40 Per den 7 maj mån. prognos #90 Obligationer och valutor 04

5 Aktier V-formad börskurva. Tittar man på kurvan över de globala aktie mark nadernas utveckling under årets första fyra månader liknar den ett V. Januari och februari, när svartsynen regerade, dominerades helt av utförsäljningar. Så här i efterhand ser man att det bildades vad man kan kalla en negativitetsbubbla på marknaden. I början av mars hade alla förtroendeindex slagit i botten. Vidare hade placerarna reducerat sina aktieinnehav till rekordlåga nivåer, samtidigt som kontanternas andel skjutit i höjden. Tekniskt sett bidrog detta till att bädda för det starka uppsving som vi har sett sedan dess. Uppsvinget utlöstes av statistik som visade att den ekonomiska avmattningen tappat lite fart. Effekten späddes på av resultatrapporter, från bland annat banker, som överträffade förväntningarna. I skrivande stund, 5 maj, kan vi se tillbaka på två månader av stadig återhämtning, och oron för att marknaden ska ha gått i stå fullständigt har förbytts i oro för att missa chansen att ta del av uppgången. 130 Vi höjde andelen aktier från 120 under vikt till neutral ungefär 110 samtidigt som marknaden bottnade i mars. Även om detta 80 helt klart var rätt beslut blev vi 70 ändå överraskande av styrkan i uppsvinget, när det sedan kom. I mitten av april bedömde vi att vi hade tillräckligt på fötterna för att skifta till övervikt. En av våra farhågor under nedgången var att många företag fortfarande hade alltför optimistiska resultatprognoser. Men nu börjar det finnas förutsättningar för prognoser som överraskar positivt. En annan sak att glädja sig åt är att de flesta företag som behövt kapital också har lyckats skaffa sig det. Många av dessa har belönats av marknaden för att de minskat riskerna i sina balansräkningar. Efter den senaste tidens kraftiga börsuppgång kan det vara dags för en korrigering, en korrigering som med fördel kan utnyttjas till att köpa mer aktier. Vi tror att marknaden under kommande månader fortsätter att räkna in någon form av ekonomisk återhämtning kring årsskiftet 2009/2010. De stora mängderna ännu outnyttjade likvida medel bör verka i samma riktning. Var gäller den geografiska fördelningen har vi bara gjort en förändring, nämligen att lyfta Japan från undervikt till neutral. Vi bedömer att den japanska marknaden får draghjälp framöver av yenens försvagning. I övrigt fortsätter vi att satsa på USA snarare än Europa, eftersom de finans- och penningpolitiska stimulanspaketen är mer omfattande i USA. Vad gäller tillväxtmarknaderna är vi just nu neutrala, fast med en positiv syn på lång sikt. Uppskattningar av S&P 500 EPS Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 EPS estimate in 2009 EPS estimate in 2010 Sektoranalys Våra favoritsektorer förblir telekom, industri och råvaror. Den mest defensiva av dessa tre, telekom, har hittills inte hängt med i den senaste tidens börsuppgång. Samma öde har drabbat andra defensiva sektorer som hälsovård och el/gas/vatten. Det beror framför allt på att många börsaktörer minskat sina innehav i dessa sektorer och istället ökat innehaven i mer konjunkturkänsliga sektorer, och i finans. Trots att telebolagen svikit förväntningarna på kort sikt tror vi på dem: värderingarna är attraktiva, affärerna mycket stabila överlag, och deras förmåga att generera kassaflöde står sig. Allt detta ger förutsättningar för en god direktavkastning på 5 8 procent. Inom industri håller vi fast vid vår långsiktiga preferens för infrastrukturföretag, som bör gynnas rejält av de talrika stimulanspaketen. Övriga delsektorer gynnas också när marknaden positionerar sig för en allmän ekonomisk återhämtning. Slutligen behåller vi vår positiva syn på råvarusektorn, framför allt på guld och jordbruksprodukter. Vi inser att om börserna fortsätter uppåt kan det uppstå ett visst säljtryck på guld, när oroliga placerare vågar överge guldet och investera på annat håll. Vi tror dock att centralbankernas räntesänkningar ger ett starkt stöd för guldet på lång sikt. Guldet gynnas ytterligare av att Kina meddelat att man ökat sina guldreserver under de senaste åren, något som vi tror att de tänker fortsätta med. Under våren började vi investera i jordbrukspapper. De ser mycket lovande ut på lång sikt, bland annat på grund av jordens växande befolkning. En viktig bidragande faktor till den här utvecklingen är att konsumtionen av proteinrika livsmedel som kött väntas stiga i tillväxtländerna. #90 Aktier 05

6 Rekommenderad tillgångsfördelning Efter ett mycket svagt första kvartal vände aktiemarknaden rejält uppåt. Det breda amerikanska aktieindexet S&P 500 steg med 9,4 procent i april och med 29,0 procent från lägstanoteringen i mars. Europeiska DJ Stoxx 600 steg med 13,5 procent respektive 26,8 procent. Placerarnas optimism tycks sprida sig till alla marknader och tillgångsslag, och riskpremierna har ökat. För högrisk obligationer exempelvis, mätt som iboxx EUR High Yield Core Index, var avkastningen 8,1 procent i april och uppgången var 11,0 procent från lägstanoteringen i mars. Vi lyckades pricka in börsuppgången när vi först ökade andelen aktier till neutral i mars och därefter till övervikt i mitten av april. Ökningen i april gjordes i börshandlade fonder med finansaktier, vilket gav oss en bred sektorexponering. På obligationssidan har vi ökat andelen obligationer med låg kreditrisk, eftersom vi tror att riskpremierna kan bli lägre. En relevant fråga efter en så kraftig marknadskorrigering är om vändningen varit överdriven. Samtidigt får man inte glömma den breda nedgången som vi Trots denna försiktiga optimism är en liten varning ändå befogad: vi ska inte luras att tro att uppgången kommer att fortsätta med samma kraft som under de senaste veckorna. Den ekonomiska återhämtningen, om det nu är en sådan vi ser, är mycket bräcklig. Faran är långt ifrån över för banker och andra finansinstitut. Rekommenderad tillgångsfördelning:* Marknadens så kallade orosindikator, volatilitetsindexet VIX, har sjunkit till 34, vilket är den lägsta noteringen sedan augusti i fjol. I ett långsiktigt perspektiv är detta emellertid fortfarande en hög siffra. Förutom den starka utvecklingen för tillgångsslag med högre risk har även statsobligationer genererat positiv avkastning. Styrräntesänkningarna har pressat ner avkastningen till historiskt låga nivåer. Exempelvis steg European Government Bond Index med 0,5 procent i april. har bakom oss. Den stora osäkerhet som de flesta företag har brottats med under de senaste månaderna tycks nu minska, och prognosindikatorerna antyder att vi har det värsta bakom oss. Bostadsmarknaden börjar stabiliseras och stämningen bland hushållen förbättras, vilket ger viss anledning till optimism inför framtiden. Aktier: övervikt Räntor: neutral Kontanter: undervikt Amerikanska aktier: övervikt Europeiska aktier: undervikt Tillväxtmarknaderna: neutral Japan: neutral * 07 maj 2009 #90 Tillgångsfördelning 06

7 Nordeanyheter före kreditförluster har stigit med över 30 procent jämfört med första kvartalet 2008, trots att de rekordlåga styrräntorna har pressat inlåningsmarginalerna dramatiskt. Nordea står fast vid sina utsikter för helåret med ett riskjusterat resultat på ungefär samma nivå som 2008 och kreditförluster på samma nivå som under fjärde kvartalet Christian Clausen, VD och koncernchef för Nordea Stark inledning på året Nordeas kraftiga intäktsökning fortsatte under första kvartalet Intäkterna var rekordhöga och steg med 16 procent jämfört med samma period Alla kundområden och Group Treasury bidrog. Den ekonomiska avmattningen fick som väntat negativ inverkan på kreditförlusterna. Kreditförlusterna uppgick till 356 mn euro, eller 0,54 procent av utlåningen på årsbasis, vilket var betydligt högre än första kvartalet i fjol. Som väntat var de i stort sett oförändrade jämfört med fjärde kvartalet Det finns vissa tecken och makroekonomiska prognoser som tyder på att konjunkturen kan vända mot slutet av året, fortsätter Christian Clausen. Dock kommer arbetslösheten förmodligen att fortsätta uppåt även in på nästa år, och vi bör också ställa in oss på fler konkurser. Det är därför mycket viktigt att vi bevarar fokus på vår tillväxtstrategi, samtidigt som vi balanserar möjligheter och utmaningar. Kapitalmarknadsprodukterna, och framför allt risksäkringsprodukter för företagskunder, bidrog mest till intäktstillväxten. Samtidigt utvecklades kostnaderna enligt plan, med en underliggande ökning som understeg fjolårets. Det är mycket glädjande att vi återigen lyckats öka intäkterna och lyfta resultatet under det fortsatt svåra marknadsläget, säger koncernchef Christian Clausen. Framför allt har vi ökat affärerna med företagskunderna, och resultatet I april rodde vi i land nyemissionen på 2,5 miljarder euro. Med den här förstärkningen av kapitalbasen kan vi upprätthålla vår position som en av Europas starkaste banker, avslutar Christian Clausen. Månadens fond Nordea Investment Funds S.A. har valt ut en asiatisk förvaltare till sin aktiefond för Fjärran Östern (exkl Japan). Förvaltningsmålet är att uppnå ett högt alfavärde. Tokio Marine Asset Management International Pte. Ltd. (TMAI) har förvaltat Nordea 1 Far Eastern Equity Fund (hette tidigare Nordea 1 Far Eastern Value Fund) sedan 1 februari TMAI grundades i Singapore i juli 1997 och företagets ambition är att bli den bästa kapitalförvaltaren i Asien. Företaget är specialiserat på aktier och täcker större delen av Asien. En av TMAI:s konkurrensfördelar är den gedigna kännedomen om länderna, branscherna och företagen, också små och medelstora företag. TMAI vill tillföra värde genom att hitta bolag, vars verkliga värde ännu inte har räknats in i börskursen. Asien är en mycket svåröverskådlig region med stora olikheter mellan länderna. TMAI anser att det bästa sättet att tillföra värde i förvaltningen av en asiatisk aktiefond är att rikta in sig både på de bästa länderna och på de bästa enskilda aktierna. En fondförvaltare som låter marknadsfördelningen styra aktievalen har en så kallad top-down -strategi, medan en fondförvaltare som låter aktievalen styra marknadsfördelningen har en så kallad bottom-up -strategi. Det är de här två strategierna som TMAI kombinerar i sin förvaltning. TMAI har visat att de är duktiga på att överträffa sina jämförelseindex: TMAI Far East Equity Portfolio rankades nyligen som nummer 1 i Mercer Performance Analytics undersökning för sin utveckling över tre år. #90 Nordeanyheter 07

8 Nordeanyheter Ny strukturerad produkt Vad ska man göra när räntorna vänder upp igen? Finanskrisen har fått centralbankerna världen över att kapa sina styrräntor rejält. På sikt, om än på ganska lång sikt, räknar marknaden med att räntorna vänder upp igen. Vår prognos är att de första höjningarna kommer tidigast mot slutet av Finansmarknaderna har dock redan börjat anpassa sig till den förväntade framtida räntebanan via swapmarknaden, som vår nästa strukturerade produkt är inriktad på. Det hela går i korthet ut på att du som placerare gör en vinst om den tvååriga dollarswapräntan stiger, vilket vi räknar med att den gör. I normala fall brukar obligationer minska i värde när räntorna stiger. Men vår nya femåriga strukturerade produkt stiger istället i värde om dollarswapräntan når vissa nivåer. Vänd dig gärna till din rådgivare om du vill veta mer produkten. Investeringar i nordiska aktier Den nordiska aktiemarknaden är väldiversifierad med många sektorer och har ett samlat börsvärde på över 520 miljarder euro. Aktiefonderna Nordea 1 Nordic Equity Fund och Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund placerar uteslutande på börserna i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Vid årsskiftet var Nordic Equity Fund den största europeiska fonden med enbart nordiska aktier. Mellan 2005 och 2007 hade fonden störst insättningar bland de nordiska aktiefonderna i Europa. Fondförvaltaren Tommi Saukkoriipi har 14 års erfarenhet och har varit ansvarig för Nordeas (tidigare Unibanks) nordiska aktiefonder sedan Nordic Equity Small Cap Fund förvaltas av Mats Andersson, som har 21 års erfarenhet av fondförvaltning. Han har förvaltat Nordic Equity Small Cap Fund sedan Citywire har gett Mats betyget AA, och han finns med på Citywire Fund Selector Magazines senaste årslista över Europas 100 toppförvaltare. Citywire analyserar över förvaltare som ansvarar för fonder i 38 olika Lipper Global-sektorer, och gör det möjligt att göra rättvisande jämförelser mellan förvaltarna, oavsett om de ansvarar för en stor eller en liten fond. För att komma med på Citywires topp-100-lista för 2009 måste förvaltarna ha genererat en överavkastning i såväl uppgångar som nedgångar under de senaste tre åren. Att Mats är med i denna exklusiva skara vittnar om hans skicklighet som fondförvaltare. Tommi Saukkoriipi, fondförvaltare av Nordea 1 Nordic Equity Fund Mats Andersson, fondförvaltare av Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund #90 Nordeanyheter 08

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6 nordea private banking Investmentnews nr 92 December 29 Marknadsnytt Tillgångsfördelningen har inte förändrats sedan förra numret av Investment News. Vi har kvar en övervikt i aktier och undervikt i räntepapper

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea private banking Investmentnews nr 91 SEPTEMBER 2009 Marknadsnytt Sedan förra numret av Investment News har vår aktieallokering varierat mellan neutral och övervikt. I skrivande stund är vi överviktade

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

vid en neutral löptid.

vid en neutral löptid. # 8 6 M A J 2 0 0 8 N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Nordea betalar lägst kreditförsäkringspremie bland europeiska banker Aletheia utsedd till placeringsrådgivare för en Nordea 1-fond, North American

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News.

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 99 SEPTEMBER 2011 Marknadsnytt Under de tre senaste månaderna har marknaden fortsatt att präglas av de försämrade tillväxtutsikterna för världsekonomin

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Erkki Liikanen Mariehamn 24.1.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Finlands ekonomiska utveckling Mn EUR Mn EUR 45 000 Real BNP Arbetslöshet

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 2015-05-18 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Global Private Equity I AB

Global Private Equity I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Private Equity I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5

Läs mer

Global Private Equity 2 AB

Global Private Equity 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 2 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Allmänt om

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer