kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning."

Transkript

1 #90 maj 2009 NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter Stark inledning på året Månadens fond Ny strukturerad produkt Investeringar i nordiska aktier Marknadsnytt Översikt Vi höjde aktiernas vikt till neutral i mars (och sänkte i motsvarande grad obligationernas vikt från över till neutral). I april tog vi nästa steg och skiftade till övervikt genom att minska andelen kontanter. Även om finansmarknaderna börjat återfå tillförsikten har det varit glest mellan ljuspunkterna i realekonomin. Frågan -10 kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning. Valutor I början av mars återgick vi från övervikt till neutral i dollar. Euro/ dollarkursen ligger kvar i intervallet 1,25-1,38 och här väntas den ligga kvar ett tag till. Om du har euro som basvaluta rekommenderar vi följande sammansättning av lånevalutor: 50 procent euro, 40 procent schweizerfranc och 10 procent japanska yen. % OECD:s ledande indikatorer & OECD-tillväxt % Obligationer I mars gick vi från övervikt till neutral samtidigt som vi kapade löptiderna rejält, från 6 år till cirka 3,2 år. Vidare köpte vi fler företagsobligationer med låg kreditrisk. På den spekulativa sidan är vi neutrala både vad gäller tillväxtmarknader och högavkastande företagsobligationer, medan vi håller fast vid vår preferens för danska hypoteksobligationer. Aktier Andelen aktier har gått från under- till övervikt. I mars ökade vi till neutral, och kring påsk tog vi steget till övervikt. I det andra steget ökade vi bland annat innehaven i börshandlade fonder. Därmed närmar vi oss för första gången på många år en neutral andel finansaktier. Den geografiska spridningen är i stort sett intakt, det vill säga med en övervikt i amerikanska aktier, neutral på tillväxtmarknader och undervikt i Europa. Vad gäller Japan har vi gått från neutral till undervikt. Sektormässigt har vi störst övervikt i industri, råvaror och telekom, och störst undervikt i hälsovård och el/gas/ vatten. Utöver det har vi höjt sällanköpsvaror till neutral. OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change

2 Ledare Kära läsare! Kan vi hoppas på att vi har det värsta bakom oss på finansmarknaden eller är den senaste tidens återhämning bara tillfällig? Det kan mycket väl vara så att vi nu har nått en vändpunkt. I skrivande stund är situationen fortfarande bräcklig, och den så kallade svininfluensan sprids ännu. Detta eller andra dramatiska händelser kan fortfarande bryta den positiva utvecklingen. Men möjligheterna är ändå goda att en återhämtning är i antågande. Realekonomin kan mycket väl försämras ännu en tid, vilket sannolikt också blir fallet. Normalt brukar finansmarknaden återhämta sig tidigare än realekonomin. Det är för tidigt att rekommendera en stark övervikt i aktier, men det kan vara dags att börja öka exponeringen. De strukturerade produkterna med koppling till EURO STOXX 50 och svenska OMX, som vi lanserade i mitten av mars, tycks ha varit ovanlig vältajmade. De många stimulanspaketen kan skapa inflation, men vi tror att det är alldeles för tidigt för det än. Förra gången nämnde jag vår så kallade multi-boutique -strategi, där vi har träffat avtal med välrenommerade externa förvaltare för några av våra fonder. På sidan 7 presenterar vi en av förvaltarna, Tokio Marine, som förvaltar våra aktiefonder i Fjärran Östern, en region där Tokio Marine har uppnått mycket goda resultat under de senaste åren. Onsdagen den 29 april 2009 presenterade Nordea sitt resultat för första kvartalet, återigen ett tillfredsställande resultat med starka intäkter och stabil kreditkvalitet. Som jag tidigare nämnt strävar Nordea efter att behålla kreditbetyget AA, och det ser ut som om vi kommer att lyckas. Avslutningsvis vill jag passa på att önska er en riktigt skön sommar! Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Vi är fortfarande positiva till obligationer, inte minst företagsobligationer (med hög kreditkvalitet) och då bland annat danska bostadsobligationer. Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordea gruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Redaktör: Jørgen Jakobsen, 07 maj 2009 #90 Ledare 02

3 Översikt Sedan börserna började rusa i början av mars har analytikerna haft delade meningar om det rör sig om en hållbar återhämtning eller ett tillfälligt avbrott i en långvarig nedgång. Än så länge saknas entydiga bevis för att marknaden bottnat, men dåliga nyheter leder inte till lika stora konvulsioner som tidigare. För flera av storbankerna tycks motvinden ha vänts till medvind, vilket har bidragit starkt till den senaste tidens börsuppgång. Men på bostadsmarknaden, där lågkonjunkturen startade, är det fortsatt trögt. Inte heller finns det några säkra tecken på att centralbankernas batteri av åtgärder för att återställa balansen på marknaderna börjat ge resultat. Samma gäller för regeringarnas stimulanspaket för den globala ekonomin. Ett gott tecken är ändå att intresset för fusioner och förvärv börjat vakna till liv igen. I slutet av första kvartalet 2009 hade företagen lånat upp miljarder dollar på obligationsmarknaden och blivit mindre beroende av banker för sin upplåning. Trots detta minskade företagsaffärsvolymerna med 36 procent på årsbasis. Men i april sköt aktiviteten oväntat i höjden. På en och samma dag offentliggjordes tio affärer till ett sammanlagt värde av över 27 miljarder dollar (den största var Oracles bud på Sun Microsystems på 7,4 miljarder dollar), i en rad olika branscher. Det är värt att notera att över hälften av summan betalas kontant, vilket vittnar om hur de relativa höga kostnaderna för att låna i bank avskräcker. Innan företagens ersättningar till sina höga chefer kopplades direkt till aktiekursens utveckling brukade ledningarna vara mindre fixerade vid börsens nycker, utan i stället skilja mellan företagets aktiekurs och dess underliggande verksamhet. Har man nu i styrelserummen återgått till att prioritera långsiktiga, affärslogiska hänsyn framför kortsiktiga finansiella vinster? Kanske. Global M&A-aktivitet Jan/05 Jul/05 Jan/06 Jul/06 Jan/07 Jul/07 Jan/08 Jul/08 Jan/09 M&A in the world, dealt amount in USD bn, 3m moving average Ser företagsledningarna något som marknaden har missat? Knappast. Det var ingen tillfällighet att fusioner och förvärv tog fart efter en längre tids börsuppgång. Det sammanlagda värdet av företagsaffärerna är hittills i år en tredjedel lägre än under samma period 2008, och mindre än hälften av vad det var Det här tyder på ett starkt samband mellan företagsaffärer och starka aktiemarknader. Ser man närmare på de enskilda affärerna är de av skilda slag, vilket speglar de rådande ekonomiska och finansiella förutsättningarna snarare än på vilken nivå börsen råkar stå. Konkurser ligger bakom många av affärerna, i synnerhet i USA och Japan. Fler sådana är att vänta, i takt med att lågkonjunkturen tvingar företagen att sälja tillgångar för att rädda sina balansräkningar. Att antalet fusioner och förvärv ökar är en god nyhet, i synnerhet för alla som äger aktier i de förvärvade företagen, men detta ska inte tolkas som att det återigen blivit guldläge på börsen. När de tio affärerna värda över 27 miljarder dollar offentliggjordes den 21 april lät sig aktiemarknaderna inte imponeras. Dagen bjöd i stället på en bred börsnedgång, utlöst av envisa tvivel på ekonomins utveckling. #90 Översikt 03

4 Obligationer och valutor Placeringar NOK USD GBP SEK Finansiering EUR 50% CHF 40% JPY 10% Tendensprognos Nu EUR/USD 1,3350 EUR/GBP 0,8900 EUR/CHF 1,5150 EUR/JPY 132,50 EUR/DKK 7,4500 EUR/NOK 8,6400 EUR/SEK 10,470 USD/JPY 99,500 Per den 7 maj mån. prognos Den tidigare så svarta synen på den ekonomiska och finansiella utvecklingen har börjat nyanseras, och hoppet spirar om att det värsta snart ska vara över. Statistiken pekar inte längre rakt nedåt, statsobligationerna befinner sig på reträtt tack vare en ökad riskvilja, och pressen på kreditmarknaderna har lättat vilket har inneburit ett lyft för främst de mer riskfyllda företagsobligationerna och tillväxtmarknaderna. Allt detta är välkommet, och allt fler vågar nu tro att en finansiell härdsmälta kan undvikas. Icke desto mindre är läget fortfarande mycket instabilt och riskerna många. Därför har också centralbankerna fortsatt att sänka räntan. Sedan förra numret av Investment News har ECB sänkt räntan i tre steg, från 2 procent till 1 procent. Danmark har också sänkt tre gånger, från 3 procent till 1,65 procent. I Norge har räntan gått ner med 1 procent till 1,5 procent. I Sverige och Storbritannien sänktes styrräntan med en halv procent till en halv procent, medan amerikanska Federal Reserve har låtit den ligga kvar på 0,25 procent. När optimismen började återvända sänkte vi andelen obligationer från övervikt till neutral. Det har vi gjort genom att sälja långfristiga tyska och danska statsobligationer och förkorta löptiden markant. Samtidigt har vi köpt fler företagsobligationer med låg risk. På den spekulativa sidan är vi neutrala både vad gäller tillväxtmarknader och företagsobligationer med hög risk. Vi fortsätter att favorisera danska hypoteksobligationer, på grund av deras goda kvalitet och höga ränta. På valutasidan har kursen mellan euron och dollarn legat kvar inom ett brett intervall: 1,25-1,38. Det rör sig om två krafter som drar åt olika håll. Dollarn stärks av marknadens uppfattning att USA kommer att lyfta euroområdet ur svackan (en syn som vi delar), medan den försvagas av den stärkta tilltron till finansmarknaden (se våra tidigare resonemang om sambandet mellan den allmänna risksynen och dollarkursens utveckling). Vi förutspår att euro/dollarkursen stannar inom sitt intervall ett tag till (Nordeas prognos är 1,30 om ett år). I våra diskretionära mandat återgick vi i början av mars till en neutral syn på dollarn (från övervikt). Den svenska kronan har å sin sida varit på stark frammarsch på sista tiden. Skälet är att riskviljan ökat och den svenska börsen stigit mer än de flesta andra börser. Vi förutspår att kronförstärkningen fortsätter på lång sikt (vår prognos är 9,70 mot euron om ett år). Också den norska kronan har fått draghjälp av den återvändande riskviljan, om än i lägre grad än den svenska. Enligt våra prognoser stärks den norska kronan framöver, så att den om ett år ligger på 8,20 mot euron. Vad gäller upplåning rekommenderar vi att du som har euro som basvaluta väljer 40 procent i schweizerfranc, 10 procent i japanska yen och 50 procent i euro. Jämförelseindex avkastning & förväntningar Nu USA 10 år 3,25 3 månader 0,89 Tyskland 10 år 3,37 3 månader 1,26 UK 10 år 3,70 3 månader 1,35 Sverige 10 år 3,50 3 månader 0,85 Danmark 10 år 3,56 3 månader 2,15 Norge 10 år 4,02 3 månader 2,40 Per den 7 maj mån. prognos #90 Obligationer och valutor 04

5 Aktier V-formad börskurva. Tittar man på kurvan över de globala aktie mark nadernas utveckling under årets första fyra månader liknar den ett V. Januari och februari, när svartsynen regerade, dominerades helt av utförsäljningar. Så här i efterhand ser man att det bildades vad man kan kalla en negativitetsbubbla på marknaden. I början av mars hade alla förtroendeindex slagit i botten. Vidare hade placerarna reducerat sina aktieinnehav till rekordlåga nivåer, samtidigt som kontanternas andel skjutit i höjden. Tekniskt sett bidrog detta till att bädda för det starka uppsving som vi har sett sedan dess. Uppsvinget utlöstes av statistik som visade att den ekonomiska avmattningen tappat lite fart. Effekten späddes på av resultatrapporter, från bland annat banker, som överträffade förväntningarna. I skrivande stund, 5 maj, kan vi se tillbaka på två månader av stadig återhämtning, och oron för att marknaden ska ha gått i stå fullständigt har förbytts i oro för att missa chansen att ta del av uppgången. 130 Vi höjde andelen aktier från 120 under vikt till neutral ungefär 110 samtidigt som marknaden bottnade i mars. Även om detta 80 helt klart var rätt beslut blev vi 70 ändå överraskande av styrkan i uppsvinget, när det sedan kom. I mitten av april bedömde vi att vi hade tillräckligt på fötterna för att skifta till övervikt. En av våra farhågor under nedgången var att många företag fortfarande hade alltför optimistiska resultatprognoser. Men nu börjar det finnas förutsättningar för prognoser som överraskar positivt. En annan sak att glädja sig åt är att de flesta företag som behövt kapital också har lyckats skaffa sig det. Många av dessa har belönats av marknaden för att de minskat riskerna i sina balansräkningar. Efter den senaste tidens kraftiga börsuppgång kan det vara dags för en korrigering, en korrigering som med fördel kan utnyttjas till att köpa mer aktier. Vi tror att marknaden under kommande månader fortsätter att räkna in någon form av ekonomisk återhämtning kring årsskiftet 2009/2010. De stora mängderna ännu outnyttjade likvida medel bör verka i samma riktning. Var gäller den geografiska fördelningen har vi bara gjort en förändring, nämligen att lyfta Japan från undervikt till neutral. Vi bedömer att den japanska marknaden får draghjälp framöver av yenens försvagning. I övrigt fortsätter vi att satsa på USA snarare än Europa, eftersom de finans- och penningpolitiska stimulanspaketen är mer omfattande i USA. Vad gäller tillväxtmarknaderna är vi just nu neutrala, fast med en positiv syn på lång sikt. Uppskattningar av S&P 500 EPS Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 EPS estimate in 2009 EPS estimate in 2010 Sektoranalys Våra favoritsektorer förblir telekom, industri och råvaror. Den mest defensiva av dessa tre, telekom, har hittills inte hängt med i den senaste tidens börsuppgång. Samma öde har drabbat andra defensiva sektorer som hälsovård och el/gas/vatten. Det beror framför allt på att många börsaktörer minskat sina innehav i dessa sektorer och istället ökat innehaven i mer konjunkturkänsliga sektorer, och i finans. Trots att telebolagen svikit förväntningarna på kort sikt tror vi på dem: värderingarna är attraktiva, affärerna mycket stabila överlag, och deras förmåga att generera kassaflöde står sig. Allt detta ger förutsättningar för en god direktavkastning på 5 8 procent. Inom industri håller vi fast vid vår långsiktiga preferens för infrastrukturföretag, som bör gynnas rejält av de talrika stimulanspaketen. Övriga delsektorer gynnas också när marknaden positionerar sig för en allmän ekonomisk återhämtning. Slutligen behåller vi vår positiva syn på råvarusektorn, framför allt på guld och jordbruksprodukter. Vi inser att om börserna fortsätter uppåt kan det uppstå ett visst säljtryck på guld, när oroliga placerare vågar överge guldet och investera på annat håll. Vi tror dock att centralbankernas räntesänkningar ger ett starkt stöd för guldet på lång sikt. Guldet gynnas ytterligare av att Kina meddelat att man ökat sina guldreserver under de senaste åren, något som vi tror att de tänker fortsätta med. Under våren började vi investera i jordbrukspapper. De ser mycket lovande ut på lång sikt, bland annat på grund av jordens växande befolkning. En viktig bidragande faktor till den här utvecklingen är att konsumtionen av proteinrika livsmedel som kött väntas stiga i tillväxtländerna. #90 Aktier 05

6 Rekommenderad tillgångsfördelning Efter ett mycket svagt första kvartal vände aktiemarknaden rejält uppåt. Det breda amerikanska aktieindexet S&P 500 steg med 9,4 procent i april och med 29,0 procent från lägstanoteringen i mars. Europeiska DJ Stoxx 600 steg med 13,5 procent respektive 26,8 procent. Placerarnas optimism tycks sprida sig till alla marknader och tillgångsslag, och riskpremierna har ökat. För högrisk obligationer exempelvis, mätt som iboxx EUR High Yield Core Index, var avkastningen 8,1 procent i april och uppgången var 11,0 procent från lägstanoteringen i mars. Vi lyckades pricka in börsuppgången när vi först ökade andelen aktier till neutral i mars och därefter till övervikt i mitten av april. Ökningen i april gjordes i börshandlade fonder med finansaktier, vilket gav oss en bred sektorexponering. På obligationssidan har vi ökat andelen obligationer med låg kreditrisk, eftersom vi tror att riskpremierna kan bli lägre. En relevant fråga efter en så kraftig marknadskorrigering är om vändningen varit överdriven. Samtidigt får man inte glömma den breda nedgången som vi Trots denna försiktiga optimism är en liten varning ändå befogad: vi ska inte luras att tro att uppgången kommer att fortsätta med samma kraft som under de senaste veckorna. Den ekonomiska återhämtningen, om det nu är en sådan vi ser, är mycket bräcklig. Faran är långt ifrån över för banker och andra finansinstitut. Rekommenderad tillgångsfördelning:* Marknadens så kallade orosindikator, volatilitetsindexet VIX, har sjunkit till 34, vilket är den lägsta noteringen sedan augusti i fjol. I ett långsiktigt perspektiv är detta emellertid fortfarande en hög siffra. Förutom den starka utvecklingen för tillgångsslag med högre risk har även statsobligationer genererat positiv avkastning. Styrräntesänkningarna har pressat ner avkastningen till historiskt låga nivåer. Exempelvis steg European Government Bond Index med 0,5 procent i april. har bakom oss. Den stora osäkerhet som de flesta företag har brottats med under de senaste månaderna tycks nu minska, och prognosindikatorerna antyder att vi har det värsta bakom oss. Bostadsmarknaden börjar stabiliseras och stämningen bland hushållen förbättras, vilket ger viss anledning till optimism inför framtiden. Aktier: övervikt Räntor: neutral Kontanter: undervikt Amerikanska aktier: övervikt Europeiska aktier: undervikt Tillväxtmarknaderna: neutral Japan: neutral * 07 maj 2009 #90 Tillgångsfördelning 06

7 Nordeanyheter före kreditförluster har stigit med över 30 procent jämfört med första kvartalet 2008, trots att de rekordlåga styrräntorna har pressat inlåningsmarginalerna dramatiskt. Nordea står fast vid sina utsikter för helåret med ett riskjusterat resultat på ungefär samma nivå som 2008 och kreditförluster på samma nivå som under fjärde kvartalet Christian Clausen, VD och koncernchef för Nordea Stark inledning på året Nordeas kraftiga intäktsökning fortsatte under första kvartalet Intäkterna var rekordhöga och steg med 16 procent jämfört med samma period Alla kundområden och Group Treasury bidrog. Den ekonomiska avmattningen fick som väntat negativ inverkan på kreditförlusterna. Kreditförlusterna uppgick till 356 mn euro, eller 0,54 procent av utlåningen på årsbasis, vilket var betydligt högre än första kvartalet i fjol. Som väntat var de i stort sett oförändrade jämfört med fjärde kvartalet Det finns vissa tecken och makroekonomiska prognoser som tyder på att konjunkturen kan vända mot slutet av året, fortsätter Christian Clausen. Dock kommer arbetslösheten förmodligen att fortsätta uppåt även in på nästa år, och vi bör också ställa in oss på fler konkurser. Det är därför mycket viktigt att vi bevarar fokus på vår tillväxtstrategi, samtidigt som vi balanserar möjligheter och utmaningar. Kapitalmarknadsprodukterna, och framför allt risksäkringsprodukter för företagskunder, bidrog mest till intäktstillväxten. Samtidigt utvecklades kostnaderna enligt plan, med en underliggande ökning som understeg fjolårets. Det är mycket glädjande att vi återigen lyckats öka intäkterna och lyfta resultatet under det fortsatt svåra marknadsläget, säger koncernchef Christian Clausen. Framför allt har vi ökat affärerna med företagskunderna, och resultatet I april rodde vi i land nyemissionen på 2,5 miljarder euro. Med den här förstärkningen av kapitalbasen kan vi upprätthålla vår position som en av Europas starkaste banker, avslutar Christian Clausen. Månadens fond Nordea Investment Funds S.A. har valt ut en asiatisk förvaltare till sin aktiefond för Fjärran Östern (exkl Japan). Förvaltningsmålet är att uppnå ett högt alfavärde. Tokio Marine Asset Management International Pte. Ltd. (TMAI) har förvaltat Nordea 1 Far Eastern Equity Fund (hette tidigare Nordea 1 Far Eastern Value Fund) sedan 1 februari TMAI grundades i Singapore i juli 1997 och företagets ambition är att bli den bästa kapitalförvaltaren i Asien. Företaget är specialiserat på aktier och täcker större delen av Asien. En av TMAI:s konkurrensfördelar är den gedigna kännedomen om länderna, branscherna och företagen, också små och medelstora företag. TMAI vill tillföra värde genom att hitta bolag, vars verkliga värde ännu inte har räknats in i börskursen. Asien är en mycket svåröverskådlig region med stora olikheter mellan länderna. TMAI anser att det bästa sättet att tillföra värde i förvaltningen av en asiatisk aktiefond är att rikta in sig både på de bästa länderna och på de bästa enskilda aktierna. En fondförvaltare som låter marknadsfördelningen styra aktievalen har en så kallad top-down -strategi, medan en fondförvaltare som låter aktievalen styra marknadsfördelningen har en så kallad bottom-up -strategi. Det är de här två strategierna som TMAI kombinerar i sin förvaltning. TMAI har visat att de är duktiga på att överträffa sina jämförelseindex: TMAI Far East Equity Portfolio rankades nyligen som nummer 1 i Mercer Performance Analytics undersökning för sin utveckling över tre år. #90 Nordeanyheter 07

8 Nordeanyheter Ny strukturerad produkt Vad ska man göra när räntorna vänder upp igen? Finanskrisen har fått centralbankerna världen över att kapa sina styrräntor rejält. På sikt, om än på ganska lång sikt, räknar marknaden med att räntorna vänder upp igen. Vår prognos är att de första höjningarna kommer tidigast mot slutet av Finansmarknaderna har dock redan börjat anpassa sig till den förväntade framtida räntebanan via swapmarknaden, som vår nästa strukturerade produkt är inriktad på. Det hela går i korthet ut på att du som placerare gör en vinst om den tvååriga dollarswapräntan stiger, vilket vi räknar med att den gör. I normala fall brukar obligationer minska i värde när räntorna stiger. Men vår nya femåriga strukturerade produkt stiger istället i värde om dollarswapräntan når vissa nivåer. Vänd dig gärna till din rådgivare om du vill veta mer produkten. Investeringar i nordiska aktier Den nordiska aktiemarknaden är väldiversifierad med många sektorer och har ett samlat börsvärde på över 520 miljarder euro. Aktiefonderna Nordea 1 Nordic Equity Fund och Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund placerar uteslutande på börserna i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Vid årsskiftet var Nordic Equity Fund den största europeiska fonden med enbart nordiska aktier. Mellan 2005 och 2007 hade fonden störst insättningar bland de nordiska aktiefonderna i Europa. Fondförvaltaren Tommi Saukkoriipi har 14 års erfarenhet och har varit ansvarig för Nordeas (tidigare Unibanks) nordiska aktiefonder sedan Nordic Equity Small Cap Fund förvaltas av Mats Andersson, som har 21 års erfarenhet av fondförvaltning. Han har förvaltat Nordic Equity Small Cap Fund sedan Citywire har gett Mats betyget AA, och han finns med på Citywire Fund Selector Magazines senaste årslista över Europas 100 toppförvaltare. Citywire analyserar över förvaltare som ansvarar för fonder i 38 olika Lipper Global-sektorer, och gör det möjligt att göra rättvisande jämförelser mellan förvaltarna, oavsett om de ansvarar för en stor eller en liten fond. För att komma med på Citywires topp-100-lista för 2009 måste förvaltarna ha genererat en överavkastning i såväl uppgångar som nedgångar under de senaste tre åren. Att Mats är med i denna exklusiva skara vittnar om hans skicklighet som fondförvaltare. Tommi Saukkoriipi, fondförvaltare av Nordea 1 Nordic Equity Fund Mats Andersson, fondförvaltare av Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund #90 Nordeanyheter 08

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

vid en neutral löptid.

vid en neutral löptid. # 8 6 M A J 2 0 0 8 N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Nordea betalar lägst kreditförsäkringspremie bland europeiska banker Aletheia utsedd till placeringsrådgivare för en Nordea 1-fond, North American

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News.

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 99 SEPTEMBER 2011 Marknadsnytt Under de tre senaste månaderna har marknaden fortsatt att präglas av de försämrade tillväxtutsikterna för världsekonomin

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 MAJ / JUNI 2 Marknadsnytt Mot bakgrund av den senaste tidens marknadsoro, framför allt på valutamarknaden, har vi gjort ett antal ändringar i vår

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Placeringsutsikter maj 2015

Placeringsutsikter maj 2015 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Utblick MED FOKUS PÅ OMVÄRLD, EKONOMI OCH PLACERINGAR Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Strategifonder: Placerar utifrån

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer