kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning."

Transkript

1 #90 maj 2009 NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter Stark inledning på året Månadens fond Ny strukturerad produkt Investeringar i nordiska aktier Marknadsnytt Översikt Vi höjde aktiernas vikt till neutral i mars (och sänkte i motsvarande grad obligationernas vikt från över till neutral). I april tog vi nästa steg och skiftade till övervikt genom att minska andelen kontanter. Även om finansmarknaderna börjat återfå tillförsikten har det varit glest mellan ljuspunkterna i realekonomin. Frågan -10 kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning. Valutor I början av mars återgick vi från övervikt till neutral i dollar. Euro/ dollarkursen ligger kvar i intervallet 1,25-1,38 och här väntas den ligga kvar ett tag till. Om du har euro som basvaluta rekommenderar vi följande sammansättning av lånevalutor: 50 procent euro, 40 procent schweizerfranc och 10 procent japanska yen. % OECD:s ledande indikatorer & OECD-tillväxt % Obligationer I mars gick vi från övervikt till neutral samtidigt som vi kapade löptiderna rejält, från 6 år till cirka 3,2 år. Vidare köpte vi fler företagsobligationer med låg kreditrisk. På den spekulativa sidan är vi neutrala både vad gäller tillväxtmarknader och högavkastande företagsobligationer, medan vi håller fast vid vår preferens för danska hypoteksobligationer. Aktier Andelen aktier har gått från under- till övervikt. I mars ökade vi till neutral, och kring påsk tog vi steget till övervikt. I det andra steget ökade vi bland annat innehaven i börshandlade fonder. Därmed närmar vi oss för första gången på många år en neutral andel finansaktier. Den geografiska spridningen är i stort sett intakt, det vill säga med en övervikt i amerikanska aktier, neutral på tillväxtmarknader och undervikt i Europa. Vad gäller Japan har vi gått från neutral till undervikt. Sektormässigt har vi störst övervikt i industri, råvaror och telekom, och störst undervikt i hälsovård och el/gas/ vatten. Utöver det har vi höjt sällanköpsvaror till neutral. OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change

2 Ledare Kära läsare! Kan vi hoppas på att vi har det värsta bakom oss på finansmarknaden eller är den senaste tidens återhämning bara tillfällig? Det kan mycket väl vara så att vi nu har nått en vändpunkt. I skrivande stund är situationen fortfarande bräcklig, och den så kallade svininfluensan sprids ännu. Detta eller andra dramatiska händelser kan fortfarande bryta den positiva utvecklingen. Men möjligheterna är ändå goda att en återhämtning är i antågande. Realekonomin kan mycket väl försämras ännu en tid, vilket sannolikt också blir fallet. Normalt brukar finansmarknaden återhämta sig tidigare än realekonomin. Det är för tidigt att rekommendera en stark övervikt i aktier, men det kan vara dags att börja öka exponeringen. De strukturerade produkterna med koppling till EURO STOXX 50 och svenska OMX, som vi lanserade i mitten av mars, tycks ha varit ovanlig vältajmade. De många stimulanspaketen kan skapa inflation, men vi tror att det är alldeles för tidigt för det än. Förra gången nämnde jag vår så kallade multi-boutique -strategi, där vi har träffat avtal med välrenommerade externa förvaltare för några av våra fonder. På sidan 7 presenterar vi en av förvaltarna, Tokio Marine, som förvaltar våra aktiefonder i Fjärran Östern, en region där Tokio Marine har uppnått mycket goda resultat under de senaste åren. Onsdagen den 29 april 2009 presenterade Nordea sitt resultat för första kvartalet, återigen ett tillfredsställande resultat med starka intäkter och stabil kreditkvalitet. Som jag tidigare nämnt strävar Nordea efter att behålla kreditbetyget AA, och det ser ut som om vi kommer att lyckas. Avslutningsvis vill jag passa på att önska er en riktigt skön sommar! Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Vi är fortfarande positiva till obligationer, inte minst företagsobligationer (med hög kreditkvalitet) och då bland annat danska bostadsobligationer. Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordea gruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Redaktör: Jørgen Jakobsen, 07 maj 2009 #90 Ledare 02

3 Översikt Sedan börserna började rusa i början av mars har analytikerna haft delade meningar om det rör sig om en hållbar återhämtning eller ett tillfälligt avbrott i en långvarig nedgång. Än så länge saknas entydiga bevis för att marknaden bottnat, men dåliga nyheter leder inte till lika stora konvulsioner som tidigare. För flera av storbankerna tycks motvinden ha vänts till medvind, vilket har bidragit starkt till den senaste tidens börsuppgång. Men på bostadsmarknaden, där lågkonjunkturen startade, är det fortsatt trögt. Inte heller finns det några säkra tecken på att centralbankernas batteri av åtgärder för att återställa balansen på marknaderna börjat ge resultat. Samma gäller för regeringarnas stimulanspaket för den globala ekonomin. Ett gott tecken är ändå att intresset för fusioner och förvärv börjat vakna till liv igen. I slutet av första kvartalet 2009 hade företagen lånat upp miljarder dollar på obligationsmarknaden och blivit mindre beroende av banker för sin upplåning. Trots detta minskade företagsaffärsvolymerna med 36 procent på årsbasis. Men i april sköt aktiviteten oväntat i höjden. På en och samma dag offentliggjordes tio affärer till ett sammanlagt värde av över 27 miljarder dollar (den största var Oracles bud på Sun Microsystems på 7,4 miljarder dollar), i en rad olika branscher. Det är värt att notera att över hälften av summan betalas kontant, vilket vittnar om hur de relativa höga kostnaderna för att låna i bank avskräcker. Innan företagens ersättningar till sina höga chefer kopplades direkt till aktiekursens utveckling brukade ledningarna vara mindre fixerade vid börsens nycker, utan i stället skilja mellan företagets aktiekurs och dess underliggande verksamhet. Har man nu i styrelserummen återgått till att prioritera långsiktiga, affärslogiska hänsyn framför kortsiktiga finansiella vinster? Kanske. Global M&A-aktivitet Jan/05 Jul/05 Jan/06 Jul/06 Jan/07 Jul/07 Jan/08 Jul/08 Jan/09 M&A in the world, dealt amount in USD bn, 3m moving average Ser företagsledningarna något som marknaden har missat? Knappast. Det var ingen tillfällighet att fusioner och förvärv tog fart efter en längre tids börsuppgång. Det sammanlagda värdet av företagsaffärerna är hittills i år en tredjedel lägre än under samma period 2008, och mindre än hälften av vad det var Det här tyder på ett starkt samband mellan företagsaffärer och starka aktiemarknader. Ser man närmare på de enskilda affärerna är de av skilda slag, vilket speglar de rådande ekonomiska och finansiella förutsättningarna snarare än på vilken nivå börsen råkar stå. Konkurser ligger bakom många av affärerna, i synnerhet i USA och Japan. Fler sådana är att vänta, i takt med att lågkonjunkturen tvingar företagen att sälja tillgångar för att rädda sina balansräkningar. Att antalet fusioner och förvärv ökar är en god nyhet, i synnerhet för alla som äger aktier i de förvärvade företagen, men detta ska inte tolkas som att det återigen blivit guldläge på börsen. När de tio affärerna värda över 27 miljarder dollar offentliggjordes den 21 april lät sig aktiemarknaderna inte imponeras. Dagen bjöd i stället på en bred börsnedgång, utlöst av envisa tvivel på ekonomins utveckling. #90 Översikt 03

4 Obligationer och valutor Placeringar NOK USD GBP SEK Finansiering EUR 50% CHF 40% JPY 10% Tendensprognos Nu EUR/USD 1,3350 EUR/GBP 0,8900 EUR/CHF 1,5150 EUR/JPY 132,50 EUR/DKK 7,4500 EUR/NOK 8,6400 EUR/SEK 10,470 USD/JPY 99,500 Per den 7 maj mån. prognos Den tidigare så svarta synen på den ekonomiska och finansiella utvecklingen har börjat nyanseras, och hoppet spirar om att det värsta snart ska vara över. Statistiken pekar inte längre rakt nedåt, statsobligationerna befinner sig på reträtt tack vare en ökad riskvilja, och pressen på kreditmarknaderna har lättat vilket har inneburit ett lyft för främst de mer riskfyllda företagsobligationerna och tillväxtmarknaderna. Allt detta är välkommet, och allt fler vågar nu tro att en finansiell härdsmälta kan undvikas. Icke desto mindre är läget fortfarande mycket instabilt och riskerna många. Därför har också centralbankerna fortsatt att sänka räntan. Sedan förra numret av Investment News har ECB sänkt räntan i tre steg, från 2 procent till 1 procent. Danmark har också sänkt tre gånger, från 3 procent till 1,65 procent. I Norge har räntan gått ner med 1 procent till 1,5 procent. I Sverige och Storbritannien sänktes styrräntan med en halv procent till en halv procent, medan amerikanska Federal Reserve har låtit den ligga kvar på 0,25 procent. När optimismen började återvända sänkte vi andelen obligationer från övervikt till neutral. Det har vi gjort genom att sälja långfristiga tyska och danska statsobligationer och förkorta löptiden markant. Samtidigt har vi köpt fler företagsobligationer med låg risk. På den spekulativa sidan är vi neutrala både vad gäller tillväxtmarknader och företagsobligationer med hög risk. Vi fortsätter att favorisera danska hypoteksobligationer, på grund av deras goda kvalitet och höga ränta. På valutasidan har kursen mellan euron och dollarn legat kvar inom ett brett intervall: 1,25-1,38. Det rör sig om två krafter som drar åt olika håll. Dollarn stärks av marknadens uppfattning att USA kommer att lyfta euroområdet ur svackan (en syn som vi delar), medan den försvagas av den stärkta tilltron till finansmarknaden (se våra tidigare resonemang om sambandet mellan den allmänna risksynen och dollarkursens utveckling). Vi förutspår att euro/dollarkursen stannar inom sitt intervall ett tag till (Nordeas prognos är 1,30 om ett år). I våra diskretionära mandat återgick vi i början av mars till en neutral syn på dollarn (från övervikt). Den svenska kronan har å sin sida varit på stark frammarsch på sista tiden. Skälet är att riskviljan ökat och den svenska börsen stigit mer än de flesta andra börser. Vi förutspår att kronförstärkningen fortsätter på lång sikt (vår prognos är 9,70 mot euron om ett år). Också den norska kronan har fått draghjälp av den återvändande riskviljan, om än i lägre grad än den svenska. Enligt våra prognoser stärks den norska kronan framöver, så att den om ett år ligger på 8,20 mot euron. Vad gäller upplåning rekommenderar vi att du som har euro som basvaluta väljer 40 procent i schweizerfranc, 10 procent i japanska yen och 50 procent i euro. Jämförelseindex avkastning & förväntningar Nu USA 10 år 3,25 3 månader 0,89 Tyskland 10 år 3,37 3 månader 1,26 UK 10 år 3,70 3 månader 1,35 Sverige 10 år 3,50 3 månader 0,85 Danmark 10 år 3,56 3 månader 2,15 Norge 10 år 4,02 3 månader 2,40 Per den 7 maj mån. prognos #90 Obligationer och valutor 04

5 Aktier V-formad börskurva. Tittar man på kurvan över de globala aktie mark nadernas utveckling under årets första fyra månader liknar den ett V. Januari och februari, när svartsynen regerade, dominerades helt av utförsäljningar. Så här i efterhand ser man att det bildades vad man kan kalla en negativitetsbubbla på marknaden. I början av mars hade alla förtroendeindex slagit i botten. Vidare hade placerarna reducerat sina aktieinnehav till rekordlåga nivåer, samtidigt som kontanternas andel skjutit i höjden. Tekniskt sett bidrog detta till att bädda för det starka uppsving som vi har sett sedan dess. Uppsvinget utlöstes av statistik som visade att den ekonomiska avmattningen tappat lite fart. Effekten späddes på av resultatrapporter, från bland annat banker, som överträffade förväntningarna. I skrivande stund, 5 maj, kan vi se tillbaka på två månader av stadig återhämtning, och oron för att marknaden ska ha gått i stå fullständigt har förbytts i oro för att missa chansen att ta del av uppgången. 130 Vi höjde andelen aktier från 120 under vikt till neutral ungefär 110 samtidigt som marknaden bottnade i mars. Även om detta 80 helt klart var rätt beslut blev vi 70 ändå överraskande av styrkan i uppsvinget, när det sedan kom. I mitten av april bedömde vi att vi hade tillräckligt på fötterna för att skifta till övervikt. En av våra farhågor under nedgången var att många företag fortfarande hade alltför optimistiska resultatprognoser. Men nu börjar det finnas förutsättningar för prognoser som överraskar positivt. En annan sak att glädja sig åt är att de flesta företag som behövt kapital också har lyckats skaffa sig det. Många av dessa har belönats av marknaden för att de minskat riskerna i sina balansräkningar. Efter den senaste tidens kraftiga börsuppgång kan det vara dags för en korrigering, en korrigering som med fördel kan utnyttjas till att köpa mer aktier. Vi tror att marknaden under kommande månader fortsätter att räkna in någon form av ekonomisk återhämtning kring årsskiftet 2009/2010. De stora mängderna ännu outnyttjade likvida medel bör verka i samma riktning. Var gäller den geografiska fördelningen har vi bara gjort en förändring, nämligen att lyfta Japan från undervikt till neutral. Vi bedömer att den japanska marknaden får draghjälp framöver av yenens försvagning. I övrigt fortsätter vi att satsa på USA snarare än Europa, eftersom de finans- och penningpolitiska stimulanspaketen är mer omfattande i USA. Vad gäller tillväxtmarknaderna är vi just nu neutrala, fast med en positiv syn på lång sikt. Uppskattningar av S&P 500 EPS Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 EPS estimate in 2009 EPS estimate in 2010 Sektoranalys Våra favoritsektorer förblir telekom, industri och råvaror. Den mest defensiva av dessa tre, telekom, har hittills inte hängt med i den senaste tidens börsuppgång. Samma öde har drabbat andra defensiva sektorer som hälsovård och el/gas/vatten. Det beror framför allt på att många börsaktörer minskat sina innehav i dessa sektorer och istället ökat innehaven i mer konjunkturkänsliga sektorer, och i finans. Trots att telebolagen svikit förväntningarna på kort sikt tror vi på dem: värderingarna är attraktiva, affärerna mycket stabila överlag, och deras förmåga att generera kassaflöde står sig. Allt detta ger förutsättningar för en god direktavkastning på 5 8 procent. Inom industri håller vi fast vid vår långsiktiga preferens för infrastrukturföretag, som bör gynnas rejält av de talrika stimulanspaketen. Övriga delsektorer gynnas också när marknaden positionerar sig för en allmän ekonomisk återhämtning. Slutligen behåller vi vår positiva syn på råvarusektorn, framför allt på guld och jordbruksprodukter. Vi inser att om börserna fortsätter uppåt kan det uppstå ett visst säljtryck på guld, när oroliga placerare vågar överge guldet och investera på annat håll. Vi tror dock att centralbankernas räntesänkningar ger ett starkt stöd för guldet på lång sikt. Guldet gynnas ytterligare av att Kina meddelat att man ökat sina guldreserver under de senaste åren, något som vi tror att de tänker fortsätta med. Under våren började vi investera i jordbrukspapper. De ser mycket lovande ut på lång sikt, bland annat på grund av jordens växande befolkning. En viktig bidragande faktor till den här utvecklingen är att konsumtionen av proteinrika livsmedel som kött väntas stiga i tillväxtländerna. #90 Aktier 05

6 Rekommenderad tillgångsfördelning Efter ett mycket svagt första kvartal vände aktiemarknaden rejält uppåt. Det breda amerikanska aktieindexet S&P 500 steg med 9,4 procent i april och med 29,0 procent från lägstanoteringen i mars. Europeiska DJ Stoxx 600 steg med 13,5 procent respektive 26,8 procent. Placerarnas optimism tycks sprida sig till alla marknader och tillgångsslag, och riskpremierna har ökat. För högrisk obligationer exempelvis, mätt som iboxx EUR High Yield Core Index, var avkastningen 8,1 procent i april och uppgången var 11,0 procent från lägstanoteringen i mars. Vi lyckades pricka in börsuppgången när vi först ökade andelen aktier till neutral i mars och därefter till övervikt i mitten av april. Ökningen i april gjordes i börshandlade fonder med finansaktier, vilket gav oss en bred sektorexponering. På obligationssidan har vi ökat andelen obligationer med låg kreditrisk, eftersom vi tror att riskpremierna kan bli lägre. En relevant fråga efter en så kraftig marknadskorrigering är om vändningen varit överdriven. Samtidigt får man inte glömma den breda nedgången som vi Trots denna försiktiga optimism är en liten varning ändå befogad: vi ska inte luras att tro att uppgången kommer att fortsätta med samma kraft som under de senaste veckorna. Den ekonomiska återhämtningen, om det nu är en sådan vi ser, är mycket bräcklig. Faran är långt ifrån över för banker och andra finansinstitut. Rekommenderad tillgångsfördelning:* Marknadens så kallade orosindikator, volatilitetsindexet VIX, har sjunkit till 34, vilket är den lägsta noteringen sedan augusti i fjol. I ett långsiktigt perspektiv är detta emellertid fortfarande en hög siffra. Förutom den starka utvecklingen för tillgångsslag med högre risk har även statsobligationer genererat positiv avkastning. Styrräntesänkningarna har pressat ner avkastningen till historiskt låga nivåer. Exempelvis steg European Government Bond Index med 0,5 procent i april. har bakom oss. Den stora osäkerhet som de flesta företag har brottats med under de senaste månaderna tycks nu minska, och prognosindikatorerna antyder att vi har det värsta bakom oss. Bostadsmarknaden börjar stabiliseras och stämningen bland hushållen förbättras, vilket ger viss anledning till optimism inför framtiden. Aktier: övervikt Räntor: neutral Kontanter: undervikt Amerikanska aktier: övervikt Europeiska aktier: undervikt Tillväxtmarknaderna: neutral Japan: neutral * 07 maj 2009 #90 Tillgångsfördelning 06

7 Nordeanyheter före kreditförluster har stigit med över 30 procent jämfört med första kvartalet 2008, trots att de rekordlåga styrräntorna har pressat inlåningsmarginalerna dramatiskt. Nordea står fast vid sina utsikter för helåret med ett riskjusterat resultat på ungefär samma nivå som 2008 och kreditförluster på samma nivå som under fjärde kvartalet Christian Clausen, VD och koncernchef för Nordea Stark inledning på året Nordeas kraftiga intäktsökning fortsatte under första kvartalet Intäkterna var rekordhöga och steg med 16 procent jämfört med samma period Alla kundområden och Group Treasury bidrog. Den ekonomiska avmattningen fick som väntat negativ inverkan på kreditförlusterna. Kreditförlusterna uppgick till 356 mn euro, eller 0,54 procent av utlåningen på årsbasis, vilket var betydligt högre än första kvartalet i fjol. Som väntat var de i stort sett oförändrade jämfört med fjärde kvartalet Det finns vissa tecken och makroekonomiska prognoser som tyder på att konjunkturen kan vända mot slutet av året, fortsätter Christian Clausen. Dock kommer arbetslösheten förmodligen att fortsätta uppåt även in på nästa år, och vi bör också ställa in oss på fler konkurser. Det är därför mycket viktigt att vi bevarar fokus på vår tillväxtstrategi, samtidigt som vi balanserar möjligheter och utmaningar. Kapitalmarknadsprodukterna, och framför allt risksäkringsprodukter för företagskunder, bidrog mest till intäktstillväxten. Samtidigt utvecklades kostnaderna enligt plan, med en underliggande ökning som understeg fjolårets. Det är mycket glädjande att vi återigen lyckats öka intäkterna och lyfta resultatet under det fortsatt svåra marknadsläget, säger koncernchef Christian Clausen. Framför allt har vi ökat affärerna med företagskunderna, och resultatet I april rodde vi i land nyemissionen på 2,5 miljarder euro. Med den här förstärkningen av kapitalbasen kan vi upprätthålla vår position som en av Europas starkaste banker, avslutar Christian Clausen. Månadens fond Nordea Investment Funds S.A. har valt ut en asiatisk förvaltare till sin aktiefond för Fjärran Östern (exkl Japan). Förvaltningsmålet är att uppnå ett högt alfavärde. Tokio Marine Asset Management International Pte. Ltd. (TMAI) har förvaltat Nordea 1 Far Eastern Equity Fund (hette tidigare Nordea 1 Far Eastern Value Fund) sedan 1 februari TMAI grundades i Singapore i juli 1997 och företagets ambition är att bli den bästa kapitalförvaltaren i Asien. Företaget är specialiserat på aktier och täcker större delen av Asien. En av TMAI:s konkurrensfördelar är den gedigna kännedomen om länderna, branscherna och företagen, också små och medelstora företag. TMAI vill tillföra värde genom att hitta bolag, vars verkliga värde ännu inte har räknats in i börskursen. Asien är en mycket svåröverskådlig region med stora olikheter mellan länderna. TMAI anser att det bästa sättet att tillföra värde i förvaltningen av en asiatisk aktiefond är att rikta in sig både på de bästa länderna och på de bästa enskilda aktierna. En fondförvaltare som låter marknadsfördelningen styra aktievalen har en så kallad top-down -strategi, medan en fondförvaltare som låter aktievalen styra marknadsfördelningen har en så kallad bottom-up -strategi. Det är de här två strategierna som TMAI kombinerar i sin förvaltning. TMAI har visat att de är duktiga på att överträffa sina jämförelseindex: TMAI Far East Equity Portfolio rankades nyligen som nummer 1 i Mercer Performance Analytics undersökning för sin utveckling över tre år. #90 Nordeanyheter 07

8 Nordeanyheter Ny strukturerad produkt Vad ska man göra när räntorna vänder upp igen? Finanskrisen har fått centralbankerna världen över att kapa sina styrräntor rejält. På sikt, om än på ganska lång sikt, räknar marknaden med att räntorna vänder upp igen. Vår prognos är att de första höjningarna kommer tidigast mot slutet av Finansmarknaderna har dock redan börjat anpassa sig till den förväntade framtida räntebanan via swapmarknaden, som vår nästa strukturerade produkt är inriktad på. Det hela går i korthet ut på att du som placerare gör en vinst om den tvååriga dollarswapräntan stiger, vilket vi räknar med att den gör. I normala fall brukar obligationer minska i värde när räntorna stiger. Men vår nya femåriga strukturerade produkt stiger istället i värde om dollarswapräntan når vissa nivåer. Vänd dig gärna till din rådgivare om du vill veta mer produkten. Investeringar i nordiska aktier Den nordiska aktiemarknaden är väldiversifierad med många sektorer och har ett samlat börsvärde på över 520 miljarder euro. Aktiefonderna Nordea 1 Nordic Equity Fund och Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund placerar uteslutande på börserna i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Vid årsskiftet var Nordic Equity Fund den största europeiska fonden med enbart nordiska aktier. Mellan 2005 och 2007 hade fonden störst insättningar bland de nordiska aktiefonderna i Europa. Fondförvaltaren Tommi Saukkoriipi har 14 års erfarenhet och har varit ansvarig för Nordeas (tidigare Unibanks) nordiska aktiefonder sedan Nordic Equity Small Cap Fund förvaltas av Mats Andersson, som har 21 års erfarenhet av fondförvaltning. Han har förvaltat Nordic Equity Small Cap Fund sedan Citywire har gett Mats betyget AA, och han finns med på Citywire Fund Selector Magazines senaste årslista över Europas 100 toppförvaltare. Citywire analyserar över förvaltare som ansvarar för fonder i 38 olika Lipper Global-sektorer, och gör det möjligt att göra rättvisande jämförelser mellan förvaltarna, oavsett om de ansvarar för en stor eller en liten fond. För att komma med på Citywires topp-100-lista för 2009 måste förvaltarna ha genererat en överavkastning i såväl uppgångar som nedgångar under de senaste tre åren. Att Mats är med i denna exklusiva skara vittnar om hans skicklighet som fondförvaltare. Tommi Saukkoriipi, fondförvaltare av Nordea 1 Nordic Equity Fund Mats Andersson, fondförvaltare av Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund #90 Nordeanyheter 08

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

beträffande finansaktier och aktier inom konsumtionsrelaterade branscher.

beträffande finansaktier och aktier inom konsumtionsrelaterade branscher. # 8 7 - S E P T E M B E R 2 0 0 8 - N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Stabilt men försiktigt: bästa kvartalsresultatet någonsin för Nordeas kundområden Testa din tillgångsfördelning Volatila marknader

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 21 Marknadsnytt Efter lägre tillväxtprognoser för många av de stora länderna är vi nu mer defensiva i vår tillgångsfördelning.

Läs mer

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6 nordea private banking Investmentnews nr 92 December 29 Marknadsnytt Tillgångsfördelningen har inte förändrats sedan förra numret av Investment News. Vi har kvar en övervikt i aktier och undervikt i räntepapper

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea private banking Investmentnews nr 91 SEPTEMBER 2009 Marknadsnytt Sedan förra numret av Investment News har vår aktieallokering varierat mellan neutral och övervikt. I skrivande stund är vi överviktade

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig Brev till fondspararna Q2 14 Värdeaktier Innehåll Värdeinvesteringar återhämtar sig Ineffektivitet liknar potential Japan ökat fokus på kapitalstruktur Bra avkastning när potentialen utnyttjas Långsiktig

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 938 mnkr. Det är en minskning med 772 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per 2004-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

vid en neutral löptid.

vid en neutral löptid. # 8 6 M A J 2 0 0 8 N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Nordea betalar lägst kreditförsäkringspremie bland europeiska banker Aletheia utsedd till placeringsrådgivare för en Nordea 1-fond, North American

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Strategi under oktober

Strategi under oktober Strategi under oktober Full fart framåt Ja rubriken kanske känns igen från förra månadsbrevet och det är inte av fantasilöshet som vi låter den stå kvar. Det var verkligen temat även för oktober månad

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Totalt är det en ökning med 28 mnkr sedan förra månaden, 91%

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer