Bank of America / Merrill Lynch

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bank of America / Merrill Lynch"

Transkript

1 Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB

2 + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och Wells Fargo. Bör räddas om det skulle behövas Banken har en strategisk position på den amerikanska bankmarknaden och genererar under normala konjunkturförhållanden stora vinster Stor traditionell bankverksamhet med stabil finansiering Det säkraste måttet på kapitaltäckning (Eget kapital/tillgångar justerat för goodwill) är det högsta jämfört med de 10 största emittenterna som Garantum använder Förhållandevis låg exponering mot länder med sämre statsfinanser såsom Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien (GIIPS-länderna) Betydande stämningar i USA för felaktig/bristfällig information när man sålde förpackade bolån till investerare innan finanskrisen Fortfarande $80 miljarder i icke-materiella tillgångar på balansräkningen som nu successivt skrivs ned. Detta tynger resultatet men påverkar inte kapitaltäckningen Betydande exponering i form av utgivna lån mot amerikanska fastigheter. Bostadspriserna faller nu på nytt, men inte i så snabbt takt. Kreditförlusterna bör därför öka framöver Traditionella kapitaltäckningskvoter enligt Basel-regelverket är lägre än snittet på grund av att tillgångarna anses mer riskfyllda än konkurrenters

3 3 Moody s sänkning av Bank of Americas rating Moody s sänkte nyligen Bank of Americas långsiktiga kreditvärdighet två steg från A2 till Baa1. Detta innebär att kreditvärdigheten nu är 2 steg lägre än hos Standard & Poor s och 3 steg lägre än hos Fitch. Både S&P och Fitch har dock negativa utsikter på ratingen. Anledningen till sänkningen var inte någon förändring i Bank of Americas förmåga att fullfölja sina långsiktiga åtaganden. Istället pekar Moody s på att nyligen antagen lagstiftning i USA ( Dodd-Frank Act ) kommer att minska sannolikheten för att den amerikanska staten skulle stötta finansiella institutioner i kristider.. Ratinginstituten har länge i sin analys antagit ett implicit statligt stöd till systemviktiga banker. Detta har gjort att t.ex. Bank of Americas kreditvärdighet från Moody s har höjts 4 steg jämfört med om inget stöd skulle finnas. Moody s bedömer alltjämt att det finns ett implicit statligt stöd för systemviktiga banker som Bank of America, men att sannolikheten för att en bank skulle tillåtas gå i konkurs är större än tidigare. Därför höjs ratingen numera endast 2 steg jämfört med om inget stöd skulle finnas. Man kan ifrågasätta hur många steg ett implicit stöd ska höja en enskild rating, eller om man ens ska inkorporera ett eventuellt stöd från staten när man gör kreditbedömningar, men att den amerikanska staten skulle låta USA:s största bank gå omkull om den hamnar på obestånd känns fortfarande väldigt osannolikt.

4 Historiskt sett har 1,2 procent av seniora obligationer med rating Baa1 av Moody s blivit föremål för en betalningsinställelse över en femårsperiod Källa: Moody s

5 5 Sammanfattning kreditvärdighet & CDS:er Bilden visar en enkel överblick på kreditvärdigheten, utsikterna för dessa, samt hur kreditmarknaden prissätter risken på våra vanligaste emittenter. En färgskala gör att man enklare kan följa positiva/negativa utvecklingar under normala marknadsförhållanden. Under extremare perioder är det dock mer relevant att titta på den relativa utvecklingen. En CDS på 250 är kanske lite högt i en högkonjunktur, men i en bankkris kan det vara en väldigt bra siffra Bank Rating S&P Rating Moody's Outlook S&P Outlook Moody's 5 year CDS UBS A+ *- Aa3 *- #N/A N/A #N/A N/A 229 Morgan Stanley A A2 NEG NEG 432 ING A+ Aa3 STABLE STABLE 210 Credit Suisse A+ Aa1 STABLE NEG 201 Goldman Sachs A A1 NEG NEG 294 Deutsche Bank A+ Aa3 STABLE STABLE 206 Commerzbank A A2 NEG STABLE 279 Barclays AA- Aa3 NEG NEG 257 Bank of America A Baa1 NEG NEG 403 Société Générale A+ Aa3 STABLE NEG 378 Royal Bank of Scotland A+ A2 STABLE STABLE 379 Very comfortable AA-, AA, AA+,AAA Aa3, Aa2, Aa1, Aaa POS POS <150 Comfortable A+, A, A- A1, A2, A3 STABLE STABLE Monitor closely <A- <A3 NEG NEG >250 Källa: Bloomberg & Bankernas hemsidor

6 6 Marknaden anser att Bank of America är något mer riskfylld än konkurrenterna 500 Årlig kostnad för att försäkra sig mot en betalningsinställelse 5 års CDS snitt för Garantums 10 största emittenter 5 års CDS Bank of America jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 0 Källa: Bloomberg & Garantum

7 7 Historik på 5-åriga CDS:er på 10 banker 600 Årlig kostnad för att försäkra sig mot en betalningsinställelse på 5 år Bank of Amerika UBS Morgan Stanley ING Credit Suisse Deutsche Bank Commerzbank Barclays Société Générale Royal Bank of Scotland Goldman Sachs jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 0 Källa: Bloomberg & Garantum

8 8 Kapitaltäckningsgraden har förbättrats avsevärt sedan finanskrisen Bank of America Kapitaltäckning Eget kapital/tillgångar (justerat för Goodwill) Primärkapitalkvot Kärnprimärkapitalkvot 12% 12% 10% 10% Relativt andra banker: Lågt 8% 8% Lågt 6% 6% Högt 4% 4% 2% % Källa: Bank of America & Garantum

9 9 Som traditionell bank utgör stabil finansiering 75 procent av balansomslutningen Kortfristiga skulder 25% Långfristiga skulder 19% Bank of Americas finansiering Eget Kapital 10% Kontoinlåning 46% Under den senaste tidens börsoro har det pratats om att vissa banker kan få finansieringsproblem. Detta har framför allt gällt Europeiska banker (speciellt de som till viss del har finansierat sig i dollar). Som traditionell bank, där huvuddelen av finansiering sker via stabil upplåning är man mindre känslig för oron på finansmarknaden. Källa: Bank of America & Garantum

10 10 Bankens resultat tyngs alltjämt av nedskrivningar av goodwill, kreditförluster samt kostnader för stämningar (i miljoner) $ $ $ $5 000 $0 -$ $ Resultat tillgängligt för aktieägare * *Första halvåret 2011 Källa: Bank of America Garantum bedömer att framtida kostnader för stämningar (relaterat till försäljning av bolånepapper) i alla fall till viss del är inprisat av marknaden även om de kommer att tynga resultatet. Vid en försvagning av den amerikanska konjunkturen kommer dock kreditförlusterna att öka på nytt. Det kan även bli aktuellt med ytterligare nedskrivningar av goodwill.

11 11 Amerikanska banker har betydligt mindre exponering mot GIIPS-länderna än Europeiska Vid utgången av 2010 hade amerikanska banker totalt $120 miljarder i exponering mot Grekland, Irland, Portugal och Spanien (ned från 141 miljarder ett år tidigare). Vilket motsvarar endast 1 procent av tillgångarna i det amerikanska banksystemet. Dessa siffror innefattar både exponering mot den privata och den publika sektorn. Källa: BIS & Capital Economics

12 12 BOA har totalt $16,7 miljarder i exponering mot GIIPSländerna, vilket är lågt med tanke på bankens storlek Bruttoexponering i miljoner Grekland $520 Irland $2 833 Italien $6 894 Portugal $420 Spanien $6 066 Totalt $ Varav endast $1,6 miljarder är mot statsobligationer, resten är mot den privata sektorn Detta kan sättas i relation mot eget kapital på $212 miljarder ($132 justerat för Goodwill och andra icke materiella tillgångar) Källa: Bank of America

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Finansiell stabilitet 2011:1 S V E R I G E S R I K S B A N K

Finansiell stabilitet 2011:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Finansiell stabilitet 211:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:1 28-6-3 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Den svenska marknaden för företagsobligationer växer och såväl den utestående volymen som antalet emittenter ökar. Samtidigt ökar även andelen obligationer som emitteras med lägre

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Finansiell stabilitet 2012:1 S V E R I G E S R I K S B A N K

Finansiell stabilitet 2012:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Finansiell stabilitet 2:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

Från lokal till global dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens

Från lokal till global dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens Från lokal till global dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens FRÅN LOKAL TILL GLOBAL DAGENS FINANSKRIS SEDD I LJUSET AV GÅRDAGENS Inledning 99 Den internationella finanskris som för närvarande pågår

Läs mer

Finansiell stabilitet 2013:2

Finansiell stabilitet 2013:2 Finansiell stabilitet 213:2 S v e r i g e s R i k s b a n k Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

Utvecklingen på bolånemarknaden

Utvecklingen på bolånemarknaden RAPPORT DEN 21 FEBRUARI 2008 DNR 07-12625-399 2008:6 Utvecklingen på bolånemarknaden INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKT 2 Förutsättningar 2 Omfattning och kvalitet 2 Kreditrisk i utlåning mot småhus

Läs mer

Basel III välbehövliga regler för en säkrare banksektor

Basel III välbehövliga regler för en säkrare banksektor ANFÖRANDE DATUM: 2011-02-01 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Sveriges Finansanalytikers Förening SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

1 ekonomiska 21 kommentarer JULI 2009 nr 8, 2009

1 ekonomiska 21 kommentarer JULI 2009 nr 8, 2009 n Ekonomiska kommentarer Under finanskrisen och den efterföljande kraftiga konjunkturned gången har bankernas utlåning till hushåll och företag avtagit. I en lågkonjunk tur är det normalt att efterfrågan

Läs mer

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Elin Eliasson, Emil Jansson och Thomas Jansson* Författarna är eller har varit verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet samt Riksbankens

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Strukturella förändringar i banksektorn drivkrafter och konsekvenser

Strukturella förändringar i banksektorn drivkrafter och konsekvenser Strukturella förändringar i banksektorn drivkrafter och konsekvenser AV PER LILJA Per Lilja är verksam vid Riksbankens betalningssystemavdelning. Riksbanken har ett lagstadgat ansvar för att upprätthålla

Läs mer

n Handeln med kreditderivat och implikationer för finansiell stabilitet

n Handeln med kreditderivat och implikationer för finansiell stabilitet n Handeln med kreditderivat och implikationer för finansiell stabilitet Handeln med kreditderivat och implikationer för finansiell stabilitet Den explosionsartade tillväxten i handeln med kreditderivat

Läs mer

Annika Falkengren Den globala finanskrisen ur ett svenskt perspektiv

Annika Falkengren Den globala finanskrisen ur ett svenskt perspektiv Annika Falkengren Den globala finanskrisen ur ett svenskt perspektiv Anförande på Sveriges ambassad i Helsingfors den 9 november 2010 Tack för inbjudan hit idag. Dagens tema Den globala finanskrisen ur

Läs mer

Finansiell stabilitet 2015:1

Finansiell stabilitet 2015:1 Finansiell stabilitet 215:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbanken och den finansiella stabiliteten Riksbanken definierar finansiell stabilitet som att det finansiella systemet kan upprätthålla sina

Läs mer

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram ARRANGÖR SEB 2014-07-09 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 SAMMANFATTNING 5 SAMMANFATTNING 5 RISKFAKTORER

Läs mer

Kapitalkrav för de svenska storbankerna Riksbankens ståndpunkt 1

Kapitalkrav för de svenska storbankerna Riksbankens ståndpunkt 1 PM DATUM: 2015-07-03 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se Kapitalkrav för de svenska storbankerna Riksbankens

Läs mer

Kreditgivning och kreditrisker

Kreditgivning och kreditrisker Kreditgivning och kreditrisker Förluster till följd av att ett stort antal låntagare samtidigt fallerat på sina lån har varit den vanligaste orsaken till att banker hamnat i finansiella problem. 44 Av

Läs mer

Kreditspreadar i SEK iboxx Avkastning under 2013 per kategori

Kreditspreadar i SEK iboxx Avkastning under 2013 per kategori Investeringsanalys generella marknadsförhållanden 23 januari 2014 Kreditmarknaden 2014 Stabila utsikter men se upp för isärspreadning Sammanfattning Vi förväntar oss fortsatt positiv meravkastning på krediter

Läs mer

Finansiell stabilitet 2014:2

Finansiell stabilitet 2014:2 Finansiell stabilitet 214:2 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam Konjunkturläget december 2011 33 FÖRDJUPNING Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam I denna fördjupning beskrivs det euroländerna redan gjort för att hantera skuldkrisen i euroområdet

Läs mer

Finansiell stabilitet 2014:1

Finansiell stabilitet 2014:1 Finansiell stabilitet 214:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Uppdaterad 214-6-4, 15:45 Sidan 21, första stycket: 5,7 ska vara 5,9 14 2 ska vara 15 5 21 8 ska vara 21 9 Riksbankens rapport Finansiell stabilitet

Läs mer

Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport

Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport Februari Titel: Tiden med billiga rörliga bolån är över, Marknadsrapport, februari Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson:

Läs mer