Söderberg & Partners Wealth Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söderberg & Partners Wealth Management"

Transkript

1 DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan.

2 Övergripande neutral syn på bankerna Värderingen rimlig, men kurspotentialen begränsad Bankaktierna har generellt utvecklats mycket starkt hittills under 2012 med genomsnittliga kursuppgångar på närmare 30 procent. Detta trots en affärsmiljö med rekordlåga räntor som tär på räntenettot, låg aktivitet inom investmentbanksverksamheterna och fortsatt oro över den europeiska kreditkrisen. De nordiska bankerna har istället fått stöd av välkapitaliserade balansräkningar, god kostnadsdisciplin och förmåga att öka främst bolånemarginalerna under året. Inför 2013 ser vi dock att mycket av den positiva utvecklingen vi har sett under 2012 nu är inprisad i rådande kurser och värdering samtidigt som osäkerhet kvarstår kring regulatoriska förändringar, främst kring kapitaltäckning och riskvikter. Dessutom är den organiska tillväxten för flertalet banker fortsatt låg. Värderingen på rimliga nivåer P/E 13 P/BV 13 ROE 13 DIV 12 Danske 8,5 0,63 7,5% - DNB 8,3 0,82 10,8% 2,90% Nordea 9,3 0,97 11,3% 4,20% SEB 9,8 1,00 10,2% 4,10% SHB 10,3 1,38 12,8% 4,60% SWED 9,8 1,29 12,9% 5,20% Medel Norden 9,3 1,02 10,9% 4,2% Medel Sverige 9,8 1,16 11,8% 4,5% Den senaste rapportsäsongen gav indikationer om att den positiva vinsttrenden som varit tydlig under året nu har avtagit då kostnadsbesparingarna inte fullt ut kan absorbera bortfallet från lägre intäkter. Dessutom blir det allt tydligare att den underliggande tillväxten är svag i sektorn något som till stor del kan förklaras av bankernas ökade försiktighet mot bakgrund av osäkerhet kring den globala konjunkturen samt kanske i än större utsträckning regulatoriska frågor som riskvikter för bolånestockarna och kapitaltäckning enligt Basel III. Framförallt har de svenska bankerna kommit långt vad gäller kapitaltäckning och Swedbank uttalade i samband med den senaste kvartalsrapporten att banken anser sig vara överkapitaliserad God kursutveckling för bankerna under 2012 Danske DNB Nordea SEB SHB SWED Vi menar att omgivningen kommande år kan komma att bli mindre fördelaktig för bankerna då vi ser fortsatt lågt ränteläge på de nordiska marknaderna. Den organiska tillväxten väntas bli fortsatt svag i Sverige, dessutom är företagsaktiviteten låg och konkursriskerna bland företagen enligt vår mening större än under Danmark tyngs fortsatt av svag bostadsmarknad även om förhoppningar finns om att den värsta perioden är över. Norge fortsätter att drivas av den starka oljemarknaden men brottas samtidigt med stigande bostadspriser som medfört kraftigt höjda riskvikter för norska banker. Dessutom är fortsatt shippingexponeringen ett orosmoment. De nordiska bankerna handlas i genomsnitt till ett P/E-tal på lite drygt 9 vilket i stort är i linje med den europeiska banksektorn. Vi menar dock att de nordiska bankernas goda kapitalisering och relativt låga exponering mot Europas värsta finansiella oroshärdar medför att en premiumvärdering bör vara motiverad. Avkastningen på eget kapital (ROE) ligger i snitt på procent vilket är tydligt lägre än snittet innan finanskrisen och vi ser inga tecken på att avkastningen förbättras varför vi är neutrala till sektorn dec 30-jan 29-feb 30-mar 30-apr 30-maj 30-jun 30-jul 30-aug 30-sep 30-okt 30-nov Sid 2

3 SEB höjs till köp, DNB sänks till neutral Kapitaltäckning för de nordiska bankerna SEB vår favorit i sektorn inför 2013 Vi väljer att göra två rekommendationsförändringar i samband med vår sektorgenomgång av de nordiska bankerna och detta medför att SEB är vårt förstaval i sektorn inför 2013 samt att rekommendationen höjs till köp. Vi menar att SEB:s långsiktiga kostnadsbesparings- och effektiviseringsprogram kommer att fortsätta ge stöd åt aktien samtidigt som vi tror att räntenettot kommer att vara stabilt. Positivt är även att banken fortsätter att ta marknadsandelar inom såväl bolån som företagsutlåning i Sverige från främst Handelsbanken och Swedbank, något som medför en trolig tillväxt över sektorgenomsnittet. Vi sänker samtidigt rekommendationen för DNB till neutral syn då vi ser att osäkerheten kring utvecklingen under kommande år har ökat som följd av Norges Banks justerade riskvikter på de norska bolånen samtidigt som banken inte är lika välkapitaliserad som de svenska konkurrenterna. Detta medför enligt vår mening förhöjd risk att utdelningen justeras ned då banken kan behöva behålla kapital för att förbättra kapitaltäckningen. Risk (om än liten) finns även att banken likt Danske Bank väljer att ta in kapital för att snabbt stärka balansräkningen, något vi inte tror skulle tas emot väl av marknaden. Sedan vi höjde rekommendationen till köp i maj ( ) har aktien stigit med omkring 21 procent vilket är tydligt bättre än genomsnittet för de nordiska bankerna på nära 14 procent och överträffas endast av SEB. För övriga banker (Handelsbanken, Nordea och Swedbank) upprepas neutral syn då vi fortsatt ser att aktierna handlas och värderas till rimliga nivåer. Handelsbanken åtnjuter fortsatt en värderingspremie, något som dock motiveras av den starkare avkastningen på eget kapital. Vi menar dock att risken i den stora exponeringen mot den svenska bolånemarknaden inte är fullt diskonterad. Även Swedbank har en avkastning på eget kapital över snittet och värderas även till en premie. Vi menar dock att det finns risk för besvikelser under 2013 då marknadens förhoppningar om extrautdelning eller aktieåterköp enligt vår mening är för stor givet den osäkra globala konjunkturutvecklingen och de uttalanden finansminister Anders Borg gjort där han tydligt ifrågasätter återköp eller extrautdelningar av de svenska bankerna vilket medför att kapitaldistributionen är högst osäker. Nordea fortsätter att handlas till rabatt mot sektorn vilket vi i dagsläget tycker är motiverat baserat på bankens avsaknad av konkreta besparingsåtgärder, svagare kapitalisering samt exponering mot Danmark och shippingmarknaden. I Nordeas fall kommer vi hålla utkik efter uttalanden om eventuella kostnadsbesparingsprogram som vi tror kan vara en katalysator för bättre relativutveckling för aktien, tillsvidare är vi dock avvaktande. Källa: Nordea Markets, bolagsdata Källa: SEB SEB: Stigande marknadsandel inom svenska bolån Sid 3

4 SEB Höjs till köp Kursutveckling under 2012 SEB förstavalet bland de nordiska bankerna Vi höjer idag rekommendationen för SEB till köp då vi menar att bolaget är välpositionerat inför 2013 och anser att aktien bör gynnas av den goda kostnadsdisciplinen och de stigande marknadsandelarna på den svenska lånemarknaden Vi menar att SEB:s långsiktiga kostnadsbesparings- och effektiviseringsprogram kommer att fortsätta ge stöd åt aktien samtidigt som vi tror att räntenettot kommer att vara stabilt. Positivt är även att banken fortsätter att ta marknadsandelar inom såväl bolån som företagsutlåning i Sverige från främst Handelsbanken och Swedbank något som medför en trolig tillväxt över sektorgenomsnittet Aktien handlas till P/E strax under 10 på nästa års vinstprognoser vilket är i linje med genomsnittet för de svenska storbankerna men inte utmanande i absoluta tal. Sett till P/BV handlas SEB till rabatt på omkring 14 procent med P/BV på 1,0. Vi menar även att direktavkastningen på drygt 4 procent är attraktiv. Kurs vid analystillfället: 54,50 SEK dec 30-jan 29-feb 30-mar 30-apr 30-maj 30-jun 30-jul 30-aug 30-sep 30-okt 30-nov Sid 4

5 DNB Sänkt rekommendation Kursutveckling under 2012 Ökad risk medför neutral syn på aktien Vi sänker idag rekommendationen för DNB till neutral syn då vi ser att osäkerheten kring utvecklingen under kommande år har ökat som följd av Norges Banks justerade riskvikter på de norska bolånen samtidigt som banken inte är lika välkapitaliserad som de svenska konkurrenterna. Detta medför enligt vår mening förhöjd risk att utdelningen justeras ned då banken kan behöva behålla kapital för att förbättra kapitaltäckningen. Risk (om än liten) finns även att banken likt Danske Bank väljer att ta in kapital för att snabbt stärka balansräkningen, något vi inte tror skulle tas emot väl av marknaden Sedan vi höjde rekommendationen till köp i maj ( ) har aktien stigit med omkring 21 procent vilket är tydligt bättre än genomsnittet för den nordiska bankerna på nära 14 procent och överträffas endast av SEB Värderingen är i sig inte särskilt utmanande med P/E strax över 8 baserat på prognoserna för 2013, vilket är närmare 12 procent lägre än det nordiska banksektorgenomsnittet och även P/BV på 0,8 innebär en klar rabatt mot sektorn. Vi ser dock att risken är förhöjd och att utdelningen är osäker dec 30-jan 29-feb 30-mar 30-apr 30-maj 30-jun 30-jul 30-aug 30-sep 30-okt 30-nov Kurs vid analystillfället: 71,00 NOK Sid 5

6 Neutral syn upprepas för övriga banker Handelsbanken Premievärdering Handelsbanken åtnjuter fortsatt en värderingspremie vilket är något motiveras av den starkare avkastningen på eget kapital. Vi menar dock att risken i den stora exponeringen mot den svenska bolånemarknaden inte är fullt diskonterad. Aktien handlas till tydligt högre värderingsmultiplar än sektorgenomsnittet med ett P/E-tal på strax över 10 på prognoserna för nästa år och P/BV på 1,4. Direktavkastningen uppgår till närmare 5 procent. Kurs vid analystillfället: 237,30 SEK Nordea Rabatten motiverad Nordea fortsätter att handlas till rabatt mot sektorn vilket vi i dagsläget tycker är motiverat baserat på bankens avsaknad av konkreta besparingsåtgärder, svagare kapitalisering samt exponering mot Danmark och shippingmarknaden. I Nordeas fall kommer vi hålla utkik efter uttalanden om kostnadsbesparingsprogram som vi tror kan vara en katalysator för bättre relativutveckling för aktien, tills vidare är vi dock avvaktande. Aktien värderas till ett P/E-tal strax över 9 vilket är 5 procent lägre än snittet bland de svenska bankerna. P/BV ligger på 1,0 vilket innebär en tydlig rabatt mot sektorn. Direktavkastningen prognostiseras bli strax över 4 procent för Kurs vid analystillfället: 61,25 SEK Swedbank Osäkert kring kapitaldistribution Swedbank har en avkastning på eget kapital över snittet och värderas även till en premie. Vi menar dock att det finns risk för besvikelser under 2013 då marknadens förhoppningar om extrautdelning eller aktieåterköp enligt vår mening är för stor givet den osäkra globala konjunkturutvecklingen och de uttalanden finansminister Anders Borg gjort där han tydligt ifrågasätter återköp eller extrautdelningar av de svenska bankerna vilket medför att kapitaldistributionen är högst osäker. Aktien handlast till P/E-tal strax under 10 på nästa års prognoser vilket är i linje med sektorn, sett till P/BV på 1,3 är dock premien mot sektorn tydlig. En direktavkastning på drygt 5 procent ligger i nuläget i korten. Kurs vid analystillfället: 124,60 SEK Sid 6

7 DJUPANALYS Söderberg & Partners Om Söderberg & Partners Söderberg & Partners är Sveriges ledande obundna rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi har tillgång till Nordens största fristående analysavdelning, vilken dagligen följer försäkringsbolagen, bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur ett produktperspektiv. Viktig information Denna rapport är framtagen av Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB (nedan Söderberg & Partners). Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande. Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling. Analytiker: Henrik Nordlander, Linda Jägerstad Sid 7

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen Aktienytt Aktieanalys 28 januari 2011 Marknadskommentar Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport Makrostatistik i form av konfidensindikator för USA:s hushåll steg till 60,6 i januari, vilket var

Läs mer

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2013

Risker i det finansiella systemet 2013 Risker i det finansiella systemet 213 14 november 213 14 november 213 Dnr 13-185 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Risker för den finansiella stabiliteten 4 Risker för konsumenter 5 Utvecklingen under

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys 22 januari 2010 Marknadskommentar Inledningsveckan av rapportsäsongen kom till stora delar att handlas i moll. När börsveckan summerades på fredagseftermiddagen hade Stockholmsbörsen

Läs mer

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4.

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4. Aktienytt Aktieanalys - fredag den 7 februari 2014 Marknadskommentar Börsvecka som kämpade sig upp på plus Rapportsäsongen fortlöpte, ECB lämnade räntebesked och delar av ISMsiffran fick marknaden att

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Bolagen med högst värde

Bolagen med högst värde REDEYE TRENDS NR 40 DECEMBER 2011 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 8,6% NASDAQ 6,4% DOW JONES 6,7% Bolagen med högst värde Värdeinvesterarna Graham och Piotroski har skapat urvalsmodeller där man enligt vissa regler

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning Handelsbanken Ingress Handelsbanken har liksom övriga svenska storbanker under de senaste åren upplevt aktielyft som slår stockholmsbörsen som helhet med råge. Med en börsutveckling på knappa 80 % de senaste

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Andra vågen? ... men tekniskt ser det fortfarande bra ut

Andra vågen? ... men tekniskt ser det fortfarande bra ut Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -0,6% +4,2% +3,0% Nummer 19 juni 2009 Andra vågen? Veckans siffra 170 miljarder kronor. Så mycket kan de svenska bankernas kreditförluster landa på enligt Riksbanken.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Långsiktigt engagemang

Långsiktigt engagemang Aktienytt Aktieanalys 21 januari 2011 Marknadskommentar Inflationsoro OMXS30 visade under fredagseftermiddagen 1153, en nedgång på 1,7% under veckan. Veckan bjöd på statistik från USA som visade att försäljningen

Läs mer

Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet

Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet Aktienytt Aktieanalys 27 november 2009 Marknadskommentar Efter en stark inledning av veckan kom uppgången av sig och det faktum att ett konglomerat med Dubai som storägare ställde in sina betalningar fick

Läs mer

Pyspunka? Ikapp igen Efter en lite skakig start är Trendsportföljen. Nyhet! Missförstått. Det svänger. Tradedoubler i känsligt läge Sidan 10 +0,4 %

Pyspunka? Ikapp igen Efter en lite skakig start är Trendsportföljen. Nyhet! Missförstått. Det svänger. Tradedoubler i känsligt läge Sidan 10 +0,4 % Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES +1,2% +1,4% +0,5% Nummer 2 januari 2007 Pyspunka? Veckans siffra Så mycket har oljepriset fallit sen 12% årsskiftet Nyhet! Nu kan du få alla Redeyes analyser som

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys 1 oktober 2010 Förnyad oro över det europeiska banksystemet Skuldsituationen för en del europeiska länder och deras banksystem har åter kommit på marknadens radarskärm. Framför allt

Läs mer