Kvalitetsrapport ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport 2013-2014. ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö"

Transkript

1 Kvalitetsrapport ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö

2 Innehållsförteckning ProCivitas Privata Gymnasium, VäxjöInnehållsförteckning... 1 Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Utvecklingsområde 1, Programlag... 9 Utvecklingsområde 2, Betygsmatriser Utvecklingsområde 3, Matematikundervisning Funktionell kvalitet: Upplevd kvalitet: Sammanfattning

3 Vision och värdegrund Vår vision är kort och gott av vi ska sträva efter att vara Sveriges Bästa gymnasieskola. I vår strävan i att nå vår vision vill vi att alla elever ska få känna sig som vinnare. ProCivitas Privata Gymnasiums vision om att skapa Sveriges bästa gymnasieskola, kräver att vi är Sveriges bästa arbetsplats, och attraherar Sveriges bästa lärare som i sin tur attraherar Sveriges bästa elever. ProCivitas Privata Gymnasium fokuserar på den enskilda eleven och arbetar med en uttalad ambition att erbjuda varje elev en unik utbildning. Skolans strävan mot att uppfylla detta (samt skolans syn på kunskap) kan sammanfattas i dess övergripande mål: Hög måluppfyllelse livslångt lärande sociala färdigheter samverkan skola/näringsliv/föreningsliv/universitet Grundfakta om skolan/förutsättningar Rektor: Johan Kåberg Organisation : ProCivitas Privata Gymnasium AB Personal Inför läsåret förändrades organisation och personalkår av flera anledningar. En större förändring var att vi ville skapa en bättre programlagstruktur med programansvariga. Under året har tre lärare varit ansvariga för respektive program samt en ansvarig för nationell idrottsutbildning (NIU). En nyckelrekrytering gjordes då ekonomiläraren slutade efter åtta år på ProCivitas. Behörigheten är god, de lärare som under året inte varit behöriga har varit en vikarie i engelska, en vikarie i spanska samt en disputerad. Lärartätheten ligger på 4,6 lärare per 100 elever. Detta kan tyckas vara lågt, men det är viktigt att komma ihåg att ca 120 elever får sin specialidrottutbildning externt via samarbetande föreningar samt att ProCivitas lärare har relativt många undervisningstimmar. Inför läsåret gjordes en större förändring inom lokalvården. För första gången köptes tjänsten av en extern aktör. 3

4 Personalfunktioner Antal Anställningsrad (%) Behöriga Lärare Rektor Ja Biträdande rektor 1 40 SYV 1 80 Programansvariga 4 40 Skolsköterska 1 40 Skolläkare (1) extern Kurator 1 30 Administratör Lokalvård (1) extern Kökspersonal Internatpersonal 2 75 SUMMA 39* 2455 *Totalt antal anställda uppgick till 33 individer (6 individer ovan ligger på två positioner) Bakgrundsstatistik elever Under läsåret har drygt 350 elever funnits på skolan och fördelats på tre program samt nationell idrottsutbildning (NIU). Antal elever per program och årskurs juni 2013 Program Åk1 Åk2 Åk3 SUMMA Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet SUMMA Budget med materiella resurser och lokaler Under läsåret har vi arbetat vidare med Academedias rutiner för budgetarbete och ekonomisk kontroll i syfte att skapa en skola med stabil ekonomi. Årets resultat ligger i 4

5 linje med budget. Ett antal parametrar påverkar varje år och som kan ge stora resultateffekter. Dessa punkter är också de som vi har svårt att påverka på kort sikt. Den interkommunala ersättningen Lärarlöner Hyra Vår strävan är en budget i balans i syfte att driva Sveriges bästa gymnasieskola. När det gäller de ekonomiska målen ska dessa vara inriktade på att vi ska använda medlen på bästa sätt, ge maximal nytta för våra elever på kort och lång sikt. Resurser är avsatta i budgeten för kompetensutveckling, hälsa, event och IT som vi bedömer är viktiga för elevernas utveckling och trivsel. Hit hör en-till-en satsning och kick-offresor och fester för elever såväl som personal samt träningskort för personal. Vi ser ett behov av att utveckla och anpassa lokalerna för att passa organisationen med det antal klasser vi har idag och kommande läsår. Inför läsåret inreddes ett extra utrymme med hjälp av elevrådet i syfte att skapa mer uppehållsytor. Presentation och förankring av mål I vår vision att sträva mot att vara Sveriges Bästa Gymnaieskola krävs att vi har en tydlig målsättning i det vi gör. Vi vill att varje elev som kommer till oss ska få en Guldbiljet till framtiden. Tillsammans laddar vi biljetten med kunskaper och färdigheter som ska ta dem till sina drömmars mål. Vi vill att våra elever ska få känna sig som vinnare. Att känna sig som en vinnare på ProCivitas är en känsla eller ett sinnestillstånd där en elev, som oberoende av sina förutsättningar, ges möjlighet att utveckla sin självkänsla och sin inre drivkraft för att vara väl förberedd för framtiden För att nå visionen och att få eleverna att känna sig som vinnare har vi under verksamhetsåret satt inre såväl som yttre mål för kommande verksamhetsår. 5

6 Målsättningar Under läsåret har vi gemensamt skapat de målsättningar vi har med verksamheten. Det är inre och yttre mål som vi strävar efter att nå för att kunna uppnå vår vision om Sveriges Bästa gymnasieskola. Inre mål: Ökad måluppfyllelse Stresshantering Yttre mål: Attraktiv skola - stärka varumärket och säkerställa sökandebild Nätverkande - företag, organisationer och universitet, grundskolor Vi bedömer att dessa mål är viktiga för en vidare positiv utveckling av skolan och vi kommer därför att arbeta med dessa under 2014/2015. Vi har sedan tidigare identifierat en rad med Key Success Factors som ligger till grund för god trivsel och därmed flera viktiga parametrar för att nå vår vision. Dessa KSF är: Kvalitet i utbildningen Studiemotiverade kamrater Fantastiskt engagemang Bra skolmiljö Nätverk näringsliv idrottsliv - universitet Sociala arrangemang Bra skolmat Familjärt och exklusivt 21st Century School Arbetet i verksamheten Inom ProCivitas lägger vi stor kraft i att skapa en bra miljö som attraherar engagerade och välutbildade lärare samt studiemotiverade elever. Denna kombination ger ProCivitas en stabil plattform. ProCivitas i Växjö har en stark koppling till det lokala näringslivet. Genom gästföreläsningar och möjligheten att som elev få en egen mentor från näringslivet skapar vi en drivkraft hos våra elever. Detta tar sig bl.a. utryck i att vi vid ett flertal 6

7 tillfällen haft mycket goda framgångar inom Ung Företagsamhet och har erhållit en rad andra utmärkelser. Skolmiljön är ett högt prioriterat område och eleverna - som vi ser som kunder - har mycket att säga till om på skolan. Det existerar mycket sällan skadegörelse och det råder ordning och reda på skolan, något som vi ser som en självklar förutsättning för goda studieresultat. Vårt utvecklingsarbete sker systematiskt utifrån en helhetssyn på vad som är relevant att utveckla och stärka för just oss beroende på vår vision och inriktning, vår värdegrund, våra målsättningar kopplat till kvalitet, tillväxt och ekonomi samt vår övertygelse om vilka vi vill vara och hur vi vill framstå för personal, elever såväl som utåt. I arbetet med att nå målen har ambitionen varit att skapa en platt organisation som på bästa sätt möter eleverna i det dagliga arbetet. Under året har denna organisation blivit allt tydligare och vi kan efter läsårets slut se att vi har en tydlig lokal ledningsgrupp med ansvar för skolutveckling generellt och på programnivå specifikt. Ledningsgruppen består av programansvariga som med utökat programansvar tar ett stort ansvar för programmens utveckling såväl som skolutveckling generellt. 7

8 Viktiga händelser under året Förstelärare introduceras: Yrkesskickliga lärare ska kunna bli förstelärare samtidigt som man fortsätter att undervisa. Men också arbeta med att förbättra undervisningen, vara huvudlärare i ett ämne eller ansvara för lärarstuderande. ProCivitas i Växjö har 2013/14 tilldelats en förstelärare som kommer att vara drivande i den pedagogiska utvecklingen samt fungera som en länk mellan skolledning och lärare i det pedagogiska arbetet. Inför läsåret 2014/15 får vi ytterligare tre förstelärare. Redan under VT 2014 beslutades att dessa tre förstelärare kommer att vara de tre programansvariga. De får då ansvar för var sitt arbetslag (EK, NA och SA) där de driver utvecklingsarbetet och är sammankallande. Förstelärarna har i uppgift att driva pedagogiska diskussioner i arbetslagen samt att vara huvudansvariga för temadagar och temaresor kopplade till det program som respektive arbetslag är kopplat till. Teambuilding och recentiorsfest: Som vanligt genomförde vi en lyckad teambuilding i Kolboda för förstaårselever. För första gången genomfördes denna med endast en övernattning. Konceptet är mkt bra och eleverna lära känna varandra bra. En alumnielev ansvarar för föreläsning i vett & etikett, är toastmaster under middagen samt DJ. Vi bedömer att det är full tillräckligt att genomföra eventet under två dagar och en övernattning. Den efterföljande recentiorsfesten syftar till att skapa samhörighet med systerskolorna. UF-framgångar: Ett nytt UF-år sparkades igång av ny lärare, som hade ca 45 UF-elever. Trots en trög start visade eleverna framfötterna rejält under året och det gav resultat i den regionala tävlingen där vi tog en lång rad med första- och andraplaceringar. Vi kunde tillslut skicka fem företag och 18 elever till Stockholm. På den nationella mässan tog vi sedan förstaplatsen i hållbart företagande. UF-Stockholm Berlin Alumni Homecoming 8

9 Alumni homecoming: För första gången har vi kunnat genomföra ett alumni homecoming. Via Facebook har alla alumnis bjudits till skolan för en alumniträff. Drygt 70 alumnis kom till träffen som låg i anslutning till Öppet Hus i november. Eventet var lyckat och uppskattat av många. Feedback vi fick var att många hade tentaveckor på universitet och hade därmed mindre möjlighet att vars med. Till kommande år vill vi nog lägga denna träff i anslutning till julavslutningen. Resor: Ett välbeprövat och lyckat koncept med stockholmsresor för åk2-eleverna har genomförts ett par gånger. NA/EK åker tillsammans under två dagar samt SA själva under två dagar. Studiebesök görs på SvT och RD samt på programspecifika mål (naturhistoriska för NA och vandring i gamla stan för SA samt företagsbesök av EK). För åk-3 eleverna har vi utvecklat ett koncept med Berlinresor för SA och EK och CERN för NA. Mål och syfte med resorna är att uppnå en ökad samhörighet och kollektiv känsla för eleverna inom programmen såväl som inom klasserna. Resorna har genomförts baserades på mål för programinriktningarna och syftar till att stimulera eleverna till en utvecklad syn på andra språk samt andra kulturer; förståelse av miljöfrågor och företagsklimat. Deltagande personal har via elevintervjuer återkopplat att elevernas allmänna respons var att resorna var lyckade och framgångsrika. Åtgärder enligt föregående års rapport Allt sedan GY-11 introducerades har en rad nya utmaningar kunnat identifieras. Härifrån har ett antal utvecklingsområden prioriterats från föregående års rapport. Utvecklingsområde 1, Programlag Arbetssätt Tidigare har vi ansett oss själva som för liten skolenhet för att arbeta med programlag. I takt med att skolan vuxit samt att politiska beslut påverkat både innehåll och arbetssätt har vår bedömning varit att det krävs att vi organiserar oss i programlag. Skolans tre program leds av tre programansvariga som till kommande läsår även är förstelärare. Till varje programlag knyts fem-sex lärare vars uppgift är att utveckla programmet specifikt utifrån programmålen, omvärldsbevakning, arbeta med Öppet Hus-koncept mm. 9

10 Programlaget tillsammans med kontaklärarna kommer även att bevaka varje elevs utveckling, studieplan, trivsel och framtidmöjligheter. Varje program har arbetat fram sina egna årshjul där det tydligt framgår var, när och hur olika mål/event/händelser etc faller in under respektive årskurs under läsåret. Programlaget ansvarar även för att studieresor kopplade till programmen genomförs. Resultat Under läsåret har vi kunnat skönja lite olika resultat kring programlagens arbete. Detta beror på att arbetet inte har legat i fas. SA och NA har kommit längst i arbetet medan EK är i en uppbyggnadsfas med en ny programansvarig. Analys Vår bedömning är att vi är på rätt väg i våra tankar kring programansvariga och deras koppling till den lokala ledningsgruppen. Programlagen behöver nu arbetsro och möjlighet hitta sina roller där varje lärare känner sig delaktig i utvecklingen av programmen och därmed utveckling av skolan. Utvecklingsområde 2, Betygsmatriser Arbetssätt Schoolsoft har under läsåret kopplat till betygsmatriser som verktyg och hjälpmedel för lärarna i bedömning och betygsättning. Syftet är att underlätta för läraren i bedömningen och därmed skapa en likvärdig bedömning och betygsättning. Matriserna ska ytterst vara ett sätt att tydliggöra relationen mellan mål, undervisning och bedömning. Dessa ska samspela med varandra och bidra till att ge läraren bättre inblick i kursens centrala innehåll. Redan under planeringen av undervisningen är det viktigt att ställa sig frågor om vad de centrala kunskaperna i momentet är, hur undervisningen kring de centrala momenten bedrivs, hur de bedöms och hur läraren ser till att eleverna blir allsidigt bedömda avseende både innehåll och nivå. 10

11 Betygsmatris. Skärmdump från Schoolsoft där det framgår vilka färdigheter en elev uppnått. Resultat En klart och entydigt resultat från några lärare är att matriserna underlättar i bedömningen och därmed betygsättningen. Lärarna känner sig relativt bekväma med verktyget även om det skiljer sig åt mellan olika ämnen. De upplever att de i mindre omfattning pratar betyg med eleverna. Istället pratar de vilka förmågor som är uppnådda och vilka förmågor eleven behöver arbeta med. Analys Det beslut som tagits under senare delen av läsåret, baserat på det arbete som några lärare utfört med betygsmatriserna, är att alla lärare ska arbeta med matriserna under läsåret 2014/15. De lärare som kommit längst med arbetet har under läsåret utbildat övriga lärare och kommer även att under läsåret 2014/15 att vidareutbilda sina kolleger. De utmaningar som vi stött på i arbetet är att matriserna inte är helt anpassade i Schoolsoft för att kunna göra tydliga markeringar av vilka förmågor som är uppnådda. Här måste varje lärare i Schoolsoft bryta ned matrisen i mindre delar i syfte att konkretisera och förenkla. En lärare har idag den kunskapen men kommer att utbilda övriga till hösten. När matrisarbetet är fullt utbyggt i alla ämnen kommer vi att kunna ge en bättre och tydligare bild för elev och vårdnadshavare om hur eleven ligger till i ämnet. Därmed kommer matrisen bli ett pedagogiskt verktyg och redskap som möjliggör elevinflytande. 11

12 Utvecklingsområde 3, Matematikundervisning Arbetssätt Ämnet matematik var föremål för diskussioner redan innan GY-11. Men i och med GY-11 har vi mött lite mer utmaningar. Diskussionerna varför det ser ut som det gör har varit många och varierade. Det vi vet är att framförallt Ma2b och Ma3b har skapat utmaningar lärarna och skolan. Trots att lärarna arbetat mer med problemlösning och flipped classroom så har vi under läsåret inte kunnat nå bättre resultat än föregående läsår. Resultat Ett stort antal elever har under läsåret ingått i flera grupper av vad vi kallar MaX, dvs grupper där vi tillsatt resurser för att hjälpa elever till godkänt. Med facit i hand kan vi konstatera att vi lyckades få de allra flesta av SA och EK godkända i Ma2b. Analys Resultaten i matematikundervisningen måste förbättras. Till läsåret 2014/15 kommer vi att i Ma2b och Ma3b utöka det totala antalet undervisningstimmar. Undervisningstiden i kurserna utökas från 2,5 timmar per vecka till 3 timmar. Vi kommer även att tillsätta en förstelärartjänst i matematik. Förstelärarens uppdrag inför och under kommande läsår kommer att vara att förebereda sommarskola samt uppföljning och planering av varje enskild elev som inte är godkänd i någon av matematikkurserna. Funktionell kvalitet: Arbetssätt: Under de senaste åren har söktrycket ökat till ProCivitas i Växjö. Med ökat söktryck har vi även fått högre meritvärden på eleverna. Sist antagen ligger på ca 200 poäng och medelvärdena på mellan beroende av program. Detta gör att vi har en relativt homogen grupp av elever med högt ställda ambitioner och mål. De relativt höga ingångsbetygen återspeglas även i relativt höga slutbetyg. Detta kan vi även mäta i Added Value, dvs relationen mellan ingångsbetyg och avgångsbetyg. För att förbereda eleverna på framtida studier och arbete pratar vi ofta om ansvar. Vi strävar att eleverna ska ta ett personligt ansvar och utöva inflytande över sin utbildning och arbetsmiljö. I vår strävan efter full måluppfyllelse arbetar vi med: 12

13 Undervisningens kvalitet: Varje lärare är mycket mån om att leverera högsta möjliga kvalitet i undervisningen. Tillgänglighet till varje lärare ska vara god. Skolans litenhet gör att eleverna vet var deras lärare finns även utanför lektionerna. Viljan att hjälpa eleverna utanför lektionstid är god. Vi kan i de interna utvärderingarna se att eleverna upplever undervisningens kvalitet som mycket god och vi kan se i utvärderingen av varje enskild lärare att de ligger i nivå med vår målsättning, dvs minst 4,0 i engagemang, pedagogisk förmåga och ämneskunskaper. Green Sheet, är ett s.k. Early Warning System där vi visuellt klart och tydligt får en samlad bild av hur varje enskild elev klarar målen (vägrätt) och för varje enskilt ämne (lodrätt). Undervisande lärare fyller i dokumentet och uppföljningar görs frekvent. Green Sheet för en klass efter år 2 Ledighet och frånvaro: från skolans sida påtalar vi ofta vikten av att vara närvarande i skolan för att lyckas med sina studier. Vi har snabba återkopplingar vid olovlig frånvaro där vi varje måndag får en automatisk uppföljning av vilka elever som har varit olovligt frånvarande. Kontaktlärarna följer upp detta med samtal till elev och vårdnadshavare samt om så föreligger, rapport till CSN. Vi pratar även tydligt med elever och vårdnadshavare om riskerna med längre ledigheter, dvs möjligheter att nå eftersträvade mål kan äventyras. Uppföljning av målen: Arbetet med den funktionella kvaliteten utvärderas lokalt genom terminsutvärderingar med ett stort frågebatteri där vi bla mäter upplevelser av undervisningens kvalitet, lärarnas pedagogiska förmåga, engagemang och ämneskunskaper samt upplevelser av 13

14 Summa per program % Skolans meritvärde 13/14 Skolans meritvärde 12/13 Riket meritvärde 12/13 Högskolebehöriga på skolan 13/14 anges i andel % Högskolebehöriga på skolan 12/13 anges i andel % Högskolebehöriga riket 13 lunch, städning mm. På koncernnivå görs liknande NKI-utvärderingar (nöjdkundindex) som vi även kan jämföra med systerskolor över hela Sverige. Resultat: Nedanstående diagram syftar till att synliggöra resultaten av vårt arbete samt genom analyser och skapa bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse inför kommande läsår och därmed bättre möjligeter för våra alumnis att lyckas med högre studier och yrkesliv. Grundläggande behörighet till högskola/universitet. Meritvärde i snitt per program jämfört med riksnitt per program Föregående år. OBS: Idrottsprogrammet (BF) ersattes 2011 av NIU samtidigt som EK tillkom som program. EK 14,7 ### ### 88 ### ### SA 13,6 16,5 14, ,6 67,9 NA 16,8 17,7 16, ,3 ID/BF ### 15,5 12,5 ### Skolan totalt 14,7 16,3 13,9 81,7 97,7 63,4 Den grundläggande behörigheten samt meritvärden för avgångseleverna indikerar på både god behörighet och relativt höga avgångsbetyg jämfört med nationella värden. Det som vi kan se av årets resultat när första kullen av GY-11 elever tagit studenten är en avvikande trend mot tidigare med ett lägre meritvärde och en lägre andel behöriga. Resultaten från de nationella proven och kursbetygen visar att vi i flertalet ämnen ligger på goda resultat samt att glidningen mellan kursbetyg och provbetyg inte är markant åt Ta bort mij något håll. Undantaget är matematik. I matematik 2b är antalet ej godkända höga och därmed snittbetyget på kursen lågt. I matematik 3b är andelen ej godkända hög och glidningen hög. 14

15 Resultat från de nationella proven och kursbetyg för skolans alla elever. Procentuell fördelning per betygsnivå. OBS: NP-betyg för några elever saknas i några kurser. Glidning: Sammanställning över glidning mellan NP och kursbetyg 2013/2014 Ämne Kursbetyg Nationella Glidning % Ma1b % Ma1c % Ma2b % Ma2c % Ma3b % Ma3c % En % En % Sv % Sv % Andel gymnasieelever som fullföljt utbildningen inom fyra år per program. OBS nedanstående data från GY-11 på tre år. Program Total elever Examensbevis Studiebevis Ekonomiprogrammet 52 88% 12% Naturvetenskapsprogrammet 22 91% 9% Samhällsvetenskapsprogrammet 44 78% 22% 15

16 Den första årskullen med GY-11 och därmed den nya betygsskalan lämnade gymnasiet i juni Andelen som fullföljt utbildningen, dvs med examensbevis i handen är lägre än tidigare årskullar i den gamla gymnasieskolan. Tydligast kan vi se det på samhällsvetenskapsprogrammet. Jämförelsen är dock bara gjord på tre år. Några av eleverna kommer inom kort att erhålla examensbevis. Analys och bedömning av måluppfyllelsen: ProCivitas elever har relativt höga betygsvärden med sig från åk-9. De har också stora förväntningar på sin skola och sin utbildning. Skolan har i mångt och mycket nöjda elever och goda resultat i de allra flesta ämnen. De goda resultaten grundar sig till stor del på att eleverna tar ett stort ansvar för sina studier. Målbilden för oss måste alltid vara 100-% måluppfyllelse samt gärna en positiv utveckling av elevernas meritvärden. Det är inte förrän då vi är helt nöjda. Vårt mål är även att eleverna ska vara nöjda med sin utbildning. De ska vara nöjda med den kvalitet de får på undervisningen och de ska vara nöjda med att skolan förberett dem på bästa möjliga sätt inför framtiden. För att nå goda resultat krävs ett stort engagemang från lärarnas såväl från eleverna sida. Detta engagemang skapar vi tillsammans. Det krävs även lärare som är duktiga pedagoger med stora ämneskunskaper. Det finns dock ett antal områden där vi behöver utvecklas. Åtgärder för ökad måluppfyllelse och vidare utveckling: För att stärka utbildningen och arbeta för ökad måluppfyllelse i matematik har vi inför kommande läsår vidtagit ett par avgörande åtgärder. Utökad undervisningstid: Det första vi gör är att är att utöka undervisningstiden i matematik. Tidigare har vi i samtliga matematikkurser lagt ut minuter. Till kommande läsår kommer det att ligga minuter undervisningstid. Detta tror vi kommer att underlätta för elever och lärare och samtidigt ge en ökad måluppfyllelse. Förstelärare i matematik: Inför kommande läsår tillsätter vi en förstelärare i matematik. Läraren kommer att ansvara för de elever som under läsåret inte nått godkänt i någon av matematikkurserna. Lärarens ansvar är att ta ett helhetsansvar kring dessa elever och att redan under sommaren 2014 förbereda ej godkända elever. I detta arbete ingår utskick till elever (inklusive målsmän) med uppgifter att arbeta med under sommaren, 16

17 inbjudan till sommarskola samt genomförande av sommarskola under två veckor i augusti. Green Sheet: Alla lärare ska arbeta med green sheet för att tydligt och snabbt kunna se vilka elever och vilka ämnen stöd behöver sätta sin. Extra anpassningar: De krävs även kontinuerliga uppföljningar under läsåret, bättre insatser och klarare direktiv till kontaktlärare vad som gäller extra anpassningar samt snabbare förfarande vad gäller särskilt stöd och åtgärdsprogram (enligt de bestämmelser som började gälla 1 juli 2014, se Skolverkets Allmänna råd: Arbete med extra anpassningar, särkskilt stöd och åtgärdsprogram.) Upplevd kvalitet: Arbetssätt: Enligt läroplanen ska varje elev få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi strävar efter att all verksamhet på ProCivitas genomsyras av de grundläggande värden som beskrivs i läroplanen. Vårt uppdrag är att främja elevernas utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar med tron på sig själv och sin framtid. Detta speglas i vårt synsätt att varje elev ska få känna sig som en vinnare. Vi har som mål att behandla våra elever som vuxna gällande frihet såväl som ansvar. Eleverna skall se skolan som sin arbetsplats och känna ansvar gällande sin studiemiljö. Detta uppnås genom att eleverna ständigt engageras i skolans arrangemang. Vi erbjuder också stort elevinflytande över studiesituationen. Elevengagemanget tar sig till största del uttryck genom skolans aktiva elevkår. Elevkåren fungerar också som bollplank för skolledningen i arbetet som rör elevtrivsel. ProCivitas har tydliga ordningsregler som förankrats med skolans elever vilket ger en bra studiemiljö och trivsel. Alla skolans regler har tagits fram gemensamt av elever och personal. Exempel på genomförda trivselarrangemang: Grillkväll för de nya ettorna tillsammans med övriga elever Teambuildingdag med alla elever Elevläger i Kolboda Recentiorsfest i Lund för samtliga ProCivitasettor Överraskningsfika Filmkvällar och idrottskvällar 17

18 Även för personalen har vi under läsåret arrangerat ett antal trivselhöjande aktiviteter. Det självklara starskottet för läsåret är Kickoffresan. Detta läsår gick resan till Budapest. Syfte var att arbeta med vårt vinnande koncept och att få eleverna att känna sig som vinnare. Samtidigt är resan en bra start på läsåret där personalen med mycket energi och engagemang förbereder för att genomföra ett läsår på bästa möjliga sätt. Det vinnande konceptet har vi arbetat vidare med under läsåret under ett par studiedagar. Under hösten bjöds personalen på middag och efterföljande föreläsning med Pia Sundhage (Att leda med glädje). Vid såväl jul- som sommaravslutning bjuder vi på trevliga tillställningar (Rollspel vid julavslutning Mordnatt råder och grillfest med uppträdande vid sommaravslutning). Under läsåret har flera i personalen fått kompetensutveckling. Vi har under läsåret arbetat med FFF, dvs Feedback För Förbättring. Detta med syfte i att möjligöra för alla att kunna ge elever såväl som varandra bättre feedback på det vi gör. Programansvariga gick under våren en utbildning i att leda programlag. Budapest Pia Sundhage Mordnatt råder Uppföljning av målen: Arbetet med elevtrivseln följs upp genom regelbundna möten med skolans elevkår som fungerar som representant för eleverna. Varje måndag har elevrådet frukostmöte och då träffat antingen rektor eller biträdande rektor. Vid dessa tillfällen finns bla den upplevda kvaliteten i fokus. Frågor kring elevtrivsel och upplevd kvalitet finns med i samtliga utvärderingar som utförs under ett läsår. Resultat: För att kunna mäta resultaten av den upplevda kvaliteten genomförs en rad utvärderingar. Nedanstående diagram syftar till att synliggöra resultaten av vårt arbete 18

19 samt genom analyser och skapa bättre kvalitet i undervisningen en god studiemiljö och än bättre trivsel. De övergripande resultaten från kundundersökningen visar en marginell ökning av NKI från till 78 för Detta är något högre än Academedias gymnasier men något lägre än våra systerskolor. Även rekommendationsgraden har stigit de två senaste åren, från 82 till 89. Ett resultat som nu närmar sig ProCivitas i Skåne. I vår egen utvärdering som genomförs under december var motsvarande rekommendationsgrad drygt 90 procent. Trivselgraden och studiemiljön uppfattas som god och ligger på höga 92 respektive 83. Indexet för undervisning består av flera frågor. Här ligger vi på 73, vilket är ett Academediasnitt men lägre än ProCivitas totalt. Resultaten kring upplevelsen av skolans värdegrundsarbete ger en mycket god bild av trygghet och respekt. Elevernas upplevelse av att de har arbetsro är dock något lägre. I index av frågorna kring undervisningens kvalitet finns framförallt en frågeställning att arbeta med - elevernas upplevelser kring hur de får information om hur det går i skolarbete. Academedia genomför även medarbetarundersökning (NMI) årligen. NMI har stigit ett antal procentenheter mellan 2013 och Vi ligger dock något efter procivitasnittet och mer i nivå med academediasnittet. Detta gäller även för attraktivitet, dvs attraktiviteten har stigit men ligger något efter ProCivitas snitt och i nivå med Academedias snitt. Två parametrar har sjunkit något engagemang och ledarindex. NKI genomfördes av Markör under januari Antalet respondenter var 182 av 356 (51%). Nedan följer några av de parametrar som mättes. 19

20 NKI och rekommendationsgrad. Resultat från Kundundersökning Trivselgrad: Indexet för trivsel, studiemiljö och undervisning har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar för de fem frågorna inom respektive område. Resultat från Kundundersökning

21 Värdegrundarbete: Resultat från Kundundersökning Undervisningskvalitet: Resultat från Kundundersökning

22 Medarbetarenkät NMI genomfördes av Markör under januari Antalet respondenter var 21 av 31 Analys och bedömning av måluppfyllelsen Vi upplever som resultatet visar att skolan i hög utsträckning uppnår målet att skapa en verksamhet där eleverna trivs och känner ansvar och delaktighet. De insatser som genomförts för att säkerställa elevernas trivsel har gett tillfredställande resultat. En stor del i det positiva resultatet bör ligga i det förhållningssätt skolan stävar efter att ha gentemot eleverna. Som resultaten även visar är de enskilt viktigaste punkterna att arbeta med under kommande år elevernas studiero och ledarindex. Vi hade inför läsåret genomfört, tillsammans med elevrådet, en insats som skulle skapa mer uppehållsytor och därmed skapa bättre studiero. Uppstartsamtal med personal under hösten visade de upplevde det som bättre och lugnare i korridorerna. Eleverna uppskattade de nya ytorna med soffor och bord. Ett något lägre ledarindex kommer att analyseras i samband med uppstarts- medarbetarsamtal i början av kommande läsår. Åtgärder för ökad måluppfyllelse och vidare utveckling Vi släpper ut lika många elever som vi kommer att ta in kommande läsår. Vi kommer därför fortfarande vara trångbodda. Detta gäller på flera plan - klassrum, grupprum, uppehållsrum och arbetsrum för personal. Det som krävs för att det ska bli bättre studiero på skolan för både elever och personal är: 22

23 Optimal schemaläggning Göra om källarutrymme till studierum istället för uppehållsrum Skapa fler arbetsrum för personal Skapa tysta zoner på skolan. Ändamålsenlig kvalitet: Arbetssätt ProCivitas i Växjö har under flera år arbetat med olika verktyg för att förbereda och stärka våra elever i deras framtida studier och yrkesliv. Under tiden på skolan arbetar vi med bla: Entreprenörskap: Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap är ProCivitas signum. Oavsett om du är ekonom, samhälls- eller naturelev så arbetar vi med de egenskaper som gör att eleven blir en entreprenör. Syftet är att utveckla varje individs drivkraft och kreativitet och dessa egenskaper är något som utmärker en Procivitaselev. Ungt företagande är ett sådant koncept för ekonomieleverna, som syftar till att skapa fler kreativa och företagsamma ungdomar. ProCivitas samhällselever blir samhällsentreprenörer. Med det menar vi att eleverna får använda sina kunskaper i samhällsengagerande projekt. Syftet är att eleverna får odla sin passion och sina inre drivkrafter inom områden som de brinner för. ProCivitas naturelever får ständigt testa sina kunskaper praktiskt i laborationer och undersökningar. Syftet är att eleverna ska utveckla sin nyfikenhet och problemlösningsförmåga. Eleverna uppmuntras att söka forskningsprojekt utanför skolan dels genom gymnasiearbetet men även sommarforskarskolor som Karolinska och RAYS. Kommande läsår är ambitionen att starta projekt med Unga forskare. Gästföreläsningar: ProCivitas mentorer och andra personer från näringsliv, organisationer och universitet kommer gärna till ProCivitas för att gästföreläsa. De tar av sin tid för att investera i våra elevers utbildning och framtid. Dessa föreläsningar är mycket omtyckta och gör att vi kan fortsätta med vårt viktiga arbete i att vara nära näringsliv, organisationer och universitet. Mentorsprogram: ProCivitas strävar genom sin koppling till näringslivet efter att erbjuda ett för eleven utvecklande och bra samarbete som ska komma eleven till gagn i det 23

24 kommande arbetslivet. Inom ramen för detta samarbete erbjuder skolan ett unikt koncept med mentorsverksamhet och en personlig mentor för varje elev. Eleven erbjuds att under sitt tredje läsår få en mentor utifrån önskemål och matchmaking. ProCivitas har en anställd mentorsrekryterare som administrerar och leder programmet. Framtidsdag och framidsmässa: Under läsåret arrangeras resor till framtidsmässan i Göteborg för våra avgångselever där de får möjlighet att möta företag, organisationer och universitet. I januari arrangerar vi lokalt på skolan en framtidsmässa med ett antal lokala aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning och universitet. Internationella kontakter: ProCivitas har en person som i sin tjänst ansvarar för att vägleda och på alla sätt hjälpa elever som har målet att studera utomlands och då oftast på skolor i USA och England. Personen fungerar som kontakt, inspiratör, informatör och leder också resor till London och USA:s östkust där man besöker de populäraste utbildningarna. Dessa resor ligger på loven och bekostas av eleven. Alumninätverk: ProCivitas i Växjö har fram till 2014 släppt ut drygt 1000 alumnis. Merparten av dessa kan vi idag följa via social medier. Inom Facebook finns närmare 900 växjöalumnis i Växjös egen Facebokk. Dessa finns även med i en generell Facebook för hela ProCivitas med dryga 3000 alumnis. Det förekommer alumniträffar främst i Stockholm, Göteborg, Lund, Köpenhamn. Det som vi är mest stolta över är det Homecoming event som vi arrangerade under året och som vi definitivt kommer att göra fler gånger. Detta event är ett sätt för oss att under trivsamma former komma i kontakt med tidigare elever för att få nyttig input om vad som krävs av oss som skola i vårt arbete med att förbereda eleverna för vidare studier men också för att fånga upp intressanta alumnielever som kan komma tillbaka till skolan och föreläsa/inspirera våra nuvarande elever Uppföljning av målen: I en ständig dialog med alumnielever får vi en god bild av att de är väl förbereda på högre studier och arbetsliv. Alumnielever kommer ofta till skolan på spontana besök. Vi har under de senaste åren även haft ett tiotal alumnis som föreläst för våra elever. Detta gör att vi av alumnis får en bra feedback på att det fått med sig rätt förutsättningar för framtiden. I samtal med mentorer är det mycket roligt och givande att får höra att mentorer fortafarande har kontakt med sina adepter lång efter de slutat gymnasiet. 24

25 Resultat: I den senaste uppföljningen av alumnielever som genomfördes i december 2013 kan vi tydligt se i de nio frågeställningar att alumnieleverna uppfattar att deras skola och utbildning förberett dem väl för framtiden. I samtliga frågeställningar ligger ProCivitas i Växjö långt över Academedias snitt. I sju av frågeställningar ligger ProCivitas i Växjö i nivå med ProCivitas snitt totalt. I endast två frågeställningar skiljer det sig något mer. I frågan om kamrater och stämning på skolan ligger vi ngt över ProCivitas totalt medan vi på frågeställningen hur väl utbildningen stärkte dig i din personliga utveckling hamnade ngt lägre. Uppföljande enkät Uppföljning av avgångselever Genomförd av Markör under december Antal respondenter: Växjö 50, Malmö 60 och Helsingborg 60. Analys och bedömning av måluppfyllelsen: Att eleverna i så stor utsträckning upplever att studierna vid ProCivitas i Växjö förberett dem för arbetslivet och högre studier ser vi som ett tecken på att vi håller rätt nivå på vår undervisning samt att vårt koncept med bl.a. samarbete med näringslivet, gästföreläsningar och entreprenöriellt lärande stärker dem inför framtiden. Vi bör dock dock reflektera vidare över vad som gör att de upplever en ngt lägre grad av upplevelse kring stärkt personlig utveckling. 25

26 Åtgärder för ökad måluppfyllelse och vidare utveckling: Vi behöver än bättre förbereda eleverna på vad som väntas av dem i arbestlivet och vid högre studier. Under kommande läsår kommer vi att fokusera på följande utvecklingsarbete: Att medvetet arbeta med att få fler elever in i mentorprogrammet genom att öka medvetenheten om mentorsprogrammet hos eleverna Bjuda in fler alumnielever till skolan för att föreläsa och inspirera Sammantagen analys av funktionell, upplevd och ändamålsenlig kvalitet Vi kan summera en rad med positiva bitar att utveckla och ta med i kommande års kvalitetsarbete. Vi har studiemotiverade elever som trivs med sin skola och sin utbildning. I de tidigare prioriterade utvecklingsområdena med stärkta programlag, matrisarbete och matematikundervisning kommer vi att arbeta vidare med att stärka upp det som fungerat bra och förbättra det som varit mindre bra. Inom respektive kvalitetsområde finns en rad med positiva faktorer som vi självklart ska arbeta med att förstärka bla trygghet och respekt och trivselhöjande aktiviteter. Vi har ett starkt varumärke som skapar en bra sökandebild. Den goda sökandebilden avspeglar sig i sin tur i studiemotiverade elever med relativt höga meritvärden. Det som är framgångsrikt i varumärkesarbetet är självklart att eleverna trivs med sin skola, sin utbildning, sina lärare och sina studiekamrater, vilket även ProCivitas såväl som Academedias utvärderingar visar. Vi bedömer att andra framgångsfaktorer är vikten av att prata om att ta ansvar för sina studier. Lärarnas engagemang, pedagogiska förmåga och ämneskunskaper är självklart av största vikt men även närheten till skolans personal och därmed att bli sedd. Vi tror även att föräldrarnas delaktighet är viktig. Därför bjuder vi gärna in föräldrar till olika evenemang. Vår bedömning är att detta är av största vikt för att vara en attraktiv skola med hög trivsel, trygghet, studiero och hög måluppfyllelse. Ytterligare framgångsområden att arbeta vidare med är fortsatt utveckling på det digitala området. Skolan är stark på det digitala området och lärarna hanterar digitala verktyg väl. Även så framgångsområdet med matriser ska vi arbeta vidare med. För ökad tydlighet i arbetet med likvärdig bedömning och betygsättning krävs att vi är tydliga mot elever och vårdnadshavare. De digitala matriserna skapar denna tydlighet. Lärarna känner sig trygga med matriserna och att de idag inte i lika stor omfattning pratar betygsnivåer med eleverna. 26

27 Under läsåret har vi arbetat med att stärka matematiken genom Mathivation ett projekt från Chalmers som syftar till att öka elevernas självförtroende och motivation till matematik samt stärka lärarnas roll som ledare och inspiratörer. Det är dock tydligt att det krävs mer resurser och bättre flöden. Vidare behöver vi arbeta än mer med att följa upp elever som riskerar att inte nå godkänt. I detta arbete krävs bättre och snabbare uppföljningar av elever som inte nått målen under föregående läsår, snabbare åtgärder och insatser för elever som riskerar att inte nå målen under innevarande läsår. Detta säkerställs bla genom tydlighet i Green Sheet samt arbete med extra anpassningar. Nya utvecklingsområden: Föregående års utvecklingsområden med programlag, matrisarbete och matematikutveckling kvarstår och kommer att vidareutvecklas. Till kommande läsår avser vi att stärka tidigare satsningar på det digitala området samt fortsatt arbete med matematikutveckling. Som helt nytt utvecklingsområde tillkommer studiero och stresshantering. 1. Fördjupade digitala kunskaper Vi har under några år flyttat fram positionerna rejält vad gäller en-til-en-konceptet och den digitala kompetensen. Med en mycket medveten och driven resurs i vår IT-ansvarige känner vi att vi ligger i framkant med många av de digitala verktygs som finns att tillgå. Googlifieringen av skolan och synkningen till Schoolsoft fungerar mycket bra. Personalen får kompetensutveckling kontinuerligt inom området. Vi kommer att flytta fram positionerna än mer kommande läsår med bla: Digiexam, underlättar för eleverna då de är vana att arbeta digitalt i alla sina andra skoluppgifter genom exempelvis Google. Att sedan be dem formulera sina svar med papper och penna är att ge dom sämre möjligheter vid exempelvis provsituationer där det krävs att de kan redigera text. Det underlättar även väsentlig för läraren vid rättning. Google Classrom, underlättar för eleverna genom att de alltid vet vilka läxor som läraren har fått inlämnade. Metoden genom att lämna in och få tillbaka ger dessutom stora förenklingar till den formativa bedömningen och hela processen dokumenteras väl både med kommentarer från lärare och elev. Eleven får ett verktyg som hjälper till att strukturera sin studier och sina inlämningar med bl.a. tydliga deadlines, en funktion som är viktig i förberedande syfte inför fortsatta studier och/eller arbete. För lärarna ger Google Classroom större kontroll över insamling av uppgifter från eleverna och en central plattform att föra diskussioner på kring kurserna tillsammans 27

28 med eleverna utanför klassrummet. Alla inlämnade uppgifter hamnar i en central mapp med filerna döpta på ett konsekvent sätt till skillnad mot om eleverna manuellt lämnar in arbetena via Delning eller e-post. Den förväntade utvecklingen är att skolan även framöver ska ligga i framkant av den digitala kompetensen och hos lärare såväl som elever. Resultat och uppföljning görs under året tillsammans med IKT-pedagog och lärare. 2. Högre måluppfyllelse i matematik Högre måluppfyllelse inom matematik är inget nytt utvecklingsområde men det finns anledning att fundera över nya vägar att skapa intresse för matematikundervisningen och därmed motivera elever än bättre och därmed uppnå en högre måluppfyllelse. Ett led i detta är att tillsätta en förstelärare i matematik samt föra dialog med matematiklärarna om pedagogik och matematikdidaktik. Den förväntade utvecklingen är att vi når bättre resultat i matematik och därmed högre måluppfyllelse. Resultaten och uppföljning kommer att göras kontinuerligt under läsåret. 3. Bättre studiero och mindre stress Ett av de inre mål som sattes under var att arbeta med stresshantering i skolan. Elevhälsan kommer att under nästa läsår att leda denna satsning och medvetandegöra för personal såväl som elever betydelsen av att hantera en stressfylld tillvaro. Häri ligger arbete med bla mindfullness i skolan. Forskare vid Linnéuniversitetet kommer att föreläsa för personal och vårdnadshavare (Mindfulness i skolan hälsa och lärande bland barn och unga). Även den digitala tekniken kommer att stärka denna satsning med hjälp av en app. Programlagen kommer specifikt att arbeta med studieteknik i syfte att ge eleverna rätt verktyg och metoder att planera och genomföra sina studier. En medveten satsning på att skapa tysta zoner på skolan är ett måste för att eftersträva den studiero både elever och personal behöver. Vi måste kontinuerligt prata med eleverna om ljudnivåer i klassrum och korridorer. Eleverna efterfrågar mer ytor för att umgås och fika. Här kommer vi att titta på möjligheten att utnyttja matsalen. Den förväntade utvecklingen är att elever såväl som personal upplever en bättre studiero i skolan och därmed bättre studieresultat. Resultat och uppföljning görs kontinuerligt under läsåret. 28

29 Förväntad utveckling: Den förväntade utvecklingen av de nya utvecklingsmålen är bättre studiero i skolans lokaler, högre måluppfyllelse i matematik och en vidare utveckling av den digitala kompetensen i vad vi kallar 21st Century School. Resultat: Högre andel godkända i matematik Högre andel som uppfattar studiero i skolan Än bättre digital kompetens för all personal. Trygghet i att använda det smörgåsbord som erbjuds av digitala resurser på nätet, större trygghet att använda Googles alla funktioner, Digiexam, Green Sheet etc. Uppföljning: Uppföljningar kommer att göras kontinuerligt under läsåret genom utvärderingar, medarbetarsamtal, elevsamtal samt god och kontinuerlig uppföljning av respektive elev i alla ämnen. Sammanfattning Enligt Läroplanen är skolans uppdrag att förmedla kunskaper och skapa goda förutsättningar för eleverna och där utbildningen främjar elevernas utveckling till ansvarskännande individer. Genom studierna ska eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Trots vikande årskullar har vi säkerställt en god sökandebild med relativt höga meritvärden. Eleverna som kommer till oss är studiemotiverade. De är ansvarstagande och måna om sina studier. Tillsammans ska vi som skola ge dem de bästa förutsättningarna inför framtiden. Tillsammans får vi eleverna att växa som individer, får dem att reflektera över sina erfarenheter och ger dem möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom kontakter med näringsliv, företagande och entreprenörskap. Vi vill medvetandegöra hos varje elev att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Under några års tid har vi medvetet arbetat med ProCivitas varumärke. Ett arbete där personal, elever, föräldrar, mentorer och samarbetspartners i näringsliv, föreningsliv och universitet är viktiga ambassadörer. För det spelar ingen roll hur bra informationsmaterial, broschyrer mm vi har, för det är alltid upplevelsen eleven, föräldern eller annan besökare av skolan tar med sig hem. Det är vad eleverna pratar om som skapar varumärket. Här kan vi känna att en speciell procivitasanda växt fram, en anda som ska 29

30 andas kvalitet, engagemang, trygghet och respekt. Det ska kännas familjärt. Det ska vara en känsla av att komma hem. Detta är en stor styrka. Sammanfattande SWOT Styrkor Möjligheter Bra utbildning Starkt varumärke attraktiv skola Familjär miljö Nätverkande med externa aktörer 21st Century School möjligheter att utveckla den digitala kompetensen Att arbeta mot full måluppfyllelse i alla ämnen Svagheter Hot Lokalytor Stress i arbetet Vikande årskullar Politiska beslut Målsättningar Under läsåret har vi gemensamt skapat de målsättningar vi har med verksamheten. Det är inre och yttre mål som vi strävar efter att nå för att kunna uppnå vår vision om Sveriges Bästa gymnasieskola. Inre mål: Ökad måluppfyllelse Stresshantering Yttre mål: Attraktiv skola att ytterligare stärka varumärket och säkerställa sökandebild Nätverkande - företag, organisationer och universitet, grundskolor Dessa mål kommer vi att arbeta mer med under 2014/2015. Vi har sedan tidigare identifierat en rad med Key Success Factors som ligger till grund för god trivsel och därmed flera viktiga parametrar för att nå vår vision vilka vi självklart ska arbeta vidare med och stärka. Dessa KSF är: Kvalitet i utbildningen Studiemotiverade kamrater Fantastiskt engagemang Bra skolmiljö Nätverk näringsliv idrottsliv - universitet Sociala arrangemang Bra skolmat Familjärt och exklusivt 21st Century School 30

Kvalitetsrapport HM 2013-2014. ProCivitas Privata Gymnasium AB

Kvalitetsrapport HM 2013-2014. ProCivitas Privata Gymnasium AB Kvalitetsrapport HM 2013-2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning ProCivitas Privata Gymnasium AB Innehållsförteckning Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Budget med materiella

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 202/203 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETERNA... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3.2

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Rytmus Örebro... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder utifrån föregående

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. ProCivitas Privata Gymnasium Malmö

Kvalitetsrapport 2013-2014. ProCivitas Privata Gymnasium Malmö Kvalitetsrapport 2013-2014 ProCivitas Privata Gymnasium Malmö Innehållsförteckning ProCivitas Privata Gymnasium Malmö...1 Vision och värdegrund:...3 Grundfakta om skolan/förutsättningar...3 Viktiga händelser

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2 Innehållsförteckning Mikael Elias Teoretiska Gymnasium SundsvallInnehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015. ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö

Kvalitetsredovisning 2014-2015. ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö Kvalitetsredovisning 2014-2015 ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 2. Information om vår skola 3. Skolans förutsättningar 3.1 Personal 3.2 Elever 4. Viktiga

Läs mer

Kvalitetsredovisning ProCivitas Privata Gymnasium AB

Kvalitetsredovisning ProCivitas Privata Gymnasium AB Kvalitetsredovisning 2015-2016 Privata Gymnasium AB Innehållsförteckning Privata Gymnasium... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Information om huvudmannen... 4 2. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Fryxellska - en skola där professionalitet och kreativitet skapar ansvarstagande elever redo för framtiden Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson Datum: 2014-09-25 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College arbetar i ett årshjul som styr vilka

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Kvalitetsrapport Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Error! Bookmark not defined.error! Bookmark not defined.error! Bookmark not defined. Innehållsförteckning... 2 Vision

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Göteborg Innehållsförteckning Rytmus... 1 Göteborg... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4

Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4 Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4 Organisation... 4 Personal... 4 Bakgrundsstatistik elever... 5 Budget med materiella resurser och lokaler... 5

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park

Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att uppnå kunskapskraven. Genom att kontinuerligt

Läs mer

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Vad är elevhälsa? Enligt skollagen (2 kap, 25-28 ) är det övergripande gemensamma målet för skolans elevhälsoarbete att stödja elevernas utveckling mot utbildningens

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Djursdala skola och fritidshem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. ProCivitas Privata Gymnasium, Helsingborg

Kvalitetsrapport 2013-2014. ProCivitas Privata Gymnasium, Helsingborg Kvalitetsrapport 2013-2014 ProCivitas Privata Gymnasium, Helsingborg Innehållsförteckning 1 Bakgrund ProCivitas Helsingborg... 3 1.1 Vision och värdegrund... 3 1.2 Grundfakta om skolan/förutsättningar...

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Föräldraråd den 29 september 2009

Föräldraråd den 29 september 2009 Närvarande: Föräldraråd den 29 september 2009 Föräldrar: Maria Loeb, Helena Gustafsson, Henrik Marken, Anna-Lena Ringsbacka och Mariana Dovebrant. Elever: Hanna Dahlqvist, Rebecca Holmkvist, Anna Carlsson,

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Kvalitetsrapport 2016 / 17

Kvalitetsrapport 2016 / 17 MALMÖ Kvalitetsrapport 2016 / 17 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$! lokal%arbetsplan%2013/2014%för!!!!!!

!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$! lokal%arbetsplan%2013/2014%för!!!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$ lokal%arbetsplan%2013/2014%för Förord 1. Om#NTI#gymnasiet)$ NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt

Läs mer

Gymnasieskolan Spyken Lund

Gymnasieskolan Spyken Lund Gymnasieskolan Spyken Lund Spyken idag Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant NA-musik Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 7-9 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 4 VERKSAMHETENS PRIORITERADE

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Utvecklingsområde 2, ange... 7

Utvecklingsområde 2, ange... 7 Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Alfaskolan 2012/2013

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Alfaskolan 2012/2013 Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Alfaskolan 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Gymnasium, Linköping Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 2 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 2 Åtgärder enligt föregående års rapport... 4 Utvecklingsområde

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015. ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö

Kvalitetsredovisning 2014-2015. ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö Kvalitetsredovisning 2014-2015 ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 2. Information om vår skola 3. Skolans förutsättningar 3.1 Personal 3.2 Elever 4.

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut fin Beslut Dnr 44-2015:9688 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 Teknikprogrämmet Gunillä Grenholm, rektor 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 Teknikprogrämmet Gunillä Grenholm, rektor 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 Teknikprogrämmet Gunillä Grenholm, rektor 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för pedagogisk personal gymnasium Wilhelm Haglunds Gymnasium, Gimo Utbildningsaktiebolag Antal pedagogisk personal: 13 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 100 procent

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Skolenkäten våren 2016 Enkätresultat för pedagogisk personal gymnasium St Petri skola, Malmö kommun Antal pedagogisk personal: 57 Antal svarande: 41 Svarsfrekvens: 72 procent Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren Antal pedagogisk personal: 91 Antal svarande: 80 Svarsfrekvens: 88%

Enkätresultat för pedagogisk personal i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren Antal pedagogisk personal: 91 Antal svarande: 80 Svarsfrekvens: 88% Enkätresultat för pedagogisk personal i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren 2014 Antal pedagogisk personal: 91 Antal svarande: 80 Svarsfrekvens: 88% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Vad är viktigt att lära sig när framtiden ständigt förändras? att sakta in. Hur kommer framtiden egentligen se ut? Vad kommer vi att jobba med? Vad är viktigt att våra barn blir

Läs mer