TRANSPORT. 3:an. Ny manifestation för schysta villkor i åkeri. Kallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPORT. 3:an. Ny manifestation för schysta villkor i åkeri. Kallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier"

Transkript

1 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr Ny manifestation för schysta villkor i åkeri Kallelser sid 8-9 Stefan Törneberg slutar som RSO sid 4-5 Fackliga studier sid 11 Dags att nyvälja skyddsombud Svarta Blomman sid 12 Ordförande har ordet sid 2 sid 5

2 Ordförande har ordet Tid för eftertanke K rasst står Sverige och vår riksdag inför fyra år av fullständig villervalla vad gäller styret av landet. Anledning till att läget är som det är, vill jag säga är följande: Socialdemokraternas och Moderaternas taktik med att försöka vara så lika varandra som möjligt, har gjort det svårt att se skillnader mellan de två partierna. Vidare har Soci-aldemokraternas ständiga ivrande efter den så kallade medelklassen lett till att man frångått sin reformistiska väg att förbättra för majoriteten av den svenska befolkningen, vilka är vi i arbetarklassen. Medelklassen utgör en minoritet av befolkningen och utgörs av akademiker och välbärgade företagare. Trots det är det denna lilla grupp som partierna tävlar om att försöka snärja. Därför finns en rädsla att ta beslut om att vård till sjuka och gamla ska vara garanterad av staten, istället för att införa ett förbud för att lycksökare i det privata näringslivet ska kunna göra vinst på sjuka och gamla. Men framför allt märks detta av frånvaron av arbetsrättsliga reformer. Jag kan därav förstå att folk i allmänhet är trötta på den flata politiska hållning som partierna visar mot väljarna. Den likriktningen som pågått de senaste valen är ett aber både för landet men framförallt för Sveriges arbetare som de senaste 30 åren fått allt mindre av reformer och förbättringar i samhället och allt mindre makt i arbetslivet. Som en följd av detta har klassklyftorna dramatiskt ökat i Sverige vilket skapat ett stort missnöje mot etablissemanget. De ökade klassklyftorna är grogrunden till varför bland annat SverigeDemokraterna har lyckats öka sina mandat. Vilket tyvärr är ganska naturligt när samhället hårdnar, när mer av arbetarens svett ska gå till vinst och då arbetslösheten breder ut sig som en epidemisk sjuka. I ett sådant klimat växer missnöjespartier på högerkanten. Vänsterpartiet är det parti som driver flest frågor om reformer som gynnar flest antal människor. En vård fri från riskkapitalister, 6 timmars arbetsdag och en åkeribransch och en övrig arbetsmarknad som är fri från låglönekonkurrens borde vara skäl nog att få egen majoritet i riksdagen. Men jag tror att partiets gamla historik, där man frotterat sig med kommunistdiktaturer, ligger dem i fatet. Socialdemokraterna, som också är sprunget ur fackföreningsrörelsen, har varit tydliga mot fackföreningarna om att de ska driva igenom krav som skulle stärka fackföreningarnas och den enskilde arbetarens rätt. Tyvärr så kom aldrig detta fram i valrörelsen, (den som pågått i TV) då taktiken varit att efterlikna Alliansen.Sedan länge finns en stor avsaknad av ideologisk tydlighet, en ovilja att lägga fram radikala reformer som gynnar majoriteten av befolkningen och en oklarhet på vilken sida man står på i olika sakfrågor. Om inte Socialdemokraterna slutar med gullandet med den välbeställda medelklassen så kommer vi i nästkommande val att få vänja oss vid, att vi kommer att ha en regering utan majoritet i riksdagen och utan handlingskraft. Vad socialdemokraterna måste göra är att återgå till en politik som har som målsättning att skapa ett samhälle där människor har ett hopp om framtiden och där politiken styrs, inte utefter medelklassens excesser eller riskkapitalets hungrande svullbukar, utan utefter majoriteten av människornas behov. 2 Transport 3:an Nummer Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avd.3 ISSN Avdelning 3, Ordförande Handlägger organisationsfrågor Avtalsfrågor Ansvarig utgivare Tony Blomberg, Ombudsman Tidningsansvarig Transportavtalet, i första hand Terminal, Bemanningsavtalet Lars Jonasson Hans Olofsson, Ombudsman Layout Transportavtalet åkeri Lars Jonasson Karin Peterson, Ombudsman Tidningsgruppen Taxitelefonistavtalet, Renhållnings- och Miljöarbetareavtalet Tony Blomberg Lars Jonasson Mats Gahrn Tidningsbudens Kamratförening Peter Åkesson, Ombudsman Bevaknings-, Tidningsdistributions-, Gummi- och Bensinstationsavtalen Tryck Mats Andersson, Ombudsman Zetterqvist tryckeri Väktare-, Buss och Taxi-, Bemanningsoch Hyrverksavtalen Upplaga 5600 ex. Utgivning fyra gånger per år samt extranummer vid behov Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 3 Fjärde Långgatan 48 Box Göteborg Expedition Telefon och besökstider måndag fredag Lunchstängt på Novotel Arbetsmiljö/försäkringar Ulf Jarnefjord, RSO Arbetsmiljö- och försäkringsfrågor Stefan Törneberg, RSO Arbetsmiljö- och försäkringsfrågor kronor sönd 30 nov. Kl Anmälan senast 14/ Växel Begränsat med plats så var snabba med anmälan Gäller alla tidningsbud som är med i Transport Tel: Fax: E - post Resurspersoner A-kassan Mats Gahrn, Studieorganisatör Telefontider måndag fredag :00 15:00 fredag eftermiddag STÄNGT Besök måste bokas på telefon Tel: Fax: Handlingar som rör ersättning, förutom kassakort skickas till: Transports A-kassa, ARJEPLOG Henrik Lagberg, Försäkringsinfo. JULBORD Lars Jonasson, Tidningsansvarig Omslagsfoto: Gustav Kristensen Anmälan till Lars Jonasson Betalning 150 kr senast 14/11 på: , Nordea Välkomna önskar Kamratföreningen 3

3 Snart dags för en nestor att lämna skutan... D et är en småmulen onsdag mitt i oktober och jag har stämt träff med ett av våra RSO i avdelning 3. Vi pratar om Stefan Törneberg, som pensionen nu närmar sig med stormsteg för. Stefan har tjänstgjort som RSO i 28 år i Göteborsavdelningen. Han efterträdde då en inte helt okände Sten-Ove Nicklasson. Stefan är väl känd och omtyckt av många. Här följer nu mitt försök att sammanfatta min intervju med Stefan. Att det inte är det lättaste, förstår alla som känner Stefan, för någon svårighet att finna orden eller att berätta eller redogöra för sakernas tillstånd har ju Stefan aldrig haft På frågan om när och varför Stefan blev skyddsombud så berättar han levande om hur allt började kring 1978 då Stefan deltog i en cirkel som klubben på Securitas höll. Han upplevde det som väldigt engagerande och var kanske därför en av de som deltog allra flitigast. I samma veva så skulle han som var Huvudskyddsombud där sluta och då klubben fått upp ögonen för Stefans engagemang, blev det här inledningen till ett relativt snabbt förlopp där Stefan ganska snart befann sig i rollen som huvudskyddombud. Eftersom behovet att utbilda Stefan var påträngande fick man mer eller mindre specialbeställa en utbildning bara för honom så att han snabbt skulle kunna iträda denna roll. Som Stefan väljer att uttrycka det så blev han kastad in i verkligheten. Vid den här tiden så var Securitas ett betydligt mindre familjeägt företag och Stefan började, efter ett sommarjobb i Wallhamn, på Mölndalsfilialen som ronderande väktare När jag ställer frågan om vad som Stefan ser som sin först framgång så berättar han om hur han var en del av en LO-grupp här i Göteborg och var med om att uppvakta dåvarande arbetsmarknadsministern, Hans Karlsson, och att han därigenom faktiskt varit med att förändra lagstiftningen runt Han hade då fått i uppdrag att föredra frågan om beställaransvar och att försöka få in regler kring detta i Arbetsmiljölagen. Men eftersom Stefan 4 ändå hade ordet så passade han även på att lyfta en annan del av frågeställningen som handlade om rätten för skyddsombud på arbetsplatsen att företräda inhyrd personal. Båda dessa frågor fanns sedan med som föreslagna förändringar men den sedermera tillträdande borgerliga regeringen (2006) sopade tyvärr bort frågan om beställaransvar men skyddsombudens rätt att företräda inhyrd personal ledde alltså till en lagändring. Blygsam som Stefan är säger han att det kanske inte var han ensam man har ett intresse för det här med arbetsmiljön, att man har en tro på att det faktiskt går att påverka trots att det är väldigt tufft idag. Verktygen finns ju kvar, både vad det gäller lagstiftning och föreskrifter. Den största svårigheten som Stefan ser är att få igång ett aktivt fungerande lokalt arbete ute på arbetsplatserna. Stefan lyfter fram vikten av att man förstår att det här är ett långsiktigt arbete och inget som man kan förändra över en natt. Man måste ha mycket tålamod poängterar han och inte bli frustrerad när man sätter sig in i lagstiftningen och inser att det inte fungerar så i verkligheten på arbetsplatsen. Det kan ta tid säger Stefan och man kanske bara kommer en liten bit framåt. Men ok, det går åt rätt håll i alla fall, om även med små steg. Han säger att han sett exempel på skyddsombud som försökt metoden att slå lagboken i bordet men Intervju med Stefan Törneberg att det inte fungerar. Då hamnar man bara i som lyckades med detta utan att det kanske konflikt med arbetsgivaren. Det gäller att fanns även andra som tryckte på i frågan. hitta en väg där man kan samverka, även Jag passar på att skjuta in frågan om om man har väldigt olika syn och uppvad Stefan ser som sin viktigaste egenskap fattning om takten i förändringen osv. i rollen som RSO och då säger Stefan att Det allra bästa är ju om man kan övertyga det nog är att han har förmågan att lyssna arbetsgivaren om att företaget själv vinner på människor, inte kommer och pekar med på en bra arbetsmiljö, för så är det ju fakhela handen, utan försöker förstå andra. tiskt säger Stefan. De företag som går bra När jag frågar om han haft några stora har ofta en bra arbetsmiljö så kopplingarna motgångar så kan han inte komma på några finns säger Stefan. Och tvärtom. Det går utan det enda han ser är de försämringar i ofta hand i hand och undersökningar och samhället han sett. Han pekar på hur starka beräkningar finns ju gjorda på detta. de fackliga organisationerna och arbetsmilvarför behövs våra skyddsombud, fråjölagarna var på 70-talet och hur mycket gar jag Stefan. Det behövs nog mer än som fördärvats under den tiden som bor- någonsin som det ser ut idag. Många vågarna haft makten. Han berättar hur de gar inte själva driva sina problem egentlinästan direkt när de tillträdde, började att gen, men alla måste ju väcka frågan hos sin i stort sett slakta Arbetsmiljöverket och att arbetsgivare. Att tiga leder inte till några lägga ner Arbetslivsinstitutet. Det här har resultat. inneburit arbetsmiljön fått ta mycket stryk Det är ju så att många på arbetsmarkute på arbetsplatsena menar Stefan. Men naden idag har inte full tid. Vi har den tysta det här är ju inte mitt fel direkt som Stefan arbetsplatsen idag. Man vågar inte ta upp skämtsamt påpekar. sina arbetsmiljöproblem p.g.a att rädslan Har du några goda råd att ge till nå- har ökat då man helt enkelt är otryggare gon som vill bli RSO blir min nästa fråga. idag. Man kanske bara har halvtid men får Svaret blir att det allra viktigaste är att ändå jobba heltid. Men den dagen man börjar klaga då får man plötsligt finna sig i att bara arbeta halvtid. Väldigt många är helt enkelt jätterädda för att förlora sina jobb och här har ju naturligtvis den höga arbetslösheten väldigt stor betydelse också. Det finns väldigt många ute på arbetsplatserna som inte vågar prata med oss säger Stefan. De är rädda för att arbetsgivaren skall se att dom pratar med facket. Sådan är situationen idag och han berättar också om att de får många anonyma samtal som inte vågar tala om vem de är men ändå vill påtala hur dåliga förhållanden de har hos sig. Men som Stefan säger: Man kan ju inte driva en fråga och bara komma ut till arbetsplatsen och påstå något om hur det är där utan att själv ha sett det eller ha någon som bekräftar att det är så. Många av de oseriösa arbetsgivarna utnyttjar situationen och vill att människor skall vara osäkra och rädda. På frågan om vad som kännetecknar en bra arbetsgivare så säger Stefan: Någon som är lyhörd och lyssnar på hur de anställda har det och vidtar åtgärder när man ser att något inte är som det skall vara. Men också vågar säga ifrån när folk gör lite grand som dom vill. Vi har ju problem med det här ibland när vi driver frågor där man skaffar lyfthjälpmedel eller skyddsutrustning av olika slag och på många håll vill personalen inte använda detta och cheferna ser mellan fingrarna på det. Det är ingen bra chef om man gör så, säger Stefan. Vi får ofta säga till då att de måste skärpa till sig och ta tag i detta. Vad kännetecknar ett bra skyddsombud då Stefan? Det är väl att kunna lyssna också och liksom kunna upptäcka var problemen finns någonstans. Kunna hjälpa till att lösa problem. Många tror att man som RSO måste kunna alla våra olika branscher men så har Stefan inte upplevt det någon gång utan vi bidrar med systemet och hur kan vi lösa ett problem. Genom att använda lagar och de möjligheter som finns. Den biten kan ju vi. Vi jobbar ju med den hela tiden. Sedan så får ju dom lokala skyddsombuden och de anställda bidra med sin branschkunskap. Vi behöver ju inte veta så mycket om växellådor eller differentialkopplingar. Det kan dom bättre på arbetsplatsen om det skulle vara sådana frågor säger Stefan. Det är ingen idé att komma ut på arbetsplatserna och peka med hela handen eller att spela någonting, som att man skulle kunna det bättre än de som arbetar där. Då är man nog helt såld, det går inte säger Stefan Hur många gånger har du gjort en 6:6a och 6:7 frågar jag Stefan och då tvekar han lite och säger att 6:7 kanske är lättare. 6:6a har jag inte någon räkning på säger han. Jag satt och skrev på en i dag senast. Många gånger så har man ju hjälpt till. Lokala skyddsombud kommer hit och behöver hjälp att skriva dem, så många har man ju inte skrivit själv. Stopp direkt har väl inte blivit så många. Där kan man ju skilja på de stopp som kommer in i statsistiken för det är ju såhär med ett skyddsombudsstopp, att det kan ju leda till en omedelbar åtgärd från arbetsgivarens sida, så att man är överens om att nu upphäver vi stoppet. I sådana fall är ju åtgärden genomförd och klar och då registreras den inte hos Arbetsmiljöverket. Det är ett fåtal som blivit registrerade hos Arbetsmiljöverket. Det är väl ungefär - man kan räkna dom på fingrarna - fler är det inte enligt Stefan. Vilka är då skyddsombudens vassaste verktyg frågar jag. Man har en stark lagstiftning och därigenom har man en stark ställning. Man har bra föreskrifter i allmänhet som detaljreglerar mycket, eller ganska mycket detalj i alla fall. Man har rättigheter att ta del av information om sådana saker som berör verksamheten. Man har rättighet att få ledighet från sitt ordinarie jobb för de uppgifter man gör som skyddsombud. Där har vi faktiskt lyckats behålla den lagstiftningen. Problemet är väl kanske att många tycker att det är svårt att utnyttja det fullt ut. Man känner inte att man har en bra samverkan från arbetsgivaren alltid. Men verktygen finns ju där Jag avslutar med att fråga vad Stefan skall göra nu han slutar som RSO i juni? Jaa, jag får väl odla blommor säger han och skrattar gott. Nä men det blir väl en del sånt. Min sambo har ju blomsterhandel, så jag har ju lite smått vid sidan om då man odlar lite grand och så. Sådant där småpyssel finns ju i alla fall. Han fyller sedan på med fotografering. Jag skulle gärna gå ut och ta lite foton, sådant har man ju inte riktigt hunnit med så mycket säger han och pekar på min kamera som just knäppt en bild till av Stefan. Sedan så ringde man igår från BYA och undrade om inte Stefan kunde stå kvar som resurs om de skulle behöva någon uppbackning. Någon kurs eller sådär. Det har jag ju inte sagt nej till hellerw. Sedan så får det väl forma sig vartefter. Resa kanske. Det har jag inte heller hunnit med så mycket. Komma ut lite...avslutar Stefan J ag har känt Stefan sedan 70-talet då vi båda arbetade på Securitas och där jag så småningom tog jag över hans tidigare roll som HSO på klubben. Det har alltid varit roligt och givande att arbeta tillsammans med Stefan. Det finns få personer med hans gedigna kunskaper inom arbetsmiljö och försäkringsområdet i Sverige. Kunskaper förvärvade både genom studier och långt praktiskt arbete. Han har under nästa trettio år utbildat en hel generation av skyddsombud och chefer speciellt inom bevakningsbranschen i arbetsmiljö. Otaliga är också de projekt inom TYA och BYA som Stefan deltagit i och utvecklat för att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö för våra medlemmar. Stefan har en fantastisk egenskap som han delar med vår nestor Lennart Steen, mångårig handläggare på LO-TCO Rättskydd, att alltid hitta de små saker som talar för vår medlem och alltid med entusiasm, som om det var hans första ärende. Många är också de historier på avdelningen där Stefan utan att blinka oförtrutet omvänder och får den mest negativa och besvärliga arbetsgivare att inse att det systematiska arbetsmiljöarbetet är det viktigaste som finns. Det har sedan jag själv började på avdelningen varit en trygghet att ha Stefan som kollega. Oavsett hur komplicerad en arbetsmiljö eller försäkringsfråga varit har vi alltid tillsammans kunnat diskutera och resonera oss fram till den bästa lösningen. Då arbetet som regionalt skyddsombud många gånger innebär att man själv utsätt för stor press, stress och psykiskt belastning, då många svåra och känsliga personärenden hanteras, har det varit väldigt tryggt och skönt att kunna ha Stefan som första linjens debriefing så nära. När Stefan går i pension kommer jag självklart att sakna hans kunskaper och kompetens men framförallt en god kamrat. Förhoppningsvis kommer vi att få se honom på avdelning även i fortsättningen då han troligen kommer att engagerar sig i avdelningens pensionärsklubb. Ha en skön långledighet - Det är du värd. Kamratliga hälsningar Ulf Jarnefjord 5

4 Skyddsombud! - Dags för omval! M ed anledning av att Transportarbetarförbundet centralt beslutat om nya gemensamma rutiner för val av skyddsombud gäller nu nedanstående: För dig som är skyddsombud och vald före 1 juli 2014 så kommer ditt mandat att gå ut vid årsskiftet. Ni som är valda efter 1 juli i år har redan fått en ny mandattid till och behöver inte väljas om nu. Skyddsombudsvalen bör genomföras så snart som möjligt för att avdelningen skall hinna med allt arbete med registrering. Finns en transportklubb på arbetsplatsen skall klubben ta upp nominering och val av skyddsombud på nästkom- mande klubbmöte. Protokollskopia skall sedan skickas in till avdelningen. Om det saknas en transportklubb på arbetsplatsen kan val ske i samband med personalmöte eller liknande. Saknas den möjligheten kan man i stället göra en lista där medlemmarna skriver på och bekräftar att man vill ha dig kvar som skyddsombud. För att bli omvald krävs normalt att skyddsombudet skall ha genomgått en VIT utbildning. Avdelningsstyrelsen kommer att diskutera frågan vid nästkommande möte och troligen lämna dispens för kravet eftersom vi inte har möjlighet att hinna utbilda alla skyddsombud innan årsskiftet. Om avdelningsstyrelsen fattar något annat beslut kommer vi att återkomma med mer information. Avdelningen behöver därför snarast möjligt få in underlag avseende skyddsombud för att i god tid kunna besluta, administrera, registrera, anmäla samt hantera eventuella oklarheter. Vänta inte utan starta processen redan nu och sänd in underlaget till de regionala skyddsombuden. Glöm inte att det ska framgå vem som ni väljer till huvudskyddsombud om det finns mer än ett lokalt skyddsombud på arbetsstället. Eventuella frågor eller oklarheter kontakta de regionala skyddsombuden Med kamratliga hälsningar Ulf Jarnefjord & Stefan Törneberg Regionala skyddsombud... men även dags att välja nytt E fter 28 år är det dags för Stefan Törneberg att lämna över stafettpinnen till ett nytt Regionalt Skyddsombud (RSO) i avdelning 3 och ta långledigt Det är sektionerna som vid ordinarie sektionsmöte nominerar regionala skyddsombud, nyvalet sker sedan på representantskapets ordinarie årssammanträde. Eftersom Stefan går i pension under innevarande mandatperiod för RSO, kommer valet den 8 december på representantskapet vara ett fyllnadsval. Det finns en del grundkriterier och förutsättningar för uppdrag som förbundsstyrelsen har fastställt: Den nominerade skall ha: Medlemskap i Transport. Bör ha gått facklig grundutbildning. Skall ha körkort med behörighet för personbil samt tillgång till bil. Övriga förutsättningar och lämplighet för RSO är: Ha en pedagogisk förmåga samt intresse och fallenhet för arbetsmiljöfrågor. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, kunna föra en saklig dialog samt var en god lyssnare. 6 Vara konsekvent i sitt handlande och ha god initiativförmåga Kunna arbeta självständigt och i grupp. Vara utåtriktad och problemlösare. Vara väl förankrad i avdelning. Ha kännedom om Transportarbetareförbundets olika verksamhetsområden. Som RSO kommer du att arbeta med många uppgifter bl.a. rekrytering av skyddsombud och försäkringsinformatörer i avdelningen. Ge stöd och rådgivning samt initiera Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) till skyddsombud, medlemmar, arbetstagare och arbetsgivare. Du ska genomföra uppsökande arbetsmiljöarbete inom Transports arbetsplatser och avtalsområden. I uppdraget ingår att företräda alla arbetstagarna inom Transport avtalsområden i arbetsmiljöfrågor. Vidare ska du som RSO leda och arbeta som kursledare inom TYA/BYA organiserade arbetsmiljöutbildningar, både gällande grundkurser så som PAM1/ PAM 2, men också olika påbyggnads och vidareutbildningar. Under de två första åren som nyvalt RSO kommer du dock inte att verka som kursledare, utan först måste du få kunskap och erfarenhet från RSO! arbetet runt alla våra avtalsområden. RSO ska också kunna leda och medverka i projekt initierade både av förbundet eller TYA/BYA. Ett RSO ska bistå i försäkringsärenden både inom social, avtals samt medlemsförsäkringar. Delta och realisera både arbetsskadeutredningar och rehabiliteringsutredningar. Medverka vid rehab, samverkan och överlämningsmöten tillsammans med Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Företagshälsovård, arbetsgivare m.fl. Ett blivande RSO behöver som det framgår av ovan ha en vederhäftig kunskap och erfarenhet från arbetsmiljö samt försäkringsområdet. Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift. Uppdraget som RSO är både stimulerande, intressant och utvecklande. Känner du att detta skulle vara något för dig? prata med dina kamrater om ditt intresse så kan de eventuellt nominera dig på sektionsmötet. Har du fler frågor om uppdraget, kontakta de regionala skyddsombuden Stefan Törneberg och Ulf Jarnefjord Ny demonstration i Göteborg för Schysta villkor i åkeri A vdelningen anordnade veckan innan valet en demonstration för schysta villkor och mot lönedumpning. Demonstrationen riktade sig speciellt mot den situationen som våra medlemmar inom åkeribranschen lever i. Inför valet så hade både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet accepterat de krav på lagändringar för branschen som vi i Transportarbetareförbundet har drivit. Bland annat kravet på att polisen ska kunna klossa lastbilar tills böterna är be- talda, att det ska lagstiftas om ett beställaransvar och att Sverige ska införa den holländska modellen. Vår förbundsordförande Lasse Lindgren talade på Götaplatsen och i sitt anförande tog han bland annat upp våra krav samt att om vi vill ha ordning och reda i våra branscher och i samhället så måste vi byta regering. Nu gick inte valet så som vi hade hoppats på. Det röda blocket fick inte egen majoritet. Detta gör att de som motarbetat reformer för arbetare, det vill säga Alliansen och Sverigedemokraterna, förmodligen kommer att sätta stopp för Transports krav. Vi har fyra år framför oss av ett parlamentariskt läge som är högst prekärt. Där vi som arbetarrörelse och fackförbund inte kan räkna med några reformer som i någon större grad gynnar oss medlemmar. Oavsett så kommer vi fortsätta med att ställa krav, folkbilda och demonstrera för våra villkor. Fora stoppar fackets insyn gällande din avtalspension Enligt våra kollektivavtal ingår obligatoriska personalförsäkringar som omfattar alla arbetstagare. I försäkringen ingår en pensionsöverenskommelse, sjukförsäkring, försäkring vid arbetsskada, livförsäkring vid dödsfall och en försäkring om avgångsbidrag där också en omställningsförsäkring (TSL) ingår. Vi kontrollerar att detta efterlevs bl.a. genom avtalskontroller. Vi har också haft möjlighet att logga in på FORAs hemsida och kontrollera hur arbetsgivarna rapporterar och betalar in din premie. Din premie som arbetsgivare med kollektivavtal skall betala in är 4,5 % av bruttolönen. Har du en lön på ca kronor innebär det att din arbetsgivare skall inbetala ca 1000 kronor varje månad till dig. Avtalspensionen är en mycket viktig del av den totala pensionen som du får när du blir pensionär. Nu har Fora stoppat möjligheten att kontrollera att fackets medlemmar får sin avtalsenliga pension på Fora. Man gör det trots att vi på Transport och andra fackförbund som exempelvis Hotell och Restaurangfacket vet att många arbetsgivare fuskar med detta. Vi på Transport Avd.3 har många exempel på att arbetsgivare fuskar i Göteborg och Hotell och Restaurangfacket har nyligen gjort en undersökning där vart femte företag rapporterade in fel löneuppgifter till Fora. Med anledning av att en avtalspart (Facket) nu stoppas att kontrollera din pension är det vår tolkning att hela kollektivavtalet är satt ur spel. Det är självklart så att vårt gemensamma Fora skall kunna kontrolleras av båda parter. Foras agerande har för någon vecka sedan varit uppe i LO:s avtalsråd. Alla förbunden är eniga om att Foras agerande är oacceptabelt. LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson har fått i uppgift att handlägga ärendet. Peter Åkesson 7

5 Avdelning 3:s Repskapsmöte 8 dec kl fika från På dagordning bland annat: Fyllnadsval av RSO Val till föreningar Hotell Kusten Kustgatan 10 parkering finns i garaget Kallelser till Sektionsmöten På dagord bl.a: nominering till fyllnadsval av RSO, nomineringar till sektionsstyrelse och avdelningen representantskap och de föreningar som avdelningen har representation i Terminal & Bemanningssektionen Miljöarbetarsektionen Tisdag 18 nov klockan Med Fika representantskapet, RSO och föreninga Fika från representantskapet, RSO och föreningar Fjärde Långgatan 48 Fredag 14 nov klockan Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. Väl mött önskar styrelsen Petroleumsektionen Buss och Taxisektionen Tisdag 18 nov klockan Måndag 10 nov klockan Fika från Med Fika representantskapet, RSO och föreningar representantskapet, RSO och föreningar Välkomna önskar Styrelsen Väl mött önskar styrelsen Tidningsbudssektionen Väktarsektionen Onsdag 19 nov klockan Onsdag 19 november klockan Fika från representantskapet, RSO och föreningar. Fika från representantskapet, RSO och föreningar Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. Väl mött önskar styrelsen Har du frågor? Vet du inte vilken sektion Du tillhör? Kontakta avdelningsexpeditionen så hjälper dom dig. Telefon Åkerisektionen Lördag 15 nov klockan Det bjuds på lättare förtäring. representantskapet, RSO och föreningar Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. Sektionsmöten är i avdelningens lokaler Fjärde Långgatan 48, vån 8 8 9

6 Sociala medier V och hur vi beter oss på internet... ärlden blir allt mer interaktiv. Vi använder oss mer av sociala medier så som Facebook och Twitter och med detta har även delar av det sociala beteendet ändrats. Till den sämre delen av denna utveckling hör det beteendet där vissa människor skriver nedsättande eller till och med i brottsliga ordalag om andra människor. Nätmobbning har blivit en ny företeelse och hot om våld på internet har blivit vanligare. Det är precis som att vissa människor genomgår en förvandling framför datorn och skriver utan att tänka efter. Ofta, skulle jag nog vilja påstå, vågar dock inte de människor som mobbar och hotar folk stå för vad de skriver om man konfronterar dem. Vi som medlemmar i Transport ska dock inte falla till sådana här ytterligheter. Vi ska motverka all form av mobbing, rasism, sexism och hotelser. Som de ansvarsfulla människor vi är. Speciellt vill jag rikta den uppmaningen till alla våra fackliga företrädare. Vi har en uppförandekod att förhålla sig till när vi har ett uppdrag. Det uppdraget slutar inte när vi stämplar ut. Vi är valda av våra medlemmar även om vi sitter vid datorn hemma. Allt vi säger och det vi skriver är lätt att tolka så som vi vore fackliga förtroendemän och då får vi tänka till när vi uttrycker oss i skrift, när vi gillar något på Facebook eller länkar något. Själv har jag som facklig företrädare, vald som man är, blivit utsatt för mordhot, hot om misshandel och att nazister och sverigedemokrater skrivit allt annat än fagra ord om mig och Transport. Det har alltid varit så att vi som står upp för vår mening alltid får en viss skit tillbaka. Ibland rättmätig kritik men ibland eller ofta är det av frustration eller besvikelse vi får ta skit. Men det är viktigt 10 att kunna ta kritik. Även den kritiken som underförstått bara är till för att smutskasta oss som är valda eller förbundet i sig. Vi transportare ska stå upp mot rasism, skitsnack och smutskastning av vårt förbund. Men vi ska alltid göra det sakligt. Så tänk er för när ni länkar något på de sociala medierna. Var källkritiska och ifrågasätt alltid i vilket syfte någon skrivit en artikel eller vilken organisation som skrivit något ni länkar, kommen- terar eller gillar. Vidare uppmanar jag er att inte skriva saker i affekt. Det har varit tillräckligt många förhandlingsärenden där medlemmar skrivit något om sin arbetsgivare och där det renderat i en uppsägning. Det är tyvärr så i juridikens värld att vi har ett visst lojalitetsansvar mot vår arbetsgivare. Har ni kritik så ta upp det med företaget direkt eller på ett medlemsmöte. Hur hanterar vi som fackliga förtroendemän sociala medier? Bakgrund: Alltfler använder sig av sociala medier, de blir allt populärare och därmed växer också de problem som uppstår. Många av oss är ovana och okritiska till de nya medierna. Hur vi skriver om vår arbetsgivare: En fråga vi som anställda måste ställa oss är; kan jag skriva vad jag vill om min arbetsgivare eller företaget. Svaret är enkelt Nej! Vi har som anställda ett krav att vara lojala med vår arbetsgivare. Att skriva på sociala medier att chefen är en idiot och att arbetsplatsen är ett dårhus räknas som illojalitet och kan vara skäl för avsked. Ett exempel - Skövde Power Train: En anställd kommer hem efter en dålig dag på jobbet och skriver av sig sin ilska på Facebook Äntligen hemma från dårhuset Power Train. Detta ledde efter förhandlingar till avsked. Råd: Skriv aldrig negativa saker om din arbetsgivare som kan räknas som förtal eller illojalitet mot företaget. Hur vi uttrycker oss som fackliga förtroendemän både på arbetet och på fritiden Vi är alltid Transport! Transport har en värdegrund som vi kan hitta i vår ideologi, våra stadgar och i Transports uppförandekod. Stadgarna 2: Verka för en samhällsutveckling på grundval av alla människors lika värde samt politisk, social och ekonomisk demokrati. Transports uppförandekod Övergripande värdegrund : Du skall uppträda korrekt mot alla, oavsett kön, sexuell läggning, religiös uppfattning, etniskt ursprung eller ålder. Tänk på att när du är på uppdrag är du alltid synlig oavsett om du är i tjänst eller är ledig. Denna värdegrund måste vi leva upp till även när vi uttrycker oss på sociala medier. Ett annat växande problem är hur vi länkar. Här gäller det att vara källkritisk och kontrollera vem som står bakom det man länkar och vad dom har för agenda. Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial, och en bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en källa! Tänk alltid på att ställa dig frågan: Vad är det som skrivs? Läs igenom artikeln/länken ordentligt, vad är det egentligen det står? Nöj dig inte enbart med rubriken! Vem är det som skriver? Är det en organisation som står bakom? Är personen part i målet etc. Varför, i vilket syfte skriver man? Finns det en agenda med att förmedla budskapet? Vad vill författaren med sin artikel/länk. Det finns väldigt många hatsajter på internet idag som länkar vidare och förvrider/vinklar artiklar nyheter från stora nyhetsbyråer. Motsättningen arbete och kapital Arbetsgivarens makt A rbetsgivaren borde egentligen benämnas arbetsköparen. För att få någon produktion utförd måste ägarna av produktionsmedlen ha arbetare. Därmed blir man tvungen att köpa arbetskraft genom att erbjuda lön för utfört arbete. Långt tillbaka i historien löste man detta genom att ha trälar, slavar, livegna och så vidare. Idag försöker man trycka oss arbetare tillbaka genom påfund som Fas-3, osäkra anställningsformer, låglönekonkurrens från utländska bemanningsföretag m.m. Arbetsköparen äger produktionsmedlen och kapitalet och besitter därigenom en oerhört stor makt. En annan faktor som ger arbetsköparen stor makt är rätten att leda och fördela arbetet som står inskrivet i våra kollektivavtal. Denna rätt att leda och fördela arbetet har varit en stor stridsfråga genom hela arbetarrörelsens historia. Rätten ger arbetsköparen en stor makt som man ofta missbrukar för att försämra villkoren för arbetarna. Arbetsköparen är via sina branschorganisationer (t.ex. Biltrafikens arbetsgivarförbund, Almega) medlemmar i Svenskt Näringsliv. Sedan 1980-talet har man byggt upp ett enormt nätverk med en mängd underorganisationer som syftar till att påverka politiken och samhällsutvecklingen i en mer företagsvänlig riktning. Där har man lyckats skrämmande väl! Idag har vi fyra politiska partier som är direkt fientliga mot fackföreningsrörelsen. Arbetarens makt Organisation - vårt bästa och starkast vapen har alltid varit att arbetsköparen är beroende av vårt arbete för att få tjänster och varor producerade. Om vi är väl organiserade allt ifrån vår egen arbetsplats till våra centrala organisationer så är vi en mycket svår motståndare för arbetsköparna. Strejkvapnet och olika aktioner är fortfarande oerhört verkningsfulla, de har till och med blivit mer effektiva i vår tid med just in time leveranser och sårbarare företag. Rösträtt - det var först när vi fick den allmänna rösträtten och även arbetare och kvinnor fick rösta som bygget av Sverige som välfärdsstat kunde påbörjas. Tyvärr struntar många arbetare idag i att rösta eller så röstar man på något av de fem partierna som för en direkt fackföreningsfientlig politik. Att rösta och att rösta på ett parti som stödjer vår kamp för ett värdigt arbetsliv och samhälle tycker jag är en självklarhet och ren självbevarelsedrift! Kunskap och medvetenhet - den absolut viktigaste plikten man har mot sig själv som arbetare är att vara medlem i en fack- Startpunkten Att värna det fackliga löftet... Under åtta timmar får du på denna utbildning en grundläggande introduktion till hur vår fackförening är uppbyggd och hur vi arbetar. Du får lära dig grunderna kring våra avtal och några av de lagar som råder på arbetsmarknaden. Vi går också igenom arbetsmiljöfrågor och de försäkringar du har genom ditt medlemskap och ditt kollektivavtal. Vi går igenom hur du gör för att tillvarata dina rättigheter, både inom facket och gentemot arbetsgivaren. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter du har som fackansluten och som arbetstagare. Var alltid Källkritisk!! Krav på förkunskaper: Inga. Startpunkten är öppen för alla medlemmar oavsett bakgrund. Kursen är inkörsporten till vidare studier Mats Gahrn och Henrik Lagberg Kursen är ett grundkrav för all annan utbildning inom Transportarbetareförbundet! förening. Det är endast så vi kan försvara och förbättra våra villkor. Nästa måste är att skaffa sig den kunskap man behöver om sina skyldigheter och rättigheter som arbetare. Vad står det i mitt kollektivavtal, får jag rätt lön, vad kan jag kräva vad gäller arbetskläder och arbetsmiljön, får jag de raster jag har rätt till? Med mera! Genom Transport har du en fantastisk möjlighet att få den kunskap du behöver. Transport har en mängd gratis utbildningar att erbjuda dig! Börja med att gå vår introduktionskurs Startpunkten - här får du den grundläggande kunskapen du så väl behöver Du behöver Transport Transport behöver Dig! Studiehälsningar från Mats Gahrn Studieorganisatör Tel Din fackliga introduktion Anordnas närmast 8 nov kl nov kl jan kl För anmälan till Startpunkten. Skicka in talongen på sista sidan... 11

7 Det fria ordet körs ut utan frihet under tystnad God morgon alla som fått sin morgontidning eller för den delen du som köpt din kvällstidning. I din tidning förväntar du dig förmodligen att de som arbetar med just tidningen rapporterar om vad som sker i din närhet och ute i Världen. Vi förväntar oss att den fria pressen tar parti för den lilla människan och skriver om sanningen om makthavare och busar till arbetsgivare med mera Ingen tror väl att de som arbetar med just det fria ordet använder sig av allt annat än trevliga underentreprenörer som har tystnad och lydnad via hot om uppsägning och trakasserier som sin ledstjärna. Tyvärr är det så att det åkeri som kör ut våra dagstidningar med mera körs ut av ett bolag som konsekvent arbetar efter den modellen. Ett åkeri som har kollektivavtal men vägrar att följa det. Ett företag som har gjort allt för att lura de anställda på sin rättmätiga lön. Ett företag som inte accepterar den förhandlingsordning lagar och kollektivavtal vi har i det här landet. Det känns därför ytterst märkligt att få sin GP, DN, Aftonbladet eller nu vad alla våra tidningar heter via ett åkeri som inte respekterar det som tidningen står för. Man kan nog med visst fog undra om det här med fria ordet och rättvisa bara gäller tidningsbranschen och inte det åkeri som kör ut tidningarna. För just så tycks det vara för de anställda på det åkeri som kör lastbilarna. De får acceptera sämre villkor och sämre arbetsmiljö än vad de som läser och tillverkar tidningen har. De som arbetar på det här åkeriet får acceptera en anställning som gör att företaget när som helst kan dra ner din lön, ändra ditt schema, sänka din månadslön, hitta på egna avtalstolkningar och när som helst kan du bli utsparkad. Och detta skall du veta! Som om inte det vore nog så skall du även veta att du kan bli polisanmäld. Vad och varför tycks vara mindre viktigt. Det viktiga är att du som anställd skall arbeta under tystnad och skräck. Så fungerar den fria pressen i vår del av världen. God natt du frihetens väktare var du än befinner dig. Svarta Blomman A-KASSAN HAR TELEFONNUMMER Nu vill jag gå Startpunkten... Namn: Adress: Post nr: Ort: Telefon: E - post: Arbetsplats: Yrke: klipp och skicka in. Vi betalar portot Att värna det fackliga löftet i Transport - Ditt fackförbund! I Transports lokaler på Fjärde Långgatan nov kl nov kl jan kl Svenska Transportarbetareförbundet Avd. 3 Svarspost Kundnummer Göteborg Frankeras ej Transport betalar portot

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2015 Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8 Ordförande har ordet sid 2 Här stannar Sverige! sid 4-5

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning!

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning! TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 4 2012 STOPP! Vi kräver folkomröstning! Ordförande har ordet sid 2 Folkomrösta om trängselskatten sid 4-5 Möteskallelser

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2012 Stripning med schysta villkor... Ordförande har ordet sid 2 Om bemanning & F-skattare sid 4-5 Möteskallelser sid

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Kom till avd. 3 och delta i vår grillning! Slut upp på 1:a maj! sid 4-5. Amring-klubbens årsmöte. Ordförande har ordet

TRANSPORT. 3:an. Kom till avd. 3 och delta i vår grillning! Slut upp på 1:a maj! sid 4-5. Amring-klubbens årsmöte. Ordförande har ordet TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 2 2013 Kom till avd. 3 och delta i vår grillning! Slut upp på 1:a maj! sid 4-5 Ordförande har ordet sid 2 Amring-klubbens

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater

TRANSPORT. 3:an. 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr2 2011 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater Ordförande har ordet

Läs mer

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet Transport i Stockholm Nummer 3/2014 FEMMAN Inför valet Kan du påverka politiken? Upphandlingsrapport LO-distriktet granskar Priset för flexibiliteten Ny rapport från LO-distriktet Fackligt center för papperslösa

Läs mer

Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen

Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen Transport i Stockholm Nummer 2/2014 FEMMAN Sara Eriksson, Bensin Tony Johansson, Åkeri Cristobal Monzon, Tidningsbud Jan Spanerdal, Miljö Simon Bartosz, Bevakning Leo Grubbström, Taxi TILLSAMMANS KAN VI

Läs mer

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller? Transport i Stockholm Nummer 1/2014 FEMMAN Facklig organisering En lagskyddad rättighet Sidan 4 Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7 Tidningsbudsavtalet Vad gäller? Sidan 15 Ordföranden

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

På Alla Plan. Mats tar över. Utsatta ungdomar avslöjar missförhållanden. TAS - för en bättre arbetsmiljö. sidan 11. sidan 9.

På Alla Plan. Mats tar över. Utsatta ungdomar avslöjar missförhållanden. TAS - för en bättre arbetsmiljö. sidan 11. sidan 9. På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630 TAS - för en bättre arbetsmiljö sidan 11 Mats tar över sidan 9 Utsatta ungdomar avslöjar missförhållanden sidan 14-15 NUMMER 4/2011 Innehåll:

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 2 / 2005 Medlemsvärvning lätt på arbetsplatsen Att rekrytera medlemmar kan verka vara en hopplös uppgift som tar tid, kraft

Läs mer

INKLUDERAD. En liten bok om facket & sexuell läggning

INKLUDERAD. En liten bok om facket & sexuell läggning INKLUDERAD En liten bok om facket & sexuell läggning Koordinator/projektledning: Anette Sjödin Redaktör: Rickard Henley Form/illustrationer: Anna Björnström Foto: Simon Johansson Tryck: Ljungbergs Tryckeri

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunal gav mig en framtid sidan 7 Vi värnar kollektivavtalet! nr. 7 2006 Ledaren Arbetsplatserna i fokus Valrörelsen är inte slut om det var det du trodde.

Läs mer

Transport. Organisering nyckeln till framgång. Ny förarklubb i Taxi Stockholm. Vita Jobb FEMMAN

Transport. Organisering nyckeln till framgång. Ny förarklubb i Taxi Stockholm. Vita Jobb FEMMAN Transport i Stockholm Nummer 3/2013 FEMMAN Organisering nyckeln till framgång Intervju med Bo Nilsson Sidan 9 Vita Jobb Facklig politisk samverkan för bättre arbetsvillkor Sidan 10 Ny förarklubb i Taxi

Läs mer

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet 2Kollektivavtalet tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet TILLHÖR: Innehåll Faran är inte över Fakta: Alltid avtal Fakta: Skydd för din lön Fakta: Tillfälligt avtalslöst? Att

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare: Johan Lindholm Omslagsfoto: Eleonor Pavlov DEMONSTRERA

Läs mer

Arbetsmarknadsåtgärden från helvetet heter Fas3

Arbetsmarknadsåtgärden från helvetet heter Fas3 Linda Pettersson om sitt fackliga arbete Orättvisorna måste bekämpas sidan sidan 11 Fas3 skapar utanförskap och hopplöshet sidan 5 Nu kommer Kommunal närmare dig som är medlem sidan 17 Nummer 5-12 LEDAREN

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Låt inte jobbet tysta munnen

Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Produktion SKTF Text Pär Trehörning, frilansskribent och Sussanne Lundberg, förbundsjurist SKTF Form Camilla Birkström

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer