Vår arbetsplats. Kongress Att trivas och utvecklas på jobbet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!"

Transkript

1 1 Vår arbetsplats Kongress 2014

2 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem och lönekriterier. Starka kollektivavtal. Det är några av de frågor som inryms under rubriken Vår arbetsplats och som har betydelse för vardagen på jobbet. Dina idéer behövs På kongressen den maj 2014 ska vi diskutera hur vi vill att våra arbetsplatser ska se ut och vad som krävs för att uppnå detta. Inför den diskussionen behöver vi dina idéer och synpunkter. I det här häftet finns några frågeställningar som vi hoppas du vill resonera om, ihop med dina kamrater på arbetsplatsen eller i avdelningen. Det finns självklart många andra frågor att diskutera, bland annat i häftena Vår organisation och Vårt samhälle. Det är du och de du diskuterar med som avgör vad ni ska fokusera på i ert samtal.

3 3 Att diskutera Hur ser det ut på din arbetsplats? Finns det möjlighet till utveckling inom dagens arbetsorganisation? Får alla anställda utbildning eller lärande på annat sätt? Förstår arbetsgivaren vad det kostar i form av minskad effektivitet, kreativitet och engagemang att försumma de anställdas utveckling? Förstår alla anställda vilka risker det innebär att inte bygga på sin kompetens och utvecklas i jobbet? Vad krävs för att skapa en arbetsorganisation som ger alla förutsättningar att växa i jobbet? Hur kan kompetensutvecklingen stödja detta? Hur kan förbundet och avdelningen bidra? 1. Ett utvecklande arbete Alla måste få chans till utveckling i jobbet. Det ger möjlighet att ta på sig nya arbetsuppgifter, att få ett mer varierat arbetsinnehåll och att växa som människa. Det minskar risken för ohälsa, det påverkar löneutvecklingen och det stärker vår ställning på arbetsmarknaden. I dag ser vi en fortlöpande omstrukturering på arbetsmarknaden. För att bevara konkurrensförmågan slimmar företagen bemanningen hårt och använder en allt mer utvecklad produktionsteknik. Vissa flyttar verksamhet utomlands, andra lägger ner. Samtidigt växer nya företag upp, med annan produktion. Det ställer krav såväl på företagen, som på de anställda. Får inte alla möjlighet till utveckling och utbildning för detta förändrade arbetsliv får både företag och anställda problem. Företaget riskerar att utvecklingsarbetet haltar. Den anställda riskerar jobbet vid nästa nedskärning med hänvisning till bristande kompetens och kan få svårt att få ett nytt jobb.

4 4 Att diskutera Har det förebyggande arbetsmiljöarbetet på ditt företag fokus på både arbetsplatsen och arbetsinnehållet? Hur kan det utvecklas? Finns det anställda på företaget som står hela dagarna med ensidiga och monotona arbets - uppgifter? Hur kan arbetsorganisationen förbättras? Samverkar klubbstyrelsen och skyddsorganisationen i förhandlingar om t.ex. arbetsmiljö, arbetsorganisation och varierat arbetsinnehåll? Hur kan förbundet respektive avdelningen bidra till att det förebyggande arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringen på arbetsplatsen fungerar bättre? 2. Att orka ett helt arbetsliv Många industriarbetare har i dag slitsamma jobb och klarar inte att arbeta ända fram till pension. Kvinnor i fysiskt påfrestande yrken med begränsat arbetsinnehåll förlorar upp till sex arbetsår på grund av dödsfall eller förtida pension, män nästan fyra. Inom industrin är risken att drabbas av sjukdom klart högre än genomsnittet. Samtidigt har Arbetsmiljöverkets resurser skurits ner. I dag har vi 0,54 arbetsmiljöinspektörer per anställda. FN-organet ILO:s rekommendation är en per anställda. Här krävs en kraftsamling. Alla måste få möjlighet att arbeta ett helt yrkesliv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa. Den arbetare vars kropp börjar säga ifrån måste få stöd att arbeta några år till och den arbetsskadade stöd att komma tillbaka i jobb. Enligt forskningsprojektet Hälsa och framtid kännetecknas företag med låga sjuktal av kända värderingar, intern kunskap om företaget, fungerande kommunikation och en förväntan om att de anställda deltar i kontinuerligt förbättringsarbete. Det finns en struktur för rehabilitering och ett förebyggande perspektiv på de anställdas hälsa.

5 5 3. Kollektivavtalet som verktyg i det fackliga arbetet Kollektivavtalet är en grundpelare i det fackliga arbetet. I kollektivavtalet finns de löne- och anställningsvillkor som förbundet genom åren förhandlat fram för medlemmarnas räkning, som sjuk- och föräldralön, semestertillägg, övertidsersättning, arbetstidsförkortning, avtalspension, avtalsförsäkringar. Liksom förstås bestämmelser om löneökning. Här ligger ett regelverk som skydd för medlemmarna. Reglering om arbetstidens förläggning och löneskydd vid omplacering är några exempel på detta. Här finns verktyg för det fackliga arbetet på arbetsplatsen såväl i kollektivavtalet om löner och allmänna anställningsvillkor som i andra avtal. Utvecklingsavtalet ger facket inflytande över utvecklingsarbetet på företaget, exempelvis ifråga om arbetsorganisation, teknisk utveckling samt ekonomi- och resursfrågor. Kompetensutvecklingsavtalet ger stöd för arbetsgivarens och fackets samverkan kring kompetensutveckling. På vissa avtalsområden finns dessutom arbetsmiljö- och jämställdhetsavtal att använda sig av.

6 6 Att diskutera Har facket och arbetsgivaren tillsammans gått igenom vilket inflytande över utvecklingsarbetet på företaget som kollektivavtalet ger klubben? Har de en samsyn om detta? Hur används möjligheten att ersätta delar av kollektivavtalet med lokalt avtal? Vad kan vi göra för att kollektivavtalen ska utnyttjas bättre som verktyg i det fackliga arbetet? Hur kan vi stärka kollektivavtalet ytterligare? Vad kan vi göra för att öka förståelsen för värdet av kollektivavtalet? Kollektivavtalet på riksnivå öppnar för klubben och arbetsgivaren att i vissa delar träffa avtal om andra regler än riksavtalets. Det ger möjlighet till lokal anpassning. Kommer man inte överens är det riksavtalets skrivning som gäller. Från ord till handling Efter dessa diskussioner har du säkert fått idéer om hur vårt fackliga arbete kan utvecklas och vad vi i IF Metall bör göra för att driva på samhällsutvecklingen för ett bättre arbetsliv. Vissa idéer kan du börja jobba med på en gång, tillsammans med dina kamrater på arbetsplatsen eller i avdelningen. Andra handlar om vad IF Metall som förbund kan göra. För fram dina synpunkter. Var med och påverka. Skriv en motion. Du kan lämna dina förslag till förbundet i form av motioner. I motionen beskriver du kort din frågeställning och avslutar med ett förslag till beslut. På hemsidan, ifmetall.se, finns tips på hur du skriver en motion, liksom fördjupningsmaterial om de frågor som behandlas i detta häfte.

7 7 Lämna motionen till din avdelning. Du lämnar din motion till avdelningen, som beslutar om den ska ställa sig bakom den. Skulle avdelningen inte göra det, kan du ändå få den behandlad som enskild motion. Hör med avdelningen när motionerna ska vara inlämnade. Ladda upp din bild. Vi vill att du är en del av kongressen, läs mer och ladda upp din bild på ifmetallkongress.se.

8 8 Material till klubbar och avdelningar inför kongressen Vår organisation Vår arbetsplats Vårt samhälle Kongress 2014 Kongress 2014 Kongress 2014 Vår organisation. Vår arbetsplats. Vårt samhälle.

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Arbetsvärdering. en skrift i serien Arbetsplatsutveckling

Arbetsvärdering. en skrift i serien Arbetsplatsutveckling Arbetsvärdering en skrift i serien Arbetsplatsutveckling Arbetsvärdering BAKGRUND Förbundsmötet beslutade om verksamhetsplanen och målsättningen Bra och rättvisa löner. Ett av projekten för att förverkliga

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer