TRANSPORT. 3:an. Lars Lindgren åter vald på Transports 33:e kongress. Möteskallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPORT. 3:an. Lars Lindgren åter vald på Transports 33:e kongress. Möteskallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier"

Transkript

1 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr Lars Lindgren åter vald på Transports 33:e kongress Ordförande har ordet sid 2 Möteskallelser sid 8-9 Inför Transports kongress... sid 4-5 Fackliga studier sid 11 Från Transports kongress sid 6-7 Svarta Blomman sid 12

2 Ordförande har ordet Du är kollektivavtalets försvarare D u är en av alla de medlemmar som ser till att din arbetsköpare har ett kollektivavtal och följer det kollektivavtalet. Du bevakar så du får rätt lön och att du aldrig jobbar under de minimivillkor som finns i ditt avtal. För du vill ju inte bli lurad på din rättmätiga lön. Oftast följer arbetsköparna det som är avtalat med oss arbetare. Men i många fall krävs det att du som enskild medlem eller att vi som kollektiv kräver vår rätt. De som äger produktionsmedlen och produktionssätten har som enda uppgift att se till att företaget tjänat så mycket pengar som möjligt. Därav kommer vi ofta i konflikt med varandra. Många är de gånger där vi som organiserade arbetare sett och varit med om när företags intressen att tjäna pengar leder till att de bryter mot både lagar och avtal. Det ligger så att säga i det privata näringslivets natur att fuska och avsiktligen bryta mot lagar och avtal när företaget anser sig tjäna på det och framför allt om företagets överlevnad eller fortsatta konkurrenskraft kräver det. Fackföreningsrörelsen är den enda solida kraft som kan se till att fusk och brott mot avtal och lagar inte förekommer på arbetsmarknaden. Och fackföreningsrörelsen är du och jag som medlemmar. Inte förbundet eller avdelningen utan du och jag som enskilda medlemmar i en kollektiv sammansluten förening av arbetare. Naturligtvis finns en ohelig förening mellan ett företags intresse och de som arbetar där. Båda vill naturligtvis att det ska gå bra för företaget. Arbetsköparen vill det därför att dennes uppgift är att tjäna pengar åt företaget, gör han inte det (för det är oftast en han) får vederbörande sparken från sitt uppdrag. Vi som jobbar vill också att det ska gå bra för företaget så att vi får vår lön och kan fortsätta att ha vårt arbete kvar. I denna oheliga allians är vi helt beroende av att vi som organisation hela tiden upprätthåller våra avtal genom att vara aktiva på vår arbetsplats. Vidare att vi som organisation på avdelnings och förbundsnivå hela tiden kämpar för att reglera arbetsköparnas makt än hårdare och att vända lagstiftningen i varje fråga till vår fördel. Som medlem i avdelningen kan du vara trygg i att det är gott om medlemmar som inte räds för att bli skitiga under naglarna även vad gäller det fackliga arbetet och den fackliga kampen. Och alla behöver vi dra vårt strå till stacken genom att se till att bilda oss genom Transports utbildningar, genom att ställa krav mot det företag vi arbetar på och genom att se till att våra arbetskamrater är medlemmar och deltar i den fackliga kampen. Vi måste alla ta vårt ansvar. Så när du nu kommit tillbaks från en förhoppningsvis underbar semester där du njutit av ledigheten från kneget vill jag fråga dig: Vad vill du göra för att få bättre villkor på ditt arbete? 2 Transport 3:an Nummer Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avd.3 ISSN Avdelning 3, Ordförande Handlägger organisationsfrågor Henriks Lagbergs tips & recept på tårtor värdiga oss Transportare (och för välbesökta medlemsmöten?) Avtalsfrågor Ansvarig utgivare Tony Blomberg, Ombudsman Tidningsansvarig Transportavtalet, i första hand Terminal, Bemanningsavtalet Lars Jonasson Hans Olofsson, Regionalt förhandlingsombud Layout Transportavtalet åkeri Lars Jonasson Karin Peterson, Ombudsman Tidningsgruppen Taxitelefonistavtalet, Renhållnings- och Miljöarbetareavtalet Tony Blomberg Lars Jonasson Mats Gahrn Peter Åkesson, Ombudsman Bevaknings-, Tidningsdistributions-, Gummi- och Bensinstationsavtalen Tryck Zetterqvist tryckeri Mats Andersson, Ombudsman Avtalsfrågor, i första hand Väktare, Buss och Taxi, Depå och Taxi förare Upplaga 5200 ex. Utgivning fyra gånger per år samt extranummer vid behov Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 3 Fjärde Långgatan 48 Box Göteborg Expedition Telefon och besökstider måndag fredag Lunchstängt Arbetsmiljö/försäkringar Smörgåstårta (20-pers) 2st påsar med skivad formfranska skivor rökt lax 2st hinkar räkor i lake 6 burkar Tonfisk 1 tub pepparrot 2st burkar Majonäs 1 burk Turkisk yoghurt Tomat gurka citron ruccola + Fantasi ;-) Ulf Jarnefjord, RSO Arbetsmiljö- och försäkringsfrågor Stefan Törneberg, RSO Arbetsmiljö- och försäkringsfrågor Växel Tel: Fax: E - post A-kassan Resurspersoner Telefontider Gräddtårta (10 pers) Mats Gahrn, Studieorganisatör måndag fredag :00 15:00 fredag eftermiddag STÄNGT Besök måste bokas på telefon Tel: Fax: Handlingar som rör ersättning, förutom kassakort skickas till: Transports A-kassa, ARJEPLOG st tredelad tårtbotten 1st påse frysta hallon Vaniljkräm ½ liter grädde Sugerpaste geléfärg + Stort tålamod Lars Jonasson, Tidningsansvarig Omslagsfoto: Lars Jonasson 3

3 Inför Transports kongress Vi ställde tre frågor: 1. Hur många kongresser har du varit på? 4 2. Vad har du för förväntningar på kongressen? 3. Vilken/vilka tycker du är de viktigaste frågan/frågorna på kongressen? Mats Andersson ombudsman på avdelning 3 1. Jag har varit på en kongress tidigare 2. Att vi ska göra ett avstamp för framtid 3. Den viktigaste är VU och förbundssammansättningen och stadgefrågorna då stadgarna är Transports bibel. Inkomstförsäkringen Anki Engelbrektsson växeltelefonist på Taxi Göteborg 1) Det blir min första kongress. 2) Att få lära mig mycket och att kongressen får igenom de motioner som för förbundet framåt. 3) Inkomstförsäkringen och ett nytänk kring den. Utformningen är inte tillräckligt bra och den var inte tänkt att gälla längre än till förra valet. Samt stadgefrågor. Henrik Lagberg lagerarbetare på Amring 1 ) Jag har inte varit på någon kongress tidigare 2) Jag ser fram mot kongressen. Det är en stor chans att påverka Transports framtid, strategier och riktlinjer. 3) Att Transport tar beslut om ett elevmedlemskap och att inkomstförsäkringen förändras mot hur den ser ut idag. Mats Gahrn, studieorganisatör avdelning 3 1. Det är min första kongress. 2. Det är ett stort ansvar man har som kongressombud. Mina förhoppningar är att vi kommer att ta kloka och framsynta beslut, som ger Transport goda förutsättningar att föra kampen för arbetarnas rättigheter. 3. VU-frågan och hur den nya förbundsstyrelsen kommer att se ut. Dessutom hoppas jag att vi tar beslut om att avskaffa inkomstförsäkringen i nuvarande utformning. Den kan under olyckliga omständigheter fullständigt ruinera förbundet. Att vi tar ett beslut att verka för att bemanningsföretag förbjuds eller kraftigt regleras. Stadgefrågorna är också oerhört viktiga. ordförande för avdelning 3 1 ) Detta är min första kongress. 2) Jag förväntar mig mycket diskussioner om förbundets framtida strategier och att alla deltagare kommer ta kloka beslut. 3) Att kongressen beslutar att Transport ska verka för att förbjuda bemanningsföretag som de ser ut idag och att vi beslutar att återgå till de regler för bemanning som fanns före avregleringen Sen tycker jag att vi ska ta bort inkomstförsäkringen ur medlemskapet och göra den till en tilläggsförsäkring. Det kostar på tok för mycket för medlemmarna idag för att ha denna försäkringen. Johan Nyman terminalarbetare på Schenker AB 1. En kongress, LO kongressen. 2. Det ska bli intressant och spännande och att avdelningen kommer få igenom många motioner och att det kommer tas bra beslut. 3. Inkomstförsäkringen hurvida den kommer utformas. Att det ska vara möjligt att teckna den som en tilläggsförsäkring och att den inte ska ingå i medlemskapet. 5

4 Transports 33:e ordinarie kongress 2012 Transports håller vart femte år kongress. Då beslutas om förbundets mål och inrikting, d.v.s vad Transport ska jobba med framöver. Varje avdelning skickar ombud utefter medlemsantal till som är väljs av medlemmarna i respektive avdelning. Vi i Göteborg hade16 ombud och alla skötte sig föredömligt i både uppträdande och debatt. Här är lite bilder och en snabbrapport innan tryck om en del av de många frågor som debatterades och togs beslut om var följande: VU Förbundets nya styrelse Förbundets verkställande utskott kommer att i framtiden vara 3 istället för 4. Lars Lindgren och Tommy Wreeth omvaldes och nyvald i VU blev Marcus Pettersson som förut jobbat som utredare på förbundskontoret. Nya förbundsstyrelsen Från Göteborgsavdelningen omvaldes Karin Peterson som ordinarie ledamot och Peter Åkesson och Henrik Lagberg valdes som 1:a resp. 2:a ersättare. Bemanningsfrågan Avdelningen stred långt och länge för vår egen motion om att hårt reglera bemanningsbranschen så som det såg ut innan avregleringen D.v.s att Transport skulle jobba för att näst intill totalförbjuda bemanningsföretag. Detta mot bakgrund till hur många i branschen som utnyttjas och luras på sin lön. Det gick inte hela vägen. Det beslutades dock att Transport skall arbeta för att begränsa hur många på en arbetsplats som får vara inhyrda. Lika medlemsavgifter En fråga som var diskuterad var huruvida vi ska ha lika medlemsavgifter i landet. Idag skiljer det beroende på var man bor p.g.a att avdelningarna har mer eller mindre kostsam verksamhet. Avdelningens åsikt var att det är viktigt att avdelningarna själva ska kunna ta ansvar för sin ekonomi och verksamhet. Beslutet blev att det inte ska vara samma avgifter i landet. Kongressens presidie Fortsatt uteslutning av aktiva sverigedemokrater Kongressen beslutade att sverigedemokrater som har uppdrag inom det SD skall fortsätta uteslutas ur förbundet. Orsaken är att SD inte delar Transports grundläggande värderingar och stadgar om allas lika värde. EU Avdelningen agiterade för att Transport skall arbeta för att Sverige ska gå ur EU. Beslutet blev att fortsätta att vara ett EU-kritiskt förbund men inte driva krav på utträde. 30 timmars arbetsvecka En hårt debatterad fråga var huruvida Transport ska jobba för att arbetsveckan ska gå från 40 timmar i veckan till 30 timmar. Avdelningen agiterade för 30 timmar och det blev också kongressens beslut. Innan kongressmiddagen Elevmedlemsskap Transport kommer att införa gratis elevmedlemskap för ungdomar som studerar på våra yrkesgymnasier. Rätt till heltid Transport ska verka för rätten till heltid. Webbshop Transport kommer införa en webbshop eller som det heter på svenska: en internetbaserad affär. Inkomstförsäkringen Inkomstförsäkringen kommer fortsatt att finnas kvar. 6 7

5 Öppet möte Josefin Brink pratar om arbetsmarknaden Anmäl dig nu! Kallelser till Sektionsmöten Kom och ta en fika säg din mening om du vill eller bara var med Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Josefin Brink är riksdagsledamot sedan 2006 för Vänsterpartiet Transports ungdomsforum 15 sept kl är en kurs för dig som är 30 år eller yngre. Forumet planeras vi börjar med korvkok och genomförs av och med ungdomsansvariga i våra olika avdelningar. Vi kommer att ha olika aktiviteter Möte är på avd. 3 Alla medlemmar är välkomna! Terminalarbetaresektionen Miljöarbetarsektionen 18 september klockan september klockan Fika från Vi bjuder på Fika från Väl mött önskar styrelsen 48 Fjärde Långgatan Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. Väktarsektionen Petroleumsektionen 19 september klockan september klockan Vi bjuder på Fika från Fika från Väl mött önskar styrelsen Välkomna önskar Styrelsen Buss och Taxisektionen Tidningsbudssektionen 17 september klockan september klockan Arrangör är Åkerisektionen Repskapsmöte 8 okt kl Kaffe och smörgås från Hotell Kusten Kustgatan 10 lokal Vinga 8 Skyddsombud firar 100 år! År 1912 utsågs de första skyddsombuden i Sverige. I år är det därför jubileum. Transport har beslutat att uppmärksamma detta genom att göra ett stort projekt om skyddsombudens verksamhet. De regionala skyddsombuden runt om i landet har fått en enkät som alla skyddsombud skall fylla i och som tar upp frågor om hur man upplever att rollen fungerar. Resultatet skall sedan användas för att försöka stärka skyddsombuden i sin roll. Under hösten kommer det att anordnas en arbetsmiljödag i avdelningen för att fylla på nya kunskaper hos skyddsombuden. Transport har också tagit fram egna skyddsombudsbrickor där ordet Transport finns instansat. Under projektets start har vi konstaterat att avdelning 3 är den avdelning i landet som har flest skyddsombud, inte mindre än ca 200 st. Avdelning har därför blivit lovade hjälp från angränsande avdelningars RSO för att kunna nå ut till alla. Projektet kommer att pågå till i maj 2013 och vi uppmanar de skyddsombud som redan nu vill boka ett personligt besök att vända sig till någon av våra RSO Ulf Jarnefjord eller Stefan Törneberg. Fika från Sektionen kommer genomföra ett nomineringsmöte och ett möte där fyllnadsval till styrelsen samtliga uppdrag kommer göras. Vidare kommer även nomineringar och fyllnadsval till representantskapet att göras. Fika från Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. Väl mött önskar styrelsen Åkerisektionen Har du frågor? Vet du inte vilken sektion Du tillhör? Kontakta avdelningsexpeditionen så hjälper dom dig. 15 september klockan Vi börjar mötet itransports lokaler med korvkokning varpå mötet sedan hålls på våning 7 i Sekos lokaler. Gäst på mötet är Josefin Brink som kommer prata om arbetsmarknaden. Mötet med Josefin Brink är öppet för alla avdelningens medlemmar. Telefon Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. Sektionsmöten är i avdelningens lokaler Fjärde Långgatan

6 Nyliberal revolution D Det skall böjas i tid... (blivande förtroendemän månne?) et pågår en smygande oblodig revolution i vårt land! Den förändring som Sverige just nu genomgår kan inte betecknas som något annat än en revolution. Ordet revolution kommer av latinet och betyder omvälvning, omstörtning. I politisk mening innebär revolution en drastisk och genomgripande förändring av en stats politiska, ekonomiska och samhälleliga system. Det är precis detta som vi upplever i vårt land! Huvudmålet är att begränsa det statliga ingripandet i ekonomin. För de riktigt radikala nyliberalerna är målet att statens uppgift begränsas till polis, militär och domstolsväsende. De övriga verksamheterna i ett land som t.ex. utbildning, räddningstjänst, socialvård, sjukvård, infrastruktur osv. skall ombesörjas av medborgarna själva i privat regi. Några av nyliberalernas viktigaste principer: Fria marknader, detta skall gälla även sådan verksamhet som t.ex. sjukvård, skola och infrastruktur. Privatisering av statliga företag Nedmontering av välfärdsstaten Stora skattesänkningar Försvaga fackföreningarna Några av de stora politiska exemplen för nyliberal politik är Englands premiärminister Margaret Thatcher och USA:s president Roland Reagan Det är här Alliansen har hämtat sin inspiration och politik. Man genomför politi- ken på ett oerhört smart sätt, här är några exempel: Man börjar med att köpa folkets röster med att utlova stora skattesänkningar (bl.a. Jobbskatteavdraget). Hur fördelades då Alliansens skattesänkningar? Jo; 1 % av befolkningen (den rikaste) har fått 25 % av Alliansens skattesänkningar. Den rikaste halvan av Sveriges befolkning har fått 80 % av Alliansens skattesänkningar. De övriga 20 % får vanliga arbetare dela på. Man privatiserar statliga och kommunala verksamheter. Några exempel; Täby kommun sålde Tibble gymnasium till rektorn Maj Dellerman för 9 miljoner. Ja, ni läste rätt, en stor gymnasieskola som skattebetalarna har bekostat, ges i princip bort. Stockholms stad säljer vårdcentralen Serafen för till några läkare som sedan säljer den för 20 miljoner. Detta pågår för fullt runt om i vårt land! Man plundrar landet på våra gemensamt uppbyggda institutioner för att göra några få väldigt rika. Man säljer ut statliga företag t.ex. Absolut Vodka som levererade in miljarder årligen till staten i skatteintäkter. Nu är det istället det Franska bolaget Pernod som tar hand om den vinsten! Man höjde egenavgiften i a-kassan med 250:- och slopade avdragsrätten för medlemskap i facket och a-kassan för att fördyra medlemskapet. Det gav resultat, Transport minskade från medlemmar till idag ca ! Startpunkten Jag skulle kunna göra listan med jävligheter hur lång som helst, men det är denna politik vi har att vänta ännu mer av. Annie Lööf har ju till och med talat om att Thatcher är hennes stora politiska förebild. Thatcher som t.o.m. drog in den fria mjölken i skolorna och fick öknamnet Maggie the milksnatcher. Vi har en statsminister, Fredrik Reinfeldt, som skrev boken Det sovande folket, där det bl.a. står följande; Svenskarna är ett mentalt handikappat folk, indoktrinerade att tro att politiker kan garantera välfärd. Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion. Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. Det är dags för oss som vill ha ett samhälle byggt på jämlikhet och generell välfärd för alla, att engagera oss fackligt och politiskt. Annars vaknar vi upp en dag och undrar Hur fan har det blivit så här? Börja med att gå Startpunkten! Studiehälsningar från Mats Gahrn Studieorganisatör Tel Din fackliga introduktion Att värna det fackliga löftet... Under åtta timmar får du på denna utbildning en grundläggande introduktion till hur vår fackförening är uppbyggd och hur vi arbetar. Du får lära dig grunderna kring våra avtal och några av de lagar som råder på arbetsmarknaden. Vi går också igenom arbetsmiljöfrågor och de försäkringar du har genom ditt medlemskap och ditt kollektivavtal. Vi går igenom hur du gör för att tillvarata dina rättigheter, både inom facket och gentemot arbetsgivaren. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter du har som fackansluten och som arbetstagare. Krav på förkunskaper: Inga. Startpunkten är öppen för alla medlemmar oavsett bakgrund. Kursen är inkörsporten till vidare studier Kursen är ett grundkrav för all annan utbildning inom Transportarbetareförbundet! 10 Anordnas närmast 29 sept. kl okt. kl nov. kl För anmälan till Startpunkten. Skicka in talongen på sista sidan... 11

7 Alla super! Avslöjandena står som spön i backen. Den ena efter den andra myndigheten har varit på fest för skattepengar. Dina surt förvärvade pengar som fråntagits dig via skatt sups upp. Men är det verkligen så stora avslöjanden? Har de s.k. avslöjandena kanske ett annat syfte. Ett syfte att få oss att ifrågasätta all skattefinansierad verksamhet. För inte är det så konstigt om man har en fest för alla anställda där varje deltagare kostar under tusenlappen en gång om året. Det är ju i själva verket lite om man betänker vad den privata sidan lägger på vissa av sina anställda. Sedan kan man ju alltid ifrågasätta om det är rätt folk som bjuds in. Om man bjuder en undersköterska på en fest för två tusen kan jag tycka det är helt okay. Jag är beredd att betala för de som sliter. Men är det så att bara cheferna som får gå tycker jag inte det är lika okay. Frågan blir ännu konstigare när man kan konstatera att den skattefinansierade privata delen av kommunal och statlig verksamhet kan festa utan att någon ens får reda på det. För där finns helt plötsligt ingen insyn. Där kan man festa i lugn och ro. Man kan t.o.m. skatteplanera och skicka både vinster och personal utomlands. Men är det någon skillnad? Allt betalas ju av dig via din skatt. Är det kanske så att vi måste bli bättre på att tänka till innan vi blir förbannade. När det verkligen är befogat och ett gäng chefer supit upp flera tusen så skall vi bli förbannade. Men vi skall bli ännu mer förbannade när privata bolag tillåts ta miljarder i vinster och skicka dem utomlands där ägarna kan sitta i lugn och ro och festa för miljoner. Festa för pengar som du betalt in till vård och omsorg. Det kan de göra för att det har sina kompisar i regeringen. Kompisar som tycker det är fantastiskt bra när gamla vanvårdas till döds samtidigt som skattepengarna skickas till något skatteparadis istället för att användas till vård och omsorg. Det är dessa svin ihop med de som tillåter skiten i regeringen som vi skall bli förbannade på. Det är dessa människor tidningarna skall granska. Men nu råkar det tyvärr vara så i demokratins Sverige att tidningsägarna tillhör ju samma gäng som försnillar våra pengar. Så det kanske inte är så konstigt att de lägger ut dimridåer i form av avslöjanden. Avslöjanden som gör att alla skall tro att all offentlig verksamhet består av festande personal. Inget kan vara mer fel. De allra, allra flesta gör ett otroligt bra jobb och får aldrig gå på några fester. De får bara ta all skit för vad andra ställer till. Allt medans direktörerna i de privata företagen kan fortsätta sin skitiga verksamhet i lugn och ro. God natt alla ni sanningens väktare i demokratins Sverige. Svarta Blomman A-KASSAN HAR TELEFONNUMMER Nu vill jag gå Startpunkten... Namn: Adress: Post nr: Ort: Telefon: E - post: Arbetsplats: Yrke: klipp och skicka in. Vi betalar portot Att värna det fackliga löftet i Transport - Ditt fackförbund! I Transports lokaler på Fjärde Långgatan sept kl okt kl nov kl Svenska Transportarbetareförbundet Avd. 3 Svarspost Kundnummer Göteborg Frankeras ej Transport betalar portot

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2015 Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8 Ordförande har ordet sid 2 Här stannar Sverige! sid 4-5

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2012 Stripning med schysta villkor... Ordförande har ordet sid 2 Om bemanning & F-skattare sid 4-5 Möteskallelser sid

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Ny manifestation för schysta villkor i åkeri. Kallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier

TRANSPORT. 3:an. Ny manifestation för schysta villkor i åkeri. Kallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 4 2014 Ny manifestation för schysta villkor i åkeri Kallelser sid 8-9 Stefan Törneberg slutar som RSO sid 4-5 Fackliga

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Nya väktaravtalet klart. Läs mer på sid 4-5. Årsmöteskallelser sid 8-9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Nya väktaravtalet klart. Läs mer på sid 4-5. Årsmöteskallelser sid 8-9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr1 2011 Nya väktaravtalet klart Läs mer på sid 4-5 Ordförande har ordet sid 2 Läs om väktaravtalet! sid 4-5 Transportavtalet

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning!

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning! TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 4 2012 STOPP! Vi kräver folkomröstning! Ordförande har ordet sid 2 Folkomrösta om trängselskatten sid 4-5 Möteskallelser

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Pablo - Organizer - intervju sid 10. 1 maj sid 8 Protester i åkerinäringen sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Pablo - Organizer - intervju sid 10. 1 maj sid 8 Protester i åkerinäringen sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 2 2012 Pablo - Organizer - intervju sid 10 Ordförande har ordet sid 2 Transports kongress sid 4-5 Hasse Otterström slutar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Schysta Villkor på åkerier. Avtalsrörelsen sid 10-13 Fackliga studier sid 15 Svarta Blomman sid 16

TRANSPORT. 3:an. Schysta Villkor på åkerier. Avtalsrörelsen sid 10-13 Fackliga studier sid 15 Svarta Blomman sid 16 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 3 2011 Schysta Villkor på åkerier Ordförande har ordet sid 2 Schysta villkor på åkerier sid 4-5 Mötekallelser sid 8-9

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation Huvudartiklar: Februari 2014 Inledning Mystery shoppers Månadens kollektivavtalsfråga Årsmöte Vintern är i full gång med tillhörande snö, is och klassiska vinterproblem för järnvägen. När vi nu skriver

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2015 Upp till 30 år TRÄFFA UNGA MEDLEMMAR FRÅN ANDRA FACKFÖRBUND. INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR KRING FACKET & SAMHÄLLET OCH DESSUTOM GOD MAT, LIVE MUSIK OCH SOMmAR

Läs mer

AVD 12 NUMMER 3-2015 ÅRGÅNG

AVD 12 NUMMER 3-2015 ÅRGÅNG Transportbladet AVD 12 NUMMER 3-2015 ÅRGÅNG 31 1:a maj 2015 Ditt jobb: Terminalare sid 3 Hälsa på jobbet sid 4-5 Kongress 2017 sid 6 Ordföranden har ordet När detta skrivs har nyligen Sveriges Radio gjort

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2012 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

STADGAR. Stadgar antagna vid Svenska Kommunalarbetareförbundets kongress 2013

STADGAR. Stadgar antagna vid Svenska Kommunalarbetareförbundets kongress 2013 STADGAR Stadgar antagna vid Svenska Kommunalarbetareförbundets kongress 2013 Juni 2013. Art nr 978 91 7479 207 2 Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Bods 2013 nnehåll Innehåll 3 1-2 1 Förbundets namn

Läs mer

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Välkommen till Byggnads ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Det här får du för din medlemsavgift Rådgivning Har du eller chefen rätt? Var inte rädd att ställa frågor! Vi hjälper dig att förklara

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, där vi vill

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Kom till avd. 3 och delta i vår grillning! Slut upp på 1:a maj! sid 4-5. Amring-klubbens årsmöte. Ordförande har ordet

TRANSPORT. 3:an. Kom till avd. 3 och delta i vår grillning! Slut upp på 1:a maj! sid 4-5. Amring-klubbens årsmöte. Ordförande har ordet TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 2 2013 Kom till avd. 3 och delta i vår grillning! Slut upp på 1:a maj! sid 4-5 Ordförande har ordet sid 2 Amring-klubbens

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

( Studieprogram 2015

( Studieprogram 2015 (Studieprogram 2015 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Stå inte ensam. Bli medlem nu!

Stå inte ensam. Bli medlem nu! Stå inte ensam. Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Vill du tjäna mer och samtidigt vara trygg? Vi löneförhandlar åt dig och ser till att du får jobba i en bra arbetsmiljö och vi står alltid vid din sida

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2013 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Årets skyddsombud ska utses Val av nya arbetsplatsombud

Årets skyddsombud ska utses Val av nya arbetsplatsombud Sektion Syd årg 24 nr 7 Årets skyddsombud ska utses Val av nya arbetsplatsombud Årgång 24 nr 7 2015 Medlemsvärvning Här bjuder vi på lite argument inför värvningen. Varför ska du vara med i facket? Varför

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer