TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12"

Transkript

1 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr Stripning med schysta villkor... Ordförande har ordet sid 2 Om bemanning & F-skattare sid 4-5 Möteskallelser sid 6-7 Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

2 Ordförande har ordet Tankar om framtiden Verksamhetsåret går mot sitt slut. För avdelningens del har det varit ett framgångsrikt år om man ser till verksamheten och att vi går mot strömmen vad gäller medlemsutveckling. Tillsammans har vi under året värvat fler medlemmar och hållit tillbaka den utveckling som annars brett ut sig över Sverige. Det vill säga att organisationsgraden minskat. Det vore ett skrämmande scenario om inte medlemstappet i fackföreningsrörelsen i Sverige får ett abrupt slut och vi åter kan växa som rörelse. Rent krasst, vänder vi inte utvecklingen kommer med tiden arbetsgivareorganisationen massakrera våra avtal och med hjälp av den borgerliga regeringen försämra vår rätt att verka som förbund. Då kommer var och en stå ensam. Denna utveckling har skett i andra länder där befolkningen inte lyckats hålla emot högerspökets lögner om att man ska satsa på sig själv. USA och Storbritannien är bra exempel på där detta skett. Speciellt i det sist nämnda där vår oljestinne utrikesminister Carl Bildts väninna Margaret Thatcher krossade fackföreningsrörelsen. Detta ska dock inte få ske här. Jag tror vi i Göteborg liksom i hela landet måste vitalisera våra arbetsmetoder och radikaliseras som ett svar på denna utveckling. Ibland måste man bita den hand som föder en för att få mer än smulorna av kakan. Jag tror att fotarbete, utåtriktad verksamhet och aktioner mot oseriösa företag mer borde prägla vårt arbetssätt. Historiskt kan man se att strejker och konflikter har ökat medlemsantalet och antalet aktiva medlemmar. Erfarenheten visar också på att aktivitet och aktioner bygger starka folkrörelser. För att bygga en stark rörelse behövs också klara visioner och realistiska delmål. Idag kan det tyckas att arbetarrörelsen ibland förlorat riktning och att vår ideologiska kompass slutat fungera och irrat oss vilse. Varpå vi i motattackerna från EU, regeringen och arbetsgivarna står tämligen kravlösa. Vi accepterar på något vis att offentlig upphandling ska vara ett verktyg för att dumpa löner för exempelvis färdtjänstförare och sopgubbar. Vi accepterar att DHL och Schenker sänkt lönerna för att några domare, som knappast växt upp i statarlera, beslutat så i Sveriges klassdomstol, arbetsdomstolen. Och vi accepterar en arbetarefientlig politik som försämrar vår arbetslöshetsförsäkring i A-kassan. Var än det sitter för politisk ledning i regeringen eller vilken domstol som dömer eller vilken arbetsgivare som försämrar villkoren på ens arbetsplats borde detta inte vara möjligt. Då dessa uppräknade beslutsfattare är i minoritet i jämförelse med vilka som drabbas. Det går inte att sitta stilla i båten när det blåser upp till storm. Då får man djävlar i mig hissa seglen och styra ut till kamp mot makterna som styr hur samhällets kappa blåser i vinden. Fackföreningsrörelsen, det vill säga du och jag, ska vara en blåslampa på etablissemanget om vi ska få ett mänskligt samhälle att leva i där vi kan ha ett hopp om framtiden. Transport 3:an Nummer Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avd.3 ISSN Ansvarig utgivare Tidningsansvarig Lars Jonasson Layout Lars Jonasson Tidningsgruppen Tony Blomberg Lars Jonasson Mats Gahrn Tryck Zetterqvist tryckeri Upplaga 5200 ex. Utgivning fyra gånger per år samt extranummer vid behov Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 3 Fjärde Långgatan 48 Box Göteborg Expedition Telefon och besökstider måndag fredag Lunchstängt Växel Tel: Fax: E - post A-kassan Telefontider måndag fredag :00 15:00 fredag eftermiddag STÄNGT Besök måste bokas på telefon Tel: Fax: Handlingar som rör ersättning, förutom kassakort skickas till: Transports A-kassa, ARJEPLOG Avdelning 3, Ordförande Handlägger organisationsfrågor Avtalsfrågor Tony Blomberg, Ombudsman Transportavtalet, i första hand Terminal, Bemanningsavtalet Hans Olofsson, Regionalt förhandlingsombud Transportavtalet åkeri Karin Peterson, Ombudsman Taxitelefonistavtalet, Renhållnings- och Miljöarbetareavtalet Peter Åkesson, Ombudsman Bevaknings-, Tidningsdistributions-, Gummi- och Bensinstationsavtalen Mats Andersson, Ombudsman Avtalsfrågor, i första hand Väktare, Buss och Taxi, Depå och Taxi förare Arbetsmiljö/försäkringar Ulf Jarnefjord, RSO Arbetsmiljö- och försäkringsfrågor Stefan Törneberg, RSO Arbetsmiljö- och försäkringsfrågor Resurspersoner Mats Gahrn, Studieorganisatör Lars Jonasson, Tidningsansvarig Nytt avtal TAXI-FÖRARE Nytt kollektivavtal TAXI-FÖRARE med löneökningar från och med 1/ och 1/ Efter långvariga avtalsförhandlingar där parterna har haft svårt att enas, har man nu kommit fram till en lösning som kommer att vara gällande fram till och med 30 juni För att se hela ditt avtal registrera dig och logga in på medlemsportalen. Till er förare som har avlöning med procent på inkört belopp så ökar ert garantilönebeloppet med 0,9 % och 2,6 %. Detta innebär att den garanterade lönen per timma är. Från och med den 1/ till 102,10 kr/tim. Från och med den 1/ till 104,76 kr/tim. För förare med fast månads/timlön: Den lägsta fastställda månadslön inom kollektivavtalets 4 mom 4 ökar från ,00 kr/mån. (0,9% och 2,6%) Från den 1/ till ,50 kr/mån. Från den 1/ till ,00 kr/mån. Vi frågor och funderingar kontakta Mats Andersson Tage Erlander 1979 Människan behöver inte vara en lekboll för anonyma ekonomiska lagar eller tekniska krafter. Hon kan själv forma sin framtid. Det är den viktigaste lärdomen historien ger oss. 2 3

3 Anställd i Bemanningsföretag Utländska & svenska bemanningsanställda med F-skatt Vad är det? Vi får många frågor från er som är anställda i bemanningsföretag. Tyvärr verkar det som att många känner sig lurade och utnyttjade. Tyvärr måste vi till viss del hålla med de som ringer till oss. Bemanningsföretagen oavsett storlek är oftare inblandade i tvister kring löner och andra villkor än vad som är normalt hos andra företag. Detta gäller tyvärr också de större välkända företagen som säger sig vara seriösa och auktoriserade. De är med andra ord inte ett dugg bättre än många av de små bemanningsföretagen som många gånger beskylls för att vara oseriösa och dumpa marknaden. Till detta kommer att de inhyrande företagen allt oftare behandlar de inhyrda på ett sämre sätt än sina egna anställda. De undanhåller allt oftare också uppgifter om det så kallade genomsnittliga förtjänstläget på arbetsstället. Det gör att underlaget för de anställda i bemanningsföretaget blir fel och att de blir lurade på sin lön. Som om inte det vore nog så samarbetar Biltrafikens Arbetsgivareförbund med de som vill lura sina anställda på lön genom att förvägra Transport att ta del av de uppgifter som det inhyrande företaget skickar till bemanningsföretaget. Det visar ju tydligt på vad arbetsgivarna i Biltrafikens Arbetsgivareförbund har för agenda. De vill ha oordning och oseriösa företag som fifflar med de bemanningsanställdas löner. Vad är det då som gäller? Jo, du som bemanningsanställd skall ha den genomsnittliga lön som de ordinarie anställda har på arbetsstället du är på. Det spelar ingen roll vad du har för tidigare erfarenheter eller om de har så kallade ålderstrappor i sitt lönesystem på det inhyrande företaget. Du skall ha den genomsnittliga lönen inklusive alla tillägg som de har på arbetsstället. Här försöker ibland det inhyrande företaget ihop med bemanningsföretaget att dela upp arbetsställena på företaget och placera de inhyrda för sig själva eller ihop med lågavlönade på firman och hävda att det är ett separat arbetsställe. Om så sker så kontakta någon på Transport för att reda ut vad som gäller. Det händer även att det bara finns bemanningsanställda på ett speciellt lager eller verkstad med mera. Om det är så kan det vara frågan om en entreprenad istället. Då kanske ett helt annat avtal skall gälla. Kontakta Transport för att reda ut vad som gäller. Första gången du anställs kan du få en visstidsanställning på max 6 månader på heltid. Dessa 6 månader kan förlängas med max ytterligare 6 månader efter överenskommelse med facket. Efter 6 månader (eventuellt mer) så blir du med automatik tillsvidareanställd. Det är med andra ord inte tillåtet att hoppa in och ut ur anställningen för att slippa undan garantilön. Har du till exempel varit visstidsanställd i två månader kan du inte få ytterligare en visstidsanställning efter det att den första gått ut. I det fallet måste det gå 12 månader innan du får nästa visstidsanställning. I annat fall gäller tillsvidaranställning. Som anställd i ett bemanningsföretag skall du med andra ord vara tillsvidareanställd på heltid med garantilön om du inte blir uthyrd. Det innebär att du alltid skall ha minst 90% av den genomsnittliga lönen du haft de senaste tre månaderna. Dvs. har du haft tre månader i följd skall du den fjärde månaden ha minst Tyvärr försöker företaget även fuska med detta. De skapar och hitta på företag. Det vill säga att du är anställd i företag A på visstid i sex månader. Sedan kommer de med en ny anställning i företag B som egentligen är samma företag, men rent juridiskt är ett annat företag. Kontakta Transport om detta händer. Ett annat vanligt fusk är att använda paragrafen i bemanningsavtalet som medger flera visstidsanställningar om man har annan huvudsaklig sysselsättning. Det vill säga om man har annat jobb eller studerar. Vad är då annat jobb? Tolkningen som nu gäller torde vara att man jobbar där minst 51%. Om man studerar skall man enligt vår uppfattning egentligen göra detta på heltid. Här förekommer tyvärr att man utnyttjar desperata arbetslösa som uppger fel arbetstidsmått eller till och med kommer med falska studieintyg. Och man studerar inte om man går en kvällskurs på 6 timmar i veckan, vilket en arbetsgivare hävdat. Arbetstiden är ett annat sätt att försöka fuska. Man låter de anställda sitta hela dagen och vänta på jobb. När man sedan ringer så blir man utkallad på kvällen eller natten för att åter sitta på pass och vänta dagen efter. Det som gäller är avtalets regler om 11 timmars dygnsvila, 40 timmars arbetsvecka samt av arbetstidens förläggning mellan 7-17 då du väntar på uppdrag. Vi hoppas med detta att du skall ha tagit del av en del av de fällor som du med detta förhoppningsvis kan undvika. Men om du ändå undrar, tveka inte, hör av dig om du tycker något är fel. Tony Blomberg De flesta som hör ordet kopplar nog f-skatt till en småföretagare som har en egen liten verksamhet. För att få denna så kallade F-skatt så måste man i de flesta länder, och även förut i Sverige, ha en verksamhet. En verksamhet där man tillverkar, säljer eller gör något själv. Men en dag så kom någon smart arbetsgivare på ett sätt att komma undan lön till de anställda. Man gör om de anställda till företagare på pappret. Sedan hyr man in dem till än lägre kostnad än vad lönekostnaderna var. Man är med andra ord ett bemanningsföretag som bara hyr ut en person nämligen sig själv. Man blir vad vi kallar falsk egenföretagare. En företagare utan verksamhet. Detta är som sagt helt förkastligt och tillåts inte i de flesta länder där man förstår att detta bara är ett sätt att komma undan lön och skatter. Men i Sverige hade vi ganska bra regler. Döm om allas förvåning när den borgliga regeringen med Maud Olofson för några år sedan tog bort alla regler och tillät denna form av falska egenföretagare. Detta har nu lett till att man kan lura hit desperata arbetslösa människor till en låg kostnad. Man behöver inte ta hänsyn till EU:s sociala skyddsnät och reglerna om att anställda skall ha samma lön som de har i det land dit de kommer. Med den svenska modellen av f-skatt kommer man undan allting och kan lura de anställda till vad som helst. Men säger de flesta, de kan ju ta rätt betalt när de fakturerar så att de kan ta ut en schyst lön. Ja om verkligheten hade sätt ut på det viset kanske det hade fungerat men det har aldrig varit syftet med den så kallade förenklingen. Syftet har hela tiden varit att göra de anställda billigare och gör det lättare att lura de anställda. Är det någon som tror att det var för att det är dyrare för det företag som hyr in honom? Om så var fallet varför skulle man då välja att hyra in den anställde istället för att anställa densamma för en lägre kostnad? Allt går ut på att sänka lönekostnaderna och lura de anställda på lön. Allt med den borgliga regeringens medgivande. Just nu har åkeri och byggbranschen jätteproblem med dessa falska egenföretagare. Men tro inte att din bransch klarar sig. Det finns många desperata människor att lura hit från hela världen. Och vill du inte bli arbetslös så får du sänka din lön. Det är det Alliansen vet. Det är det de jobbar för. Det ligger i deras grundideologi. Frihet för individen att bli lurad. Grattis alla ni som röstat fram detta. Tony Blomberg 4 5

4 Representantskapets Årsmöte 19 mars kl Fika från Folkets hus Anmäl dig nu! Transports ungdomsforum Transports Socialdemokratiska Fackklubb Har möten varje månad Terminalarbetaresektionen är en kurs för dig som är 30 år Kom med oss och Järntorget eller yngre. Forumet planeras och genomförs av och med Bli medlem du också! 6 mars klockan Fika från lokal Ellösungdomsansvariga i våra Jobbar du på ett bemanningsföretag är du olika avdelningar. Vi kommer att ha olika aktiviteter Sven Olof Larsson Kontakt: också kallad till mötet På dagordningen bland annat: val av avdelningsordförande, Fjärde Långgatan 48 Väl mött önskar styrelsen styrelse och kongressombud Kallelser till Sektionernanas årsmöten Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! På dagordningen bland annat: Val till sektionsstyrelse, nomineringar till representantskapets årsmöte. Bl.a ordförande och styrelse. Det kommer också att nomineras ombud till Transports kongress. Samtliga årsmöten behandlar ansvarsfrihet för styrelsen Tidningsbudssektionen 7 mars klockan Fika från Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. Buss och Taxisektionen 5 mars klockan Fika från Väl mött önskar styrelsen Petroleumsektionen 6 mars klockan Korv med bröd Välkomna önskar Styrelsen Miljöarbetarsektionen 27 februari klockan Vi bjuder på Fika från Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. Har du frågor? Vet du inte vilken sektion Du tillhör? Kontakta avdelningsexpeditionen så hjälper dom dig. Telefon Väktarsektionen 9 mars klockan Nomineringsmöte strax innan årsmötet Nomineringsmötet börjar kl 17:30 och årsmötet kl 18:30. Vi kommer att bjuda på fika. 4:e Långga tan 48 Väl mött önskar styrelsen Åkerisektionen 3 mars klockan Fika från Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. Sektionsmöten är i avdelningens lokaler Fjärde Långgatan

5 Transportare stoppade lönesänkningar Stripning med schysta villkor Foto: Mats Gahrn Sandarna Transporter är ett av de företag som kör färdtjänst. I höstas begärde företaget förhandling angående att de ville omreglera anställningarna genom att sänka arbetarnas löner från en genomsnittslön på ca ner till en månadslön på kronor. Förmodligen var det från början en missuppfattning menar Per Östlund som är klubbordförande på företaget. Så enkelt var det dock inte att sänka lönerna. Avdelningens ombudsman Mats Andersson sa i början av förhandlingen till företaget att avdelningen aldrig kommer att skriva under en lönesänkning för våra medlemmar. Företaget gick ändå ut och försökte få personalen att skriva på nya anställningsavtal. Klubben hade innan haft kontinuerliga medlemsmöten och uppmanat samtliga medlemmar att inte skriva på. Sammanhållningen var god och trots hot om att kanske bli uppsagda och av med jobben stod de enade. Per Östlund och Lars Christer Hansson som också är invald i klubbstyrelsen berättar om att arbetskamraterna var arga och förbannade när företaget gick ut med sina planer på att dumpa lönerna. Motivationen sjönk och man kände inte för att göra det där lilla extra på jobbet. Vissa funderade till och med på att sluta. När företaget sedan bjöd på julmat vilket bland annat bestod av Mamma Scans köttbullar och ostekt prinskorv som personalen fick mikra blev inte personalen mer motiverade till att acceptera lönesänkningar då företaget en andra gång försökte få personalen att skriva på ett nytt anställningsbevis på en lön på Bakgrunden till problematiken i branschen är till stor del upphandlingsförfarandet inom branschen. Där kommun och landsting enligt lag är tvingade att låta företag buda på att köra färdtjänst. Oftast får det företag som budat billigast pris uppdraget. Detta innebär att branschen dras med massa oseriösa företag som tvingar de mer seriösa företagen till en underbudskonkurens. Som både Per och Lars säger får man då det man betalar för. Och uppdragsgivaren väljer på pris och inte kvalitet. Lars Christer berättar om att det görs kvartalsmätningar gentemot kund på hur chauffören varit och hur man upplevt resan. Detta förs statistik på men tyvärr används inte detta i upphandlingsförfarandet. Det är bara priset som verkar spela någon roll. Per säger vidare att exempelvis företagets tillgång till extrabussar och de anställdas kunnighet borde räknas in i upphandlings- förfarandet. Vilket det inte gör idag. Man köper inte kvalitet idag utan går bara på pris. Vilket drabbar både den som är kund och den som är anställd. I denna strid får ändå vinsten tillskrivas Transport. Medlemmarna som vägrade lönesänkningar har visat sig ha haft rätt. Nu när förhandlingen är avslutad och parterna är överens så har ingen fått sänkt lön. På frågan om hur snacket har gått efter att förhandlingen blivit klar svarar Per och Lars Christer att det varit både ros och ris. Att företaget ändrade på sig beror det troligtvis på att folk talade om vad de tyckte. Företaget insåg också att förarna är själva ryggraden i verksamheten och man ville nog inte förlora alla chaufförer och den kompetensen de har menar Per. Hade de gamla rutinerade förarna försvunnit hade det blivit svårt att ersätta de som är gamla i gården. Men hade vi inte haft fackklubben och pratat med folk om att inte skriva på några papper hade företaget fått göra lite som de hade velat och utan facket hade vi stått oss ganska slätt. Foto: Hans Olofsson Avdelningens Schysta Villkors grupp har en tid fört diskussioner med Thomas Larsson, ägare till THL Transportservice AB, att få stripa upp två skåpssidor på en av företagets distributionsbilar. Thomas Larsson har visat ett stort intresse för att kunna få detta till stånd. Avdelningen tog kontakt med Totalreklam för att få ett designförslag som skulle visa upp både Schysta Villkors och THL:s loggor på en skåpssida med en yta motsvarande knappt 19 kvadratmeter. Efter en tid så presenterades ett förslag till utformning som båda parter godkände. Så en dag i mitten av januari så var det dags för dekoration av bilen som nytvättad var inkörd hos Scania-bilar på Exportgatan. Tre tjejer från Totalreklam var på plats tidig morgon och klättrade omkring på en byggnadsställning och klistrade stora plastsjok med reklam på skåpets sidor. Undertecknad, Jan Lindkvist från Transportarbetaren och Thomas Larsson var på plats för att se på hur stripningen fortskred. Janne tog en del bilder för ett reportage på hemsidan och Transportarbetaren som vid denna tidnings pressläggning redan är publicerade. Vårt intryck av det färdiga resultatet var väldigt positivt och kommer att utgöra en väl synlig reklamplats för Transport, THL Transportservice och Schysta Villkor. Även i detta sammanhang gäller det gamla talesättet: Ju större desto bättre. Projektet Schysta Villkor fortskrider nu med utbyte till 2012 års märke, som har en lysande grön färg, på de åkerier som redan har fått äran att bära detta märke. Flera nya företag ligger på lut för att ansluta sig till den exklusiva skara som tillämpar Schysta Villkor för sin personal. Förbundsstyrelsen har tagit ett beslut att Schysta Villkor skall spridas över landet och att det är avdelning 3:s koncept som skall gälla vad gäller märkens utformning och lydelsen i avtalet som upprättas mellan företag och avdelning. Detta blir inget förbundsprojekt utan varje avdelning blir suverän i sitt beslut att införa Schysta Villkor på sin avdelning. Det kan nämnas att i nuläget är det Halmstad som kommit igång med uppmärkning av bilar samt att Malmö och Stockholmsavdelningarna har visat intresse för projektet. Vi får hoppas att detta sprider sig till de flesta avdelningarna så att detta blir rikstäckande och en motpol till alla gangsters i denna svårt konkurrensutsatta bransch. Hans Olofsson 8 9

6 Pension vid 75 år! Nu får vi verkligen veta vad Alliansens jobblinje innebär - arbeta tills du dör! Arbetsplatsbesök på Ancotrans I januari var ombudsman Hans Olofsson och ordförande och besökte företaget Ancotrans. Åkeriet har cirka åtta anställda och då våra medlemmar ville att vi skulle komma ner på ett besök så for vi dit. På mötet togs vissa frågor upp kring bland annat traktamenten, anställningsbevis och hur arbetsplatsen skulle kunna förbättras. Även om en arbetsplats är i topp skick så finns det ju alltid saker värda att försöka förbättra. Dessutom hade vi en lång diskussion om situationen i åkeribranschen och Hans berättade då om avdelningens projekt schysta villkor och att Transport driver frågan politiskt. På mötet valdes också Mathz Andersson till skyddsombud. Du vet väl att du kan boka ett möte med ditt fackförbund? Vill du att vi kommer och besöker din arbetsplats eller anordnar ett möte så är det bara att ringa in till avdelningen så ordnar vi det. Startpunkten Att värna det fackliga löftet... Under åtta timmar får du på denna utbildning en grundläggande introduktion till hur vår fackförening är uppbyggd och hur vi arbetar. Du får lära dig grunderna kring våra avtal och några av de lagar som råder på arbetsmarknaden. Vi går också igenom arbetsmiljöfrågor och de försäkringar du har genom ditt medlemskap och ditt kollektivavtal. Vi går igenom hur du gör för att tillvarata dina rättigheter, både inom facket och gentemot arbetsgivaren. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter du har som fackansluten och som arbetstagare. Krav på förkunskaper: Inga. Startpunkten är öppen för alla medlemmar oavsett bakgrund. Kursen är inkörsporten till vidare studier Kursen är ett grundkrav för all annan utbildning inom Transportarbetareförbundet! Vad är ett skyddsombud (SO)? Ett SO är en facklig förtroendeman. Ett SO ska påpeka brister i arbetsmiljön till chefen som chefen sen ska se till att fixa. Med uppdraget ser avdelningen till att du får verktyg för att jobba som SO. Du får utbildning och gå kurser och vi har två regionala skyddsombud på avdelningen som hjälper dig om du har frågor eller problem. Som SO har du dessutom rätt att stoppa produktionen på ditt jobb om arbetet är skadligt eller farligt. Din fackliga introduktion Anordnas närmast 10 mars. kl april. kl maj kl För anmälan till Startpunkten. Skicka in talongen på sista sidan... Fredrik Reinfeldt visade fullt ut de nya moderaternas rätta ansikte när han i dagarna gick ut och pratade om att en pensionsålder på 75 år var nödvändig. Nu skall vi betala bl.a. jobbskatteavdraget som man köpte många väljares röster med. Tyvärr lockades även många arbetare av Alliansens jobbskatteavdrag och att man skulle få mindre skatt. Hur fördelades då dessa skattesänkningar? Var det vi vanliga arbetare som fick mest? Här är några siffror på hur det fördelades: 1 % av befolkningen (den rikaste) fick 25 % av skattesänkningarna. 80 % av skattesänkningarna gick till den rikaste halvan av Sveriges befolkning. Pensionärerna fick inget. (Siffrorna kommer från Statistiska Centralbyrån) Känns det bra? Är detta en rättvis fördelning? Tydligen tycker i alla fall Allianspartierna att detta är rättvist. Nu är det dags för oss arbetare att åter inse att staten eller företagen inte garanterar någonting vad gäller löneökningar eller andra villkor för oss arbetare. Det är endast vi själva som genom att organisera oss i fackföreningar kan försvara och förbättra våra villkor och driva igenom rejäla löneökningar. Alla de rättigheter (semester, pension, socialförsäkringar, arbetsmarknadslagarna osv.) som arbetarrörelsen åstadkommit är inte självklara! Pension vid 75 år! Nu får det fan vara nog! Hur skulle t.ex. en sopgubbe, flyglastare eller väktare orka till 75 års ålder? Att komma med ett sådant uttalande är inget annat än en skymf mot oss arbetare! Uttalandet bevisar att sådana som Fredrik Reinfeldt och hans kompisar lever i en helt annan värld, totalt frikopplade från vår vardag. Nu är det dags att även Du engagerar dig annars får Du aldrig uppleva din pension. Kunskap om vad som pågår och hur man själv kan påverka är första steget! Gå därför Startpunkten - Transports fackliga introduktionskurs - den tar upp dessa spännande ämnen: Facklig politisk historia Varför bildades fackföreningarna? Hur såg arbetarens villkor ut innan facket fanns? Det är våra föregångare som med mod och klokhet har kämpat sig till de rättigheter vi har idag. De rättigheterna är inte självklara! Vi har inte fått dem gratis och vi kommer inte få behålla dem utan kamp. Maktkampen på arbetsmarknaden Staten och företagen garanterar ingenting vad gäller löneökning ar eller våra villkor som arbetare. Det är endast vi själva som genom att organisera oss kan tvinga fram löneökningar och bra villkor. Kollektivavtal Vad är egentligen ett kollektivavtal? Vi tar upp kollektivavtalets betydelse för lönebildning och trygghet på arbetsmarknaden. Det fackliga löftet Vi lovar och försäkrar varandra att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vad innebär löftet i praktiken? Transports organisation Hur är Transport organiserat - extra vikt läggs vid hur avdelningen fungerar och på hur du själv kan bidra och påverka genom att gå på möten och arbeta fackligt. Skydds- och arbetsmiljöfrågor Vilka rättigheter har ett skyddsombud? Vad är en tillbudsrapport? Startpunkten ger dig svaren! Försäkringar Vilket försäkringsskydd har du som medlem i Transport? Vi går igenom avtals- och medlemsförsäkringar. Utbildningar Vi presenterar de utbildningar Transport har att erbjuda dig som medlem. Startpunkten är bara första steget i den fantastiska utbildningstrappa som Transport har att erbjuda dig kunskap är makt! Medlemskapets värde Värdet av att vara med i Transport är så oerhört mycket större än den hemförsäkring som ingår i medlemskapet. Gå Startpunkten så inser du hur mycket medlemskapet innehåller och hur du kan bidra! Du behöver Transport Transport behöver Dig! Ta kontakt med vår studieorganisatör: Studiehälsningar från Mats Gahrn Studieorganisatör Tel

7 Mord i privat regi? God morgon alla människor i demokratin Sverige. Nu är det möjligt. Man kan låta människor svälta ihjäl eller dö av vanvård bara det sker i privat regi. För nu har vi lyckats. Vi har sålt ut allt vi äger ihop till riskkapitalbolag som inte betalt ett öre för de sjukhus och annat de köpt för en spottstyver. Pengarna har de fått från skattesänkningar som gett dem pengar från försäljning av det de själva köpt! Sedan driver de äldrevård som de får ännu mer skattepengar för. Pengar som de sedan skickar utomlands till skatteparadis. Men vi har fått precis som vi vill eftersom det har är precis vad högerpolitik är. Det är att de som har pengar skall äga allt och staten d.v.s. du skall inte äga någonting. Sedan kan man ju inbilla sig att det blir billigare och bättre med ett privata monopol utan insyn. Men det är bara att acceptera att det är som det är från vaggan till graven i privat regi. Det är bara att hoppas att man föds i en rik familj som har råd med extraförsäkringar så man slipper hamna hos bolag som Carema redan vid födseln. Överlever man här så hamnar man i den privata skolan som utbildar utan ansvar. De hovar in pengar på att utbilda sminkörer och frisörer i tusentals antingen de behövs eller ej. Huvudsaken är att de tjänar pengar inte att de som går där skall få jobb eller att landet Sverige har behov av tusentals sminkörer årligen. För de med extra behov får gå i den kommunala skolan som får allt svårare att klara. För så är det ju, de privata tar ju inte olönsamma elever. Och skulle den privata skolan gå i konkurs då skall helt plötsligt kommunen och skattebetalarna ordna så att eleverna får fortsatt utbildning. Varför skall de privata skolorna inte ha bankgarantier och försäkringar som garanterar driften vid en ev. konkurs? När du blir sjuk får du gå till det privata sjukhuset som bara opererar lönsamma delar av kroppen. Får du en sjukdom som inte passar in så får du ställa dig i en hopplös kö till ett landstingssjukhus. För inte kan man tvinga ett privat sjukhus att göra allt det ett landstingssjukhus gör. Så det gäller att ha rätt sjukdom och en dyr extraförsäkring utifallatt. När du till slut kommer ut från sjukhuset så kanske du måste leta upp ett Apotek. Det finns massor av dessa i storstäderna. De säljer schampo och huvudverkstabletter på löpande band. Men receptbelagda mediciner som de får mer betalt för än hos det tidigare apoteket är det sämre med. Är det inte än vanlig sort så får du springa gatlopp mellan olika apotek kedjor för att leta upp medicinen då det gemensamma registret över mediciner i lager inte är kopplat mellan de olika bolagen. Är det inte ett lönsam medicin hänvisar de gärna till det statliga apoteket. Så fortsätter det ända till slutet då någon vanvårdar dig till döds. Du är bara intressant så länge det går att tjäna ett par spänn på dig. Något ansvar eller betala skatt som finansierar det de själva sysslar med är inte intressant. Här gäller det att tjäna stålar. Sug ut skattesystemet så länge det går. Sedan tar vi betalt vad vi vill av de som kan betala. Landet Sverige lär till slut förblöda och rätten till vård skola och omsorg försvinna. Det blir här som det är i alla andra länder med låg skatt. Du har bara rätten att dö kvar. God natt du sista svensk i demokratin Sverige, var du än är. Svarta Blomman A-KASSAN HAR TELEFONNUMMER Nu vill jag gå Startpunkten... Namn: Adress: Post nr: Ort: Telefon: E - post: Arbetsplats: Yrke: klipp och skicka in. Vi betalar portot Att värna det fackliga löftet i Transport - Ditt fackförbund! I Transports lokaler på Fjärde Långgatan mars kl april kl maj kl Svenska Transportarbetareförbundet Avd. 3 Svarspost Kundnummer Göteborg Frankeras ej Transport betalar portot

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning!

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning! TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 4 2012 STOPP! Vi kräver folkomröstning! Ordförande har ordet sid 2 Folkomrösta om trängselskatten sid 4-5 Möteskallelser

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Kom till avd. 3 och delta i vår grillning! Slut upp på 1:a maj! sid 4-5. Amring-klubbens årsmöte. Ordförande har ordet

TRANSPORT. 3:an. Kom till avd. 3 och delta i vår grillning! Slut upp på 1:a maj! sid 4-5. Amring-klubbens årsmöte. Ordförande har ordet TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 2 2013 Kom till avd. 3 och delta i vår grillning! Slut upp på 1:a maj! sid 4-5 Ordförande har ordet sid 2 Amring-klubbens

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater

TRANSPORT. 3:an. 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr2 2011 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater Ordförande har ordet

Läs mer

På Alla Plan. Mats tar över. Utsatta ungdomar avslöjar missförhållanden. TAS - för en bättre arbetsmiljö. sidan 11. sidan 9.

På Alla Plan. Mats tar över. Utsatta ungdomar avslöjar missförhållanden. TAS - för en bättre arbetsmiljö. sidan 11. sidan 9. På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630 TAS - för en bättre arbetsmiljö sidan 11 Mats tar över sidan 9 Utsatta ungdomar avslöjar missförhållanden sidan 14-15 NUMMER 4/2011 Innehåll:

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller? Transport i Stockholm Nummer 1/2014 FEMMAN Facklig organisering En lagskyddad rättighet Sidan 4 Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7 Tidningsbudsavtalet Vad gäller? Sidan 15 Ordföranden

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen

Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen Transport i Stockholm Nummer 2/2014 FEMMAN Sara Eriksson, Bensin Tony Johansson, Åkeri Cristobal Monzon, Tidningsbud Jan Spanerdal, Miljö Simon Bartosz, Bevakning Leo Grubbström, Taxi TILLSAMMANS KAN VI

Läs mer

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet Transport i Stockholm Nummer 3/2014 FEMMAN Inför valet Kan du påverka politiken? Upphandlingsrapport LO-distriktet granskar Priset för flexibiliteten Ny rapport från LO-distriktet Fackligt center för papperslösa

Läs mer

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Att man förutsätts vara tillgänglig utan ersättning är dessutom vanligt förekommande inom det offentliga,

Läs mer

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013 God morgon byggnadsarbetare! Mathias letar upp lärlingar Jessica älskar utmaningar Vinnare och förlorare Christian

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

SEKO Bring Citymail Tillsammans

SEKO Bring Citymail Tillsammans Januari 2012 Information från sektionerna SEKO Bring Citymail Tillsammans Jobba rätt Här kommer material som våra vänner på SEKO Posten skrivit i samband med att de hade Jobba rätt -vecka i september.

Läs mer

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n 5 september 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n Sid 3 Michael - har d r ö m j o b b e

Läs mer

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna Seko post Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev Nr 4 / November 2013 Eva brattström rapporterar från Sekos kongress sid 4-6 Rapport från Tomtebodas höstmöte sid 10 Framgångsrik manifestation

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår Nattis i Botkyrka Ett villkor för att kunna arbeta obekväm tid Konkurs slår hårt mot medlemmar sidan 4 Ungdomslöner ur olika perspektiv sidan 10-11 Nummer 2-12 LEDAREN Konkurserna står på lurpass i valfrihetens

Läs mer

OMMUNAL. Å r s m ö t e. Sektion 25. Till Personalrum eller anslagstavla

OMMUNAL. Å r s m ö t e. Sektion 25. Till Personalrum eller anslagstavla Till Personalrum eller anslagstavla Å r s m ö t e Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost läs mera sid 7 K ÖST Sektion 25 2014-01-20 NR1 ÅRG 23 OMMUNAL Innehåll:

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare: Johan Lindholm Omslagsfoto: Eleonor Pavlov DEMONSTRERA

Läs mer

vi är livs vi är livs 1

vi är livs vi är livs 1 vi är livs vi är livs 1 2 vi är livs Innehåll Vi föder Sverige 3 Vår ideologi 8 En klok uppfinning 11 Fakta om Livs kollektivavtal 16 Andra superviktiga frågor 17 Vi tar matchen 22 Livs försäkrar 25 Mycket

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 8 / 2004 Halvtid i mandatperioden Det förekommer en hel del kritik från Kommunals medlemmar att den individuella lönesättningen

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden Byggnads kongress 2010 REGISTER Allmänna kommunikations- och informationsfrågor (AK)...4 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)...9 Arbetsrätt Arbetsmiljö

Läs mer