TRANSPORT. 3:an. Nya väktaravtalet klart. Läs mer på sid 4-5. Årsmöteskallelser sid 8-9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPORT. 3:an. Nya väktaravtalet klart. Läs mer på sid 4-5. Årsmöteskallelser sid 8-9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12"

Transkript

1 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr Nya väktaravtalet klart Läs mer på sid 4-5 Ordförande har ordet sid 2 Läs om väktaravtalet! sid 4-5 Transportavtalet då? Läs sid 6-7 Årsmöteskallelser sid 8-9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

2 Ordförande har ordet En till seger men fler kvarstår I vintermörkret som lagt sig som ett betongtäcke över vårt avlånga land pågår förhandlingar på flera av våra avtalsområden. Arbetsgivareorganisationerna som vi förhandlar mot skriker och skränar sig hesa över att vi ska följa det så kallade märket. Det innebär att vi ska sälja ut oss som om vi vore loppbeklädda herrelösa hundar till ett pris för vårt arbete som inte är värt ett skit. 0.9 % är det som de vill ha oss att öka lönen med. Ett par futtiga hundralappar i reda pengar. Det var precis vad Unionens och Metalls förhandlare var nöjda med. Därav arbetsgivarorganisationerna BA och Almegas eviga tjat om märket, som de satte som först gick ut i avtalsförhandlingar Det Unionen och Metall gjorde när de skrev på sina avtal var att bryta mot den samordning man hade kommit överens om i LO. Det var överenskommet att 2.6 % var det lägsta budet vi skulle tacka ja till under en ettårsperiod. Samtidigt skulle vi även reglera i kollektivavtal problemet med att företag sparkar ut sina anställda på gatan för att i nästa sekund hyra in dem samma genom ett bemanningsföretag. Ingen av dessa gemensamma mål som vi, alla fackförbund, inom LO kommit överens om har något annat fackförbund förhållit sig till. Detta gör det naturligtvis mycket svårt i de förhandlingar som våra medlemmar nu för mot arbetsgivarorganisationerna. Det är dessutom mycket som ska till i övrigt. Statens lönepolis, medlingsinstitutet kan också sätta käppar i hjulet. I förhandlingsdelegationerna är våra medlemmar från Göteborg som sitter med i dessa förhandlingar inte det minsta rädda för någon konflikt. Vi har en god organisationsgrad där det kan vara aktuellt med en konflikt och gott om medlemmar som längtar efter att Transport ska bli än mer hårdhänt. Personligen anser jag att om vi inte får igenom några förbättringar i avtalen och den enda förbättringen som arbetsgivarna är villiga att gå med på är att höja lönen med 200 spänn. Då kan vi be arbetsgivarorganisationerna och hela Svenskt Näringsliv att dra åt helvete. Till sist vill jag gratulera väktarnas avtalsdelegation och samtliga väktare. Svenska Transportarbetareförbundet lyckades med det historiska och enastående att bryta industrins så kallade märke med råge. I dessa tider ska detta ses som en seger och segrar är något vi behöver mer av. Patrik Ljunggren Motioner till kongressen 2011 Skrivarkvällar på avdelningen. Vi samlas och hjälps åt att skriva motioner till kongressen mars 16 mars klockan 17:30 på Fjärde Långgatan 48, vån 8 Transport 3:an Nummer Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avd.3 ISSN Ansvarig utgivare Patrik Ljunggren Tidningsansvarig Lars Jonasson Layout Lars Jonasson Tidningsgruppen Tony Blomberg Lars Jonasson Mats Gahrn Patrik Ljunggren Tryck Zetterqvist tryckeri Upplaga 5200 ex. Utgivning fyra gånger per år samt extranummer vid behov Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 3 Fjärde Långgatan 48 Box Göteborg Expedition Telefon och besökstider måndag fredag Lunchstängt Växel Tel: Fax: E - post A-kassan Telefontider måndag fredag :00 15:00 tisd em och torsd fm STÄNGT Besök måste bokas på telefon Tel: Fax: Handlingar som rör ersättning, förutom kassakort skickas till: Transports A-kassa, ARJEPLOG Avdelning 3 Patrik Ljunggren, Ordförande Handlägger organisationsfrågor Avtalsfrågor Tony Blomberg, Ombudsman Transportavtalet, i första hand Terminal, Bemanningsavtalet Hans Olofsson, Regionalt förhandlingsombud Transportavtalet åkeri Karin Peterson, Ombudsman Taxitelefonistavtalet, Renhållnings- och Miljöarbetareavtalet Peter Åkesson, Ombudsman Bevaknings-, Tidningsdistributions-, Gummi- och Bensinstationsavtalen Mats Andersson, Ombudsman Avtalsfrågor, i första hand Väktare, Buss och Taxi, Depå och Taxi förare Arbetsmiljö/försäkringar Ulf Jarnefjord, RSO Arbetsmiljö- och försäkringsfrågor Stefan Törneberg, RSO Arbetsmiljö- och försäkringsfrågor Kontorist Louice Berntsson Resurspersoner Mats Gahrn, Studieorganisatör Lars Jonasson, Tidningsansvarig Håll ordning på era papper! Vill med detta påpeka vikten att ha ordning på papper och dokumentation. Det viktigaste när man börjar sin anställning är att få ett anställningsbevis. detta skall man kräva för det är reglerat i LAS (Lagen om anställningsskydd) ett mycket viktigt dokument för att bevisa att det ingåtts ett anställningsförhållande. Sen är det också viktigt att föra och spara sin arbetstidsredovisning och att se till att arbetsgivaren utfärdar lönespecifikationer vid varje löneutbetalningstillfälle. Det är avgörande att dessa handlingar finns att tillgå för att avdelningen skall kunna göra en lönerättelse i efterhand. Vi råkar allt för ofta ut för att när medlemmar kommer med klagomål på sin lön retroaktivt som inte kan uppvisa fullgod dokumentation som är nödvändigt om vi skall driva ett ärende om lönerättelse i efterhand. Något som skall göras om man misstänker att felaktig lön utbetalts är att kontakta avdelningen direkt så vi kan påbörja en utredning omedelbart. Det händer alltför ofta att medlemmen kommer till oss med krav på lönerättelse först när anställningen har avslutats och då har retroaktiva lönekrav som ligger flera år tillbaka i tiden. Då kanske kravet hamnar på flera hundratusen kronor och de pengarna finns mycket sällan i ett mindre åkeri. Följden kan då bli att vi får sätta företaget i konkurs för att rädda en del via lönegarantin och med tanke på de snäva preskriptionstiderna i konkurslagen är det mycket troligt att inga pengar finns att få. Så tänk på detta för det är alltid lättare att ro hem ett lönekrav på några tusenlappar än när kravet landar på flera hundratusen. Hans Olofsson ombudsman åkeri Pensionärsklubben Möte för alla pensionärer som är medlemmar i Transport 8 mars klockan 13:00 på Fjärde Långgatan 48, vån 8 Vill Du vara med och bilda en pensionärsklubb i avdelning 3:s regi Kom då till mötet! Vi bjuder på fika 2 3

3 Bevakningsavtalet Löner Det är inte utan att Håkan Lindgren och Peter Åkesson ser lite nöjda ut med bevakningsavtalet Vi kan stolta konstatera att Transport, trots sin ringa storlek, stått emot trycket från förhandlingsmotparten bättre än något annat fackförbund gjort under denna avtalsrörelse. Vi fick till ett kort avtal med lönenivåer som var mer än dubbel så höga än det så kallade märket var (0,9%) och som var i närheten av vad LO satt som sin samordning (2,6%). Dessutom, genom att avtalet går ut sista mars 2012, finns det heller inte några gratismånader för lönehöjningar längre, och hädanefter kommer löneförhöjningen komma direkt när avtalet träder i kraft. Almegas förslag om en bilaga som kraftigt skulle begränsa möjligheten till extraarbete och helt förbjöd det i krogmiljö gick heller inte igenom. I och med det nya systemet med förhandlingsdelegationerna har väktarna kunnat få mer inflytande över vilka avtalskrav som de tyckte var viktiga. Givetvis har alla inte kunnat tas med, och många föll även bort i och med att de inte var avtalsrelaterade, men om man tänker på att man oftast bara får högre lön på korta avtal och mer lulllull på de längre avtalen kan vi här se att det blev ett mellanting där vi fick igenom både en bra löneförhöjning samt en del andra förändringar, inklusive arbetsgrupper för vidare diskussioner om två stora problem missbruket av behovsanställningen och arbetstidsförskjutningen. Arbetsgrupperna, som kommer bestå av representanter från både näringsliv och Transport/väktare, kanske några av er reagerar på och tänker att de brukar aldrig hjälpa. Det är vår uppfattning att vi gene- Att tänka på för dig som medlem under avtalsperioden! Rapportera allt missbruk av behovsanställda på din arbetsplats. Rapportera all schemaändring som endast syftar till att arbetsgivaren skall tjäna pengar och där inte det beror på kundens önskemål. Diskutera avtalspensionen och hur ni vill att den redovisas i framtiden. Kontakta Ombudsman Peter Åkesson på eller Väktarsektionens ordförande Håkan Lindgren på om ovan, så ser vi till att dina synpunkter kommer fram till arbetsgruppen. Foto: Lars Jonasson rellt sett haft en dålig erfarenhet av arbetsgrupper genom åren, men detta året har arbetsgivarna visat en stor vilja att ändra på detta och försäkrar om att de kommer ta det på stort allvar att bearbeta frågorna tillsammans med oss. Från Göteborg har ombudsmannen Peter Åkesson suttit med i den lilla avtalsdelegationen som har skött det mesta av förhandlingarna med arbetsgivarna, och Väktarsektionens ordförande Håkan Lindgren har suttit med i den stora avtalsdelegationen tillsammans med andra väktare från olika väktarbolag runt hela landet. Mom 1 Lön (Heltidsanställda) Månadslön fr o m 1/ Nyanställningslön Grundlön Lönegrupp B Lönegrupp C Lönegrupp D Lönegrupp E (Deltidsanställda) Timlön fr o m 1/ Nyanställningslön 103,00 2 Grundlön 110,75 3 Lönegrupp B 133,82 Lönegrupp C 136,09 Lönegrupp D 140,64 Lönegrupp E 142,93 (Behovsanställda) Timlön fr o m 1/ Nyanställningslön 103,00 2 Grundlön 118,13 Följande anmärkning är ny och ersätter anmärkning 1 under Ingruppering lönegrupper Anmärkning Arbetstagare som tidigare tjänstgjort på avtalsområdet ska placeras direkt i systemet enligt Definitioner punkt 3 Vad begärde Transport ursprungligen? 2,6% lönepåslag (LO:s såkallade samordning) Ta bort eller begränsa behovsanställningen Konsekvenshöjning av OB (konsekvenshöjning innebär att det höjs med samma procentsats som lönen) Högre hundvårdsersättning Ettårigt avtal Vad svarade arbetsgivarsidan? 0,9% lönepåslag Bilaga om begränsning av arbete i konkurrerande verksamhet samt förbjudet att arbeta extra i krogmiljö. Tvåårigt avtal Hur blev slutresultatet? 15 månaders avtalsperiod (1 jan mars 2012) 2,4% lönepåslag på samtliga tariffer fr.o.m. 1 mars 2011 OB och hundförartillägg konsekvenshöjs med 2,4 % Havandeskapslön könsneutraliseras till Föräldralön, i övrigt inga textförändringar Hundvårdsersättning för väktare med egen hund: 9,41 per timme respektive 1559kr per månad Hundvårdsersättning för väktare med tilldelat hund: 7,29 per timme respektive 1208 per månad Ersättning för förskjuten arbetstid konsekvenshöjs till 10:89 Arbetsgrupper tillsätts för att se över tolkningen av regler för förskjuten arbetstid, regler för behovsanställning samt hur arbetstagare ska kunna kontrollera avsättningar till avtalspension Mom 2 Lönetillägg 1 Vid obekväm arbetstid (ob-tillägg) Vid arbete, som förläggs till följande tider, utgår tillägg med nedan angivna belopp per timme: a) Kvälls- och nattetid kl såvida icke högre belopp anges i b),bl), c) eller d) fr o m 1 mars :36 b) lör-, sön-, och helgdagstid, räknad kl lördag, söndag och helgdag såvida icke högre belopp anges i c) eller d) fr o m 1 mars :91 b1) Helgnatt, räknad natt mot lördag, söndag och måndag samt vid annan helgdag, såvida icke högre belopp anges i c) eller d) fr o m 1 mars :33 c) Storhelgstid, räknad från kl 06 nyårsdag till kl 06 den 2 januari från kl 18 skärtorsdag till kl 06 tredjedag påsk från kl 06 pingstafton till kl 06 dagen efter pingstdagen från kl 06 midsommardagen till kl 06 dagen efter midsommardagen från nationaldagen kl 06 till kl 06 nästkommande dag från kl 06 juldagen till kl 06 tredjedag jul fr o m 1 mars :24 d) från kl 06 nyårsafton till kl 06 nyårsdagen från kl 06 midsommarafton till kl 06 midsommardagen från kl 06 julafton till kl 06 juldagen fr o m 1 mars :56 4 5

4 Förhandlingar på Transportavtalet Terminalgäng samlat på Runö Foto: Justina Öster Patrik Ljunggren i förgrunden när terminalare fikar på Runö Foto: Justina Öster Den 28 februari går avtalsperioden ut för transportavtalet. I de förhandlingar som nu pågår står vi miltals ifrån att kunna komma överens om ett nytt avtal. Alla fackförbund som är anslutna till LO däribland Transport, kom överens om vissa minimikrav som samtliga fackförbund ställde sig bakom. De kraven var bland annat att löneökningarna 2010 minst skulle vara 2.6 procent på ett år samt att bemanningsföretag inte skulle få anlitas då företrädesrätt fanns på ett företag. Det sista handlar om att företag i allt större utsträckning rundar lagen om anställningsskydd. Att man således sparkar ut ordinarie personal på gatan och sedan tar in vissa av dessa genom ett bemanningsföretag. Något som den arbetarefientliga Arbetsdomstolen till viss del sagt är lagligt. Bland andra Schenker Logistics gör så mot Transports medlemmar i Göteborg. Kraven på 2.6 procent i löneökningar på ett år och en lösning av problemet med bemanningsföretag var prioriterade krav i avtalsrörelsen. Det var Metall och Unionen som skulle börja avtalsrörelsen och så att säga sätta märket för de andra förbunden. Att sätta märket innebär att industrins löneökningar och genomdrivna krav blir som en riktlinje för vad de andra förbunden kan kräva. Metall och Unionen svek dock den samordning och de löften som man kommit överens om i LO. De skrev på löneökningar på 0.9 procent första året och 2.6 procent andra året. Vad gäller återanställningsrätten så löste man på inget sätt det problemet heller. Hur nöjda nu än Metalls och Unionens ledning nu än såg ut att vara så är faktumet det att de avtalen de tecknade var historiskt katastrofalt dåliga för deras medlemmar och dessa avtal har sedermera fått förödande följder för samtliga LO-förbund då märket blev 0.9 procent istället för 2.6 procent. Ingen annan lyckades således komma upp i 2.6 % på ett år. Ingen lyckades hitta en bra lösning på problemet med bemanningsföretag och återanställningsrätten. Förutom vi. I de förhandlingar som varit på bevakningsavtalet lyckades Transports delegation knäcka märket. Bevakningsavtalets löner höjdes med 2.4 % på 14 månader. Nu sitter dock förhandlingsdelegationen på Transportavtalet i en lite annans sits. Biltrafikens arbetsgivareförbund (BA) som vi förhandlar gentemot är mycket konsekventa i att säga nej, nej och åter nej till samtliga våra förslag. De förslag vi krävt är: Biltrafikens arbetsgivareförbund låter 0.9 eka som ett mantra under förhandlingarna. Man kan i och för sig fråga sig om det är förhandling vi sysslar med då vi har en motpart som bara säger nej till allt. Vi vet att flera av de åkare och terminalföretag som BA representerar inte har det minsta problem med att de anställda ska ha en anställningstrygghet. Men BA driver frågan som en ideologisk fråga. Man kan fråga sig En löneökning på 2.6 procent på ett år En lösning på bemanningsfrågan och återanställningsrätten En reglering av hur många bemanningsanställda vart företag får ha En reglering vad gäller uppsägning av lokala ackord och premielöner Att anställda ska få rätt till friskvård Att havandeskapslön ska ändras till föräldralön Att vi ska förtydliga i avtalet att vi har rätt att kräva ut samtliga handlingar, lönelistor och så vidare Att vi ska ha rätt till fria anpassade arbetskläder och skor och att arbetsgivaren ska tvätta våra arbetskläder Att OB-fönstret under jul, midsommar och nyår ska vara likadant som andra helgdagar Att vi ska ha rätt till permission vid urnsättning och att anhörigbegreppet ska utökas om BA överhuvudtaget vill ta ansvar för att göra transportindustrin till en seriös bransch. Vi vet ju sedan tidigare att deras engagemang för att få bort oseriösa åkare som utnyttjar och suger ut utländsk arbetskraft är tämligen uselt. Den 22:e och 23:e februari ska vi åter sätta oss ner vid förhandlingsbordet. Då har tidningen inte ännu landat i brevlådan. Så vi får se vart vi står då. Göteborgsavdelningen har dock redan tillsatt konfliktkommitté och organiserat flertalet arbetsplatser där det nu finns full beredskap utifall det blir konflikt. Information om vilka som kommer att vara ledande för konfliktgruppen på din arbetsplats kommer att informeras om utifall vi varslar om konflikt. 6 7

5 Anmäl dig nu! Transports Ungdomsforum Är en kurs för dig som är 30 år eller yngre. Forumet planeras och genomförs av och med ungdomsansvariga i våra olika avdelningar. Vi kommer att ha olika aktiviteter varvat med genomgångar och diskussioner om frågor som berör jobbet och facket. Du får också tillfälle att träffa många andra Transportare. Syftet med kursen är att Anmäl beröra dig ungdomsfrågor nu! som hur vi tar tillvara ungdomars intresse, varför ungdomar behövs och vad som gör fackföreningen så viktig. Förbundet betalar Transports för boende ungdomsforum och resor och vår avdelning betalar ett utbildningsarvode om du skulle ha jobbat de dagarna. är en kurs för dig som är 30 år eller yngre. Forumet Kursen genomförs: planeras 8 mars klockan och genomförs av och med Fika från Vecka 21 den maj på Runö kursgård ungdomsansvariga i våra Sista anmälningsdag är den 29 april olika avdelningar. Vi kommer Väl mött önskar styrelsen att ha olika aktiviteter varvat Varmt välkommen att anmäla ditt intresse Fjärde Långgatan 48 till vår studieorganisatör : Mats Gahrn på telefon: Väktarsektionen eller på Kallelser till Sektionernas årsmöten Kom och ta en fika säg din mening om du vill eller bara var med Val till sektionsstyrelser. Nomineringar av ledamöter och ersättare till avdelningsstyrelsen. Val till LO Terminalarbetaresektionen 9 mars klockan Nomineringsmöte OBS! klockan Årsmöte Väl mött önskar styrelsen Buss och Taxisektionen 7 mars klockan Fika från Väl mött önskar styrelsen Petroleumsektionen 8 mars klockan Fika från Välkomna önskar Styrelsen Representantskapsmöte På dagordningen bl a: val av kassör, ledamöter till avdelningsstyrelse och personliga ersättare Val till LO 28 mars kl fika från Lokal Brännö, Folkets hus, Järntorget Transports Aktivism Klubb En partipolitiskt obunden klubb öppen för alla Transports medlemmar Vi ska höras! Vi ska synas! Vi ska märkas! Vi ska göra skillnad! Vi ska arbeta på ett nytt och annorlunda sätt! Fjärde Långgatan 48, vån 8 14 mars kl Miljöarbetarsektionen 7 mars klockan Vi bjuder på Fika från Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. Har du frågor? Vet du inte vilken sektion Du tillhör? Kontakta avdelningsexpeditionen så hjälper dom dig. Telefon Tidningsbudssektionen 9 mars klockan Fika från Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. Åkerisektionen 5 mars klockan Fika från 11.30, vån 7 Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. 8 Sektionsmöten är i avdelningens lokaler Fjärde Långgatan

6 Växande aktivitet på klubbsidan Klubben på Göteborgs Buss samlad Avdelningen växer så det knakar i fogarna. Sektionernas satsningar på uppsökande verksamhet och avdelningens satsningar på utbildning och agitation ger ett underbart utfall. Vi har en helt annan medlemsutveckling än andra avdelningar och förbund har i stort. Vikten av att synas är oerhört stor. Likaså vikten av agitation. Fackföreningsrörelsen och hela den samlade arbetarrörelsen är inte gjord för att sitta på varma kontor och häcka på bekväma kontorsstolar inbeklädda i läder. Även att pappersexercis många gånger är i vägen för riktigt fackligt arbete måste siktet vara inställt på att befinna sig där våra medlemmar är. Vi ska inte uppehålla oss med en massa sidoaktiviteter eller flummiga möten. Vi ska vara ute för att agitera och organisera eller inne för att utbilda eller hålla arbetsplatsmöten. Vi är nu hela 26 klubbar. Senaste veckorna bildades nya klubbar på Lundby Åkeri, Ragnsells och G4s Cash. Flertalet arbetsplatser har interimistiska klubbstyrelser och en av de som nu haft sitt första årsmöte är Göteborgs Buss. För avdelningen kommer det bli en stor utmaning att utbilda klubbstyrelser och vara behjälplig med att driva alla nybildade klubbars inledande arbete. Utbildningssatsningar har skett och fler är på gång vad gäller klubbstyrelser. UPS-Klubben och ombudsman Tony Blomberg Klubben på Framåt Foto: Mats Gahrn Foto: Patrik Ljunggren Foto: Patrik Ljunggren 2011 Avdelning 3 kan lägga ett oerhört Ett nytt studieår ligger framför oss framgångsrikt studieår bakom oss. Vi fortsätter att vara den avdelning i landet som i särklass har flest medlemmar som går fackliga kurser. Det enda som ger lite smolk i glädjebägaren är att vi hade något färre som gick den fackliga introduktionskursen Startpunkten. En förklaring kan vara att vi haft så många som gått under flera år, nu kanske det har blivit svårare att rekrytera. Vi börjar också se de glädjande effekterna av att så många av våra medlemmar har gått fackliga kurser. En mängd nya, ofta unga, fackliga förtroendemän har utsetts och många av dem är redan varma i kläderna och utför ett fantastiskt arbete ute på sina arbetsplatser. Det fortsätter också att bildas nya fackklubbar på olika företag, glädjande och oerhört viktigt för vår organisation. Tack till alla er som har hjälpt till att göra studieåret 2010 så framgångsrikt! Nu till året som ligger framför oss: Startpunkten Transports viktiga fackliga introduktionskurs, som vi vill att alla våra medlemmar går. Den går en gång i månaden på lördagar i avdelningens lokaler på Fjärde Långgatan 48. Det är ett krav att ha gått Startpunkten för att få gå andra kurser och för att kunna bli utsedd till skyddsombud. Jag hoppas på fortsatt hjälp med att rekrytera deltagare! Kunniga och engagerade medlemmar är Transports viktigaste tillgång! (läs mer om kursen och se de nya datum här nedanför). Vi i Transport (VIT) Den 5 dagar långa kursen som kommer att gå som internat på Viskadalens folkhögskola (ligger i Seglora ca 2 mil söder om Borås) vecka 20 och 45. Vi kommer också att ha den som externatkurs här i Göteborg, en kurs på våren och en under hösten. VIT behandlar ämnen som arbetarrörelsens historia och ideologi, Transports organisation och stadgar, mötesteknik, arbetsrätt, försäkringar, arbetsmiljö och medlemskapets värde m.m. En givande och intressant kurs där vi hinner fördjupa oss i de olika ämnena. Det är ett krav från avdelningen att man skall ha gått VIT:en för att kunna bli omvald som skyddsombud! Facklig ledarutbildning i Transport (FLiT) Är som namnet säger Transports kurs för fackliga förtroendemän. Du måste alltså ha ett förtroendeuppdrag för att få gå kursen. Du skall också ha gått VIT:en. Kursen är på 2x5 dagar och första veckan behandlas ämnen som facklig-politisk historia, att tala och skriva, fackligt ledarskap, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, mötesteknik och internationellt arbete m.m. Andra veckan ägnas helt åt arbetsrätt, främst MBL, LAS, och Förtroendemannalagen. Även i år har vi lyckats få ner en FLIT till Viskadalens folkhögskolan veckorna Denna kurs är redan fullbelagd, hela 25 anmälda deltagare från avdelning 3, helt fantastiskt! FLIT:en går också på Runö kursgård utanför Stockholm. En kurs på våren, veckorna och en på senhösten veckorna Det går även en FLIT på Valjevikens kursgård, som ligger strax utanför Sölvesborg veckorna Förhandlingsombudskurs Även en sådan kurs har vi lyckats få ner till Viskadalen. Detta tack vare att så många från vår avdelning går kurser. Det blir billigare för förbundet och närmare för deltagarna. Denna kurs vänder sig till förtroendevalda som förväntas få eller har uppdrag som förhandlingsombud. Kursen går vecka 40. Avtalskurser Vi planerar att hålla avtalskurs för Transport- och Bevakningsavtalet under hösten. Kursen är tre dagar och du måste vara förtroendevald. Målet med kursen är att ge dig kunskaper om reglerna i ditt eget kollektivavtal. Vi planerar också att hålla den en dag långa Avtalspunkten som är öppen för alla medlemmar. Målet med kursen är att ge dig kunskaper om det egna kollektivavtalet så att du kan bevaka dina grundläggande rättigheter. Att kunna sitt eget avtal är en av hörnstenarna i det fackliga arbetet! Hör av er om ni är intresserade att gå någon av dessa kurser, så att Startpunkten Att värna det fackliga löftet... Under åtta timmar får du på denna utbildning en grundläggande introduktion till hur vår fackförening är uppbyggd och hur vi arbetar. Du får lära dig grunderna kring våra avtal och några av de lagar som råder på arbetsmarknaden. Vi går också igenom arbetsmiljöfrågor och de försäkringar du har genom ditt medlemskap och ditt kollektivavtal. Vi går igenom hur du gör för att tillvarata dina rättigheter, både inom facket och gentemot arbetsgivaren. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter du har som fackansluten och som arbetstagare. Krav på förkunskaper: Inga. Startpunkten är öppen för alla medlemmar oavsett bakgrund. Kursen är inkörsporten till vidare studier Kursen är ett grundkrav för all annan utbildning inom Transportarbetareförbundet! vi kan börja planera. Rekrytera och Agitera Kursens mål är att vi skall bli bättre på att rekrytera nya medlemmar och att kunna ta debatten med personer som är negativa till facket. Den är tre dagar och går på Runö kursgård vid två tillfällen, vecka 15 och 36. DRAG Kursen för vidareutbildning av skydds- och huvudskyddsombud. Kursen handlar om hur vi hanterar svåra arbetsmiljöfrågor som kräver lång tid för att lösa. Kursen är fyra dagar och går på Runö vecka 12 och på Bommersvik vecka 46. Vill du veta mer om kurserna eller andra kurser, gå in på Transports hemsida och klicka på fliken studier. Du är också välkommen att ringa eller e-posta till mig. Jag hoppas att vi syns och hörs under studieåret Kom ihåg att: Kunskap är makt Ta kontakt med vår studieorganisatör: Studiehälsningar från Mats Gahrn Studieorganisatör Tel Din fackliga introduktion Anordnas närmast 19 mars kl april kl maj kl För anmälan till Startpunkten. Skicka in talongen på sista sidan Transport 3:an 1/2011 Transport 3:an 1/

7 Diktatur eller planekonomi Vid fikabordet ute i verkligheten är allt som vanligt åt helvete. Allt är fel i konungariket Sverige. Är det inte för kallt så är det för varmt. Antingen är skatterna för höga eller så finns det ingen service. Gemensamt för allt är att om vi bara hade fått bestämma så hade allt sett fan så mycket bättre ut. Då hade skatterna varit låga, allt varit gratis och fungerat till hundra procent. Den Svenska modellen är kass! Men ute i den stora värden tittar man med avundsjuka ögon på den Svenska modellen. I länder med fattigdom och diktatur tittar man på vår modell som något man är beredd att slåss för och kanske till och med beredd att dö för. Det är den modellen man fortfarande drömmer om när man demonstrerar för demokrati och frihet. De enda som inte gillar den Svenska modellen är de som vill ha mer makt för att kunna sko sig själva på samma vis som det fungerar i diktaturer och i kommunistiska planekonomier. Därför gör de allt för att smutskasta modellen. Med sig får de oftast fikarumsexperterna som tror att de tillhör gruppen som tjänar på att den Svenska modellen dör. Att skrota demokratin och den svenska modellen är ju dessutom den enda vägen som finns tillgänglig. Eller hur? Det har de ju skrivit om i alla dagstidningar och pratat om i alla TV-soffor. Statliga och kommunala företag är ju helt värdelösa för där går ju vinsten tillbaka till landets invånare. Det fungerar ju inte. Nej, den enda väg som finns är modellen där man säljer ut alla statliga företag och privatiserar allt samtidigt som man låter EU:s domstolar styra. Skolorna, äldrevården och sjukhusen skall drivas av riskkapitalbolag och aktieklippare som tjänar miljoner. Det mår alla bra av. Så skynda Er alla att hänga på den nya modellen. Sälj bilen, TV:n, spisen, tvättmaskinen, ja sälj rubbet. Säg upp alla försäkringar på hus, hem, dig själv och barnen. När Du gjort det hyr Du tillbaka det du behöver. Det tjänar Du på. Du får ju massor av pengar i handen som Du kan handla upp. När pengarna är slut hyr Du tillbaka allt av ett riskkapitalbolag som säkert inte tar för mycket betalt. Och försäkringar behöver Du ju inte för Du blir ju aldrig drabbad av någonting. Se bara, jag har ju klarat mig utan sjukersättning och A-kassa länge nu. Och lönehöjningar behöver jag inga. Lönen sätts ju ändå av statligt kontrollerade medlare som säger att man inte behöver någon lönehöjning. Man får ju skattesänkningar istället. Och det bästa är att modellen fungerar ända tills det inte finns någonting kvar att sälja och skattepengarna är slut. Modellen kallas diktatur genom planekonomi och finns att läsa mer om hos Alliansens eller hos Kinesiska staten. Och det fina i kråksången är att när man sålt allt och sagt upp allt samtidigt som man röstar fram likasinnade som gör samma sak, så behöver man ingen demokrati. För man äger ingenting. Man behöver inte ens en regering för den har ju heller inget att säga till om för den äger heller ingenting. Allt ägs istället av vissa personer som står politikerna nära. God natt demokratin var Du än är! Svarta Blomman A-KASSAN HAR NYTT TELEFONUMMER Nu vill jag gå Startpunkten... Namn: Adress: Post nr: Ort: Telefon: E - post: Arbetsplats: Yrke: klipp och skicka in. Vi betalar portot Att värna det fackliga löftet i Transport - Ditt fackförbund! I Transports lokaler på Fjärde Långgatan mars kl april kl maj kl Svenska Transportarbetareförbundet Avd. 3 Svarspost Kundnummer Göteborg Frankeras ej Transport betalar portot

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2015 Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8 Ordförande har ordet sid 2 Här stannar Sverige! sid 4-5

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning!

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning! TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 4 2012 STOPP! Vi kräver folkomröstning! Ordförande har ordet sid 2 Folkomrösta om trängselskatten sid 4-5 Möteskallelser

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2012 Stripning med schysta villkor... Ordförande har ordet sid 2 Om bemanning & F-skattare sid 4-5 Möteskallelser sid

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Lars Lindgren åter vald på Transports 33:e kongress. Möteskallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier

TRANSPORT. 3:an. Lars Lindgren åter vald på Transports 33:e kongress. Möteskallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 3 2012 Lars Lindgren åter vald på Transports 33:e kongress Ordförande har ordet sid 2 Möteskallelser sid 8-9 Inför Transports

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Ny manifestation för schysta villkor i åkeri. Kallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier

TRANSPORT. 3:an. Ny manifestation för schysta villkor i åkeri. Kallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 4 2014 Ny manifestation för schysta villkor i åkeri Kallelser sid 8-9 Stefan Törneberg slutar som RSO sid 4-5 Fackliga

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Kom till avd. 3 och delta i vår grillning! Slut upp på 1:a maj! sid 4-5. Amring-klubbens årsmöte. Ordförande har ordet

TRANSPORT. 3:an. Kom till avd. 3 och delta i vår grillning! Slut upp på 1:a maj! sid 4-5. Amring-klubbens årsmöte. Ordförande har ordet TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 2 2013 Kom till avd. 3 och delta i vår grillning! Slut upp på 1:a maj! sid 4-5 Ordförande har ordet sid 2 Amring-klubbens

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater

TRANSPORT. 3:an. 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr2 2011 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater Ordförande har ordet

Läs mer

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller? Transport i Stockholm Nummer 1/2014 FEMMAN Facklig organisering En lagskyddad rättighet Sidan 4 Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7 Tidningsbudsavtalet Vad gäller? Sidan 15 Ordföranden

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet Transport i Stockholm Nummer 3/2014 FEMMAN Inför valet Kan du påverka politiken? Upphandlingsrapport LO-distriktet granskar Priset för flexibiliteten Ny rapport från LO-distriktet Fackligt center för papperslösa

Läs mer

Transport. unga transportare. uppsökeri som strategi. yrkeskompetensbevis. nya krav på skyddsvästar FEMMAN. presenteras sidan13

Transport. unga transportare. uppsökeri som strategi. yrkeskompetensbevis. nya krav på skyddsvästar FEMMAN. presenteras sidan13 Transport i Stockholm Nummer 3/2015 FEMMAN unga transportare presenteras sidan13 yrkeskompetensbevis Hur och för vem? sidan 5 uppsökeri som strategi ny grupp i avdelning 5 sidan 7 nya krav på skyddsvästar

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen

Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen Transport i Stockholm Nummer 2/2014 FEMMAN Sara Eriksson, Bensin Tony Johansson, Åkeri Cristobal Monzon, Tidningsbud Jan Spanerdal, Miljö Simon Bartosz, Bevakning Leo Grubbström, Taxi TILLSAMMANS KAN VI

Läs mer

Transport. Organisering nyckeln till framgång. Ny förarklubb i Taxi Stockholm. Vita Jobb FEMMAN

Transport. Organisering nyckeln till framgång. Ny förarklubb i Taxi Stockholm. Vita Jobb FEMMAN Transport i Stockholm Nummer 3/2013 FEMMAN Organisering nyckeln till framgång Intervju med Bo Nilsson Sidan 9 Vita Jobb Facklig politisk samverkan för bättre arbetsvillkor Sidan 10 Ny förarklubb i Taxi

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2014-12-19 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

OMMUNAL. Å r s m ö t e. Sektion 25. Till Personalrum eller anslagstavla

OMMUNAL. Å r s m ö t e. Sektion 25. Till Personalrum eller anslagstavla Till Personalrum eller anslagstavla Å r s m ö t e Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost läs mera sid 7 K ÖST Sektion 25 2014-01-20 NR1 ÅRG 23 OMMUNAL Innehåll:

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. September 2014. I detta nummer av Vägbanan: Vilket Sverige vill du ha?

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. September 2014. I detta nummer av Vägbanan: Vilket Sverige vill du ha? Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen September 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vilket Sverige vill du ha? Ett inspel i valdebatten Bemannad Inhyrningens regler, sid 10-11 Studieaktuellt Passa

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Den svåra vägen bort från spriten

Den svåra vägen bort från spriten MEDLEMSTIDNING FÖR Nr 2 APRIL 2012 ÅRGÅNG 24 BERGSLAGEN Den svåra vägen bort från spriten SIDORNA 10 11 Avtalsrörelsen har sparkat i gång SIDORNA 4 5, 8 Stefan trivs bland alla poolarna SIDORNA 6 7 Lina

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Medlemsutbildning. Läs i Kvartingen om: Förhandlingar Avtalsrörelsen 2010 Kollektivavtalet Att jobba i Norge Tandvårdsförmånen

Medlemsutbildning. Läs i Kvartingen om: Förhandlingar Avtalsrörelsen 2010 Kollektivavtalet Att jobba i Norge Tandvårdsförmånen 4 09 Medlemsutbildning Pappers S säljer lotter på julmarknaden i Gruvan. Vinst - plastjulgranar i massor - vi ska minsann göra vad vi kan för att hjälpa till så att riktiga granar används för att göra

Läs mer

Budkavlen går! Nu krävs nödvändiga. Hemera. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand

Budkavlen går! Nu krävs nödvändiga. Hemera. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand Budkavlen går! Nu krävs nödvändiga samhällsförändringar. Sid 7 Hemera Smått & blandat Här kan du tipsa, anmäla, klaga eller berömma... sid 11 Nyfödd! 9 Revyn 9 Revyn GS Fackets tidning för Avdelning 9

Läs mer

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013 God morgon byggnadsarbetare! Mathias letar upp lärlingar Jessica älskar utmaningar Vinnare och förlorare Christian

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Att man förutsätts vara tillgänglig utan ersättning är dessutom vanligt förekommande inom det offentliga,

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer