TRANSPORT. 3:an. Nya väktaravtalet klart. Läs mer på sid 4-5. Årsmöteskallelser sid 8-9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPORT. 3:an. Nya väktaravtalet klart. Läs mer på sid 4-5. Årsmöteskallelser sid 8-9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12"

Transkript

1 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr Nya väktaravtalet klart Läs mer på sid 4-5 Ordförande har ordet sid 2 Läs om väktaravtalet! sid 4-5 Transportavtalet då? Läs sid 6-7 Årsmöteskallelser sid 8-9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

2 Ordförande har ordet En till seger men fler kvarstår I vintermörkret som lagt sig som ett betongtäcke över vårt avlånga land pågår förhandlingar på flera av våra avtalsområden. Arbetsgivareorganisationerna som vi förhandlar mot skriker och skränar sig hesa över att vi ska följa det så kallade märket. Det innebär att vi ska sälja ut oss som om vi vore loppbeklädda herrelösa hundar till ett pris för vårt arbete som inte är värt ett skit. 0.9 % är det som de vill ha oss att öka lönen med. Ett par futtiga hundralappar i reda pengar. Det var precis vad Unionens och Metalls förhandlare var nöjda med. Därav arbetsgivarorganisationerna BA och Almegas eviga tjat om märket, som de satte som först gick ut i avtalsförhandlingar Det Unionen och Metall gjorde när de skrev på sina avtal var att bryta mot den samordning man hade kommit överens om i LO. Det var överenskommet att 2.6 % var det lägsta budet vi skulle tacka ja till under en ettårsperiod. Samtidigt skulle vi även reglera i kollektivavtal problemet med att företag sparkar ut sina anställda på gatan för att i nästa sekund hyra in dem samma genom ett bemanningsföretag. Ingen av dessa gemensamma mål som vi, alla fackförbund, inom LO kommit överens om har något annat fackförbund förhållit sig till. Detta gör det naturligtvis mycket svårt i de förhandlingar som våra medlemmar nu för mot arbetsgivarorganisationerna. Det är dessutom mycket som ska till i övrigt. Statens lönepolis, medlingsinstitutet kan också sätta käppar i hjulet. I förhandlingsdelegationerna är våra medlemmar från Göteborg som sitter med i dessa förhandlingar inte det minsta rädda för någon konflikt. Vi har en god organisationsgrad där det kan vara aktuellt med en konflikt och gott om medlemmar som längtar efter att Transport ska bli än mer hårdhänt. Personligen anser jag att om vi inte får igenom några förbättringar i avtalen och den enda förbättringen som arbetsgivarna är villiga att gå med på är att höja lönen med 200 spänn. Då kan vi be arbetsgivarorganisationerna och hela Svenskt Näringsliv att dra åt helvete. Till sist vill jag gratulera väktarnas avtalsdelegation och samtliga väktare. Svenska Transportarbetareförbundet lyckades med det historiska och enastående att bryta industrins så kallade märke med råge. I dessa tider ska detta ses som en seger och segrar är något vi behöver mer av. Patrik Ljunggren Motioner till kongressen 2011 Skrivarkvällar på avdelningen. Vi samlas och hjälps åt att skriva motioner till kongressen mars 16 mars klockan 17:30 på Fjärde Långgatan 48, vån 8 Transport 3:an Nummer Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avd.3 ISSN Ansvarig utgivare Patrik Ljunggren Tidningsansvarig Lars Jonasson Layout Lars Jonasson Tidningsgruppen Tony Blomberg Lars Jonasson Mats Gahrn Patrik Ljunggren Tryck Zetterqvist tryckeri Upplaga 5200 ex. Utgivning fyra gånger per år samt extranummer vid behov Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 3 Fjärde Långgatan 48 Box Göteborg Expedition Telefon och besökstider måndag fredag Lunchstängt Växel Tel: Fax: E - post A-kassan Telefontider måndag fredag :00 15:00 tisd em och torsd fm STÄNGT Besök måste bokas på telefon Tel: Fax: Handlingar som rör ersättning, förutom kassakort skickas till: Transports A-kassa, ARJEPLOG Avdelning 3 Patrik Ljunggren, Ordförande Handlägger organisationsfrågor Avtalsfrågor Tony Blomberg, Ombudsman Transportavtalet, i första hand Terminal, Bemanningsavtalet Hans Olofsson, Regionalt förhandlingsombud Transportavtalet åkeri Karin Peterson, Ombudsman Taxitelefonistavtalet, Renhållnings- och Miljöarbetareavtalet Peter Åkesson, Ombudsman Bevaknings-, Tidningsdistributions-, Gummi- och Bensinstationsavtalen Mats Andersson, Ombudsman Avtalsfrågor, i första hand Väktare, Buss och Taxi, Depå och Taxi förare Arbetsmiljö/försäkringar Ulf Jarnefjord, RSO Arbetsmiljö- och försäkringsfrågor Stefan Törneberg, RSO Arbetsmiljö- och försäkringsfrågor Kontorist Louice Berntsson Resurspersoner Mats Gahrn, Studieorganisatör Lars Jonasson, Tidningsansvarig Håll ordning på era papper! Vill med detta påpeka vikten att ha ordning på papper och dokumentation. Det viktigaste när man börjar sin anställning är att få ett anställningsbevis. detta skall man kräva för det är reglerat i LAS (Lagen om anställningsskydd) ett mycket viktigt dokument för att bevisa att det ingåtts ett anställningsförhållande. Sen är det också viktigt att föra och spara sin arbetstidsredovisning och att se till att arbetsgivaren utfärdar lönespecifikationer vid varje löneutbetalningstillfälle. Det är avgörande att dessa handlingar finns att tillgå för att avdelningen skall kunna göra en lönerättelse i efterhand. Vi råkar allt för ofta ut för att när medlemmar kommer med klagomål på sin lön retroaktivt som inte kan uppvisa fullgod dokumentation som är nödvändigt om vi skall driva ett ärende om lönerättelse i efterhand. Något som skall göras om man misstänker att felaktig lön utbetalts är att kontakta avdelningen direkt så vi kan påbörja en utredning omedelbart. Det händer alltför ofta att medlemmen kommer till oss med krav på lönerättelse först när anställningen har avslutats och då har retroaktiva lönekrav som ligger flera år tillbaka i tiden. Då kanske kravet hamnar på flera hundratusen kronor och de pengarna finns mycket sällan i ett mindre åkeri. Följden kan då bli att vi får sätta företaget i konkurs för att rädda en del via lönegarantin och med tanke på de snäva preskriptionstiderna i konkurslagen är det mycket troligt att inga pengar finns att få. Så tänk på detta för det är alltid lättare att ro hem ett lönekrav på några tusenlappar än när kravet landar på flera hundratusen. Hans Olofsson ombudsman åkeri Pensionärsklubben Möte för alla pensionärer som är medlemmar i Transport 8 mars klockan 13:00 på Fjärde Långgatan 48, vån 8 Vill Du vara med och bilda en pensionärsklubb i avdelning 3:s regi Kom då till mötet! Vi bjuder på fika 2 3

3 Bevakningsavtalet Löner Det är inte utan att Håkan Lindgren och Peter Åkesson ser lite nöjda ut med bevakningsavtalet Vi kan stolta konstatera att Transport, trots sin ringa storlek, stått emot trycket från förhandlingsmotparten bättre än något annat fackförbund gjort under denna avtalsrörelse. Vi fick till ett kort avtal med lönenivåer som var mer än dubbel så höga än det så kallade märket var (0,9%) och som var i närheten av vad LO satt som sin samordning (2,6%). Dessutom, genom att avtalet går ut sista mars 2012, finns det heller inte några gratismånader för lönehöjningar längre, och hädanefter kommer löneförhöjningen komma direkt när avtalet träder i kraft. Almegas förslag om en bilaga som kraftigt skulle begränsa möjligheten till extraarbete och helt förbjöd det i krogmiljö gick heller inte igenom. I och med det nya systemet med förhandlingsdelegationerna har väktarna kunnat få mer inflytande över vilka avtalskrav som de tyckte var viktiga. Givetvis har alla inte kunnat tas med, och många föll även bort i och med att de inte var avtalsrelaterade, men om man tänker på att man oftast bara får högre lön på korta avtal och mer lulllull på de längre avtalen kan vi här se att det blev ett mellanting där vi fick igenom både en bra löneförhöjning samt en del andra förändringar, inklusive arbetsgrupper för vidare diskussioner om två stora problem missbruket av behovsanställningen och arbetstidsförskjutningen. Arbetsgrupperna, som kommer bestå av representanter från både näringsliv och Transport/väktare, kanske några av er reagerar på och tänker att de brukar aldrig hjälpa. Det är vår uppfattning att vi gene- Att tänka på för dig som medlem under avtalsperioden! Rapportera allt missbruk av behovsanställda på din arbetsplats. Rapportera all schemaändring som endast syftar till att arbetsgivaren skall tjäna pengar och där inte det beror på kundens önskemål. Diskutera avtalspensionen och hur ni vill att den redovisas i framtiden. Kontakta Ombudsman Peter Åkesson på eller Väktarsektionens ordförande Håkan Lindgren på om ovan, så ser vi till att dina synpunkter kommer fram till arbetsgruppen. Foto: Lars Jonasson rellt sett haft en dålig erfarenhet av arbetsgrupper genom åren, men detta året har arbetsgivarna visat en stor vilja att ändra på detta och försäkrar om att de kommer ta det på stort allvar att bearbeta frågorna tillsammans med oss. Från Göteborg har ombudsmannen Peter Åkesson suttit med i den lilla avtalsdelegationen som har skött det mesta av förhandlingarna med arbetsgivarna, och Väktarsektionens ordförande Håkan Lindgren har suttit med i den stora avtalsdelegationen tillsammans med andra väktare från olika väktarbolag runt hela landet. Mom 1 Lön (Heltidsanställda) Månadslön fr o m 1/ Nyanställningslön Grundlön Lönegrupp B Lönegrupp C Lönegrupp D Lönegrupp E (Deltidsanställda) Timlön fr o m 1/ Nyanställningslön 103,00 2 Grundlön 110,75 3 Lönegrupp B 133,82 Lönegrupp C 136,09 Lönegrupp D 140,64 Lönegrupp E 142,93 (Behovsanställda) Timlön fr o m 1/ Nyanställningslön 103,00 2 Grundlön 118,13 Följande anmärkning är ny och ersätter anmärkning 1 under Ingruppering lönegrupper Anmärkning Arbetstagare som tidigare tjänstgjort på avtalsområdet ska placeras direkt i systemet enligt Definitioner punkt 3 Vad begärde Transport ursprungligen? 2,6% lönepåslag (LO:s såkallade samordning) Ta bort eller begränsa behovsanställningen Konsekvenshöjning av OB (konsekvenshöjning innebär att det höjs med samma procentsats som lönen) Högre hundvårdsersättning Ettårigt avtal Vad svarade arbetsgivarsidan? 0,9% lönepåslag Bilaga om begränsning av arbete i konkurrerande verksamhet samt förbjudet att arbeta extra i krogmiljö. Tvåårigt avtal Hur blev slutresultatet? 15 månaders avtalsperiod (1 jan mars 2012) 2,4% lönepåslag på samtliga tariffer fr.o.m. 1 mars 2011 OB och hundförartillägg konsekvenshöjs med 2,4 % Havandeskapslön könsneutraliseras till Föräldralön, i övrigt inga textförändringar Hundvårdsersättning för väktare med egen hund: 9,41 per timme respektive 1559kr per månad Hundvårdsersättning för väktare med tilldelat hund: 7,29 per timme respektive 1208 per månad Ersättning för förskjuten arbetstid konsekvenshöjs till 10:89 Arbetsgrupper tillsätts för att se över tolkningen av regler för förskjuten arbetstid, regler för behovsanställning samt hur arbetstagare ska kunna kontrollera avsättningar till avtalspension Mom 2 Lönetillägg 1 Vid obekväm arbetstid (ob-tillägg) Vid arbete, som förläggs till följande tider, utgår tillägg med nedan angivna belopp per timme: a) Kvälls- och nattetid kl såvida icke högre belopp anges i b),bl), c) eller d) fr o m 1 mars :36 b) lör-, sön-, och helgdagstid, räknad kl lördag, söndag och helgdag såvida icke högre belopp anges i c) eller d) fr o m 1 mars :91 b1) Helgnatt, räknad natt mot lördag, söndag och måndag samt vid annan helgdag, såvida icke högre belopp anges i c) eller d) fr o m 1 mars :33 c) Storhelgstid, räknad från kl 06 nyårsdag till kl 06 den 2 januari från kl 18 skärtorsdag till kl 06 tredjedag påsk från kl 06 pingstafton till kl 06 dagen efter pingstdagen från kl 06 midsommardagen till kl 06 dagen efter midsommardagen från nationaldagen kl 06 till kl 06 nästkommande dag från kl 06 juldagen till kl 06 tredjedag jul fr o m 1 mars :24 d) från kl 06 nyårsafton till kl 06 nyårsdagen från kl 06 midsommarafton till kl 06 midsommardagen från kl 06 julafton till kl 06 juldagen fr o m 1 mars :56 4 5

4 Förhandlingar på Transportavtalet Terminalgäng samlat på Runö Foto: Justina Öster Patrik Ljunggren i förgrunden när terminalare fikar på Runö Foto: Justina Öster Den 28 februari går avtalsperioden ut för transportavtalet. I de förhandlingar som nu pågår står vi miltals ifrån att kunna komma överens om ett nytt avtal. Alla fackförbund som är anslutna till LO däribland Transport, kom överens om vissa minimikrav som samtliga fackförbund ställde sig bakom. De kraven var bland annat att löneökningarna 2010 minst skulle vara 2.6 procent på ett år samt att bemanningsföretag inte skulle få anlitas då företrädesrätt fanns på ett företag. Det sista handlar om att företag i allt större utsträckning rundar lagen om anställningsskydd. Att man således sparkar ut ordinarie personal på gatan och sedan tar in vissa av dessa genom ett bemanningsföretag. Något som den arbetarefientliga Arbetsdomstolen till viss del sagt är lagligt. Bland andra Schenker Logistics gör så mot Transports medlemmar i Göteborg. Kraven på 2.6 procent i löneökningar på ett år och en lösning av problemet med bemanningsföretag var prioriterade krav i avtalsrörelsen. Det var Metall och Unionen som skulle börja avtalsrörelsen och så att säga sätta märket för de andra förbunden. Att sätta märket innebär att industrins löneökningar och genomdrivna krav blir som en riktlinje för vad de andra förbunden kan kräva. Metall och Unionen svek dock den samordning och de löften som man kommit överens om i LO. De skrev på löneökningar på 0.9 procent första året och 2.6 procent andra året. Vad gäller återanställningsrätten så löste man på inget sätt det problemet heller. Hur nöjda nu än Metalls och Unionens ledning nu än såg ut att vara så är faktumet det att de avtalen de tecknade var historiskt katastrofalt dåliga för deras medlemmar och dessa avtal har sedermera fått förödande följder för samtliga LO-förbund då märket blev 0.9 procent istället för 2.6 procent. Ingen annan lyckades således komma upp i 2.6 % på ett år. Ingen lyckades hitta en bra lösning på problemet med bemanningsföretag och återanställningsrätten. Förutom vi. I de förhandlingar som varit på bevakningsavtalet lyckades Transports delegation knäcka märket. Bevakningsavtalets löner höjdes med 2.4 % på 14 månader. Nu sitter dock förhandlingsdelegationen på Transportavtalet i en lite annans sits. Biltrafikens arbetsgivareförbund (BA) som vi förhandlar gentemot är mycket konsekventa i att säga nej, nej och åter nej till samtliga våra förslag. De förslag vi krävt är: Biltrafikens arbetsgivareförbund låter 0.9 eka som ett mantra under förhandlingarna. Man kan i och för sig fråga sig om det är förhandling vi sysslar med då vi har en motpart som bara säger nej till allt. Vi vet att flera av de åkare och terminalföretag som BA representerar inte har det minsta problem med att de anställda ska ha en anställningstrygghet. Men BA driver frågan som en ideologisk fråga. Man kan fråga sig En löneökning på 2.6 procent på ett år En lösning på bemanningsfrågan och återanställningsrätten En reglering av hur många bemanningsanställda vart företag får ha En reglering vad gäller uppsägning av lokala ackord och premielöner Att anställda ska få rätt till friskvård Att havandeskapslön ska ändras till föräldralön Att vi ska förtydliga i avtalet att vi har rätt att kräva ut samtliga handlingar, lönelistor och så vidare Att vi ska ha rätt till fria anpassade arbetskläder och skor och att arbetsgivaren ska tvätta våra arbetskläder Att OB-fönstret under jul, midsommar och nyår ska vara likadant som andra helgdagar Att vi ska ha rätt till permission vid urnsättning och att anhörigbegreppet ska utökas om BA överhuvudtaget vill ta ansvar för att göra transportindustrin till en seriös bransch. Vi vet ju sedan tidigare att deras engagemang för att få bort oseriösa åkare som utnyttjar och suger ut utländsk arbetskraft är tämligen uselt. Den 22:e och 23:e februari ska vi åter sätta oss ner vid förhandlingsbordet. Då har tidningen inte ännu landat i brevlådan. Så vi får se vart vi står då. Göteborgsavdelningen har dock redan tillsatt konfliktkommitté och organiserat flertalet arbetsplatser där det nu finns full beredskap utifall det blir konflikt. Information om vilka som kommer att vara ledande för konfliktgruppen på din arbetsplats kommer att informeras om utifall vi varslar om konflikt. 6 7

5 Anmäl dig nu! Transports Ungdomsforum Är en kurs för dig som är 30 år eller yngre. Forumet planeras och genomförs av och med ungdomsansvariga i våra olika avdelningar. Vi kommer att ha olika aktiviteter varvat med genomgångar och diskussioner om frågor som berör jobbet och facket. Du får också tillfälle att träffa många andra Transportare. Syftet med kursen är att Anmäl beröra dig ungdomsfrågor nu! som hur vi tar tillvara ungdomars intresse, varför ungdomar behövs och vad som gör fackföreningen så viktig. Förbundet betalar Transports för boende ungdomsforum och resor och vår avdelning betalar ett utbildningsarvode om du skulle ha jobbat de dagarna. är en kurs för dig som är 30 år eller yngre. Forumet Kursen genomförs: planeras 8 mars klockan och genomförs av och med Fika från Vecka 21 den maj på Runö kursgård ungdomsansvariga i våra Sista anmälningsdag är den 29 april olika avdelningar. Vi kommer Väl mött önskar styrelsen att ha olika aktiviteter varvat Varmt välkommen att anmäla ditt intresse Fjärde Långgatan 48 till vår studieorganisatör : Mats Gahrn på telefon: Väktarsektionen eller på Kallelser till Sektionernas årsmöten Kom och ta en fika säg din mening om du vill eller bara var med Val till sektionsstyrelser. Nomineringar av ledamöter och ersättare till avdelningsstyrelsen. Val till LO Terminalarbetaresektionen 9 mars klockan Nomineringsmöte OBS! klockan Årsmöte Väl mött önskar styrelsen Buss och Taxisektionen 7 mars klockan Fika från Väl mött önskar styrelsen Petroleumsektionen 8 mars klockan Fika från Välkomna önskar Styrelsen Representantskapsmöte På dagordningen bl a: val av kassör, ledamöter till avdelningsstyrelse och personliga ersättare Val till LO 28 mars kl fika från Lokal Brännö, Folkets hus, Järntorget Transports Aktivism Klubb En partipolitiskt obunden klubb öppen för alla Transports medlemmar Vi ska höras! Vi ska synas! Vi ska märkas! Vi ska göra skillnad! Vi ska arbeta på ett nytt och annorlunda sätt! Fjärde Långgatan 48, vån 8 14 mars kl Miljöarbetarsektionen 7 mars klockan Vi bjuder på Fika från Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. Har du frågor? Vet du inte vilken sektion Du tillhör? Kontakta avdelningsexpeditionen så hjälper dom dig. Telefon Tidningsbudssektionen 9 mars klockan Fika från Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. Åkerisektionen 5 mars klockan Fika från 11.30, vån 7 Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. 8 Sektionsmöten är i avdelningens lokaler Fjärde Långgatan

6 Växande aktivitet på klubbsidan Klubben på Göteborgs Buss samlad Avdelningen växer så det knakar i fogarna. Sektionernas satsningar på uppsökande verksamhet och avdelningens satsningar på utbildning och agitation ger ett underbart utfall. Vi har en helt annan medlemsutveckling än andra avdelningar och förbund har i stort. Vikten av att synas är oerhört stor. Likaså vikten av agitation. Fackföreningsrörelsen och hela den samlade arbetarrörelsen är inte gjord för att sitta på varma kontor och häcka på bekväma kontorsstolar inbeklädda i läder. Även att pappersexercis många gånger är i vägen för riktigt fackligt arbete måste siktet vara inställt på att befinna sig där våra medlemmar är. Vi ska inte uppehålla oss med en massa sidoaktiviteter eller flummiga möten. Vi ska vara ute för att agitera och organisera eller inne för att utbilda eller hålla arbetsplatsmöten. Vi är nu hela 26 klubbar. Senaste veckorna bildades nya klubbar på Lundby Åkeri, Ragnsells och G4s Cash. Flertalet arbetsplatser har interimistiska klubbstyrelser och en av de som nu haft sitt första årsmöte är Göteborgs Buss. För avdelningen kommer det bli en stor utmaning att utbilda klubbstyrelser och vara behjälplig med att driva alla nybildade klubbars inledande arbete. Utbildningssatsningar har skett och fler är på gång vad gäller klubbstyrelser. UPS-Klubben och ombudsman Tony Blomberg Klubben på Framåt Foto: Mats Gahrn Foto: Patrik Ljunggren Foto: Patrik Ljunggren 2011 Avdelning 3 kan lägga ett oerhört Ett nytt studieår ligger framför oss framgångsrikt studieår bakom oss. Vi fortsätter att vara den avdelning i landet som i särklass har flest medlemmar som går fackliga kurser. Det enda som ger lite smolk i glädjebägaren är att vi hade något färre som gick den fackliga introduktionskursen Startpunkten. En förklaring kan vara att vi haft så många som gått under flera år, nu kanske det har blivit svårare att rekrytera. Vi börjar också se de glädjande effekterna av att så många av våra medlemmar har gått fackliga kurser. En mängd nya, ofta unga, fackliga förtroendemän har utsetts och många av dem är redan varma i kläderna och utför ett fantastiskt arbete ute på sina arbetsplatser. Det fortsätter också att bildas nya fackklubbar på olika företag, glädjande och oerhört viktigt för vår organisation. Tack till alla er som har hjälpt till att göra studieåret 2010 så framgångsrikt! Nu till året som ligger framför oss: Startpunkten Transports viktiga fackliga introduktionskurs, som vi vill att alla våra medlemmar går. Den går en gång i månaden på lördagar i avdelningens lokaler på Fjärde Långgatan 48. Det är ett krav att ha gått Startpunkten för att få gå andra kurser och för att kunna bli utsedd till skyddsombud. Jag hoppas på fortsatt hjälp med att rekrytera deltagare! Kunniga och engagerade medlemmar är Transports viktigaste tillgång! (läs mer om kursen och se de nya datum här nedanför). Vi i Transport (VIT) Den 5 dagar långa kursen som kommer att gå som internat på Viskadalens folkhögskola (ligger i Seglora ca 2 mil söder om Borås) vecka 20 och 45. Vi kommer också att ha den som externatkurs här i Göteborg, en kurs på våren och en under hösten. VIT behandlar ämnen som arbetarrörelsens historia och ideologi, Transports organisation och stadgar, mötesteknik, arbetsrätt, försäkringar, arbetsmiljö och medlemskapets värde m.m. En givande och intressant kurs där vi hinner fördjupa oss i de olika ämnena. Det är ett krav från avdelningen att man skall ha gått VIT:en för att kunna bli omvald som skyddsombud! Facklig ledarutbildning i Transport (FLiT) Är som namnet säger Transports kurs för fackliga förtroendemän. Du måste alltså ha ett förtroendeuppdrag för att få gå kursen. Du skall också ha gått VIT:en. Kursen är på 2x5 dagar och första veckan behandlas ämnen som facklig-politisk historia, att tala och skriva, fackligt ledarskap, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, mötesteknik och internationellt arbete m.m. Andra veckan ägnas helt åt arbetsrätt, främst MBL, LAS, och Förtroendemannalagen. Även i år har vi lyckats få ner en FLIT till Viskadalens folkhögskolan veckorna Denna kurs är redan fullbelagd, hela 25 anmälda deltagare från avdelning 3, helt fantastiskt! FLIT:en går också på Runö kursgård utanför Stockholm. En kurs på våren, veckorna och en på senhösten veckorna Det går även en FLIT på Valjevikens kursgård, som ligger strax utanför Sölvesborg veckorna Förhandlingsombudskurs Även en sådan kurs har vi lyckats få ner till Viskadalen. Detta tack vare att så många från vår avdelning går kurser. Det blir billigare för förbundet och närmare för deltagarna. Denna kurs vänder sig till förtroendevalda som förväntas få eller har uppdrag som förhandlingsombud. Kursen går vecka 40. Avtalskurser Vi planerar att hålla avtalskurs för Transport- och Bevakningsavtalet under hösten. Kursen är tre dagar och du måste vara förtroendevald. Målet med kursen är att ge dig kunskaper om reglerna i ditt eget kollektivavtal. Vi planerar också att hålla den en dag långa Avtalspunkten som är öppen för alla medlemmar. Målet med kursen är att ge dig kunskaper om det egna kollektivavtalet så att du kan bevaka dina grundläggande rättigheter. Att kunna sitt eget avtal är en av hörnstenarna i det fackliga arbetet! Hör av er om ni är intresserade att gå någon av dessa kurser, så att Startpunkten Att värna det fackliga löftet... Under åtta timmar får du på denna utbildning en grundläggande introduktion till hur vår fackförening är uppbyggd och hur vi arbetar. Du får lära dig grunderna kring våra avtal och några av de lagar som råder på arbetsmarknaden. Vi går också igenom arbetsmiljöfrågor och de försäkringar du har genom ditt medlemskap och ditt kollektivavtal. Vi går igenom hur du gör för att tillvarata dina rättigheter, både inom facket och gentemot arbetsgivaren. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter du har som fackansluten och som arbetstagare. Krav på förkunskaper: Inga. Startpunkten är öppen för alla medlemmar oavsett bakgrund. Kursen är inkörsporten till vidare studier Kursen är ett grundkrav för all annan utbildning inom Transportarbetareförbundet! vi kan börja planera. Rekrytera och Agitera Kursens mål är att vi skall bli bättre på att rekrytera nya medlemmar och att kunna ta debatten med personer som är negativa till facket. Den är tre dagar och går på Runö kursgård vid två tillfällen, vecka 15 och 36. DRAG Kursen för vidareutbildning av skydds- och huvudskyddsombud. Kursen handlar om hur vi hanterar svåra arbetsmiljöfrågor som kräver lång tid för att lösa. Kursen är fyra dagar och går på Runö vecka 12 och på Bommersvik vecka 46. Vill du veta mer om kurserna eller andra kurser, gå in på Transports hemsida och klicka på fliken studier. Du är också välkommen att ringa eller e-posta till mig. Jag hoppas att vi syns och hörs under studieåret Kom ihåg att: Kunskap är makt Ta kontakt med vår studieorganisatör: Studiehälsningar från Mats Gahrn Studieorganisatör Tel Din fackliga introduktion Anordnas närmast 19 mars kl april kl maj kl För anmälan till Startpunkten. Skicka in talongen på sista sidan Transport 3:an 1/2011 Transport 3:an 1/

7 Diktatur eller planekonomi Vid fikabordet ute i verkligheten är allt som vanligt åt helvete. Allt är fel i konungariket Sverige. Är det inte för kallt så är det för varmt. Antingen är skatterna för höga eller så finns det ingen service. Gemensamt för allt är att om vi bara hade fått bestämma så hade allt sett fan så mycket bättre ut. Då hade skatterna varit låga, allt varit gratis och fungerat till hundra procent. Den Svenska modellen är kass! Men ute i den stora värden tittar man med avundsjuka ögon på den Svenska modellen. I länder med fattigdom och diktatur tittar man på vår modell som något man är beredd att slåss för och kanske till och med beredd att dö för. Det är den modellen man fortfarande drömmer om när man demonstrerar för demokrati och frihet. De enda som inte gillar den Svenska modellen är de som vill ha mer makt för att kunna sko sig själva på samma vis som det fungerar i diktaturer och i kommunistiska planekonomier. Därför gör de allt för att smutskasta modellen. Med sig får de oftast fikarumsexperterna som tror att de tillhör gruppen som tjänar på att den Svenska modellen dör. Att skrota demokratin och den svenska modellen är ju dessutom den enda vägen som finns tillgänglig. Eller hur? Det har de ju skrivit om i alla dagstidningar och pratat om i alla TV-soffor. Statliga och kommunala företag är ju helt värdelösa för där går ju vinsten tillbaka till landets invånare. Det fungerar ju inte. Nej, den enda väg som finns är modellen där man säljer ut alla statliga företag och privatiserar allt samtidigt som man låter EU:s domstolar styra. Skolorna, äldrevården och sjukhusen skall drivas av riskkapitalbolag och aktieklippare som tjänar miljoner. Det mår alla bra av. Så skynda Er alla att hänga på den nya modellen. Sälj bilen, TV:n, spisen, tvättmaskinen, ja sälj rubbet. Säg upp alla försäkringar på hus, hem, dig själv och barnen. När Du gjort det hyr Du tillbaka det du behöver. Det tjänar Du på. Du får ju massor av pengar i handen som Du kan handla upp. När pengarna är slut hyr Du tillbaka allt av ett riskkapitalbolag som säkert inte tar för mycket betalt. Och försäkringar behöver Du ju inte för Du blir ju aldrig drabbad av någonting. Se bara, jag har ju klarat mig utan sjukersättning och A-kassa länge nu. Och lönehöjningar behöver jag inga. Lönen sätts ju ändå av statligt kontrollerade medlare som säger att man inte behöver någon lönehöjning. Man får ju skattesänkningar istället. Och det bästa är att modellen fungerar ända tills det inte finns någonting kvar att sälja och skattepengarna är slut. Modellen kallas diktatur genom planekonomi och finns att läsa mer om hos Alliansens eller hos Kinesiska staten. Och det fina i kråksången är att när man sålt allt och sagt upp allt samtidigt som man röstar fram likasinnade som gör samma sak, så behöver man ingen demokrati. För man äger ingenting. Man behöver inte ens en regering för den har ju heller inget att säga till om för den äger heller ingenting. Allt ägs istället av vissa personer som står politikerna nära. God natt demokratin var Du än är! Svarta Blomman A-KASSAN HAR NYTT TELEFONUMMER Nu vill jag gå Startpunkten... Namn: Adress: Post nr: Ort: Telefon: E - post: Arbetsplats: Yrke: klipp och skicka in. Vi betalar portot Att värna det fackliga löftet i Transport - Ditt fackförbund! I Transports lokaler på Fjärde Långgatan mars kl april kl maj kl Svenska Transportarbetareförbundet Avd. 3 Svarspost Kundnummer Göteborg Frankeras ej Transport betalar portot

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2015 Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8 Ordförande har ordet sid 2 Här stannar Sverige! sid 4-5

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Lars Lindgren åter vald på Transports 33:e kongress. Möteskallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier

TRANSPORT. 3:an. Lars Lindgren åter vald på Transports 33:e kongress. Möteskallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 3 2012 Lars Lindgren åter vald på Transports 33:e kongress Ordförande har ordet sid 2 Möteskallelser sid 8-9 Inför Transports

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Schysta Villkor på åkerier. Avtalsrörelsen sid 10-13 Fackliga studier sid 15 Svarta Blomman sid 16

TRANSPORT. 3:an. Schysta Villkor på åkerier. Avtalsrörelsen sid 10-13 Fackliga studier sid 15 Svarta Blomman sid 16 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 3 2011 Schysta Villkor på åkerier Ordförande har ordet sid 2 Schysta villkor på åkerier sid 4-5 Mötekallelser sid 8-9

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2012 Stripning med schysta villkor... Ordförande har ordet sid 2 Om bemanning & F-skattare sid 4-5 Möteskallelser sid

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning!

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning! TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 4 2012 STOPP! Vi kräver folkomröstning! Ordförande har ordet sid 2 Folkomrösta om trängselskatten sid 4-5 Möteskallelser

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Hänginfo 2009. Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde.

Hänginfo 2009. Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Hänginfo 2009 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Helglön I samtliga avtal gäller helglön. Alla helgdagar som infaller

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Ny manifestation för schysta villkor i åkeri. Kallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier

TRANSPORT. 3:an. Ny manifestation för schysta villkor i åkeri. Kallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 4 2014 Ny manifestation för schysta villkor i åkeri Kallelser sid 8-9 Stefan Törneberg slutar som RSO sid 4-5 Fackliga

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem.

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. STUDIEPROGRAM GS-facket avd. 4 Östra Småland Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. Grafisk design av Pontus

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Sektionens och avdelningens utbildningar är gratis en medlemsförmån! Vilka cirklar som anordnas på din hemort framgår av sektionens utbildningsprogram. Sektionen

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Studieprogram Hösten 2009

Studieprogram Hösten 2009 Studieprogram Hösten 2009 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig upp till 30...4 Fackets Grunder...5 Anmälningsblankett...6 Facket & Politiken...7 Information

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent Kongress var 3e år - 300 valda ombud från avdelningarna. - Högst beslutande organ. - Beslutar om mål och

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Varsel om konflikt på Transportavtalet

Varsel om konflikt på Transportavtalet BILTRAFIKENS ARBETSGIVAREFÖRBUND BUSSARBETSGIVARNA MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND PETROLEUMBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND SJÖFARTENS ARBETSGIVAREFÖRBUND SVENSKA FLYGBRANSCHEN SVERIGES HAMNAR TRANSPORTINDUSTRIFÖRBUNDET

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Pablo - Organizer - intervju sid 10. 1 maj sid 8 Protester i åkerinäringen sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Pablo - Organizer - intervju sid 10. 1 maj sid 8 Protester i åkerinäringen sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 2 2012 Pablo - Organizer - intervju sid 10 Ordförande har ordet sid 2 Transports kongress sid 4-5 Hasse Otterström slutar

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Kollektivavtal Säkerhetsföretag

Kollektivavtal Säkerhetsföretag Avtal 48 Kollektivavtal Säkerhetsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-04-30 Innehållsförteckning 1 Ingående av anställning... 5 2 Ordinarie arbetstid... 8 3 Löner... 10 4 Ersättning för övertidsarbete,

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2014-12-19 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 4 Februari 2009. Lönerevision 2009. Avtal för tjänstemän. Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna

Arbetsgivarfrågor. Nr 4 Februari 2009. Lönerevision 2009. Avtal för tjänstemän. Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna Arbetsgivarfrågor Nr 4 Februari 2009 Lönerevision 2009 Avtal för tjänstemän Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna Under våren 2007 träffades treåriga löneavtal med Sif (nuvarande Unionen), Sveriges

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2015 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS FACKLIGA STUDIER Våren 2011 ABF VÄRMLAND ABF NORRA VÄRMLAND KÖRKARLSVÄGEN 4 KULTUR KONFERENS HUSET 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS TEL:054-20 38 30 VX BOX 194, 683 24 HAGFORS FAX: 054-20

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme.

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme. 2 Varför skall jag gå en facklig utbildning? Kunskap är mer än att hämta in fakta. Kunskap är även förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme, vilket är unikt för varje individ. Kunskap utvecklas

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012 LOs stadgar innehåller tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar, samordnade förbundsförhandlingar och förbundsförhandlingar.

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer