Södertälje Båtsällskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertälje Båtsällskap"

Transkript

1 Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2, kl i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jörgen Gustafsson Börje Persson Lars Wiberg Bertil Karlsson Per Göran Traung Anders Uvgård Bo Herburt Per-Arne Wickman Lars Axelsson Fredrik Thorstensson Hans Larsson Ledamot, ordförande Ledamot, v. ordförande Ledamot, sekreterare Ledamot, kassör Ledamot, Fifång Ledamot, båthanteringen Ledamot, område/miljö Ledamot Suppleant, Axvik Suppleant, bryggor Suppleant Vakttjänst Ungdom Klubbmästare Protokollet distribueras till de närvarande samt till: Rolf Pettersson Ledamot, hallar Anders Österberg Suppleant, segling Rune Conninger Säkerhet Lena Wallström adj kansliet Britt-Lis Örnesved adj kansliet 1. Mötet öppnades Ordföranden, Seppo Martikainen, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Dagordning Seppo Martikainen presenterade sitt förslag till dagordning. att fastställa dagordningen. 3. Föregående protokoll Protokollet från granskades och godkändes. 4. Uppföljning av beslut och aktiviteter vid klubbkonferens och styrelsemöte Hjärtstartare: PG Traung rapporterade att han fått erbjudande om en hjärtstartare av fabrikat Philips till rabatterat pris. Den bör förvaras i ett specialskåp som förhindrar stöld och missbruk. Utbildning kan anordnas på olika sätt. Vi har redan kontakter från tidigare utbildningar. att anskaffa en hjärtstartare och skåp enligt PG:s förslag. att be Börje Persson planera för flera utbildningar på båda apparaterna. Fakturorna: Jörgen Gustafsson rapporterade att fakturorna gick ut strax efter årsmötet som planerat. De flesta av våra medlemmar har redan betalat. Några få har fått påminnelse. När den tidsfristen löper ut får Bo Herburt kontakta de som ännu inte betalat. Då får klubben i princip använda dessa bryggplatser. Hemsidan: Birger Möller berättade att vi hoppas på förstärkning till arbetet med hemsidan. Vi kommer också att lägga upp en notis om gummistroppar till salu via kansliet.

2 Ungdom: Fredrik Thorstensson avser att uppdatera ungdomssektionens hemsida så snart han får tillgång till användarnamn och lösenord. Försäljning av havererad båt pågår. Utbildningsplan för ungdomssektionen uppdateras kontinuerligt. El-arbeten i hallarna: offerter för el är på gång. Tillstånd till omankring av G-bryggan: Bo, Seppo, Jörgen, Sven Waks försöker först få fram en pålitlig karta som visar gränserna för det område vi arrenderar. Omankring av brygga G (Tommy Callin, Leif G, Fredrik T, Bo Herburt) får vänta till utredningen om tillstånd blir klar. Dokumentera utbildningar (Anders Ö, Fredrik T och Seppo M) kommer att ske under våren. Vågbrytare Axvik: Anders Uvgård tvivlar på att de gamla rören håller. Om arbetet med G- bryggan måste skjutas upp, kan den nya betongbryggan användas vid Axvik. Förbud mot husdjur råder i klubbstugan. Hans Larsson gör tydligare anslag. Lista inköpsställen: Birger har ännu inte fått in några bidrag, utom från Lars Wiberg som var först. Grupp 1: Förslag till regeländringar beträffande ej betalande respektive långliggare på land utarbetades på styrelsekonferensen och förtydligades nu lite till. Extra upptagning skall rendera ett bidrag till klubben om 300 kr. att göra hela förslaget tillgängligt på hemsidan. att ta det till det extra klubbmötet den 7 maj Strama upp tillämpningen av regler beträffande långliggare på land dvs dispensansökningar (senast 15maj) om att få ligga på land efter 1 juni (Lars Wiberg, Pecca, Seppo) Beslut om tidplan ( Kansliet, Pecca, Lars Wiberg, Seppo). Övergivna båtar redovisning av resultat från möte kl i SBS klubbstuga med grupp deltagare i grupp 1 dvs Seppo, Pecca, Jörgen, P-G och Hans. Kansliet dokumenterar bra. Vi har möjlighet att påbörja försäljning av tre av de övergivna båtarna i vår. Arrendeförhandlingar Jörgen redogjorde för läget: ännu har vi inte fått några besked. Seppo Martikainen föreslog att Kerstin Ekberg adjungeras till förhandlingsgruppen för arrenden. att be Seppo bjuda in Kerstin Ekberg. Grupp 2: Bildande av pensionärs-pool som kan hjälpa medlemmar med sjösättning, upptagning, utrustning och reparationsarbeten, mot en liten ersättning förstås. rekrytera en samordnare. annonsera efter villiga pensionärer. meddela att den som önskar hjälp får vända sig till samordnaren. 2/5

3 Undersöka om bidrag till ungdomsverksamheten. Fredrik rapporterade att ungdomssektionen gör så fortlöpande. El på bryggorna EU modell: Efter en stunds överläggning fann vi att det inte är aktuellt. Asfaltera mera: Pecca Wickman berättade att markförhållandena på området inte är så lämpliga för asfaltering. Vi håller dock kontakten med Jörgens svåger, för den händelse tillfälle ges till vissa punktinsatser. Grupp 3: Utreda bokning av arbetsplikt på hemsidan. Vi har ännu inte tillräckliga webbresurser, men informationsavdelningen har det på sin minneslista. Mailadresser till alla medlemmar via hemsidan ber Birger alla skicka ett mail till kansliet. Grupp 4: Renovering av klubbstugan är på gång. Klubbstugan kan lånas av medlemmar. Det är, enligt tidigare beslut, inte tillåtet att låna klubbstugan för privata fester. Till skillnad från ÖBK:s stuga ligger vår på inhägnat område, dit inga andra än medlemmar har tillträde. Frågor om städning och ansvar har också påverkat beslutet. att be stugfogde Hans fundera på saken och komma igen nästa styrelsemöte. Grupp 5: Ett fotogalleri med styrelsemedlemmar m.fl. på hemsidan planeras. 5. Underhåll Just nu råder vintervila för underhållsarbetena. 6. Rapporter a) Kansli, kassör, ekonomi Jörgen rapporterade att klubbens likviditet är god just nu. att vår verksamhet följer budget. att deklaration skall lämnas senast 2 maj med beaktande av regeln för 5 års befrielse. Jörgen frågade om det fanns önskemål om flera investeringar och väckte genast sovande björnar: Pecca Wickman påminde om att nya bryggor vid Axvik måste förankras väl, och det är inte säkert att befintliga betongblock kan användas. Han visade en ny typ av boj-ringar, som är bra men dyra. Vi får återkomma till frågan. b) Rapporter från sektionerna Ungdomssektionen: Fredrik Thorstensson berättade att fyra nya instruktörer har fått utbildning och ytterligare några står på tur. Vi behåller vår status som seglarskola. Lägret på Fifång hägrar redan för de unga. Man kommer att ha ett möte redan i april för att planlägga aktiviteter och se över båtar och material. Samtal med ÖBK om avgifter fortsätter. Fifång: Börje Persson har haft en träff med tillsynsmännen. Två nya har värvats och sommaren är redan fulltecknad. Tjärolja för vård av bryggor kommer att köpas in i samråd med länsstyrelsen (= Börje köper och dom betalar). Arbetsplanen för tillsynsmännen har 3/5

4 reviderats. Man behöver en ny telefon och en bärbar VHF. Det kostar ca 5 000:-. Kurs för hjärtstartare planeras. Den gamla frågan om muddring ska tas upp igen. att medge att telefon och VHF anskaffas enligt Börjes förslag. Axvik: Anders Uvgård berättade att Bror Sjöqvist tillsammans med några goda medhjälpare byggt nya träbryggor. De kan just nu beskådas vid stora kranen. Båthanteringen: Lars Wiberg rapporterade att listorna för sjösättning är uppe. Första sjösättning blir bara en vecka senare än vanligt trots den ovanligt kalla mars. Ännu ligger isen tjock i hamnen, men Lars säger sig ha tumme med kung Bore, som lovat isfritt den 15 april. Seglingssektionen: Anders Österberg mailade: Vi hade förra veckan ett sektionsmöte och allt är klart inför sommaren och det börjar även hamna på hemsidan. Glädjande är att vi får fler o fler medlemmar som vill vara med och arrangera seglingar tack vare arbetsplikten, dom får en halv arbetsplikt för onsdagar samt hel för dagseglingar typ Askö Runt. Nu hoppas vi bara att sommarn kommer. Vaktsektionen: Lars Axelsson rapporterade att listorna för sommarvakt är uppe. SBK har hört talas om vårt låssystem och vill göra ett studiebesök. Många har nog missat de nya reglerna för laddning ombord. Informationen om vilka laddare som är tillåtna (och förbjudna!) bör kompletteras med ett anslag. att be Lars ordna ett lämpligt anslag. Bryggor: Bo Herburt rapporterade att vi har kö till breda platser. Fördelning av eventuella återbudsplatser påbörjas om en vecka. Han hade fått en förfrågan från en båttidning som vill inventera båtplatser runt Mälaren. Vi berättar att vi har kö till våra bryggplatser och att vår hamn helt saknar gästplatser. Segelbåtar från Stockholm, som passerar Södertälje medan bron vid Danvikstull är avstängd, kommer att hänvisas till gästhamnen. Område/miljö: Bertil Karlsson rapporterade att det finns lite skräp på området här och där, men i övrigt är ordningen god. Hallarna: Rolf Pettersson rapporterade per mail: Ett 20 tal medlemmar står i kön till hallfack. Tyvärr saknas årlig förnyelse från ett antal medlemmar vilket gör att de kommer att ramla ur kön. De flesta i kön har stora segelbåtar med behov av hallfack bredare än 3,5 meter. De flesta hallfacken är 3,5 meter. Under mars månad har ett hallfack bytt ägare. Ett antal löpvagnar, krokar och stroppar har bytts på hallarna 3 och 4. Några presenningar går på "sista versen" och kontakt kommer att tas med hallägare angående förnyelse. Säkerhet: Rune Conninger rapporterade per mail: Kan rapportera att jag har avtalat med JN El om genomgång av vad vi vill ha utfört i hallarna fred 5 april. Det innebär att båda offerterna ska finnas framme till mötet i maj. Information: Birger Möller rapporterade att försäkringsbolaget If noterat att vi använder en gammal logga för säker hamn. Den är nu bytt till en ny. 4/5

5 Vårt eget försäkringsbolag, Svenska Sjö, har startat en kampanj för att få flera kunder. Vi tror dock att de flesta av våra medlemmar redan är kunder, men om vi kunde hitta en eldsjäl som ville vara försäkringsombud för Svenska Sjö, skulle vi naturligtvis vara glada för det. d) Kontakter / representantskap SSF och SBU Seppo Martikainen rapporterade att det inte blir någon sammanslagning av våra riksorganisationer. SKBF har möte den 10 april. Seppo hade möjlighet att delta. att välja Seppo Martikainen att representera oss hos SKBF. 7. Övriga frågor a) Med anledning av att årets båtkommun skall koras att be Pecca Wickman tala med Kerstin Ekberg. 8. Mötet avslutas Ordföranden tackade för i år och förklarade sammanträdet avslutat. Södertälje dag som ovan Justeras: Birger Möller sekreterare Seppo Martikainen ordförande 5/5

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2012-06-04 kl 18.30 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Ordförande Birger Möller Sekreterare 4-8 Lars Wigren V. ordförande Tommy

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2014-08-19 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jan Gugala Mauritz Forsström Börje Persson Rolf

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9, 2010-09-07 kl 19.15 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Johnny Rickman Birger Möller Håkan Frisk Börje Persson Tommy Callin Lars Wiberg P G Traung

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 14, 2011-02-05 kl 18.30 på Ålands hav Närvarande: Calle Wikholm Ordförande Birger Möller Sekreterare Håkan Frisk Kassör Lars Axelsson Vakttjänsten

Läs mer

fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar

fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar Protokoll fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

PROTOKOLL 1(3) Grötviks Segelsällskap

PROTOKOLL 1(3) Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Grötviks Segelsällskap Datum Protokollsnr 2011-02-02 1 Styrelsemöte Tid 2011-02-02 Plats Närvarande Klubbstugan i Grötvik Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Clas Löfqvist Claes

Läs mer

PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12

PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12 PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12 vro~o ~cesnr 1 Styrelsemöte Tid 2008-02-06 Plats Närvarande Distribueras till Klubbstugan i Grötvik Sven Palmkvist (ordf.) Leif Gudmundsson Bo Larsson

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset.

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 3/2014 Årets sista nummer av TAMPEN Ett år till har snart passerat och båtarna står inbäddade på land. Än så länge har det inte kommit någon

Läs mer

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2012 års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION

MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Medlemsinformation 7 Upptagningsinformation 8 Slipchefen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan Ystad Brukshundklubb 2012-11-07 Skogvaktarevägen 49 271 60 Ystad www.ystadbrukshundklubb.se Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Välkommen till en ny spännande båtsäsong!

Välkommen till en ny spännande båtsäsong! SKVALPETNR 2 2009 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Välkommen till en ny spännande båtsäsong! Foto: Niklas Fröhberg Lerkil-dagen sid 2 Seglarskola 2009 sid 3 Städdag/Arbetsdag sid 3 Grillkvällar sid

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelse för år 2012 Verksamhetsberättelse för år 2012 I årets verksamhetsberättelse har vi samlat alla rapporter i en och samma text. Tanken är att det ska vara lättare att hitta i materialet samtidigt som vi sparar lite

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Catharina Wolcott Sven Lysensky Ingela Armbro Birgitta Sagdahl (19.45)

Catharina Wolcott Sven Lysensky Ingela Armbro Birgitta Sagdahl (19.45) Protokoll Tid: Onsdagen den 9 april klockan 18.30 Plats: Hos Torgny, Parkasvägen 1 Närvarande: Kenneth Löfgren Torgny Olsson Åsa Annerström Jenny Ahnlund Berg Kim Griffiths Inga-Lill Stenman Catharina

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsmöte (Höstmöte) i Westerviks SegelSällskap

Protokoll fört vid föreningsmöte (Höstmöte) i Westerviks SegelSällskap Plats Protokoll fört vid föreningsmöte (Höstmöte) i Westerviks SegelSällskap Klubbhuset på Solbergs udde, Västervik Tid Söndagen den 23 november 2014 Närvaro Styrelsen Anders Karlzén Jan Källmark Lars-Åke

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer