Södertälje Båtsällskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertälje Båtsällskap"

Transkript

1 Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, kl i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jan Gugala Mauritz Forsström Börje Persson Rolf Pettersson Ulf Oscarsson Per-Arne Wickman Anders Österberg Lars Axelsson Rune Conninger Hans Larsson Ledamot, ordförande Ledamot, v. ordförande Ledamot, sekreterare Ledamot, kassör Ledamot, båthanteringen Ledamot, Fifång Ledamot, hallar Suppleant, bryggor Suppleant Suppleant, segling Vakttjänst Säkerhet Klubbmästare Protokollet distribueras till de närvarande samt till: Bertil Karlsson Ledamot, område/miljö Per Göran Traung Ledamot Anders Uvgård Suppleant, Axvik Johnny Rickman adj segling Fredrik Thorstensson Ungdom Lena Wallström kansliet Marie-Louise Hultman kansliet 1. Mötet öppnades Ordföranden, Seppo Martikainen, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Sen påminde han om att Bengt Nordenberg gått ur tiden. Bengt var en välkänd deltagare i klubbens liv och gemenskap under många år, och vi saknar honom. 2. Dagordning Seppo Martikainen presenterade sitt förslag till dagordning. att fastställa dagordningen. 3. Föregående protokoll Protokollet från granskades och godkändes efter en liten justering. 4. Rapporter a) Kansli, kassör, ekonomi Kassören rapporterade att han tagit över ansvaret för lönehantering och bokföring vilket gör att vi räknar med att spara in ca 30-40kkr/år i lönekostnader. Det kommer förstås att belasta kassören mer än tidigare. att bokföringen har flyttats från VISMA Administration till Swedbank. Det ger en mindre besparing (3000kr/år) men ger framför allt kassören möjlighet att följa upp ekonomi även hemifrån. Själva bokföringen blir också enklare. att vi (som vi talat om tidigare) förenklat bokföringen och gått över till kontantmetoden för bokföring (där vi bara talar om vart pengarna tar vägen och inte följer upp leverantörsskulder eller utestående fordringar i redovisningen).

2 att anläggningsregistret är flyttat från VISMA Anläggning till Excel. Detta för att förenkla användning och uppdatering av registret. Excelarket är tillgängligt för samtliga i styrelsen både på papper (delades ut på mötet och det finns i bokföringspärmen på kansliet) samt elektroniskt via kassören. Besparingen blir ca 2000kr/år. Sektionsledarna ombads kolla sina listor. De kan behöva kompletteras. att vi kan, baserat på utfallet hittills, räkna med ca 40kkr mindre i intäkter från medlemsavgifter/bryggavgifter/nya medlemmar jämfört med budget. att investeringarna hittills ligger på 340kkr (varav 135kkr är för Axvik och 170kkr är för bryggorna i Torpa) jämfört med budgeterade 200kkr. Då ingår inte förnyelse av el, förnyelse klubbhus eller nya båtar för ungdomssektionen. att nästan hela el-budgeten är slut (76kkr av 80 är förbrukade) och underhåll av tekniska system har gått ca 5kkr över budget redan nu. att budgeten inte kommer att hålla. Vi klarar oss, men tär på våra reserver. I november börjar vi göra en ny budget. Då tar vi ställning till förslag till avgifter för nästa år att uppdraget att sammanfatta ersättningar och avgifter i klubben pågår. att Jan har ordnat en maillista till de 300 medlemmar vi har adresser till. att kansliet behöver en ny dator med stor skärm. Den dator vi har idag är nu ca 10 år gammal och för långsam samtidigt som XP inte längre uppdateras och snart inte stöds av internetbanker. att uppdra åt Jan Gugala och Birger Möller att skaffa dator till kansliet. att uttrycka sitt varma gillande för Jans arbete. att tacka för rapporterna. b) Rapporter från sektionerna Bryggor: Ulf Oscarsson rapporterade att 58 bryggplatser tilldelats hittills i år. Bara två står i kön just nu. att två båtar har sökt nödhamn hos oss, en vid haveri och en under stormen. att f-bryggan går mot land. Vid stormen har någon kätting släppt. Ska besiktigas av dykare. att kända stenar mellan bryggorna E och F ska tas bort. att räddningsstegarna är på gång och de nya skyltarna blir billigare än beräknat. att det är få som vill arbeta med skyltar och stegar, trots avräkning på arbetsplikten. att båtbottentvätt finns i gästhamnen. För bara 300 kr kan man skona miljön. att ett eluttag på C-bryggan är kaputt. att han välkomnar fler medlemmar till bryggsektionen. Hugade kan tala Ulf direkt. att en medlem ansökt om plats för en katamaran. Den är förstås så bred att styrelsen måste besluta i ärendet. Under överläggningen framgick att det går att ordna plats, att avgiften naturligtvis påverkas av bredden, att den inte får ligga vid nock och att den inte kan tas upp utan måste ligga i sjön över vintern och servas på varv på annan ort. att be Rune Conninger tala med Willy Ranborn om elen på C-bryggan.. att medge plats för katamaranen på ovan nämnda villkor. att notera att Jan Gugala inte deltog i beslutet. att tacka Ulf Oscarsson för rapporterna. Ungdomssektionen: Fredrik Thorstensson var upptagen med ungdomssektionen under kvällen. att uttala sig gillande över ungdomssektionens arbete. 2/5

3 Fifång: Börje Persson rapporterade om en härlig sommar på Fifång. Lägret var lyckat med 22 barn och 14 ledare. Under högsäsong har Fifång besökts av i genomsnitt båtar per natt. Länsstyrelsen har inspekterat och var nöjda med de fräscha toaletterna. Den solcellsdrivna fläkten har fungerat så bra att Börje planerar flera sådana. Till nästa år kommer korna att få elstängsel runt sina hagar. Det kräver mindre underhåll. Vad korna anser om saken vet vi dock inte. Lövträden ska hamlas dels för att de blir vackrare dels för att få foder till korna. Kommunens hälsotillsyn har också varit på plats och inspekterat. De var nöjda med både färskvatten- och diskanordningar. Ett klagomål från Roger Blomqvist behandlades. Det framkom bl a att tillsynsmannen hade reserverat bryggplatser för funktionärer och bett Roger och hans sällskap dämpa musiken på natten. Styrelsen fann tillsynsmannens synpunkter rimliga, och beklagar det inträffade och att det blev dålig stämning. att be Seppo Martikainen svara Blomqvist. att tacka Börje för rapporterna. Axvik: Anders Uvgård kunde inte närvara, men rapporterade per mail: Vågbrytarna ligger tryggt på sin plats och alla verkar nöjda med dem. Det har bytts ut några rör och plank till de fasta bryggorna, Vi har köpt in några fler rör som ska bytas innan hösten. Hasse har målat vit färg på bryggkanter och knapar så att det är lättare att se dem. (bra initiativ) I lördags den 16/8 hade vi som planerat en kräftskiva. Det kom ett tiotal båtar och vi hade det riktigt trevligt. Båthanteringen: Mauritz Forsström berättade att Erikssons båt nu är såld. Ytterligare en problembåt står i tur att klassas som hittegods och avyttras. 10 nya båtar har beretts plats på land. En ny skylt till grinden är beställd. En av vagnarna behöver svetsas och Mauritz räknar med att få hjälp med det. Sektionen har möte i morgon. Jan Gugala föreslog att ett incidentregister borde upprättas. Vi har varit förskonade från olyckor, men om tillbud förekommer kan ett register vara till stor nytta när vi planerar för säkerheten i framtiden. Vid upptagningen i höst kommer man att kolla att båtarna är försäkrade. Därför uppmanas alla att ha försäkringsbrev eller lapp med försäkringsnummer i bakfickan. att be Mauritz ta upp frågan om incidentregister med sektionen. att påminna om försäkringskontrollen på hemsidan. att tacka för rapporten. Seglingssektionen: Anders Österberg rapporterade om otur med vädret vid Sörmlandsregattan: 7 båtar anmäldes, 5 startade och 4 kom i mål. Det blåste 17 m/s vid start. Seglare vill naturligtvis ha vind, men nu var det nästan för mycket av det goda. Askö runt rönte också väderdramatik. 14 startade och de fick vara med om vindar från stiltje till storm, regn och åska. Onsdagsseglingarna har planenligt återupptagits i augusti. Vaktsektionen: Lars Axelsson rapporterade att den som har svårt att gå vakt på vintern kan välja två sommarpass eller vice versa. Nu är det ett problem att många har valt dubbla vinterpass, medan nästan ingen vill två sommarnätter. Den obalansen gör att vi fått köpa in några sommarpass. Fyra medlemmar har uteblivit och fått betala avgift enligt klubbens regler. Låset på lilla grinden har varit trasigt några dagar, men är nu lagat. 3/5

4 Område/miljö: Bertil Karlsson kunde inte delta denna gång. Lars visste att staketet varit uppklippt och att Bertil genast låtit reparera det. Asfalteringen är ännu inte klar. Rolf hör efter med Bertil hur långt vi kommit. Hallarna: Rolf Pettersson rapporterade att 12 hallfack bytt innehavare. Vi har lång kö till breda hallfack. Nu är belysning ordnad i alla hallar. Några hade sett att stolparna i hall 2 har sprickor. Rolf lovade att besiktiga dem. På några ställen har markkättingar lossnat och gummistroppar gått av. Rolf påminde om att det är fackinnehavarnas ansvar att presenningarna fästs på rätt sätt, och han tipsade om att Jula har billiga och bra gummistroppar till salu. Säkerhet: Rune Conninger rapporterade att reparationerna för el-säkerheten nu är klara. I hall 5 var alla kablar så dåliga att de fick bytas. Sen måste även bryggornas elledningar kontrolleras. Härvid såg vi att kassören bleknade, men efter en kort diskussion fann vi att dessa investeringar håller i många år, och kan till stor del belasta hallfonden. Rune påminde om att statens el-inspektion har kollat många båtklubbar på sistone. Nu är de välkomna till oss, för klubbens el-anläggning är i gott skick. Men det finns ett viktigt undantag: När båtägaren kopplar landström skall 2,5 mm kabel användas. Det finns inga undantag i lagen. Även om man bara laddar batterier med några milliampere i sladden ska det vara 2,5 mm. att ge Rune i uppgift att klarlägga hur detta krav ska tillgodoses bl.a avseende övergångar med gamla elkontakter och nya trepoliga Information: Seppo Martikainen berättade att man ringt från tidningen Expressen och frågat om en viss person är medlem hos oss. Seppo svarade att vi inte lämnar ut uppgifter ur medlemsregistret. Pecca Wickman rapporterade att det förekommit skadegörelse mot parkerade bilar. Man har placerat spikar under däcken på ett sånt sätt att det blir punktering när man kör iväg. Kan det vara medlemmar som gör så mot klubbkamrater? Om det inte är medlemmar, hur har de kommit in på området? Alltså: Kolla däcken innan du kör iväg. Släpp inte in personer du inte känner. Ulf Oscarsson påminde om att båtar som förtöjer med aktern mot bryggan måste märka båten med medlemsnummer i aktern. Det är förstås tillåtet att märka sin båt i båda ändar. Märklappar kan man få på kansliet. att stödja Seppos åsikt att vi inte lämnar uppgifter ur medlemsregistret. att be Birger sätta en varning om spikar på hemsidan. 5. Uppföljning av aktiviteter från föregående styrelsemöte Seppo Martikainen gick igenom sin checklista och fann att det mesta var klart eller på gång. Några noteringar: Den 3 september inbjuder vi nya medlemmar. Både ordförande och vice ordförande är bortresta men tillräckligt många från styrelsen kan komma. Önskemål om facebook-sida har framförts, men styrelsen tror inte att vi har nåt att vinna på att delaupp informationen på flera ställen, så frågan avskrivs tills vidare. 4/5

5 Vi har tidigare talat om att kartlägga hamnen. Nu hade Ulf kontakt med nån som har ett modernt ekolod som kan scanna. Det finns några grund i hamnen, men de är väl kända, så kartläggning känns inte akut just nu. Seppo har fått tips om en person som håller föredrag om digitala sjökort och e-navigation. Det kan vara intressant t.ex. vid årsmötet eller en klubbafton. Seppo Martikainen svarar honom att vi är intresserade och återkommer. Sjöfartsverket erbjuder också föredrag på temat Ta en lots. Det kan också vara intressant t.ex. vid årsmötet eller en klubbafton. Vi håller det i minnet. SBKF frågar om vi vill vara värd för årsmötet i november. Seppo Martikainen tackar nej. 6. Övriga frågor Den medlem som ännu inte har betalat sin del av ny presenning i hall 14 i november 2013 har fått åtskilliga brev och telefonsamtal med påminnelser. P G Traung har skött korrespondensen och har klargjort att stadgarna föreskriver uteslutning om man inte fullgör sina förpliktelser mot sällskapet. Nu föreslogs uteslutning och att vi ber P G meddela det tillsammans med de ev frister med avhysning som juridiken kan kräva. att förklara Roland Nyberg utesluten. att uppdra åt P G Traung underrätta Nyberg på lämpligt sätt. att notera att beslutet var enhälligt. Lars Axelsson rapporterade att kompisar till vår medlem 1406, Ramirez, festat om, rökt och sovit över i en annan medlems båt. Den drabbade båtägaren ertappade dem på morgonen och körde iväg dem, varvid de tog vägen om Ramirez båt och hämtade sina ryggsäckar och andra personliga tillhörigheter. Deras beteende är naturligtvis helt oacceptabelt. Om Ramirez släppt in dessa personer, har han också ansvar för vad de gör. Vi fann också att Ramirez ännu inte städat av sin vinterplats trots flera påminnelser. Den drabbade borde polisanmäla händelsen. Styrelsen borde överväga uteslutning av Ramirez. att uppdra åt Rune Conninger att kontakta Ramirez och kräva en förklaring. På förförfrågan om att ta in en specificerad lång båt framkom att plats i hamnen fn kan tillgodoses men inte på land. 7. Mötet avslutas Ordföranden tackade för gott samarbete och förklarade sammanträdet avslutat. Södertälje dag som ovan Justeras: Birger Möller sekreterare Seppo Martikainen ordförande 5/5

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2012-06-04 kl 18.30 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Ordförande Birger Möller Sekreterare 4-8 Lars Wigren V. ordförande Tommy

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 BRUNNAREN Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 Fotogalleri i Brunnaren? Detta är en seglare som någon mött någon gång i disigt väder i Lännerstasundet. Nog vore det trevligt om du kunde

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet SVALLVÅGEN Nummer 3, 2012 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Information från årsmötet. Vi var 84 närvarande medlemmar. Sven-Erik Hult satt ordförande.

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten Nr. 6. December 2006. Årgång 78. SOMMAREN......som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten skulle av. Och undantaget den lilla köldknäppen vi fick så verkar

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Johannisberg 24-01-2007. Klubbstyrelsen. Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007

Johannisberg 24-01-2007. Klubbstyrelsen. Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007 Klubbstyrelsen Johannisberg 24-01-2007 Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007 Närvarande: Hans Eriksson, Stefan Oebius, René Hörnstedt, Leif Hansson, Per Jerfsten, Krister Kvist Icke närvarande:

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Vi i styrelsen hoppas att ni hade en lugn och fridfull jul- och nyårshelg, även om den redan känns långt borta. Vi går nu mot ljusare och

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer