Södertälje Båtsällskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertälje Båtsällskap"

Transkript

1 Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, kl i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Ordförande Birger Möller Sekreterare 4-8 Lars Wigren V. ordförande Tommy Callin Ledamot, hallar Börje Persson Ledamot, Fifång Lars Wiberg Ledamot, båthanteringen Per Göran Traung Ledamot Anders Uvgård Suppleant, Axvik Bo Herburt Suppleant, bryggor Lars Axelsson Vakttjänst Rune Conninger Säkerhet Hans Larsson Klubbmästare Britt-Lis Örnesved adj kansliet 1-4 Calle Nyström adj utredningen mast-på Protokollet distribueras till de närvarande samt till: Jörgen Gustafsson Per-Arne Wickman Kassör Ledamot, område/miljö Anders Österberg Suppleant, segling Fredrik Wallin Lena Wallström Ungdom adj kansliet 1. Mötet öppnades Ordföranden, Seppo Martikainen, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Dagordning Seppo Martikainen presenterade sitt förslag till dagordning. att fastställa dagordningen. 3. Föregående protokoll Protokollet från granskades och godkändes. 4. Aktuella ärenden a) Uppeliggare Britt-Lis Örnesved rapporterade om några båtar som ligger på land och har legat för länge. Senast den 15 maj skall man anmäla om man ämnar ha båten kvar på land efter 1 juni. De som inte gjort det kommer nu att få en faktura på sommaravgift. Några är nu inne på sitt fjärde år på land. Det gäller 6 namngivna båtägare. De ska, enligt klubbens regler, skriftligen ansöka hos styrelsen om dispens. Ingen har gjort det. Under samtalet redogjorde PG Traung för hur man tidigare handlagt sådana fall. Det har handlat om förelägganden, kronofogden, avhysningar, tvångsskrotning och annat som finns i den juridiska verktygslådan. Ordföranden och PG har hållit i den sortens ärenden. Vi behöver också fotografera de aktuella båtarna. Våra regler förutsätter att båtägaren frivilligt kontaktar styrelsen eller forslar bort båten. De bör kompletteras med instruktioner om ekonomiska konsekvenser, så att det inte blir klubben som får betala skrotning eller bortforsling. att ge Seppo Martikainen och Per Gunnar Traung i uppdrag att tillsammans handlägga ovan nämnda 6 ärenden. att be Pecca Wickman fotografera nämnda båtar. att be Lars Wigren komma med förslag till regeländring till nästa syrelsemöte.

2 b) Mast till täckning (se 4b april) Ord står mot ord i frågan. Pecca kallade de båda inblandade till ett möte den 28 maj. Han och ordföranden håller i ärendet tills vidare. Vi får rapport från Pecca nästa sammanträde. c) Utredningen om Mast på Calle Nyström redogjorde för arbetsgruppens förslag: 1. Försäkringsbolagen ställer inga särskilda krav, utöver vad som gäller med mast av. 2. Pallning: Sea-Grip-stöttor fungerar bra om de ställs rätt. Han man vagga måste den vara konstruerad så att kölen tynger vaggan. Pallningen skall beskrivas vid ansökan om mast på. Allt ansvar vilar alltid på båtägare. Lars har ändå rätt att avslå ansökan om han anser att pallningen inte är tillfredsställande. 3. Vår utrustning duger för mp. Bara subliften får användas för transport på land. 4. Alla medlemmar bör påminnas om att inte ha allt för hög självrisk på sina försäkringar. 5. Mast på land tillåts på försök för max 6 båtar kommande vinter. Ansökan skall lämnas till kansliet fvb till Lars Wiberg senast den 31 augusti. 6. Calle Nyström och Lars Wiberg formulerar regler och lägger ut information på vår hemsida. att tillåta mast på land enligt arbetsgruppens villkor. att uppdra åt Calle Nyström och Lars Wiberg att informera på SBS hemsida. d) Brandtillsyn Rune Conninger rapporterade om inspektionen från brandförsvaret. Vi fick inga förelägganden, men några rekommendationer som t.ex. - att göra regelbundna riskinventeringar - att skilja mellan brand- och övrigt säkerhetsarbete i vår organisation. - att ha flera brandsläckare på bryggorna. Rune berättade också att han tillsammans med Pecca Wickman och Paul Wester arbetar vidare med säkerhetsfrågorna. att uttala förtroende för vår säkerhetstrojka med Conninger Wickman Wester. e) Certifierad seglarskola Fredrik Wallin har än en gång fått vår seglarskola certifierad av SSF. Vi är stolta över det. f) Utprickning Bo Herburt rapporterade att den röda farledspricken vid Vasavarvet nu har flyttats tillbaka till rätt position. Han berättade också att alla 6 prickarna vid inseglingen till vår hamn sköts av oss. Inte av sjöfartsverket, som många tror. Prickarna finns inte med i sjökortet, och det beror på sjöfartsjuridiska skäl, som vi inte rår på. Man kan tycka att Pershagens BK, Vasavarvet och vi borde hjälpas åt med underhållet av prickarna, men i praktiken har det varit vi som tagit ansvar för dem. g) ÖBK:s bryggformar Det rapporterades att vi har köpt bryggformarna. Pecca var för dagen frånvarande, men återkommer med mer information i nästa styrelsemöte. 2/5

3 5. Underhåll Denna punkt skall enligt tidigare beslut alltid finnas med i styrelsens normaldagordning. a) Avhjälpande underhåll Bo Herburt rapporterade att 10 år är ett normalt intervall för underhåll av bryggor. Han hade också hört sig för om prisexempel på nya bryggor. En 100 m lång torde kosta ca kr. Bosse återkommer i höst med mer information. b) Förebyggande underhåll Börje Persson rapporterade att nya kättingar till vågbrytaren på Fifång skulle kosta nästan Han föreslog att vi i stället förstärker de svaga punkterna med bitar av ankarkättingar som vi redan har i lager. Han skulle också vilja utreda alternativa metoder för att säkra bryggan. Under resor längs kusten har han spanat in bryggor som pålats fast med vertikal järnvägsräls. c) Strategi Inga ärenden för dagen 6. Rapporter a) Kansli, kassör, ekonomi Kassör Jörgen var förhindrad att delta, men rapporterade genom ordföranden att läget i kassan är stabilt och att vi följer budgeten. b) Rapporter från sektionerna Ungdomssektionen: Fredrik Wallin var förhindrad att närvara. Men vi vet att ungdomsverksamheten är i full gång. Fifång: Börje Persson rapporterade att ytterligare en HLR-utbildning genomförts, att en solcellsladdare anskaffats för att hålla igång tillsynsmannens mobiltelefon, att en Bavaria-träff hållits på Fifång. De lämnade 1000 spänn i lådan och hälsar och tackar, att man skaffat kol, mull och torv till toaletterna, att flera sidor av stora huset har målats, att en sly-röjare har anskaffats, att vägen upp till norra viken har förbättrats och är framkomlig med traktor, att egenkontrollpärm har upprättats och att vattenprover tagits, att fem nya utebord placerats uppe på berget, att brandsprutan fått nya batterier och gräsklipparen nya knivar, att 35 stolar skänkts av Astra genom ordförandens förmedling. Axvik: Anders Uvgård berättade att bryggor och vågbrytare nu är på plats. Man har röjt lite i skogen på ön. Bastun är också på plats och 20 nyckelbrickor är redan sålda. Båthanteringen: Lars Wiberg rapporterade att 294 båtar nu är sjösatta. Ytterligare några kommer i sjön de närmaste dagarna, men han befarar att ett 100-tal blir kvar på land. Båda våra kranar är besiktigade och godkända. Nya stroppar har anskaffats. Inga incidenter har rapporterats under sjösättningssäsongen. 3/5

4 Seglingssektionen: Calle Nyström berättade att onsdagsseglingarna är igång och att uppropet om hjälp har hjälpt. Man har haft full bemanning med funktionärer. Vaktsektionen: Lars Axelsson rapporterade att allt gått bra. Grinden mot Pershagen har krånglat lite, men nu är dörrstängaren justerad, och den fungerar som den ska. 50 medlemmar har anmodats att gå vakt, så bevakningen blir komplett även denna sommar. Bryggor: Bo Herburt berättade att han har 38 ärenden på sitt bord. De flesta har fått plats. Just nu är det 7 båtar i kö. Alla i kön är större båtar, som vi har ont om plats för. Vi skulle egentligen behöva köpa in ett par 10-m-bommar, men de är dyra. Bosse avvaktar lite med det. Företaget Y-bommen har gått i konkurs, men köpts upp av norrmän, så Bosse tror att vi kan få tag i reservdelar till våra bommar även i fortsättningen. Område/miljö: Per-Arne Wickman var för dagen förhindrad att närvara. Hallarna: Tommy Callin rapporterade att omsättningen inte är så stor just nu. Han har bara några få ansökningar i pipeline. Säkerhet: behandlades under 4d. Lars tillade att det nu finns ett redskapsskåp i hallen omedelbart norr om stora grinden. Nattvakter kan hämta verktyg där, t.ex. för att tillfälligt reparera staket. Information om nyckel finns i vaktrummet. Information: Birger Möller berättade att Sjöräddningssällskapet (SSRS) bett oss informera om att dom har appar som gör att man kan få information om väder och säkerhet direkt i sin telefon. Informationen finns redan på vår hemsida, och styrelsen verkade gilla tilltaget. Vi hoppas förstås att alla klubbens medlemmar stöder SSRS på något sätt. Naturligtvis skall SBS också vara stödjande medlem. Det finns ett gammalt beslut om det, men vi bör kolla om det har förnyats. att be kansliet kolla att vi verkligen är medlemmar i SSRS. c) Kontakter / representantskap Seppo Martikainen rapporterade från det gemensamma mötet den 28 maj med övriga båtklubbar i Södertälje. Man var överens om att agera gemensamt om arrendena. Men först vill man skapa ett dokument med faktaunderlag. Det kan användas när vi sedan försöker få kontakt med våra politiker. 7. Övriga frågor Seppo Martikainen meddelade att arbetet med att dokumentera våra rutiner kommer att påbörjas i höst. Alla ombeds fundera över vad vi har och vad vi borde ha. 4/5

5 Lars Wigren tyckte att ordningen i klubbens egna bodar och förråd stundom kunde bli bättre. Lars Wiberg berättade att slipgubbarna vinnlägger sig om att hålla god ordning, men ingenting är så bra att det inte kan bli ännu bättre. 8. Mötet avslutas Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade sammanträdet avslutat. Klubbmästare Hans inbjöd till en liten skolavslutningsfest med mumsig smörgåstårta och god kamratlig samvaro med prat om våra nautiska sommardrömmar. Södertälje dag som ovan Justeras: Birger Möller sekreterare Seppo Martikainen ordförande 5/5

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll Innehåll Nya sätt att ta betalt för värmen Nu är Bostadsrätterna här! Andrahandsuthyrning Bostadsrätterna håller seminarier Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer