DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015. Kapitalskyddad investering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015. Kapitalskyddad investering"

Transkript

1 DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015 Teckningsperiod: 18 januari - 19 februari 2010 Löptid: 26 februari februari 2015 Kapitalskyddad investering Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad av DnB NOR Bank ASA

2 Kapitalskyddad investering DnB NOR Bank ASA En av Nordens största finanskoncerner med totala tillgångar på 1850 mrd SEK. I Sverige har DnB NOR idag verksamhet inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsmäkleri. DnB NOR har runt anställda på kontor i 17 länder bland annat Norge, Sverige, Singapore, Kina, USA och England. Bankens rating: A+ hos Standard & Poor s, Aa3 hos Moody s och AA hos Dominion Bond Rating Services (DBRS). Norska staten har en ägarandel på 34 % i DnB NOR ASA. DnB NOR ASA äger 100 % av DnB NOR Bank ASA. Distans- och hemförsäljningslagen Marknadsföringen av DnB NOR Top-Picks Asia V följer svenska regler om marknadsföring. Marknadsföringsbroschyren uppfyller de vägledande riktlinjer i branschkoden för strukturerade placeringsprodukter - version utgiven av Svenska Fondhandlareföreningen, och använder sig av uttryck från branschkoden så långt det är möjligt. All information om DnB NOR Top- Picks Asia V lämnas på norska eller svenska. Finanstilsynet är ansvarig tillsynsmyndighet för bankens verksamhet. Kunder kan vid synpunkter på DnB NOR Top-Picks Asia V vända sig till DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige, Securities Services, Box Stockholm, telefon Information om bankens klagomålshantering finner du även på under fliken «kontakta oss». Svensk rätt skall tillämpas på avtalsförhållandet avseende DnB NOR Top-Picks Asia V och svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister därom. Finansiella instrument DnB NOR Top-Picks Asia V SE Kontakt DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn Sammanfattning DnB NOR Top-Picks Asia V Investeringsalternativ: DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015 Teckningsperiod: 18 januari 19 februari 2010 Löptid: 26 februari februari 2015 Sista betalningsdag: 26 februari 2010 Nominellt belopp/ Lägsta teckningsbelopp: SEK (exkl. courtage och överkurs) Emissionskurs: 110 % Courtage: Deltagandegrad: 95 %* Emittent: Kapitalskyddad: Ja ** Underliggande exponering: Bästa 5 sätts till: 2 % av investerat belopp DnB NOR Bank ASA, Norge Top-Picks Asia V Index bestående av 15 asiatiska aktier De fem aktier med bäst avkastning sätts till en positiv utveckling på 100 % oavsett faktisk avkastning. Detta kan eventuellt begränsa avkastningen. Startvärde: Värdet för varje enskild aktie den 26 februari 2010, förutsatt att denna dag är en bankdag. Slutvärde: Värdet för varje enskild aktie den 12 februari 2015, förutsatt att denna dag är en bankdag. Lämplig för: Beskrivning: Investerare som tror på en positiv utveckling för de underliggande aktier som ingår i Top-Picks Asia V Index. Med hänsyn taget till avkastningsstruktur, överkurs, courtage och deltagandegrad* för DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015 erhålls break-even vid en positiv utveckling i Top-Picks Asia V Indexet på 12,84 % (motsvarande 2,57 % p.a.) eller mer. Exponering mot Top-Picks Asia V Index bestående av 15 asiatiska likaviktade aktier utvalda av DnB NORs välrenommerade förvaltarteam i Hong Kong som bland annat förvaltar fonden Carlson Asian Small Cap. De fem aktier med bäst utveckling sätts till en positiv utveckling på 100 % oavsett faktisk utveckling. De övriga 10 aktierna sätts till sin verkliga utveckling. Säkerhet för det nominella beloppet vid förfallodatum (exklusive courtage och överkurs). Deltagandegrad på 95 % (indikativ) av uppgången i de underliggande aktierna. Eventuell avkastning utbetalas i svenska kronor. *Indikativ deltagandegrad. Slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 26 februari **Investerare riskerar att DnB NOR Bank ASA som emittent av obligationerna inte skulle vara i stånd att lösa in obligationerna vid löptidens slut. Det är framtaget ett prospekt innehållande Grunnprospekt med tillegg för DnB NOR Bank ASA och Endelige Vilkår enligt Verdipapirhandellovens 7 i samband med erbjudande om teckning i DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015. Grunnprospektet med tillegg är kontrollerat och godkänt av Oslo Börs. Investerare förväntas grundligt granska prospektet innan teckning sker. DnB NOR Markets rekommenderar den enskilde investeraren att kontakta sin rådgivare för mer information och rådgivning. DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

3 DnB NOR Top-Picks Asia V 3 DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015 ger dig exponering mot ett index (Top-Picks Asia V Index) som består av 15 asiatiska aktier utvalda av DnB NORs välrenommerade förvaltarteam i Hong Kong som bland annat förvaltar fonden Carlson Asian Small Cap. Vid förfall sätts utvecklingen på de fem bästa aktierna i indexet till 100 % ( bästa 5 -egenskapen). De övriga 10 aktierna sätts till sin faktisk utveckling. Om indexet med hänsyn taget till bästa 5 -egenskapen stiger under löptiden kommer investerarens avkastning indikativt* bli 95 % av utvecklingen. Om indexet med hänsyn taget till bästa 5 -egenskapen har fallit på sista avläsningsdagen får investeraren tillbaka det nominella beloppet (exklusive courtage och överkurs). Varför investera i DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015? Efter ett kraftig fall som följd av finanskrisen med efterföljande lågkonjunktur ser nu världsekonomin ut att återhämta sig. Den stora frågan är om detta är början på en kraftig uppgång eller om det blir nya nedgångar då de stora stimulanspaketen dras tillbaka och privat efterfrågan minskar på grund av försämrad tillgång till kapital. IMF, den internationella valutafonden, förväntar sig ett scenario mitt emellan med en uppgång där tillväxten i ett historiskt perspektiv blir svag. Vidare förväntar sig IMF att de asiatiska ekonomierna kommer att vara den största bidragsgivaren till denna tillväxt och att de kommer att växa betydligt mer än ekonomierna i väst. De underliggande aktierna som DnB NOR Top Picks Asia V är exponerade mot består av bolag vi tror har förutsättningar att stiga relativt mer än andra aktier vid en positiv utveckling på de asiatiska aktiemarknaderna. Oberoende av utvecklingen för DnB NOR Top Picks Asia V Indexet kommer investeraren få tillbaka investerat belopp exklusive överkurs och courtage. Egenskaper DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015 DnB NOR Top-Picks Asia V är en produkt som är sammansatt av en obligationsdel och en derivatdel. Obligationsdelen ger dig nominellt belopp (exkl. courtage och överkurs) tillbaka vid förfallodatum medan derivat-delen ger dig möjlighet till avkastning vid förfallodatum om Top-Picks Asia V Indexet med hänsyn taget till bästa 5 -egenskapen visar en positiv värdeutveckling under löptiden. DnB NOR Top-Picks Asia V är en indexobligation som ger investeraren exponering mot en korg av 15 asiatiska aktier (Top-Picks Asia V Indexet). Aktierna är utvalda av DnB NORs förvaltarteam i Hong Kong och representerar branscher vi tror har förutsättningar att stiga vid en uppgång i aktiemarknaden. Förvaltarteamets erfarenhet, närhet till marknaden och bolagen samt de anställdas lokala ursprung är viktiga faktorer för att kunna välja aktierna med störst potential. En investering i DnB NOR Top-Picks Asia V kan vara ett lämpligt alternativ för dig som vill få möjlighet till en god avkastning, men som inte vill ta hela den risk som är förknippad med en direkt investering i dessa aktier. Det är i regel klokt att sprida sina investeringar på flera produkter med olika riskprofil. Hur lämpligt valet av DnB NOR Top-Picks Asia V är för den enskilde investeraren beror bland annat på dennes ekonomiska situation och riskprofil. Jämför därför gärna DnB NOR Top-Picks Asia V med andra investeringsalternativ. DnB NOR Top-Picks Asia V tecknas till nominellt belopp samt en överkurs på 10 %. Utöver detta tas ett courtage på 2 % av investerat belopp. Indikativ deltagandegrad är 95 % dock minst 85 %, slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 26 februari Detta innebär en ökad risk jämfört med en investering utan överkurs, men ger även möjlighet till högre avkastning om Top-Picks Asia V Indexet med hänsyn taget till bästa 5 egenskapen utvecklar sig positivt. *Indikativ deltagandegrad. Slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 26 februari 2010.

4 DnB NOR Top-Picks Asia V 4 Information om underliggande aktier (Top-Picks Asia V Index) Top-Picks Asia V Indexet i DnB NOR Top-Picks Asia V består av 15 asiatiska aktier som ger exponering mot olika sektorer som bank, råvaror, fastigheter, försäkring, elektronik samt telekom, och länder i regionen. Varje bolag har samma viktning (1/15). För närmare information om eventuella nödvändiga justeringar av Top-Picks Asia V Indexet, se bestämmelser om detta i Endelige Vilkår. Aktie Bransch Vikt Land BHP Billiton Ltd Gruvdrift, råvaror och energi 1/15 Australien CapitaLand Fastigheter 1/15 Singapore China Resources Land Infrastruktur/Fastigheter 1/15 Hong Kong/China China Telecom Telekom 1/15 Hong Kong/China CNOOC Olja 1/15 Hong Kong/China DBS Group Holdings Bank/Finans 1/15 Singapore Ping An Insurance Försäkring/Finans 1/15 Hong Kong/China QBE Insurance Återförsäkring 1/15 Australien Samsung Electronics Elektronik 1/15 Korea Shinhan Financial Bank/Finans 1/15 Korea Standard Chartered Bank Bank/Finans 1/15 Hong Kong/China Sun Hung Kai Properties Fastigheter/Infrastruktur 1/15 Hong Kong/China United Overseas Bank Ltd Bank/Finans 1/15 Singapore Westpac Banking Bank/Finans 1/15 Australien Woodside Petroleum Olja och gas 1/15 Australien Top-Picks Asia V Indexets historiska utveckling Diagrammet nedan visar den historiska utvecklingen för de senaste 10 åren för Top-Picks Asia V Indexet och de olika bolagen som ingår i Top-Picks Asia V Indexet*. Den illustrerade utvecklingen tar inte hänsyn till deltagandegraden på (indikativt) 95 %. Grafen illustrerar inte heller urvalet av de fem bästa aktierna. Det föreligger begränsade historiska data över Top-Picks Asia V Indexets historiska utveckling då diagrammet nedan är baserat på färre aktier i delar av perioden. *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

5 DnB NOR Top-Picks Asia V 5 Avkastning från DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015 Beräkning av avkastning Utförlig information om beräkning av avkastning och fastställande av deltagandegraden framgår av Endelige Vilkår (www.dnbnor.se/io). DnB NOR Top-Picks Asia V ger ingen löpande ränta. I stället får du vid förfallodatum utöver det nominella beloppet en eventuell avkastning som bestäms av den samlade värdeökningen för Top-Picks Asia V Index. Avkastningen utgör indikativt 95 % av värdeutvecklingen för Top-Picks Asia V Indexet med hänsyn taget till bästa 5 -egenskapen. Vid förfall sätts värdeutvecklingen på de fem aktierna som har bäst utveckling till 100 %. De övriga tio aktierna sätts till sin verkliga utveckling. Detta kan eventuellt begränsa avkastningen. Den slutgiltiga deltagandegraden är avhängigt det pris som DnB NOR Markets betalar för avkastningselementet (derivatet) på marknaden. Den slutgiltiga deltagandegraden fastställs omkring den 26 februari Om priset på avkastningselementet är lägre än indikerat pris, kommer deltagandegraden bli högre än 95 %. Om priset på avkastningselementet är högre än indikerat pris, kommer deltagandegraden att bli lägre än 95 %, dock minimum 85 %. Om deltagandegraden blir mindre än 85 %, har DnB NOR Markets rätt, men ingen skyldighet att annullera köp av DnB NOR Top-Picks Asia V. Startvärdet för Top-Picks Asia V Indexet fastställs som värdena för de underliggande aktierna den 26 februari 2010, förutsatt att denna dag är en bankdag. Slutvärdet för Top-Picks Asia V Indexet fastställs som värdena för de underliggande aktierna den 12 februari 2015, förutsatt att denna dag är en bankdag. Om värdeförändringen för Top Picks Asia V Indexet inte är positiv, med hänsyn taget till bästa 5 -egenskapen, får obligationsinnehavaren endast tillbaka nominellt belopp (exkl. courtage och överkurs). Vid beräkning av effektiv avkastning måste investeraren också ta hänsyn till erlagt courtage och överkurs. Överkurs på 10 % innebär en ökad risk jämfört med en investering utan överkurs, men ger även möjlighet till högre avkastning. Avkastningen beräknas i procent av obligationens nominella värde och utbetalas i svenska kronor. Genom valutasäkring kan den förväntade avkastningen påverkas på grund av skillnader i räntenivåer mellan Sverige och aktuell marknad. Vid beräkning av värdeutveckling för de aktier som ingår i Top Picks Asia V ingår inte eventuell utdelning. Räkneexempel på beräkning av avkastning I tabellen nedan visas utbetalt belopp och årlig avkastning för en investering i DnB NOR Top-Picks Asia V vid olika nivåer för avkastning på Top-Picks Asia V Indexet. Genomsnittlig avkastning för de 10 sämsta bolagen (De fem bästa bolagen sätts till +100 %) Top-Picks Asia V Indexets utveckling med hänsyn taget till bästa 5 -egenskapen Investerat belopp Tabellen utgör bara ett räkneexempel för att illustrera obligationernas avkastning vid olika utvecklingsscenarier för Top-Picks Asia V Indexet. Illustration «bästa 5 sätts till 100 %» strukturer Tabellen under är endast ett räkneexempel på hur strukturen för beräkning av avkastning i DnB NOR Top-Picks Asia V fungerar. Som tabellen visar sätts värdeutvecklingen för de fem bästa aktierna till 100 %, de övriga aktierna sätts till sin faktiska utveckling. Varje aktie viktas till 1/15-del vid beräkning av index totala värdeutveckling. Slutligen multipliceras den samlade värdeutveckling i Top-Picks Asia V Indexet med hänsyn taget till bästa 5 -egneskapen med deltagandegraden för att få fram avkastningen för DnB NOR Top-Picks Asia V. Värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodatum Nominelt belopp Utbetalning Årlig avkastning i %* 200 % 167 % % 150 % 133 % % 100 % 100 % % 50 % 67 % % 0 % 33 % % -50 % 0 % ,28 % -100 % -33 % ,28 % *Årlig avkastning i % tar hänsyn till courtage på 2,0 % samt en överkurs på 10 % av investerat belopp och förutsätter en deltagandegrad på 95 %. Aktie Aktiens faktiska utveckling Aktiens justerade utveckling Aktiens viktade avkastning (1/15-del) Viktad avkastning med indikativ deltagandegrad (95 %) % % 6.7 % 6.4 % % 82.0 % 5.5 % 5.2 % % % 6.7 % 6.4 % % % -0.7 % -0.6 % % % 6.7 % 6.4 % % 50.0 % 3.3 % 3.1 % % % 6.7 % 6.4 % % 60.0 % 4.0 % 3.8 % % % -0.8 % -0.7 % % % 6.7 % 6.4 % % 50.0 % 3.3 % 3.1 % % 71.0 % 4.7 % 4.5 % % 60.0 % 4.0 % 3.8 % % 7.0 % 0.5 % 0.4 % % 84.0 % 5.6 % 5.3 % snitt 64.7 % 62.8 % = 62.8 % 59.7 %

6 DnB NOR Top-Picks Asia V 6 indirekt i samband med investeringen i DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015 och belastas DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015 direkt: Kostnad Strukturmarginal Beräkningsunderlag Strukturmarginalen är skillnaden mellan nuvärdet av investerat belopp och det pris DnB NOR Markets betalar för derivatdelen som säkrar avkastningen och ska bland annat täcka transaktionskostnader. Strukturmarginalen tillfaller ca 50 % till distributören och ca 50 % till DnB NOR Markets Pr. den 5 januari 2010 är strukturmarginalen indikativt 4,75 % av nominellt belopp, motsvarande 0,95 % av nominellt belopp pr år, förutsatt att produkten behålls till förfallodagen. Motsvarande siffror för strukturmarginal beräknat på investerat belopp (nominellt belopp inkl. överkurs) är 4,32 % (0,86 % pr år). Obligationen kommer att noteras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm och kan därmed bli föremål för dagliga kursnoteringar. Vid en eventuell försäljning av DnB NOR Top-Picks Asia V på NASDAQ OMX Stockholm före förfallodatum är obligationsinnehavaren inte garanterad att få tillbaka hela det investerade beloppet. Priset som uppnås är bl.a. avhängigt Top-Picks Asia V Indexets utveckling, återstående löptid fram till förfallodatum samt förväntad framtida volatilitet. Inga löpande kostnader Inga löpande kostnader tas ut under investeringens löptid. Ersättningar DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige har avtal med externa samarbetspartners om försäljning av denna och andra produkter. DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige betalar en ersättning för den försäljning som externa samarbetspartners hanterar. Fördelning intäkter Följande kostnader kommer att belasta investeraren i samband med en investering i DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015: Kostnad Beräkningsunderlag Courtage Engångsbelopp motsvarande 2 % av tecknat belopp inkl. överkurs i DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015. Courtaget utgör ett tilläggsbelopp utöver tecknat belopp inkl. överkurs och erläggs samtidigt som likviden för tecknat belopp samt överkurs för DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015. Följande kostnad kommer att belasta investeraren Courtaget tillfaller Distributören Strukturmarginalen tas ut i samband med at det investerade beloppet är tillgängligt för DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015. Exempel: Ett investerat belopp på SEK (tecknat nominellt belopp SEK, överkurs SEK, courtage 220 SEK), motsvarar en marginal på ca 475 SEK. Förvaring Obligationen kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Skattefrågor DnB NOR Top-Picks Asia V ger ingen löpande ränta. Avkastningen betalas inte ut förrän obligationen löper ut den 26 februari Detta innebär att investeraren med gällande skatteregler inte får någon löpande skattepliktig avkastning under investeringsperioden. Om du väljer att sälja obligationen under investeringsperioden utgör emellertid den eventuella vinsten en skattepliktig inkomst vid inlösen av obligationen. Ovanstående information är att betrakta som allmän och på intet sätt uttömmande information. Skatteregler kan komma att ändras och då även gälla retroaktivt. Reglerna för taxering kan också variera. Ovanstående information behandlar inte situationer då obligationen innehas som lagertillgång i näringsverksamhet, eller situationer då obligationen innehas av handelsbolag. Ovanstående information är baserad på antagandet att obligationen inte anses vara marknadsnoterad i ett skattehänseende. Den enskilde investeraren måste själv bedöma sin skattesituation och ansvarar själv för att nödvändiga upplysningar lämnas till Skatteverket. Varje investerare bör konsultera en skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenserna av en investering i obligationen. Risker Innan du bestämmer dig för att investera i DnB NOR Top-Picks Asia V, bör du läsa denna broschyr samt prospektet noggrant, särskilt Endelige Vilkår som innehåller

7 DnB NOR Top-Picks Asia V 7 utförlig information om reglerna och villkoren för obligationerna i fråga. Risken för dig som investerare är först och främst knuten till vilken avkastning du vill kunna uppnå vid alternativa investeringar. Som regel är det lämpligt att sprida sina investeringar på flera produkter med olika riskprofil. Historisk sett finns det en direkt koppling mellan risk och avkastning. Större risk innebär bättre möjlighet till avkastning men samtidigt också större risk för förlust. Risken varierar naturligtvis beroende på vilka enskilda aktier, fonder m.m. man investerar i. Med aktuell obligation får innehavaren, oberoende av marknadsutvecklingen, tillbaka obligationens nominella belopp (exklusive courtage och överkurs) på förfallodatum. Den enskilde investeraren måste själv utvärdera sina alternativ och göra sitt val utifrån egna förutsättningar när det gäller ekonomi och likviditet. Investeraren ska också vara införstådd med att investeringen kanske inte ger någon avkastning vid förfallodatum. Innan en eventuell investering görs bör den enskilde investeraren utvärdera DnB NOR Top-Picks Asia V och ta del av Endelige Vilkår och broschyr. Jämföra produkten mot alternativa investeringsmöjligheter. Avkastning från marknaderna där de underliggande aktierna handlas kommer alltid vara förbundet med osäkerhet. En investering i DnB NOR Top-Picks Asia V är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För en mer utförlig beskrivning av dessa och övriga riskfaktorer hänvisas till Endelige Vilkår och Grunnprospektet. Emittentrisk Den enskilde investeraren riskerar att DnB NOR Bank ASA som emittent av obligationerna inte skulle vara i stånd att lösa in obligationerna med eventuellt tilläggsbelopp vid löptidens slut. För närmare beskrivning av banken hänvisar vi till Grunnprospektet för DnB NOR Bank ASA. DnB NOR Bank ASA har per 5 januari 2010 rating A+ hos Standard & Poor s, Aa3 hos Moody s och AA hos Dominion Bond Rating Service (DBRS). Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat aktiernas utveckling, återstående löptid, framtida förväntad volatilitet och marknadsräntor. Eftersom DnB NOR Top-Picks Asia V återbetalar nominellt belopp oavsett marknads-utveckling, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. Avkastning kontra risk Normalt anses det klokt att sprida sparandet på flera produkter med olika riskprofil. Det finns ett direkt samband mellan risk och avkastning. Med högre risk får du bättre möjlighet till avkastning, men också större risk för förlust. Varje enskild investerare bör utifrån den egna situationen värdera vilken risknivå som önskas. Sannolikheten för att Top-Picks Asia V Index ska få en positiv utveckling är svårt att förutse. En positiv utveckling i Top-Picks Asia V Index är beroende av en mängd olika faktorer som inkluderar såväl ekonomiska som politiska förhållanden i varje enskilt land. Sådana förhållanden är svåra att förutse. Förväntad avkastning på DnB NOR Top-Picks Asia V är lägre än vid en direktinvestering i de aktier som ingår i Top-Picks Asia V Indexet eller en fond med samma exponering då hänsyn tas till utdelning och kostnad för valutasäkring. Den lägre förväntade avkastningen ska ses i ljuset av en lägre risk då placeringen är kapitalskyddad (exkl. courtage och överkurs) på förfallodagen. Vidare har en indexobligation en högre förväntad avkastning än produkter med lägre risk som exempelvis bankkonto. Andrahandsomsättning och likviditetsrisk Banken kommer genom «Avtal om inregistrering av obligationer» mellan OMX Nordic Exchange Stockholm AB och Banken daterat 6 augusti 2007 samt «Noteringskrav obligationer och konvertibler» for NASDAQ OMX daterat 1 juli 2007, dagligen att ställa köpkurs, och om möjligt säljkurs, för DnB NOR Top-Picks Asia V 2010/2015. Förtida avveckling Återbetalning av obligationens nominella belopp i DnB NOR Top-Picks Asia V sker normalt vid förfallodatum. Om obligationen säljs före förfallodatum kan priset bli både högre och lägre än det ursprungliga nominella beloppet. Se avsnittet om värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodagen på sidan 6. Du bör därför inte investera i DnB NOR Top-Picks Asia V om du inte vill binda sparpengar fram till förfallodatum. Teckningsinformation Teckning i DnB NOR Top-Picks Asia V genomförs under perioden fr.o.m. den 18 januari t.o.m. den 19 februari Tecknat belopp ska erläggas i sin helhet (inklusive courtage och överkurs). Sista betalningsdag är den 26 februari Lägsta teckningsbelopp i DnB NOR Top-Picks Asia V är SEK (exkl. courtage och överkurs). Obligationerna löper från den 26 februari 2010 och fram till förfallodatum som är den 26 februari När du har undertecknat teckningsanmälan har du ingått ett bindande avtal. Efter att banken tagit emot teckningsanmälan kan avtalet därför inte annulleras utan att kostnader tillkommer. Ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte vid en investering i DnB NOR Top-Picks Asia V. Om du efter att ha lämnat in teckningsanmälan ångrar investeringen, rekommenderar vi dig att genast ta kontakt med DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige som kommer att ta ställning till om teckningen kan hävas till en kurs motsvarande emissionskurs. Fullständig information För fullständig information om DnB NOR Top-Picks Asia V och DnB NOR Bank ASA som emittent hänvisar vi till Endelige Vilkår, Grunnprospektet daterat 17 september 2009 och tillegg til Grunnprospektet daterat 6 november Ovannämnda dokument finns på

8 10/ ex Design: DnB NOR Profil & Design_pl Foto: Istock 01/ ex Design: DnB NOR Profil & Kundekommunikasjon_ne Foto: Istock Tryck: Done DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn:

DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Kapitalskyddad investering

DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Kapitalskyddad investering DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014 Teckningsperiod: 12 oktober - 13 november 2009 Löptid: 20 november 2009 20 november 2014 Kapitalskyddad investering Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och

Läs mer

DnB NOR Top-Picks Norden 2010/2015 och DnB NOR Top-Picks Norden Plus 2010/2015. Kapitalskyddad investering

DnB NOR Top-Picks Norden 2010/2015 och DnB NOR Top-Picks Norden Plus 2010/2015. Kapitalskyddad investering DnB NOR Top-Picks Norden 2010/2015 och DnB NOR Top-Picks Norden Plus 2010/2015 Teckningsperiod: 8 mars - 9 april 2010 Löptid: 16 april 2010 16 april 2015 Kapitalskyddad investering Produkten är strukturerad

Läs mer

DnB NOR Europa Top Value

DnB NOR Europa Top Value Sista teckningsdag: 21 januari 2011 Kapitalskyddad investering DnB NOR Europa Top Value Kapitalskyddad investering med avkastning kopplad till en korg av europeiska aktier DnB NOR Europa Top Value DnB

Läs mer

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad

Läs mer

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS

TREND EMERGING MARKETS TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner Trend Emerging Markets Riskkontroll 3 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110

Läs mer

Aktieobligation Asiatiska Banker 6. Basutbud. låg risk. 5 år. Aktie- Marknadsföringsmaterial. Himeji Castle, Hyogo. Emittent

Aktieobligation Asiatiska Banker 6. Basutbud. låg risk. 5 år. Aktie- Marknadsföringsmaterial. Himeji Castle, Hyogo. Emittent Aktieobligation Asiatiska Banker 6 låg risk Aktie- Obligation 5 år Basutbud Himeji Castle, Hyogo Marknadsföringsmaterial Asiatiska Banker Placeringen ger exponering mot en aktiekorg av tio asiatiska banker

Läs mer

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad Indexbevis Norden 3 är en placering som följer utvecklingen i ett nordiskt aktieindex. Placeringen är avsedd för dig som tror att de nordiska aktiemarknaderna kommer att utvecklas väl under de kommande

Läs mer

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012.

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012. Indexbevis Europa Intervall är en placering som erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex eller en kupong även om index skulle utvecklas negativt. Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Svenska Bolag. 1235 Aktiebevis. Svenska Bolag 1235 AKTIEBEVIS SVENSKA BOLAG GRUND- UTBUD AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7

Svenska Bolag. 1235 Aktiebevis. Svenska Bolag 1235 AKTIEBEVIS SVENSKA BOLAG GRUND- UTBUD AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 1235 Aktiebevis Svenska Bolag Marknadsföringsmaterial AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR GRUND- UTBUD RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 6 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 7 Den extrema risknivån

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2 Foto: NordicPhotos Asiatisk konsumtion 2 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 16 DECEMBER En kinesisk omkörning Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank

Läs mer

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent Aktieobligation Global E-handel låg risk Aktie- Obligation 5 år E-Handel Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot en korg av tio globala bolag genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Obligation Europeisk High Yield 1309A

Obligation Europeisk High Yield 1309A EUROPEISKA HÖGRÄNTEOBLIGATIONER 2012 uppmättes rekordet för nyemitterade högränteobligationer < Låg konkurskvot, och hög återbetalningsgrad skapar möjligheter < Obligationer är åtaganden som utgivaren

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Sverige. Nyhet möjlighet att ta del av hela marknadsutvecklingen från högsta till lägsta notering under löptiden INDEXBEVIS SVERIGE MINIMAX MEDEL RISK

Sverige. Nyhet möjlighet att ta del av hela marknadsutvecklingen från högsta till lägsta notering under löptiden INDEXBEVIS SVERIGE MINIMAX MEDEL RISK Emitteras av Sverige Nyhet möjlighet att ta del av hela marknadsutvecklingen från högsta till lägsta notering under löptiden 1200 1000 800 600 400 200 0 HISTORISK INDEXUTVECKLING 20 ÅR* Källa: Bloomberg.

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

GAP+ Bank of China (BoC)

GAP+ Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP+ Ny generation av placeringsmöjligheter TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 GAP+ Bank of China (BoC) Aktieindexobligation Asien nr 2292 Aktieobligation Sverige

Läs mer

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 20 MAJ Den rena staden Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Morgan Stanley B.V. 4 st

Läs mer

Global Säkerhet. 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best. Global Säkerhet 1122 AKTIEOBLIGATION GLOBAL SÄKERHET FIXED BEST LÅG RISK 3 ÅR

Global Säkerhet. 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best. Global Säkerhet 1122 AKTIEOBLIGATION GLOBAL SÄKERHET FIXED BEST LÅG RISK 3 ÅR 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Global Säkerhet FN:s Huvudkontor, New York Global Säkerhet Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad i tio

Läs mer