DnB NOR Top-Picks Norden 2010/2015 och DnB NOR Top-Picks Norden Plus 2010/2015. Kapitalskyddad investering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DnB NOR Top-Picks Norden 2010/2015 och DnB NOR Top-Picks Norden Plus 2010/2015. Kapitalskyddad investering"

Transkript

1 DnB NOR Top-Picks Norden 2010/2015 och DnB NOR Top-Picks Norden Plus 2010/2015 Teckningsperiod: 8 mars - 9 april 2010 Löptid: 16 april april 2015 Kapitalskyddad investering Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad av DnB NOR Bank ASA

2 Kapitalskyddad investering Sammanfattning - DnB NOR Top-Picks Norden / DnB NOR Top-Picks Norden Plus DnB NOR Bank ASA En av Nordens största finanskoncerner med totala tillgångar på 2200 mrd SEK. I Sverige har DnB NOR idag verksamhet inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsmäkleri. DnB NOR har runt anställda på kontor i 17 länder bland annat Norge, Sverige, Singapore, Kina, USA och England. Bankens rating: A+ hos Standard & Poor s, Aa3 hos Moody s och AA hos Dominion Bond Rating Services (DBRS). Norska staten har en ägarandel på 34 % i DnB NOR ASA. DnB NOR ASA äger 100 % av DnB NOR Bank ASA. Distans- och hemförsäljningslagen Marknadsföringen av DnB NOR Norden/Top-Picks Norden Plus följer svenska regler om marknadsföring. Marknadsföringsbroschyren uppfyller de vägledande riktlinjer i branschkoden för strukturerade placeringsprodukter - version utgiven av Svenska Fondhandlareföreningen, och använder sig av uttryck från branschkoden så långt det är möjligt. All information om DnB NOR Top- Picks Norden/ Top-Picks Norden Plus lämnas på norska eller svenska. Finanstilsynet är ansvarig tillsynsmyndighet för bankens verksamhet. Kunder kan vid synpunkter på DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus vända sig till DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige, Securities Services, Box Stockholm, telefon Information om bankens klagomålshantering finner du även på under fliken «kontakta oss». Svensk rätt skall tillämpas på avtalsförhållandet avseende DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus och svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister därom. Investeringsalternativ: DnB NOR Top-Picks Norden och DnB NOR Top-Picks Norden Plus Teckningsperiod: 8 mars 9 april 2010 Löptid: 16 april april 2015 Sista betalningsdag: 16 april 2010 Nominellt belopp/ Lägsta teckningsbelopp: SEK (exkl. courtage och överkurs) Emissionskurs: 100 % i DnB NOR Top-Picks Norden 110 % i DnB NOR Top-Picks Norden Plus Courtage: 2 % av investerat belopp Deltagandegrad*: 89 % i DnB NOR Top-Picks Norden 167 % i DnB NOR Top-Picks Norden Plus Emittent: DnB NOR Bank ASA, Norge Kapitalskyddad: Ja ** Underliggande exponering: Top-Picks Norden Index bestående av 15 nordiska aktier Bästa 5 sätts till: De fem aktier med bäst avkastning sätts till en positiv utveckling på 50 % oavsett faktisk avkastning. Detta kan eventuellt begränsa avkastningen. Startvärde: Värdet för varje enskild aktie den 16 april 2010, förutsatt att denna dag är en bankdag. Slutvärde: Värdet för varje enskild aktie den 2 april 2015, förutsatt att denna dag är en bankdag. Lämplig för: Beskrivning: Investerare som tror på en positiv utveckling för de underliggande index som ingår i DnB NOR Top-Picks Norden/Top- Picks Norden Plus. Med hänsyn taget till avkastningsstruktur, överkurs och, courtage och deltagandegrad* för DnB NOR Top- Picks Norden/Top-Picks Norden Plus erhålls break-even vid en positiv utveckling på 2,25 % (motsvarande 0,45 % p.a.) eller mer för DnB NOR Top-Picks Norden och 7,30 % (motsvarande 1,46 % p.a.) för DnB NOR Top-Picks Norden Plus. Exponering mot Top-Picks Norden Index bestående av 15 nordiska likaviktade aktier utvalda i samarbete med DnB NOR Asset Managements prisbelönta nordiska förvaltarteam. De fem aktier med bäst utveckling sätts till en positiv utveckling på 50 % oavsett faktisk utveckling. De övriga 10 aktierna sätts till sin verkliga utveckling. Säkerhet för det nominella beloppet vid förfallodatum (exklusive courtage och eventuell överkurs). Deltagandegrad* på 89 % för DnB NOR Top-Picks Norden och 167 % för DnB NOR Top-Picks Norden Plus av uppgången i de under liggande aktierna. Eventuell avkastning utbetalas i svenska kronor. Finansiella instrument DnB NOR Top-Picks Norden/ Top-Picks Norden Plus SE /SE Kontakt DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn * Indikativ deltagandegrad. Slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 16 april ** Investerare riskerar att DnB NOR Bank ASA som emittent av obligationerna inte skulle vara i stånd att lösa in obligationerna vid löptidens slut. Det är framtaget ett prospekt innehållande Grunnprospekt med tillegg för DnB NOR Bank ASA och Endelige Vilkår enligt Verdipapirhandellovens 7 i samband med erbjudande om teckning i DnB NOR Top-Picks Norden/DnB NOR Top-Picks Norden Plus 2010/2015 Grunnprospektet med tillegg är kontrollerat och godkänt av Oslo Börs. Investerare förväntas grundligt granska prospektet innan teckning sker. DnB NOR Markets rekommenderar den enskilde investeraren att kontakta sin rådgivare för mer information och rådgivning. DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

3 DnB NOR Top-Picks Norden / DnB NOR Top-Picks Norden Plus 3 DnB NOR Top-Picks Norden/DnB NOR Top-Picks Norden Plus ger dig exponering mot ett index (Top-Picks Norden Index) som består av 15 nordiska aktier utvalda i samarbete med DnB NOR Asset Managements prisbelönta nordiska förvaltarteam. Vid förfall sätts utvecklingen på de fem bästa aktierna i indexet till + 50 % ( bästa 5 -egenskapen). De övriga 10 aktierna sätts till sin faktiska utveckling. Om indexet med hänsyn taget till bästa 5 -egenskapen stiger under löptiden kommer investerarens avkastning indikativt* bli 89 % för DnB NOR Top-Picks Norden alternativt 167 % för DnB NOR Top-Picks Norden Plus av utvecklingen. Om indexet med hänsyn taget till bästa 5 -egenskapen har fallit på sista avläsningsdagen får investeraren tillbaka det nominella beloppet (exklusive courtage och eventuell överkurs). Varför investera i DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus? Norden Världen i miniatyr De nordiska länderna är öppna ekonomier med en lång tradition av utrikeshandel med världsledande bolag inom områden som energi, verkstad, finans, IT/Telekom, konsumentvaror och läkemedel. Tillsammans utgör de nordiska länderna en väl diversifierad marknad med bolag verksamma inom många sektorer - Världen i miniatyr. Historisk sett har nordiska aktier givit en högre avkastning än globala aktier. Anledningar till denna skillnad i avkastning kan bland annat tillskrivas den politiskt stabila situationen, starka statsfinanser, tydliga och förutsägbara regelverk för bolagen, en hög utbildningsnivå och flexibel arbetsmarknad. Efter två år med finanskris och turbulenta finansmarknader ser den globala ekonomin ut att återhämta sig i en snabbare takt än förväntat. I sin senaste World Economic Outlook Report förväntar sig den internationella valutafonden IMF att den globala tillväxten kommer att stiga från negativa nivåer under 2009 till + 3,9 % för 2010 och + 4,3 % för Den förbättrade ekonomiska situationen har bidragit till att aktiemarknaden stigit sedan bottennivåerna i början av Globala aktier har stigit runt 45 % sedan februari 2009, under samma period har nordiska aktier stigit över 50 %. En fortsatt förbättring av världsekonomin kommer att ha en positiv påverkan på den exportinriktade nordiska aktiemarknaden. Utöver detta är idag nordiska aktier relativt lågt prisade jämfört med historiska nivåer, mätt mot både bokfört värde (price/book) och löpande intjäning (price/earnings). Detta borde också kunna bidra till en fortsatt uppgång i aktiekursene om dom relativa priserna kommer upp mot historiska snittnivåer. De underliggande aktierna som DnB NOR Top Picks Norden/Top-Picks Norden Plus är exponerade mot består av bolag vi tror har förutsättningar att stiga relativt mer än andra aktier vid en positiv utveckling på de nordiska aktiemarknaderna. Oberoende av utvecklingen för DnB NOR Top Picks Norden Indexet kommer investeraren få tillbaka investerat belopp exklusive courtage och eventuell överkurs. Egenskaper DnB NOR Top-Picks Norden/ Top-Picks Norden Plus DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus är en produkt som är sammansatt av en obligationsdel och en derivatdel. Obligationsdelen ger dig nominellt belopp (exkl. courtage och eventuell överkurs) tillbaka vid förfallodatum medan derivatdelen ger dig möjlighet till avkastning vid förfallodatum om Top-Picks Norden Indexet med hänsyn taget till bästa 5 -egenskapen visar en positiv avstavning under löptiden. DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus är en indexobligation som ger investeraren exponering mot en korg av 15 nordiska aktier (Top-Picks Norden Indexet). Aktierna är utvalda i samarbete med DnB NOR Asset Managements prisbelönta nordiska förvaltarteam och representerar branscher vi tror har förutsättningar att stiga vid en uppgång i aktiemarknaden. Förvaltarteamets erfarenhet, närhet till marknaden och bolagen är viktiga faktorer för att kunna välja aktierna med störst potential. En investering i DnB NOR Top-Picks Norden/Top- Picks Norden Plus kan vara ett lämpligt alternativ för dig som vill få möjlighet till en god avkastning, men som inte vill ta hela den risk som är förknippad med en direkt investering i dessa aktier. Det är i regel klokt att sprida sina investeringar på flera produkter med olika riskprofil. Hur lämpligt valet av DnB NOR Top-Picks Norden/DnB NOR Top-Picks Norden Plus är för den enskilde investeraren *Indikativ deltagandegrad. Slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 16 april 2010.

4 DnB NOR Top-Picks Norden / DnB NOR Top-Picks Norden Plus 4 beror bland annat på dennes ekonomiska situation och riskprofil. Jämför därför gärna DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus med andra investeringsalternativ. DnB NOR Top-Picks Norden tecknas till nominellt belopp och DnB NOR Top-Picks Norden Plus till nominellt belopp samt en överkurs på 10 %. Utöver detta tas ett courtage på 2 % av investerat belopp. Indikativ deltagandegrad är 89 % dock minst 75 % och för DnB NOR Top-Picks Norden Plus 167 % dock minst 140 %, slutgiltig deltagandegrad för DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus fastställs omkring den 16 april En investering i DnB NOR Top-Picks Norden Plus ger en ökad risk jämfört med en investering utan överkurs, men ger även möjlighet till högre avkastning om Top-Picks Norden Indexet med hänsyn taget till bästa 5 egenskapen utvecklar sig positivt. Information om underliggande aktier (Top-Picks Norden Index) Top-Picks Norden Indexet i DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus består av 15 nordiska aktier som ger exponering mot olika sektorer som finans, läkemedel, energi samt telekom. Varje bolag har samma viktning (1/15). För närmare information om eventuella nödvändiga justeringar av Top-Picks Norden Indexet, se bestämmelser om detta i Endelige Vilkår. Aktie Bransch Vikt Land AstraZeneca Plc Läkemedel 1/15 Sverige Danske Bank AS Finans 1/15 Danmark DSV AS Logistik/transport 1/15 Danmark Ericsson LM Telekom 1/15 Sverige Fortum OYJ Energi 1/15 Finland Hennes & Mauritz AB Konfektion 1/15 Sverige Konecranes OYJ Lyftutrustning 1/15 Finland Neste Oil OYJ Energi 1/15 Finland Nokia OYJ Telekom 1/15 Finland Nokian Renkaat OYJ Däckindustri 1/15 Finland Norsk Hydro ASA Energi 1/15 Norge Novo Nordisk Läkemedel 1/15 Danmark SKF AB Verkstad 1/15 Sverige Swedbank AB Finans 1/15 Sverige Telenor ASA Telekom 1/15 Norge

5 DnB NOR Top-Picks Norden / DnB NOR Top-Picks Norden Plus 5 Top-Picks Norden Indexets historiska utveckling Diagrammet (s.4) visar den historiska utvecklingen för de senaste 10 åren för Top-Picks Norden Indexet och de olika bolagen som ingår i Top-Picks Norden Indexet*. Den illustrerade utvecklingen tar inte hänsyn till deltagandegraden på (indikativt) 89 % (DnB NOR Top-Picks Norden) och 167 % (DnB NOR Top-Picks Norden Plus). Grafen illustrerar inte heller urvalet av de fem bästa aktierna. Det föreligger begränsade historiska data över Top-Picks Norden Indexets historiska utveckling då diagrammet är baserat på färre aktier i delar av perioden. Avkastning från DnB NOR Top-Picks Norden/ Top-Picks Norden Plus Beräkning av avkastning Utförlig information om beräkning av avkastning och fastställande av deltagande-graden framgår av Endelige Vilkår (www.dnbnor.se/io). DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus ger ingen löpande ränta. I stället får du vid förfallodatum utöver det nominella beloppet en eventuell avkastning som bestäms av den samlade värdeökningen för Top-Picks Norden Indexet. Avkastningen utgör indikativt 89 %/167 % av värdeutvecklingen för Top-Picks Norden Indexet med hänsyn taget till bästa 5 -egenskapen för DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus. Vid förfall sätts värdeutvecklingen på de fem aktierna som har bäst utveckling till 50 %. De övriga tio aktierna sätts till sin verkliga utveckling. Detta kan eventuellt begränsa avkastningen. Den slutgiltiga deltagandegraden är avhängigt det pris som DnB NOR Markets betalar för avkastningselementet (derivatet) på marknaden. Den slutgiltiga deltagandegraden fastställs omkring den 16 april Om priset på avkastningselementet är lägre än indikerat pris, kommer deltagandegraden bli högre än 75 % (Top-Picks Norden)/167 % (Top- Picks Norden Plus). Om priset på avkastningselementet är högre än indikerat pris, kommer deltagandegraden att bli lägre än 89 %, dock minimum 75 % (Top-Picks Norden)/167 %, dock minimum 140 % (Top-Picks Norden Plus). Om deltagandegraden blir mindre än 75 % (Top- Picks Norden) eller 140 % (Top-Picks Norden Plus), har DnB NOR Markets rätt, men ingen skyldighet att annullera köp av DnB NOR Top-Picks Norden/DnB NOR Top-Picks Norden Plus. Startvärdet för Top-Picks Norden Indexet fastställs som värdena för de underliggande aktierna den 16 april 2010, förutsatt att denna dag är en bankdag. Slutvärdet för Top-Picks Norden Indexet fastställs som värdena för de underliggande aktierna den 2 april 2015, förutsatt att denna dag är en bankdag. Om värdeförändringen för Top Picks Norden Indexet inte är positiv, med hänsyn taget till bästa 5 -egenskapen, får obligationsinnehavaren endast tillbaka nominellt belopp (exkl. courtage och eventuell överkurs). Vid beräkning av effektiv avkastning måste investeraren också ta hänsyn till erlagt courtage och eventuell överkurs. Överkurs på 10 % (DnB NOR Top-Picks Norden Plus) innebär en ökad risk jämfört med en investering utan överkurs, men ger även möjlighet till högre avkastning. *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

6 Avkastningen beräknas i procent av obligationens nominella värde och utbetalas i svenska kronor. Genom valutasäkring kan den förväntade avkastningen påverkas på grund av skillnader i räntenivåer mellan Sverige och aktuell marknad. Vid beräkning av värdeutveckling för de aktier som ingår i DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus ingår inte eventuell utdelning. Räkneexempel på beräkning av avkastning I tabellen nedan visas utbetalt belopp och årlig avkastning för en investering i DnB NOR Top-Picks Norden/ Top-Picks Norden Plus vid olika nivåer för avkastning på Top-Picks Norden Indexet. DnB NOR Top-Picks Norden Snittavkastning för de 10 "sämsta" aktierna (De fem bästa aktierna sätts till +50%) Top-Picks Norden Indexets utveckling Investerat belopp Nominellt belopp Utbetalning Årlig avkastning i %* 200 % 150 % ,02 % 150 % 117 % ,85 % 100 % 83 % ,29 % 50 % 50 % ,21 % 0 % 17 % ,40 % -50 % -17 % ,40 % -100 % -50 % ,40 % *Årlig avkastning i % tar hänsyn till courtage på 2,0 % av investerat belopp och förutsätter en deltagandegrad på 89 % DnB NOR Top-Picks Norden Plus Snittavkastning för de 10 "sämsta" aktierna (De fem bästa aktierna sätts till +50%) Top-Picks Norden Indexets utveckling Investerat belopp Nominellt belopp Utbetalning Årlig avkastning i %* 200 % 150 % ,59 % 150 % 117 % ,32 % 100 % 83 % ,34 % 50 % 50 % ,34 % 0 % 17 % ,64 % -50 % -17 % ,28 % -100 % -50 % ,28 % *Årlig avkastning i % tar hänsyn till courtage på 2,0 % av investerat belopp och förutsätter en deltagandegrad på 167 % Tabellen utgör bara ett räkneexempel för att illustrera obligationernas avkastning vid olika utvecklingsscenarier för Top-Picks Norden Indexet.

7 DnB NOR Top-Picks Norden / DnB NOR Top-Picks Norden Plus 7 Illustration «bästa 5 sätts till 50 %» strukturer Tabellen under är endast ett räkneexempel på hur strukturen för beräkning av avkastning i DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus fungerar. Som tabellen visar sätts värdeutvecklingen för de fem bästa aktierna till 50 %, de övriga aktierna sätts till sin faktiska utveckling. Varje aktie viktas till 1/15- del vid beräkning av index totala värdeutveckling. Slutligen multipliceras den samlade värdeutveckling i Top-Picks Norden Indexet med hänsyn taget till bästa 5 -egenskapen med deltagandegraden för att få fram avkastningen för DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus. DnB NOR Top-Picks Norden Aktie Aktiens faktiska utveckling Aktiens justerade utveckling Aktiens viktade avkastning 1/15-del Viktad avkastning med indikativ deltagandegrad (89%) 1 112,0 % 50,0 % 3,3 % 3,0 % 2 82,0 % 82,0 % 5,5 % 4,9 % 3 95,0 % 50,0 % 3,3 % 3,0 % 4-10,0 % -10,0 % -0,7 % -0,6 % 5 143,0 % 50,0 % 3,3 % 3,0 % 6 48,0 % 48,0 % 3,2 % 2,8 % 7 91,0 % 50,0 % 3,3 % 3,0 % 8 60,0 % 60,0 % 4,0 % 3,6 % 9-12,0 % -12,0 % -0,8 % -0,7 % 10 88,0 % 50,0 % 3,3 % 3,0 % 11 49,0 % 49,0 % 3,3 % 2,9 % 12 45,0 % 45,0 % 3,0 % 2,7 % 13 43,0 % 43,0 % 2,9 % 2,6 % 14 7,0 % 7,0 % 0,5 % 0,4 % 15 37,0 % 37,0 % 2,5 % 2,2 % Summa 58,5 % 39,9 % 39,9 % 35,5 % DnB NOR Top-Picks Norden Plus Aktie Aktiens faktiska utveckling Aktiens justerade utveckling Aktiens viktade avkastning 1/15-del Viktad avkastning med indikativ deltagandegrad (167%) 1 112,0 % 50,0 % 3,3 % 5,6 % 2 82,0 % 82,0 % 5,5 % 9,1 % 3 95,0 % 50,0 % 3,3 % 5,6 % 4-10,0 % -10,0 % -0,7 % -1,1 % 5 143,0 % 50,0 % 3,3 % 5,6 % 6 48,0 % 48,0 % 3,2 % 5,3 % 7 91,0 % 50,0 % 3,3 % 5,6 % 8 60,0 % 60,0 % 4,0 % 6,7 % 9-12,0 % -12,0 % -0,8 % -1,3 % 10 88,0 % 50,0 % 3,3 % 5,6 % 11 49,0 % 49,0 % 3,3 % 5,5 % 12 45,0 % 45,0 % 3,0 % 5,0 % 13 43,0 % 43,0 % 2,9 % 4,8 % 14 7,0 % 7,0 % 0,5 % 0,8 % 15 37,0 % 37,0 % 2,5 % 4,1 % Summa 58,5 % 39,9 % 39,9 % 66,7 % Värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodatum Obligationen kommer att noteras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm och kan därmed bli föremål för dagliga kursnoteringar. Vid en eventuell försäljning av DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus på NASDAQ OMX Stockholm före förfallodatum är obligationsinnehavaren inte garanterad att få tillbaka hela det investerade beloppet. Priset som uppnås är bl.a. avhängigt Top-Picks Norden Indexets utveckling, återstående löptid fram till förfallodatum samt förväntad framtida volatilitet. Inga löpande kostnader Inga löpande kostnader tas ut under investeringens löptid. Ersättningar DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige har avtal med externa samarbetspartners om försäljning av denna och andra produkter. DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige betalar en ersättning för den försäljning som externa samarbetspartners hanterar.

8 Exempel: Ett investerat belopp i Top-Picks Norden Plus på SEK (tecknat nominellt belopp SEK, överkurs SEK, courtage 220 SEK), motsvarar en marginal på ca 432 SEK. Förvaring Obligationen kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Fördelning intäkter Följande kostnader kommer att belasta investeraren i samband med en investering i DnB NOR Top-Picks Norden/DnB NOR Top-Picks Norden Plus: Kostnad Beräkningsunderlag Courtage Engångsbelopp motsvarande 2 % av tecknat belopp inkl. eventuell överkurs i DnB NOR Top-Picks Norden/DnB NOR Top-Picks Norden Plus. Courtaget utgör ett tilläggsbelopp utöver tecknat belopp inkl. överkurs och erläggs samtidigt som likviden för tecknat belopp samt överkurs för DnB NOR Top-Picks Norden/DnB NOR Top-Picks Norden Plus Courtaget tillfaller Distributören Följande kostnad kommer att belasta investeraren indirekt i samband med investeringen i DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus och belastas. DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus direkt: Kostnad Strukturmarginal Beräkningsunderlag Strukturmarginalen är skillnaden mellan nuvärdet av investerat belopp och det pris DnB NOR Markets betalar för derivatdelen som säkrar avkastningen och ska bland annat täcka transaktionskostnader. Pr. den 25 februari 2010 är strukturmarginalen indikativt 4,75 % (Top-Picks Norden/Top- Picks Norden Plus) av nominellt belopp, motsvarande 0,95 % (Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus) av nominellt belopp pr år, förutsatt att produkten behålls till förfallodagen. Hänsyn taget till överkurs i Top-Picks Norden Plus är motsvarande siffra 4,32 % (0,86) pr. år. Strukturmarginalen tillfaller ca 50 % till distributören och ca 50 % till DnB NOR Markets Skattefrågor DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus ger ingen löpande ränta. Avkastningen betalas inte ut förrän obligationen löper ut den 16 april Detta innebär att investeraren med gällande skatteregler inte får någon löpande skattepliktig avkastning under investeringsperioden. Om du väljer att sälja obligationen under investeringsperioden utgör emellertid den eventuella vinsten en skattepliktig inkomst vid inlösen av obligationen. Ovanstående information är att betrakta som allmän och på intet sätt uttömmande information. Skatteregler kan komma att ändras och då även gälla retroaktivt. Reglerna för taxering kan också variera. Ovanstående information behandlar inte situationer då obligationen innehas som lagertillgång i näringsverksamhet, eller situationer då obligationen innehas av handelsbolag. Ovanstående information är baserad på antagandet att obligationen inte anses vara marknadsnoterad i ett skattehänseende. Den enskilde investeraren måste själv bedöma sin skattesituation och ansvarar själv för att nödvändiga upplysningar lämnas till Skatteverket. Varje investerare bör konsultera en skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenserna av en investering i obligationen. Risker Innan du bestämmer dig för att investera i DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus, bör du läsa denna broschyr samt prospektet noggrant, särskilt Endelige Vilkår som innehåller utförlig information om reglerna och villkoren för obligationerna i fråga. Risken för dig som investerare är först och främst knuten till vilken avkastning du vill kunna uppnå vid alternativa investeringar. Som regel är det lämpligt att sprida sina investeringar på flera produkter med olika riskprofil. Historiskt sett finns det en direkt koppling mellan risk och avkastning. Större risk innebär bättre möjlighet till avkastning men samtidigt också större risk för förlust. Risken varierar naturligtvis beroende på vilka enskilda aktier, fonder m.m. man investerar i.

9 DnB NOR Top-Picks Norden / DnB NOR Top-Picks Norden Plus 9 Med aktuell obligation får innehavaren, oberoende av marknadsutvecklingen, tillbaka obligationens nominella belopp (exklusive courtage och eventuell överkurs) på förfallodatum. Den enskilde investeraren måste själv utvärdera sina alternativ och göra sitt val utifrån egna förutsättningar när det gäller ekonomi och likviditet. Investeraren ska också vara införstådd med att investeringen kanske inte ger någon avkastning vid förfallodatum. Innan en eventuell investering görs bör den enskilde investeraren utvärdera DnB NOR Top-Picks Norden/ Top-Picks Norden Plus och ta del av Endelige Vilkår och broschyr. Jämföra produkten mot alternativa investeringsmöjligheter. Avkastning från marknaderna där de underliggande aktierna handlas kommer alltid vara förbundet med osäkerhet. En investering i DnB NOR Top-Picks Norden/Top- Picks Norden Plus är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För en mer utförlig beskrivning av dessa och övriga riskfaktorer hänvisas till Endelige Vilkår och Grunnprospektet med tillegg. Emittentrisk Den enskilde investeraren riskerar att DnB NOR Bank ASA som emittent av obligationerna inte skulle vara i stånd att lösa in obligationerna med eventuellt tilläggsbelopp vid löptidens slut. För närmare beskrivning av banken hänvisar vi till Grunnprospektet med tillegg för DnB NOR Bank ASA. DnB NOR Bank ASA har per 25 februari 2010 rating A+ hos Standard & Poor s, Aa3 hos Moody s och AA hos Dominion Bond Rating Service (DBRS). Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat aktiernas utveckling, återstående löptid, framtida förväntad volatilitet och marknadsräntor. Eftersom DnB NOR Top-Picks Norden/DnB NOR Top-Picks Norden Plus återbetalar nominellt belopp oavsett marknads-utveckling, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. Avkastning kontra risk Normalt anses det klokt att sprida sparandet på flera produkter med olika riskprofil. Det finns ett direkt samband mellan risk och avkastning. Med högre risk får du bättre möjlighet till avkastning, men också större risk för förlust. Varje enskild investerare bör utifrån den egna situationen värdera vilken risknivå som önskas. Sannolikheten för att Top-Picks Norden Indexet ska få en positiv utveckling är svårt att förutse. En positiv utveckling i Top-Picks Norden Index är beroende av en mängd olika faktorer som inkluderar såväl ekonomiska som politiska förhållanden i varje enskilt land. Sådana förhållanden är svåra att förutse. Förväntad avkastning på DnB NOR Norden/DnB NOR Top-Picks Norden Plus är lägre än vid en direktinvestering i de aktier som ingår i Top-Picks Norden Indexet eller en fond med samma exponering då hänsyn tas till utdelning och kostnad för valutasäkring. Den lägre förväntade avkastningen ska ses i ljuset av en lägre risk då placeringen är kapitalskyddad (exkl. courtage och eventuell överkurs) på förfallodagen. Vidare har en indexobligation en högre förväntad avkastning än produkter med lägre risk som exempelvis bankkonto. Andrahandsomsättning och likviditetsrisk Banken kommer genom «Avtal om inregistrering av obligationer» mellan OMX Nordic Exchange Stockholm AB och Banken daterat 6 augusti 2007 samt «Noteringskrav obligationer och konvertibler» for NASDAQ OMX daterat 1 juli 2007, dagligen att ställa köpkurs, och om möjligt säljkurs, för DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus. Förtida avveckling Återbetalning av obligationens nominella belopp i DnB NOR Top-Picks Norden/DnB NOR Top-Picks Norden Plus sker normalt vid förfallodatum. Om obligationen säljs före förfallodatum kan priset bli både högre och lägre än det ursprungliga nominella beloppet. Se avsnittet om värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodagen på sidan 7. Du bör därför inte investera i DnB NOR Top-Picks Norden/Top-Picks Norden Plus om du inte vill binda sparpengar fram till förfallodatum.

10 DnB NOR Top-Picks Norden / DnB NOR Top-Picks Norden Plus 10 investeringen, rekommenderar vi dig att genast ta kontakt med DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige som kommer att ta ställning till om teckningen kan hävas till en kurs motsvarande emissionskurs. Teckningsinformation Teckning i DnB NOR Top-Picks Norden/DnB NOR Top-Picks Norden Plus genomförs under perioden fr.o.m. den 8 mars t.o.m. den 9 april Tecknat belopp ska erläggas i sin helhet (inklusive courtage och eventuell överkurs). Sista betalningsdag är den 16 april Lägsta teckningsbelopp i DnB NOR Top-Picks Norden/DnB NOR Top-Picks Norden Plus är SEK (exkl. courtage och eventuell överkurs). Fullständig information För fullständig information om DnB NOR Top-Picks Norden/DnB NOR Top-Picks Norden Plus och DnB NOR Bank ASA som emittent hänvisar vi till Endelige Vilkår, Grunnprospektet daterat 17 september 2009 och tillegg til Grunnprospektet daterat 6. november 2009 och 1. mars Ovannämnda dokument finns på Obligationerna löper från den 16 april 2010 och fram till förfallodatum som är den 16 april När du har undertecknat teckningsanmälan har du ingått ett bindande avtal. Efter att banken tagit emot teckningsanmälan kan avtalet därför inte annulleras utan att kostnader tillkommer. Ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte vid en investering i DnB NOR Top-Norden/Top-Picks Norden Plus. Om du efter att ha lämnat in teckningsanmälan ångrar

11

12 XXXX ex Design: DnB NOR Designteam_cb Trykk: Joker Grafisk DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn:

DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Kapitalskyddad investering

DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Kapitalskyddad investering DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014 Teckningsperiod: 12 oktober - 13 november 2009 Löptid: 20 november 2009 20 november 2014 Kapitalskyddad investering Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och

Läs mer

DnB NOR Europa Top Value

DnB NOR Europa Top Value Sista teckningsdag: 21 januari 2011 Kapitalskyddad investering DnB NOR Europa Top Value Kapitalskyddad investering med avkastning kopplad till en korg av europeiska aktier DnB NOR Europa Top Value DnB

Läs mer

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad

Läs mer

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad

Läs mer

Svenska Bolag. 1235 Aktiebevis. Svenska Bolag 1235 AKTIEBEVIS SVENSKA BOLAG GRUND- UTBUD AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7

Svenska Bolag. 1235 Aktiebevis. Svenska Bolag 1235 AKTIEBEVIS SVENSKA BOLAG GRUND- UTBUD AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 1235 Aktiebevis Svenska Bolag Marknadsföringsmaterial AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR GRUND- UTBUD RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 6 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 7 Den extrema risknivån

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

Sverige. Nyhet möjlighet att ta del av hela marknadsutvecklingen från högsta till lägsta notering under löptiden INDEXBEVIS SVERIGE MINIMAX MEDEL RISK

Sverige. Nyhet möjlighet att ta del av hela marknadsutvecklingen från högsta till lägsta notering under löptiden INDEXBEVIS SVERIGE MINIMAX MEDEL RISK Emitteras av Sverige Nyhet möjlighet att ta del av hela marknadsutvecklingen från högsta till lägsta notering under löptiden 1200 1000 800 600 400 200 0 HISTORISK INDEXUTVECKLING 20 ÅR* Källa: Bloomberg.

Läs mer

Kupongobligation 10 bolag

Kupongobligation 10 bolag KUPONGOBLIGATION INFORMATION Kupongobligation 10 bolag Trygghet Kupongobligation 10 bolag Trygghet tio svenska bolag med goda framtidsutsikter. Kupongobligation 10 bolag Trygghet fokuserar på tio svenska

Läs mer

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad Indexbevis Norden 3 är en placering som följer utvecklingen i ett nordiskt aktieindex. Placeringen är avsedd för dig som tror att de nordiska aktiemarknaderna kommer att utvecklas väl under de kommande

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012.

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012. Indexbevis Europa Intervall är en placering som erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex eller en kupong även om index skulle utvecklas negativt. Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö 1218 Autocall Europa & Sverige HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Öresundsbron, Malmö Europa & Sverige Placeringen ger exponering mot två index, Europa och Sverige, och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS

TREND EMERGING MARKETS TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner Trend Emerging Markets Riskkontroll 3 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent Aktieobligation Global E-handel låg risk Aktie- Obligation 5 år E-Handel Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot en korg av tio globala bolag genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

GAP+ Bank of China (BoC)

GAP+ Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP+ Ny generation av placeringsmöjligheter TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 GAP+ Bank of China (BoC) Aktieindexobligation Asien nr 2292 Aktieobligation Sverige

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Global Säkerhet. 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best. Global Säkerhet 1122 AKTIEOBLIGATION GLOBAL SÄKERHET FIXED BEST LÅG RISK 3 ÅR

Global Säkerhet. 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best. Global Säkerhet 1122 AKTIEOBLIGATION GLOBAL SÄKERHET FIXED BEST LÅG RISK 3 ÅR 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Global Säkerhet FN:s Huvudkontor, New York Global Säkerhet Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad i tio

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

SPAX VIKING. Produktblad. SPAX Viking löper på fyra år och är kopplad till kursutvecklingen för en nordisk aktiekorg med exponering mot 15 bolag.

SPAX VIKING. Produktblad. SPAX Viking löper på fyra år och är kopplad till kursutvecklingen för en nordisk aktiekorg med exponering mot 15 bolag. Produktblad SPAX VIKING BAS MAX Ekonomiska data visar på fortsatt återhämtning, främst i tillväxtländerna, och en stor del av de nordiska bolagen gynnas av sin exponering mot dem. Fortsatt global återhämtning

Läs mer

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2 Foto: NordicPhotos Asiatisk konsumtion 2 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 16 DECEMBER En kinesisk omkörning Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank

Läs mer

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 20 MAJ Den rena staden Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Morgan Stanley B.V. 4 st

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer