DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015. Kapitalskyddad investering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015. Kapitalskyddad investering"

Transkript

1 DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Teckningsperiod: 18 januari - 19 februari 2010 Löptid: 26 februari februari 2015 Kapitalskyddad investering Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad av DnB NOR Bank ASA

2 Kapitalskyddad investering DnB NOR Bank ASA En av Nordens största finanskoncerner med totala tillgångar på 1850 mrd SEK. I Sverige har DnB NOR idag verksamhet inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsmäkleri. DnB NOR har runt anställda på kontor i 17 länder bland annat Norge, Sverige, Singapore, Kina, USA och England. Bankens rating: A+ hos Standard & Poor s, Aa3 hos Moody s och AA hos Dominion Bond Rating Services (DBRS). Norska staten har en ägarandel på 34 % i DnB NOR ASA. DnB NOR ASA äger 100 % av DnB NOR Bank ASA. Distans- och hemförsäljningslagen Marknadsföringen av DnB NOR Alternativ Energi följer svenska regler om marknadsföring. Marknadsföringsbroschyren uppfyller de vägledande riktlinjer i branschkoden för strukturerade placeringsprodukter - version utgiven av Svenska Fondhandlareföreningen, och använder sig av uttryck från branschkoden så långt det är möjligt. All information om DnB NOR Alternativ Energi lämnas på norska eller svenska. Finanstilsynet är ansvarig tillsynsmyndighet för bankens verksamhet. Kunder kan vid synpunkter på DnB NOR Alternativ Energi vända sig till DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige, Securities Services, Box Stockholm, telefon Information om bankens klagomålshantering finner du även på under fliken «kontakta oss». Svensk rätt skall tillämpas på avtalsförhållandet avseende DnB NOR Alternativ Energi och svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister därom. Finansiella instrument DnB NOR Alternativ Energi SE Kontakt DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn Sammanfattning DnB NOR Alternativ Energi Investeringsalternativ: DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Teckningsperiod: 18 januari 19 februari 2010 Löptid: 26 februari februari 2015 Sista betalningsdag: 26 februari 2010 Nominellt belopp/ Lägsta teckningsbelopp: SEK (exkl. courtage och överkurs) Emissionskurs: 110 % Courtage: Deltagandegrad: 150 %* Emittent: Kapitalskyddad: Underliggande exponering: Bästa 4 sätts till: 2 % av investerat belopp DnB NOR Bank ASA, Norge Ja** Alternativ Energi Index bestående av 12 aktier inom förnybar energi De fyra aktier med bäst avkastning sätts till en positiv utveckling på 50 % oavsett faktisk avkastning. Detta kan eventuellt begränsa avkastningen. Startvärde: Värdet för varje enskild aktie den 26 februari 2010, förutsatt att denna dag är en bankdag. Slutvärde: Värdet för varje enskild aktie den 12 februari 2015, förutsatt att denna dag är en bankdag. Lämplig för: Investerare som tror på en positiv utveckling för de underliggande aktier som ingår i Alternativ Energi Index. Med hänsyn taget till avkastningsstruktur, överkurs, courtage och deltagandegraden* fördnb NOR Alternativ Energi erhålls break-even vid en positiv utveckling i Alternativ Energi Indexet på 8,15 %(motsvarande 1,63 % p.a.) eller mer. Beskrivning: Exponering mot Alternativ Energi Index bestående av 12 likaviktade aktier inom förnybar energi. De fyra aktier med bäst utveckling sätts till en positiv utveckling på 50 % oavsett faktisk utveckling. De övriga åtta aktierna sätts till sin verkliga utveckling. Säkerhet för det nominella beloppet vid förfallodatum (exklusive courtage och överkurs). Deltagandegrad på 150 % (indikativ) av uppgången i de underliggande aktierna. Eventuell avkastning utbetalas i svenska kronor. *Indikativ deltagandegrad. Slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 26 februari **Investerare riskerar att DnB NOR Bank ASA som emittent av obligationerna inte skulle vara i stånd att lösa in obligationerna vid löptidens slut. Det är framtaget ett prospekt bestående av Grunnprospekt med tillegg för DnB NOR Bank ASA och Endelige Vilkår enligt Verdipapirhandellovens 7 i samband med erbjudande om teckning i DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015. Grunnprospektet med tillegg är kontrollerat och godkänt av Oslo Börs. Investerare förväntas grundligt granska prospektet innan teckning sker. DnB NOR Markets rekommenderar den enskilde investeraren att kontakta sin rådgivare för mer information och rådgivning. DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

3 Alternativ Energi 3 DnB NOR Alternativ Energi ger dig exponering mot ett index (Alternativ Energi Index) som består av 12 aktier inom förnybar energi. Vid förfall sätts utvecklingen på de fyra bästa aktierna i indexet till 50 % ( bästa 4 -egenskapen). De övriga åtta aktierna sätts till sin faktiska utveckling. Om indexet med hänsyn taget till bästa 4 -egenskapen stiger under löptiden kommer investerarens avkastning indikativt* bli 150 % av utvecklingen. Om indexet med hänsyn taget till bästa 4 -egenskapen har fallit på sista avläsningsdagen får investeraren tillbaka det nominella beloppet (exklusive courtage och överkurs). Varför investera i DnB NOR Alternativ Energi? Med en växande befolkning och högre levnadsstandard har efterfrågan på energi de sista 30 åren ökat. Enligt den internationella energibyrån IEA har den årliga efterfrågan fördubblats från 1974 till 2006 från miljoner toe (toe=ton oljeekvivalent, den mängd energi som frigörs vid förbränning av ett ton råolja) till miljoner toe. Energibehovet har i stor grad täckts av olja, gas, kol och kärnkraft. En ökad press på att reducera utsläppsnivåer, långa leveranstider av nya säkra och effektiva kärnkraftverk samt minskade oljereserver framöver talar för att allt större delar av efterfrågan behöver täckas av alternativa och förnyelsebara energikällor. Utöver detta bidrar den osäkra geopolitiska situationen till att flera länder kommer att försöka säkra sina energileveranser genom lokala lösningar och minska beroendet av import från andra länder. DnB NOR Alternativ Energi består av en korg av aktier i bolag som verkar inom alternativ energi. Oberoende av utvecklingen i Alternativ Energi Indexet kommer investeraren att få tillbaka investerat belopp exklusive överkurs och courtage vid förfall. Egenskaper DnB NOR Alternativ Energi DnB NOR Alternativ Energi är en produkt som är sammansatt av en obligationsdel och en derivatdel. Obligationsdelen ger dig nominellt belopp (exkl. courtage och överkurs) tillbaka vid förfallodatum medan derivatdelen ger dig möjlighet till avkastning vid förfallodatum om Alternativ Energi Indexet hänsyn taget till bästa 4 -egenskapen visar en positiv värdeutveckling under löptiden. DnB NOR Alternativ Energi är en indexobligation som ger investeraren exponering mot en korg av 12 aktier (Alternativ Energi Indexet) inom alternativ energi. En investering i DnB NOR Alternativ Energi kan vara ett lämpligt alternativ för dig som vill få möjlighet till en god avkastning, men som inte vill ta hela den risk som är förknippad med en direkt investering i dessa aktier. Det är i regel klokt att sprida sina investeringar på flera produkter med olika riskprofil. Hur lämpligt valet av DnB NOR Alternativ Energi är för den enskilde investeraren beror bland annat på dennes ekonomiska situation och riskprofil. Jämför därför gärna DnB NOR Alternativ Energi med andra investeringsalternativ. DnB NOR Alternativ Energi tecknas till nominellt belopp samt en överkurs på 10 %. Utöver detta tas ett courtage på 2 % av investerat belopp. Indikativ deltagandegrad är 150 % dock minst 125 %, slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 26 februari Detta innebär en ökad risk jämfört med en investering utan överkurs, men ger även möjlighet till högre avkastning om Alternativ Energi Indexet hänsyn taget till bästa 4 -egenskapen utvecklar sig positivt. *Indikativ deltagandegrad. Slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 26 februari 2010.

4 Alternativ Energi 4 Information om underliggande aktier (Alternativ Energi Index) Alternativ Energi Indexet i DnB NOR Alternativ Energi består av 12 aktier inom alternativ energi. Varje bolag har samma viktning (1/12). För närmare information om eventuella nödvändiga justeringar av Alternativ Energi Indexet, se bestämmelser om detta i Endelige Vilkår. Aktie Land Vikt Acciona Spanien 1/12 Applied Materials USA 1/12 Energias de Portugal Portugal 1/12 First Solar USA 1/12 FPL Group USA 1/12 Gamesa Spanien 1/12 Iberdola Renovables Spanien 1/12 MEMC Electronic Materials USA 1/12 Renewable Energy Corporation Norge 1/12 SolarWorld Tyskland 1/12 Vestas Wind Systems Danmark 1/12 Wacker Chemie Tyskland 1/12 Acconia är ett holdingbolag med sex affärsområden; Infrastructure, Real Estate, Energy, Water, Environmental and Urban Services och Logistic and Transport Services. Bolaget är bland annat verksamt inom utveckling och konstruktion av vindkraftverk, solenergi, biobränsle samt vattenkraft. Applied Materials utvecklar och tillhandahåller produkter och lösningar för halvledar-, plattskärms- och solenergiindustrin. Bolagets kunder är producenter av kiselplattor, solceller, LCD-skärmar, energieffektivt glas mm. Energias de Portugal verkar inom elektrisk energi och gas. Bolaget verksamhet omfattar produktion, leverans och distribution av elektricitet samt leverans och distribution av gas. First Solar utvecklar och tillverkar solenergimoduler som använder sig av tunn-film halvledarteknologi för att omvandla solljus till elektricitet. Genom låga tillverkningskostnader var First Solar först att bryta barriären $1/watt. FPL Group är en leverantör av elektricitetsrelaterade tjänster och är Nordamerikas största producent av vind- och solenergi. FPL Group har bland de lägsta utsläppsnivåerna av växthusgaser för energibolag i dess storlek. Gamesa är ett holdingbolag som genom sina dotterbolag producerar och distribuerar förnyelsebar energi. Bolagets verksamhet inkluderar utveckling, produktion och försäljning av vindkraftverk i Amerika, Europa, Afrika och Asien. Iberdrola Renovables är verksamt inom utveckling, konstruktion och drift av kraftverk som utnyttjar förnyelsebara energikällor. Bolaget är även verksamt inom forskning och utveckling av ny teknologi inom marin biomassa och tidvattenkraft. Bolagets anläggningar inkluderar vindkraftverk, minihydrologiska kraftverk och solkraftverk i Amerika, Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien.

5 Alternativ Energi 5 MEMC Electronic Materials Inc är ett bolag som utvecklar och tillverkar kiselplattor som i sin tur används av bolag inom halvledar och solcellsproduktion. Renewable Energy Corporation är verksamt inom solenergisektorn. Bolaget tillverkar silikonmaterial som används inom photovoltaic (PV) applikationer och multi crystaline kiselplattor samt solceller och solcellsmoduler. SolarWorld är ett bolag som opererar inom solenergisektorn. Bolagets verksamhet är uppdelat i produktion och försäljning av kiselplattor, solceller, moduler samt kompletta system genom dotterbolag i Tyskland, Spanien, Asien, Afrika och USA. Vestas Wind Systems utvecklar, tillverkar och underhåller vindkraftssystem för placering både on shore och off shore. Bolaget erbjuder även projektplanering i samband med vindkraftsinstallationer. Wacker Chemie är ett bolag som är verksamt inom den kemiska industrin. Bolaget utvecklar och tillverkar bland annat hyperrena kiselplattor till halvledarindustrin som används vid tillverkning av solceller samt tätningsmaterial som används vid väderskydd av vindkraftverk. Alternativ Energi Indexets historiska utveckling Diagrammet nedan visar den historiska utvecklingen för de senaste 10 åren för Alternativ Energi Indexet och de olika bolagen som ingår i indexet*. Den illustrerade utvecklingen tar inte hänsyn taget till deltagandegraden på (indikativt) 150 %. Grafen illustrerar inte heller urvalet av de fyra bästa aktierna. Det föreligger begränsade historiska data över Alternativ Energi Indexets historiska utveckling då diagrammet nedan är baserat på färre aktier i delar av perioden. *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

6 Alternativ Energi 6 Avkastning från DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Beräkning av avkastning Utförlig information om beräkning av avkastning och fastställande av deltagandegraden framgår av Endelige Vilkår (www.dnbnor.se/io). DnB NOR Alternativ Energi ger ingen löpande ränta. I stället får investeraren vid förfallodatum utöver det nominella beloppet en eventuell avkastning som bestäms av den samlade värdeökningen för Alternativ Energi Index hänsyn taget till bästa 4 -egenskapen. Avkastningen utgör indikativt 150 % av värdeutvecklingen för Alternativ Energi Indexet hänsyn taget till bästa 4 -egenskapen. Vid förfall sätts värdeutvecklingen på de fyra aktierna som har bäst utveckling till 50 %. De övriga åtta aktierna sätts till sin verkliga utveckling. Detta kan eventuellt begränsa avkastningen. Den slutgiltiga deltagandegraden är avhängigt det pris som DnB NOR Markets betalar för avkastningselementet (derivatet) på marknaden. Den slutgiltiga deltagandegraden fastställs omkring den 26 februari Om priset på avkastningselementet är lägre än indikerat pris, kommer deltagandegraden bli högre än 150 %. Om priset på avkastningselementet är högre än indikerat pris, kommer deltagandegraden att bli lägre än 150 %, dock minimum 125 %. Om deltagandegraden blir mindre än 125 %, har DnB NOR Markets rätt, men ingen skyldighet att annullera köp av DnB NOR Alternativ Energi. Startvärdet för varje enskild aktie i Alternativ Energi Indexet fastställs den 26 februari 2010, förutsatt att denna dag är en bankdag. Slutvärdet för varje enskild aktie i Alternativ Energi Indexet fastställs den 12 februari 2015, förutsatt att denna dag är en bankdag. Om den värdeförändringen för Alternativ Energi Indexet inte är positivt, hänsyn taget till bästa 4 -egenskapen, får obligationsinnehavaren endast tillbaka nominellt belopp (exkl. courtage och överkurs). Vid beräkning av effektiv avkastning måste investeraren också ta hänsyn till erlagt courtage och överkurs. Överkurs på 10 % innebär en ökad risk jämfört med en investering utan överkurs, men ger även möjlighet till högre avkastning. Avkastningen beräknas i procent av obligationens nominella värde och utbetalas i svenska kronor. Genom valutasäkring kan den förväntade avkastningen påverkas på grund av skillnader i räntenivåer mellan Sverige och aktuell marknad. Vid beräkning av värdeutveckling för de aktier som ingår i Alternativ Energi Indexet ingår inte eventuell utdelning. Räkneexempel på beräkning av avkastning I tabellen nedan visas utbetalt belopp och årlig avkastning för en investering i DnB NOR Alternativ Energi vid olika nivåer för avkastning på Alternativ Energi Indexet. Genomsnittlig avkastning för de 8 sämsta bolagen (De fyra bästa bolagen sätts till +50 %) Utveckling Alternativ Energi Indexet hänsyn taget till bästa 4 -egenskapen Investerat belopp Nominelt belopp Utbetalning Årlig avkastning i %* 200 % 150 % % 150 % 117 % % 100 % 83 % % 50 % 50 % % 0 % 17 % % -50 % -17 % % -100 % - 50 % % *Årlig avkastning i % tar hänsyn till courtage på 2,0 % samt en överkurs på 10 % av investerat belopp och förutsätter en deltagandegrad på 150 %.

7 Alternativ Energi 7 Tabellen utgör bara ett räkneexempel för att illustrera obligationernas avkastning vid olika utvecklingsscenarier för Alternativ Energi Indexet. Illustration «bästa 4 sätts till 50 %» strukturer Tabellen under är endast ett räkneexempel på hur strukturen för beräkning av avkastning i DnB NOR Alternativ Energi fungerar. Som tabellen visar sätts värdeutvecklingen för de fyra bästa aktierna till 50 %, de övriga aktierna sätts till sin faktiska utveckling. Varje aktie viktas till 1/12-del vid beräkning av index totala värdeutveckling. Slutligen multipliceras den samlade värdeutveckling i Alternativ Energi Indexet med hänsyn taget till bästa 4 -egenskapen med deltagandegraden för att få fram avkastningen för DnB NOR Alternativ Energi. Aktie Aktiens faktiska utveckling Aktiens justerade utveckling Aktiens viktade avkastning (1/12-del) Viktad avkastning med indikativ deltagandegrad (150 %) % 50.0 % 4.2 % 6.3 % % 82.0 % 6.8 % 10.3 % % 50.0 % 4.2 % 6.3 % % % -0.8 % -1.3 % % 50.0 % 4.2 % 6.3 % % 55.0 % 4.6 % 6.9 % % 50.0 % 4.2 % 6.3 % % 75.0 % 6.3 % 9.4 % % % -1.0 % -1.5 % % 88.0 % 7.3 % 11.0 % % 60.0 % 5.0 % 7.5 % % 71.0 % 5.9 % 8.9 % snitt 67.4 % 50.9 % = 50.9 % 76.4 % Värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodatum Obligationen kommer att noteras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm och kan därmed bli föremål för dagliga kursnoteringar. Vid en eventuell försäljning av DnB NOR Alternativ Energi på NASDAQ OMX Stockholm före förfallodatum är obligationsinnehavaren inte garanterad att få tillbaka hela det investerade beloppet. Priset som uppnås är bl.a. avhängigt Alternativ Energi Indexets utveckling, återstående löptid fram till förfallodatum samt förväntad framtida volatilitet. Inga löpande kostnader Inga löpande kostnader tas ut under investeringens löptid. Ersättningar DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige har avtal med externa samarbetspartners om försäljning av denna och andra produkter. DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige betalar en ersättning för den försäljning som externa samarbetspartners hanterar.

8 Alternativ Energi 8 Fördelning intäkter Följande kostnader kommer att belasta investeraren i samband med en investering i DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015: Kostnad Beräkningsunderlag Courtage Engångsbelopp motsvarande 2 % av tecknat belopp inkl. överkurs i DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015. Courtaget tillfaller Distributören Courtaget utgör ett tilläggsbelopp utöver tecknat belopp inkl. överkurs och erläggs samtidigt som likviden för tecknat belopp samt överkurs för DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015. Följande kostnad kommer att belasta investeraren indirekt i samband med investeringen i DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 och belastas DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 direkt: Kostnad Strukturmarginal Beräkningsunderlag Strukturmarginalen är skillnaden mellan nuvärdet av investerat belopp och det pris DnB NOR Markets betalar för derivatdelen som säkrar avkastningen och ska bland annat täcka transaktionskostnader. Pr. den 5 januari 2010 är strukturmarginalen indikativt 4,75 % av nominellt belopp, motsvarande 0,95 % av nominellt belopp pr år, förutsatt att produkten behålls till förfallodagen. Motsvarande siffror för strukturmarginal beräknat på investerat belopp (nominellt belopp inkl. överkurs) är 4,32 % (0,86 % pr år). Strukturmarginalen tillfaller ca 50 % till distributören och ca 50 % till DnB NOR Markets Strukturmarginalen tas ut i samband med at det investerade beloppet är tillgängligt för DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015. Exempel: Ett investerat belopp på SEK (tecknat nominellt belopp SEK, överkurs SEK, courtage 220 SEK), motsvarar en marginal på ca 475 SEK. Förvaring Obligationen kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto.

9 Alternativ Energi 9 Skattefrågor DnB NOR Alternativ Energi ger ingen löpande ränta. Avkastningen betalas inte ut förrän obligationen löper ut den 26 februari Detta innebär att investeraren med gällande skatteregler inte får någon löpande skattepliktig avkastning under investeringsperioden. Om du väljer att sälja obligationen under investeringsperioden utgör emellertid den eventuella vinsten en skattepliktig inkomst vid inlösen av obligationen. Ovanstående information är att betrakta som allmän och på intet sätt uttömmande information. Skatteregler kan komma att ändras och då även gälla retroaktivt. Reglerna för taxering kan också variera. Ovanstående information behandlar inte situationer då obligationen innehas som lagertillgång i näringsverksamhet, eller situationer då obligationen innehas av handelsbolag. Ovanstående information är baserad på antagandet att obligationen inte anses vara marknadsnoterad i ett skattehänseende. Den enskilde investeraren måste själv bedöma sin skattesituation och ansvarar själv för att nödvändiga upplysningar lämnas till Skatteverket. Varje investerare bör konsultera en skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenserna av en investering i obligationen. Risker Innan du bestämmer dig för att investera i DnB NOR Alternativ Energi, bör du läsa denna broschyr samt prospektet noggrant, särskilt Endelige Vilkår som innehåller utförlig information om reglerna och villkoren för obligationerna i fråga. Risken för dig som investerare är först och främst knuten till vilken avkastning du vill kunna uppnå vid alternativa investeringar. Som regel är det lämpligt att sprida sina investeringar på flera produkter med olika riskprofil. Historisk sett finns det en direkt koppling mellan risk och avkastning. Större risk innebär bättre möjlighet till avkastning men samtidigt också större risk för förlust. Risken varierar naturligtvis beroende på vilka enskilda aktier, fonder m.m. man investerar i. Med aktuell obligation får innehavaren, oberoende av marknadsutvecklingen, tillbaka obligationens nominella belopp (exklusive courtage och överkurs) på förfallodatum. Den enskilde investeraren måste själv utvärdera sina alternativ och göra sitt val utifrån egna förutsättningar när det gäller ekonomi och likviditet. Investeraren ska också vara införstådd med att investeringen kanske inte ger någon avkastning vid förfallodatum. Innan en eventuell investering görs bör den enskilde investeraren utvärdera DnB NOR Alternativ Energi och ta del av Endelige Vilkår och broschyr. Jämföra produkten mot alternativa investeringsmöjligheter. Avkastning från marknaderna där de underliggande aktierna handlas kommer alltid vara förbundet med osäkerhet. En investering i DnB NOR Alternativ Energi är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För en mer utförlig beskrivning av dessa och övriga riskfaktorer hänvisas till Endelige Vilkår och Grunnprospektet. Emittentrisk Den enskilde investeraren riskerar att DnB NOR Bank ASA som emittent av obligationerna inte skulle vara i stånd att lösa in obligationerna med eventuellt tilläggsbelopp vid löptidens slut. För närmare beskrivning av banken hänvisar vi till Grunnprospektet för DnB NOR Bank ASA. DnB NOR Bank ASA har per 5 januari 2010 rating A+ hos Standard & Poor s, Aa3 hos Moody s och AA hos Dominion Bond Rating Service (DBRS). Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat aktiernas utveckling, återstående löptid, framtida förväntad volatilitet och marknadsräntor. Eftersom DnB NOR Alternativ Energi återbetalar nominellt belopp oavsett marknadsutveckling, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument.

10 Alternativ Energi 10 Avkastning kontra risk Normalt anses det klokt att sprida sparandet på flera produkter med olika riskprofil. Det finns ett direkt samband mellan risk och avkastning. Med högre risk får du bättre möjlighet till avkastning, men också större risk för förlust. Varje enskild investerare bör utifrån den egna situationen värdera vilken risknivå som önskas. Sannolikheten för att Alternativ Energi Index ska få en positiv utveckling är svårt att förutse. En positiv utveckling i Alternativ Energi Index är beroende av en mängd olika faktorer som inkluderar såväl ekonomiska som politiska förhållanden i varje enskilt land. Sådana förhållanden är svåra att förutse. Förväntad avkastning på DnB NOR Alternativ Energi är lägre än vid en direktinvestering i de aktier som ingår i Alternativ Energi Indexet eller en fond med samma exponering då hänsyn tas till utdelning och kostnad för valutasäkring. Den lägre förväntade avkastningen ska ses i ljuset av en lägre risk då placeringen är kapitalskyddad (exkl. courtage och överkurs) på förfallodagen. Vidare har en indexobligation en högre förväntad avkastning än produkter med lägre risk som exempelvis bankkonto. Andrahandsomsättning och likviditetsrisk Banken kommer genom «Avtal om inregistrering av obligationer» mellan OMX Nordic Exchange Stockholm AB och Banken daterat 6 augusti 2007 samt «Noteringskrav obligationer och konvertibler» for NASDAQ OMX daterat 1 juli 2007, dagligen att ställa köpkurs, och om möjligt säljkurs, för DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015. Förtida avveckling Återbetalning av obligationens nominella belopp i DnB NOR Alternativ Energi sker normalt vid förfallodatum. Om obligationen säljs före förfallodatum kan priset bli både högre och lägre än det ursprungliga nominella beloppet. Se avsnittet om värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodagen på sidan 7. Du bör därför inte investera i DnB NOR Alternativ Energi om du inte vill binda sparpengar fram till förfallodatum. Teckningsinformation Teckning i DnB NOR Alternativ Energi genomförs under perioden fr.o.m. den 18 januari t.o.m. den 19 februari Tecknat belopp ska erläggas i sin helhet (inklusive courtage och överkurs). Sista betalningsdag är den 26 februari Lägsta teckningsbelopp i DnB NOR Alternativ Energi är SEK (exkl. courtage och överkurs). Obligationerna löper från den 26 februari 2010 och fram till förfallodatum som är den 26 februari När du har undertecknat teckningsanmälan har du ingått ett bindande avtal. Efter att banken tagit emot teckningsanmälan kan avtalet därför inte annulleras utan att kostnader tillkommer. Ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte vid en investering i DnB NOR Alternativ Energi. Om du efter att ha lämnat in teckningsanmälan ångrar investeringen, rekommenderar vi dig att genast ta kontakt med DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige som kommer att ta ställning till om teckningen kan hävas till en kurs motsvarande emissionskurs. Fullständig information För fullständig information om DnB NOR Alternativ Energi och DnB NOR Bank ASA som emittent hänvisar vi till Endelige Vilkår, Grunnprospektet daterat 17 september 2009 och tillegg til Grunnprospektet daterat 6 november Ovannämnda dokument finns på

11 Alternativ Energi 11

12 10/ ex Design: DnB NOR Profil & Design_pl Foto: Istock 01/ ex Design: DnB NOR Profil & Kundekommunikasjon_ne Foto: Istock Tryck: Done DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn: