DnB NOR Europa Top Value

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DnB NOR Europa Top Value"

Transkript

1 Sista teckningsdag: 21 januari 2011 Kapitalskyddad investering DnB NOR Europa Top Value Kapitalskyddad investering med avkastning kopplad till en korg av europeiska aktier

2 DnB NOR Europa Top Value DnB NOR Bank ASA En av Nordens största finanskoncerner med totala tillgångar på 2200 mrd SEK. I Sverige har DnB NOR idag verksamhet inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsmäkleri. DnB NOR har runt anställda på kontor i 17 länder bland annat Norge, Sverige, Singapore, Kina, USA och England. Bankens rating: A+ hos Standard & Poor s, Aa3 hos Moody s och AA hos Dominion Bond Rating Services (DBRS). Norska staten har en ägarandel på 34 % i DnB NOR ASA. DnB NOR ASA äger 100 % av DnB NOR Bank ASA. Distans- och hemförsäljningslagen Marknadsföringen av DnB NOR Svensk Export följer svenska regler om marknadsföring. Marknadsföringsbroschyren uppfyller de vägledande riktlinjer i branschkoden för strukturerade placeringsprodukter - version utgiven av Svenska Fondhandlareföreningen, och använder sig av uttryck från branschkoden så långt det är möjligt. All information om DnB NOR Svensk Export lämnas på norska eller svenska. Finanstilsynet är ansvarig tillsynsmyndighet för bankens verksamhet. Kunder kan vid synpunkter på DnB NOR Svensk Export vända sig till DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige, Securities Services, Box Stockholm, telefon Information om bankens klagomålshantering finner du även på under fliken «kontakta oss». Svensk rätt skall tillämpas på avtalsförhållandet avseende DnB NOR Svensk Export och svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister därom. Kontakta oss DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn Investeringsalternativ DnB NOR Europa Top Value Trygg Emissionskurs 100 % Deltagandegrad 110 % (Indikativ, Slutgiltig deltagandegrad sätts den 28 januari 2011) Kapitalskydd Ja Minsta investering SEK Valuta SEK DnB NOR Europa Top Value Offensiv Emissionskurs 110 % Deltagandegrad 202 % (Indikativ, slutgiltig deltagandegrad sätts den 28 januari 2011) Kapitalskydd Ja Minsta investering SEK Valuta SEK Viktiga datum Teckningsperiod 6 dec jan 2011 Sista inbetalningsdag 28 jan 2011 Löptid 5 år (28 jan jan 2016) Startvärde underliggande aktier 28 jan 2011 Slutvärde underliggande aktier Beräknas som ett genomsnitt av 13 observationer de sista 12 månaderna. Kostnader Courtage 2,0 % Arrangörsarvode 1,0 % per år (exkl ev överkurs) Kostnaderna täcker transaktionskostnader, distribution och löpande kostnader för produkterna. Risker En investering i DnB NOR Europa Top Value är förenad med ett antal riskfaktorer. För en genomgång av de risker förknippade med emittent och produkt se avsnittet Risker på sidan 7 samt kapitel 2 i Grunnprospekt för emittenten och kapitel 1 i Endelige Vilkår för produkten. Rådgivning DnB NOR Markets rekommenderar varje enskild investerare att ta kontakt med sin rådgivare för mer information och rådgivning. DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på Prospekt Det är framtaget ett prospekt innehållande Grunnprospekt för DnB NOR Bank ASA och Endelige Vilkår enligt Verdipapirhandellovens 7 i samband med erbjudande om teckning i DnB NOR Svensk Export. Grunnprospektet är kontrollerat och godkänt av Finanstilsynet. Investerare förväntas grundligt granska prospektet innan teckning sker. DnB NOR Markets rekommenderar den enskilde investeraren att kontakta sin rådgivare för mer information och rådgivning.

3 Kapitalskyddade investeringar En kapitalskyddad investering innebär att du får ett skydd mot förlust av investeringens nominella belopp (investerat belopp exkl. courtage och eventuell överkurs) vid förfall, samtidigt som avkastning kan erhållas från underliggande marknad. Avkastningsprofiler Vinst Kapitalskyddade produkter passar dig som önskar möjlighet till en attraktiv avkastning med en begränsad risk där det nominella beloppet erhålls på förfallodagen oavsett underliggande exponerings utveckling. Genom att investera i kapitalskyddade produkter erhåller investeraren en exponering mot marknader som annars kan vara svåra att få tillgång till. Nedgång Uppgång Marknadsutveckling Förlust Värdebaserat aktieurval: Greenblatt Joel Greenblatt är professor vid Colombia University och har utvecklat en metod för att identifiera undervärderade aktiebolag. För att välja ut dessa bolag använder sig Greenblatt av två enkla kriterier som utgår från prissättningen av bolaget och hur pass väl bolaget utnyttjar sitt kapital. En analys baserad på den norska och svenska aktiemarknaden under perioden 1990 till 2010 visar att aktier utvalda årligen genom Greenblatts kriterier givit en meravkastning jämfört med en passiv investering i samma marknad. En investering i Europa Top Value är kopplad till ett urval av aktier utvalda enligt Greenblatts metod. Se mer om urvalsprocessen på sidan 5. I DnB NOR Europa Top Value kommer aktiekorgen att vara statisk under löptiden och någon reallokering kommer inte att ske. DnB NOR Europa Top Value DnB NOR Europa Top Value ger investeraren en exponering mot en korg av 10 europeiska aktier utvalda av DnB NOR Markets med utgångspunkt i Greenblatts metod. De 10 aktierna utgör tillsammans ett index - Europa Top Value Index - där varje aktie har samma vikt (1/10). Du kan investera i DnB NOR Europe Top Value med olika risknivåer. Trygg Offensiv Illustrationen ovan visar sambandet mellan utvecklingen i underliggande marknad och avkastningen i en kapitalskyddad investering utan (Trygg) respektive med (Offensiv) överkurs Om underliggande marknad utvecklar sig positivt kommer en investering alternativet Offensiv att ge ett större deltagande i uppgången. Om underliggande marknad utvecklar sig negativt får investeraren tillbaka nominellt belopp exkl. ev överkurs och courtage. lllustrationen ovan är generell och lutningen på kurvorna kan avvika från aktuella investeringsalternativs villkor. Europa Top Value Trygg är en indexobligation med emissionkurs på 100 % som ger investeraren en indikativ deltagandegrad på 110 % av en eventuell uppgång i Europa Top Value Index. Oberoende av indexets utveckling kommer nominellt belopp (exkl courtage) vara kapitalskyddat. Europa Top Value Trygg passar den investerare som tror på en uppgång i indexet men som inte vill riskera en eventuell överkurs. Europa Top Value Offensiv är en indexobligation med emissionkurs på 110 % som ger investeraren en indikativ deltagandegrad på 202 % av en eventuell uppgång i Europa Top Value Index. Oberoende av indexets utveckling kommer nominellt belopp (exkl courtage och överkurs) vara kapitalskyddat. Europa Top Value Offensiv har en högre risk än en investering utan överkurs, men erbjuder samtidigt en möjlighet tilll en högre avkastning om underliggande index utvecklar sig positivt. 3

4 Värdebaserat aktieurval: Greenblatt Professor Joel Greenblatt vid Colombia University har utvecklat en metod för att identifiera undervärderade bolag. Metoden använder sig av två enkla kriterier för att välja ut undervärderade bolag och har under vissa förutsättningar givit en högre avkastning än en bred passiv investering i aktiemarknaden. Joel Greenblatt Joel Greenblatt (f. 1958) är grundare och partner i Gotham Capital, en hedgefond vars förvaltningsresultat varit mycket goda sedan starten Greenblatt är även professor vid Colombia University och har en BS och MBA från Wharton School. Vid utgivningen av boken The Little Book That Beats The Market 2006 fick Greenblatt mycket bra kritik för hans förmåga att på ett enkelt sätt förklara ekonomisk teori. Formeln han själv kallar magisk använder två kriterier för att identifiera bra och prisvärda bolag. Det ena analysen ser på hur bolaget är prissatt i förhållande till resultat, EBIT/EV. EBIT = resultat före räntor och skatt och EV = bolagets värde. Genom detta urval identifieras de bolag som har ett rimligt (lågt) pris i förhållande till den operationella intjäningen. Metoden använder sig av två enkla kriterier för att välja ut undervärderade bolag och har under vissa förutsättningar givit en högre avkastning än en bred passiv investering i aktiemarknaden. Det bästa bolaget inom respektive kriterie får ranking 1. Därefter summeras plats-poängen i de två olika rankinglistorna och det bolag med lägst resultat (lägsta möjliga totalsumma är 2) får ranking 1. Greenblatt exkluderar bolag inom finanssektorn och samhällsservice (Utilities). Bolag inom finanssektorn (banker) exkluderas då dessa har en annan balans-räkning än övriga bolag och bolag inom samhällsservice på grund av att de verkar inom en starkt reglerad sektor. En analys (Ansten och Engevik, 2010) visar att aktier utvalda genom Greenblatts metod historiskt givet en högre avkastning än en bred investering i aktiemarknaden. Analysen är gjord med data från den norska och svenska aktiemarknaden under perioden 1990 till I analysen har de 20 bäst rankade bolagen valts ut, dessa behålls i ett år och sedan görs ett nytt urval av 20 bolag med utgångspunkt i uppdaterad ekonomisk information om bolagen inom universet. Jämförelsen ovan är inte direkt överförbar till en investering i DnB NOR Europa Top Value då de innehavet i de underliggande aktierna som ingår i Europa Top Value Index är statiskt under hela löptiden på 5 år, Greenblatts metod är baserad på en årlig utvärdering och reallokering. För mer information om hur de underliggande aktierna i Europa Top Value Index är utvalda se sidan 5. Den andra analysen ser på avkastningen på sysselsatt kapital, EBIT/sysselsatt kapital. Genom detta urval identifieras de bolag som är mest effektiva på att utnyttja sitt sysselsatta kapital. Läs mer om Greenblatt och hans metod på: magicformulainvesting.com 4

5 DnB NOR Europa Top Value DnB NOR Europa Top Value ger investeraren en exponering mot ett index - Europa Top Value Index - som består av 10 aksjer utvalda efter Greenblatts metode för att identifiera antaget undervärderade aktier. Du kan investera i DnB NOR Europa Top Value med olika avkastningspotential och risknivå. Europa Top Value Trygg ger en indikativ deltagandegrad på 110 % på en eventuell uppgång i underliggande index. Europa Top Value Trygg passar den investerare som tror på en uppgång underliggande index men som önskar ta en begränsad risk. Europa Top Value Trygg ger en möjlighet till en bättre avkastning än den riskfria räntan samtidigt som nominellt belopp är kapitalskyddat och investeraren endast riskerar courtage och alternativavkastning. Med utsikter till fortfarande läga räntor, är denna risken begränsad. DnB NOR Europa Top Value Offensiv har en indikativ deltagandegrad på 202 % av en eventuell positiv utveckling i indexet. Investeraren riskerar courtage och överkurs, men Europa Top Value Offensiv ger även möjlighet till högre avkastning om underliggande aktiekorg utvecklar sig positivt. Europa Top Value Index Europa Top Value Index består av en korg av 10 europeiska aktiebolag som är utvalda av DnB NOR Markets. De 10 bolagen behålls under hela löptiden och varje bolag har samma viktning (1/10). Till höger på denna sida beskrivs hur urvalet av dessa 10 bolag gått till. Du finner också en närmare information om eventuella nödvändiga justeringar av indexet i Endelige Vilkår. Bolag Börs Bolag Börs AstraZeneca PLC London Statoil ASA Oslo Belgacom SA Brussel Telefonica SA Madrid France Telecom SA Paris Unilever NV Amsterdam GlaxoSmithKline PLC London Vivendi SA Paris Sanofi-Aventis Paris Vinci SA Paris Generellt har typiska värdeaktier en relativt hög utdelning, Europa Top Value Index inkluderar inte eventuell utdelning på underliggande aktier. Detta ger en lägre förväntad avkastning än en direkt investering i underliggande aktier samtidigt som investeraren iställlet får en högre deltagandegrad i underliggande exponering. Så har aktierna i Europa Top Value Indexet valts ut: Antal aktier Kriterier 600 Investeringsuniverset var STOXX Europe 600. STOXX Europe 600 är ett index som ger en bred och likvid representation av bolag i Europa. 421 Efter att bolag inom finans och samhällsservice exkluderats reducerades antalet bolag från 600 till De 421 bolagen blev rankade enligt Greenblatts modell för att identifiera de mest prisvärda bolagen. De 50 högst rankade bolagen valdes ut. 10 Från de 50 utvalda bolagen gjordes ett sista urval där DnB NOR Markets plockade ut 10 av dessa. Vid urvalet av de 10 aktierna i Europa Top Value Index har DnB NOR Markets utgått från våra egna värderingar gällande bl.a. trender för de olika branscherna/ sektorerna och eventuella regionala förhållanden i respektive land. Utöver detta har vi också värderat priser på avkastningselementen (optioner) för de enskilda bolagen. Aktier vars optioner, realtiv andra bolag, är dyrare till följd av bl.a. hög volatilitet och därmed högre förväntad avkastning kan valts bort på grund av de relativt höga options-priset. Urvalet är gjort baserat på information om bolagen per den 23 november De 10 utvalda aktierna i Europa Top Value Index behålls till produktens förfall i januari I analysen på sidan 4 är jämförelsen baserad på ett årligt urval av aktier enligt Greenblatts metod, då aktierna i Europa Top Value Index inte byts ut årligen så är en jämförelse inte fullt adekvat. Diagrammet på nästa sida visar den historiska utvecklingen för de senaste 10 åren för Europa Top Value Index och de olika bolagen som ingår i indexet. Den historiska utvecklingen tar inte hänsyn till aktuell produkts deltagandegrad. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. 5

6 Så beräknas avkastningen Avkastningen vid förfallodagen bestäms av utvecklingen i Europa Top Value Index från fastställandet av startvärdet till fastställandet av slutvärdet samt deltagandegraden för respektive produkt. Om värdeförändringen för Europa Top Value Index inte är positivt får du tillbaka nominellt belopp (inbetalt belopp exkl. courtage och eventuell överkurs). Om Europa Top Value Index stiger kommer investeraren få en avkastning motsvarande indexets utveckling multiplicerat med deltagandegraden. Vid beräkning av effektiv avkastning måste investeraren också ta hänsyn till erlagt courtage och eventuell överkurs. Överkurs på 10 % innebär en ökad risk jämfört med en investering utan överkurs, men ger även möjlighet till högre avkastning. Utförlig information om beräkning av avkastning och fastställande av deltagandegraden framgår av Endelige Vilkår publicerat på dnbnor.se. Startvärde och slutvärde Startvärdet för Europa Top Value Index beräknas som värdena för de underliggande aktierna den 28 januari 2011, förutsatt att denna dag är en bankdag. Slutvärdet för Europa Top Value Index beräknas som ett genomsnitt av 13 observationer de sista 12 månaderna med avläsning den 14 kalenderdagen i varje månad från och med januari Om det underliggande indexet har en nettotillväxt under observationsperioden kommer denna genomsnittsmodell att ge en lägre avkastning än endast en avläsning på slutdagen och omvänt. Deltagandegrad Deltagandegraden anger hur stor del av utvecklingen i underliggande exponering som investeraren får ta del av. Investeringsalternativ Indikativ deltagandegrad Minsta deltagandegrad Europa Top Value Trygg 110 % 90 % Europa Top Value Offensiv 202 % 165 % Deltagandegraden ovan är indikativ. Den slutgiltiga deltagandegraden är beroende av det pris som DnB NOR Markets betalar för avkastningselementet 6

7 (optionen) på marknaden och fastställs omkring den 28 januari Om priset på optionen är lägre än indikerat pris, kommer deltagandegraden bli högre än indikerat och om priset på optionen är högre än indikerat pris, kommer deltagandegraden att bli lägre än indikerat. Om deltagandegraden blir mindre än minsta deltagandegrad har DnB NOR Markets rätt, men ingen skyldighet att annullera köp av DnB NOR Europa Top Value. Räkneexempel på beräkning av avkastning I tabellen under visas utbetalt belopp och årlig avkastning för en investering på SEK i DnB NOR Europa Top Value vid olika nivåer för utvecklingen på Europa Top Value Indexet. Räkneexempel förutsätter indikativ deltagandegrad. Europa Top Value Trygg Utveckling Europa Top Value Index Avkastning i % Årlig avkastning i % Utbetalt belopp i SEK 100,0 % 105,9 % 15.5 % ,0 % 84,3 % 13,0 % ,0 % 62,7 % 10,2 % ,0 % 41,2 % 7,1 % ,0 % 19,6 % 3,6 % ,0 % -2,0 % -0,4 % ,0 % -2,0 % -0,4 % ,0 % -2,0 % -0,4 % ,0 % -2,0 % -0,4 % ,0 % -2,0 % -0,4 % ,0 % -2,0 % -0,4 % Europa Top Value Offensiv Utveckling Europa Top Value Index Avkastning i % Årlig avkastning i % Utbetalt belopp i SEK 100,0 % 169,2 % 21,9 % ,0 % 133,2 % 18,4 % ,0 % 97,1 % 14,5 % ,0 % 61,1 % 10,0 % ,0 % 25,1 % 4,6 % ,0 % -10,9 % -2,3 % ,0 % -10,9 % -2,3 % ,0 % -10,9 % -2,3 % ,0 % -10,9 % -2,3 % ,0 % -10,9 % -2,3 % ,0 % -10,9 % -2,3 % Risker Innan du bestämmer dig för att investera i Europa Top Value, bör du läsa denna broschyr samt prospektet noggrant, särskilt Endelige Vilkår som innehåller utförlig information om reglerna och villkoren för de två produkten i fråga. Risken för dig som investerare är först och främst knuten till vilken avkastning du vill kunna uppnå vid alternativa investeringar. Som regel är det lämpligt att sprida sina investeringar på 7

8 8

9 flera produkter med olika riskprofil och underliggande marknad. Historiskt sett finns det en direkt koppling mellan risk och avkastning. Större risk innebär bättre möjlighet till avkastning men samtidigt också större risk för förlust. Risken varierar naturligtvis beroende på vilka enskilda aktier, fonder m.m. man investerar i. Innan en eventuell investering görs bör den enskilde investeraren utvärdera DnB NOR Europa Top Value och ta del av Endelige Vilkår och broschyr. Avkastning från marknaderna där underliggande aktier handlas kommer alltid vara förbundet med osäkerhet. En investering i DnB NOR Europa Top Value är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna för de olika produkterna. För en mer utförlig beskrivning av dessa och övriga riskfaktorer hänvisas till Endelige Vilkår och Grunnprospektet. Med aktuell obligation får innehavaren, beroende av marknadsutvecklingen, tillbaka obligationens nominella belopp (exklusive courtage och eventuell överkurs) på förfallodatum. Den enskilde investeraren måste själv utvärdera sina alternativ och göra sitt val utifrån egna förutsättningar när det gäller ekonomi och likviditet. Investeraren ska också vara införstådd med att investeringen kanske inte ger någon avkastning vid förfallodatum. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat de underliggande aktiernas utveckling, återstående löptid, framtida förväntad volatilitet och marknadsräntor. Eftersom DnB NOR Europa Top Value återbetalar nominellt belopp oavsett marknadsutveckling, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. Vid beräkning av effektiv avkastning måste investeraren också ta hänsyn till erlagt courtage och eventuell överkurs. Emittentrisk Den enskilde investeraren riskerar att DnB NOR Bank ASA som emittent av aktieindexobligationen inte skulle vara i stånd att lösa in aktieindexobligationen med eventuellt tilläggsbelopp vid löptidens slut. För närmare beskrivning av banken hänvisar vi till Grunnprospektet med tillegg för DnB NOR Bank ASA. DnB NOR Bank ASA har per 23 november 2010 rating A+ hos Standard & Poor s, Aa3 hos Moody s och AA hos Dominion Bond Rating Service (DBRS). Avkastning kontra risk Normalt anses det klokt att sprida sparandet på flera produkter med olika riskprofil och underliggande marknad. Det finns ett direkt samband mellan risk och avkastning. Med högre risk får du bättre möjlighet till avkastning, men också större risk för förlust. Varje enskild investerare bör utifrån den egna situationen värdera vilken risknivå som önskas. Sannolikheten för att Europa Top Value Indexet ska få en positiv utveckling är svårt att förutse. En positiv utveckling i Europa Top Value Indexet är beroende av en mängd olika faktorer som inkluderar såväl ekonomiska som politiska förhållanden. Sådana förhållanden är svåra att förutse. Förväntad avkastning på DnB NOR Europa Top Value är lägre än vid en direktinvestering i aktiva i Europa Top Value Indexet. Den lägre förväntade avkastningen ska ses i ljuset av en lägre risk då placeringen i obligationen är kapitalskyddad (exkl. courtage och eventuell överkurs) på förfallodagen. Vidare har en aktieindexobligation en högre förväntad avkastning än produkter med lägre risk som exempelvis bankkonto. Andrahandsomsättning och likviditetsrisk Banken kommer genom «Avtal om inregistrering av obligationer» mellan OMX Nordic Exchange Stockholm AB och Banken daterat 6 augusti 2007 samt «Noteringskrav 9

10 obligationer och konvertibler» for NASDAQ OMX daterat 1 juli 2007, dagligen att ställa köpkurs, och om möjligt säljkurs, för Aktieindexobligationen DnB NOR Europa Top Value. Värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodatum Aktieindexbligationen kan komma att noteras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm och kan därmed bli föremål för dagliga kursnoteringar. Vid en eventuell försäljning av DnB NOR Europa Top Value på NASDAQ OMX Stockholm före förfallodatum är obligationsinnehavaren inte garanterad att få tillbaka hela det investerade beloppet. Priset som uppnås är bl.a. beroenda av Europa Top Value Indexets utveckling, återstående löptid fram till förfallodatum samt förväntad framtida volatilitet. Förtida avveckling Återbetalning av aktieindexobligationens nominella belopp i DnB NOR Europa Top Value sker normalt vid förfallodatum. Om obligationen säljs före förfallodatum kan priset bli både högre och lägre än det ursprungliga nominella beloppet. Se avsnittet om värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodagen ovan. Du bör därför inte investera i DnB NOR Europa Top Value om du inte vill binda dina sparpengar fram till förfallodatum. Inga löpande kostnader Inga löpande kostnader tas ut under investeringens löptid. Ersättningar DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige har avtal med externa samarbetspartners om försäljning av dessa och andra produkter. DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige betalar en ersättning för den försäljning som externa samarbetspartners hanterar. Kostnader och fördelning intäkter Courtage: Följande courtage kommer att belasta investeraren i samband med en investering i DnB NOR Svensk Export: Beräkningsunderlag Engångsbelopp motsvarande 2 % av tecknat belopp inkl. eventuell överkurs. Courtaget utgör ett tilläggsbelopp utöver tecknat belopp och erläggs samtidig som likviden för tecknat belopp. Tillfaller Distributören Strukturmarginal Följande kostnader kommer att belasta investeraren i samband med en investering i aktieindexobligationen och belastas DnB NOR Europa Top Value direkt: Beräkningsunderlag Strukturmarginalen är skillnaden mellan nuvärdet av investerat belopp och det pris DnB NOR Markets betalar för derivatdelen som säkrar avkastningen och ska bland annat täcka transaktionskostnader. Pr. den 23 november 2010 är strukturmarginalen indikativt 5,00 % av nominellt belopp, motsvarande 1,00 % av nominellt belopp pr år, förutsatt att produkten behålls till förfallodagen. Hänsyn taget till överkurs i Europe Top Value Offensiv är motsvarande siffra 4,55 % (0,91) pr. år. Tillfaller Ca 50 % till distributören och ca 50 % till DnB NOR Markets Exempel på ersättningar: Ett investerat belopp i DnB NOR Europa Top Value Trygg på SEK (tecknat nominellt belopp SEK och courtage 200 SEK), motsvarar en marginal på 500 SEK av nominellt belopp hänsyn taget till emissionskurs. Ett investerat belopp i DnB NOR Europa Top Value Offensiv på SEK (tecknat 10

11 nominellt belopp SEK, överkurs SEK och courtage 220 SEK), motsvarar en marginal på 455 SEK av nominellt belopp hänsyn taget till emissions-kurs. Förvaring DnB NOR Europa Top Value kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Fullständig information För fullständig information om För fullständig information om DnB NOR Europa Top Value och DnB NOR Bank ASA som emittent hänvisar vi till Endelige Vilkår, Grunnprospektet daterat 17 september Skattefrågor Ovannämnda dokument finns på dnbnor.se DnB NOR Europa Top Value ger ingen löpande ränta. Avkastningen betalas inte ut förrän produkten löper ut den 28 januari Detta innebär att investeraren med gällande skatteregler inte får någon löpande skattepliktig avkastning under investeringsperioden. Om du väljer att sälja DnB NOR Europa Top Value under investeringsperioden utgör emellertid den eventuella vinsten en skattepliktig inkomst vid inlösen av produkten. Ovanstående information är att betrakta som allmän och på intet sätt uttömmande information. Skatteregler kan komma att ändras och då även gälla retroaktivt. Reglerna för taxering kan också variera. Ovanstående information behandlar inte situationer då produkten innehas som lagertillgång i näringsverksamhet, eller situationer då produkten innehas av handelsbolag. Ovanstående information är baserad på antagandet att produkten inte anses vara marknadsnoterad i ett skattehänseende. Den enskilde investeraren måste själv bedöma sin skattesituation och ansvarar själv för att nödvändiga upplysningar lämnas till Skatteverket. Varje investerare bör konsultera en skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenserna av en investering i DnB NOR Europa Top Value. Teckningsinformation Teckning i DnB NOR Europa Top Value genomförs under perioden fr.o.m. den 6 december 2010 t.o.m. den 21 januari Tecknat belopp ska erläggas i sin helhet (inklusive courtage). Sista betalningsdag är den 28 januari Lägsta teckningsbelopp i DnB NOR Europa Top Value är SEK (exkl. eventuell courtage och eventuell överkurs). Produkterna löper från den 28 januari 2011 och fram till förfallodatum som är den 28 januari När du har undertecknat teckningsanmälan har du ingått ett bindande avtal. Efter att banken tagit emot teckningsanmälan kan avtalet därför inte annulleras utan att kostnader tillkommer. Ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte vid en investering i DnB NOR Europa Top Value. Om du efter att ha lämnat in teckningsanmälan ångrar investeringen, rekommenderar vi dig att genast ta kontakt med DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige som kommer att ta ställning till om teckningen kan hävas till en kurs motsvarande emissionskurs. 11

12 dnbnor.se/io / DnB NOR P&K_ne Done Istock DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn:

DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Kapitalskyddad investering

DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Kapitalskyddad investering DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014 Teckningsperiod: 12 oktober - 13 november 2009 Löptid: 20 november 2009 20 november 2014 Kapitalskyddad investering Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och

Läs mer

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2 Foto: NordicPhotos Asiatisk konsumtion 2 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 16 DECEMBER En kinesisk omkörning Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank

Läs mer

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012.

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012. Indexbevis Europa Intervall är en placering som erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex eller en kupong även om index skulle utvecklas negativt. Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA?

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA? ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Aktieobligation Europa Trygghet nr 2360 Aktieobligation Europa Tillväxt

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2362 Aktieobligation

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 TECKNA DIG SENAST 15 MAJ 2013 Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 EGENSKAPER EXPONERING MOT HÖGUTDELANDE KVALITETSBOLAG PLACERING MED 90% KAPITALSKYDD VEM PASSAR PLACERINGEN? Aktieindexobligation

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö 1218 Autocall Europa & Sverige HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Öresundsbron, Malmö Europa & Sverige Placeringen ger exponering mot två index, Europa och Sverige, och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer