DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Kapitalskyddad investering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Kapitalskyddad investering"

Transkript

1 DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014 Teckningsperiod: 12 oktober - 13 november 2009 Löptid: 20 november november 2014 Kapitalskyddad investering Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad av DnB NOR Bank ASA

2 Kapitalskyddad investering DnB NOR Bank ASA En av Nordens största finanskoncerner med totala tillgångar på 1850 mrd SEK. I Sverige har DnB NOR idag verksamhet inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsmäkleri. DnB NOR har runt anställda på kontor i 17 länder bland annat Norge, Sverige, Singapore, Kina, USA och England. Bankens rating: AA- hos Standard & Poor s, Aa3 hos Moody s och AA hos Dominion Bond Rating Services (DBRS). Norska staten har en ägarandel på 34 % i DnB NOR ASA. Sammanfattning DnB NOR Top-Picks Asia III Investeringsalternativ: DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014 Teckningsperiod: 12 oktober 13 november 2009 Löptid: 20 november november 2014 Sista betalningsdag: 20 november 2009 Nominellt belopp/ Lägsta teckningsbelopp: SEK (exkl. courtage och överkurs) Emissionskurs: 110 % Courtage: 2 % av investerat belopp Deltagandegrad: 105 %* Distans- och hemförsäljningslagen Marknadsföringen av DnB NOR Top-Picks Asia III följer svenska regler om marknadsföring. Marknadsföringsbroschyren uppfyller de vägledande riktlinjer i branschkoden för strukturerade placeringsprodukter - version utgiven av Svenska Fondhandlareföreningen, och använder sig av uttryck från branschkoden så långt det är möjligt. All information om DnB NOR Top-Picks Asia III lämnas på norska eller svenska. Kredittilsynet är ansvarig tillsynsmyndighet för bankens verksamhet. Kunder kan vid synpunkter på DnB NOR Top-Picks Asia III vända sig till DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige, Securities Services, Box Stockholm, telefon Information om bankens klagomålshantering finner du även på se, under fliken «kontakta oss». Svensk rätt skall tillämpas på avtalsförhållandet avseende DnB NOR Top-Picks Asia III och svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister därom. Emittent: Kapitalskyddad: Underliggande exponering: Top-Picks III: Startvärde: Slutvärde: Lämplig för: Beskrivning: DnB NOR Bank ASA Norge Ja Top-Picks Asia III Index bestående av 15 asiatiska aktier De fem aktier med bäst avkastning sätts till en positiv utveckling på oavsett faktisk avkastning. Detta kan eventuellt begränsa avkastningen. Genomsnittet av värdena för underliggande aktier den 20 november 2009, förutsatt att denna dag är en bankdag. Genomsnittet av värdena för underliggande aktier den 6 november 2014, förutsatt att denna dag är en bankdag. Investerare som tror på en positiv utveckling för de underliggande aktier som ingår i Top-Picks Asia III Index. Med hänsyn taget till avkastningsstrukturen för DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014 erhålls break-even vid en avkastning på 12,2 % (motsvarande 2,44 % p.a.) eller mer. Exponering mot Top-Picks Asia III Index bestående av 15 asiatiska likaviktade aktier utvalda av DnB NORs välrenommerade förvaltarteam i Hong Kong som bland annat förvaltar fonden Carlson Asian Small Cap. De fem aktier med bäst avkastning sätts till en positiv utveckling på oavsett faktisk avkastning. De övriga 10 aktierna sätts till sin verkliga utveckling. Säkerhet för det nominella beloppet vid förfallodatum (exklusive courtage och överkurs). Deltagandegrad på 105 % (indikativ) av uppgången i de underliggande aktierna. Eventuell avkastning utbetalas i svenska kronor. Finansiella instrument DnB NOR Top-Picks Asia III SE Kontakt DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn *Indikativ deltagandegrad. Slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 20 november Det är framtaget ett prospekt enligt Verdipapirlovens 7 i samband med erbjudande om teckning i DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Prospektet är kontrollerat och godkänt av Oslo Börs. Investerare förväntas grundligt granska prospektet innan teckning sker. DnB NOR Markets rekommenderar den enskilde investeraren att kontakta sin rådgivare för mer information och rådgivning.

3 DnB NOR Top-Picks Asia III 3 DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014 ger dig exponering mot ett index (Top-Picks Asia III Index) som består av 15 asiatiska aktier utvalda av DnB NORs välrenommerade förvaltarteam i Hong Kong som bland annat förvaltar fonden Carlson Asian Small Cap. Om aktierna i Top-Picks Asia III Index stiger under löptiden kommer investerarens avkastning indikativt* bli 105 % av uppgången. Vid förfall sätts uppgången på de fem aktierna i indexet som har stigit mest till. De övriga 10 aktierna sätts till sin faktisk utveckling. Om indexet har fallit på sista avläsningsdagen får investeraren tillbaka det nominella beloppet (exklusive courtage och överkurs). Varför investera i DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014? Den internationella valutafonden (IMF) förväntar sig att Asien är den region som kommer att vara snabbast ur den pågående globala finanskrisen. Bakgrunden till detta är bland annat att de asiatiska myndigheterna genomfört omfattande åtgärder för att stimulera den ekonomiska tillväxten i regionen samtidigt som styrräntorna sänkts. Kina har använt cirka 5 procent av sin BNP till ekonomiska stimulansåtgärder, motsvarande siffra för övriga länder i Asien är cirka 3,5 procent. Som en jämförelse har länderna i Euroregionen använt sig av cirka 2 procent och USA 1 procent av BNP. (Källa: The Economist) Utöver detta har många av länderna i regionen stora valutareserver, goda statsfinanser och en bra kreditrating som möjliggör en finansiering av dessa omfattande stödåtgärder. Till skillnad från Asienkrisen för tio år sedan så har banksektorn i regionen nu betydligt sundare ekonomisk ställning. De underliggande aktierna som DnB NOR Top Picks Asia III är exponerade mot består av bolag vi tror har förutsättningar att stiga relativt mer än andra aktier vid en positiv utveckling på de asiatiska aktiemarknaderna. Oberoende av utvecklingen för DnB NOR Top Picks Asia III indexet kommer investeraren få tillbaka investerat belopp exklusive överkurs och courtage. Egenskaper DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014 DnB NOR Top-Picks Asia III är en produkt som är sammansatt av en obligationsdel och en derivatdel. Obligationsdelen ger dig nominellt belopp (exkl. courtage och överkurs) tillbaka vid förfallodatum medan derivatdelen ger dig möjlighet till avkastning vid förfallodatum om Top-Picks Asia III Indexet visar en positiv värdeutveckling under löptiden. ursprung är viktiga faktorer för att kunna välja aktierna med störst potential. En investering i DnB NOR Top-Picks Asia III kan vara ett lämpligt alternativ för dig som vill få möjlighet till en god avkastning, men som inte vill ta hela den risk som är förknippad med en direkt investering i dessa aktier. Det är i regel klokt att sprida sina investeringar på flera produkter med olika riskprofil. Hur lämpligt valet av DnB NOR Top-Picks Asia III är för den enskilde investeraren beror bland annat på dennes ekonomiska situation och riskprofil. Jämför därför gärna DnB NOR Top-Picks Asia III med andra investeringsalternativ. DnB NOR Top-Picks Asia III tecknas till nominellt belopp samt en överkurs på 10 %. Utöver detta tas ett courtage på 2 % av investerat belopp. Indikativ deltagandegrad är 105 % dock minst 85 %, slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 20 november Detta innebär en ökad risk jämfört med en investering utan överkurs, men ger även möjlighet till högre avkastning om Top-Picks Asia III Indexet utvecklar sig positivt. DnB NOR Top-Picks Asia III är en indexobligation som ger investeraren exponering mot en korg av 15 asiatiska aktier (Top-Picks Asia III Indexet). Aktierna är utvalda av DnB NORs förvaltarteam i Hong Kong och representerar branscher vi tror har förutsättningar att stiga vid en uppgång i aktiemarknaden som en följd av de massiva stimulansåtgärderna. Förvaltarteamet erfarenhet, närhet till marknaden och bolagen samt att de anställdas lokala *Indikativ deltagandegrad. Slutgiltig deltagandegrad fastställs omkring den 20 november 2009.

4 DnB NOR Top-Picks Asia III 4 Information om underliggande aktier (Top-Picks Asia III Index) Top-Picks Asia III Indexet i DnB NOR Top-Picks Asia III består av 15 asiatiska aktier som ger exponering mot olika sektorer som bank, råvaror, fastigheter, försäkring, elektronik samt telekom, och länder i regionen. Varje bolag har samma viktning (1/15). För närmare information om eventuella nödvändiga justeringar av Top-Picks Asia III Indexet, se bestämmelser om detta i Slutliga Villkor. Aktie Bransch Vikt Land BHP Billiton Ltd Gruvdrift, råvaror och energi 1/15 Australien CapitaLand Fastigheter 1/15 Singapore China Resources Land Infrastruktur/Fastigheter 1/15 Hong Kong/China China Telecom Telekom 1/15 Hong Kong/China CNOOC Olja 1/15 Hong Kong/China DBS Group Holdings Bank/Finans 1/15 Singapore Ping An Insurance Försäkring/Finans 1/15 Hong Kong/China QBE Insurance Återförsäkring 1/15 Australien Samsung Electronics Elektronik 1/15 Korea Shinhan Financial Bank/Finans 1/15 Korea Standard Chartered Bank Bank/Finans 1/15 Hong Kong/China Sun Hung Kai Properties Fastigheter/Infrastruktur 1/15 Hong Kong/China United Overseas Bank Ltd Bank/Finans 1/15 Singapore Westpac Banking Bank/Finans 1/15 Australien Woodside Petroleum Olja och gas 1/15 Australien Top-Picks Asia III Indexets historiska utveckling Diagrammet nedan visar den historiska utvecklingen för de senaste 10 åren för Top-Picks Asia III Indexet för de olika bolagen som ingår i DnB NOR Top-Picks Asia III*. Den illustrerade utvecklingen tar inte hänsyn till deltagandegraden på (indikativt) 105 %. Grafen illustrerar inte heller urvalet av de fem bästa aktierna. Det föreligger begränsade historiska data över Top-Picks Asia III Indexets historiska utveckling då diagrammet nedan är baserat på färre aktier i delar av perioden BHP Billiton LTD QBE Insurance Woodside Petroleum Westpac Banking CapitaLand DBS Group Holdings Shinhan Financial Samsung Electronics Sun Hung Kai Properties Standard Chartered Bank United Overseas Bank Ltd China Telecom CNOOC Ping An Insurance China Resources Land Top Picks-Asia III Index *Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

5 DnB NOR Top-Picks Asia III 5 Avkastning från DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014 Beräkning av avkastning Utförlig information om beräkning av avkastning och fastställande av deltagandegraden framgår av Endelige Vilkår (www.dnbnor.se/io). DnB NOR Top-Picks Asia III ger ingen löpande ränta. I stället får du vid förfallodatum utöver det nominella beloppet en eventuell avkastning som bestäms av den samlade värdeökningen för Top-Picks Asia III Index. Avkastningen utgör indikativt 105 % av värdeutvecklingen för DnB NOR Top-Picks Asia III. Vid förfall sätts värdeutvecklingen på de fem aktierna som har bäst utveckling till. De övriga tio aktierna sätts till sin verkliga utveckling. Detta kan eventuellt begränsa avkastningen. Den slutgiltiga deltagandegraden är avhängig det pris som DnB NOR Markets betalar för avkastningselementet (derivatet) på marknaden. Den slutgiltiga deltagandegraden fastställs omkring den 20 november Om priset på avkastningselementet är lägre än indikerat pris, kommer deltagandegraden bli högre än 105 %. Om priset på avkastningselementet är högre än indikerat pris, kommer deltagandegraden att bli lägre än 105 %, dock minimum 85 %. Om deltagandegraden blir mindre än 85 %, har DnB NOR Markets rätt, men ingen skyldighet att annullera köp av DnB NOR Top-Picks Asia III. Startvärdet för Top-Picks Asia III Indexet fastställs som värdena för de underliggande aktierna den 20 november 2009, förutsatt att denna dag är en bankdag. Slutvärdet för Top-Picks Asia III Indexet fastställs som värdena för de underliggande aktierna den 6 november 2014, förutsatt att denna dag är en bankdag. Om Top Picks Asia III Indexets slutvärde inte är högre än startvärdet får obligationsinnehavaren endast tillbaka nominellt belopp (exkl. courtage och överkurs). Vid beräkning av effektiv avkastning måste du också ta hänsyn till erlagt courtage och överkurs. Överkurs på 10 % innebär en ökad risk jämfört med en investering utan överkurs. Avkastningen beräknas i procent av obligationens nominella värde och utbetalas i svenska kronor. Genom valutasäkring kan den förväntade avkastningen påverkas på grund av skillnader i räntenivåer mellan Sverige och aktuell marknad. Vid beräkning av värdeutveckling för de aktier som ingår i Top Picks Asia III ingår inte eventuell utdelning. Räkneexempel på beräkning av avkastning I tabellen nedan visas utbetalt belopp och årlig avkastning för en investering i DnB NOR Top-Picks Asia III vid olika nivåer för avkastning på Top-Picks Asia III Indexet. Genomsnittlig avkastning för de Top-Picks 10 sämsta bolagen Indexets (De fem bästa bolagen utveckling sätts till +) Investerat belopp Nominelt belopp Tabellen utgör bara ett räkneexempel för att illustrera obligationernas avkastning vid olika utvecklingsscenarier för Top-Picks Asia III Indexet. Illustration «bästa 5 sätts till» strukturer Utbetalning Årlig avkastning i %* 200 % 167 % 112, , , % 150 % 133 % 112, , , % 112, , , % 50 % 67 % 112, , , % 0 % 33 % 112, , , % -50 % 0 % 112, , , % % 112, , , % *Årlig avkastning i % tar hänsyn till courtage på 2,0 % av investerat belopp och förutsätter en deltagandegrad på 105 %. Respektive aktiers verkliga utveckling A 80 % B 82 % C 95 % D - 10 % E 70 % F 50 % G 91 % H 60 % I 0 % J 88 % K 50 % L 91 % M 60 % N 0 % O 88 % Vägd Respektive aktiers justerade utvecklig avkastning De 5 aktier som på slutdagen haft bäst avkastning ges en avkastning på Övriga 10 aktiers (antagna) avkastning efter 5 år 80 % 70 % 60 % 52 % 45 % 38 % 20 % 0 % - 5 % - 10 % X 5/15 = 33 % 35 % X 10/15 = 23 % Uppräkning med indikativ deltagargrad 56 % X 105 % = 59 %

6 DnB NOR Top-Picks Asia III 6 Följande kostnad kommer att belasta investeraren indirekt i samband med investeringen i DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014 och belastas DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014 direkt: Kostnad Strukturmarginal Beräkningsunderlag Strukturmarginalen är skillnaden mellan nuvärdet av investerat belopp och det pris DnB NOR Markets betalar för derivatdelen som säkrar avkastningen och ska bland annat täcka transaktionskostnader. Strukturmarginalen tillfaller ca 50 % till distributören och ca 50 % till DnB NOR Markets Pr. den 25 september 2009 är strukturmarginalen indikativt 4,75 % av nominellt belopp, motsvarande 0,95 % av nominellt belopp pr år, förutsatt att produkten behålls till förfallodagen. Värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodatum Obligationen kommer att noteras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm och kan därmed bli föremål för dagliga kursnoteringar. Vid en eventuell försäljning av DnB NOR Top-Picks Asia III på NASDAQ OMX Stockholm före förfallodatum är obligationsinnehavaren inte garanterad att få tillbaka hela det investerade beloppet. Priset som uppnås är bl.a. avhängigt Top-Picks Asia III Indexets utveckling, återstående löptid fram till förfallodatum samt förväntad framtida volatilitet. Inga löpande kostnader Inga löpande kostnader tas ut under investeringens löptid. Ersättningar DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige har avtal med externa samarbetspartners om försäljning av denna och andra produkter. DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige betalar en ersättning för den försäljning som externa samarbetspartners hanterar. Fördelning intäkter Följande kostnader kommer att belasta investeraren i samband med en investering i DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014: Kostnad Beräkningsunderlag Courtage Engångsbelopp motsvarande 2 % av tecknat belopp inkl. överkurs i DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Courtaget utgör ett tilläggsbelopp utöver tecknat belopp inkl. överkurs och erläggs samtidigt som likviden för tecknat belopp samt överkurs för DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Courtaget tillfaller Distributören Strukturmarginalen tas ut i samband med at det investerade beloppet er tillgängligt för DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Exempel: Ett investerat belopp på kr (tecknat nominellt belopp kr, överkurs kr, courtage 220 kr), motsvarar en marginal till Banken på ca 475 kr. Förvaring Obligationen kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Skattefrågor DnB NOR Top-Picks Asia III ger ingen löpande ränta. Avkastningen betalas inte ut förrän obligationen löper ut den 20 november Detta innebär att du med gällande skatteregler inte får någon löpande skattepliktig avkastning under investeringsperioden. Om du väljer att sälja obligationen under investeringsperioden utgör emellertid den eventuella vinsten en skattepliktig inkomst vid inlösen av obligationen. Ovanstående information är att betrakta som allmän och på intet sätt uttömmande information. Skatteregler kan komma att ändras och då även gälla retroaktivt. Reglerna för taxering kan också variera. Ovanstående information behandlar inte situationer då obligationen innehas som lagertillgång i näringsverksamhet, eller situationer då obligationen innehas av handelsbolag. Ovanstående information är baserad på antagandet att obligationen inte anses vara marknadsnoterad i ett skattehänseende. Den enskilde investeraren måste själv bedöma sin skattesituation och ansvarar själv för att nödvändiga upplysningar lämnas till Skatteverket. Varje investerare bör konsultera en skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenserna av en investering i obligationen. Risker Innan du bestämmer dig för att investera i DnB NOR Top-Picks Asia III, bör du läsa denna broschyr samt prospektet noggrant, särskilt Endelige Villkår som innehåller utförlig information om reglerna och villkoren för obligationerna i fråga.

7 DnB NOR Top-Picks Asia III 7 Risken för dig som investerare är först och främst knuten till vilken avkastning du vill kunna uppnå vid alternativa investeringar. Som regel är det lämpligt att sprida sina investeringar på flera produkter med olika riskprofil. Historisk sett finns det en direkt koppling mellan risk och avkastning. Större risk innebär bättre möjlighet till avkastning men samtidigt också större risk för förlust. Risken varierar naturligtvis beroende på vilka enskilda aktier, fonder m.m. man investerar i. Med aktuell obligation får innehavaren, oberoende av marknadsutvecklingen, tillbaka obligationens nominella belopp (exklusive courtage och överkurs) på förfallodatum. Den enskilde investeraren måste själv utvärdera sina alternativ och göra sitt val utifrån egna förutsättningar när det gäller ekonomi och likviditet. Investeraren ska också vara införstådd med att investeringen kanske inte ger någon avkastning vid förfallodatum. Innan en eventuell investering görs bör den enskilde investeraren utvärdera DnB NOR Top-Picks Asia III och ta del av Endelige Vilkår och broschyr. Jämföra produkten mot alternativa investeringsmöjligheter. Avkastning från marknaderna där de underliggande aktierna handlas kommer alltid vara förbundet med osäkerhet. En investering i DnB NOR Top-Picks Asia III är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För en mer utförlig beskrivning av dessa och övriga riskfaktorer hänvisas till Endelige Vilkår och Grunnprospektet. Emittentrisk Den enskilde investeraren riskerar att DnB NOR Bank ASA som emittent av obligationerna inte skulle vara i stånd att lösa in obligationerna med eventuellt tilläggsbelopp vid löptidens slut. För närmare beskrivning av banken hänvisar vi till Grunnprospektet för DnB NOR Bank ASA. DnB NOR Bank ASA har per 18 september 2009 rating AA- hos Standard & Poor s, Aa3 hos Moody s och AA hos Dominion Bond Rating Service (DBRS). Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat aktiernas utveckling, återstående löptid, framtida förväntad volatilitet och marknadsräntor. Eftersom DnB NOR Top-Picks Asia III återbetalar nominellt belopp oavsett marknadsutveckling, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. Avkastning kontra risk Normalt anses det klokt att sprida sparandet på flera produkter med olika riskprofil. Det finns ett direkt samband mellan risk och avkastning. Med högre risk får du bättre möjlighet till avkastning, men också större risk för förlust. Varje enskild investerare bör utifrån den egna situationen värdera vilken risknivå som önskas. Sannolikheten för att Top-Picks Asia III Index ska få en positiv utveckling är svårt att förutse. En positiv utveckling i Top-Picks Asia III Index är beroende av en mängd olika faktorer som inkluderar såväl ekonomiska som politiska förhållanden i varje enskilt land. Sådana förhållanden är svåra att förutse. Förväntad avkastning på Top Picks Asia III är lägre än vid en direktinvestering i de aktier som ingår i Top Picks Asia III indexet eller en fond med samma exponering då hänsyn tas till utdelning och kostnad för valutasäkring. Den lägre förväntade avkastningen ska ses i ljuset av en lägre risk då placeringen är kapitalskyddad (exkl. courtage och överkurs) på förfallodagen. Vidare har en indexobligation en högre förväntad avkastning än produkter med lägre risk som exempelvis bankkonto. Andrahandsomsättning och likviditetsrisk Banken kommer genom «Avtal om inregistrering av obligationer» mellan OMX Nordic Exchange Stockholm AB och Banken daterat 6 augusti 2007 samt «Noteringskrav obligationer och konvertibler» for NASDAQ OMX daterat 1 juli 2007, dagligen att ställa köpkurs, och om möjligt säljkurs, för DnB NOR Top-Picks Asia III 2009/2014. Förtida avveckling Återbetalning av obligationens nominella belopp i DnB NOR Top-Picks Asia III sker normalt vid förfallodatum. Om obligationen säljs före förfallodatum kan priset bli både högre och lägre än det ursprungliga nominella beloppet. Se avsnittet om värdeutveckling och eventuell försäljning före förfallodagen på sidan 5. Du bör därför inte investera i DnB NOR Top-Picks Asia III om du inte vill binda sparpengar fram till förfallodatum. Teckningsinformation Teckning i DnB NOR Top-Picks Asia III genomförs under perioden fr.o.m. den 12 oktober t.o.m. den 13 november Tecknat belopp ska erläggas i sin helhet (inklusive courtage och överkurs). Sista betalningsdag är den 20 november Lägsta teckningsbelopp i DnB NOR Top-Picks Asia III är SEK (exkl. courtage och överkurs). Obligationerna löper från den 20 november 2009 och fram till förfallodatum som är den 20 november När du har undertecknat teckningsanmälan har du ingått ett bindande avtal. Efter att banken tagit emot teckningsanmälan kan avtalet därför inte annulleras utan att kostnader tillkommer. Ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte vid en investering i DnB NOR Top-Picks Asia III. Om du efter att ha lämnat in teckningsanmälan ångrar investeringen, rekommenderar vi dig att genast ta kontakt med DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige som kommer att ta ställning till om teckningen kan hävas till en kurs motsvarande emissionskurs. Fullständig information För fullständig information om DnB NOR Top-Picks Asia III och DnB NOR Bank ASA som emittent hänvisar vi till Endelige Vilkår och Grunnprospektet daterat 27 september Ovannämnda dokumenten finns på

8 10/ ex Design: DnB NOR Profil & Design_pl Foto: Istock DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige Box Stockholm Tfn:

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2 Foto: NordicPhotos Asiatisk konsumtion 2 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 16 DECEMBER En kinesisk omkörning Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV Autocall Global E-handel 1050 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot fyra e-handelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Strukturinvest Emission 2014:5

Strukturinvest Emission 2014:5 Strukturinvest Emission 14:5 Tecknas till och med 9 augusti 14 E-Handel s. Europa s. 3 Basutbud s. 5 Kapitalskydd Aktieobligation Europa 8 Aktieobligation Asiatiska Banker 7 Indexobligation Råvaror Fixed

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer