Copyright INOM Familjeforum 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Copyright INOM Familjeforum 1"

Transkript

1 Utan bensin stannar motorn om vikten av energiinventering och att skapa balans i tillvaron Nåkkve Balldin INOM Familjeforum Hemsida: epost: OH: Vi möter personer som har ett unikt sätt att sortera, filtrera och bearbeta information, intryck, tankar och känslor. Vilka styrkor och svårigheter ett unikt sätt att fungera innebär ser olika ut Gemensamt: Att våra standard strategier, traditionella pedagogiska verktyg och metoder inte räcker Vi måste göra något annat!? Syn Hjärnans sätt att ta emot och bearbeta informationsflödet Förenklad skiss! Sekreteraren tar emot information Hörsel Känsel Tankar Impulser Känslor Sinnesintryck C B S S = Sekreteraren (förmedveten nivå) B = Bibliotekarien (förmedveten nivå) C = Chefen (medveten nivå) Handlande Organisation planering Tidsuppfattning Aktivitetsgrad Impulsstyrning Koncentration Reglering Prioritering Arbetsminne Uppmärksamhet fokus Luria/Edby/Hedevåg Bibliotekarien vår pejlare Chefen Känna igen Tolka läsa av Föreställningsförmåga Likheter skillnader Läsa av sammanhang Generalisera Socialt samspel Kommunikation Aktivt tänkande Aktiv planering Aktiv analys IQ Aktiv nyinlärning Aktiv utvärdering Aktiva beslut Copyright INOM Familjeforum 1

2 Slutsats Det går åt mycket energi när chefen måste kompensera för bristande sekreterar och bibliotekariefunktioner. Detta ger en större risk för en stressad och utbränd chef. Verktyg för att kartlägga vad som tar och ger energi Förmågor varierar med chefsform! Hög negativ stress försämrar: Arbetsminne Kognitiva förmågor för planering och reglering Intellektuella förmågor Kommunikativa och affektiva förmågor Artiklar: Utan bensin stannar motorn Nåkkve Balldin Energi Mia Kårlycke The stresstank Bloggartikel, Kenth Hedevåg Energiinventering bakgrund gömd på en toalett mellan Växjö och Alvesta. Ingen ork kvar att möta folk i kupén..samma kväll samtal från en person med Aspergers syndrom från en garderob. Efter besök i mataffär helt tömd på kraft att företa sig något. Bensininventering kring följande områden: Platser Aktiviteter Personer Vad tar och vad ger?.tankar om att vi människor har bensintankar som påverkar hur väl våra motorer fungerar Inventering sker i individuella samtal Tänk på: Val av plats Visualiserade hjälpmedel i samtal Exempel: chatt, datorprat, katkitt, påståendeformulär, papper penna Individuellt anpassat mätinstrument av vad som tar och ger Abstrakta arenan Varför? till På konkreta arenan stärks den visuella föreställningsförmågan och kompenserar svårigheter med abstrakt föreställningsförmåga (svårigheter att se med tanken vad ditt öga inte kan se) Konkreta arenan På konkreta arenan dras tempo ner och bättre förutsättningar för att ta emot, filtrera, bearbeta och processa information ges Copyright INOM Familjeforum 2

3 Samtalstekniker: Tydliga och strukturerade i vår kommunikation Tydliga om vi frågar eller påstår när vi talar Minska vårt eget kroppspråk Kräv inte ögonkontakt Tolka inte undvikande av ögonkontakt som ointresse Vaksam med öppna frågor Undvika att tolka för mycket be om förtydligande ( Menar du så här.?, Uppfattar jag dig rätt när jag tror att det är så här du menar? ) Val av ord och hur vi inleder meningar har stor betydelse Ge tid till personen att svara Stanna upp i samtal sammanfatta, skriva ner punkter Lyhördhet för om ork energi inte finns eller håller på att ta slut Plats och hjälpmedel i samtal Bilsamtal Visuella stöd i samtal och möten: Chatt Papper penna Whiteboard Skalfrågor Plus och Minus listor Påståendematerial Artikel: Visualiserade samtal Kognitiv Affektiv Training Kat Kitt KATkittet är ett träningsredskap för att förbättra och öka kommunikationsförmågan. KATkittet hjälper till att utveckla tvåvägskommunikationen kring känslor. Kognitiv: Arbetar med tankar, intryck, perception, attityder och respons. Affektiv: Arbetar med känslor,humör perception och kroppsuppfattning. Träning: Ökar medvetenheten om sambandet mellan tankar, känslor och beteende. Kat Kitt har visat sig fungera väldigt väl med yngre Barn och även med personer med olika kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar. Här är olika platser du är på. Ringa in vilka som tar bensin Lägenheten Praktik mataffären Bussen Placera de olika vardagsaktiviteterna under rubrikerna. betyder en aktivitet som ger energi 0 betyder att det är en aktivitet som varken tar eller ger betyder att det är en aktivitet som tar energi matsalen på praktik Socialkontoret Gemensamhets lokalen Skogen cyberspace café Annat? 0 Styrketräning Chatt Laga mat Egen tid med boendestödjare Handla mat Sortera post Slappa vid TV Myndighetskontakt Betala Räkningar Att komma i säng Duscha Copyright INOM Familjeforum 3

4 10 Energimätare på jobbet: Så här mår jag efter raster: 0 Fikaraster Lunchraster Passa tider Eget förslag Skriftliga arbetsorder Muntliga arbetsorder Prata med kunder Nya moment Energimätare veckodagar : Erfarenheter av olika mätinstrument 10 9 Bensintankar full tank XX liter 8 7 Dator hårddisk kilobite megabite gigabite 6 5 Termometer skala Färgkodning: 3 2 Energimynt saldo plus och minussaldo 1 0 Legoklossar MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN Liknelse som fungerat bra. Bilar har en bensin tank och finns det inte Platser bensin i tanken fungerar inte bilen hur stark motorn än är eller hur många hästkrafter som finns i motorn. Precis som bilar har en bensintank kan vi människor sägas ha en bensintank och har inte vi bensin i vår tank fungerar inte våra förmågor. Nu vill jag prata med dig om vad som ger och tar bensin i din tank Skogen 10 L Badkaret 13 L Skidbacken 6 L Cybercentrum 12 L Hejarklacken 4 L Skolan 12 L Soc. Kontoret 14 L Matsalen 6 L Skolgården 5 L Fritidsgården 3 L Mataffären 3 L Copyright INOM Familjeforum 4

5 Aktiviteter Personer Dator 22 L Musik 13 L Åka bil 9 L TV 4 L Engelska 3 L Möte m soc. 14 L Släktträff 13 L Handla 12 L Äta 11 L Bild 7 L Hänga m kompisar 5 L Mamma 16 L Hunden 8 L Carola 3 L Farbror Bertil 12L Nåkkve 7L Soc. sekr. 6L Bildlärare 4,5 L Jag kör en fin bil. Jag måste fylla på lika mycket bensin som jag gör slut på annars får jag bensinstopp = Soppatorsk Vi gör en energiinventering där vi tar reda på när jag gör av med bensin och när jag fyller på. Skala ±10 liter. Rast 2l Data 2l Maria 2l Rita 2l Energiinventering Matte 2l? Tema 6l = Summa: 9l Musik 2l Matsalen 3L Erfarenheter av vilka aktiviteter och person som tar och ger mest Äta Duscha Samspelsaktiviteter Förflyttningar Dator Musik Djur Specialintresse Åka bil TV Hur ska vi skapa en bra balans? The stress tank Nåkkve Mamma I mötet med personer som (trots hjälpmedel) inte själv kan förmedla vad som tar och ger Bensin inventering varför fungerat bra? Prata med anhöriga och personal Identifiera tecken hos person som visar på om personer är i avkoppling eller i påfrestning Observera dessa plaster och aktiviteter i vardagen Kartlägg åt personen Liknelsen begriplig avdramatisera Hjälpmedel som låter öga se väldigt abstrakta koncept som ork, energi med mera Gradering individuell och tydlig Går att göra på olika sätt individuell utformning Copyright INOM Familjeforum 5

6 Bensin inventering till vilken nytta? Bensin inventering effekter.? Skapa bättre förståelse av vad som tar och ger bensin insikter för person och omgivning Underlag för att skapa bättre balans i tillvaron mellan platser, aktiviteter och personer som tar och ger bensin Krävs många tanktillfällen under dagen inför vissa platser/aktiviteter/personer krävs extra mycket tankning annars kommer soppan ta slut och motorn stannar. Bättre balans större hanteringsförmågor i vardagen Bättre balans större motståndskraft mot negativ stress Givetvis inte pusselbiten av insats som gör hela skillnaden men en pusselbit som gör skillnad. Stressburken Vi har alla en burk men en del av oss har mer saker i den från början Som en grund för en energiinventering där man identifierar vad som fyller på och vad som minskar innehållet i burken Strategier för vad man kan göra när burken håller på att explodera? En modell som kan vara ett stöd för reflektion En konkret förklaringsmodell för att lättare se sambandet mellan stress och reaktioner Lättare för omgivningen att förstå och förhålla sig till en reaktion Tics Kränkningar Höga ljud person Tjat Kontroll Oro Stress Tillsägelser Samspel Konflikter Krav Tvång Mat Sömn Ventil Bemötandets betydelse vilket ansikte möts jag av idag? Kroppsspråk, mimik, tonalitet affektsmitta Ett unikt arbetssätt Grundläggande principer Regel1 : Var positiv Använd positiv förstärkning i mesta möjliga mån Negativ förstärkning ger inte några attitydförändringar Undvik att hamna på minus på relationskontot Barn med överlappande diagnoser Kutscher Copyright INOM Familjeforum 6

7 Ett unikt arbetssätt Grundläggande principer Regel 2 : Behåll lugnet Var en desarmerande kraft, inte en provocerande Botemedlet när en person överkänner eller övertolkar är att försöka desarmera situationen; inte att förvärra den med att vi överkänner tillbaks Välj dina strider Ha koll på stressmätaren få ner stressmätaren genom att stanna upp Barn med överlappande diagnoser Kutscher hög stress hög affekt möts bäst med låg affektivt bemötande Måste reagera behärskat Strategier för att behålla lugnet; andning Undvik ögonkontakt När vi känner behov av att gå framåt mot en person i en situation ta två steg tillbaks Stå aldrig mitt emot person Prata lugnt, dämpa röst, minska kroppsspråk Inte metakognition Bekräfta känsla Avled; konkret; plats, person; affekt; humor Affektsmitta Problemskapande beteende Hejlskov Elvén Dessa barn uppvisar ofta en förvånansvärd känslighet för lärarens personlighet det går att undervisa och vägleda dem. Men det krävs äkta förståelse, tillgivenhet och vänlighet och inte minst humor. Lärarens underliggande emotionella attityd påverkar oavsiktligt eller omedvetet barnets humör och beteende. Naturligtvis kräver bemötandet och vägledningen av dessa barn såväl gedigna kunskaper om deras egenheter som äkta pedagogisk talang och erfarenhet. Det räcker sålunda inte med en effektiv undervisning. Hans Asperger 1944 Tack för mig.. Epost: OH: Artiklar: Utan bensin stannar motorn Nåkkve Balldin Energi Mia Kårlycke Visualiserade samtal The stresstank Bloggartikel, Kenth Hedevåg Klingberg, Torkel (2011) Den lärande hjärnan. Om barns minne och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur Hejlskov Elvén, Bo, Veje, Hanne, Beier, Henning (2012) Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet om annorlunda barn. Lund: Studentlitteratur Hejlskov Elvén, Bo (2009) Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Lund: Studentlitteratur Ungdomar med Aspergers syndrom att mötas i samtal, Diana Lorenz. Göteborg: Gothia Copyright INOM Familjeforum 7

pedagogiskt perspektiv

pedagogiskt perspektiv pedagogiskt perspektiv Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas om samtalstekniker och verktyg info@pedagogisktperspektiv.se www.pedagogisktperspektiv.se Dagens hålltider Fm fika 10.00-10.30

Läs mer

2014-03-24. När mallen inte stämmer GR Göteborg 140321. Kenth Hedevåg kenth.hedevag@telia.com www.trippelkommunikation.se

2014-03-24. När mallen inte stämmer GR Göteborg 140321. Kenth Hedevåg kenth.hedevag@telia.com www.trippelkommunikation.se När mallen inte stämmer GR Göteborg 140321 Kenth Hedevåg kenth.hedevag@telia.com www.trippelkommunikation.se Hm Standardmall Hm Standardmall 12,4% = 13000 elever är ej behöriga att söka till ett nationellt

Läs mer

ELOF P R I O 2014-09-08. Elever med Lång Ogiltig Frånvaro Skolporten Sthlm 140919. kenth.hedevag@telia.com www.trippelkommunikation.se.

ELOF P R I O 2014-09-08. Elever med Lång Ogiltig Frånvaro Skolporten Sthlm 140919. kenth.hedevag@telia.com www.trippelkommunikation.se. ELOF Elever med Lång Ogiltig Frånvaro Skolporten Sthlm 140919 kenth.hedevag@telia.com www.trippelkommunikation.se Hög PRIO-faktor = Bra pedagogik P R I O Presentation Relation Intresse Omvärldsfaktorer

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? vid rast/fritid för elever med NPF/AST och den hittar du under samma flik.

Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? vid rast/fritid för elever med NPF/AST och den hittar du under samma flik. 1 Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? Det händer att jag får den frågan då jag handleder skolpersonal, och det är förstås en svår fråga att svara på utan att ha träffat eleven eller genomfört

Läs mer

Om Tydliggörande pedagogik

Om Tydliggörande pedagogik Om Tydliggörande pedagogik Tydlighet innebär enligt Svensk synonymordbok att något är lätt att uppfatta, förnimma, inse. Det kan också betyda klarlägga, åskådliggöra. För oss människor innebär tydlighet

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende Av leg. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, Hanne Veje och Hanne Stolt, PsykologCompagniet, Köpenhamn. Denna text ger en inblick i hur man kan förstå och hantera problemskapande

Läs mer

Motiverande samtal i praktik. Hur kan MI användas med klienter med nedsatta kognitiva funktioner, psykisk

Motiverande samtal i praktik. Hur kan MI användas med klienter med nedsatta kognitiva funktioner, psykisk Motiverande samtal i praktik Hur kan MI användas med klienter med nedsatta kognitiva funktioner, psykisk ohälsa eller samsjuklighet? En handbok. Liria Ortiz, leg. psykolog, leg psykoterapeut, handledare,

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

pedagogiskt perspektiv Stödmaterial för inkludering i grundskolan Inledning Av Ulrika Aspeflo

pedagogiskt perspektiv Stödmaterial för inkludering i grundskolan Inledning Av Ulrika Aspeflo Stödmaterial för inkludering i grundskolan Av Ulrika Aspeflo Inledning Hur svårt kan det vara? är en fråga jag ofta hört föräldrar ställa angående varför skolan har så svårt att få till en fungerande verksamhet

Läs mer

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan.

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Inledning Hur svårt kan det vara? är en fråga jag ofta hört föräldrar ställa angående varför skolan

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12 2013-03-12 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Enheten för elevstöd Kjell Olsson HANDLINGSPLAN för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD Utarbetad av Kurator Helena Hagström Psykolog

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

Pedagogiskt arbetssätt

Pedagogiskt arbetssätt Pedagogiskt arbetssätt För personer med Autism och annorlunda kognitiva förutsättningar Författare: Emelie Liljedahl Handledare: Kerstin Gatu Mora Folkhögskola Autism Ett annorlunda sätt att tänka Mora,

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

Klara mera med begåvningsstöd

Klara mera med begåvningsstöd Klara mera med begåvningsstöd Text: Elisabet Lindström, Eva Oknemark & Birgitta Wennberg Foto: Evalena Habel, Eva Oknemark & BirgittaWennberg 2012 Stockholms läns landsting, Habilitering & Hälsa Detta

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist Bemötande del I Sanktioner och skäll Helene Tranquist Jag går en promenad i skogen och lyssnar samtidigt på Dagens Eko i lurarna till min lilla bärbara radio. Huvudnyhet är isolering som bestraffning på

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

hela tiden en massa papper att fylla i

hela tiden en massa papper att fylla i hela tiden en massa papper att fylla i en undersökning om unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD. Rapporten

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal.

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Ett pedagogiskt arbetssätt för barn/elever/personer med neuropsykiatriska problem som Autism, Aspergers syndrom,tourettes synrom,

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

AGNETA HELLSTRÖM. Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/elever med ADHD

AGNETA HELLSTRÖM. Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/elever med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/elever med ADHD Innehåll ADHD hos barn 2 ADHD av kombinerad typ 2 ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsstörning 3 Gemensamma svårigheter 3 De

Läs mer

ORKA LÄRARHANDLEDNING

ORKA LÄRARHANDLEDNING ORKA LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL ORKA... 2 FÖRORD... 2 ORKA BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL... 2 KOPPLINGAR TILL LGR 11... 2 PROGRAMPRESENTATION... 3 SÅ HÄR KAN DU ANVÄNDA SERIEN ORKA... 3 ATT TÄNKA PÅ... 3 INNAN

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Kartläggning av den demenshandikappades förmågor och exempel på jagstödjande metodik

Kartläggning av den demenshandikappades förmågor och exempel på jagstödjande metodik Kartläggning av den demenshandikappades förmågor och exempel på jagstödjande metodik Östersunds Kommun Källa: Att handleda inom demensomsorgen, Samvaro med dementa Av Jane Cars och Birgitta Zander Att

Läs mer