Vad är risk? Exempel misslyckande. Olika synsätt och möjligheter för undersökning och efterbehandling. Vad är riskbaserad beslutsanalys?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är risk? Exempel misslyckande. Olika synsätt och möjligheter för undersökning och efterbehandling. Vad är riskbaserad beslutsanalys?"

Transkript

1 Riskbaserad beslutsanalys vid undersökningar och efterbehandling Lars Rosén Olika synsätt och möjligheter för undersökning och efterbehandling Säkerhetsnivå (UCLM 95 )? Kostnadseffektivitet t ex bästa nytta inom en viss budget? Kombination av dessa? Annat? SWECO VIAK, Göteborg GEO Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers Vad är riskbaserad beslutsanalys? Stöd för beslut under osäkerhet vilken säkerhet har vi råd med? Strukturering av komplexa problem Beslutsträd Influensdiagram Identifiering av kostnadseffektiva strategier Användning av tillgängliga resurser Miljöbalken (2 kap. 7 ) Underlag för kommunikation Riskbaserad beslutsanalys Alt. A Alt. B Optimal risk Åtgärds Totalkostnad Genomförandekostnad Riskkostnad (Efter Freeze et al, 99) Vad är risk? Exempel misslyckande En sammanvägning av sannolikhet och konsekvens: Sannolikhet Att mängden förorenade massor överskrider en viss beräknad volym Att åtgärdsmålen inte nås Risk = P f x C f Att ineffektiv behandlingsmetod väljs P = sannolikhet C = konsekvens f = misslyckande Ökad risk Konsekvenser Riskkostnad = förväntad kostnad för misslyckande Att skador uppstår på recipienter (människa, miljö) Förlorad trovärdighet Juridiska påföljder - böter, fängelse Begränsad markanvändning

2 Bedömning av värdet av provtagning i jord Förorenat område Jord på skruvborr Steg Steg 2 Steg 3 Fältprov Analysprov ~.5 kg ~.5 kg Kemisk analys Datavärdesanalys en del av beslutsanalysen Apriori analys Använd tillgänglig information och identifiera kostnadseffektivt Massa ~ 5 kg ~ 4 kg Datavärdesanalys Kan ny provtagning förväntas vara kostnadseffektiv? Nej Genomför Ja Ta Prov Posteriori analys Uppdatera med ny information och identifiera kostnadseffektivt Efter James et al, 996 Användningsområden datavärdesanalys Jämföra kostnadseffektivitet mellan olika provtagningsprogram Stoppklocka för när provtagning inte längre är försvarbar Exempel Gärdsås Beräknade värden: UCLM95% 28. normal UCLM95% lognormal x medel 23.2 S C(x medel) 2.9 s 28 n 34 t, n- 33 µ 97.5 S C(µ ) 4.3 CV.3 percentage Normal Probability Plot 99, , 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 LOG(Bly) Prior Analysis.4 Costs P[C+] Contamination. Remediation P[C-] No contamination Expected Value (kkr) P[C+] Contamination - Φ = C[R]+P[C+]C[C+] Prior Analysis Prior probability of contamination P[C+].8 Prior probability of no contamination P[C-].2 Remediation efficiency P[R+].95 Cost of remediation K[R+]. Cost of no remediation K[R-]. Cost of failure C[C+] 5. Cost of no failure C[C-] Φ2 = P[C+]C[C+] P[C-] No contamination Expected total cost Remediation e Φ[R+ ] -2. Expected total cost No remediation e Φ[R- ] -4. C[R] = saneringskostnad; P[C+] = sannolikhet för förorening; C[C+] konsekvensen av förorening Perform remediation?

3 Sannolikheter Kostnader P[C+] = P[D+ C+] = P[D- C+] = P[D+ C-] = P[förorening finns] (Apriori-skattning) P[förorening detekteras förorening finns] P[förorening detekteras ej förorening finns] P[förorening detekteras förorening finns ej] Genomförandekostnaden och mervärden (vinst) förknippad med efterbehandling Misslyckandekostnaden Provtagningskostnaden P[D- C-] = P[förorening detekteras ej förorening finns ej] P[D+] = P[förorening detekteras ] P[D-] = P[förorening detekteras ej ] P[R success ] = P[sanering lyckas] Bayesiansk datavärdesanalys Apriori risk R = P(C+) C(C+) = den förväntade kostnaden av att göra ingenting Pre-posterior analys Bayes teorem P C + P D C + P C + D = P C + P D C + + P C P D C Pre-posterior risk R = C(C+) P(C+ D-) Pre-posterior Analysis.5 Costs P[C+ D+]. Remediation P[C- D+] Detection P[C+ D+] P[C- D+] Expected Value (kkr) Remediation P[C- D-].26 - detection No Datavärde Datavärde: = pre-posterior värde prior värde Pre-Posterior Analysis Probability of detection in case of contamination P[D+ C+].99 Probability of no detection in case of contamination P[D- C+]. Probability of detection in case of no contamination P[D+ C-]. = reduktionen i totalkostnad som ett resultat av förbättrad information = reduktion av risken för misslyckande Probability of contamination in case of detetction P[C+ D+]. Probability of no contamination in case of detetction P[C- D+]. Probability of contamination in case of no detetction.4 Probability of no contamination in case of no detetction P[C- D-].96 Om datavärde > provtagningskostnad: Genomför provtagning Beror på provtagningars osäkerhet a priori information misslyckandekostnader Probability of sampling detection P[D+].79 Probability of no sampling detection P[D-].2 Data worth (kkr) 6.8 Cost of sampling program (kkr). Net worth of sampling program (kkr) 6.8 Run sample program?

4 Pre-Posterior Analysis Probability of detection in case of contamination P[D+ C+].95 Probability of no detection in case of contamination P[D- C+].5 Probability of detection in case of no contamination P[D+ C-]. Probability of contamination in case of detetction P[C+ D+]. Probability of no contamination in case of detetction P[C- D+]. Probability of contamination in case of no detetction.7 Probability of no contamination in case of no detetction P[C- D-].83 Probability of sampling detection P[D+].76 Probability of no sampling detection P[D-].24 Data worth (kkr) 4.8 Cost of sampling program (kkr). Betydelse av förhandsinformationen (a priori) Prior Analysis Prior probability of contamination P[C+].5 Prior probability of no contamination P[C-].5 Remediation efficiency P[R+].95 Cost of remediation K[R+]. Cost of no remediation K[R-]. Cost of failure C[C+] 5. Cost of no failure C[C-]. Expected total cost Remediation e Φ[R+ ] -2.5 Expected total cost No remediation e Φ[R- ] -25. Net worth of sampling program (kkr) -5.2 Run sample program? No Perform remediation? Pre-Posterior Analysis Probability of detection in case of contamination P[D+ C+].8 Probability of no detection in case of contamination P[D- C+].2 Probability of detection in case of no contamination P[D+ C-]. Inom vilket sannolikhetsintervall för förorening, P(C+), är provtagning kostnadseffektiv? Probability of contamination in case of detetction P[C+ D+].99 Probability of no contamination in case of detetction P[C- D+]. Probability of contamination in case of no detetction.7 Probability of no contamination in case of no detetction P[C- D-].83 Probability of sampling detection P[D+].4 Probability of no sampling detection P[D-].6 Data worth (kkr) 2. Cost of sampling program (kkr). Net worth of sampling program (kkr) 2. Run sample program? P(C+) Svårigheter riskbaserad beslutsanalys Ekonomisk värdering av misslyckande ibland mycket komplicerat Olika beslutsfattare har olika förutsättningar vad är misslyckande? motstående intressen? Kräver många olika kompetenser statistik provtagning osäkerheter ekonomisk värdering Möjligheter Tydliggörande av osäkerheter Strukturera komplexa problemställningar Undersökningars omfattning anpassas till det problem som skall lösas Kan innan provtagning görs värdera hur många prover som är rimligt att ta Syftar till en helhetssyn Syftar till att identifiera kostnadseffektiva Underlag för kommunikation

5 FRIST Forum for Risk Investigations and Soil Treatment Kompetenscentrum startat vid Chalmers september 23 Sponsras av Stena Metall AB, Renova och KKstiftelsen Huvudsaklig inriktning: Tillstånd, juridik och prioritering av förorenade områden Riskbaserade beslutsmodeller vid undersökning och val av efterbehandlingsmetoder Saneringsteknik Särskild fokus på västsvenska förhållanden Två doktorandprojekt startas hösten 23

Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord

Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord rapport 5932 juli 2009 Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord Jenny Norrman, Statens Geotekniska

Läs mer

Referat. Forskning om risk och säkerhet vid Chalmers och Göteborgs universitet

Referat. Forskning om risk och säkerhet vid Chalmers och Göteborgs universitet Referat Forskning om risk och säkerhet vid Chalmers och Göteborgs universitet Torsdag 25 oktober, 2007 Konferenscentrum Wallenberg, Göteborg Arrangörer: Centrum för forskning om offentlig sektor, CEFOS

Läs mer

Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat. Tillämpningar inom förorenad mark

Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat. Tillämpningar inom förorenad mark Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat Tillämpningar inom förorenad mark rapport 5897 April 2009 Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat Tillämpningar inom förorenad mark Lars

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Varia 513. Riskanalys av områden där järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser Metodutveckling

Varia 513. Riskanalys av områden där järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser Metodutveckling STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Markyta Brunnsområde (3 brunnar) Plats för utläckage Omättad zon Mättad zon Volymen V c H u R b R u Riskanalys av områden där järnvägstrafik

Läs mer

Riskbeömning och riskhantering i samband med vägbyggen

Riskbeömning och riskhantering i samband med vägbyggen UPTEC STS08 014 Examensarbete 20 p Mars 2008 Riskbeömning och riskhantering i samband med vägbyggen Tove Grufman Abstract Risk assessment and risk management in relation to road construction Tove Grufman

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

Handbok för riskanalys

Handbok för riskanalys Räddningsverket Handbok för riskanalys Kvalitativ analys Bedömningar Kvantitativ analys FTA HTA Systemkonstruktion Riskidentifiering?????? x x x x x?? x x? x???? Kriterier Nytta Kostnader 1. 2. 3. 4. 5.

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Systematiska jämförelser

Systematiska jämförelser Systematiska jämförelser För lärande i staten Betänkande av Benchmarkingutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:36 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106

Läs mer

Prediktering av fiendeintention, baserat på bayesiansk hypotesprövning

Prediktering av fiendeintention, baserat på bayesiansk hypotesprövning Institutionen för kommunikation och information Examensarbete i datavetenskap 20p D-nivå Vårterminen 2005 Prediktering av fiendeintention, baserat på bayesiansk hypotesprövning Fredrik Johansson HS-IKI-MD-05-302

Läs mer

Stöd för initial vårdplanering

Stöd för initial vårdplanering Stöd för initial vårdplanering Stöd för vårdplanering Ambitionen med det här materialet är att vara ett stöd vid vårdplaneringen för personer med missbruks- och/eller beroendeproblematik. Det bygger på

Läs mer

Översvämningshotet från Vänern

Översvämningshotet från Vänern Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Tonje Grahn Översvämningshotet från Vänern Kritisk analys av Statens Klimat och Sårbarhetsutredning

Läs mer

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo.

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo. Uppdrag enligt regleringsbrev M2004/4162/A På säker grund för hållbar utveckling Förslag till handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat Statens geotekniska

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Välkomna till kurs i projektledning

Välkomna till kurs i projektledning Syfte Välkomna till kurs i projektledning TEIO04 Starta upp kursen Få er att inse att projektledning är viktigt och kul Introducera projektledningsmetodik Koppla till industriell erfarenhet Vilka undervisar

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram RAPPORT 5551 MARS 2006 Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Riskanalys från råvatten till tappkran

Riskanalys från råvatten till tappkran Rapport Nr 2010-08 Riskanalys från råvatten till tappkran Andreas Lindhe Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SV-Utveckling) är kommunernas eget FoU-program om

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer