STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark"

Transkript

1 Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark april 2007 i Stockholm

2 Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad mark. I nätverket ingår nu Banverket, Vägverket, Luftfartsverket, Försvarsmakten, Vattenfall (genom Vattenfall Power Consultant AB). Utöver detta ingår som koordinator respektive kansli Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökningar (SGU) och Statens geotekniska institut (SGI). Nätverkets övergripande syfte och mål är att verka för optimala tekniska, ekonomiska och miljömässiga lösningar i arbetet med förorenad mark. Nätverkets arbete strävar efter ett enhetligt synsätt vid prioritering och finansiering av förorenad mark inom staten. Anledningen till nätverket är att många personer inom statliga organisationerna (projektledare, miljöstöd m fl.) i sin verksamhet kommer i kontakt med förorenad mark och miljötekniska markundersökningar. Det kan bero på krav från myndigheter vid misstänkta föroreningar, förändrad markanvändning eller akuta kemikaliespill. Området är ännu relativt nytt och i en enkätundersökning från nätverket visar det sig att berörda personer som får hantera markundersökningarna som beställare, projektledare, entreprenörer ofta saknar tillräcklig kunskap för att få en bra kvalité på arbetet. Miljötekniska markundersökningar är komplexa och det är därför viktigt att i varje skede veta vad undersökningen ska ge svar på. Får man otillräcklig kunskap från markundersökningarna är det inte ovanligt att stöta på problem i saneringsskedet som gör att den ekonomiska budgeten spräcks både 2 och 3 gånger. Kursen ger dig möjligheter att få ta del av andra statliga organisationers erfarenhet samtidigt som du får möjlighet att träffa kollegor inom staten som arbetar eller kommer att arbeta med samma frågor som du. Erfarenheter och kunskaper kommer att vävas in genom redovisning av exempel från verkligheten. Mål och Syfte Kursen behandlar vilka miljögeotekniska undersökningar som behövs i förorenad eller misstänkt förorenad mark och vilka frågor som olika typer av undersökningar bör ge svar på. I kursprogrammet ingår såväl upphandling och beskrivning av markundersökningar - från översiktlig undersökning till åtgärdsutredning - som beskrivning av möjliga saneringsmetoder. Efter genomförd kurs ska deltagarna ha en översiktlig kunskap om vad som krävs i form av undersökningar från identifierat förorenat objekt till sanering. Målgrupp Personer inom de statliga organisationerna som i sin verksamhet har behov att få markundersökningar genomförda, t.ex. miljösamordnare, miljöhandläggare och direkt berörda projektledare. Upplägg Tvådagarskurs med föreläsningar. I momenten vävs erfarenheter från små och stora förorenade verkliga objekt in. Föreläsare Björn Lindbom SGU, SGI, Fredric Engelke SGI samt medverkan från statliga organisationer. Litteratur Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar (kan köpas på kursen) Naturvårdsverkets kvalitetsmanual: Efterbehandling av förorenade områden Föreläsaranteckningar

3 Program torsdag den 19 april Registrering, kaffe och smörgås Inledning Översikt över några vanliga marksaneringar i Sverige. Exempel på branschspecifi ka föroreningar, föroreningsspridning, svårigheter, kostnader., SGI Läget i Sverige Förorenade områden, objekt utan ansvarig huvudman, objekt där staten är huvudman, tillsynsspåret m m Paus Varför görs miljötekniska undersökningar? Översikt över lagar, krav och miljömål. Beskrivning av olika skeden från inventering, förundersökning och huvudstudie till sanering Föroreningsspridning i mark och grundvatten Exempel på några vanligt förekommande markföroreningar i Sverige och hur människa och miljö kan exponeras Paus Statligt saneringsobjekt: Sanering från ett läckande saltupplag Vägverket Lunch Miljötekniska markundersökningar - Syfte, strategi och genomförande Vad vill vi få ut av olika typer av miljötekniska markundersökningar? Övergripande föreläsning där olika metoder och strategier redovisas. Beskrivning av hur provtagning kan gå till samt genomgång av några vanliga fältmetoder. Även en översiktlig belysning av några vanliga jord- och grundvattenanalyser vid förorenad mark ingår. Fredric Engelke, SGI Paus Miljötekniska markundersökningar - riskbedömning Vad bör ingå i en riskklassning enligt MIFO fas 2, respektive en fördjupad riskbedömning där platsspecifi ka riktvärden tas fram. Fredric Engelke Eftermiddagskaffe Bättre markundersökningar - Tolkning, redovisning, kvalitet och säkerhet Vad kan man förvänta sig från olika typer av undersökningar/skeden? Hur säkra kan vi vara på våra tolkningar av resultatet? När är statistisk säkerhet möjlig/nödvändig? Fredric Engelke Saneringsmetoder Vilka åtgärdsmetoder används idag? Vad är lämpliga metoder för respektive förorening? Var fi nns behandlingsanläggningar? Vad kostar det att behandla massor? Exempel på riskvärdering för val av åtgärdsmetod Hur jobbar de statliga organisationerna med förorenad mark? Vad görs och vilka resurser läggs ner inom området förorenade områden för statliga organisationer? Kort presentation från Vägverket, Försvaret och Luftfartsverket Middag

4 Program fredag den 20 april Arbetsmiljö Vem är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna i olika typer av undersökningar och saneringar? Vilka risker förekommer? Hur skyddar man sig? Exempel på arbetsskydd för mark undersökningar Hur jobbar de statliga organisationerna med förorenad mark? Vad görs och vilka resurser läggs ner inom området förorenade områden för statliga organisationer? Kort presentation från Banverket och Vattenfall Statligt saneringsobjekt, Nässjö impregneringsplats. Banverket Förmiddagskaffe Upphandling av markundersökningar Björn Lindbom, SGU Lunch Upphandling av markundersökningar, forts Björn Lindbom Typfall - Ambitionsnivåer och kostnader Beskrivning av några vanligt förekommande markundersökningar (både översiktliga och fördjupade) som görs i Sverige. Björn Lindbom Avslutande diskussion Björn Lindbom, Avslutande eftermiddagskaffe

5 Arrangör STORM - Administration Statens geotekniska institut, SGI Anmälan Tid och plats Avgift Anmälan Återbud Frågor Den april 2007 på Quality Airport Hotel Arlanda, Arlanda stad. För vägbeskrivning och mer information, se kr exkl moms. I avgiften ingår dokumentation, logi och måltider. Tack vare visst bistånd från Naturvårdsverket har vi för detta tillfälle kunna hålla avgiften låg. Anmälan görs via SGIs hemsida under fl iken Kurser, senast den 5 mars Avanmälan görs avgiftsfritt fram t o m sista anmälningsdag. Eventuella återbud som görs därefter debiteras full kursavgift. Skicka gärna ersättare vid förhinder. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet eller att ställa in kursen vid för få anmälningar. Praktiska frågor besvaras av Christina Karlsson, tel , e-post Övriga frågor besvaras av, tel , e-post

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Kurskatalog September 2012 - Januari 2013

Kurskatalog September 2012 - Januari 2013 Kurskatalog September 2012 - Januari 2013 Varför utbildning? Oavsett om du är nybörjare eller har jobbat länge kan du komma till en punkt där du behöver kunna eller veta mera. Kanske har du fått nya arbetsuppgifter

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Svea Affärsutbildning

Svea Affärsutbildning Svea Affärsutbildning Våren 2013 Kunskap för bättre affärer Välkommen till Svea Affärsutbildning! Svea Affärs utbildning för dig som vill göra bättre affärer! Kunskap - för bättre affärer Ett av de snabbaste,

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten!

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten! Framtidens /MAR Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2009 TALARE FRÅN Bitte Fritzon Ann-Kristin Olsson Åke Härstedt 2learn Susanne Wallin Pettersson Carina Yngvesson Berit Forsberg Östersund

Läs mer

Relationer Helhetssyn Framgångstankar!

Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Välkommen till årets Rikskonferens i Eskilstuna 14-16 maj! Tre nya spännande och givande fortbildningsdagar för gymnasieskolans IM- program väntar på dig. Vi vänder

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande Företags hälsa ett nyhetsbrev från Företagshälsan i Jönköping AB Företagshälsan kan tillsammans med Alice Survey, erbjuda Er en webbaserad enkät för att få svar på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö.

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna - Redovisning av den medicinska rätten under medverkan av representanter från lagstiftaren, myndigheter, intresseorganisationer, vårdgivare och yrkesutövare samt

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer