Hållbar sanering: Vad är relevant att mäta/bedöma i den sociala dimensionen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar sanering: Vad är relevant att mäta/bedöma i den sociala dimensionen?"

Transkript

1 Hållbar sanering: Vad är relevant att mäta/bedöma i den sociala dimensionen? Jenny Norrman (Chalmers, FRIST) Tore Söderqvist & Gerda Kinell (Enveco, FRIST) Petra Brinkhoff & Malin Norin (NCC Teknik, FRIST) Lars Rosén & Yevheniya Volchko (Chalmers, FRIST)

2 Bakgrund Internationellt intresse runt hållbarhetsbedömningar av sanering, tex: SuRF US, SuRF-UK, NICOLE Inom FRIST bedrivs flera forskningsprojekt där vi utvecklar metod och verktyg för att kunna göra hållbarhetsbedömningar av saneringsalternativ Vi utgår från en vanlig hållbarhetsmodell: FRIST workshop : Hållbar Sanering vad innebär det? (http://www.chalmers.se/cee/frist-sv/aktuellt)

3 Presentationen Bakgrund Fokusgrupper Annan forskning Jämförelse resultat av fokusgrupper och annan forskning Slutsatser

4 Vad är fokusgruppsmöten? Kvalitativ metod med bred tillämpning Används t ex för att undersöka och lära sig mer om människors värderingar och åsikter gällande ett specifikt ämne (fokusämne) Det är inte möjligt att dra kvantitativa slutsatser som är representativa för en större grupp Upplägg: 2 timmar Ca 8 deltagare Diskussioner kan vara ostrukturerade, strukturerade eller en blandning Leds av en moderator Dokumenteras

5 Vår tillämpning 5 möten totalt: 3 med allmänheten: 1 glesbygdskommun och 2 storstadskommuner 2 med myndigheter: glesbygdsområde och storstadsområde (Miljö och hälsa samt fysisk planering på kommunerna, miljö och hälsa på Länsstyrelsen, vattenmyndigheten) Upplägg Rekrytering: slumpvis telefonrekrytering (A), direktkontakt (M) 8 deltagare på varje möte, 2 timmar Semistrukturerad diskussion med moderator Diskussioner videofilmades och har dokumenterats skriftligt Analysen pågår, rapport väntas klar under våren.

6 Agenda allmänheten Spontana associationer till förorenade områden. Diskussion kring Vad är viktigt för er när det gäller att sanera förorenade områden? Och varför? Diskussion kring Vad är effekterna av respektive metod? Uppgrävning av förorenad jord och transport till annan plats Uppgrävning av förorenad jord och rening på området Rening av förorenad jord på området, utan uppgrävning Inneslutning av förorenad jord på området, utan rening Upprättande av miljöriskområde Associationer till givna ord. Vad måste vara uppfyllt för att en sanering ska kunna beskrivas med vissa ord: T ex: Hållbart, Rättvist, Acceptabelt, God hälsa medan saneringen pågår, Bevarar kulturmiljö, osv

7 Diskussion om något viktigt saknas bland forskningsprojektets preliminära kriterier och om vilka kriterier som kan vara viktigare än andra. Agenda myndigheter Associationer till hållbar sanering av förorenad mark Associationer till andra saneringar som görs idag Diskussion om vad som kännetecknar utförandet av hållbara saneringar Diskussion om vad som kännetecknar slutresultatet av hållbara saneringar Diskussion om vad som är viktigt att ta hänsyn till för att åstadkomma en hållbar sanering Associationer till social dimension i hållbar sanering

8 Prel. resultat allmänheten Spontana associationer till förorenade områden: Soptippar; kemikalier (gifter); Teckomatorp; industrier Vatten; spridning; läckage Spontana associationer till sanering av förorenade områden: Stort jobb; dyrt Göra rent; inte bara flytta; kanske låta vara kvar Spontana associationer till sanering av förorenade områden i er egen kommun: Associationer till äldre industrier Osäkerhet omkring vad och hur man gör

9 Prel. resultat allmänheten Vad är viktigt för er när det gäller att sanera förorenade områden? Att tänka på nästa generation/vad man lämnar efter sig Den som har skitat ner och tjänat pengar skall betala Att man inte förvärrar problemet vid sanering, att föroreningar inte börjar spridas Information, delaktighet, öppenhet, kommunikation I glesbygd: att man kan vara stolt över resultatet, skapa mervärde I storstad: viss skepsis mot att kunna tjäna pengar

10 Prel. resultat myndigheter Vad associerar ni med en social dimension i hållbar sanering? Att man trivs att bo, grannsämja Upplevelser och värderingar för människor som bor i närheten Trygghet och säkerhet Rättvist boende Generationsperspektiv Kulturmiljö hur bevarar man gamla byggnader Demokratiaspekter, medbestämmande, deltagande Information och dialog Att en utredning inte får hålla på för länge

11 Likheter mellan grupper Allmänheten Generationsperspektiv Information, kommunikation Delaktighet/öppenhet Säker sanering Myndigheter Generationsperspektiv Information, dialog Medbestämmande/deltagande Säkerhet/hälsa Den som skitat ner skall betala

12 Vad säger forskningen om social hållbarhet? Idén om stark hållbarhet säger att det finns kritiska aspekter i varje hållbarhetsdomän som inte kan kompenseras för genom att åstadkomma något bra i en annan aspekt eller annat domän Litteraturen ger inte en helt enad bild, men Weingartner & Moberg (2011) försöker sig på att definiera tre nyckelteman: Socialt kapital (att invånarna hyser tillit till och har riklig kontakt med varandra) Humankapital (summan av individens kunskaper, färdigheter, erfarenheter och kompetenser) Välmående i bred mening Weingaertner & Moberg, Exploring social sustainability: Learning from perspectives on urban development and companies and products. Sustainable Development.

13 Forskning vs. Fokusgrupper gällande efterbehandlingsstrategi Annan forskning Hälsa och säkerhet Delaktighet Kulturarv Social rättvisa Lokal miljökvalitet Våra fokusgrupper Säkert, rent, ingen oro, arbetsmiljö Dialog, information, öppenhet Kulturmiljö, gamla industrier Generationsperspektiv, PPP, rättvist boende, inte kunna tjäna pengar, mervärde av slutresultat Transporter, damning

14 Slutsatser Vad ska man mäta/bedöma vid hållbarhetsbedömningar av efterbehandlingsalternativ? (Upplevelse av?) Hälsa och säkerhet (Upplevelse av?) Kulturarv (Upplevelse av?) Rättviseaspekter (Upplevelse av?) Lokal miljö och störningar och Projektorganisationen och genomförande bör utformas så att man tar hänsyn till lokal delaktighet och dialog genom hela projektet.

15 Slutsatser - kommunikation Möjliggöra för deltagande och tvåvägskommunikation Viktigt att tydliggöra vem som betalar för saneringen, både för privata och offentliga problemägare! Informera om säkerhet och hälsoaspekter både av slutresultatet samt av genomförandet av sanering Informationsdilemma? - Vad man inte vet. - Om vi börjar fråga vad folk tycker då börjar de tycka TACK!

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattning... 3 Introduktion Ann- Louise Hohlfält, Mistra Urban Futures... 5 Makt,

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Gillar du idrott och att röra på dig? Då är Hälsogymnasiet skolan för dig! Hälsogymnasiet ger dig en gedigen utbildning inom hälsa och kommunikation. Du

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer