Effektiv medborgardialog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv medborgardialog"

Transkript

1 Kommunikationsdagarna 2011 Göteborg augusti Effektiv medborgardialog Thomas Nilsson Region Skåne 1

2 Skåne i siffror Kommuner 33 Invånare Yta Befolkningstäthet År km2 Regional skattesats 10,39 % 106 invånare per km2 Jämfört med Sverige 22 per km2 Genomsnitt i Sverige 10,82 % 2

3 Region Skånes organisation 4 beredningar för medborgardialog Regionfullmäktige Vårdproduktionsberedning Folkhälsoberedning Regionstyrelse Samrådsorgan Regional tillväxtnämnd Hälso- och sjukvårdsnämnd Kollektivtrafiknämnd Kulturnämnd 3

4 Beredningar för medborgardialog En beredning för varje hörn av Skåne Ledamöterna kommer alla från sina respektive hörn Grunduppdrag att utveckla medborgardialogen, med särskilt fokus på unga Gemensamt tjänstemannastöd 4

5 Vad är medborgardialog? Dialog parti-väljare= väljardialog Dialog förvaltning-brukare=brukardialog Dialog förvaltning-medborgare= medborgarkommunikation Dialog politisk nivå-medborgare= medborgardialog 5

6 Vad innebär medborgardialog? Möjlighet till inflytande? Möjlighet till påverkan? Att bli hörd? Ökad förståelse? Vem lyssnar eller påverkas? Vem kan representera en hel politisk nivå? 6

7 Hur mycket ska medborgarna få påverka? Medbeslutande Inflytande Dialog Konsultation Information 7

8 När har man medborgardialog? 8

9 När har man medborgardialog? Behov Utvärdering Lösningar Införande Analysera förslag Beslut 9

10 När i beslutsprocessen? idé motion beredning beslutsförslag beslut genomförande 10

11 När i beslutsprocessen? idé motion beredning beslutsförslag beslut genomförande 11

12 Vad vill politikerna? Dialog? Förankring? PR? 12

13 Vad vill medborgarna? Göra sina röster hörda? Påverka? Ha inflytande? 13

14 Vem ska vi föra dialog med? Hög Berörda, men deltar ej Berörda och engagerade Berörd Ej berörda, deltar aldrig Ej berörda, ändå engagerade Låg Låg Aktivitet Hög 14

15 Det är lätt att fylla en mötessal med debattsugna medborgare 15

16 Det är svårare att få medborgare att diskutera prioriteringar 16

17 De val vi gör inför dialogen påverkar kommunikationen I vilket skede av beslutsprocessen? Syftet med dialogen? Hur stort inflytande? Med vem? => Val av metod => Val av kommunikation 17

18 Att kommunicera medborgardialog Dialogmetod Målgrupp Rekrytering Medvetandegöra (PR) Återkoppling av resultat 18

19 Kommunikationsstrategi Region Skåne är det varumärke som har störst kännedom hos allmänheten. Region Skånes medborgardialog är huvudavsändare Syftet med medborgardialog är att få allmänheten att engagera sig i beslutsprocessen. Därför är allmänheten huvudmålgrupp Att Region Skåne är en öppen och lyssnande organisation som aktivt efterfrågar medborgarnas synpunkter och förslag är det budskap som står i bäst samklang med begreppet medborgardialog För att nå huvudmålgruppen är redaktionella artiklar om Region Skånes vilja till medborgardialog det överlägset mest effektiva sättet 19

20 Kommunikationsinsatser Media Pressinbjudningar till aktiviteter (ofta lokalsidor) Presseminarium om medborgardialog Personliga möten => Grafiskt uttryck Profilkläder Broschyrer Kontaktkort Enkäter Affischer/vepor/rollups 20

21 Kommunikationsmål Kvalitativt mål Skånes invånare ska känna att de har (större) möjlighet att påverka Region Skånes beslut Kvantitativt mål Beredningarnas verksamhet ska beskrivas minst en gång per år i samtliga sju skånska dagstidningar samt lokal-tv och lokalradio 21

22 Erfarenheter Det är svårt att få media berätta om medborgardialog som fenomen Det är förhållandevis lätt att få media rapportera från dialogtillfällen om de är någorlunda oväntade (om kultur på stationen, om vård på ICA) All news is local 22

23 Störst chans till pressbevakning Intressant vinkel (brevbärare bet hund) Given plats i tidningen (antingen lokal eller tematisk: delregional medborgardialog har tyvärr ingen egen avdelning) Bekvämt avstånd till redaktionen Förmiddag Egen händelse 23

24 Slutsatser Kommunikation kring medborgardialog handlar mer om varumärkesbyggande och medvetandegörande än om rekrytering eller återrapportering Därför ska man sätta fokus på antingen dialogen eller på resultatet på dialogen Lätt att hamna i fällan varför är det så få som medverkar? Vill ni ha siffror och kvantitet gör en opinionsundersökning 24

25 Dialogmetoder? Spontana möten? Skånedialogen Fokusgrupper Dialoggrupper Storforum Öppna möten? 25

26 Spontana möten Träffa folk där de befinner sig, eller Oanonnserat, vi vill nå de som är berörda, men inte aktiva 26

27 Spontana möten Kombineras med 1.Bollrör 2.Frågekort Ingång till dialog 27

28 Fokusgrupp Vill nå en särskild kategori medborgare Ta reda på deras perspektiv, utan dialog med politiker Utgångspunkt för framtida dialogarbete 28

29 Dialoggrupp Samma yttre ramar som fokusgrupp, men med politiker Dialog, proaktiva politiker, inte bara lyssnande 29

30 Skånedialogen Vetenskaplig metod (Fishkin, Rosén) Kombinerar kvantitativ metod med kvalitativ metod Representativ Långsiktig Framtidsinriktad 30

31 Tack! twitter.com/thomasnilsson 31

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2016

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2016 Dokumentnamn: Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen Skapad av: Marianne Waplan + arbetsgrupp Beslutad av: Förvaltningsledning 29 november 2012 Gäller: 2013-2016 Reviderad den: Diarienummer:

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Medborgardialoggruppens rapport

Medborgardialoggruppens rapport Kommunledningskontoret 2013-05-06 Kommunfullmäktige Medborgardialoggruppens rapport 1. Simrishamns kommuns vision 2040 Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 25 maj 1 Sammanfattning Vilka som kommunicerar och vad som kommuniceras Under 2015-2016 ska de personer i Landsbygdsnätverket

Läs mer

AdvisoryBoard Trygg i livet 2020. Erbjudande Partnerskap. Advisoryboard.se 2014-02- 06

AdvisoryBoard Trygg i livet 2020. Erbjudande Partnerskap. Advisoryboard.se 2014-02- 06 AdvisoryBoard Trygg i livet 2020 Erbjudande Partnerskap Uppdrag Under innovations- och utvecklingsarbeten med organisationer i vårt nätverk har vi förstått att det finns ett stort behov av att arbeta med

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer