MODELL för SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE i SKOLENHETERNA, HÖRBY KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MODELL för SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE i SKOLENHETERNA, HÖRBY KOMMUN 20120221"

Transkript

1 MODELL för SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE i SKOLENHETERNA, HÖRBY KOMMUN

2 Systematiskt kvalitetsarbete

3 Skollagen Kap 4 Kvalitet och Inflytande Huvudmanna nivå. Planering, uppföljning, utveckla Enhetsnivå. Planering, uppföljning, utveckla. Barn/elever, vårdnadshavare och personal delaktiga i arbetet. Ansvarig rektor och förskolechef Inriktningen är de nationella mål som är uppsatta för utbildningen Dokumentation

4 Kvalitetsarbete året runt 5 hållpunkter 1. September Kick-off och prioriteringar samt mål i Hjulet 2. September mars Arbete m Hjulet Kvalitetsarbete Mätningar Utvärderingar 3. April-Maj Avstämning Analys Skriva rapport prel resultatrapport till förvaltning och nämnd 5. Augusti Rapportera utfallet till nämnden Publicera rapporterna 4. Juni Lämna in rapporten Seminarium Formulera utvecklingsmål för kommande läsår

5 Innehåll i 5 hållpunkter 1. Augusti. Rapport till nämnden och till verksamheten om resultat av Vårbetyg Nationella prov September. Inleda ett nytt kvalitetsår Oktober november. Personal- och elevarbetetsmiljönkät 2. Februari mars. Rapporter till huvudman och verksamhet om: Föräldraenkät förskola Arbetsmiljö elev och personal Nationella prov Höstbetyg Återkopplas enhetsnivå, gruppnivå, individnivå Upprätta nämndens verksamhetsmål och kortsiktiga budgetmål Ny internkontrollplan 3.April. Skolenhetsövergripande seminarier - Kritiska Vänner - om verksamheternas preliminära resultat Återkopplas enhetsnivå, gruppnivå, individnivå April återkoppling nämnden och verksamheten av Levnadsvaneundersökningen Lägga upp fortbildningsplan för kommande höst och vår. 4. Juni. Skolledarna lämnar in sin rapport till förvaltningen 5.Augusti. Seminarium med nämnden och verksamhetens lärare och elever om samtliga skolenheters resultat och nya utvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet September. Publicera sammanfattande rapport och enheternas rapporter samt informera om resultat av systematisk kvalitetsarbete till kommuninnevånare Inleda ett nytt systematiskt kvalitetsår

6 Innehåller tre delar 1. HJULET. Prioritera och rubricera årets aktuella utvecklingsområden och lägga in dem i Hjulet. Tänk på att alla verksamheter på skolenheten ska delta 2. DOKUMENTATION. Förbereda och genomföra dokumentationen genom att fördela skrivuppgifter utifrån, ovanstående prioriteringar och rubrikerna i rapporten 3. ANALYS och RAPPORT. Sammanställa och analysera årets arbete i en rapport, samt ringa in nya utvecklingsområden

7 Hjulet Vad ska utvecklas? Hur ska det gå till? När ska det göras? Av vem? osv Hur ska den förväntade utvecklingen synliggöras? Utveckla Planera Vad blev resultatet jämfört med din plan? Och vad vet vi nu som vi inte visste tidigare? Hur går vi vidare? Följ upp Halvhalt Vad vet vi nu? Analys Double-loop Göra genomföra och Dokumentera Vilka handlingar ska begås? konkret

8 HJULET gäller för följande Verksamhet: Period: Ansvariga: Vi vill utveckla : Hur blev det? Vad vet nu som vi inte visste tidigare? Hur tänker vi om det? Varför tänker vi så?: Så här ska det gå till: Så här ska vi synliggöra utvecklingen: Vad behöver nu utvecklas? Varför behöver det utvecklas?:

9 System förslag Använd hjulet när ni listat åtgärdsområdena och metoder att undersöka dem Ta utgångspunkt i de nationella målen i skolinspektionens rapporter samt nämndens kortsiktiga mål. Ta också utgångspunkter i det som kom fram under rubrikerna Resultat, Analys och Åtgärder i framtiden då ni konstruerar er plan för kvalitetsarbetet. Använd både skolenhetens egen och den sammanfattande rapportens utfall. Huvudfokus i kvalitetsarbetet ska ligga på: TRYGGHET KUNSKAP

10 I Hjulet ska varje skolenhet precisera VAD? man ska åstadkomma, VARFÖR? man vill åstadkomma detta, HUR? detta ska göras och HUR det ska dokumenteras samt av VEM? och NÄR? det ska genomföras. Ta gärna utgångspunkt i aktuell forskning. Det finns bra och tillgängliga forskningsöversikter att tillgå.

11 Målformulera de åtgärder ni vidtar och beskriv hur åtgärderna genomförs och av vem. Ett vanligt problem är man tror att åtgärderna i sig leder till önskvärda förändringar. Prioritera några särskilt angelägna områden som ni väljer att studera närmre. Motivera varför.

12 Ta fram lämpliga metoder för att undersöka om de vidtagna åtgärderna ger resultat, och vilka resultat de ger. Exempel på metoder kan vara: åtgärdsprogram, IUP, dagböcker, foton, film, fokusgrupper, statistik, enkäter, intervjuer, learning- och lessonstudies, betyg, protokoll, forskningsrapporter, aktionsforskning, casestudies etc

13 Delegera och arbetsfördela de olika områdena och ge personalen stöd i hur detta kan genomföras. Glöm inte sk kringpersonal och elever. Dokumentera vad som görs, varför det görs, hur det görs, av vem det görs osv, i en lämplig form.

14 Formalia rubriker och innehåll i Slutrapporten 1. Inledning 2. Nuläge 3. Verksamheten mål, åtgärder, arbetsmetoder 4. Resultat 5. Analys 6. Åtgärder för framtiden Lämna in en rapport per skolenhet dvs i enlighet med rektors och förskolechefs ansvarsområden, till förvaltningen den 1 juni.

15 Samla in materialet under september - mars Sammanställ materialet i en rapport under april maj Lämnas till förvaltningen 30 juni Gemensamt kvalitetsseminarium i april maj. Samlad rapport till nämnden i augusti, samt publicering Återkoppla löpande alla resultat ut till anställda, vårdnadshavare, barn och elever vänta inte på den fullständiga rapporten, utan skapa diskussioner om det som försiggår på enheterna.

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse.

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse. Viktoriaskolan Granrisvägen 33 702 35 Örebro 1 (10) Brickebergskyrkans skolstiftelse Ordf Gunn Öjebrandt Granvägen 30A 702 21 Örebro Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Förskola och skola www.spsm.se/tillganglighet Isak Lukas Lisa Nesrin Tove Dennis

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer