Analys med avseende på PAH16 visar bara toppen av isberget. Maria Larsson MTM Forskningscentrum Örebro Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys med avseende på PAH16 visar bara toppen av isberget. Maria Larsson MTM Forskningscentrum Örebro Universitet"

Transkript

1 Analys med avseende på PAH16 visar bara toppen av isberget Maria Larsson MTM Forskningscentrum Örebro Universitet

2 Förorenade områden Riskbedömning av förorenad mark baseras på kemisk analys av ett fåtal ämnen Majoriteten av ämnen är inte inkluderade Okända risker Ingen hänsyn till samverkningsmekanismer Sekundära effekter av sanering Bildande av okända gifter, oxy-paher, metylerade PAHer Förändrad tillgänglighet av kvaravarande gifter

3 Klassificering och riskbedömning av PAH-förorenad mark Baseras på analys av 16 PAHer 3

4 PAH-förorenade jordar kan innehålla mycket komplicerade blandningar av kemikalier Mer än 16 PAHer Hundratals andra PAHer Heterocycliska kolväten

5 Polycycliska aromatiska ämnen (PACer) Polycycliska aromatiska kolväten (PAHer) Heterocycliska kolväten och många fler.

6 Källor till PACer alkylerade PAHer, oxy-paher PAHer Bildas och släpps ut i samma processer som PAHer Kan också bildas vid omvandling av PAHer i miljön Kemiska och biologiska processer i mark och vatten Kemiska processer i luft

7 Förekomst av PAHer samt substituerade PAHer i jord från en fd träimpregneringsanläggning Halt av cyclopenta(d,e,f)fenantren samt cyclopenta(d,e,f)fenantrenon Halt av benzo(a)antracen samt metylerade och oxiderade derivat Halt av fenantren samt metylerade derivat Halt av benzo(a)florene samt benzo(a)florenon

8 Förekomst av PAHer och substituerade PAHer i en olje och PAH-förorenad jord Halt av Krysen samt metylerade och oxiderade derivat Halt av antracen samt metylerade och oxiderade derivat Halt av cyclopenta(d,e,f)fenantren samt cyclopenta(d,e,f)fenantrenon

9 Alkylerade PAHer, Oxy-PAHer, heterocykler metyl/dibenzotiofen (4 st) Azaarener (5 st) PAH-L PAH-M Analys av 65 PACer i en oljeförorenad jord PAH-H Alkyl-PAHer (18 st) övriga PAHer (10 st) oxy-paher (12 st) är viktiga föroreningar PAH16=PAH-L+PAH-M+PAH-H

10 Heterocykler, Alkylerade PAHer, PAHer PAH-L metyl/dibenzotiofen (4 st) Alkyl-PAHer (18 st) Azaarener (5 st) Analys av 65 PACer i en PAH-förorenad jord oxy-paher (12 st) övriga PAHer (10 st) PAH-M PAH-H PAH16=PAH-L+PAH-M+PAH-H är viktiga föroreningar

11 PAHers giftighet Akuttoxiska Hormonstörande Genotoxiska Carcinogena

12 PAHer binder till dioxinreceptorn Dioxinreceptorn anledning till dioxiners, PCBer och PAHers giftighet H4IIE-luc är en cellbaserad mekanismspecifik bioanalys Integrerat svar på den totala responsen av alla ämnen som binder till och aktiverar dioxinreceptorn (AhR) (modifierad från Behnisch et al, 2001).

13 Kemisk och biologisk analys av sanerade jordar Okända ämnen? Vilka? Synergism? Jämförelse mellan kem-teq (PAH16) och bio-teq i 9 färdigsanerade jordar (<MKM) från biologisk sanering eller jordtvätt i fullskala

14 BTR TOXIC RANGE Riktvärden Kemisk analys Mekanismspecifik bioanalys Generella riktvärden för PAH16 i jord Ämnesgrupp KM MKM PAH med låg molekylvikt, PAH-L 3 15 Baseline toxicity range: Baseras på data (bio-teq) från svenska jordbruksjordar och urbana jordar PAH med medelhög molekylvikt, PAH-M 3 20 PAH med hög molekylvikt, PAH-H 1 10 EJ OK Förorenad jord testas i bioanalysen OK Är uppmätt toxicitet ett problem eller inte?

15 AhR agoniser i jordar före och efter biologisk sanering Bioanalys (H4IIE-luc) av 2 oljekontaminerade jordar (Soil-O), PAH-kontaminerad jord (Soil-P) och olje- och PAH-kontaminerad jord, före och efter biologisk sanering

16 Andel kända AhR agonister i jordarna Analyserade PACer (43 st) kunde förklara 2 till 20 % av den potentiella toxiciteten i jordarna

17 Färdigsanerade? 7 av 9 färdigsanerade jordar uppvisar (mkt) högre effekt (bio-teq) än stadsjordar BTR urban Jämförelse mellan kem-teq (PAH16) och bio-teq i 9 jordar som sanerats ned till (under) MKM

18 Ökad tillgänglighet efter sanering Andersson et al,2009

19 Sammanfattning Man hittar endast det man letar efter Analys av PAH16 visar endast en liten del av föroreningshalten i förorenade/sanerade jordar Det finns många andra potentiellt giftiga ämnen i förorenade jordar Återfinns i halter jämförbara med PAH16 Utgör en potentiell risk Kemisk analys av PAHer, oxy-paher och azaarener kan förklara en del av effekten i biotestet en stor andel är okänd Genom att använda mekanismspecifika biotester kan man detektera totaleffekter av ämnen som man annars skulle ha missat

20 Tack! SOILTOX projekt finansierat av KK-stiftelsen SOILEFFECT pågående 3-årigt projekt finansierat av KKstiftelsen, som drivs av: Information under: Kontakta:

Oxy-PAH Ett markproblem som sprider sig

Oxy-PAH Ett markproblem som sprider sig xy-pah Ett markproblem som sprider sig Staffan Lundstedt Kemiska Institutionen Umeå Universitet staffan.lundstedt@chem.umu.se www.mcnio.com/projects/the polar pac network PAH vs. xy PAH 16 US EPA PAH 1

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 510 Nedanstående är en annons från Abetong nr 5 B 2010 husbyggaren 1 2 husbyggaren nr 5 B 2010 nr 5 B 2010 husbyggaren 3 4 husbyggaren

Läs mer

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö VTI notat 45 2002 VTI notat 45-2002 Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö Uppföljning av provvägar och kontrollsträckor 2002 Författare FoU-enhet Projektnummer

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Riktvärden för förorenad mark

Riktvärden för förorenad mark Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning 1 2 3 RAPPORT 5976 september 2009 Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly Finns något av nedanstående redovisade miljögifter enligt A, B och C i spannmålsprodukter från Lantmännens varumärken - exempelvis i fullkornsmjöl från Kungsörenen och Axa? I så fall i vilka halter? Obs

Läs mer

Svensk miljöklassificering av läkemedel

Svensk miljöklassificering av läkemedel Svensk miljöklassificering av läkemedel Innehållsförteckning Bakgrund 3 Hur kommer läkemedelssubstanser ut i miljön? 4 Miljörisk och miljöfara 4 Hur bedöms miljörisken? 5 Hur bedöms miljöfaran? 6 Nedbrytning

Läs mer

UTBYTE AV HA-OLJOR I DÄCK

UTBYTE AV HA-OLJOR I DÄCK UTBYTE AV HA-OLJOR I DÄCK Detta dokument utgör den uppdaterade versionen av det ursprungliga FAQ utvecklats av ETRMA (tidigare BLIC) och speglar den senaste utvecklingen på regleringsområdet. Directive

Läs mer

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?!

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Författare: Ulrik Edvinsson Handledare: Margareta Littorin Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning 2012/13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Indikatorer för effekter från organiska ämnen i limniska system

Indikatorer för effekter från organiska ämnen i limniska system RAPPORT Indikatorer för effekter från organiska ämnen i limniska system John Sternbeck (WSP), Mikael Remberger (IVL) Katarina Josefsson (WSP) B1771 Februari 2008 Rapporten godkänd 08-02-14 Lars-Gunnar

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Aska -innehåll och härdning

Aska -innehåll och härdning Aska -innehåll och härdning Bakgrund Vid all förbränning av organiskt material, exempelvis skogsbränsle, får man kvar en restprodukt. Denna benämns aska och består huvudsakligen av oxider av de ämnen som

Läs mer

18 Livsmedelssäkerhet. Sammanfattning. Undersökningsresultat. Allmänt. Tillgång på statistik

18 Livsmedelssäkerhet. Sammanfattning. Undersökningsresultat. Allmänt. Tillgång på statistik 18 Livsmedelssäkerhet 309 18 Livsmedelssäkerhet Livsmedelssäkerhet är ett begrepp som får allt större uppmärksamhet. Alla delar i livsmedelskedjan har betydelse för livsmedelssäkerheten och helhetsperspektivet

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Version 5.1, 2015-05-18, giltig från 2015-05-18 De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden.

Läs mer

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Hannes Jacobsson hannes.jacobsson@sweco.se Jennie Westman jennie.westman@sweco.se 1 Bakgrund I Rågsved och delar av Rågsveds

Läs mer

Remiss God Bebyggd Miljö fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet.

Remiss God Bebyggd Miljö fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Remissvar God Bebyggd Miljö Svenska EnergiAskor 07-08-09 Sidan 1 Till Boverket ylva.ronning@boverket.se Remiss God Bebyggd Miljö fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Svenska EnergiAskor AB är ett

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Rapport Nr 2010 06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm Agata Banach Thomas Larm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Karl Forsell, Överläkare Kåre Eriksson, Yrkeshygieniker Klinisk miljömedicin norr (KMN) är en sektion inom Arbets-

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Fem steg mot en effektiv servicelogistik

Fem steg mot en effektiv servicelogistik Fem steg mot en effektiv servicelogistik Uppnå betydande fördelar med effektiv servicelogistik Sjukhusets servicelogistik är ett område där det ofta finns stor potential för förbättringar. Det handlar

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15 CKB rapport

Läs mer