Gifter i havsmiljön Hur onödig användning kan minskas till gagn för hälsa och miljö.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gifter i havsmiljön Hur onödig användning kan minskas till gagn för hälsa och miljö."

Transkript

1 Gifter i havsmiljön Hur onödig användning kan minskas till gagn för hälsa och miljö. Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet

2 Risk/nytta analys 1992 o 1998 för användning av båtbottenfärger Sötvatten Bottenhavet Östersjön Västkusten Liten nytta -> inga giftläckande färger tillåtna Riskerna större än nyttan-> inga giftläckande färger tillåtna Från > inga kopparfärger tillåtna. Fysikaliska metoder bör räcka Högre läckage av koppar

3 Ca 1 miljon fritidsbåtar i Sverige

4 Grunda vikar är viktiga lekoch föryngringsplatser

5 Miljömål 4 och 10 Giftfri miljö Hav i balans samt levande kust och skärgård

6 Baltiska issjön (ca år sedan) SÖTVATTEN Yoldiahavet ( år sedan) SALTVATTEN Ancylussjön ( år sedan) SÖTVATTEN Littorinahavet ( år sedan) SALTVATTEN Östersjön idag BRACKVATTEN

7 Blåmussla Mytilus edulis västkusten ostkusten

8 Artantal Få arter i Östersjön Salinitet Brackvatten Oceaniskt Ännu saltare Sötvattensarter Marina arter Artminimum vid 5-8

9 Få arter för varje funktion i Östersjöns ekosystem => hög störningsrisk Bild: Naturvårdsverket 2005

10

11 Upp till 1000 organismer i en blåstångsplanta

12 Östersjön Kombinationen av: gifter brackvatten få arter hög känslighet dåligt vattenutbyte => Östersjön extra sårbar.

13 Östersjön- extra känsligt Klassat som särskilt känsligt havsområde, PSSA (Particularly Sensitive Sea Area) 2004

14 Båtbottenfärger ska hindra påväxt av havstulpaner och alger

15 Nya fysikaliskt verkande färger läcker också gifter!!!

16 Och färgerna är giftiga även för andra organismer Mycket giftigt mot vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

17 Giftiga kemikalier som använts i båtbottenfärger Tennorganiska föreningar TBT, DBT, MBT, TFT Zink Bly Koppar Flera andra organiska föreningar PCB:er Polyklorerade bifenyler Kvicksilver

18 TBT (tri-butyl-tenn) är giftigast TBT användes på 60-, 70- och 80-talet Förbjöds 1989 pga sina hormonstörande effekter Foto: M. Magnusson

19 TBT har potential att påverka oss Immunsystemet Hormonsystemet Nervsystemet Huden Kärl & hjärta Fertiliteten

20 Hur ser det ut i dag? Finns TBT fortfarande hos oss?

21 TBT finns vid våra kuster Från Cato et al. 2007

22 µg TBT / kg torrt sediment TBT-halter i hamnar Fartygshamnar (44 st) Hamnar

23 µg TBT / kg torrt sediment TBT-halter i hamnar Fartygshamnar (44 st) Småbåtshamnar (48 st) Ungefär samma halter av TBT i småbåtshamnar som i fartygshamnar! Hamnar

24 µg TBT / kg torrt sediment TBT-halter i hamnar Fartygshamnar (44 st) Småbåtshamnar (48 st) Riktvärden för TBT Vatten 0,0002 µg/l 6000 Sediment 0,02 µg/kg torrt sediment (förslag inom EU) Upp till gånger högre TBT- halter än det föreslagna riktvärdet Hamnar

25 Finns TBT på båtuppläggningsplatser? Foto: M. Elfström

26 TBT på båtuppläggningsplatser Båtklubbar i Brunnsviken och på Djurgården har undersökts

27 µg TBT / kg torrt sediment eller jord TBT på båtuppläggningsplatser De andra graferna gick till 9000 Fartygshamnar (44 st) Småbåtshamnar (48 st) Båtuppläggningsplats max (20 st) Ca 10 gånger högre halter på båtuppläggningsplatsen jämfört med i hamnsedimenten! Hamnar

28 Hur är det med andra gifter? Slipdamm Lungor Lösningsmedel Hud

29 Andra gifter på båtuppläggningsplatserna Tennorganiska föreningar TBT, DBT, MBT, TFT Zink Bly Koppar Kadmium PAH:er Polycykliska aromatiska kolväten Resultatet visar mycket höga halter av farliga substanser PCB:er Polyklorerade bifenyler Kvicksilver

30 Är dessa resultat representativa?

31 Rundringning till 66 kustkommuner Totalt 34 platser har undersökts

32 mg / kg torr jord Riktvärden för gifter på mark Kvicksilver TBT PAH canc. PCB Riktvärde för känslig mark Riktvärde för mindre känslig mark Riktvärdena är lägre på mark som används dagligen av människor än för industrimark

33 mg / kg torr jord Medelvärden av gifter från båtuppläggningsplatser i Sverige Kvicksilver TBT PAH canc. PCB Riktvärde för känslig mark Riktvärde för mindre känslig mark medelvärde M för gifter Medelvärdena överskrider riktvärdena för känslig markanvändning för samtliga giftiga substanser

34 mg / kg torr jord Maxvärden av gifter från båtuppläggningsplatser i Sverige gånger högre än gränsvärdet för känslig mark 100 gånger högre än finska gränsvärdet för känslig mark 2000 gånger högre än gränsvärdet för känslig mark Kvicksilver TBT PAH canc. PCB Känslig mark Mindre känslig Medelvärden Maxvärden 500 gånger högre än gränsvärdet för känslig mark Riktvärdena överskrids för samtliga giftiga substanser

35 Slutsatser 1. Mycket höga halter av alla mätta gifter 2. Oftast högsta halterna i ytproverna spridning av gifterna pågår ännu Åtgärder behövs NU

36 Detta är lösbart!!!!

37 Identifikation av båtar med höga gifthalter Metod för att mäta giftiga metaller utvecklas vid Stockholms universitet

38 Identifikation möjliggör åtgärdsprogram och certifiering Certifiering av båtar skulle kunna innebära Bättre andrahandsvärde? Billigare försäkringspremier? Certifiering av båtklubbar skulle kunna innebära Lägre arrendeavgifter? Billigare försäkringspremier?

39 Mekaniska alternativ till att använda båtbottenfärger Borsttvätt Fungerar även för segelbåtar Högtryckstvätt Bör göras över spolplatta med rengöringsanläggning Förvaring i luft Landförvaring

40 Uppmaningar! Förhindra ytterligare spridning av gifter från båtuppläggningsplatser genom att: Inför regler Inför regler för verksamhet på båtuppläggningsplatser Utred Utred om båtuppläggningsplatser ska vara en anmälningspliktig verksamhet Uppmuntra Uppmuntra bortblästring av TBT-färg Stimulera Stimulera användandet av helt giftfria metoder och utveckling av nya metoder

41 Uppmaningar! Inför regler Inför regler för verksamhet på båtuppläggningsplatser Utred Utred om båtuppläggningsplatser ska vara en anmälningspliktig verksamhet Uppmuntra Uppmuntra bortblästring av TBT-färg Stimulera Stimulera användandet av helt giftfria metoder och utveckling av nya metoder Tack för uppmärksamheten! Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms universitet Rapporten om gifter på båtuppläggningsplatser finns på:

Föroreningsproblematiken vid marinor, varv och båtuppläggningsplatser

Föroreningsproblematiken vid marinor, varv och båtuppläggningsplatser SIDAN 1 Föroreningsproblematiken vid marinor, varv och båtuppläggningsplatser Maria Pettersson, Miljöförvaltningen i Stockholm Ca 1 miljon fritidsbåtar i Sverige SIDAN 2 Östersjön Få arter för varje funktion

Läs mer

Gifter från båtverksamhet

Gifter från båtverksamhet Gifter från båtverksamhet Dagens kunskap, möjligheter till åtgärder? Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet Britta.eklund@itm.su.se Problemet Vem/vilka är

Läs mer

Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM Stockholm Universitet

Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM Stockholm Universitet Britta Eklund britta.eklund@itm.su.se Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM Stockholm Universitet Miljömål 4 och 10 Giftfri miljö Hav i balans samt levande kust och skärgård 2012-03-11, Eklund,

Läs mer

Västervik

Västervik Västervik 2017-10-30 Infomöte om båtbottenfärger inom SNFs informationskampanj Britta Eklund, docent Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Miljömål i Sverige Giftfri miljö Levande

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION OM FÖRORENINGAR VID BÅTUPPSTÄLLNINGSPLATSER I STOCKHOLM

SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION OM FÖRORENINGAR VID BÅTUPPSTÄLLNINGSPLATSER I STOCKHOLM Bilaga 3 MILJÖFÖRVALTNINGEN M I L J Ö ANALYS SID 1 (6) 2013-04-19 pm SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION OM FÖRORENINGAR VID BÅTUPPSTÄLLNINGSPLATSER I STOCKHOLM Sammanfattning Undersökningar av markföroreningar

Läs mer

Bottenfärg (biocidfärg) miljökonsekvenser och tillsynsplan. Maria Svanholm, enhetschef Miljöanalys, Stockholms miljöförvaltning

Bottenfärg (biocidfärg) miljökonsekvenser och tillsynsplan. Maria Svanholm, enhetschef Miljöanalys, Stockholms miljöförvaltning Bottenfärg (biocidfärg) miljökonsekvenser och tillsynsplan Maria Svanholm, enhetschef Miljöanalys, Stockholms miljöförvaltning Föroreningsproblematik, mark, vatten och sediment Småbåtshamnar, marinor i

Läs mer

Båtbottenfärger ett miljöproblem

Båtbottenfärger ett miljöproblem Båtbottenfärger ett miljöproblem Användning sedan mycket lång tid tillbaka för att skydda båtskrov från påväxt av vattenlevande organismer Olika aktiva giftiga ämnen har använts: Bly TBT (tributyltenn)

Läs mer

Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser

Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM Stockholm Universitet Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser Ca 700 000 båtar totalt i Sverige Varav

Läs mer

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser - mätningar på mark och båtskrov Maria Lagerström Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Upplägg 1. Bakgrund Bottenmålning

Läs mer

Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov

Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov s rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov Det finns idag inga nationella riktvärden för vad som ska anses vara höga eller låga halter av olika metaller på båtskrov. Skrovmålet,

Läs mer

Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska kustkommuner

Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska kustkommuner ITM-rapport 208 Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska kustkommuner Av David Eklund och Britta Eklund Institutet för tillämpad miljöforskning Institute

Läs mer

Regelverk rörande båtbottenfärger

Regelverk rörande båtbottenfärger Miljöförvaltningen Avdelningen för hälsoskydd PM Sida 1 (5) 2017-05-10 Användning av båtbottenfärger som innehåller biocider regleras både genom miljöbalken och EU:s biocidförordning. Dessa lagstiftningar

Läs mer

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser - mätningar på mark och båtskrov Maria Lagerström Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Upplägg 1. Bakgrund Bottenmålning

Läs mer

Vad tittar vi på vid tillsyn på båtklubbar?

Vad tittar vi på vid tillsyn på båtklubbar? Solna Båtsällskap Linda Svensson, limnolog Magnus Johansson, miljöinspektör Disa Lanner, miljöinspektör 11 april 2018 Vad tittar vi på vid tillsyn på båtklubbar? Kemikalier och farligt avfall Uppmärkt

Läs mer

Skrovmålet 2018/ oktober 2016 Tekniska nämndhuset, Stockholm Lina Petersson, Transportstyrelsen

Skrovmålet 2018/ oktober 2016 Tekniska nämndhuset, Stockholm Lina Petersson, Transportstyrelsen Skrovmålet 2018/20 Nationell Båtmiljökonferens 19 oktober 2016 Tekniska nämndhuset, Stockholm Lina Petersson, Transportstyrelsen Båtlivets miljöfrågor Toalettavfall Ren båtbotten Båtmiljörådet Båtmotorer/Alkylat

Läs mer

Erfarenheter och beteende hos båtägare

Erfarenheter och beteende hos båtägare Erfarenheter och beteende hos båtägare resultat av två enkätstudier Maria Elfström Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet Syftet med undersökningarna Kartlägga båtägares

Läs mer

Reviderad version

Reviderad version Av Britta Eklund Reviderad version 2008-03-12 Sammanfattning Sediment från olika typer av hamnar i Stockholmsområdet har analyserats för sitt innehåll av organiska tennföreningar, irgarol och polyaromatiska

Läs mer

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Havs- och vattenmyndigheten Bildades 1 juli 2011 Frågor från

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION OM FÖRORENINGAR VID BÅTUPPSTÄLLNINGSPLATSER I STOCKHOLM

SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION OM FÖRORENINGAR VID BÅTUPPSTÄLLNINGSPLATSER I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN M I L J Ö ANALYS SID 1 (6) 2013-04-19 pm SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION OM FÖRORENINGAR VID BÅTUPPSTÄLLNINGSPLATSER I STOCKHOLM Sammanfattning Undersökningar av markföroreningar har

Läs mer

Miljötillsyn i småbåtshamnar. Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd

Miljötillsyn i småbåtshamnar. Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd Miljötillsyn i småbåtshamnar Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd Miljöfarlig verksamhet?? Stockholms universitet Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska

Läs mer

Vetenskap som kan påverka policy antifoulingpraktiker. Mia Dahlström, koordinator BONUS CHANGE, RISE Research Institutes of Sweden

Vetenskap som kan påverka policy antifoulingpraktiker. Mia Dahlström, koordinator BONUS CHANGE, RISE Research Institutes of Sweden Vetenskap som kan påverka policy antifoulingpraktiker och fritidsbåtar Mia Dahlström, koordinator BONUS CHANGE, RISE Research Institutes of Sweden Vad gör vi i BONUS CHANGE? Tar fram resultat inom: Naturvetenskap

Läs mer

Båtbottentvättning av fritidsbåtar

Båtbottentvättning av fritidsbåtar Båtbottentvättning av fritidsbåtar Riktlinjer augusti 2012 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:10 Båtbottentvättning av fritidsbåtar Riktlinjer augusti 2012 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:10

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning vid Stenvikshöjden i Oxelösunds kommun

Miljöteknisk markundersökning vid Stenvikshöjden i Oxelösunds kommun Sida 1 (11) Miljöteknisk markundersökning vid Stenvikshöjden i Oxelösunds kommun Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2

Läs mer

Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna?

Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna? Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna? Så här får båtbottenfärg användas allmänna regler Under 2014 såldes 56 ton bekämpningsmedel/aktiv substans för användning i båtbottenfärger för fritidsbåtar.

Läs mer

Förorenade områden och ansvaret kring båtklubbar

Förorenade områden och ansvaret kring båtklubbar Förorenade områden och ansvaret kring båtklubbar cathrine.lundin@naturvardsverket.se anna.rolf@naturvardsverket.se Foto: Daniel Martini Inventeringen och EBH-stödet I EBH-stödet som är den databas där

Läs mer

Bestämning av tenn, koppar, zink, och bly på båtbottnar Jakobsbergs Båtsällskap (JBS)

Bestämning av tenn, koppar, zink, och bly på båtbottnar Jakobsbergs Båtsällskap (JBS) Happy Boat rapportnummer 17-2 Bestämning av tenn, koppar, zink, och bly på båtbottnar Jakobsbergs Båtsällskap (JBS) Britta och Göran Eklund 2017-03-13 Betalningsmottagare Telefon Bankgiro Organisationsnummer

Läs mer

Ett samarbetsprojekt mellan: Finansieras av:

Ett samarbetsprojekt mellan: Finansieras av: Ett samarbetsprojekt mellan: Finansieras av: Miljömål för båtklubbar Att öka antalet båtägare som slutar måla sin båtar med biocidfärger i syfte att minska påväxt och istället använder sig av metoder som

Läs mer

Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och Norrviken 2011/2012

Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och Norrviken 2011/2012 Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten 2012-05-28 Sidan 1 (6) Dnr MBN 2011-001073 Ecos Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD

FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD GEOSIGMA MARK BERG VATTEN Grap 8261 FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD Miljöteknisk markundersökning av båtuppläggningsplats på fastigheten Brottkärr 2:68, Göteborgs kommun Uppdragsgivare: Göteborgs Stad,

Läs mer

Båtbottenfärger nyheter om reglering

Båtbottenfärger nyheter om reglering Båtbottenfärger nyheter om reglering SBU:s miljökonferens 11 mars 2012 Kurt Haglund Definitionen av biocid Biociddirektivet säger: på kemisk eller biologisk väg... Ämnen och produkter med kemisk eller

Läs mer

CHANGE att ändra båtägares antifoulinganvändning i Östersjön

CHANGE att ändra båtägares antifoulinganvändning i Östersjön CHANGE att ändra båtägares antifoulinganvändning i Östersjön Projekt under Bonus Viable ecosystems Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Mia Dahlström Sjögren www.changeantifouling.com www.facebook.com/changeaf

Läs mer

Hur står det till med matfisken i Norrbotten?

Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Giftigt eller nyttigt? Vad är ett miljögift? Vilka ämnen? Hur påverkas fisken? Hur påverkas vi människor? Kostråd Vad är ett miljögift? - Tas upp av organismer

Läs mer

Bestämning av tenn, koppar, zink, och bly på båtbottnar Göta Segelsällskap (GSS)

Bestämning av tenn, koppar, zink, och bly på båtbottnar Göta Segelsällskap (GSS) Happy Boat rapportnummer 17-9 Bestämning av tenn, koppar, zink, och bly på båtbottnar Göta Segelsällskap (GSS) Britta och Göran Eklund 2017-05-11 Betalningsmottagare Telefon Bankgiro Organisationsnummer

Läs mer

Protokoll Skrovmålet 2018/2020

Protokoll Skrovmålet 2018/2020 1(12) Sjö- och luftfartsavdelningen Sektionen för Miljö Datum 2016-05-25 Ert datum Dnr/Beteckning TSS 2016-1369 Er beteckning Protokoll Skrovmålet 2018/2020 Tid: 10 maj 2016 Plats: Naturvårdsverket, Stockholm

Läs mer

Bestämning av tenn, koppar, zink, och bly på båtbottnar hos Nynäshamns Segelsällskap

Bestämning av tenn, koppar, zink, och bly på båtbottnar hos Nynäshamns Segelsällskap Happy Boat rapportnummer 18-7 Bestämning av tenn, koppar, zink, och bly på båtbottnar hos Nynäshamns Segelsällskap Britta och Göran Eklund 2018-04-27 Betalningsmottagare Telefon Bankgiro Organisationsnummer

Läs mer

Ett samarbetsprojekt mellan: Finansieras av:

Ett samarbetsprojekt mellan: Finansieras av: Ett samarbetsprojekt mellan: Finansieras av: Miljömål för båtklubbar Att öka antalet båtägare som slutar måla sin båtar med biocidfärger i syfte att minska påväxt och istället använder sig av metoder som

Läs mer

Båtbottentvättning av fritidsbåtar

Båtbottentvättning av fritidsbåtar Båtbottentvättning av fritidsbåtar Riktlinjer, reviderad upplaga december 2014 Havs- och vattenmyndighetens rapport (ursprungsrapport 2012:10) Båtbottentvättning av fritidsbåtar Riktlinjer, reviderad upplaga

Läs mer

XRF-mätningar av båtbottnar inom SNF:s informationskampanj Ren båtbotten utan gifter i Västervik

XRF-mätningar av båtbottnar inom SNF:s informationskampanj Ren båtbotten utan gifter i Västervik Happy Boat rapportnummer 17-14 XRF-mätningar av båtbottnar inom SNF:s informationskampanj Ren båtbotten utan gifter i Västervik Britta och Göran Eklund 2017-11-01 Betalningsmottagare Telefon Bankgiro Organisationsnummer

Läs mer

Båtägares uppfattningar om bottenbehandling, miljöfrågor och ansvarsfrågor kring båtverksamhet.

Båtägares uppfattningar om bottenbehandling, miljöfrågor och ansvarsfrågor kring båtverksamhet. ITM-rapport 226 Båtägares uppfattningar om bottenbehandling, miljöfrågor och ansvarsfrågor kring båtverksamhet. Enkätstudier bland båtägare i två båtklubbar i Stockholm 2007 och 2012. Maria Elfström Misse

Läs mer

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på båtskroven av 30 stycken av föreningens båtar. Detta

Läs mer

Undersökning av vatten, ytsediment och ytjord vid Segelsällskapet Brunnsvikens (SSB) båtklubb i Brunnsviken

Undersökning av vatten, ytsediment och ytjord vid Segelsällskapet Brunnsvikens (SSB) båtklubb i Brunnsviken ITM-rapport 211 Undersökning av vatten, ytsediment och ytjord vid Segelsällskapet Brunnsvikens (SSB) båtklubb i Brunnsviken av Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms

Läs mer

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete 1 Problemet med marin påväxt En obehandlad yta som sänks i havsvatten kommer redan efter några minuter att drabbas av marin påväxt. Påväxt ökar farkostens friktion i vattnet. Ökad friktion leder till ökad

Läs mer

Bestämning av tenn, koppar, zink, och bly på båtbottnar. Torshälla Segelsällskap

Bestämning av tenn, koppar, zink, och bly på båtbottnar. Torshälla Segelsällskap Happy Boat rapport nummer 28 Bestämning av tenn, koppar, zink, och bly på båtbottnar. Torshälla Segelsällskap Britta och Göran Eklund 2018-11-07 Betalningsmottagare Telefon Bankgiro Organisationsnummer

Läs mer

Undersökning av metaller och organiska ämnen i abborre från Anten och Mjörn

Undersökning av metaller och organiska ämnen i abborre från Anten och Mjörn Undersökning av metaller och organiska ämnen i abborre från Anten och Mjörn 2013-03-07 Dnr 2012-1750 1(6) Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Provtagning och analys... 2 Provtagning... 2 Analys...

Läs mer

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se Västerås - Insjöhamn Mälarhamnen AB - Flera småbåtshamnar 4000 båtplatser inom kommungränsen i Mälaren 3100 båtplatser kommunala 4 båttvättar

Läs mer

JBS VÅRMÖTE Välkomna!

JBS VÅRMÖTE Välkomna! JBS VÅRMÖTE Välkomna! Onsdag 19 mars 2014 kl. 19.00 Dagordning enligt stadgar Kaffe Ca kl. 20.00 21.30 Christopher Graae berättar/visar bilder från Kajakpaddling i världen och speciellt på Svalbard DAGORDNING

Läs mer

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på båtskroven av 30 stycken av föreningens båtar. Detta

Läs mer

Sammanfattning av rapporten

Sammanfattning av rapporten Sammanfattning av rapporten Evaluation of the contaminant status in sediment and fish in the Bothnian Bay. Titel Omslagsbild: Författare: Kontaktperson: Sammanfattning av rapporten. Evaluation of the contaminant

Läs mer

Båtar och bo+enfärger Vem vill äta en gi7ig spä+a? Prof. Kjell Nordberg, Inst f. Geovetenskaper, Göteborgs univ. E-post: kjno@gvc.gu.

Båtar och bo+enfärger Vem vill äta en gi7ig spä+a? Prof. Kjell Nordberg, Inst f. Geovetenskaper, Göteborgs univ. E-post: kjno@gvc.gu. Båtar och bo+enfärger Vem vill äta en gi7ig spä+a? Prof. Kjell Nordberg, Inst f. Geovetenskaper, Göteborgs univ. E-post: kjno@gvc.gu.se Gi7iga båtbo+enfärger med avsikten a+ förhindra påväxt av havstulpaner,

Läs mer

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på de kvarvarande ca 30 omätta båtskroven av föreningens

Läs mer

SBU: miljökonferens i anslutning till Båtmässan 2014-03-08/09

SBU: miljökonferens i anslutning till Båtmässan 2014-03-08/09 SBU: miljökonferens i anslutning till Båtmässan 2014-03-08/09 Miljökommitténs ordförande Harald Mårtensson hälsar alla välkomna och inleder med att presentera miljökommitténs följande mål för 2014: Att

Läs mer

Tillsyn av båtbottentvättning i Stockholms län

Tillsyn av båtbottentvättning i Stockholms län Handläggarstöd Tillsyn av båtbottentvättning i Stockholms län Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Bakgrund...

Läs mer

Bestämning av tenn, koppar, zink, och bly på båtbottnar Hunduddens varvsförening

Bestämning av tenn, koppar, zink, och bly på båtbottnar Hunduddens varvsförening Happy Boat rapport nummer 19-1 Bestämning av tenn, koppar, zink, och bly på båtbottnar Hunduddens varvsförening Britta och Göran Eklund 2019-01-05 Betalningsmottagare Telefon Bankgiro Organisationsnummer

Läs mer

Lägesrapport utredning borsttvätt för båtar

Lägesrapport utredning borsttvätt för båtar Miljöförvaltningen Idrottsförvaltningen Dnr 2018-007685 Dnr 09.02/447/2018 Sida 1 (10) 2018 05-15 Handläggare Miljöförvaltningen, Maria Svanholm Tel 08-508 289 36 Idrottsförvaltningen, Yassine Kazi- Tani

Läs mer

Kemikalier i fokus. Organiska tennföreningar i musslor och fisk från Västerås. Tomas Viktor. Del 1 Laboratoriestudier

Kemikalier i fokus. Organiska tennföreningar i musslor och fisk från Västerås. Tomas Viktor. Del 1 Laboratoriestudier Kemikalier i fokus Organiska tennföreningar i musslor och fisk från Västerås Tomas Viktor Del 1 Laboratoriestudier Akvarieförsök på laboratoriet med stormusslor exponerade för TBT (tributyltenn) Del 2

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun

Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun Sida 1 (10) Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2

Läs mer

0:00:55 Och så har vi Markus Klar som är inspektör här på Kemikalieinspektionen och dessutom själv båtägare, välkommen du också.

0:00:55 Och så har vi Markus Klar som är inspektör här på Kemikalieinspektionen och dessutom själv båtägare, välkommen du också. Här kan du lyssna på programmet. 0:00:13 Att måla eller inte måla sin båtbotten, det är frågan som tusentals båtägare i Sverige ställer sig vid den här tiden varje år. Hur kan man göra för att slippa en

Läs mer

Mark Elert och Celia Jones

Mark Elert och Celia Jones Hantering av förorenade muddermassor på land - Kriterier för TBT, Irgarol o Diuron Nytänkande i hanteringen av förorenade sediment och förorenad mark i hamnar och småbåtshamnar Mark Elert och Celia Jones

Läs mer

TUNGMETALLER RAKT UT I FARSTAVIKEN INFORMATIONSMÖTE OM FARSTAVIKEN OCH UTSLÄPP AV MILJÖGIFTER

TUNGMETALLER RAKT UT I FARSTAVIKEN INFORMATIONSMÖTE OM FARSTAVIKEN OCH UTSLÄPP AV MILJÖGIFTER INFORMATIONSMÖTE TUNGMETALLER OM FARSTAVIKEN OCH UTSLÄPP AV MILJÖGIFTER RAKT UT I FARSTAVIKEN 15 APRIL, OXSTALLET, ODELBERGS VÄG FARSTA SLOTTSVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROGRAM PRESENTATION AV RÖRET, FARSTAVIKEN

Läs mer

Analys av metaller med XRF-teknik anpassad för båtskrov hos Sätra varvsförening

Analys av metaller med XRF-teknik anpassad för båtskrov hos Sätra varvsförening Analys av metaller med XRF-teknik anpassad för båtskrov hos Sätra varvsförening Britta Eklund, docent Happy Boat AB 2016-09-08 1 Innehåll: Rapport Bilagor Bilaga 1 Resultaten från båtskrovsmätningarna

Läs mer

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar.

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar thomas.johansson@havochvatten.se Riktlinjer båtbottentvätt Bakgrund och syfte Båtbo&enfärg Bo#enmålning är den dominerande metoden för a# minimera påväxt

Läs mer

Magnus Dahlström. Chalmers tekniska högskola

Magnus Dahlström. Chalmers tekniska högskola Magnus Dahlström Chalmers tekniska högskola Marin påväxt Minskar farten och ökar bränsleförbrukningen med upp till 40 procent Påverkar manövrerbarheten negativt Ökar slitaget och hotar funktionen på skrov,

Läs mer

Ett informationsspridningsprojekt lett av : I samverkan med:

Ett informationsspridningsprojekt lett av : I samverkan med: Ett informationsspridningsprojekt lett av : I samverkan med: Upplägg Presentation av projektet Varför byta från bottenfärg 6 sätt att slippa måla Havs och vattenmyndighetens riktlinjer för båttvätt Exempel

Läs mer

Farligt, farligare, farligast? Kriterier för sediment med rester av båtbottenfärger

Farligt, farligare, farligast? Kriterier för sediment med rester av båtbottenfärger Farligt, farligare, farligast? Kriterier för sediment med rester av båtbottenfärger Nätverket Renare Mark 2013-03-20 Mark Elert och Celia Jones Kemakta Konsult AB Innehåll Att ta fram kriterier för nya

Läs mer

Östersjön ett hotat innanhav

Östersjön ett hotat innanhav Östersjön ett hotat innanhav Michael Tedengren Ett påverkat ekosystem med svåra naturliga förutsättningar Örnsköldsvik 24/3 2015 FRÅGA: HUR UPPFATTAR DU ÖSTERSJÖN? - ETT UNIKT OCH VACKERT HAV - ETT INNANHAV

Läs mer

Riskbedömning av båtbottenfärger på Öst- och Västkusten

Riskbedömning av båtbottenfärger på Öst- och Västkusten Riskbedömning av båtbottenfärger på Öst- och Västkusten Grönt Båtliv, Skärgårdsstiftelsen 30 november 2012 Kurt Haglund Historik om bedömning av båtbottenfärger 1985. Antifoulingprodukter regleras för

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Sida 1 av 6 TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Giftfri miljö Frisk luft god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap Levande skogar Myllrande våtmarker

Läs mer

PM - Översiktlig miljöteknisk undersökning Norra Hamnplan, Stenungsunds kommun

PM - Översiktlig miljöteknisk undersökning Norra Hamnplan, Stenungsunds kommun PM - Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare: Stenungsunds kommun Strandvägen 15 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Magnus Stenberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

Miljötillståndet i svenska hav redovisas vartannat år i rapporten HAVET.

Miljötillståndet i svenska hav redovisas vartannat år i rapporten HAVET. HUR MÅR VÅRA HAV? Miljötillståndet i svenska hav redovisas vartannat år i rapporten HAVET. I HAVET-rapporten sammanfattar Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker det aktuella tillståndet i havet och jämför

Läs mer

Analys av metaller, organiska tennföreningar och irgarol i sediment i anslutning till båttvätt i Käppalahamnen på Lidingö.

Analys av metaller, organiska tennföreningar och irgarol i sediment i anslutning till båttvätt i Käppalahamnen på Lidingö. 1 Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) 2009-02-09 Laboratoriet för akvatisk miljökemi Stockholms universitet Docent Britta Eklund (britta.eklund@itm.su.se) Rapport Analys av metaller, organiska

Läs mer

Välkommen. Till en temakväll. där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter.

Välkommen. Till en temakväll. där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter. Välkommen Till en temakväll där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter. Vad är det som gäller? Båtuppläggningsplatserna är förgiftade, spridningen

Läs mer

MARINE MONITORING AB Undersökning av miljögifter i BIOTA 2016

MARINE MONITORING AB Undersökning av miljögifter i BIOTA 2016 MARINE MONITORING AB Undersökning av miljögifter i BIOTA 2016 Marina Magnusson & Johanna Bergkvist Tack till alla som har hjälpt till Uppdraget har inneburit ett omfattande arbete i fält med att samla

Läs mer

Miljögifter i biota. Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Anders Bignert. Enheten för miljöforskning och övervakning, NRM

Miljögifter i biota. Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Anders Bignert. Enheten för miljöforskning och övervakning, NRM Miljögifter i biota Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Anders Bignert Enheten för miljöforskning och övervakning, NRM Havsmiljöseminariet 24-25 november 2015 20 lokaler 8 lokaler 3 lokaler

Läs mer

JBS VÅRMÖTE Välkomna!

JBS VÅRMÖTE Välkomna! JBS VÅRMÖTE Välkomna! Onsdag 19 mars 2014 kl. 19.00 Dagordning enligt stadgar Kaffe Ca kl. 20.00 21.30 Christopher Graae berättar/visar bilder från Kajakpaddling i världen och speciellt på Svalbard DAGORDNING

Läs mer

Protokoll Skrovmålet 2018/2020

Protokoll Skrovmålet 2018/2020 1(11) Sjö- och luftfartsavdelningen Sektionen för Miljö Datum 2016-09-27 Ert datum Dnr/Beteckning Er beteckning Protokoll Skrovmålet 2018/2020 Tid: 31 augusti 2016 Plats: Naturvårdsverket, Stockholm Actionlista

Läs mer

Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen. Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys

Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen. Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys Miljögifter inom vattenförvaltningen Särskilt förorenande ämnen (SFÄ)

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund

Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund Anna Zeffer Per-Olof Samuelsson Stenungsunds kommun 2011 Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund Provtagningen stöds av Naturvårdsverkets (nuvarande

Läs mer

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk Anders Sjölin Toxicon AB Definition Miljögift är ett samlingsnamn för sådana gifter som har en negativ inverkan på miljö

Läs mer

Giftfria båtbottenfärger visar sig vara giftiga

Giftfria båtbottenfärger visar sig vara giftiga Giftfria båtbottenfärger visar sig vara giftiga För att minska spridningen av gifter i det kustnära ekosystemet infördes förbjud mot att sälja båtbottenfärger med gifter som bekämpningsmedel för användning

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Det är förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Förbjudet att använda högtryckstvätt! Måla med hårda giftfria färger och tvätta manuellt eller i båtborsttvätt

Läs mer

Stabilisering för deponering av förorenade muddermassor

Stabilisering för deponering av förorenade muddermassor Stabilisering för deponering av förorenade muddermassor Pär Elander, Elander Miljöteknik AB Anders Bank, Structor Miljö Väst AB Tommy Hammar, länsstyrelsen i Kalmar län Vårmötet 2015 1 Motiv för efterbehandlingen

Läs mer

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2018:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2017

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2018:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2017 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT : -- ISSN -9 WWW.oresunds-vvf.se FÖRFATTARE: ANDERS SJÖLIN, TOXICON AB FREDRIK LUNDGREN, TOXICON AB SE--9 ROSENHÄLLSVÄGEN 9 S- 9 HÄRSLÖV TEL. -

Läs mer

Ansvar för förorenad mark på båtuppläggningsplatser med fokus på ideella föreningar

Ansvar för förorenad mark på båtuppläggningsplatser med fokus på ideella föreningar ITM-rapport 222 Ansvar för förorenad mark på båtuppläggningsplatser med fokus på ideella föreningar David Langlet David Eklund Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied

Läs mer

Tillsyn av båtklubbar 2016

Tillsyn av båtklubbar 2016 Sida 1 (12) Tillsyn av båtklubbar 2016 stockholm.se Tillsyn av båtklubbar 2016 Dnr: Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Pendar Behnood Sida 2 (12) Sammanfattning Miljöförvaltningen inspekterar

Läs mer

PCB Sammansättning, namngivnig och analys. Magnus Bergknut Kemiska Institutionen Umeå Universitet

PCB Sammansättning, namngivnig och analys. Magnus Bergknut Kemiska Institutionen Umeå Universitet PCB Sammansättning, namngivnig och analys. Magnus Bergknut Kemiska Institutionen Umeå Universitet PCB: Historik och egenskaper PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier

Läs mer

6sätt att slippa bottenmåla

6sätt att slippa bottenmåla 6 sätt att slippa bottenmåla 6 sätt att slippa bottenmåla Varje år försöker du överlista dem. Algerna och djuren som vill bosätta sig på din båt. Och varje år står du där i snålblåsten, med värkande armar

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn Bilaga A.4 SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Förslag till riktvärden för grumling i ytvatten vid muddring Rapport nr Oskarshamns hamn 2011:4 Oskarshamns kommun

Läs mer

Det finns mycket kvar att kämpa för. Här hittar du några tips på hur du njuter av ditt båtliv på ett miljövänligare sätt.

Det finns mycket kvar att kämpa för. Här hittar du några tips på hur du njuter av ditt båtliv på ett miljövänligare sätt. Det finns mycket kvar att kämpa för. Här hittar du några tips på hur du njuter av ditt båtliv på ett miljövänligare sätt. Det finns ju nästan inget bättre än att vara ute med båten. Men alla tycker tyvärr

Läs mer

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

Borsttvätt istället för bottenmålning. Copyright BoatWasher Sweden AB

Borsttvätt istället för bottenmålning. Copyright BoatWasher Sweden AB Borsttvätt istället för bottenmålning 1 2 Giftfritt hav och bekvämt båtliv Vision: Giftfria, snabba, snygga och lättskötta båtskrov. Målgrupper: Båtar som inte längre bottenmålas eller båtar med giftfria

Läs mer

Sedimentundersökning i Lindöfjärden, Malmfjärden och Fredrikskanskanalen i Kalmar kommun, december 2011

Sedimentundersökning i Lindöfjärden, Malmfjärden och Fredrikskanskanalen i Kalmar kommun, december 2011 Institutionen för biologi och miljövetenskap Sedimentundersökning i Lindöfjärden, Malmfjärden och Fredrikskanskanalen i Kalmar kommun, december 2011 Jonas Nilsson Februari 2013 ISSN 1402-6198 Rapport 2013:5

Läs mer

RAPPORT. Halter av metaller och organiska föreningar i avloppsslam från reningsverk i Södermanlands län Nr 2010:8 ISSN

RAPPORT. Halter av metaller och organiska föreningar i avloppsslam från reningsverk i Södermanlands län Nr 2010:8 ISSN RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2010:8 Halter av metaller och organiska föreningar i avloppsslam från reningsverk i Södermanlands län 1990-2009 Kontaktperson: Sofi Nordfeldt, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer