XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser"

Transkript

1 XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser - mätningar på mark och båtskrov Maria Lagerström Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

2 Upplägg 1. Bakgrund Bottenmålning Föroreningssituationen på båtuppläggningsplatser för fritidsbåtar 2. XRF-tekniken 3. Undersökning av 2 båtuppläggningsplatser (Cu, Zn) Båtuppläggningsplatserna, bakgrund Mätning på båtskrov Mätning på mark

3 1. Bakgrund

4 Bottenmålning Varför bottenmåla? Förhindra påväxt av alger och andra organismer på båtbotten Påväxt leder till högre bränsleförbrukning och lägre hastighet Designade för att vara giftiga Dagens färger innehåller höga halter Cu och Zn. Gamla färger innehöll hormonstörande ämnet TBT (tributyltenn) och kan finnas kvar som underliggande lager.

5 Båtägarnas val av båtbottenfärg Enkätundersökning för säsongen 2012: 1879 båtägare på 14 lokaler 1/3 av båtägarna på ostkusten målar med en färg som inte är godkänd för deras båt eller deras vatten 10% av båtägarna på västkusten målar med fartygsfärg Rapport till Västra Götalands län, 2014 Bland borstvättar och fartygsfärger en studie av fritidsbåtsägares attityder till och användning av olika antifoulingtekniker

6 Färgavskrap på marken Färgavskrap i samband med underhåll samlas sällan upp Metaller lakar ut från färgflagorna på marken Markundersökningar vid färre än 2% av alla båtuppläggningsplatser i Sverige (Eklund&Eklund, 2014) Foto: M. Elfström Mätningarna visar att det är vanligt med metallhalter >> MKM

7 Färgavskrap på marken (forts) Inte bara ett problem i Sverige Dansk miljörapport från 2003 Vid skrapning av en båt på 30 fot (ca 9 m) avlägsnas i snitt: 3,5kg material vid bortskrapning av översta färglagret 10kg material vid bortskrapning ner till primern Foto: B. Eklund Det bortskrapade materialet hade i snitt en kopparhalt på 22%! Miljøstyrelsen 2003, miljøprojekt Nr. 772 Afvaskning og afslibning af biocidholdig bundmaling I forbindelse med vedligeholdelse af lystbåde på land

8 Slutsatser Marken: Användning av giftiga båtbottenfärger leder till förorening av båtuppläggningsplatserna Mätningar endast vid ett fåtal av alla båtuppläggningsplatser i Sverige Båtarna: Många båtägare målar med förbjuden färg Gamla lager TBT-färger läcker fortfarande gifter till miljön Ingen möjlighet till kontroll

9 2. XRF-tekniken

10 FPXRF Field Portable X-ray Fluorescence Handhållen XRF-apparat Screening-verktyg Används för mätning av metaller såsom Cu, Zn, Pb, Sn, As, Mätning av tenn (Sn) kan vara indikation på TBT. Resultat i realtid Korta analystider Låg kostnad jämfört med kemiska analyser

11 XRF fluorescensteknologi X-ray tube Detector K Shell L Shell

12 Ett instrument, flera applikationer Applikation Analystid Mätning direkt i fält Båtskrov 30 sek Ja Jord 2 min Ja

13 3. Undersökning av 2 båtuppläggningsplatser Maria Lagerström, Matz Norling, Britta Eklund

14 Två båtuppläggningsplatser vid Mälaren Flottvik (Sigtuna & Märsta BK) Rosersbergs BK

15 Rosersbergs BK Ca 3700 m 2 Verksam i 50 år Varvet rymmer ca 50 båtar

16 Flottvik (Märsta BK & Sigtuna BK) Ca m 2 Platsen rymmer ca 400 båtar Verksam i 5-50 år

17 Gradvis utbyggnad av Flottviksvarvet Originalvarvet Efter utbyggnad (Märsta BK) Olika delar har olika ålder

18 Andel båtar (%) Andel båtar (%) Andel båtar (%) Andel båtar (%) Båtskrov Flottvik Märsta båtklubb, MBK 59 båtar Sigtuna båtklubb, SBK båtar Koppar (Cu) Zink (Zn) MBK Cu SBK Cu MBK Zn SBK Zn < >10000 µg/cm 2 0 < >10000 µg/cm 2 Tenn (Sn) Bly (Pb) MBK Sn MBK Pb SBK Sn SBK Pb 0 < >10000 µg/cm2 0 < >10000 µg/cm 2

19 Slutsatser båtskrov De två båtklubbarna har likartade halter på båtskroven Endast en liten andel (10-20%) av båtarna är omålade trots förbud sedan 1992 De flesta båtar har höga halter Cu och Zn Ca 20% av båtarna har tennhalter över 100µg/cm 2 kan vara indikation på gamla lager med TBT-färg

20 Mätning på mark (Flottvik & Rosersbergs BK) Mätningsstrategi Systematisk slumpmässig provtagning: Ca mätningar per plats (1 dags arbete) Insamling av prov vid minst 10% av mätpunkterna för kemisk bekräftelseanalys

21 Bekräftelseanalys 2 frågeställningar: 1. Hur tillförlitliga är XRF:ens mätningar? Mäter vi korrekt? 2. Hur representativa är de? Mätpunkterna i fält endast 6mm 2 medan de insamlade ytproverna har en yta på ca 10x10cm. Kemisk analys Uppslutning i syra och analys på ICP-OES (SS , 7M HNO3 125 C i autoklav, 30 min) XRF mätning på labb Siktade prover (<2mm) Frystorkade och malda Mätning i zippåsar XRF - mätning i fält Större stenar, vegetation avlägsnas Tillplattning av marken Mätning direkt på marken

22 Mäter vi korrekt? (exempel: Cu) Kemisk analys XRF på labb Mycket god tillförlitlighet! Statistiskt fastställd korrelation Lutning: 1.00

23 Är mätpunkterna representativa för ett insamlat prov? (exempel: Cu) Kemisk analys XRF i fält Källor till skiljaktigheter: Mätpunkterna i fält är endast 6mm 2 medan den kemiska analysen görs på ett insamlat prov på ca 100mL Ojämn markyta Olika kornstorlekar Färgflagor ojämnt utspridda Fukt i marken Lutning: 1.09 God representativitet!

24 Rosersbergs BK (Cu) Gränsvärden KM 80 mg/kg MKM 200 Hälften av mätpunkterna överstiger gränsvärdet för MKM 25% av punkterna ligger över 800mg/kg Högsta mätpunkten: mg/kg Höga värden hittas till störst del där båtar förvaras och underhålls Lägre värden i gångar och transportsträckor

25 Rosersbergs BK (Zn) Gränsvärden mg/kg KM 250 MKM 500 Hälften av mätpunkterna överstiger gränsvärdet för MKM 25% av punkterna ligger över 2000mg/kg Högsta mätpunkten: mg/kg

26 Flottvik (Cu) 5 år 9 år 50 år

27 Flottvik (Zn) 5 år 9 år 50 år

28 Föroreningsnivån kopplad till verksamhetens ålder? Medelvärde för respektive område: MKM MKM Ju tidigare åtgärder desto bättre!

29 Slutsatser markmätningar Varierande halter Höga halter av både Cu och Zn återfinns Halterna är kopplade till aktiviteterna på båtuppläggningsplatsen högre halter där båtarna förvaras och underhålls Halterna är kopplade till verksamhetens ålder

30 Regler för insjöar sedan 1992 För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i Bottenviken och i insjöar finns det inga godkända båtbottenfärger. I dessa vatten får man bara använda sådana färger som inte kräver godkännande

31 Tack för att ni lyssnade! Frågor?

Bland. En studie. Dahlström

Bland. En studie. Dahlström Bland borsttva ttar och fartygsfa rger En studie av fritidsbåtsägares attityder till och användning av olika antifoulingteknikerr Författare: Magnus Dahlström, Hanss Elwing, Erik Ytreberg, Ceciliaa Solér

Läs mer

Båtbottentvättning av fritidsbåtar

Båtbottentvättning av fritidsbåtar Båtbottentvättning av fritidsbåtar Översyn av kommunernas varierande regler som rör fritidsbåtshamnar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:9 Båtbottentvättning av fritidsbåtar Översyn av kommunernas

Läs mer

SBU: miljökonferens i anslutning till Båtmässan 2014-03-08/09

SBU: miljökonferens i anslutning till Båtmässan 2014-03-08/09 SBU: miljökonferens i anslutning till Båtmässan 2014-03-08/09 Miljökommitténs ordförande Harald Mårtensson hälsar alla välkomna och inleder med att presentera miljökommitténs följande mål för 2014: Att

Läs mer

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför?

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Vänerns vattenvårdsförbund 2004 Rapport nr 34. ISSN 1403-6134 Anna Palm Erik Furusjö Magnus Rahmberg John Sternbeck B1600 November 2004 Organisation/Organization

Läs mer

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004 Rapport Nr 2/06 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Kemiska ämnen i båtbottenfärger en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Aska -innehåll och härdning

Aska -innehåll och härdning Aska -innehåll och härdning Bakgrund Vid all förbränning av organiskt material, exempelvis skogsbränsle, får man kvar en restprodukt. Denna benämns aska och består huvudsakligen av oxider av de ämnen som

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson C-uppsats 1 Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark Förekomst och spridning av koppar och zink i Gräsdalenanläggningens närområde, Gusum, Östergötland

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15 CKB rapport

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009 P U B L I K AT I O N P 95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Mars 2009 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Svenskt Vatten påtar sig

Läs mer

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ December 2008 Peter Lindvall FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Institutionen för kemiteknik, Lunds Universitet. ABSTRACT To reduce

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

INVENTERING AV UNDERVATTENSMILJÖER MED HJÄLP AV DROPVIDEO RAPPORT FRÅN WORKSHOP 23-24 SEPTEMBER 2013

INVENTERING AV UNDERVATTENSMILJÖER MED HJÄLP AV DROPVIDEO RAPPORT FRÅN WORKSHOP 23-24 SEPTEMBER 2013 Inventering av undervattensmiljöer med hjälp av dropvideo 1 GÖRAN SUNDBLAD, MARTIN ISAEUS, JENNY HERTZMAN, CHARLOTTE CARLSSON & ULF LINDAHL INVENTERING AV UNDERVATTENSMILJÖER MED HJÄLP AV DROPVIDEO RAPPORT

Läs mer

Tjernobylolyckan läget efter 25 år

Tjernobylolyckan läget efter 25 år Tjernobylolyckan läget efter 25 år Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 fick delar av Sverige nedfall av framför allt radioaktivt jod och cesium genom regnet. Nedfallet var mycket ojämnt fördelat.

Läs mer

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång?

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor är nödvändigt, det hjälper bla. kroppen att ta upp kalcium som stärker skelettet. Länsstyrelsen upptäckte 2007 halter av bor som låg mycket över det normala.

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet SGU-rapport 2004:13 Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Lena Ojala & Elin Mellqvist SGU-rapport 2004:13 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

FoU-rapport. Emissioner av toxiska ämnen i samband med brand i avfall En litteratursammanställning

FoU-rapport. Emissioner av toxiska ämnen i samband med brand i avfall En litteratursammanställning FoU-rapport Emissioner av toxiska ämnen i samband med brand i avfall En litteratursammanställning Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår rapporter

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering

Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA Institutionen f(jr Vattenfbrsi)Ijnings- och Avloppsteknik Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering PERBLAD Examensarbete 1999:2

Läs mer

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast?

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? RAPPORT Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? Momina Bibi Hanna Andersson Carl Jensen Tomas Rydberg B2031 Februari 2012 Rapporten godkänd: 2012-03-01 John Munthe Forskningschef

Läs mer