Oxy-PAH Ett markproblem som sprider sig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oxy-PAH Ett markproblem som sprider sig"

Transkript

1 xy-pah Ett markproblem som sprider sig Staffan Lundstedt Kemiska Institutionen Umeå Universitet polar pac network

2 PAH vs. xy PAH 16 US EPA PAH 1 Swe UmU oxy PAH CH 3 Naphthalene Acenaphthene Acenaphthylene Fluorene 1-Indanone 9-Fluorenone Anthracene-9,1-dione 2-Methylanthracenedione Phenanthrene Anthracene Pyrene Fluoranthene 4H-Cyclopenta[def]phenanthrenone Benzo[a]fluorenone 7H-Benz[de]anthracen-7-one Benzo[a]anthracene Chrysene Benzo[k]fluoranthene Benz[a]anthracene-7,12-dione Naphthacene-5,12-dione 6H-Benzo[cd]pyren-6-one Benzo[b]fluoranthene Benzo[a]pyrene Dibenz[a,h]anthracene Indeno[1,2,3-cd]pyrene Benzo[ghi]perylene

3 Källor till oxy PAH.och PAH Bildas och släpps ut i samma processer som PAH. fullständig förbränning Pyrolytiska processer (koksverk, gasverk) Koltjära och kreosot Kan också bildas genom omvandling av PAH i miljön.

4 Bildning av oxy PAH Fotokemisk oxidation av PAH i luft och vatten Kemisk och mikrobiell oxidation av PAH i mark och vatten PAH Fullständig nedbrytning Koldioxid + vatten fullständig nedbrytning / omvandling xy-pah

5 Biologisk omvandling av PAH sanering? PAH-nedbrytning med vitrötesvamp 2 Benz[a]anthracene Benz[a]antracene-7,12-dion 15 mg/kg weeks Andersson et al. 23, ET&C 22:6,

6 Kemisk omvandling av PAH sanering? Fenton s reagens / etanol (H Fe 2+ H + H Fe 3+ ) 3 25 Before After Relative conc. (% of initial) Acenaphthylene Acenaphthene Fluorene Anthracene Benzo[a]anthracene 1-Indanone 1,8-Naphthalic anhydride 4-hydroxy-9-fluorenone Anthracene-9,1-dione 1-Methylanthracenedione 2-Methylanthracenedione Benzo[a]anthracene-7,12-dione Lundstedt et al. 26, Chemosphere 65,

7 Bildning av oxy PAH Fotokemisk oxidation av PAH i luft och vatten Kemisk och mikrobiell oxidation av PAH i mark och vatten PAH Fullständig nedbrytning Koldioxid + vatten fullständig nedbrytning / omvandling xy-pah

8 PAH förorenade platser Mer än 16 PAH Hundratals andra PAH Alkylerade PAH Heterocykliska PAC:er Polära PAC:er, t.ex oxy PAH, nitro PAH, hydroxy PAH and azaarener N 2 H Bensinstationer Gasverk N 2 N Sågverk och träimpregn. anl. Koksverk Bangårdar

9 xy PAH en viktig del av föroreningen Halter av PAH och oxy-pah i jord från Holmsunds f.d. träimpregneringsanl. mg/kg 25 2 Fluoranten: 13 mg/kg Pyren: 63 mg/kg

10 xy PAH en viktig del av föroreningen Halter av 16 PAH och 16 xy PAH i olika jordar ug/g dry soil Σ16-USEPA-PAH Σ16-xy-PAH 65 Ibland är oxy PAH halterna till och med högre än PAH halterna. Bandowe and Wilcke 21 J. Environ Qual. 39: och för enskilda ämnespar, som t.ex.: fluorenone / fluorene 9,1 anthracenedione / anthracene Sawmill 1 Sawmill 2 Coke oven Sawmill 3 Sawmill 4 Gasworks CRM Lundstedt et al. 27 Ambio 36(6): är kvoten oxy PAH / PAH ofta >1...ibland till och med >1. Bandowe et al. 21 Environ Poll. 158:

11 xy PAH:ers giftighet Flera enskilda oxy PAH:er har visat sig vara akut giftiga mot olika bakterier, alger, akvatiska organismer och växter, t.ex: Vibrio fischeri Daphnia magna Lemna gibba Flera oxy PAH:er orsakar oxidativ stress, hormonstörningar och celldöd vid exponering av däggdjursceller. Flera oxy PAH:er har visat sig vara genotoxiska och mutagena

12 xy PAH:ers giftighet Revertants / mg dry soil Mutagen effekt av den icke polära, PAHinnehållande ( ) och den semi polära, oxy PAH innehållande fraktionen ( ) av jordextrakt från olika PAH förorenade platser. Strain TA98 Revertants / mg dry soil Strain YG141 Gasw orks Coke oven Saw mill 1 Saw mill 2 Saw mill 3 Lemieux et al. 28 ET&C 27: Gasw orks Coke oven Saw mill 1 Saw mill 2 Saw mill 3

13 xy PAH:ers giftighet xy-pah:er och andra semi-polära ämnen är toxikologiskt mycket relevanta i många förorenade miljöer. Har visats genom effektbaserad fraktionering (EDF), och inte minst av Werner Brack m.fl. vid UFZ-Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Tyskland. 4 number of positive wells TA98 TA98 with metabolic activation mutagenicity Resent results for sediments samples. % maximum induction estrogenicity pmol T4 eq/g dry sediment P1 P2 thyroid hormone disturbing potency P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P1 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Lübcke-von Varel et al., in prep P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 1 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 PCBs, PCDD/Fs, halogenated pesticides PAHs polar compounds

14 xy PAH:ers lakbarhet och mobilitet Acc. leached frac. (%) a) b) Acc. leached frac. (%) L/S-ratio L/S-ratio.4 c) d).4 Acc. leached frac. (%) Acc. leached frac. (%) L/S-ratio Figure. Accumulated leached fraction of PAHs ( ) and oxy-pahs ( ) containing a) two, b) three, c) four, and d) five fused rings during column leaching of soil from the wood preservation site in Holmsund, Sweden L/S-ratio

15 mg/kg µg/l 3 xy PAH:ers lakbarhet och mobilitet PAHs and oxy-pah in soil ( ) and ground water ( ) at a wood preservation site. The average oxy-pah 12 /PAH 16 ratio in the groundwater was 24%, which should be compared to 15% in the soil.

16 xy PAH:ers lakbarhet och mobilitet xy-pah vs. PAH i jord och grundvatten Compound pair Average oxy-pah/pahratio in surface soil (%) Average oxy-pah/pahratio in groundwater (%) 1-indanone / naphthalene 5.1 (.48-2) 24 (1.9-93) 9-fluorenone / fluorene 198 (5.4-12) 125 (.16-7) anthracene-9,1-dione / 6 (9.7-15) 12 (4.6-41) anthracene methylanthracenedione / 11 (3.5-22) 5 (3.-14) methylphenanthrene 4H-Cyclopentaphenanthrenenone 5 (15-12) 67 (.91-25) / pyrene benzofluorenone / Fluoranthene 5.4 (1.1-16) 6.1 (.38-19) oxapyrenone / pyrene 6.6 (.6-23) 23 (.43-16) 7H-benz[de]anthracen-7-one / 1. ( ) 2.1 (.15-11) fluoranthene benz[a]anthracen-7,12-dione / 19 (2.8-63) 16 (.24-72) benz[a]anthracenen Naphthacene-5,12-dione / 14 (6.2-2) 2 (4.2-7) Chrysene xy-pah 12 / PAH (8.2-28) 24 (1.3-1)

17 xy PAH:ers lakbarhet och mobilitet Vertikal fördelning av PAHs och oxy-pah i jord från förorenade platser. Sum xy PAH Sum US EPA.5m.5 1m 1 1.5m 1.5 2m 2 2.7m ug/g dry soil Vertikal fördelning av PAH och oxy-pah i jord från en f.d. träimpregneringsanläggning. Lundstedt, Manuskript under bearbetning Bandowe 21, PhD-thesis, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany

18 Sammanfattningsvis Mycket tyder på att oxy PAH utgör en ytterligare risk som bör beaktas vid riskbedömning och efterbehandling av PAHförorenade platser De uppträder ofta i halter som är jämförbara med PAH halterna Flera av de är giftiga. En del kan bildas när PAH:er bryts ned, och kan därför ackumulera i saneringsprocesser. xy PAH:er har generellt högre mobilitet än PAH:er och ugör därför en större spridningsrisk.

19 The Polar PAC Network Nätverk av forskare, myndigheter, företag m.m. som har intresse av polära PAC:er (inkl. xy-pah) och hur dessa kan vara relevanta som markföroreningar. Kontaktnät, informations- och kunskapsutbyte, samarbeten samt uppmuntran till fortsatt forskning. Utgångspunkter Giftighet Halter i miljön Uppträdande i miljön 3 25 ug/g dry soil Σ16-USEPA-PAH Σ16-xy-PAH 2 15 Benz[a]anthracene Benz[a]antracene-7,12-dion Strain YG mg/kg 1 Revertants / mg dry soil Gasworks Coke oven Sawmill 1 Sawmill 2 Sawmill 3 Uppmätt mutagenicitet i den ickepolära ( ) och den semi-polära ( ) fraktionen av jordextrakt från olika PAC-förorenade platser 1 5 Sawmill 1 Sawmill 2 Coke oven Sawmill 3 Sawmill 4 Gasworks CRM Halter av 16-PAH ( ) och 16- xy-pah ( ) i jord från olika förorenade platser. Acc. leached frac. (%) L/S-ratio Lakhastighet för ( ) treringade PAH och ( ) treringade oxy-pah weeks mvandling av benz[a]antracen till 7,12-benzantracendion

20 Aktiviteter Polar PAC Network Nätverkande, nya kontakter Aktiv web sida polar pac network.html Allmän info, 38 medlemmar från 14 länder >1 referenser Nätverksnyheter Informations och kunskapsutbyte workshop (6 pers) Informationsspridning via konferenser Forskning och publicering av resultat Samarbeten interkalibrering Gemensamma ansökningar

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly Finns något av nedanstående redovisade miljögifter enligt A, B och C i spannmålsprodukter från Lantmännens varumärken - exempelvis i fullkornsmjöl från Kungsörenen och Axa? I så fall i vilka halter? Obs

Läs mer

Riktvärden för förorenad mark

Riktvärden för förorenad mark Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning 1 2 3 RAPPORT 5976 september 2009 Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Metallers mobilitet i mark

Metallers mobilitet i mark Metallers mobilitet i mark RAPPORT 5536 APRIL 2006 Metallers mobilitet i mark Dan Berggren Kleja, KTH Mark Elert, Kemakta Konsult AB Jon Petter Gustafsson, KTH Nicholas Jarvis, SLU Ann-Catrine Norrström,

Läs mer

Cecilia Öman, Marianne Malmberg och Camilla Wolf-Watz B 1353 Stockholm, april 2000

Cecilia Öman, Marianne Malmberg och Camilla Wolf-Watz B 1353 Stockholm, april 2000 8WYHFNOLQJDYPHWRGHUI U.DUDNWHULVHULQJDYODNYDWWHQ IUnQDYIDOOVXSSODJ 6OXWUDSSRUW Cecilia Öman, Marianne Malmberg och Camilla Wolf-Watz B 1353 Stockholm, april 2000 RVFs Utvecklingssatsning Deponering Rapport

Läs mer

Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum

Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum av Staffan Åkerblom och Kjell Johansson Institutionen för miljöanalys, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2008:8 Kvicksilver i svensk insjöfisk

Läs mer

Säkring av efterbehandlingsåtgärders effekt över tiden

Säkring av efterbehandlingsåtgärders effekt över tiden Säkring av efterbehandlingsåtgärders effekt över tiden rapport 5757 november 2007 Säkring av efterbehandlingsåtgärders effekt över tiden Bo Carlsson (huvudförfattare) Envipro Miljökonsult Hifab AB NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv PM 2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Best.nr. 510 841 Sundbyberg i juni 2006 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress:

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Rapport Nr 2010 06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm Agata Banach Thomas Larm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

RAPPORT. Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. B2119 Oktober 2013

RAPPORT. Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. B2119 Oktober 2013 RAPPORT Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011 Författare: Karin Hansen, Gunilla Pihl Karlsson, Martin Ferm, Per Erik Karlsson, Cecilia Bennet 1, Lennart Granat 2, Veronika Kronnäs, Claudia von

Läs mer

KEMI. Rapport. HA-oljor i bildäck 3/03. förutsättningar för ett nationellt förbud. Rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. HA-oljor i bildäck 3/03. förutsättningar för ett nationellt förbud. Rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 3/03 HA-oljor i bildäck förutsättningar för ett nationellt förbud Rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN HA-oljor i bildäck - förutsättningar för ett nationellt förbud Rapport

Läs mer

8SSWUlGDQGH RFK HIIHNWHU DY NRSSDU L YDWWHQ RFK PDUN John Sternbeck B1349 Stockholm, Januari 2000

8SSWUlGDQGH RFK HIIHNWHU DY NRSSDU L YDWWHQ RFK PDUN John Sternbeck B1349 Stockholm, Januari 2000 8SSWUlGDQGHRFKHIIHNWHUDY NRSSDULYDWWHQRFKPDUN John Sternbeck B1349 Stockholm, Januari 2000 Organisation/Organization,9/6YHQVND0LOM LQVWLWXWHW$%,9/6ZHGLVK(QYLURQPHQWDO5HVHDUFK,QVWLWXWH/WG RAPPORTSAMMANFATTNING

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Indikatorer för effekter från organiska ämnen i limniska system

Indikatorer för effekter från organiska ämnen i limniska system RAPPORT Indikatorer för effekter från organiska ämnen i limniska system John Sternbeck (WSP), Mikael Remberger (IVL) Katarina Josefsson (WSP) B1771 Februari 2008 Rapporten godkänd 08-02-14 Lars-Gunnar

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

Bränsleegenskaper hos spannmålskärna

Bränsleegenskaper hos spannmålskärna JTI-rapport Lantbruk & Industri 289 Bränsleegenskaper hos spannmålskärna Betydelsen av jordart, sädesslag och sort On the fuel quality of cereal grains Impact of soil composition, cereal species and variety

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

Karakterisering av fosfors bindning till slam beroende på fosforavskiljningsmetod i huvudströmmen

Karakterisering av fosfors bindning till slam beroende på fosforavskiljningsmetod i huvudströmmen Karakterisering av fosfors bindning till slam beroende på fosforavskiljningsmetod i huvudströmmen Karin Jönsson *, Svetlana Öfverström**, Jes la Cour Jansen* * Vattenförsörjnings- och Avloppsteknik vid

Läs mer

Svensk miljöklassificering av läkemedel

Svensk miljöklassificering av läkemedel Svensk miljöklassificering av läkemedel Innehållsförteckning Bakgrund 3 Hur kommer läkemedelssubstanser ut i miljön? 4 Miljörisk och miljöfara 4 Hur bedöms miljörisken? 5 Hur bedöms miljöfaran? 6 Nedbrytning

Läs mer

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004 Rapport Nr 2/06 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Kemiska ämnen i båtbottenfärger en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Läs mer

Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten

Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten Rapport Nr 2014 10 Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten Jennie Amneklev Bo Bergbäck Louise Sörme Ragnar Lagerkvist Maria Kotsch Anna Augustsson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

FoU-rapport. Emissioner av toxiska ämnen i samband med brand i avfall En litteratursammanställning

FoU-rapport. Emissioner av toxiska ämnen i samband med brand i avfall En litteratursammanställning FoU-rapport Emissioner av toxiska ämnen i samband med brand i avfall En litteratursammanställning Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår rapporter

Läs mer

Suspenderat material transporter och betydelsen för andra vattenkvalitetsparametrar

Suspenderat material transporter och betydelsen för andra vattenkvalitetsparametrar SMED Nr 102 2012 Suspenderat material transporter och betydelsen för andra vattenkvalitetsparametrar Faruk Djodjic, SLU Stefan Hellgren, SLU Martyn Futter, SLU Maja Brandt, SMHI På uppdrag av Havs och

Läs mer

Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i jord långtidsundersökning

Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i jord långtidsundersökning Rapport Nr 214-18 Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i jord långtidsundersökning Tor-Gunnar Vinka Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas

Läs mer

Aska -innehåll och härdning

Aska -innehåll och härdning Aska -innehåll och härdning Bakgrund Vid all förbränning av organiskt material, exempelvis skogsbränsle, får man kvar en restprodukt. Denna benämns aska och består huvudsakligen av oxider av de ämnen som

Läs mer

Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering

Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA Institutionen f(jr Vattenfbrsi)Ijnings- och Avloppsteknik Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering PERBLAD Examensarbete 1999:2

Läs mer

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige PM 16/12 Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö

Läs mer

Hälsopåverkan av ett varmare klimat en kunskapsöversikt

Hälsopåverkan av ett varmare klimat en kunskapsöversikt Hälsopåverkan av ett varmare klimat en kunskapsöversikt Joacim Rocklöv, Anna-Karin Hurtig, Bertil Forsberg Umeå universitet ISSN 1654-7314 Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2008:1, Climatools

Läs mer

Net innehåll: 5 L L1003584 SWED/10S PPE 4044698

Net innehåll: 5 L L1003584 SWED/10S PPE 4044698 L1003584 SWED/10S PPE 4044698 9 VARNING EUH401 H319 H411 P280 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande

Läs mer

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ December 2008 Peter Lindvall FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Institutionen för kemiteknik, Lunds Universitet. ABSTRACT To reduce

Läs mer

Reduktion av naturligt organiskt material och mikroorganismer i konstgjord grundvattenbildning

Reduktion av naturligt organiskt material och mikroorganismer i konstgjord grundvattenbildning Rapport Nr 2009-06 Reduktion av naturligt organiskt material och mikroorganismer i konstgjord grundvattenbildning Del 2: Försök i kolonn- och pilotskala med natursand och järnoxidtäckt olivinsand Dan Berggren

Läs mer