PAH exponering kreosotimpregnerad syll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAH exponering kreosotimpregnerad syll"

Transkript

1 PAH exponering kreosotimpregnerad syll Håkan Westberg 1, professor Göte Mölleby 1, miljösköterska Håkan Tinnerberg 2, yrkeshygieniker Ing-Liss Bryngelsson 1, forskningsassistent HerbertSalomonsson 3, arbetsmiljöingenjör 1 Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro, Örebro 2 Arbets- och miljömedicin, Labmedicin Skåne, Skånes Universitetssjukhus, Lund 3 Previa AB, Örebro

2 IARC monografi volume 92,Lyon 2010 kreosot och cancer Creosotes are probably carcinogenic to humans(2a)- limited on humans and sufficient in experimental animals Group 1 The agent (mixture) is carcinogenic to humans. Group 2A The agent (mixture) is probably carcinogenic to humans. The exposure circumstances entails exposures that are probably carcinogenic to humans. (Limited in humans, sufficient in animals). Group 2B The agent is possibly carcinogenic to humans. The exposure circumstances entails exposures that are possibly carcinogenic to humans. (Limited in humans, less than sufficient in animals) Group 3 Not classifiable Group 4 The agent (mixture) is probably not carcinogenic to humans

3 Riskbedömning (exponering- effekt utvärdering) Exponering (hud, luft) Upptag (1-OHP, i hydroxipyren i urin). Relevant? Epidemiologi Genotoxiska test Medicinska undersökningar

4 Epidemiologiska studier Karlehagen, Ohlson 1992; 13 anläggningar Lungcancer SIR 0,79 (0,42-1,35), blås-cancer SIR1,11(0,53-2,04), hudcancer 2,37(1,008-4,50). Martin 2000, gas och elbolag, kreosotexponerade lungcancer OR 1,56 (1,08-2,27) Pukkala 1995, populationstudie, timmerarbetare, SIR 4,64(1,51-10,8) Törnqvist 1986, linje- och transformator-stationsarbetare, lungcancer SIR 0,7; urinvägar, njure SIR 1,2 (0,8-1,89), hudcancer SIR 1,5 (0,7-2,6) Steineck 1989, populationsstudie med JEM, blåsa SIR 1,35 (1,10-1,79)

5 Tabell 1. Jämförelser av PAH-innehållet i några kreosotprodukter som använts eller används i industrin (halter utryckt i vikts%). Ämne Kreosotprodukt: I II III IV Bifenyl 1-4 1,5 4,4 0,1 Naftalen ,4 0,1 1-Metylnaftalen ,5 2-Metylnaftalen ,2 Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten 2-3 4,4 5 9 Pyren Krysen - 0,2 0,02 0,03 Bens[a]antracen - 0,26 0,03 0,04 Benso[a]pyren - <0,1 <0,005 <0,005 Dibens[ah]antracen - - nd nd Dibensfuran

6 Exponering-upptag internationella studier Heikkilä Pyren 0,6 µg/m 3, Fenantren 6,5 µg/m 3, Benso(a)pyren 0,04 µg/m 3 spårväxlar. Elovaara Luft Pyren 0,97 µg/m 3, BaP 0,014 µg/m 3 ; urin 1-OHP efter skift µmol/mol kreatinin tryckimpregnering; ca10% av 1-OHP kan kopplas till pyren exponering i luft-hudexponering viktigt

7 Studie 1-OHP i urin måndag före skift/torsdag före o efter skift Luftmätningar torsdag fm Hudtejpning torsdag efter skift Frågeformulär Blodprov, munsköljvätska

8 Tabell 6. Lufthalter av olika PAHer µg/m 3 Benso (a) pyren Benso(b fluorant en Benso(k fluorant en Chrysen/ Trifenyle n Dibenso(a,h) antracen Indeno( 1,2,3- cd) pyren Provplats Benso(a) antracen A pers <0,05 <0,05 <0,055 <0,055 <0,055 <0,055 <0,055 B pers <0,054 <0,05 <0,054 <0,054 <0,054 <0,054 <0,054 C pers <0,054 <0,05 <0,054 <0,054 <0,054 <0,054 <0,054 D pers <0,083 <0,08 <0,083 <0,083 <0,083 <0,083 <0,083 E pers <0,053 <0,05 <0,053 <0,053 <0,053 <0,053 <0,053 stat <0,044 <0,04 <0,044 <0,044 <0,044 <0,044 <0,044 stat <0,043 <0,04 <0,043 <0,043 <0,043 <0,043 <0,043 stat <0,046 <0,04 <0,046 <0,046 <0,046 <0,046 <0,046 stat <0,046 <0,04 <0,046 <0,046 <0,046 <0,046 <0,046 Oexp stat <0,049 <0,04 <0,049 <0,049 <0,049 <0,049 <0,049 stat <0,061 <0,06 1 <0,061 <0,061 <0,061 <0,061 <0,061

9 Tabell 6. forts Lufthalter av olika PAHer µg/m 3 Namn Provtyp Antracen Benso perylene Fenan tren Fluoren Acenaften Acenaftylen Flouranten Naftalen Pyren A pers 19,9 <0,055 0,12 <0,055 7,0 0,48 9,4 21,1 0,188 B pers 23,9 <0,054 0,28 <0,054 10,9 0,86 16,3 33,7 0,380 C pers 29,0 <0,054 0,29 <0,054 11,8 0,94 17,2 36,5 0,397 D pers 39,7 <0,083 0,58 <0,083 18,2 1,49 24,8 44,6 0,678 E pers 24,3 <0,053 0,43 <0,053 13,8 1,16 18,0 31,7 0,476 stat 21,3 <0,044 0,19 <0,044 8,8 0,58 13,3 27,5 0,239 stat 19,7 <0,043 0,19 <0,043 8,6 0,61 10,3 24,9 0,249 stat 22,0 <0,046 0,19 <0,046 7,6 0,51 11,9 24,7 0,201 stat 14,8 <0,046 0,15 <0,046 5,4 0,42 7,7 18,6 0,186 stat 0,2 <0,049 <0,05 <0,049 0,1 <0,05 0,1 <0,5 <0,04 stat 2,9 <0,061 0,07 <0,061 2,5 0,23 2,1 2,1 0,096

10 Tabell 7. Resultat av tejpanalyser-hudexponering, enskilda prov Pyrén Bens(a)pyrén Uppmätt Totalt i prov ng Totalt ng/cm 2 Uppmätt Totalt i prov ng Totalt ng/cm 2 konc(ng/)ml konc(ng/)ml A#1 20, <1 ng/ml n/a <0,3 A #2 31, <1 ng/ml n/a <0,3 A#3 18,1 90,5 30 1,10 5,50 1,8 B #1 7,50 37,5 13 <1 ng/ml n/a <0,3 B#2 6,21 31,1 10 <1 ng/ml n/a <0,3 B#3 6,59 33,0 11 <1 ng/ml n/a <0,3 C #1 3,70 18,5 6 <1 ng/ml n/a <0,3 C #2 4,55 22,8 8 <1 ng/ml n/a <0,3 C #3 2,10 10,5 4 <1 ng/ml n/a <0,3 D#1 24, <1 ng/ml n/a <0,3 D#2 42, <1 ng/ml n/a <0,3 D # <1 ng/ml n/a <0,3 E#1 15,4 77,0 26 <1 ng/ml n/a <0,3 E #2 2,27 11,4 4 <1 ng/ml n/a <0,3 E#3 13,6 68,0 23 <1 ng/ml n/a <0,3

11 Genotoxtester - Telomerlängd i blod som är en riskfaktor för CVD och cancer (korta telomerer ffa ökad risk) - Kopieantal av mitkondriellt DNA i blod som är en markör för respons på oxidativ stress - Metylering i F2RL3 (sites 1-5, delvis korrelerade) markör för tobaksrökning samt för CVD och mortalitet (tobaksrök ger mindre metylering, mindre metylering är associerat med ökad CVD-risk och ökad mortalitet från CVD och cancer

12 Projektidé-kreosotexponering i olika yrkesgrupper Underhållspersonal produktion, slipershantering, linjearbete el/tele exponerade/oexponerade Luftmätning PAH i urval Hudtejpning Urinmetaboliter Blodprov(Effektmarkörer) AFA/Forte ansökan

Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren

Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren rapport 5882 oktober 2008 Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Rapport från Yrkesmedicin nr 75. Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum - inventering och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö

Rapport från Yrkesmedicin nr 75. Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum - inventering och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö Rapport från Yrkesmedicin nr 75 Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum - inventering och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö Delrapport 2: Exponeringsmätning och medicinsk undersökning av maskinrumspersonal

Läs mer

Bedömning av risk vid bad i Stenungsund efter utsläpp av etylenoxid

Bedömning av risk vid bad i Stenungsund efter utsläpp av etylenoxid Bedömning av risk vid bad i Stenungsund efter utsläpp av etylenoxid Lars Barregård Överläkare, professor Gerd Sällsten 1:e yrkes- och miljöhygieniker, professor Göteborg den 27 maj 2011 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly Finns något av nedanstående redovisade miljögifter enligt A, B och C i spannmålsprodukter från Lantmännens varumärken - exempelvis i fullkornsmjöl från Kungsörenen och Axa? I så fall i vilka halter? Obs

Läs mer

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?!

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Författare: Ulrik Edvinsson Handledare: Margareta Littorin Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning 2012/13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mätning och riskbedömning med avseende på bensen i kontorslokaler

Mätning och riskbedömning med avseende på bensen i kontorslokaler Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 134 Mätning och riskbedömning med avseende på bensen i kontorslokaler Magnus Åkerström, yrkeshygieniker

Läs mer

Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser

Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser Ann-Sofie Allard, Marianne Malmberg och Mikael Remberger B1492 Stockholm, september 2002 Organisation/Organization

Läs mer

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljö, när musslorna utnyttjas. sillgrissla. Det kan. västkust. beskriva. Handlednin Undersökningstyp

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljö, när musslorna utnyttjas. sillgrissla. Det kan. västkust. beskriva. Handlednin Undersökningstyp 1 Programområde: Kust och hav : Metaller och organiska miljögifter i blåmussla Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen Syftet är att följa

Läs mer

1 F. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Från ord till handling - mitt

1 F. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Från ord till handling - mitt Från ord till handling - mitt 1 F halvsekelperspektiv på arbets- och miljömedicin Lennart Levi (1) Karolinska institutet och Sveriges Riksdag (1). Ingen tvekan råder om att arbets- och livsmiljön är viktiga

Läs mer

Analys med avseende på PAH16 visar bara toppen av isberget. Maria Larsson MTM Forskningscentrum Örebro Universitet

Analys med avseende på PAH16 visar bara toppen av isberget. Maria Larsson MTM Forskningscentrum Örebro Universitet Analys med avseende på PAH16 visar bara toppen av isberget Maria Larsson MTM Forskningscentrum Örebro Universitet Förorenade områden Riskbedömning av förorenad mark baseras på kemisk analys av ett fåtal

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Kadmiumhalter i blod och urin hos skånska kvinnor 2010 - med jämförelser bakåt till 1999/2000

Kadmiumhalter i blod och urin hos skånska kvinnor 2010 - med jämförelser bakåt till 1999/2000 1 Rapport 2012-03-26 från Arbets- och miljömedicin, Skånes Universitetssjukhus/Lund Kadmiumhalter i blod och urin hos skånska kvinnor 2010 - med jämförelser bakåt till 1999/2000 Staffan Skerfving, Lina

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Kadmium, bly och kvicksilver i blod samt kadmium och bly i urin hos unga och medelålders kvinnor i Skåne samt Norr- och Västerbotten

Kadmium, bly och kvicksilver i blod samt kadmium och bly i urin hos unga och medelålders kvinnor i Skåne samt Norr- och Västerbotten 1 Rapport 2007-03-31 från Yrkes- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Lund Kadmium, bly och kvicksilver i blod samt kadmium och bly i urin hos unga och medelålders kvinnor i Skåne samt Norr- och Västerbotten

Läs mer

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark PM 213:7 Bilaga 1 Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde Miljöenheten Anita Lundmark Länsstyrelsen Dalarna Tfn 23-81 www.lansstyrelsen.se/dalarna Postadress 79184 Falun Fax 23 813 86 dalarna@lansstyrelsen.se

Läs mer

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv PM 2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Best.nr. 510 841 Sundbyberg i juni 2006 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress:

Läs mer

Faktablad om arbetsmiljörisker under graviditet

Faktablad om arbetsmiljörisker under graviditet Faktablad om arbetsmiljörisker under graviditet Allmän bakgrund Arbets- och miljömedicin i Göteborg vill med detta faktablad besvara de vanligaste frågorna om risker för graviditetspåverkan vid olika typer

Läs mer

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö VTI notat 45 2002 VTI notat 45-2002 Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö Uppföljning av provvägar och kontrollsträckor 2002 Författare FoU-enhet Projektnummer

Läs mer

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller

Läs mer

Oxy-PAH Ett markproblem som sprider sig

Oxy-PAH Ett markproblem som sprider sig xy-pah Ett markproblem som sprider sig Staffan Lundstedt Kemiska Institutionen Umeå Universitet staffan.lundstedt@chem.umu.se www.mcnio.com/projects/the polar pac network PAH vs. xy PAH 16 US EPA PAH 1

Läs mer

Riktvärden för förorenad mark

Riktvärden för förorenad mark Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning 1 2 3 RAPPORT 5976 september 2009 Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

UTBYTE AV HA-OLJOR I DÄCK

UTBYTE AV HA-OLJOR I DÄCK UTBYTE AV HA-OLJOR I DÄCK Detta dokument utgör den uppdaterade versionen av det ursprungliga FAQ utvecklats av ETRMA (tidigare BLIC) och speglar den senaste utvecklingen på regleringsområdet. Directive

Läs mer

Matz Larsson Matz Larsson 1979 Matz Larsson 19 85 Tobakspreventiva enheten Örebro Läns Landsting normalt emfysem och bronkiolit Matz Larsson Matz Larsson ASTRA (bildidé Matz Larsson) Platelet activation

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport 2010 Arbets- och miljömedicin Lund Ögon och luftvägsbesvär vid arbete med mjuka träslag inom träindustrin Enkätundersökning utförd av Arbets- och miljömedicin, Lund Hösten 2009 Regionmiljösköterskor

Läs mer

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Karl Forsell, Överläkare Kåre Eriksson, Yrkeshygieniker Klinisk miljömedicin norr (KMN) är en sektion inom Arbets-

Läs mer

Hälsoeffekter av partiklar

Hälsoeffekter av partiklar 2007:14 Hälsoeffekter av partiklar Tilläggsprogram 2006 SLB-ANALYS, MARS 2007 Förord Ett av Luftvårdsförbundets tilläggsprogram för 2006 har varit att redovisa kunskapsläget vad gäller partiklars hälsoeffekter

Läs mer

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Lill Samuelsson Examensarbete i Miljövetenskap Nivå: D Nr: 008:M5 Högskolan

Läs mer

Indikatorer för effekter från organiska ämnen i limniska system

Indikatorer för effekter från organiska ämnen i limniska system RAPPORT Indikatorer för effekter från organiska ämnen i limniska system John Sternbeck (WSP), Mikael Remberger (IVL) Katarina Josefsson (WSP) B1771 Februari 2008 Rapporten godkänd 08-02-14 Lars-Gunnar

Läs mer

Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av sediment

Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av sediment Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av sediment Delrapport 2 lägesrapport 1998 Ett år efter avslutade muddrings- och tippningsarbeten

Läs mer