Implementering av en procedur för platsspecifik riskbedömning av PAHföreningar, och IBRACS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Implementering av en procedur för platsspecifik riskbedömning av PAHföreningar, och IBRACS"

Transkript

1 Implementering av en procedur för platsspecifik riskbedömning av PAHföreningar, som rekommenderas av RIVM och IBRACS Dan Berggren Kleja (SGI) Anja Enell (SGI), Staffan Lundstedt (UU), Sarah Josefsson (SLU), Gerard Cornelissen (SU), Jurate Kumpiene (LTU), Hans Peter Arp (NGI) På säker grund för hållbar utveckling

2 IBRACS Integrating Bioavailability in Risk Assessment of Contaminated Soils: opportunities and feasibilities ct 2011-Sep 2014 Dan Berggren Kleja (coordinator), Swedish Geotechnical Institute (SGI) / (IVL on subcontract) Jurate Kumpiene, Luleå University of Technology (LTU) Gerard Cornelissen, Stockholm University (SU) / (NGI on subcontract) Erik Smolders, Katholieke Universiteit Leuven (KUL) Philippe Sonnet, Université Catholique de Louvain (UCL) Thibault Sterkeman, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) Titel

3 Källor till PAH-föroreningar Bilder: Staffan Lundstedt Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

4 PAH-föreningar och dess släktingar Polycykliska aromatiska kolväten (PAH-16) xy-pah Låg 1-Indanone 1-Acenaphthenone 9-Fluorenone Medel Hög CH 3 Anthracene-9,10-dione 2-Methylanthracenedione 4H-Cyclopenta[def]phenanthrenone N-innehållande polycykliska aromatiska föreningar Benzo[a]fluorenone 7H-Benz[de]anthracen-7-one Benz[a]anthracene-7,12-dione N N N N Quinoline Benzo[h]quinoline Acridine Carbazole Naphthacene-5,12-dione 6H-Benzo[cd]pyren-6-one Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

5 PAH-föreningar kan binda till olika typer av organiskt material påverkar löslighet och biotillgänglighet SM = soil organic matter Svartkol/sot Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

6 Vi behöver metodik för att integrera biotillgänglighet i ekologisk riskbedömning av PAH-förorenad jord Krav på kemiskt biotillgänglighetsmetod: Enkel, lätt att standardisera, kostnadseffektiv Vila på en gedigen, teoretisk grund Erhållen koncentration skall gå att relatera till etablerade toxiska riktvärden porvatten Foto: Helena Branzén, SGI Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

7 Teoretisk modell för biotillgänglighet equilibrium partition theory Cellmembran varierar Porvatten rganiskt material K lipid K TC Mineral analysera Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

8 Metod för analys av porvattenkoncentration jämviktning med polyoxyetylen-membran (PM) Enkel och billig metod! a) 10 g soil + PM + 35 ml M CaCl NaN 3 (biocid). b) Skaka i 28 dygn c) Extrahera PM (aceton/hexan) d) C pw = C PM / K PM C pw = porvattenkoncentration C PM = PM-koncentration K PM = PM-fördelningskoefficient Arp et al., 2014 Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

9 Upptagsexperiment med Enchytraeus crypticus (4 veckors exponering Validering av PM-metod Upptagsexperiment med 21 fältkontaminerade jordar visade på stark korrelation mellan upptag i PM (=porvattenkoncentration) och Enchytraeus crypticus Arp et al., 2014 Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

10 Vilka porvattenkoncentrationer utgör en risk? hur koppla kemi och biologi? Vi använder modell som bygger på följande antaganden: Toxisk effekt är relaterad till koncentrationen i fettvävnad, C lipid i mmol/(kg fett) Toxisk effekt är additiv (Σ PAH-16) Koncentration av PAH i fettvävnad kan räknas om till porvattenkoncentration: C pw = C lipid /K lipid Vatten och marklevande organismer har samma toxisk respons, uttryckt som Σ PAH-16 Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

11 Andel påverkade arter rganismer i olika livsmiljöer uppvisar samma känslighet en SSD HC50=4,7 mmol/kg NEC-värden för 54 olika arter, medelvärde alla PAH-föreningar 31 HC5=0,39 mmol/kg 13 log (kritisk PAH koncentration i fett), mmol/kg Verbruggen, 2012 Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

12 Riktvärden från sammanställning RIVM 2012 MPC water (µg/l) SRC water (µg/l) naphthalene 5,4 324 acenaphthylene acenaphthene 1,7 104 MPC = maximum permissible fluorene phenanthrene 1,1 0, concentration = HC5/5 ingen risk, nära 100% skydd anthracene 0,41 24 pyrene 0,27 16 SRC = serious risk fluoranthene 0,18 11 concentration = HC50 chrysene 0,074 4,4 allvarlig risk, åtgärd benz[a]anthracene 0,064 3,8 benzo[k]fluoranthene 0,054 3,2 benzo[b]fluoranthene 0,053 3,2 benzo[a]pyrene 0,053 3,2 benzo[ghi]perylene 0,052 3,1 dibenz[ah]anthracene 0,036 2,2 indeno[1,2,3-cd]pyrene 0,035 2,1 Verbruggen, 2012 Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

13 Rekommenderad metodik för platsspecifik riskbedömning av markmiljön TU PAH-i = C PAH-i / Riktvärde PAH-i Brand et al., 2012 Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

14 Tillämpning av metodiken Riksten, Botkyrka kommun Rikstens Kol- och Tjärfabrik Stängdes för ca. 60 år sedan (idag ruin) Klassificerades av lst i Stockholms län som riskklass-1-objekt enligt MIF Bysjön Tjärfabrik Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

15 Provpunkt Tillämpning av metodiken Riksten, Botkyrka kommun Djup C jord (mg/kg dw) Log C pw TU (cm) PAH-16 PAH-L* PAH-M* PAH-H* RIVM SRC RIVM MPC ,7 23,5 100,4 153,7-1,12 0, ,8 5,6 13,6 21,7-1,11 0, ,1 1,4 1,3 2,4-3,14-1,36 6A ,5 4 10,5 39,8-2,15-0,37 6B ,5 0,3 0,5 2,7-2,49-0, ,6 3,5 3,1 5-2,92-1, ,7 1,5 1 1,2-3,03-1, ,3 0,1 0,1 0,1-3,03-1, ,6 0,2 0,4 1-2,91-1, ,9 3,7 6,6 40,5-2,28-0,51 >KM >MKM KM markmiljö: L=3, M=10, H=2,5 mg/kg MKM markmiljö: L=15, M=40, H=10 mg/kg Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

16 Slutsatser Den föreslagna metodiken för platsspecifik ekologisk riskbedömning av PAH-föreningar är enkel, relativt billig ( kr) och teoretiskt sund (EqPT, TU). Resultat med biotillgänglighetsmetod måste gå att relatera till referensvärden, annars är vettig tolkning omöjlig. I Riksten överdrivs sannolikt riskbilden om NV:s generella riktvärden används. Mätningar med PM-metoden (totalt 21 jordar) visar att K ow -modellen överskattar lösligheten av PAH-föreningar med en faktor 10 påverkar riskbild också för transport och förångning! Excelbaserad TU-calculator snart tillgänglig på IBRACS hemsida (http://projects.swedgeo.se/ibracs/) Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

17 Referenser Arp, H. P. H., S. Lundstedt, S. Josefsson, G. Cornelissen, A. Enell, A.-S. Allard and D. B. Kleja (2014). "Native xy-pahs, N-PACs, and PAHs in Historically Contaminated Soils from Sweden, Belgium, and France: Their Soil-Porewater Partitioning Behavior, Bioaccumulation in Enchytraeus crypticus, and Bioavailability." Environmental Science & Technology. DI: /es Verbruggen, E.M.J., Environmental risk limits for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). RIVM report /2012 Brand, E., Smedes, F., Jonker, M.T.., Harmsen, J., Peijnenburg, W.J.G.M., Lijzen, J.P.A Advice on implementing bioavailability in the Dutch soil policy framework. RIVM report /2012 Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

18 Tack för uppmärksamheten! Foto: Helena Branzén, SGI Seminarium om Skydd av Markmiljö Visby 9 oktober

Oxy-PAH Ett markproblem som sprider sig

Oxy-PAH Ett markproblem som sprider sig xy-pah Ett markproblem som sprider sig Staffan Lundstedt Kemiska Institutionen Umeå Universitet staffan.lundstedt@chem.umu.se www.mcnio.com/projects/the polar pac network PAH vs. xy PAH 16 US EPA PAH 1

Läs mer

Riktvärden för förorenad mark

Riktvärden för förorenad mark Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning 1 2 3 RAPPORT 5976 september 2009 Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser

Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser Ann-Sofie Allard, Marianne Malmberg och Mikael Remberger B1492 Stockholm, september 2002 Organisation/Organization

Läs mer

Analys med avseende på PAH16 visar bara toppen av isberget. Maria Larsson MTM Forskningscentrum Örebro Universitet

Analys med avseende på PAH16 visar bara toppen av isberget. Maria Larsson MTM Forskningscentrum Örebro Universitet Analys med avseende på PAH16 visar bara toppen av isberget Maria Larsson MTM Forskningscentrum Örebro Universitet Förorenade områden Riskbedömning av förorenad mark baseras på kemisk analys av ett fåtal

Läs mer

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD Ett samarbetsprojekt mellan fastighetskontoret i Malmö stad, fastighetskontoret i Göteborgs stad, exploateringskontoret i Stockholms

Läs mer

Metallers mobilitet i mark

Metallers mobilitet i mark Metallers mobilitet i mark RAPPORT 5536 APRIL 2006 Metallers mobilitet i mark Dan Berggren Kleja, KTH Mark Elert, Kemakta Konsult AB Jon Petter Gustafsson, KTH Nicholas Jarvis, SLU Ann-Catrine Norrström,

Läs mer

8SSWUlGDQGH RFK HIIHNWHU DY NRSSDU L YDWWHQ RFK PDUN John Sternbeck B1349 Stockholm, Januari 2000

8SSWUlGDQGH RFK HIIHNWHU DY NRSSDU L YDWWHQ RFK PDUN John Sternbeck B1349 Stockholm, Januari 2000 8SSWUlGDQGHRFKHIIHNWHUDY NRSSDULYDWWHQRFKPDUN John Sternbeck B1349 Stockholm, Januari 2000 Organisation/Organization,9/6YHQVND0LOM LQVWLWXWHW$%,9/6ZHGLVK(QYLURQPHQWDO5HVHDUFK,QVWLWXWH/WG RAPPORTSAMMANFATTNING

Läs mer

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004 Rapport Nr 2/06 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Kemiska ämnen i båtbottenfärger en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Läs mer

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

PFOS Tullinge grundvattentäkt - Nulägesanalys Slutrapport

PFOS Tullinge grundvattentäkt - Nulägesanalys Slutrapport RAPPORT - Slutrapport 2012-05-31 Upprättad av: Charlotte Defoort, Woldegiorgis Granskad av: Anders Eriksson (endast hydrogeologi) RAPPORT - SlutrapportSlutrapport Kund Botkyrka kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum

Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum av Staffan Åkerblom och Kjell Johansson Institutionen för miljöanalys, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2008:8 Kvicksilver i svensk insjöfisk

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 510 Nedanstående är en annons från Abetong nr 5 B 2010 husbyggaren 1 2 husbyggaren nr 5 B 2010 nr 5 B 2010 husbyggaren 3 4 husbyggaren

Läs mer

Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord

Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord rapport 5932 juli 2009 Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord Jenny Norrman, Statens Geotekniska

Läs mer

Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat. Tillämpningar inom förorenad mark

Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat. Tillämpningar inom förorenad mark Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat Tillämpningar inom förorenad mark rapport 5897 April 2009 Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat Tillämpningar inom förorenad mark Lars

Läs mer

Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av sediment

Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av sediment Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av sediment Delrapport 2 lägesrapport 1998 Ett år efter avslutade muddrings- och tippningsarbeten

Läs mer

Anna Palm John Sternbeck Lena Embertsén Arne Jonsson Ulf Mohlander

Anna Palm John Sternbeck Lena Embertsén Arne Jonsson Ulf Mohlander +H[DEURPF\NORGRGHNDQ +%&'L6WRFNKROP² PRGHOOHULQJDYGLIIXVDHPLVVLRQHU Luft 0.7-4. kg/ år 0.94-10.9 kg/år Stockholms teknosfär 5.8-8.4 kg/ år 50-00 kg/år 00-100 kg/år 6.8-4.4 kg/ år EPS 1.4-8.4 ton XPS 1-19

Läs mer

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Författare: Emelie Hansson, Markus Johansson Layout: Ingela Espmark, Espmark & Espmark Omslagsfoto: Torben Kudsk 2 Avloppets väg till våra

Läs mer

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly Finns något av nedanstående redovisade miljögifter enligt A, B och C i spannmålsprodukter från Lantmännens varumärken - exempelvis i fullkornsmjöl från Kungsörenen och Axa? I så fall i vilka halter? Obs

Läs mer

Suspenderat material transporter och betydelsen för andra vattenkvalitetsparametrar

Suspenderat material transporter och betydelsen för andra vattenkvalitetsparametrar SMED Nr 102 2012 Suspenderat material transporter och betydelsen för andra vattenkvalitetsparametrar Faruk Djodjic, SLU Stefan Hellgren, SLU Martyn Futter, SLU Maja Brandt, SMHI På uppdrag av Havs och

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Reduktion av naturligt organiskt material och mikroorganismer i konstgjord grundvattenbildning

Reduktion av naturligt organiskt material och mikroorganismer i konstgjord grundvattenbildning Rapport Nr 2009-06 Reduktion av naturligt organiskt material och mikroorganismer i konstgjord grundvattenbildning Del 2: Försök i kolonn- och pilotskala med natursand och järnoxidtäckt olivinsand Dan Berggren

Läs mer

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ December 2008 Peter Lindvall FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Institutionen för kemiteknik, Lunds Universitet. ABSTRACT To reduce

Läs mer

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför?

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Vänerns vattenvårdsförbund 2004 Rapport nr 34. ISSN 1403-6134 Anna Palm Erik Furusjö Magnus Rahmberg John Sternbeck B1600 November 2004 Organisation/Organization

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hushållens bidrag av miljöfarliga ämnen till avloppsvattnet JOEL MAGNUSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET

EXAMENSARBETE. Hushållens bidrag av miljöfarliga ämnen till avloppsvattnet JOEL MAGNUSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET 2003:292 CIV EXAMENSARBETE Sammansättning på hushållsspillvatten från Hammarby Sjöstad: Hushållens bidrag av miljöfarliga ämnen till avloppsvattnet JOEL MAGNUSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen

Läs mer

Omgivningspåverkan / recipentstatus. Michael Gilek, Ekotoxikologi. Konferens i Stockholm, 15-17 augusti 2007. Michael Gilek. www.sh.

Omgivningspåverkan / recipentstatus. Michael Gilek, Ekotoxikologi. Konferens i Stockholm, 15-17 augusti 2007. Michael Gilek. www.sh. Omgivningspåverkan / recipentstatus Michael Gilek michael.gilek@sh.se Hantering av förorenade sediment och muddermassor Nyköping, 18 april, 2007 Michael Gilek, Ekotoxikologi Reglering av kemikalier i Europa

Läs mer

Svensk miljöklassificering av läkemedel

Svensk miljöklassificering av läkemedel Svensk miljöklassificering av läkemedel Innehållsförteckning Bakgrund 3 Hur kommer läkemedelssubstanser ut i miljön? 4 Miljörisk och miljöfara 4 Hur bedöms miljörisken? 5 Hur bedöms miljöfaran? 6 Nedbrytning

Läs mer

FoU-rapport. Emissioner av toxiska ämnen i samband med brand i avfall En litteratursammanställning

FoU-rapport. Emissioner av toxiska ämnen i samband med brand i avfall En litteratursammanställning FoU-rapport Emissioner av toxiska ämnen i samband med brand i avfall En litteratursammanställning Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår rapporter

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Utvärdering av Fåröprojektet

Utvärdering av Fåröprojektet VA - F O R S K R A P P O R T N r 19 mars 2003 Utvärdering av Fåröprojektet Anna Bäckstäde VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras i sin

Läs mer