Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental"

Transkript

1 Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental

2 Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas den fram? Vilka mottagningsanläggningar ska användas? Ska massorna återanvändas? Föroreningar? Provtagning? (var, när, hur?)

3 Stort projekt - Hantering av överskottsmassor i Annedal Beläget i Bromma, Stockholm. Cirka m2

4 Annedal - Fakta Planerat för cirka 2700 bostäder, parker, skola och förskolor. Stockholms stad utför förberedande markarbeten. På tomtmark. Lämnar över tomter med föroreningshalter under platsspecifika riktvärden till respektive byggherre. Nya ledningar (sopsug, el, vatten, avlopp). Gator, trottoarer, torg och parker. Breddning och muddring av Bällstaån. Byggtid

5 Annedal - Fakta Tidigare industriområde där det funnits verksamhet sen 1800-tal. Undersökningar i flera omgångar sen tidigt 2000-tal. Förorenat av främst metaller men även lokala hotspots med höga halter PAH, olja, PCB samt flyktiga kolväten.

6 Annedal - Utförande Platsspecifika riktvärden och hanteringsklasser för metaller och organiska ämnen. Staden har haft projektkontor med byggledning på plats sedan starten Uppdelat i flera etapper. Upphandling av varje etapp allteftersom, olika entreprenörer för varje etapp. Massbalans togs fram av exploateringskontoret inför varje etapp. Plan för miljökontroll togs fram av exploateringskontoret inför varje etapp. De förberedande markarbetena i de första etapperna påbörjades våren 2008 och avslutas i den sista etappen under Området helt inflyttningsklart 2016.

7 Annedal - Miljökontroll WSP påbörjade uppdraget med miljökontroll maj 2008, Exploateringskontoret beställare. Miljökontrollen omfattade provtagning och klassificering av: Jord Grundvatten Sediment Ytvatten (Bällstaån) Klassificering av massor skedde på tre olika sätt: Rutnät (10x10, halvmetersvis max 2,5 meter djup) Klassificeringar i större enheter utifrån jordart, föroreningsinnehåll och halter Klassificering av massor på upplag

8 Annedal Svårigheter miljökontroll och masshantering Stort område lång tidsperiod Heterogen fyllning Byggrester och skrot (tegel, armerad betong m.m.) Djup schakt (vissa ställen > 4 meter djupt) Djuphål med förorening, även i/under lera Hantering av sediment Flera olika hanteringsklasser Ofta snabba beslut, korta ledtider

9 Annedal i siffror Total omfattning WSPs uppdrag drygt 4000 timmar. Ca 2000 prover till laboratorium. Kostnad miljökontroll inklusive analyser ca 4-6 MSEK. Total mängd borttransporterat cirka ton schaktmassor, ton sediment. Ca 30% under MKM Ca 30% >MKM-2MKM Ca 30% >2MKM-FA Ca 10% FA Återanvänt inom Annedal ca ton. Hanteringskostnader > 100 MSEK.

10 Annedal lärdomar Byggledning på plats genom hela projektet. Hög närvaro av miljökontrollant under arbetsintensiva perioder. Provtagning och klassificering till stor del utförd innan schakt. Tät avstämning mellan beställare, byggledning, miljökontroll, tillsynsmyndigheten och entreprenörer. Möjlighet till hanteringsytor på plats (som minskade i storlek allteftersom projektet fortskred).

11

12 Annedal Kunde något gjorts annorlunda? Kunde man ha minskat borttransporterade mängder och därigenom kostnader? Alternativ planering? Kunde mer massor ha återanvänts på plats? Kunde massor ha behandlats på plats?

13 Exempel på mindre projekt WSP kontaktas av entreprenör om provtagning inför förberedande schaktarbeten av en före detta parkeringsplats (cirka 2000m2) som ska förberedas för bostadsbyggnation. Vid startmöte framkommer att: Total schaktvolym är cirka 2000 m3. Det finns uppgifter om äldre undersökningar från närområdet med konstaterade höga halter av PAH. Ingen plan för masshantering eller omgivningskontroll finns framtagen. Inga kontakter har tagits med tillsynsmyndigheten.

14 Exempel på mindre projekt Inledande översiktlig provtagning av området påbörjas samtidigt som handlingsplan och anmälan upprättas och lämnas in. Höga halter zink, koppar och PAH påträffas. beslut om tätare provtagning. Vald mottagningsanläggning kräver laktester. Projektet fördyras och tidplanen förskjuts.

15 Mindre projekt - Svårigheter Ofta ingen eller oklar information om tidigare undersökningar. Oklart hur masshantering ska ske (återanvändning? Vart ska massorna?) Snabba beslut. Begränsad budget.

16 Mindre projekt- Lärdomar Tidigare kontakt med miljökontrollant. Mer tid till provtagningsplan och inläsning på tidigare undersökningar i området, laktester redan i samband med första provtagningsomgången. Tidigare och tydligare kommunikation med mottagningsanläggning. Avstämning med tillsynsmyndigheten i tidigt skede.

17 Slutord Masshantering är en komplex fråga som kan ge stora konsekvenser på miljö, tidplan och ekonomi. Kostnad för miljökontroll ofta låg i förhållande till hanteringskostnader. MEN kan ha stor betydelse för den totala kostnaden! Frågan måste lyftas i ett tidigt skede. För att få en mer effektiv och miljömässigt hållbar hantering av schaktmassor behövs förslag på alternativa lösningar för att minska volymer och transporter.

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN 2013-01-03 Version 3 PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN SCHARINSPROJEKTET FAS 3, Härvelträsket Sanering av mark Härvelträskområdet Projektbeskrivning för fas 3 I fas 3 ingår att sanera och återställa Härvelträskområdet

Läs mer

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 7 1 INLEDNING... 8 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD Ett samarbetsprojekt mellan fastighetskontoret i Malmö stad, fastighetskontoret i Göteborgs stad, exploateringskontoret i Stockholms

Läs mer

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad Centrala Älvstaden i Göteborg Uppdragsnummer 1311521 000 Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader Centrala Älvstaden i Göteborg

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Ett urval av projekt som genomförts med statliga medel 1999-2007 Paul Edebalk SGI Publikation 3 Linköping 2013 Hänvisa till detta dokument på följande

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Miljösanering Fagervik ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR

Miljösanering Fagervik ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR sid. 1 Timrå kommun Miljösanering Fagervik ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR Flygbild från slutet av 1930-talet 2009-03-20 sid. 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Dagvattenpolicy för Västerviks kommun

Dagvattenpolicy för Västerviks kommun Dagvattenpolicy för Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 Allmän bakgrund...3 Syfte...3 Arbetssätt...4 2. Dagvattenpolicyns mål...5 3. Metoder till att nå mål...6 4. Principer för dagvattenhantering...7

Läs mer

Senast uppdaterad 2014 09 08

Senast uppdaterad 2014 09 08 Hantering av massor kort information om olika hanteringssätt Senast uppdaterad 2014 09 08 Innehållsförteckning Inledning 3 Är uppgrävda massor alltid avfall? 3 Vad kan massorna användas till? 3 Hur prövas

Läs mer

Rapport 2:2013. Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden

Rapport 2:2013. Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden SGF Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden Stockholm 2013 SGF Rapport Svenska Geotekniska Föreningen E-post: info@sgf.net

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Golder Associates Anders Perssonsgatan 12 SE-416 64 Göteborg Tel: +46 31 700 82 30 Fax: +46 31 700 82 31 www.golder.se Sammanfattning föredrag Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Upprättande och kontroll

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Rapport 2011:30. Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län

Rapport 2011:30. Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län Rapport 2011:30 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län Rapport 2011:30 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Dagvattenstrategi för Malmö

Dagvattenstrategi för Malmö Dagvattenstrategi för Malmö Malmö Stad April 2008 Förord Malmö har under en lång följd av år arbetat med att på olika sätt försöka begränsa de negativa effekterna av avledningen av dagvatten. Under år

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman.

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 09.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2014-01-20 Dr: MBN 2013/1326 SAMRÅD Detaljplan för Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län Ortofoto över planområdet Samråd: 2014-01-21 2014-02-10 Granskning:

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer