Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM"

Transkript

1 , kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig) Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt Barium 200 mg/kg Skydd av markmiljö Kadmium 1,2 mg/kg Intag växter + exp. andra källor Kobolt 20 mg/kg Skydd av markmiljö Koppar 80 mg/kg Skydd av markmiljö Krom tot 80 mg/kg Skydd av markmiljö Kvicksilver 0,35 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor Nickel 70 mg/kg Skydd av markmiljö Bly 70 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Vanadin 100 mg/kg Skydd av markmiljö Zink 250 mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C8-C10 25 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor Alifat >C16-C mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C8-C10 10 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C10-C16 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C16-C35 10 mg/kg Skydd av markmiljö PAH L 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö PAH M 3,5 mg/kg Inandning av ånga PAH H 1,8 mg/kg Intag av växter Dioxin (TCDD-ekv) 0, mg/kg Intag av jord + exp. andra källor PCB-7 0,015 mg/kg Intag växter + exp. andra källor Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Bostäder 0-1 m KM VARNING! Orealistiska indata! Kontrollera röd-markerade värden! PRV-modellberäkning xls sida 1 Blad Uttagsrapport

2 , kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Inandning av ånga beaktas beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Grundvattnet inom eller nedströms området används inte som dricksvatten. (obl) Intag av växter beaktas beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Uppskattning av halt i fisk beaktas beaktas ej Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Scenariospecifika modellparametrar KM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende PRV-modellberäkning xls sida 2 Blad Uttagsrapport

3 , kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Exp.tid vuxna - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Andel växter från odling på plats 0,05 0,1 - Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Längd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Bredd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Djup till förorening 0,35 0,35 m Hänsyn har tagits till djup större än 1 m under markytan (frv) Sjöns volym m3 Det är Östersjön det rör sig om men delvis avgränsat till den närmsta fjärden, Karlholmsfjärden (obl) Skydd av markmiljö KM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö utförs utförs Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Skydd av grundvatten utförs ej utförs Skydd av grundvatten beaktas ej då det varken finns grundvattenförekomst eller betydande grundvattenakvifär nedströms området (obl) PRV-modellberäkning xls sida 3 Blad Uttagsrapport

4 , kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Inga avvikelser i modellparametrar. - - Egendefinierade ämnen Inga egendefinierade ämnen används. PRV-modellberäkning xls sida 4 Blad Uttagsrapport

5 , kl. 20:20 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse > 1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig) Arsenik 10 mg/kg Intag av växter Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö Kadmium 8,0 mg/kg Intag växter + exp. andra källor Kobolt 35 mg/kg Skydd av markmiljö Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö Kvicksilver 2,5 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö Bly 400 mg/kg Skydd av markmiljö Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C8-C mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor Alifat >C16-C mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C8-C10 50 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C10-C16 15 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C16-C35 40 mg/kg Skydd av markmiljö PAH L 15 mg/kg Skydd av markmiljö PAH M 20 mg/kg Inandning av ånga PAH H 10 mg/kg Skydd av markmiljö Dioxin (TCDD-ekv) 0,00050 mg/kg Intag växter + exp. andra källor PCB-7 0,12 mg/kg Intag växter + exp. andra källor Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Bostäder > 1 m KM VARNING! Orealistiska indata! Kontrollera röd-markerade värden! PRV-modellberäkning xls sida 1 Blad Uttagsrapport

6 , kl. 20:20 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse > 1 m under markytan Inandning av ånga beaktas beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Grundvattnet inom eller nedströms området används inte som dricksvatten. (obl) Intag av växter beaktas beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Uppskattning av halt i fisk beaktas beaktas ej Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Scenariospecifika modellparametrar MKM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende PRV-modellberäkning xls sida 2 Blad Uttagsrapport

7 , kl. 20:20 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse > 1 m under markytan Exp.tid vuxna - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Andel växter från odling på plats 0,01 0,1 - Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Längd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Bredd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Djup till förorening 1 0,35 m Hänsyn har tagits till djup större än 1 m under markytan (obl) Sjöns volym m3 Det är Östersjön det rör sig om men delvis avgränsat till den närmsta fjärden, Karlholmsfjärden (obl) Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö utförs utförs Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Skydd av grundvatten utförs ej utförs Skydd av grundvatten beaktas ej då det varken finns grundvattenförekomst eller betydande grundvattenakvifär nedströms området (obl) PRV-modellberäkning xls sida 3 Blad Uttagsrapport

8 , kl. 20:20 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse > 1 m under markytan Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Inga avvikelser i modellparametrar. - - Egendefinierade ämnen Inga egendefinierade ämnen används. PRV-modellberäkning xls sida 4 Blad Uttagsrapport

9 , kl. 19:31 Uttagsrapport Eget scenario: Kontor/handel/lager 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Kontor/handel/lager 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig) Arsenik 25 mg/kg Intag av jord Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö Kadmium 20 mg/kg Skydd av markmiljö Kobolt 35 mg/kg Skydd av markmiljö Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö Kvicksilver 2,5 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö Bly 400 mg/kg Skydd av markmiljö Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C8-C mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor Alifat >C16-C mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C8-C10 50 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C10-C16 15 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C16-C35 40 mg/kg Skydd av markmiljö PAH L 15 mg/kg Skydd av markmiljö PAH M 20 mg/kg Inandning av ånga PAH H 10 mg/kg Skydd av markmiljö Dioxin (TCDD-ekv) 0,00020 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor PCB-7 0,25 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kontor/handel/lager 0-1 m KM VARNING! Orealistiska indata! Kontrollera röd-markerade värden! PRV-modellberäkning xls sida 1 Blad Uttagsrapport

10 , kl. 19:31 Uttagsrapport Eget scenario: Kontor/handel/lager 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Kontor/handel/lager 0-1 m under markytan Inandning av ånga beaktas beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Grundvattnet inom eller nedströms området används inte som dricksvatten. (obl) Intag av växter beaktas ej beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Uppskattning av halt i fisk beaktas ej beaktas ej Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Scenariospecifika modellparametrar MKM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende PRV-modellberäkning xls sida 2 Blad Uttagsrapport

11 , kl. 19:31 Uttagsrapport Eget scenario: Kontor/handel/lager 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Kontor/handel/lager 0-1 m under markytan Exp.tid vuxna - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Andel växter från odling på plats 0,01 0,1 - Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Längd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Bredd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Djup till förorening 0,35 0,35 m Hänsyn har tagits till djup större än 1 m under markytan (frv) Sjöns volym m3 Det är Östersjön det rör sig om men delvis avgränsat till den närmsta fjärden, Karlholmsfjärden (obl) Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö utförs utförs Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Skydd av grundvatten utförs ej utförs Skydd av grundvatten beaktas ej då det varken finns grundvattenförekomst eller betydande grundvattenakvifär nedströms området (obl) PRV-modellberäkning xls sida 3 Blad Uttagsrapport

12 , kl. 19:31 Uttagsrapport Eget scenario: Kontor/handel/lager 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Kontor/handel/lager 0-1 m under markytan Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Inga avvikelser i modellparametrar. - - Egendefinierade ämnen Inga egendefinierade ämnen används. PRV-modellberäkning xls sida 4 Blad Uttagsrapport

13 , kl. 20:37 Uttagsrapport Eget scenario: Kontor/handel/lager > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Kontor/handel/lager > 1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig) Arsenik 100 mg/kg Akuttoxicitet Barium mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Kadmium 40 mg/kg Skydd av ytvatten Kobolt 700 mg/kg Skydd av ytvatten Koppar mg/kg Skydd av ytvatten Krom tot mg/kg Skydd av ytvatten Kvicksilver 6,0 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor Nickel mg/kg Skydd av ytvatten Bly mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Vanadin mg/kg Skydd av ytvatten Zink mg/kg Skydd av ytvatten Alifat >C8-C mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor Alifat >C16-C mg/kg Skydd mot fri fas Aromat >C8-C mg/kg Skydd mot fri fas Aromat >C10-C mg/kg Skydd mot fri fas Aromat >C16-C mg/kg Skydd av ytvatten PAH L 500 mg/kg Skydd av ytvatten PAH M 40 mg/kg Inandning av ånga PAH H 50 mg/kg Skydd mot fri fas Dioxin (TCDD-ekv) 0,0012 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor PCB-7 1,5 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kontor/handel/lager > 1 m KM VARNING! Orealistiska indata! Kontrollera röd-markerade värden! PRV-modellberäkning xls sida 1 Blad Uttagsrapport

14 , kl. 20:37 Uttagsrapport Eget scenario: Kontor/handel/lager > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Kontor/handel/lager > 1 m under markytan Inandning av ånga beaktas beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Grundvattnet inom eller nedströms området används inte som dricksvatten. (obl) Intag av växter beaktas ej beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Uppskattning av halt i fisk beaktas beaktas ej Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Scenariospecifika modellparametrar MKM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende PRV-modellberäkning xls sida 2 Blad Uttagsrapport

15 , kl. 20:37 Uttagsrapport Eget scenario: Kontor/handel/lager > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Kontor/handel/lager > 1 m under markytan Exp.tid vuxna - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Andel växter från odling på plats 0,01 0,1 - Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Längd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Bredd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Djup till förorening 1 0,35 m Hänsyn har tagits till djup större än 1 m under markytan (obl) Sjöns volym m3 Det är Östersjön det rör sig om men delvis avgränsat till den närmsta fjärden, Karlholmsfjärden (obl) Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö utförs ej utförs Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Skydd av grundvatten utförs ej utförs Skydd av grundvatten beaktas ej då det varken finns grundvattenförekomst eller betydande grundvattenakvifär nedströms området (obl) PRV-modellberäkning xls sida 3 Blad Uttagsrapport

16 , kl. 20:37 Uttagsrapport Eget scenario: Kontor/handel/lager > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Kontor/handel/lager > 1 m under markytan Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Inga avvikelser i modellparametrar. - - Egendefinierade ämnen Inga egendefinierade ämnen används. PRV-modellberäkning xls sida 4 Blad Uttagsrapport

17 , kl. 19:36 Uttagsrapport Eget scenario: Grönområden 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Grönområden 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig) Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö Kadmium 4,0 mg/kg Intag växter + exp. andra källor Kobolt 35 mg/kg Skydd av markmiljö Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö Kvicksilver 5,0 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö Bly 150 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C8-C mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C16-C mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C8-C10 50 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C10-C16 15 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C16-C35 40 mg/kg Skydd av markmiljö PAH L 15 mg/kg Skydd av markmiljö PAH M 40 mg/kg Skydd av markmiljö PAH H 4,0 mg/kg Hudkontakt jord/damm Dioxin (TCDD-ekv) 0, mg/kg Intag av jord + exp. andra källor PCB-7 0,035 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Grönområden 0-1 m KM VARNING! Orealistiska indata! Kontrollera röd-markerade värden! PRV-modellberäkning xls sida 1 Blad Uttagsrapport

18 , kl. 19:36 Uttagsrapport Eget scenario: Grönområden 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Grönområden 0-1 m under markytan Inandning av ånga beaktas ej beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Grundvattnet inom eller nedströms området används inte som dricksvatten. (obl) Intag av växter beaktas beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Uppskattning av halt i fisk beaktas beaktas ej Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Scenariospecifika modellparametrar KM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende PRV-modellberäkning xls sida 2 Blad Uttagsrapport

19 , kl. 19:36 Uttagsrapport Eget scenario: Grönområden 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Grönområden 0-1 m under markytan Exp.tid vuxna - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Andel växter från odling på plats 0,01 0,1 - Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Längd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Bredd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Djup till förorening 0,35 0,35 m Hänsyn har tagits till djup större än 1 m under markytan (frv) Sjöns volym m3 Det är Östersjön det rör sig om men delvis avgränsat till den närmsta fjärden, Karlholmsfjärden (obl) Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö utförs utförs Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Skydd av grundvatten utförs ej utförs Skydd av grundvatten beaktas ej då det varken finns grundvattenförekomst eller betydande grundvattenakvifär nedströms området (obl) PRV-modellberäkning xls sida 3 Blad Uttagsrapport

20 , kl. 19:36 Uttagsrapport Eget scenario: Grönområden 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Grönområden 0-1 m under markytan Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Inga avvikelser i modellparametrar. - - Egendefinierade ämnen Inga egendefinierade ämnen används. PRV-modellberäkning xls sida 4 Blad Uttagsrapport

21 , kl. 19:38 Uttagsrapport Eget scenario: Grönområden > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Grönområden > 1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig) Arsenik 20 mg/kg Intag av växter Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö Kadmium 15 mg/kg Intag växter + exp. andra källor Kobolt 35 mg/kg Skydd av markmiljö Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö Kvicksilver 10 mg/kg Skydd av markmiljö Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö Bly 400 mg/kg Skydd av markmiljö Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C8-C mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C16-C mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C8-C10 50 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C10-C16 15 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C16-C35 40 mg/kg Skydd av markmiljö PAH L 15 mg/kg Skydd av markmiljö PAH M 40 mg/kg Skydd av markmiljö PAH H 10 mg/kg Skydd av markmiljö Dioxin (TCDD-ekv) 0,00070 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor PCB-7 0,20 mg/kg Intag växter + exp. andra källor Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Grönområden > 1 m KM VARNING! Orealistiska indata! Kontrollera röd-markerade värden! PRV-modellberäkning xls sida 1 Blad Uttagsrapport

22 , kl. 19:38 Uttagsrapport Eget scenario: Grönområden > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Grönområden > 1 m under markytan Inandning av ånga beaktas ej beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Grundvattnet inom eller nedströms området används inte som dricksvatten. (obl) Intag av växter beaktas beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Uppskattning av halt i fisk beaktas beaktas ej Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Scenariospecifika modellparametrar MKM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende PRV-modellberäkning xls sida 2 Blad Uttagsrapport

23 , kl. 19:38 Uttagsrapport Eget scenario: Grönområden > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Grönområden > 1 m under markytan Exp.tid vuxna - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Andel växter från odling på plats 0,005 0,1 - Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Längd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Bredd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Djup till förorening 1 0,35 m Hänsyn har tagits till djup större än 1 m under markytan (obl) Sjöns volym m3 Det är Östersjön det rör sig om men delvis avgränsat till den närmsta fjärden, Karlholmsfjärden (obl) Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö utförs utförs Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Skydd av grundvatten utförs ej utförs Skydd av grundvatten beaktas ej då det varken finns grundvattenförekomst eller betydande grundvattenakvifär nedströms området (obl) PRV-modellberäkning xls sida 3 Blad Uttagsrapport

24 , kl. 19:38 Uttagsrapport Eget scenario: Grönområden > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Grönområden > 1 m under markytan Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Inga avvikelser i modellparametrar. - - Egendefinierade ämnen Inga egendefinierade ämnen används. PRV-modellberäkning xls sida 4 Blad Uttagsrapport

25 , kl. 10:55 Uttagsrapport Eget scenario: Hårdgjord yta 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Hårdgjord yta 0-1 m markdjup Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig) Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö Kadmium 4,0 mg/kg Intag växter + exp. andra källor Kobolt 35 mg/kg Skydd av markmiljö Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö Kvicksilver 5,0 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö Bly 150 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C8-C mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C16-C mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C8-C10 50 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C10-C16 15 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C16-C35 40 mg/kg Skydd av markmiljö PAH L 15 mg/kg Skydd av markmiljö PAH M 40 mg/kg Skydd av markmiljö PAH H 4,0 mg/kg Hudkontakt jord/damm Dioxin (TCDD-ekv) 0, mg/kg Intag av jord + exp. andra källor PCB-7 0,035 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Hårdgjord yta 0-1 m KM VARNING! Orealistiska indata! Kontrollera röd-markerade värden! PRV-modellberäkning xls sida 1 Blad Uttagsrapport

26 , kl. 10:55 Uttagsrapport Eget scenario: Hårdgjord yta 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Hårdgjord yta 0-1 m markdjup Inandning av ånga beaktas ej beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Grundvattnet inom eller nedströms området används inte som dricksvatten. (obl) Intag av växter beaktas beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Uppskattning av halt i fisk beaktas beaktas ej Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Scenariospecifika modellparametrar KM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende PRV-modellberäkning xls sida 2 Blad Uttagsrapport

27 , kl. 10:55 Uttagsrapport Eget scenario: Hårdgjord yta 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Hårdgjord yta 0-1 m markdjup Exp.tid vuxna - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Andel växter från odling på plats 0,01 0,1 - Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Längd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Bredd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Djup till förorening 0,35 0,35 m Hänsyn har tagits till djup större än 1 m under markytan (frv) Sjöns volym m3 Det är Östersjön det rör sig om men delvis avgränsat till den närmsta fjärden, Karlholmsfjärden (obl) Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö utförs utförs Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Skydd av grundvatten utförs ej utförs Skydd av grundvatten beaktas ej då det varken finns grundvattenförekomst eller betydande grundvattenakvifär nedströms området (obl) PRV-modellberäkning xls sida 3 Blad Uttagsrapport

28 , kl. 10:55 Uttagsrapport Eget scenario: Hårdgjord yta 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Hårdgjord yta 0-1 m markdjup Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Inga avvikelser i modellparametrar. - - Egendefinierade ämnen Inga egendefinierade ämnen används. PRV-modellberäkning xls sida 4 Blad Uttagsrapport

29 , kl. 12:20 Uttagsrapport Eget scenario: Hårdgjord yta >1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: MKM Hårdgjord yta > 1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig) Arsenik 20 mg/kg Intag av växter Barium mg/kg Intag växter + exp. andra källor Kadmium 15 mg/kg Intag växter + exp. andra källor Kobolt 500 mg/kg Intag växter + exp. andra källor Koppar mg/kg Skydd av ytvatten Krom tot mg/kg Skydd av ytvatten Kvicksilver 18 mg/kg Skydd av ytvatten Nickel mg/kg Skydd av ytvatten Bly mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Vanadin mg/kg Skydd av ytvatten Zink mg/kg Skydd av ytvatten Alifat >C8-C mg/kg Skydd mot fri fas Alifat >C16-C mg/kg Skydd mot fri fas Aromat >C8-C mg/kg Skydd mot fri fas Aromat >C10-C mg/kg Skydd mot fri fas Aromat >C16-C mg/kg Skydd av ytvatten PAH L 500 mg/kg Skydd av ytvatten PAH M 250 mg/kg Skydd mot fri fas PAH H 30 mg/kg Intag av växter Dioxin (TCDD-ekv) 0,00070 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor PCB-7 0,20 mg/kg Intag växter + exp. andra källor Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Hårdgjord yta >1 m MKM VARNING! Orealistiska indata! Kontrollera röd-markerade värden! PRV-modellberäkning xls sida 1 Blad Uttagsrapport

30 , kl. 12:20 Uttagsrapport Eget scenario: Hårdgjord yta >1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: MKM Hårdgjord yta > 1 m under markytan Inandning av ånga beaktas ej beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas ej Grundvattnet inom eller nedströms området används inte som dricksvatten. (frv) Intag av växter beaktas beaktas ej Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Uppskattning av halt i fisk beaktas beaktas ej Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Scenariospecifika modellparametrar MKM-värde MKM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende PRV-modellberäkning xls sida 2 Blad Uttagsrapport

31 , kl. 12:20 Uttagsrapport Eget scenario: Hårdgjord yta >1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: MKM Hårdgjord yta > 1 m under markytan Exp.tid vuxna - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Konsumtion av växter - barn 0,25 0 kg/dag Kommentar saknas! Konsumtion av växter - vuxna 0,4 0 kg/dag Kommentar saknas! Andel växter från odling på plats 0, Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Längd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Bredd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Djup till förorening 0,35 0,35 m Hänsyn har tagits till djup större än 1 m under markytan (frv) Avstånd till brunn m Kommentar saknas! Sjöns volym m3 Det är Östersjön det rör sig om men delvis avgränsat till den närmsta fjärden, Karlholmsfjärden (obl) Skydd av markmiljö MKM-värde MKM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö utförs ej utförs Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende PRV-modellberäkning xls sida 3 Blad Uttagsrapport

32 , kl. 12:20 Uttagsrapport Eget scenario: Hårdgjord yta >1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: MKM Hårdgjord yta > 1 m under markytan Skydd av grundvatten utförs ej utförs Skydd av grundvatten beaktas ej då det varken finns grundvattenförekomst eller betydande grundvattenakvifär nedströms området (obl) Avstånd till skyddat grundvatten m Kommentar saknas! Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Inga avvikelser i modellparametrar. - - Egendefinierade ämnen Inga egendefinierade ämnen används. PRV-modellberäkning xls sida 4 Blad Uttagsrapport

33 , kl. 20:02 Uttagsrapport Eget scenario: Skyddsskikt deponi 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Skyddsskikt deponi 0-1 m under deponi-/markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig) Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö Kadmium 4,0 mg/kg Intag växter + exp. andra källor Kobolt 35 mg/kg Skydd av markmiljö Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö Kvicksilver 5,0 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö Bly 150 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C8-C mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C16-C mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C8-C10 50 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C10-C16 15 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C16-C35 40 mg/kg Skydd av markmiljö PAH L 15 mg/kg Skydd av markmiljö PAH M 40 mg/kg Skydd av markmiljö PAH H 4,0 mg/kg Hudkontakt jord/damm Dioxin (TCDD-ekv) 0, mg/kg Intag av jord + exp. andra källor PCB-7 0,035 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Skyddsskikt deponi 0-1 m KM VARNING! Orealistiska indata! Kontrollera röd-markerade värden! PRV-modellberäkning xls sida 1 Blad Uttagsrapport

34 , kl. 20:02 Uttagsrapport Eget scenario: Skyddsskikt deponi 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Skyddsskikt deponi 0-1 m under deponi-/markytan Inandning av ånga beaktas ej beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Grundvattnet inom eller nedströms området används inte som dricksvatten. (obl) Intag av växter beaktas beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Uppskattning av halt i fisk beaktas beaktas ej Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Scenariospecifika modellparametrar KM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende PRV-modellberäkning xls sida 2 Blad Uttagsrapport

35 , kl. 20:02 Uttagsrapport Eget scenario: Skyddsskikt deponi 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Skyddsskikt deponi 0-1 m under deponi-/markytan Exp.tid vuxna - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Andel växter från odling på plats 0,01 0,1 - Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Längd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Bredd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Djup till förorening 0,35 0,35 m Hänsyn har tagits till djup större än 1 m under markytan (frv) Sjöns volym m3 Det är Östersjön det rör sig om men delvis avgränsat till den närmsta fjärden, Karlholmsfjärden (obl) Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö utförs utförs Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Skydd av grundvatten utförs ej utförs Skydd av grundvatten beaktas ej då det varken finns grundvattenförekomst eller betydande grundvattenakvifär nedströms området (obl) PRV-modellberäkning xls sida 3 Blad Uttagsrapport

36 , kl. 20:02 Uttagsrapport Eget scenario: Skyddsskikt deponi 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Skyddsskikt deponi 0-1 m under deponi-/markytan Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Inga avvikelser i modellparametrar. - - Egendefinierade ämnen Inga egendefinierade ämnen används. PRV-modellberäkning xls sida 4 Blad Uttagsrapport

37 , kl. 20:04 Uttagsrapport Eget scenario: Skyddsskikt deponi > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Skyddsskikt deponi > 1 m under deponi-/markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig) Arsenik 100 mg/kg Akuttoxicitet Barium mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Kadmium 40 mg/kg Skydd av ytvatten Kobolt 700 mg/kg Skydd av ytvatten Koppar mg/kg Skydd av ytvatten Krom tot mg/kg Skydd av ytvatten Kvicksilver 18 mg/kg Skydd av ytvatten Nickel mg/kg Skydd av ytvatten Bly mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Vanadin mg/kg Skydd av ytvatten Zink mg/kg Skydd av ytvatten Alifat >C8-C mg/kg Skydd mot fri fas Alifat >C16-C mg/kg Skydd mot fri fas Aromat >C8-C mg/kg Skydd mot fri fas Aromat >C10-C mg/kg Skydd mot fri fas Aromat >C16-C mg/kg Skydd av ytvatten PAH L 500 mg/kg Skydd av ytvatten PAH M 250 mg/kg Skydd mot fri fas PAH H 50 mg/kg Skydd mot fri fas Dioxin (TCDD-ekv) 0,0012 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor PCB-7 1,5 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Skyddsskikt deponi > 1 m KM VARNING! Orealistiska indata! Kontrollera röd-markerade värden! PRV-modellberäkning xls sida 1 Blad Uttagsrapport

38 , kl. 20:04 Uttagsrapport Eget scenario: Skyddsskikt deponi > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Skyddsskikt deponi > 1 m under deponi-/markytan Inandning av ånga beaktas ej beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Grundvattnet inom eller nedströms området används inte som dricksvatten. (obl) Intag av växter beaktas ej beaktas Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Uppskattning av halt i fisk beaktas beaktas ej Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Scenariospecifika modellparametrar MKM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - intag av jord dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende PRV-modellberäkning xls sida 2 Blad Uttagsrapport

39 , kl. 20:04 Uttagsrapport Eget scenario: Skyddsskikt deponi > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Skyddsskikt deponi > 1 m under deponi-/markytan Exp.tid vuxna - inandning av damm dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid barn - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Exp.tid vuxna - inandning av ånga dag/år Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Andel växter från odling på plats 0,005 0,1 - Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Längd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Bredd på förorenat område m Det förorenade området har större utbredning än standardvärdet i modellen (obl) Djup till förorening 1 0,35 m Hänsyn har tagits till djup större än 1 m under markytan (obl) Akviferens mäktighet 0 10 m Kommentar saknas! Sjöns volym m3 Det är Östersjön det rör sig om men delvis avgränsat till den närmsta fjärden, Karlholmsfjärden (obl) Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö utförs ej utförs Se Riskbedömning och åtgärdsutredning avseende Skydd av grundvatten utförs ej utförs Skydd av grundvatten beaktas ej då det varken finns grundvattenförekomst eller betydande grundvattenakvifär nedströms området (obl) PRV-modellberäkning xls sida 3 Blad Uttagsrapport

40 , kl. 20:04 Uttagsrapport Eget scenario: Skyddsskikt deponi > 1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Skyddsskikt deponi > 1 m under deponi-/markytan Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Inga avvikelser i modellparametrar. - - Egendefinierade ämnen Inga egendefinierade ämnen används. PRV-modellberäkning xls sida 4 Blad Uttagsrapport

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

RISKBEDÖMNING OCH ÅTGÄRDSUT- REDNING FÖR KV. KILEN I RONNEBY KOMMUN Upprättad av: Per Sander Granskad av:

RISKBEDÖMNING OCH ÅTGÄRDSUT- REDNING FÖR KV. KILEN I RONNEBY KOMMUN Upprättad av: Per Sander Granskad av: RISKBEDÖMNING OCH ÅTGÄRDSUT- REDNING FÖR KV. KILEN I RONNEBY KOMMUN 2015-12-07 Upprättad av: Per Sander Granskad av: M:\3155\10224028 - Kilen, Ronneby\9_Leverans\ KUND Ronneby kommun KONSULT WSP Environmental

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun

Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun Uppdragsnr: 10165793 1 (6) HANDLING 13.5 PM Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun Uppdrag och syfte WSP har på uppdrag av VSBo gjort en anmälan om

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Beräkningsprogram, riktvärden.

Beräkningsprogram, riktvärden. Beräkningsprogram, riktvärden. Möjligheter och begränsningar Praktiska exempel Yvonne Ohlsson, SGI Lst Västmanland, Utbildningsdag 2011 1 Människors hälsah Hela den tolerabla exponeringen får f r inte

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Åtgärdsutredning och riskvärdering av deponi i Nyby. Laholms kommun, Laholm. DGE Mark och Miljö RAPPORT

Åtgärdsutredning och riskvärdering av deponi i Nyby. Laholms kommun, Laholm. DGE Mark och Miljö RAPPORT DGE Mark och Miljö RAPPORT Åtgärdsutredning och riskvärdering av deponi i Nyby Laholms kommun, Laholm 2015-04-07 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén Linda Karlsson Tel: 076-610 79 97 070-948

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Skydd av Markmiljö. Pär-Erik Back. Renare Marks seminarium i Visby, 9 oktober På säker grund för hållbar utveckling

Skydd av Markmiljö. Pär-Erik Back. Renare Marks seminarium i Visby, 9 oktober På säker grund för hållbar utveckling Skydd av Markmiljö Renare Marks seminarium i Visby, 9 oktober 2014 Pär-Erik Back par-erik.back@swedgeo.se På säker grund för hållbar utveckling Innehåll Problemställning Befintlig vägledning Vanliga frågor

Läs mer

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se tfn:013-201826 Utbildning Länsstyrelsen Örebro 2011-05-25 1 Innehåll Vad är en risk? Olika typer av riskbedömningar Konceptuell

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Bilaga 4 Handledning för beräkningsprogram

Bilaga 4 Handledning för beräkningsprogram Bilaga 4 Handledning för beräkningsprogram INNEHÅLL 1 INLEDNING 3 2 TILLÄMPNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR 4 3 PROGRAMBESKRIVNING 5 3.1 Kalkylblad 5 3.2 Dokumentation 6 3.3 Färgkodning 6 3.4 Hjälptexter 7 3.5

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr

Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr Hur förändrar de nya riktvärdena bedömningen av risker i miljön? Nadja Lundgren Generella riktvärden - skyddsobjekt Riskbedömning av markmiljö,

Läs mer

Området har sanerats i två omgångar 2002 och Inför, under och efter saneringarna har provtagning av området utförts.

Området har sanerats i två omgångar 2002 och Inför, under och efter saneringarna har provtagning av området utförts. 2 Sammanfattning Bakgrund Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna avvecklades år 1968 och hade då varit i drift sedan början av 1900-talet. När skjutbanan togs ur drift spreds sanden som fanns i kulfången

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm?

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Thomas Rihm På säker grund för hållbar utveckling Avfall (förslag MB) Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

Bilaga 6.1. Metodbeskrivning för beräkning av riktvärden

Bilaga 6.1. Metodbeskrivning för beräkning av riktvärden Uppdragsnr: 0083240, Bilaga. (5) Bilaga.. Metodbeskrivning för beräkning av riktvärden Generella riktvärden. Hälsobaserade riktvärden De hälsobaserade generella riktvärdena beräknas genom en sammanvägning

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Sammanfattning. Förslag till nya riktvärden

Sammanfattning. Förslag till nya riktvärden 2 Sammanfattning Bakgrund I samband med planerad nybyggnation av badhus, arena och bostäder i Munktellområdet har tillsynsmyndigheten (Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, Eskilstuna kommun) begärt

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Vilka föroreningar kan förväntas, deras möjliga utbredning och hur människor och miljö kan exponeras. Rapport 4918 Naturvårdsverket MIFO - Metodik för Inventering av Förorenade

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok 2010:1 Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Carl Mikael Strauss Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2010-03-25 Naturvårdsverket

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord. Rapport Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord. Rapport Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord Rapport 2015-10-23 Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander \\ser01kar2se\projects\3155\10217494 - Kompletterande miljöteknisk

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning VÄSTERÅS 2014-11-06 Jan Andersson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 Upprättad av: Anna Vickman Granskad av: Ellen Samuelsson Uppdragsnr: 1013 2527 Daterad:

Läs mer

Nordstjärnan 9 och 13, Eskilstuna Fördjupad riskbedömning och beräkning platsspecifika riktvärden

Nordstjärnan 9 och 13, Eskilstuna Fördjupad riskbedömning och beräkning platsspecifika riktvärden Antal sidor: 24 Antal bilagor: 1 Nordstjärnan 9 och 13, Eskilstuna Fördjupad riskbedömning och beräkning platsspecifika riktvärden ESKILSTUNA 2015-03-13 Ulrika Martell, uppdragsledare Matilda Andersson/Erica

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Huvudstudie Vinterviken

Huvudstudie Vinterviken Huvudstudie Vinterviken SAMMANFATTNING MARS 2014 www.stockholm.se Huvudstudie Vinterviken sammanfattning mars 2014 Bakgrund Vinterviken är ett välbesökt grönområde med en lång industrihistoria. I området

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum Avseende metall- och tjärföroreningar

Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum Avseende metall- och tjärföroreningar Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum Avseende metall- och tjärföroreningar Bakgrund Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Västerviks kommun utfört en undersökning av föroreningar i marken i villaområdet

Läs mer

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön www.treehugger.com Yvonne Ohlsson yvonne.ohlsson@swedgeo.se Pär-Erik Back par-erik.back@swedgeo.se Flyktiga Föroreningar Lst Sthlm 24 mars 2014 1 Innehåll

Läs mer

Förorenad mark och sanering

Förorenad mark och sanering Förorenad mark och sanering Tuuli Aaltonen Projektchef Miljösanering och riskhantering FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy tfn 044 7046 273, tuuli.aaltonen@fcg.fi 9.3.2017 Page 1 Markförorenande föreningar

Läs mer

Kontroll av dikesmassor i Skåne

Kontroll av dikesmassor i Skåne Kontroll av dikesmassor i Skåne Vägverket Region Skåne 2004-12-15 Sammanfattning En provtagning på massor i vägdiken på 9 st. olika vägsträckor i Skåne har genomförts. Vägarna har valts ut med tanke på

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland. Göteborg den 27 februari 2004

Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland. Göteborg den 27 februari 2004 Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland Göteborg den 27 februari 2004 Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes- och miljöhygieniker Lars Barregård Professor,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDER- SÖKNING PROJEKT YSTAD ARENA

MILJÖTEKNISK MARKUNDER- SÖKNING PROJEKT YSTAD ARENA SAMHÄLLSBYGGNAD YSTAD KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDER- SÖKNING PROJEKT YSTAD ARENA Fastigheterna Vallgraven 24 m.fl. UTVÄRDERING BRÖSARP 2009-07-08 Peter Nilsson Marie Karlsson BAKGRUND Ystad kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

Avfall i anläggningsarbeten

Avfall i anläggningsarbeten Avfall i anläggningsarbeten Beskrivning av vår vägledning och handbok Filip Norlén Sektionen för avfall och kemikalier Örebro 21 november 2013 2013-09-24 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1 Referensdata Human Grundämneshalter i blod Grundämne Referensvärde Al

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad Brösarp 2014-01-20 Beställare: Ystads kommun Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av Länsstyrelsens vägledning angående områden med rödfyr i Västra Götaland

Miljömedicinsk bedömning av Länsstyrelsens vägledning angående områden med rödfyr i Västra Götaland Miljömedicinsk bedömning av Länsstyrelsens vägledning angående områden med rödfyr i Västra Götaland Helena Sandén Överläkare, Med.dr. Gerd Sällsten 1:e yrkes- och miljöhygieniker, Professor Göteborg den

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

Nätverket Renare Mark Syd - NSR 11 oktober 2007

Nätverket Renare Mark Syd - NSR 11 oktober 2007 Nätverket Renare Mark Syd - NSR 11 oktober 2007 Presentation av Avfall Sveriges UPPDATERADE BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR FÖRORENADE MASSOR Rapport 2007:01 UPPDATERADE BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR FÖRORENADE MASSOR UPPDATERADE

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ENRAX Fastighet AB YSTAD MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KRANSKÖTAREN 5 & SVARVAREN 4 BRÖSARP 2011-08-18 Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson 1. BAKGRUND Ystads kommun har lämnat in ett förslag

Läs mer

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet!

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! 19 februari 2015 SGU, Länsstyrelsen Västra Götaland, Mariestads kommun, WSP Sverige AB Program Välkomna! Vilka är vi? Varför ett möte och vad

Läs mer

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Uppdragsnr: 183246 1 (7) BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Föroreningshalten i sediment i Söderhamnsfjärden har undersökts i flera omgångar i syfte att identifiera starkt förorenade områden och med

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun Brösarp 2015-01-12 Beställare: Jan Rundkvist Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Niklas Persson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

2 Uppdrag och syfte Allmänt Utförda undersökningar 5. 4 Åtgärdsmål och tillämpade riktvärden Teknik Ekonomi 9 6.

2 Uppdrag och syfte Allmänt Utförda undersökningar 5. 4 Åtgärdsmål och tillämpade riktvärden Teknik Ekonomi 9 6. 2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Uppdrag och syfte 3 3 Objektbeskrivning 4 3.1 Allmänt 4 3.2 Utförda undersökningar 5 4 Åtgärdsmål och tillämpade riktvärden 6 5 Skälighetsbedömning 7 6 Åtgärd 8 6.1 Teknik 8

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Sundet, Torsö. Resultat från undersökningarna. Innehåll

Sundet, Torsö. Resultat från undersökningarna. Innehåll Sundet, Torsö Resultat från undersökningarna Sofia Frankki Ylva Persson Innehåll Sundet tidigare en del av sågverksområdet Bakgrund dioxin vad är det? Vilka undersökningar har gjorts inom Sundet? Resultat

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Stockholm Datum 2011-04-15 Uppdragsnummer 61151144478 Utgåva/Status Jeanette Winter Uppdragsledare/Handläggare Ola Lindstrand Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Miljöaspekter inför och under saneringen. Ale kommun, Västra Götalands län

Miljöaspekter inför och under saneringen. Ale kommun, Västra Götalands län Miljöaspekter inför och under saneringen Ale kommun, Västra Götalands län Orientering Nationella miljökvalitetsmålen innebär att områden som hotar betydelsefulla vattentäkter skall vara utredda och vid

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv. Uttern, Kristinehamns kommun, rev

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv. Uttern, Kristinehamns kommun, rev Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv. Uttern, Kristinehamns kommun, rev 2013-06-20 Upprättad av: Johan Eldin Granskad av: Helena Fürst Godkänd av: Johan Eldin Uppdragsnr: 10179380 Daterad: 2013-06-20

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Underlagsdokument till åtgärdsprogrammet

Underlagsdokument till åtgärdsprogrammet Underlagsdokument till åtgärdsprogrammet Kapitel 1. Beskrivning av avrinningsområdet E. befolkning, andel jordbruk, utsläppskällor, värdefulla vatten Varför ser det ut så här? Kap. 2 Miljöproblem i ytvatten

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort

Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö 2010-12-08 Klippan Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE Gun Wingren, Docent Avd. för f r Yrkes- och Miljömedicin, IKE, Linköpings Universitet Ingela Helmfrid, Biolog Yrkes- och Miljömedicinskt

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen

Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen Miljösamverkan Västra Götaland Upptaktsdagar om farligt avfall 2003-08-25 Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen Jessica Christiansen, utredare RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen Aktuellt

Läs mer

Ansökan om bidrag för avhjälpande av föroreningsskador år 2016-2017

Ansökan om bidrag för avhjälpande av föroreningsskador år 2016-2017 ANSÖKAN 1 (8) 2015-10-27 Dnr 577-4725-2015 Dossnr 2100-001-072 Miljöenheten Ulrika Nilsson direktnr 010-225 14 96 ulrika.nilsson@lansstyrelsen.se Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se Ansökan

Läs mer

Liljeholmens lagerservice, Stockholm, 2002-04-29

Liljeholmens lagerservice, Stockholm, 2002-04-29 Bilaga 2:1 (5) Till rapport: Miljöeffekter vid olyckor, Etapp 2 Liljeholmens lagerservice, Stockholm, 2002-04-29 Händelseförlopp Räddningstjänst 2002-04-29 kl 22.15 2002-05-01 kl 13.32 Kommun Stockholm

Läs mer

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor, delprojektledare Miljö 1. Lägesrapport 2. Tekniska problem och lösningar Var ska man muddra och hur mycket? Hur hanterar man spillet vid muddring

Läs mer