Svenska kardiovaskulära kvalitetsregister fördelar och nackdelar i perspek8v

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska kardiovaskulära kvalitetsregister fördelar och nackdelar i perspek8v"

Transkript

1 Svenska kardiovaskulära kvalitetsregister fördelar och nackdelar i perspek8v Måns Rosén Översyn av de na8onella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag 8ll gemensam satsning

2 Upplägg Fördelar och nackdelar med kvalitetsregister Lägesrapport kring översynsutredningen: Har förslagen genomförts? Vad återstår am göra? Vad tror jag om fram8den? 2

3 Fördelar och nackdelar med kvalitetsregister kontra RCT Fördelar: Oselekterad popula8on i verkligheten Stora datamaterial Långa uppföljnings8der Nackdelar: Svårigheter am kontrollera för confounders Mindre strikt registrering, t ex när det gäller diagnossämning

4 Jämförelse RCT och observa8onsstudier Observa8onsstudier överskamar effekten av behandling, men The results of well- designed observa8onal studies do not systema8cally overes8mate the magnitude of the effects of treatment as compared with those in RCT (Concato NEJM 2000) We found limle evidence that es8mates of treatment effects in observa8onal studies reported a^er 1984 are either consistently larger than or qualita8vely different from those obtained in RCTs (Benson & Hartz, NEJM, 2000)

5 Utmaning: Visa mig em enda exempel där välgjorda observa8onsstudier visat konsistent felak8ga resultat? Ja, men hur var det med: Östrogenbehandling och risk för CHD An8oxidanter och hjärt- kärlsjukdom Betakaroten och lungcancer Inga felslut om man justerar för socioekonomiska faktorer

6 Fallstudie: Apro8nin eller Har övertro på RCT orsakat onödiga dödsfall?

7 RCT versus observa8onsstudier Apro8nin godkändes 1993 och användes för am minska blödningsrisk vid bypasskirurgi Apro8nin minskade blödningsrisken vid opera8on mer än alterna8va läkemedel (många RCT) Ingen hade primärt 8Mat på andra ukallsmåm än blödning

8 Flera observa8onsstudier visade överrisk för apro8nin, men inget hände Kohortstudie med kontroll för många bakgrundsfaktorer pa8enter, varav 1295 apro8nin (Mangano DT et al NEJM 2006, 2007). Död 1.48 ( ) Njursvikt 2.34 ( ), IHD 1.42( ) Cer 2.15 ( ) Dos- responssamband Kohortstudie med pa8enter, varav apro8nin och aminocaproic acid Död 1.64 ( ) e^er kontroll för 41 bakgrundsfaktorer. Dos- responssamband för apro8nin: Mycket låg dos 1.32 ( ), låg 1.36 ( ), hög 1.75 ( )

9 Varför hände inget kring apro8nin? Cochrane review hade analyserat 52 RCT för apro8nin och inte funnit ökad dödlighet för apro8nin; 86 % hade inte mortalitet som ukallsmåm, oklart om uppföljning och varierande 8d för uppföljning (under opera8on, sjukhusvistelse, 30 dagar eller 1 år). Sedan kom en stor RCT- studie BART som visade överrisker för apro8nin och Apro8nin drogs in. What can we learn from the saga of apro8nin, a drug that apparently confers less overall benefit than cheaper alterna8ves yet has remained on the market for more than 14 years (Editorial, NEJM, 2008)

10 Slutsatser randomiserade studier versus observa8onsstudier Randomiserade studier är generellt bäst på am visa effekter av behandling Nästan all8d/o^ast visar bra observa8onsstudier och randomiserade studier likartade resultat Riskerna för felslut vid observa8onsstudier är mindre när ukallet är oväntat (biverkningar) Riskerna för felslut vid observa8onsstudier verkar vara störst när det gäller icke- akuta åtgärder som kan e^erfrågas av välinformerade pa8enter

11 Har förslagen realiserats? Översyn av de na8onella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag 8ll gemensam satsning

12 Mål för kvalitetsregister Verksamhetsutveckling, t ex förbä8ringsarbete på klinik, vårdcentral Verksamhetsuppföljning, t ex öppna jämförelser Forskning 12

13 Många bäckar har gem stort genomslag Översynen av de Na8onella Kvalitetsregistren Framgångsrikt arbete bland kvalitetsregister Delega8onen för samverkan inom klinisk forskning BCG Value Guided Healthcare Förslag 8ll Svensk Behandlingsforskningsfond Utredning om klinisk forskning Cancerstrategin Vetenskapsrådets satsning på registerforskning Hanna Sjöberg 19 januari

14 Förslag (vad har hänt?) Överenskommelse mellan stat, lands8ng/ kommuner och industri om långsik8g finansiering (5 år) av kvalitetsregistrens infrastruktur. Överenskommelse mellan SKL och staten Överenskommelse mellan SKL och industrin Tydliga mål bör formuleras och följas upp och utvärderas Ja, mål för 2013 och 2016 har formulerats och ska följas upp Kra^full förstärkning av kvalitetsregistrens finansiering 260 miljoner kr år miljoner kr per år

15 Effektmål för 2016 Vid utgången av år 2016 ska 80 % av QR ha en täckningsgrad på minst 80 % 100 % av QR presentera onlinedata 8ll verksamheterna 100 % av QR med en täckningsgrad på över 80 %, ha öppen redovisning av resultatdata 80 % av QR presentera resultatdata för pa8enterna 80 % av verksamhetscheferna använda kvalitetsregistren i sim förbämringsarbete antalet forskningsprojekt med stöd av kvalitetsregisterdata ha ökat med 300 % Överenskommelse mellan SKL och staten om utveckling och finansiering av na8onella kvalitetsregister under åren

16 Förslag (vad har hänt?) Centralt kansli med tydligare roll och uppgi^er Ja En na8onell registerservice (SoS) inrämas Ja, har inrämats Tydligt mål om am forskning är en vik8g uppgi^ för kvalitetsregister Ja, står nu inskrivet i visionen för kvalitetsregister Registercentra får i uppdrag am samordna sig Pågår en regional samordning av kvalitetsregister 16

17 Registerservice på Socialstyrelsen 1. Informa3onsstöd 3ll forskare 2. Förteckning över alla na8onella kvalitetsregister och variabler 3. Stöd och service 3ll de na3onella kvalitetsregistren am arbeta med datakvalitet (t.ex. täckningsgradsanalyser) 4. Metodstöd 3ll de na3onella kvalitetsregistren och registercentren tl.ex. för case mix 5. Stöd för utveckling av kvalitetsindikatorer 6. Informera om rapporteringsgrad 8ll hälsodataregister och de na8onella kvalitetsregistren

18 Men, mycket återstår am göra IT måste lösa problemen med dubbelregistrering (journaler + register), annars får vi inte in data vi behöver Lags8^ningen måste justeras, t ex kring ändamålet (se Datainspek8onens beslut) Dokumenta8on av data brister

19 Men, mycket återstår am göra Tillgängligheten 8ll data brister Beställningar av data och samkörningar från myndigheter uppfamas av forskare ha blivit krångligare och tar lång 8d Varierande datakvalitet

20 För lite forskning på registren Brist på forskare med registerkompetens Brist på nyckelkompetenser, t ex biosta8s8ker

21 Vad behövs för am utnymja kvalitetsregister bämre? Bä8re för a8 veta vilka uppgiaer som finns var Bä8re kring variabelinnehåll och kvaliteten i registrerade uppgiaer SamutnyMjande av kvalitetsregister och biobanker, informa8onen i biobankerna måste vara digitaliserade och enkelt 8llgängliga 21

22 Vad behövs för am utnymja kvalitetsregister bämre? Enkelt och säkert system för a8 utny8ja data från av källor, t ex genom e8 federerat system Tydlig och klar Generositet på data avgör framgång, se UK Biobank opens its data vaults to researchers (BMJ 2012;344:e2459) 22

23 Andra åtgärder som kan stärka kvalitetsregister och forskning Behandlingsforskningsfond som även stöder forskning på kvalitetsregister Interna8onell marknadsföring av svensk registerforskning för am utöka interna8onellt samarbete Fler lång8dsuppföljning av risker med behandling Goda exempel på nyman

24 Läget för kvalitetsregister har aldrig varit ljusare! Starkt poli8skt stöd! Kra^ig ökning av resurserna! Men hårt arbete återstår

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Kvalitetsgranskning. av behandlingsstudier

Kvalitetsgranskning. av behandlingsstudier Kvalitetsgranskning 6 av behandlingsstudier reviderad 2014 Detta kapitel beskriver olika upplägg av behandlingsstudier, vilka metodologiska problem som är förknippade med respektive studietyp och hur man

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

1/4 av all vård är onödig eller skadlig

1/4 av all vård är onödig eller skadlig vårdmetoder. Så mycket som en fjärdedel av all vård kan vara onödig och patientskadlig, visar en internationell studie. Metoder utan vetenskapligt stöd sprids i vården för att system för införande saknas.

Läs mer

Kan kvalitetsregistret SKaPa tillföra tandvården och institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet något?

Kan kvalitetsregistret SKaPa tillföra tandvården och institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet något? 1 Kan kvalitetsregistret SKaPa tillföra tandvården och institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet något? - en kvalitativ studie Student Alexandra Rönnqvist Handledare Hans Sandberg Legitimerad

Läs mer

Ställer forskarna rätt frågor?

Ställer forskarna rätt frågor? nr 3 4/2010 NYA RAPPORTER Antibiotikaprofylax 4 Tandvård 6, 9 FAST 12 Hemblodtryck 18 Patientutbildning 22 TNF-alfahämmare 22 Ställer forskarna rätt frågor? Varje år publiceras miljoner artiklar inom biomedicinsk

Läs mer

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell Nationell enkät till patienter inom cancervården förslag till modell Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Bilaga III. Följsamhet till riktlinjer och rekommendationer kring läkemedel. NEPI, oktober 2013

Bilaga III. Följsamhet till riktlinjer och rekommendationer kring läkemedel. NEPI, oktober 2013 Bilaga III Följsamhet till riktlinjer och rekommendationer kring läkemedel NEPI, oktober 2013 Ingår i Läkemedelsverkets rapport Ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel (2013-11-15)

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014

Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014 Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014 2014-03-26 Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) har under 2013 fortsatt utvecklas via en mångfald aktiviteter, som beskrivs nedan. Styrgruppen

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Likvärdig tillgång till behandling efter alla jämförelser har sjukvården blivit mera jämlik?

Likvärdig tillgång till behandling efter alla jämförelser har sjukvården blivit mera jämlik? Likvärdig tillgång till behandling efter alla jämförelser har sjukvården blivit mera jämlik? Prioriteringskonferensen 2013 22 oktober Gävle Fredrik Westander Presentation Landstingserfarenhet från Värmland

Läs mer

Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT

Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT 1 INLEDNING Huvudsökande: Kjell Asplund Projektnummer (Vinnvård): A2009-002 Projekttitel: InUt: Att införa nya och utmönstra förlegade metoder. Vad fungerar

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012.

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. 1. Om konferensen Konferensens utgångspunkt var att uppmärksamma den minskning

Läs mer

Martin Neovius och Joakim Ramsberg. September 2013

Martin Neovius och Joakim Ramsberg. September 2013 Martin Neovius och Joakim Ramsberg September 2013 Rapport från SNS forskningsprogram SNS är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Planeringsförutsättningar 2016

Planeringsförutsättningar 2016 1 Planeringsförutsättningar 2016 10 utmaningar för Landstinget Blekinge Helene Kratz Anna Lindeberg Planeringsavdelningen 2 Vad är Planeringsförutsättningar 2016? Kartläggning av omvärldsfaktorer som påverkar

Läs mer

En nationell cancerstrategi för framtiden

En nationell cancerstrategi för framtiden En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationell cancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer