Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER"

Transkript

1 Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter PUBLIKT 3201 Annonser 3202 Web-annonser moms ST BUTIKEN 3531 Försälj PR & Present 3533 Frakt/Porto/Embalage FASTIGHETER 3601 Hyror 3602 Övr fast intäkter ÖVRIGA INTÄKTER 3740 Öresutjämning 3901 Övriga intäkter 3902 Fakturerade personalkostnader moms 3950 Skadestånd 3951 Övriga intäkter moms 3973 Vinst vid inventarieavyttring BIDRAG 3986 Biståndsbidrag 3989 Övriga bidrag KOSTNADER FÖRTROENDEVALDA ARVODEN, FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST 4210 Förlorad arbetsförtjänst 4220 Arvode förbundsordförande 4240 Fasta arvoden 4241 Övriga arvoden 4250 Stipendier 4298 Sjuk & Hälsovård 4299 Barntillsynsbidrag

2 KOSTNADSERS & FÖRMÅN 4319 Kostnadsers/gåvor inrikes 4320 Kostnadsers/gåvor utrikes 4389 Övriga kost för förm PENSIONSKOSTNADER 4411 Kåpanavgifter FS 4413 SPP FS SOC & ANDRA AVG 4511 Soc avg lön & ers 4512 Soc avg förmånsv 4530 Särskild löneskatt 4531 Särskild löneskatt p ÖVR KOSTN FÖRTROENDEVALDA 4610 Kursmater/litteratur 4620 Sjuk & hälsovård 4632 Kaffe & förfriskning 4711 Kurs/konf inrikes 4712 Kurs/konf utrikes 4810 Reskost inrikes 4811 Hotellkostnad inrikes 4820 Reskost utrikes 4821 Hotellkostnad utrikes 4831 Trakt inrikes 4832 Trakt inrikes, skattepliktigt 4833 Trakt utrikes 4841 Bilersättning skattefri 4872 Bilersättning skattepliktigt 4880 Sensus fritidsavtal ANSLAG 4910 Avdelningsanslag 4913 Övriga anslag LOKALKOSTNADER 5010 Lokalhyra 5012 Hyra garage/parkering 5020 El 5050 Lokaltillbehör 5060 Städning o renhålln 5070 Reparation/underhåll lokaler

3 LOKALKOSTNADER ESE 5120 El belysning 5160 Städning o renhålln 5170 Rep. o underhåll 5180 Övr lokalkostnader FÖRBRUK.INV & MATERIAL 5410 Förbukningsinventarier 5420 Dataprogram/licenser 5460 Förbrukningsmaterial 5461 Övrig datorkostnad REP. & UNDERHÅLL 5510 Rep & underhåll inventarier 5520 Rep & underhåll IT FRAKT & TRANSPORT 5700 Frakt & transporter REKLAM & PR 5910 Annonsering 5920 Rekryteringsmaterial 5921 Rekryterings- och medlemsmöten 5930 Broschyrer 5940 Utställnin & mässor 5980 PR REPRESENTATION 6071 Ext representation inrikes 6072 Extr representation utrikes KONTORSKOSTNAD 6110 Kontorsmateriel 6150 Tryck/kopiering 6211 Telefon samtalskostnad 6212 Mobiltelef samtalskostnad 6214 Fax 6220 Leasing/Hyreskostnad 6221 Serviceavtal 6222 Serviceavtal IT 6230 Datakommunikation 6231 Bandkörningar etc 6250 Portokostnader 6310 Kansliförsäkring 6351 Konstaterade kundförluster 6370 Larm och bevakningskostnader

4 AVGIFTER ORGANISATIONER 6391 Avg svenska org Avg nordiska organisationer 6393 Avg europeiska organisationer 6394 Avg utomeuropeiska organisationer FÖRVALTNINGSKOSTNAD 6420 Revisionsarvoden 6490 Övr förvalt. kostnad KONSULTKOSTNADER 6540 IT-konsulter 6550 Konsultarvoden 6551 Tolkar PUBLIKT 6560 Artikel/bildarvode ej F-skatt 6561 Artikel/bildarvode med F-skatt 6562 Tryckkostn tidning 6563 Distributionkostn tidning 6564 Annonskost Tidning 6566 Taltidning ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER 6570 Bankkostnad 6580 Rättshjälp 6581 Arbetsskadeärende 6582 Skadestånd 6583 Förbundsförsäkringar 6590 Övr externa tjänster MEDLEMSREGISTRET 6601 Inkasseringsavgifter ME 6602 Utskick från ME ÖVR EXTERNA KOSTNADE 6970 Facklitteratur 6981 Föreningsavg/Årsavg 6990 Övr extern kostnad 6993 Lämnade bidrag/gåvor 6994 Utbet biståndsbidrag

5 PERSONALKOSTNADER TIDSBEGRÄNS UPPDRAG 7010 Ersättning studieinformatörer 7012 Ersättare direkten LÖNER PERSONAL 7210 Löner 7211 Övertid, mertid 7213 Lönetillägg 7217 Avgångsvederlag 7290 Föränd. sem.lön 7291 Förändring kompskuld 7298 Fakt lönekostn moms 7299 Fakturerad lönekost NATURAFÖRMÅNER 7382 Måltidskuponger 7384 Arbetskläder 7390 Kaffe & förfriskning PENSIONER 7411 SPP pensionsförsäkring 7412 KP 7460 Pension AVGIFTER ENLIGT LAG 7511 Soc avg lön&ersättning 7512 Soc.avg förmånsvärde 7531 Särsk löneskatt lön 7533 Särsk löneskatt pensioner 7570 Försäkring anställda ÖVRIGA PERSONALKOSTN 7610 Kompetensutveckling 7611 Konf kostn interna 7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Rehabilitering 7622 Företagshälsovård 7630 Personalsoc/gåvor 7631 Intern representation 7691 Personalrekrytering 7692 Avvecklingskostnad 7693 Friskvård 7694 Massage 7695 Kiroprakt / Naprapat 7696 Terminalglasögon 7698 ST-Pensionärer 7699 Övr personalkostn

6 RESOR & HOTEL MM 7710 Resekostn inrikes 7711 Hotellkostn inrikes 7712 Trakt skfr inrikes 7713 Trakt skpl inrikes 7714 Övr kont ersättning 7720 Resekostn utrikes 7721 Hotellkostn utrikes 7722 Trakt skattefria utrikes 7723 Övr ersätt utrikes 7730 Kurs/Konferens inrikes, extern 7731 Kurs/Konferens utrikes, extern 7740 Bilersättning skfr 7741 Bilersättning skpl 7742 Kostnader förmbilar 7743 Ers trängselavg skattepliktig 7744 Trängselavg förmbil AVSKRIVNINGAR 7821 Avskr byggnader 7822 Avskr byggnadsinvent 7831 Avskr maskiner 7832 Avskr inventarier 7834 Avskr bilar 7835 Avskr datorer 7839 Övriga avskrivningar ÖVRIGA RÖRELSEKOSTN 7973 Förlust avyttring inventarier

7 FINANSIELLA OCH ANDRA INTÄKTER/KOSTNADER RESULTAT VÄRDEPAPPER 8210 Utd aktier & andelar 8211 Reinvesterad utdelning VP 8220 Reavinst 8221 Reaförlust 8250 Ränteintäkt värdepap 8260 Förvaltkostn VP 8270 Nedskrivning VP 8280 Återf nedskrivning RÄNTEINTÄKTER 8311 Ränteintäkt 8313 Reverslåneränta anställda 8314 Ränta ej skattepliktig 8390 Övr finansiella intäkter RÄNTEKOSTNADER 8411 Räntekostnader 8422 Dröjsmålsräntor lev fakt 8423 Räntor ej avdragsgilla 8499 Övr finansiell kostn AVRÄKNING FASTIGHET 8502 Infanteristen 8503 Diamanten 8504 Fastighetsskatt BOKSLUTSDISPOSITION 8811 Avsättn period.fond 8819 Återf period. fond 8890 Avs kongressfond 8891 Avsätt. konfliktf 8892 Avsätt. reservfond 8893 Avsätt dispositionsf 8894 Avsätt reprfond Infanteristen 8895 Avsätt reprfond Diamanten 8896 Återföring Skadefond 8897 Avsättning skadefond 8898 Avsättning omställni 8900 Avsättning rekrytering SKATTER 8980 Skatt resultat, löneskatt, fastighetsskatt 8981 Kupongskatt 8982 Skatt pga ändrad tax 8983 Restituerad skatt RESULTAT 8990 Redovisat resultat

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Vad som ska dras av i näringsverksamhet 879 8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Nettoinkomstbeskattning 8.1 Allmänt Alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande är i princip avdragsgilla.

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Års 13redovisning 20

Års 13redovisning 20 013 013 VD:s kommentar... 3 Nyckeltal... 4 5 Förvaltsberättelse... 6 7 Resultaträk... 8 Balansräk... 9 Noter... 10 11 12 13 Reionsberättelse... 14 Gransksrapport... 15 2 Ett år fyllt av målmedvetet utvecklingsarbete

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer