Datum: Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se"

Transkript

1 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI FREDAGEN den 11 JUNI 2010, KL SAL: SP71 TEIE53 är i TP56 Antal uppgifter: X Antal sidor: X Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, Om skrivningen Miniräknare med tömda minnen får användas. Kontroll kan komma att ske. Inprogrammerade uppgifter jämställs med fusk och ärendet överlämnas till disciplinnämnden. Skriv ditt AID på varje sida innan du lämnar skrivsalen. Vid varje uppgift finns angivet hur många poäng en korrekt lösning ger. Sammanlagt kan högst 50 poäng erhållas. För godkänt krävs 27 poäng. För betyget 4 krävs 35 poäng För betyget 5 krävs 43 poäng. Skriv tydligt. Oläsliga lösningar kan givetvis inte rättas och därmed inte ge några poäng. Det är viktigt att lösningsmetod och bakomliggande resonemang redovisas fullständigt. Använd allmänt accepterade metoder, dvs de som behandlats i kursen, för att lösa uppgifterna. Enbart svar godtas ej. Lycka till! 1(13)

2 Uppgift 1 : (6 Poäng) Sant eller falskt. Sant eller falskt (6 poäng) Påstående Sant Falskt 1 Alla näringsidkare är bokföringsskyldiga. X 2 I ett kommandit bolag räcker det med en person som är obegränsat X ansvarig för verksamheten. De andra delägarna kallas komplementärer. 3 I en enskild firma kan endast en person stå som ägare. X 4 Årsbokslut krävs av alla former av näringsverksamheter; förutom X ekonomisk förening. 5 Progressivt rörliga kostnader är kostnader som ökar fortare än X (proportionellt) verksamhetsvolymen. 6 Om företaget väljer att presentera endast nyckeltal riskerar man att flera andra intressanta berättelser om verksamheten lämnas därhän. X 7 Dubbelbokföring innebär att samma totalbelopp ska bokföras i debet som kredit. X 8 En krona imorgon värderas högre än en krona idag. X 9 Hausse är när börsen gått upp minst 2% på en dag. X 10 Den som driver en enskild firma kan även starta ett aktiebolag. X 11 Ett aktiebolag kan starta en enskild firma. X 12 Bolagsstämman i ett aktiebolag utser VD. X 2(13)

3 Uppgift 2 : (13 Poäng) Vid början av 2009 har Birgittas Bageri AB följande balansräkning: Balansräkning Tillgångar Inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Kundfordringar Kassa Bank Summa tillgångar: Eget kapital och skulder: Eget kapital Banklån Leverantörsskuld Summa EK & skulder: Faktura skickas till kund om kr varav moms 61200kr. Faktura från försäkringsbolaget Trygg Hansa om 90000kr varav moms 18000kr. Avser 2 perioden till Betalning från kund kr. Pengarna sätts in på bank. 4 På banklånet betalas amortering 40000kr. Pengarna tas från bankkontot. Faktura från fastighetsägaren Hamrén - hyra för lokalen som avser december och 5 januari 35000kr varav moms 7000kr. 6 Meddelande från banken att företagets bankkonto har gottskrivits ränta med 700kr. 7 Fruktkorg till personalen köps kontant för 2000kr, varav moms 400kr. 8 Räntekostnaden för banklånet betalas med 18000kr, betalas via bank. 9 Betalning av leverantörsskulder , betalas via bank. A) För in de ingående balanserna. (1P) B) Bokför affärshändelserna. Momsen redovisas mot momsredovisningskonto. Momsen redovisas en gång per år och betalas nästkommande år. (3P+1P) C) Gör bokslut för företaget (2P) i) Vid bokslutet görs avksrivning på inventarierna på 20% på anskaffningsvärdet. (2P) ii) Försäkringskostnader som avser år 2009 ska periodiseras. (2P) iii) Hyreskostnaden som avser år 2009 ska periodiseras. (2P) 3(13)

4 1220 Inventarier 1229 Ack. Avskrivning 1510 Kundfordringar IB IB IB ) i) ) Interimsfordringar 1910 Kassa 1920 Plusgiro ii) IB ) 2000 iii) Bank 2010 Eget kapital 2350 Banklån IB ) IB ) IB ) ) RR ) 700 9) Lev. Skuld 2610 Utgående moms 2640 Ingående moms 9) IB B) ) ) B) ) ) ) ) Momsred. Konto 3010 Arvode 5010 Lokalhyra B) B) ) ) iii) Personal Företagsförsäkringar representation, avdragsgill 7830 Avskrivn inventarier 2) i) ) 1600 i) Ränteintäkter 8400 Räntekostnader 6) 700 8) (13)

5 Balansräkning Tillgångar Inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Kundfordringar Interimsfordringar Kassa Plusgiro 0 Bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Banklån Leverantörsskuld Momsredovisning Summa EK & skulder Resultaträkning Försäljning, Arvode Lokalhyra Företagsförsäkringar Personalrepr., avdragsgill Avskrivningar Ränteintäkter 700 Räntekostnader Årets resultat (13)

6 Uppgift 3: (13 poäng) Teorifrågor a) Redogör för skillnaden mellan fasta och rörliga kostnader. (2 poäng) Rörliga kostnader förändras med verksamhetsvolymen Fasta kostnader förändras ej med verksamhetsvolymen b) Rita upp figuren som påvisar betalningsströmmarna i investeringskalkylen. Förklara införda beteckningar! (2 poäng) Se kursboken s c) När är påläggskalkyl särskilt lämpligt att använda? (2 poäng) Då ett företag som tillverkar ett flertal produkter nyttjar samma resurser, dvs. Man måste fördela dessa kostnader på ett intelligent sätt. 6(13)

7 d) Vad innebär kausalitetsprincipen? (1 poäng) Att den kund/produkt som har förorsakat en resursförbrukning ska belastas med motsvarande kostnader. e) Vilken är skillnaden mellan vinstpålägg och vinstmarginal? (2poäng) Resultatet beräknas ibland som ett pålägg på självkostnaden, ibland som en marginal av försäljningspriset. Om självkostnaden är 100 kr, och företaget använder ett vinstpålägg på 25%, ger detta ett försäljningspris på 125 kr. Vinsten 25 kr utgör samtidigt en vinstmarginal på 20%. f) Vad är en divisionskalkyl och när kan man använda sig av divisionskalkyl? (1 poäng) TK/Verklig volym När man har en produkt. Man kan använda sig av divisionskalkyl vid efterkalkyl för kostnadskontroll (även vid budgeterade värden) 7(13)

8 g) Redogör för, med formler och resonemang, för vad TB (täckningsbidrag) är, och vad det står för. (3 poäng) Särintäkt-särkostnad=Täckningsbidrag Sär- och samkostnad definieras av beslutssituationen Täckningsbidraget ska bidra till att täcka samkostnader 8(13)

9 Uppgift 4: (5 poäng) Lönsamhetsberäkning Rönneberga Panel AB tillverkar och säljer pärlspont i färdiga buntar. Försäljningspriset är 56 kr/bunt(bortse från moms). Företagets rörliga kostnader uppgår till 33 kr/bunt. De årliga fasta kostnaderna består av löner och sociala avgifter på kr, lokalkostnader på kr, värdeminskning på maskiner och inventarier på kr samt övriga kostnader på a) Rita upp ett nollpunktsdiagram (1 poäng) b) Beräkna fram nollpunktsvolymen genom räkning (2 poäng) c) Vad blir försäljningspriset enligt en minimikalkyl? (2 poäng) LÖSNING a) Se kursboken s. 101 b) Nollpunktsvolym där TK=TI, -- > TI-RK-FK = 0 FK= = Antag att nollpunktvolymen är q buntar 56q 33q = 0 q = c) Minimikalkyl man säljer sin produkt för den rörliga kostnaden och tar ej hänsyn till de fasta kostnaderna. -- > pris : 33 kr 9(13)

10 Uppgift 5: (5 poäng) Räkenskapsanalys Tillgångar Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget capital Aktiekapital Årets resultat Skulder Långfristiga skulder Inteckningslån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Summa eget kapital och skulder a) Hur stor är företagets balansomslutning? b) Beräkna företagets rörelsekapital. c) Beräkna företagets kassalikviditet. d) Beräkna företagets balanslikviditet. e) Beräkna företagets soliditet. a) Balansomslutningen är kr. b) Rörelsekapital = Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder= ( ) - ( ) = c) Kassalikviditet, % = (omsättningstillgångar - varulager)/kortfristiga skulder ( )/ = 67,19% 10(13)

11 d) Balanslikviditet, % = Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder /628000= 144% e) Soliditet, % = Eget kapital /totalt kapital ( )/ ,7% Uppgift 5: (5 poäng) Investeringskalkyl Salkcin är lektionsassistent i kursen Industriell Ekonomi Grundkurs och han övervägde för en tid sedan att byta ut den gamla och något slitna spisen i sin hyresrätt. Stångåstadens SkönaHem-butik erbjöd en hällspis i rostfritt för en hyresökning om 70 kr/ månad. Salkcin tyckte att detta lät som ett bra erbjudande, men tänkte att det kunde vara kul att göra en investeringsbedömning och jämföra erbjudandet mot att privat köpa en spis och installera den själv. Spisen kostar ny kr. Assistenten avser ta ut examamen om två år, och spisen bedöms då kunna säljas för kr. Ett rimligt avkastningskrav på kapital är 10% trots att stockholmsbörsen har gått upp 6% hittills i år. Vad har assistenten kommit fram till, vilket alternativ bör väljas? Motivera! Lösning: Inbetalningar blir inte aktuella eftersom man inte tjänar något ekonomisk på att ha en spis, och man får anta att båda spisarna fyller sitt syfte på ett snarlikt sätt. Här blir annuitetsmetoden lämplig att använda. Räkna fram nuvärdefaktor & annuitetsfaktor. (1 poäng per faktor rätt, 1 poäng för rätt nuvärde, rätt vald metod(nuvärdemetoden) 1 poäng, 1 poäng för korrekt slutsats.) Köpa Grundinvestering Restvärde efter 2 år Ekonomisk livslängd 2 Hyra Månadskostnad 70 Kalkylränta 10% 11(13)

12 Nuvärdefaktor 0, Annuitetsfaktor 0,57619 NPV Annuitet -1520,66kr -876,19kr Årlig kostnad hyra spis -70*12=-840 Slutsats: Det är klart mest lönsamt att hyra spisen från stångåstaden istället för att köpa den själv. Uppgift 6: (3 poäng) Vad är en affärsidé och vilka frågor är det bra om affärsidén besvarar? Ge ett exempel på en affärsidé! *den bärande tanke som utgör verksamhetens mening och existensberättigande. (1p) -vad ska jag sälja? -till vem ska jag sälja? -vilka resurser har jag? -vilka är mina konkurrenter? (1P) Exempel (1p) 12(13)

13 Formelblad Investering Slutvärdefaktor = (1 + r) n ( även kapitaliseringsfaktor ) Nuvärdefaktor = 1 (1 + r) n 1 (1 + r) Nuvärdesumma = r ( även nusummefaktor ) n Annuitetsfaktor r = 1 (1 + r) n 13(13)

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum: 0-03-0 Date: 0-03-0 TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum & tid: 0-03-0, kl. 4:00-8:00 Sal: SP7, TP5, TP5, TP53, TP54 och TP56 Antal sidor: Antal uppgifter: DEL

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd TEIE13/19)

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer