Dokumentation startmöte för Realtidsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation startmöte för Realtidsrådet 2013-08-27"

Transkript

1 Dokumentation startmöte för Realtidsrådet

2 Förväntningar och frågor Inga tekniska lösningar Få idéer Samordning/samsyn Etablera Realtidsrådet Högt i tak Kundfokus Kritiska framgångsfaktorer Vara konkret Ta fram tidplaner Vart är vi på väg? Vad vill vi åstadkomma? Vad är nyttan, varför realtid? Vilken lönsamhet finns? Vilka synergier finns?

3 Analyserade resenärsgrupper Pendlare Storstad Landsbygd Långväga Målgrupper Turister Resenärer med särskilda behov I vardagen I en extrem situation

4 Gruppindelning Storuman Mellansel Målilla Tommy Andersson Mats Gustafsson Lina Thurfjell Agneta Öberg Daniel Mohlin Paul van Doninck Ulf Bjersing Marie Landfors Karl Hedberg Clas Roberg Stefan Thulin Nicklas Lindersson Kjell-Åke Lantz Christian Ernstrup Åsa Edholm Åke Jonsson Tomas Anglevik

5 Målgrupp: Pendlare Kollektivtrafik Förväntningar Komma fram i tid = effektivt resande Tryggt Störningsinfo innan resa Kunna fatta beslut om prioriterade alternativ Nytta med realtid Trygghet att komma fram i tid Förutsägbart Effektivt = spara tid 5 Bil Förväntningar Känsla av kontroll Flexibilitet Komma fram i tid = Mer effektivt än kollektivtrafik Grupp: Mellansel Mats Gustafsson Daniel Mohlin Marie Landfors Stefan Thulin Åke Jonsson Målgruppsstorlek: Kollektivtrafik: 85% storstad av alla kollektivtrafikresor, 20-50% av totala resor Bil: 50%

6 Målgrupp: Pendlare Storstad Landsbygd Kollektivtrafik Förväntningar Aktuell information, tillförlitligt Alternativa färdvägar vid störningar Enhetlig information, enhetligt språk, oberoende var i landet Orsaker till störning Kontroll över sin resa Nytta med realtid Nya vägar, kan planera sin resa Kontroll över sin resa Kontrollera sin tid 6 Grupp: Storuman Tommy Andersson Agneta Öberg Ulf Bjersing Clas Roberg Kjell-Åke Lantz Åsa Edholm

7 Målgrupp: Långväga pendlare Kollektivtrafik Förväntningar Förutsägbart En kontaktpunkt allt på ett ställe Pålitligt Enkelt Prisvärt Har inga förväntningar ska bara funka Allt ska bara fungera vid störningar 7 Grupp: Målilla Lina Thurfjell Paul van Doninck Karl Hedberg Nicklas Lindersson Christian Ernstrup Tomas Anglevik Nytta med realtid Beslutsunderlag Trygghet Upplevd försening känns kortare Ökad servicegrad Relevant information för mig och friktionsfritt Övriga kommentarer Varför lösningen i bilbranschen mellan företag medan hos oss är det branschen Smala in all information från resenärer kan ge bättre information tillbaka Realtid i ett första steg kan ses som beslutsunderlag mellan trafikföretagen

8 Målgrupp: Pendlare Kollektivtrafik Förväntningar Förutsägbart En kontaktpunkt Allt på ett ställe Pålitligt Enkelt Prisvärt Har inga förväntningar allt ska bara funka Allt ska bara fungera vid störningar Förutsättningar för nytta Det som finns måste vara relevant och fungera Pålitligthet Nytta med realtid Beslutsunderlag Trygghet Upplevd försening känns kortare Ökad servicegrad Relevant information för mig och friktionsfritt Grupp: Målilla Lina Thurfjell Paul van Doninck Karl Hedberg Nicklas Lindersson Christian Ernstrup Tomas Anglevik 8

9 Målgrupp: Särskilda behov, olika grupper med kognitiva/fysiska hinder Kollektivtrafik Förväntningar Dela upp grupp för Normal situation & Extrem situation (skillnad på förväntan) Kvalitet (i varje resa) vad gäller information Informerar även om det inte finns information Trygghet; fungerande byten i realtid Störst krav av alla grupper Presentera information på ett bra sätt Tydligt och enhetligt språk i hela landet 9 Grupp: Storuman Tommy Andersson Agneta Öberg Ulf Bjersing Clas Roberg Kjell-Åke Lantz Åsa Edholm Nytta med realtid Känna trygghet i resan Vad ska stå på plattform, komfort, vagnordning Leda, ge förslag på nya resvägar ( Hur information presenteras)

10 Målgrupp: Turist Kollektivtrafik Förväntningar Relativt låga förväntningar Tar inte resan för givet Kan hitta information som hjälper en vidare Rätt pris till en del Ska kunna köpa biljetter på ett smidigt sätt Komma fram, veta tidsavvikelser Bil Förväntningar Frihet Hitta parkeringsplatser, förstå reglerna, kan betala Grupp: Mellansel Mats Gustafsson Daniel Mohlin Marie Landfors Stefan Thulin Åke Jonsson Nytta med realtid Trygghet Kontroll Förutsägbarhet Ökad komfort mindre irritation Målgruppsstorlek: Kollektivtrafik: 1% Bil: 0,5% 10

11 Realtid i kollektivtrafik för vem? Resenärer Trafikoperatörer Anslutande trafik Tjänsteutveckling Försäljningsställen Stationer, serviceställen

12 Nyttovärdering: Billigare utveckling Slippa tryckta tidtabeller Färre fordon Ökad nytta för trafikbolag Effektivare trafikplanering Mer relevant tidtabell Effektivare avtal Färre samtal till call center Minskad personal Effektivare personalplanering Sömlös realtidsresa Ökad nytta för trafikoperatörer Effektivare trafikplanering Effektivare bensinförbrukning Ökad kundservice Grupp: Målilla Lina Thurfjell Paul van Doninck Karl Hedberg Nicklas Lindersson Christian Ernstrup Tomas Anglevik Ökad nytta för tredjepart Ökad samhällsnytta Affärsmöjligheter (vid störning) kunna erbjuda taxi eller buss Effektivare flöde Ökar kollektivtrafikens attraktivitet Säljställe/ kan upprätta relationer/kontrakt med kund, uppfyller åtagande Kunna sprida ut individerna på stationerna, utnyttja kvadratmeter Minskad trängsel Ökad kundnöjdhet Lägre miljöpåverkan Ökad köpbas 12

13 Nyttovärdering: Ökad nytta för resenär Nöjdare resenär Fler resenärer Ökade intäkter Färre reklamationer Minskad personalkostnad Minskad ersättningstrafik vid störning Minskade anspråk på restidsersättning från resenär Effektivare trafikplanering Förbättrad systemsamordning Minskad tid lagt på informationssökning Färre personal Sömlös realtidsresa Välunderrättad organisation Förbättrade beslut Ökad möjlighet till differentiering genom information som presenteras på bättre sätt Attraktivare val för kund Förbättrad lönsamhet Ökad nytta för tjänsteutvecklare Skapar möjligheter till innovation och nya tjänster Ökad nytta för tredje part Ökad merförsäljning Grupp: Mellansel Mats Gustafsson Daniel Mohlin Marie Landfors Stefan Thulin Åke Jonsson Ökad samhällsnytta Fler kollektiva resor Färre dödade, skadade Färre resurser Lägre belastning på miljö Ökad köpbas 13

14 Nyttovärdering: Allt lättare att planera om resa Ökad möjlighet att komma fram i tid Ökad nytta resenär Ökad förståelse av information Ökad trygghet -> vågar ställa bilen Ökat kollektivtrafikresande Minskad kostnad för ersättningstrafik Sömlös realtidsresa Ökad nytta Trafikhuvudmän Minskad kundservicekostnad Mer tid för kunden Förbättrad trafikplanering 14 Grupp: Storuman Tommy Andersson Agneta Öberg Ulf Bjersing Clas Roberg Kjell-Åke Lantz Åsa Edholm Ökad nytta för tjänsteutvecklare Nya kreativa appar/mobila tjänster

15 RISKER med att driva en nationell Realtidsatsning? KONSEKVENSER av en nationell Realtidsatsning? KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER för att lyckas med en nationell Realtidssatsning? DRIVKRAFTER/MOTKRAFTER för en nationell Realtidssatsning? 15

16 Risker Komplexitet ej i mål Andra parter tvekar (utvecklings vacuum) Urvattnad lösning(uppfylla allas krav) Uppfyller kundens behov (realistisk målsättning) Inte blir heltäckande lösning (irrelevant för resenärer) Organisatoriska samordningsrisker (prestige) Kompromisser mot lokala realtidssatsningar För stort Opålitlig data Projekt, tidsatt,juridik Resurser, gemensam metod Hur får man aktörerna att aktivt leverera tillräckligt bra information till nationella DB Skapar ytterligare förväntningar på information, krav, förväntningar Begränsar handlingsfrihet för enskilda operatörer/företag Driver kostnader, kostsamt att bygga upp en nationell databas affärsmodell Olika lägen svårhanterligt Olika målbilder lokalt/nationellt Framtagningsprocesser -> upphandlingsproblem Potentiella leverantörer i rådet Rimlig vision ger realistisk branschförväntan Kräver tid, engagemang och prioritering Tappat resenärsfokus glömmer individen Missar mål olika förståelse-prata förbi varandra Man kommer inte överens Har inkompatibla lösningar Ingen samsyn innan man börjar För snäv målbild missar möjligheter Konflikt med lokal lösning ->stora kostnader Deltagare Karl Hedberg Paul Van Doninck Marie Landfors Daniel Mohlin Stefan Thulin Tommy Andersson Clas Roberg Mats Gustafsson Christian Ernstrup Nicklas Lindersson Agneta Öberg Ulf Bjersing Kjell-Åke Lantz Lina Thurfjell 16

17 Kritiska framgångsfaktorer Skapa mervärde för samtliga intressenter Programledarskap (stark lobbyverkan) Starkt program med stark förväntan Logisk & Heltäckande lösning för kunden Coordination vs competition Alla deltar Kvalitet i data mätbart Krav på deltagare Tillräckligt mycket data för att skapa bra produkter Bra kvalitet och samma nivå på data som samlas Tydligt beskriven och oemotsagd nytta! Win-win alla ska med Standard och transparens Ev avgränsningar, tydlighet, omfattas alla resenärer? Tydlighet Kommunikation Rätt rådssammansättning med legitimitet juridik före teknik Går i linje med nuvarande planer Bra kvalitet på Data Gemensam begreppsapparat Samsyn att vilja lösa det hela Börja brett och tratta ned Få med sig alla En vilja att koppla det lokala till helheten Se nyttan Rätt saker i rätt ordning Överens mål och visioner först därefter tekniken Lös juridiken -rådssammansättning Deltagare Karl Hedberg Paul Van Doninck Marie Landfors Daniel Mohlin Stefan Thulin Tommy Andersson Clas Roberg Mats Gustafsson Christian Ernstrup Nicklas Lindersson Agneta Öberg Ulf Bjersing Kjell-Åke Lantz Lina Thurfjell

18 Konsekvenser Begränsning i ett system för lång tid Förbättrad upplevelse -> ökat resande Sömlös resa (gränslöst resande) etableras Nya exportmöjligheter för innovationer/lösningar (politiskt korrekt) Lokala anpassningar omförhandlingar, system/processer Proprietär data - > fri (konkurrens) Informerade kunder = flexibla kunder Mer trygga resenärer Arena för umgänge omkring kvalitet och leverans i branschen Utvecklade konflikter i stor skala mellan aktörer Bättre trovärdighet för branschen Ökar kundens valfrihet/möjlighet Deltagare Karl Hedberg Paul Van Doninck Marie Landfors Daniel Mohlin Stefan Thulin Tommy Andersson Clas Roberg Mats Gustafsson Christian Ernstrup Nicklas Lindersson Agneta Öberg Kompromisser krävs Resurser krävs hos respektive företag Finansiering krävs hos respektive företag Kundnytta Stoppar utveckling i avvaktan på nationell lösning (+ och -) Ulf Bjersing Kjell-Åke Lantz Lina Thurfjell

19 Drivkrafter Motkrafter Deltagare Hygienfaktor i dagens moderna resande Politiker får positiv media Bättre produkter Standardisering för operatörer Nöjdare och fler kunder Förbättrad lönsamhet Få ned kostnader för anropsstyrd trafik Bättre trovärdighet för branschen Kundens valfrihet/möjlighet Konkurrens (små aktörer får stort utrymme?) Förändring Konkurrens Rädsla Karl Hedberg Paul Van Doninck Marie Landfors Daniel Mohlin Stefan Thulin Tommy Andersson Clas Roberg Mats Gustafsson Christian Ernstrup Nicklas Lindersson Agneta Öberg Kundnyttan! Vår lösning bäst Kostnader som tillkommer Mix stora/små företag olika struktur och bemanning Ulf Bjersing Kjell-Åke Lantz Lina Thurfjell

20 Faser i Realtidssatsningen Förankring och beredning av verksamheter Etablera uppdrag Från behovsbild till strategi Etablera infrastruktur för realtid 20 Utveckling av realtidstjänster Utvecklinveckling Ut- Utveckling av av Utvecklintjänstetjänster realtids- realtids- av realtidstjänster av realtidstjänster

21 Fortsatta aktiviteter

22 Input kring struktur för Realtidsprojektet Yttersta ansvariga: Samtrafikens och X2ABs styrelser Styrgrupp för programmet behövs: Rekryteras av Samtrafiken/X2AB ta hänsyn till andra impulser Referensgrupper: Slutanvändare, benchmarking Realtidsrådet: Bollplank som avropas av programmet, agerar som referensgrupp, arena för idéer och vision, gruppens sammansättning varierar Förankring och kommunikation: Sker i separat projekt 22

23 Fortsatta aktiviteter Identifiera kritiska intressenter i hela värdekedjan och säkra deltagande Identifiera arbetsområden Ta fram ramar för projektet Ta fram plan och förväntningar på verksamheter och förankra dessa med ägare Tillsätt resurser Kommande möten: redovisa förslag till styrgrupp Avstämning med Realtidsrådet under Samtrafikens konferens i oktober, kl Avstämning Realtidsrådet

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Fusale. Rapport Trafikinformation i realtid ur ett multimodalt och nationellt perspektiv

Fusale. Rapport Trafikinformation i realtid ur ett multimodalt och nationellt perspektiv Fusale Rapport Trafikinformation i realtid ur ett multimodalt och nationellt perspektiv Hur ska människor få ett beslutsstöd för att alla situationer, kunna ha makten över sin egen tid, resa rationellt

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

effektiva planeringsprocesser för transportinfrastruktur verktyg För samverkan - en idéskrift

effektiva planeringsprocesser för transportinfrastruktur verktyg För samverkan - en idéskrift effektiva planeringsprocesser för transportinfrastruktur verktyg För samverkan - en idéskrift December 2011 SATSA delprojekt Effektiva planeringsprocesser Jon Hansson, Länsstyrelsen Stockholms län, Projektledare

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur

Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur Forskningsrapport 2 av 3 inom projektet Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning ur ett operatörsperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Remiss DS 2015 11 Res lätt med biljett

Remiss DS 2015 11 Res lätt med biljett Rapportnamn 1/4 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och sammanfattning 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Sammanfattning... 2 1.3. Processen för Samtrafikens samråd vid framtagandet av detta yttrande... 3 1.4. Samtrafikens

Läs mer

SJ 10. SJ AB Årsredovisning 2010 Årsöversikt

SJ 10. SJ AB Årsredovisning 2010 Årsöversikt SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Årsöversikt SJ på 2 minuter SJ på 2 minuter SJ är ett kundnära, modernt och lönsamt reseföretag som står för 55 procent av den totala tågtrafiken i Sverige. Varje dag reser

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör

Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör 1(4) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 7 SL-2013-5307 Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör Ärendebeskrivning Trafikförvaltningen

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22 RAPPORT Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén 2010-06-22 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013

Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013 Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013 RAPPORT 2013:02 VERSION 1.3 2013-05-10 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet Framtidens personresor Lars Sandberg - WSP Analys & Strategi Innehållsförteckning KOMPETENSUPPBYGGNAD, KUNSKAPSFLÖDE OCH IMPLEMENTERING... 4 En permanent

Läs mer

VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens

VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens Kollektivtrafikens hus 3-4 febr 2015 3 febr 2014 Samtrafikens Planeringkonferens 13.00 Inledning Ingrid Grönlund 13.10 13.40 14.15 15.00 Kaffe Nya referenskommittén

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata 1(24) Handläggare Jens Plambeck PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Region Väst. Kommunal reserevision

Region Väst. Kommunal reserevision Region Väst Kommunal reserevision Resultat från en kvalitativ undersökning avseende attityder till pilotprojektet kommunal reserevision bland nyckelpersoner i Mark och Orust kommun Stockholm i januari

Läs mer